Page 1

NORSKE BYGDEPERLER 2012/2013 NORWEGIAN RURAL PEARLS 2012/2013 NORWEGISCHE BAÜERLICHE PERLEN 2012/2013

NORGE / NORWAY / NORWEGEN | www.hanen.no

Foto: Marte Kopperud/www.visitnorway.com

GRATIS/FREE/FREI


VELKOMMEN | WELCOME | WILLKOMMEN

Sammen viser vi vei til våre bygdeperler! Together we will show you the way to the village “pearls”!

Gemeinsam weisen wir den weg zu den perlen unter unseren dörfern!

Kultur, omtanke og opplevelser!

Culture, thoughtfulness and experiences!

KULTUR, UMSICHT UND ERLEBNISSE!

Bygdeturismen, lokal matkultur, naturen, historiene, kulturlandskap, vertskapet – alt dette og mere til er med på å skape den unike opplevelsen. Bedriftene som er representert i denne katalogen tilbyr reiselivsrettede aktiviteter og tilbud – alle med utgangspunkt i natur- og kulturopplevelser basert på bygdas og gårdens ressurser.

Village turism, local food culture, nature, history, cultural landscape, hospitality – all this and more helps to create a unique experience. The companies represented in this catologue offer travel industry related activities and services, all of which use nature and cultural experiences as a starting point based on the village’s and farm’s resources.

Disse bedriftene formidler kultur gjennom historie og egenart. De viser omtanke for enkeltmennesket og ansvarlighet overfor natur og miljø. De står for opplevelser som påvirker alle sansene våre.

These companies communicate culture through history and special characteristics. They consider the individual and demonstrate responsibility for nature and the environment; and they provide experiences that impact all our senses.

Dorftourismus, lokales Essen, die Natur, die Geschichte, die Kulturlandschaft, die Gastgeber – all das und noch viel mehr trägt zu einem einmaligen Erlebnis bei. Die in diesem Katalog aufgeführten Betriebe bieten auf Tourismus ausgerichtete Aktivitäten und Arrangements an, die alle von Natur- und Kulturerlebnissen ausgehen, die auf den Ressourcen des Dorfes und des Hofes basieren.

Vær oppmerksom på at de ulike tilbudene som presenteres kan variere fra bedrift til bedrift – vi oppfordrer derfor til å ta kontakt på forhånd vedrørende åpningstider, overnattingsmuligheter og servering. Du finner mer informasjon om HANEN og dens medlemmer på www.hanen.no Vi håper katalogen hjelper deg til å finne frem til alle våre vakre bygdeperler!

God tur!

Please note that the various offers and services presented can vary from company to company. As a result we encourage you to contact the company in advance regarding their opening hours, overnight accommodation and food services. You can find further details about ‘HANEN’ and its members at www. hanen.no. We hope the catalogue will assist you in finding all our beautiful village ‘pearls’!

ENJOY YOUR TRIP!

Diese Betriebe vermitteln Kultur durch Geschichte und Eigenart. Sie zeigen Umsicht für den Einzelnen und Verantwortung für Natur und Umwelt. Sie stehen für Erlebnisse, die auf alle unsere Sinne wirken. Wir machen darauf aufmerksam, dass die beschriebenen Angebote von einem Betrieb zum anderen unterschiedlich ausfallen können. Daher empfehlen wir, im Vorfeld Kontakt aufzunehmen, um die Öffnungszeiten sowie die Möglichkeiten für Übernachtung und Verpflegung in Erfahrung zu bringen. Weitere Informationen über HANEN seine Mitglieder finden Sie unter www.hanen.no Wir hoffen, dass dieser Katalog Ihnen dabei behilflich sein kann, die Perlen unter unseren Dörfern zu entdecken!

GUTE REISE! 3


Foto: Marte Kopperud/www.visitnorway.com

Foto: Ole Jonny Trangsrud

Foto: Ole Jonny Trangsrud

Foto: Petter Solheim

Tett p책 de ekte opplevelsene!


INNHOLD | CONTENTS | INHALT

NORGE

NORWAY NORWEGEN

Finnmark Troms

Nordland

Nord-Trøndelag Møre & Romsdal Sør-Trøndelag

Sogn & Fjordane

Hedmark Hordaland

Oppland Buskerud Akershus

Rogaland

Østfold

Vest-Agder

Oslo Vestfold Telemark Aust-Agder

CONTENTS / INHALT

INNHOLD

21 NORD / NORTH / NORD 22 Finnmark 26 Troms 30 Nordland 35 MIDT / MID / MITTE 36 Nord-Trøndelag 42 Sør-Trøndelag

49 50 60 70 78

VEST / WEST / WEST Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland

83 SØR / SOUTH / SÜD 84 Aust-Agder/Vest-Agder 88 Telemark

93 94 98 110 124 132

ØST / EAST / OST Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo/Akershus/Østfold

ANNET / MORE / MEHR 6 8 10 12 14 16 18 139 144 146

Fakta om symboler Reisetips og info Country holidays in Europe Autentisk Norsk Mat Soverommet på landet Inspirerende møterom De 4 årstider Kurs/Grupper/Møterom Nasjonale turistveger Skjema

5


Facts about the symbols / Fakten über die Symbole

Fa k ta o m s y m b o l e r

Fakta om symboler | Facts about the symbols | Fakten über die Symbole

6

Hanen er bransjeog markedsorganisasjonen for bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske i Norge. Mer info på: www.hanen.no

Hanen is an organization that represents and promotes Norway’s rural tourism and farm food industry. For more information, go to www.hanen.no

Hanen ist die Branchen- und Marketingorganisation in Norwegen für Anbieter von Ferien auf dem Bauernhof und Lebensmittel vom Land. Weitere Informationen: www.hanen.no

Offentlig vegskiltsymbol, det brune og hvite serviceskiltet står for «Gardsmat/bygdeturisme». Legg merke til symbolet; det viser vei til mat, opplevelser, overnatting eller aktiviteter.

On public roads, brown and white signs with a rooster symbol indicate destinations offering traditional food and rural tourism amenities. Notice this symbol, which shows you the way to good food, visitor experiences, accommodation and activities.

Das braun-weiße öffentliche Hinweisschild bedeutet: Hier gibt es Lebensmittel vom Land/Ferien auf dem Bauernhof. Achten Sie auf dieses Symbol, hier fi nden Sie Lebensmittel, Erlebnisse, Übernachtung und Aktivitäten.

Debio er kontroll- og godkjenningsinstans for økologisk produksjon, foredling, omsetning og import i Norge. Mer info: www.debio.no

The Ø symbol indicates organic production approved by Debio. Debio is responsible for the control and certifi cation of production, processing, marketing and import of organic products in Norway. More info: www.debio.no

Mit dem Ø-Zeichen werden Debio-geprüfte ökologische Produkte gekennzeichnet. Debio ist die norwegische Kontroll und Zulassungsstelle für Produktion, Veredlung, Handel und Import von ökologischen Produkten. Weitere Infos: www.debio.no

Norsk Kulturarvs kvalitetsmerke Olavsrosa viser vei til enestående opplevelser rotfestet i den norske kulturarven. Mer info: www.olavsrosa.no

Norwegian Heritage’s seal of approval, the St. Olav’s Rose, signposts unique experiences rooted in Norway’s cultural heritage. More info: www. olavsrosa.no

Die Olavsrose der Stiftung Norwegisches Kulturerbe weist auf einzigartige Erlebnisse hin, die ihre Wurzeln in unserem Kulturerbe haben. Weitere Infos: www.olavsrosa.no

Spesialitet-merket garanterer unike smaksopplevelser. Merkede produkter skiller seg ut fra andre ved at råvarer og produksjonsprosess blir nøye vurdert. Det samme gjelder egenskaper som modenhet, ferskhet og smak. I dag er 200 produkter godkjent. Se etter Spesialitet-merket når du handler. www.spesialitet.no

The label endorses Norwegian-made food products that meet special quality standards in respect of ingredients, production, method or taste. The scheme covers both innovative and traditional products, and is intended to help consumers enjoy a true gourmet experience. www.spesialitet.no

Das Spezialitätenzeichen weist auf in Norwegen produzierte Lebensmittel hin, die bei Zutaten, Herstellungsweise oder Geschmack besondere Qualitätsanforderungen erfüllen. Darunter fallen sowohl Neuschöpfungen als auch etablierte, traditionelle Produkte. www.spesialitet.no


Unike smaksopplevelser

Spesialitet-merket finner du på norskprodusert mat som har kvaliteter utenom det vanlige – enten fordi det er brukt en spesiell råvare, en spesiell oppskrift eller fordi det er produsert etter en spesiell metode. Felles for alle produktene med Spesialitet-merket er at de vil gi deg en unik smaksopplevelse! Gjennom å velge Spesialitet-merkede produkter når du handler vil du bli introdusert for et unikt mangfold av mat og drikke. Les mer om de over 200 produktene som har Spesialitet-merket på www.spesialitet.no. God smaksfornøyelse!

Matmerk er en uavhengig stiftelse opprettet av Landbruks- og matdepartementet. Vi arbeider med kvalitetssikring i landbruket og informasjonsmerker for norsk mat. Informasjonsmerkene er underlagt et klart regelverk og har tydelig definerte kontrollordninger. www.matmerk.no


Foto: Ole Jonny Trangsrud

Foto: Anne Guri Storemoen

Reisetips og info | Travel tips and info | Reise-Tipps und Infos

HANEN viser vei til bygdeperlene!

Travel tips and info / Reise-tipps und infos

Reisetips og info

HANEN (THE COCKERAL) GUIDES YOU TO THE WONDERFUL VILLAGES! Hanen führt Sie zu den Schönsten Dörfern!

8

Det er lettere enn noen gang å finne frem til de gode bygdeopplevelsene i Norge. I denne katalogen har vi samlet et knippe spennende virksomheter, fra Finnmark i nord til Agder i sør. Alle bedrifter er tydelig plassert på fylkeskart, og du finner besøksadresse og GPS-informasjon under hver enkelt oppføring, slik at du lettere skal finne frem til de unike opplevelsene. Husk at priser og tilgjengelighet kan variere med sesongene. Se etter de gode tilbudene på www.hanen. no og på bedriftenes egne hjemmesider. For øvrig er det alltid lurt å ta kontakt på forhånd dersom du er usikker på hvilke priser og åpningstider som gjelder for den bedriften du skal besøke. På www.hanen.no finner du reiseruter med vegbeskrivelser, GPS-informasjon og digitale kart. MERK: De fleste reiseruter er foreløpig kun på norsk, det jobbes med en engelsk og tysk versjon. HANEN er alltid med på tur – se QR kode øverst til venstre!

It is now easier than ever to find your way to the wonderful village experiences in Norway. In this catalogue we have collected a cluster of exciting enterprises from Finnmark in the north to Agder in the south. All the companies are clearly indicated on the regional maps and you can find their visiting addresses and GPS information under each insert to enable you to find the unique experiences. Please remember that prices and availability can vary with the seasons. See the great offers on www.hanen.no and also on the company’s own web sites. In addition, it is always a good idea to contact the company in advance if you are unsure which prices and opening hours apply for the company that you intend to visit. On www.hanen.no you can find travelling routes and road descriptions, GPS information and digital maps. NOTE: most of the travelling routes are in Norwegian only, however this is an interim situation as an English and German version is being worked on. HANEN is always with you on your trip – See the QR code on the top left!

Es ist einfacher denn je geworden, die schönen, erlebnisreichen Dörfer in Norwegen zu finden. In diesem Katalog haben wir eine Reihe interessanter Betriebe von Finnmark im Norden bis nach Agder im Süden zusammengestellt. Alle Betriebe sind eindeutig in der Karte des Regierungsbezirks verzeichnet und, um es Ihnen einfacher zu machen, diese einmaligen Erlebnissen zu finden, werden Adresse und GPS-Koordinaten unter jedem Artikel angegeben. Wir machen darauf aufmerksam, dass Preise und Zugänglichkeit saisonabhängig sein können. Vorteilhafte Angebote finden Sie unter www.hanen.no und auf den Websites der einzelnen Betriebe. Wenn Sie nicht genau wissen, welche Preise und Öffnungszeiten für den Betrieb gelten, den Sie aufsuchen möchten, ist es empfehlenswert, im Voraus Kontakt aufzunehmen. Unter www.hanen.no finden Sie Reiserouten und Wegbeschreibungen, GPS-Koordinaten und digitale Karten. HINWEIS: Die meisten Reiserouten werden vorläufig nur auf Norwegisch beschrieben, die englische und deutsche Fassung sind in Arbeit. HANEN sind immer auf der Tour - Siehe den QR-Code auf der oberen linken!

God tur!

Enjoy your trip!

Gute Fahrt!


Foto: Ole Jonny Trangsrud

Foto: Anne Guri Storemoen

Reisetips og info | Travel tips and info | Reise-Tipps und Infos

Her finner du flere tilbud og aktiviteter:

www.visitnorway.com www.dehistoriske.no www.kulturarv.no www.handplukket.no www.fjordstreif.no www.fjordnorway.com www.sakte.no www.nasjonaleturistveger.no www.dintur.no www.detgodeliv.no www.dengyldneomvei.no www.turistforeningen.no www.bike-norway.com www.inatur.no www.norske-bygdeopplevelser.no www.opplevgodenorge.no www.gardmillom.no www.peergynt.no www.krutfjellvegen.net

Gardsmat (lokalmat)

Foto: Ole Jonny Trangsrud

Aktiviteter, kultur og overnatting

Activities, culture and accommodation Aktivit채ten, Kultur und Unterkunft

Foto: Anne Guri Storemoen

Here you will find several facilities and activities: Hier finden Sie einige Einrichtungen und Aktivit채ten:

Farm food (local food) Lebensmittel vom Bauernhof (lokale K체che) www.bondensmarked.no www.gudbrandalsmat.no www.rorosmat.no www.namnamdalen.no www.agdermat.no www.matfratoten.no www.matfrahadeland.no www.rakfisk.no www.gardsost.no

Velkommen til det ekte Norge!

Welcome to the real Norway! Willkommen in der realen Norwegen!

9


Country holidays in europe

Country Holidays in Europe Discover the perfumes of your childhood, enjoy the quietness and the silence provided by the nature, meet and appreciate the men and the women who live and make the countryside of today!

C o u n t r y h o l i day s in europe

EuroGites – European Federation of Farm and Village Tourism offers you the unique opportunity for a real rural holiday experience. Through its structuring of 35 professional associations (throughout 28 countries) of rural tourism, EuroGites’ particular aim is to guide you and make your choice secure. Bed&Breakfast or self-catering in private homes and farms, small family-run rural hotels and guesthouses, home-made meals, or active tourism: all stand for the authentic rural, country, and farm tourism in Europe under the quality label of EuroGites.

Information about the country holiday destinations in Europe: Visit the EUROGITES site http://www.eurogites.org/ E-mail: request@eurogites.org

10

Member countries: AUSTRIA BELARUS BELGIUM BOSNIA-HERZEGOVINA BULGARIA CHECH REPUBLIC CROATIA CYPRUS FRANCE GEORGIA GERMANY GREECE HUNGARY ISRAEL ITALY LATVIA LITHUANIA

LUXEMBOURG NORWAY POLAND PORTUGAL ROMANIA SERBIA SLOVAKIA SLOVENIA SPAIN SWITZERLAND UNITED KINGDOM


Enkel 책 bruke. Lett 책 snakke med. www.landkredittbank.no

J

11


The real Norwegian Food / Echtes Norwegisches essen

12

Foto: Heidi Widerøe/Innovation Norway

D e n e k t e n o r s k e m at e n

Den ekte norske maten | The true norwegian food | Die wahre norwegische Küche

DEN EKTE NORSKE MATEN Matopplevelsen blir en stadig viktigere del av vår rike kulturarv. Flere av bedriftene som representeres i katalogen er ivrige småskala produsenter av gardsmat, lokalmat, kortreist mat og artistiske matprodukter. De lar deg smake på den gode og ekte maten som er grunnet på solid mathåndverk og lange tradisjoner i vårt langstrakte land! Mer enn noen gang er folk opptatt av historie og kultur knyttet til matopplevelsen. I HANEN snakker vi spesielt varmt om gardsmat, mest fordi gardsmat, som det ligger i ordet, er produsert lokalt på selve gården. Maten som serveres er gjerne tuftet på regionale tradisjoner og lokal råvaretilgang. Den påvirker alle sansene gjennom smak, lukt, historiefortelling og presentasjon. Det finnes mye spennende og variert å smake på. De senere årene har det bl.a. dukket opp flere nye norske osteprodusenter som driver småskalaproduksjon. Flere har utmerket seg, og mottatt både nasjonal og internasjonal heder og omtale. Om du for eksempel er på farten i Buskerud og omegn bør du avlegge Eiker Gardsysteri et lite besøk – deres Camembert Eiker har fått pris for den gode smaken, og ikke minst er deres Holtefjell XO virkelig på høyde med den ekte italienske Parmesanen! Om du liker litt kraftig smak er den økologiske blåmuggosten Fjellblå fra Eggen Gardsysteri (Hedmark) verdt å få med seg. Økologiske oster har også Aalan Gård i Nordland. Her får du tak i flere spennende varianter, blant annet Blåtind som ble nominert i konkurransen Det Norske Måltid i 2011, samt den fantastiske Lofotost med tyttebær (ferskost)– som vant gull for sin klasse i NM i Gardsost 2011. Norge har mye godt å by på! Med de ulike sesongene/årstidene følger det også unike råvarer. Hver region og bygd, har sine små hemmeligheter – hemmeligheter de er villige til å dele raust med deg som besøkende! Gode og ekte produkter dyrket i ren norsk natur. Det norske kjøkken, basert på lokale råvarer og lange tradisjoner, gjør oss stolte!


Den ekte norske maten | The true norwegian food | Die wahre norwegische Küche

tHE REAL NORWEGIAN FOOD Food experiences are continually becoming an even more important part of our rich cultural heritage. Several of the companies represented in the catalogue are ardent small-scale producers of farm food, local food, short-travelled food and artistic food products. They allow you to taste the wonderful and authentic food that is based on solid food craftmanship and old traditions in our long-stretching country! People are now more than ever interested in history and culture linked to food experiences. In ‘HANEN’ we particularly speak warmly of farm food, mostly because farm food, as the name depicts, is produced locally on the farm itself. The food that is served is likely to be founded on regional traditions and the availability of local produce. It impacts all the senses through taste, aroma, story telling and presentation. There are a lot of varied and exciting things to taste. In recent years a number of new small-scale Norwegian cheese manufacturers have appeared on the market. A number of them have excelled and received both national and international recognition and prizes. For example, if you are travelling in Buskerud and its surrounding areas you should visit Eiker Gardsysteriet – their Camembert Eiker has received a prize for its delicious taste, and not to mention that their Holtefjell XO tastes as good as real Italian Parmesan cheese! If you like a stronger taste, Eggen Gardsysteri (Hedmark) produce an organic blue cheese called Fjellblå, which is worth tasting. Aalan Gård in Nordland also produces organic cheeses. Here you can purchase several exciting varieties, among others, Blåtind, which was nominated in the Norwegian Meal 2011 Competition, as well as the fantastic Lofotost with lingonberries (fresh cheese), which won the gold award for its category in the Norwegian national championships for farm cheeses in 2011. Norway has a considerable amount to offer! With the different seasons/times of year, unique produce is also found. Each region and village has its small secrets – secrets they are willing to share with you as a visitor! Good and authentic products cultivated in pure Norwegian nature. The ‘Norwegian kitchen’ based on local produce and long traditions makes us proud!

Foto: Marte Kopperud/visitnorway.com

Foto: Yngve Ask/Innovation Norway

Foto: Marte Kopperud/visitnorway.com

Echtes Norwegisches essen Das Essen wird zu einem immer wichtigeren Teil unseres reichen Kulturerbes. Mehrere der im Katalog vorgestellten Betriebe gehören zu den eifrigen Kleinproduzenten von Nahrungsmitteln vom Bauernhof, von lokalen Produkten, die kurze Wege zurücklegen und von künstlerischen Lebensmittelprodukten. Dort können Sie gute, ursprüngliche Speisen kosten, die auf solidem handwerklichem Können und langen Traditionen in unserem langgestreckten Land basieren. Für die Menschen spielt heute mehr denn je die mit dem Essen verbundene Geschichte und Kultur eine große Rolle. In HANEN sprechen wir in ganz besonders warmen Tönen von Nahrungsmitteln vom Bauernhof, denn sie werden, wie dieser Begriff es bereits zum Ausdruck bringt, vor Ort auf dem Hof selbst hergestellt. Die Speisen, die Ihnen dort serviert werden, basieren gerne auf regionaler Tradition und lokalen Rohstoffen. Der Geschmack, der Duft, die Geschichten, die erzählt werden und die Art der Präsentation prägen alle Sinne. Es gibt viele verschiedene und interessante Dinge zu probieren. In den letzten Jahren sind einige neue norwegische Käseproduzenten aufgetaucht, die in kleinem Rahmen produzieren. Mehrere von ihnen haben sich hervorgetan und sind in Norwegen, wie auch im Ausland zu Ruhm und Ehre gelangt. Wenn Sie zum Beispiel in Buskerund unterwegs sind, sollten Sie es nicht versäumen, der Eiker Gardsysteri einen kleinen Besuch abzustatten - ihr Camember Eiker wurde für seinen guten Geschmack ausgezeichnet und ihr Holtefjell XO kann es wirklich mit dem echten italienischen Parmesan aufnehmen. Wenn Sie einen etwas ausdrucksvolleren Käse mögen, lohnt es, den biologischen Schimmelkäse Fjellblå aus der Eggen Gardsysteri (Hedmark) zu probieren. Auch der Aalan Gård in Nordland stellt mehrere interessante Sorten Bio-Käse her, u. A. den Blåtind, der im Rahmen des Wettbewerbs Det Norske Måltid in 2011 nominiert wurde sowie den fantastischen Lofoten-Käse mit Preisselbeeren (Frischkäse) der in seiner Klasse in der norwegischen Meisterschaft der Käse vom Bauernhof 2011 den ersten Preis gewonnen hat. Norwegen hat viel Gutes zu bieten! Zu den verschiedenen Jahreszeiten gehören auch ganz einmalige Rohstoffe. Jede Region, jedes Dorf hat seine kleinen Geheimnisse – Geheimnisse, in die man die Besucher mehr als gerne einweiht! Gute und echte Produkte aus reiner norwegischer Natur. Wir sind stolz auf die norwegische Küche, ihre lokalen Rohstoffe und lange Tradition!

13


The Country Bedroom / Landliche Schlafzimmer

Det landlige soverommet

Det landlige soverommet | The rural bedroom | Die ländlichen Schlafzimmer

14

Foto: Anne Guri Storemoen

Foto: Anne Guri Storemoen

Foto: Anne Guri Storemoen

Det landlige soverommet Ikke som et hvilket som helst hotell, litt mindre og mye mer personlig – og mye mer avslappende! Gjenoppdag duften av nyslått gress og frisk, ren luft idet du åpner vinduet. Etter en lang dag langs veien er det godt å komme frem, la roen senke seg og legge seg i en god seng. Når du benytter deg av tilbudene i denne katalogen, vil du i tillegg få mer enn bare en seng å sove i. Her vil du oppleve en unik kultur og engasjerte mennesker på nært hold. Du får de ekte og spesielle opplevelsene bare bygdeturismen kan by på. Overnattingstilbudene er ofte knyttet til gårdsbruk eller setrer, stabbur, rorbuer i fiskevær, store hytter eller mindre hytter med selvhushold. Hvorfor ikke for eksempel prøve Norges minste «hotellkjede»; Stabbursnatt i Numedal (Buskerud) . Der har 10 gårdsbruk gått sammen om en eksklusiv og unik overnattingsmulighet. Disse tilbyr et særegent overnattingstilbud, med høy opplevelseskvalitet. Du får med andre ord muligheten til å tilbringe en stemningsfull natt i et flere hundre år gammelt stabbur – en unik og minnerik opplevelse for livet! Stadig flere søker et alternativ til en vanlig hotellovernatting i en høyblokk midt i byen. Det er ikke lenger bare en seng man søker, men rammene rundt; en varm atmosfære, vakkert kulturlandskap og den gode historien. Norske bygdeperler byr på et mangfold av ulike tilbud, men likt for dem alle er at vertskapet er opptatt av at du skal få de gode og minnerike opplevelsene du søker. Vertskapet i våre bedrifter tar imot gjestene sine på en ekte og nær måte. Og sengene står klare for å gi deg en god natts søvn. Velkommen til det landlige soverommet!


Det landlige soverommet | The rural bedroom | Die ländlichen Schlafzimmer

The country bedroom This is not your average hotel. It’s a bit smaller and much more personal – and a lot more relaxing! Rediscover the smell of newly cut grass and fresh pure air as you open the window. After a long day on the road it is good to arrive here; just let your body relax and then go to sleep bed in a comfortable bed. When you take advantage of the offers in this catalogue, you will get even more than just a bed to sleep in. Here you will experience unique culture and committed people at close hand. You will receive authentic and special experiences that only village turism can offer. The accommodation offers are often linked to farms or dairy farms, storage houses on pillars, fisherman cabins in fishing weather and large or small self-catering cabins. For example, why don’t you try the smallest’ hotel chain’ in Norway; Stabbursnatt in Numedal (Buskerud). Ten farms have merged to form exclusive and unique accommodation. They offer special accommodation with high quality adventures. In other words, you are given the opportunity to spend a nostalgic night in an old storage house on pillars that is hundreds of years old – a unique and memorable experience for life. More and more people are seeking an alternative to the normal high-rise block hotel accommodation in the centre of a city. They do not just want a bed to sleep in, but the framework around it: a warm atmosphere, beautiful country landscape and interesting history. The ‘pearls’ of Norwegian villages offer a diverse number of activities, but the one thing they have in common is that the host is concerned that you will encounter the good and memorable experiences you are seeking. The hosts in our companies greet their guests in a genuine and caring manner, and the beds are waiting to give you a good night’s sleep. Welcome to the country bedroom!

Foto: Anne Guri Storemoen

Foto: Anne Guri Storemoen

Landliche Schlafzimmer Anders als ein x-beliebiges Hotel, ein wenig kleiner, viel persönlicher – und viel entspannender! Genießen Sie den Duft von frisch gemähtem Gras, von frischer, sauberer Luft, wenn Sie das Fenster öffnen! Nach einem langen Tag auf der Straße tut es gut, anzukommen, zur Ruhe zu kommen und sich in ein gemütliches Bett legen zu können. Wenn Sie die Angebote aus diesem Katalog nutzen, bekommen Sie zudem mehr als nur ein Bett, in dem Sie schlafen. Sie werden eine einmalige Kultur und engagierte Menschen aus nächster Nähe kennen lernen. Nur Dorftourismus kann diese echten und besonderen Erlebnisse vermitteln. Die Übernachtungsangebote sind häufig auf Bauernhöfen oder in Sennhütten, Vorratsspeichern, Fischerhütten, großen oder kleineren Hütten mit Selbstversorgung. Warum sollten Sie zum Beispiel nicht einmal Norwegens kleinste „Hotelkette” ausprobieren und in Numedal (Buskerud) eine Nacht im Vorratsspeicher verbringen. 10 Höfe haben sich dort zu einer exklusiven und einmaligen Übernachtungsmöglichkeit zusammengeschlossen und machen ein ganz besonderes Angebot mit hohem Erlebniswert. Mit anderen Worten haben Sie dort die Möglichkeit, eine stimmungsvolle Nacht in einem mehrere Hundert Jahre alten Vorratsspeicher zu verbringen – ein einmaliges Erlebnis, das Sie nie vergessen werden! Immer mehr Menschen suchen nach einer Alternative zur gewöhnlichen Hotelübernachtung in einem Hochhaus im Stadtzentrum. Man möchte nicht nur ein Bett bekommen, sondern auch einen Rahmen, eine gemütliche Atmosphäre, eine schöne Kulturlandschaft und eine nette Geschichte. Die wunderschönen norwegischen Dörfer haben ein reichhaltiges, sehr variiertes Angebot, aber überall legen die Gastgeber Wert darauf, Ihnen das schöne Erlebnis zu bieten, das Sie suchen. Die Gastgeber in unseren Betrieben begrüßen Ihre Gäste echt und herzlich. Die Betten stehen für einen erholsamen Schlaf bereit. Willkommen im ländlichen Schlafzimmer!

15


Inspirational meeting room / Inspirierender konferenzraum

I n s p i r e r e n d e Møt e r o m

Inspirerende møterom | Inspiring MEETINGROOM | inspirierende Begegnung

16

Inspirerende Møterom Bedriftsmøte, kick off, kurs eller lukket selskap? Stadig flere velger et annerledes møterom for lukkede arrangement. Blant HANEN sine medlemmer finner dere flere gårder som satser spesielt på lukkede arrangement. Det være seg kulturelle arrangementer (konserter, utstillinger, festivaler m.m.), eller selskap (bryllup, konfirmasjoner, middager etc.). Flere tilbyr også annerledes kurs- og møterom. Se for deg et moderne, velorganisert lokale, hvor alle de tekniske fasiliteter du forventer deg er på plass. Det øvrige miljøet er landlig, med en rolig atmosfære. Arbeidsro og inspirasjon langt borte fra byens larm. Ett eksempel er Fausko Skysstasjon i Hemsedal: ”Bak steinmurar og tømmer i Hallingstugu ligg den moderne Drivstugu. Ho skal fungere både som ein kreativ verkstad og som ein effektiv arbeidsplass - gjerne på same tid.” I denne katalogen finner du noen av bedriftene som tilbyr kurs/møterom og ulike tilbud for grupper. Bedriftene har produkter som er rettet mot bedrifter og det offentlige. Både lokaler, bespisning og omgivelsene gir deg en totalpakke som tilfredsstiller de mest kresne sine behov, hele tiden med det særegne og ekte som bakteppe. Fausko og flere til står klare for å skreddersy en pakke tilpasset dine ønsker, alltid med det mål for øyet at du som gjest skal få en unik opplevelse og et personlig møte med det ekte, særegne og landlige!


Inspirerende møterom | Inspiring MEETINGROOM | inspirierende Begegnung

Inspirational meeting room Company meeting, kick-off meeting, course or closed party? More and more people are choosing a different type of meeting room for closed events. There are a number of farms among the members of ‘HANEN’ who specifically direct their services towards closed events, whether it is a cultural event (concert, exhibition, festival, etc.) or celebration (wedding, confirmation, dinners, etc.) Several of them also offer a different type of room for meetings and courses. Just imagine a modern, wellorganised venue where all the technical facilities that you expect are in place, but the surrounding environment is countryside with a calm relaxing atmosphere. Calmness and inspiration at work far away from the hustle and bustle of the city. An example is Fausko Skysstasjon in Hemsedal: ‘Behind stone walls and timber in Hallingstugu (lodge) lies the modern Drivstugu (lodge). It shall function as both a creative workshop and an efficient workplace – preferably at the same time. In this catalogue you can find some of the companies that offer meeting rooms/rooms for courses and various offers for groups. The companies have products that are aimed at companies and the public authorities. The premises, restaurants and surroundings provides you with the full package that satisfies the needs of even the most particular person, and all the time with authenticity and special characteristics behind the scenes. Fausko and a several others are ready to tailor make a package adapted to suit your own requirements. This is always done with the objective of providing you as the guest with a unique experience and personal encounter with the authenticness and characteristics of country life!

kringler.no

kringler.no

Inspirierender konferenzraum Betriebsversammlung, Kick Off, Fortbildung oder geschlossene Gesellschaft? Immer häufiger werden für geschlossene Veranstaltungen andersartige Konferenzräume gesucht. Zu den Mitgliedern von HANEN gehören mehrere Bauernhöfe, die besonders auf geschlossene Veranstaltungen wie Kulturveranstaltungen (Konzerte, Ausstellungen, Festivals usw.) oder Gesellschaften (Hochzeit, Konfirmation, Mittagessen, usw.) setzen. Mehrere bieten auch andersartige Fortbildungs- und Konferenzräume an. Stellen Sie sich moderne, gut organisierte Räumlichkeiten mit allen technischen Einrichtungen vor, die Sie erwarten. Im Übrigen sind Sie aber in einer ländlichen, ruhigen Umgebung und finden abseits des Lärms der Stadt Ruhe und Inspiration. Ein Beispiel ist die Fausko Skysstasjon im Hemsedal: ”Hinter den Steinmauern und Holzbohlen der Hallingstugu liegt die moderne Drivstugu. Sie soll – gerne gleichzeitig - kreative Werkstatt und effizienter Arbeitsplatz sein.” In diesem Verzeichnis sind einige Betriebe mit Fortbildungs- und Konferenzräumen und verschiedenen Gruppenangeboten aufgeführt. Ihre Angebote wenden sich an Betriebe und den öffentlichen Sektor. Zu dem Gesamtpaket, das auch höchsten Ansprüchen genügen wird, gehört ein ausgefallener, ursprünglicher Rahmen mit Räumlichkeiten, Verpflegung und ansprechender Umgebung. Fausko und weitere Betriebe sind gerne bereit, Ihnen ein maßgeschneidertes Paketangebot zusammenzustellen, damit der Gast in uriger, besonderer, ländlicher Umgebung etwas Einmaliges erlebt.

17


De 4 årstider | The 4 seasons | Die 4 Jahreszeiten

The 4 Seasons / Die 4 jahrzeiten

De 4 årstider

Alle foto på siden: Ole Jonny Trangsrud

18

De 4 årstider Norge med sitt varierte naturlandskap og fire årstider, byr på spennende natur- og kulturopplevelser året rundt. Vinter-Norge har mye å by på for hele familien. Bli med på isfiske og hundesledekjøring, prøv deg på isklatring i en glitrende, frossen foss eller la reinsdyr trekke deg over langstrakte vidder helt nord mens nordlyset flerrer over hodet på deg. Snøscootersafari bør man heller ikke gå glipp av! Og uavhengig av om du er født med ski på beina eller ikke - spenn på deg skiene, og ta turen til skogens dype eller til høyt til fjells. Den vakre blåtimen er også noe du må få med deg på turen. Det mest spennende med våren er at naturen våkner til liv igjen her i nord. Ta gjerne turen til en besøks-/aktivitetsgård hvor årets lamunger spretter rundt i fullt firsprang! Om du søker roligere naturopplevelser kan ventetiden mot sommeren gjerne forkortes med kanoturer på stille uberørte vann eller mer aktivt på bre - vandring og sesongens siste skitur ned fra en vakker og snøhvit fjelltopp i måneskinnet. Når sommeren endelig kommer, er det ingenting som er bedre enn lyden av snekkedunk i skjærgården. I sør biter makrellen iltert i snøret. Det er badeliv i ramsalt sjø, krabbefangst fra brygga og varme, late sommerdager på glattskurte svaberg. Fjellturer på hesteryggen, vandring, sykling og fisketurer i tjern og vann, magiske sommernetter i dype skoger, anbefales så gjerne. I nord er det midnatt sol og lyse, magiske sommernetter - du kan spille golf hele natten og ungene kan spise iskrem og late som det er dag! Med høsten følger fargerike natur- og kulturopplevelser. Naturens spisskammers åpner seg rett foran føttene på deg. Bjørnebær, molter og kantareller er modne og klare for å plukkes og smakes på. Vestlandet byr på frukthager som bugner av de aller beste epler. Rype, hare og elg i skog og fjell – fantastiske turer og jakt venter deg over hele landet. Når du benytter deg av tilbudene i denne katalogen vil du oppleve natur, kultur og mennesker på nært hold. Du finner aktiviteter for hele året, og mulighetene er mange. Du finner nærmere informasjon om sesong og åpningstider under hver enkelt oppføring.


De 4 årstider | The 4 seasons | Die 4 Jahreszeiten

The 4 seasons Norway with its varied countryside and four seasons offers exciting nature and cultural experiences the whole year round. In the winter Norway has a lot to offer the entire family. Participate in ice fishing and dog sleigh riding, try ice climbing in a sparkling frozen waterfall or let a reindeer pull you along the farthest northern plateaus while the northern lights hover above your head. Nor should you miss out on a snow scooter safari! And regardless of whether or not you were born with skis on your feet - attached them to skis and venture into the deep forests or go high in the mountains. You must also experience the blue hour on your trip. The most exciting thing about spring is that nature wakes up once again and bursts into life here in the north. Take a trip to a visitors/activity farm where the first lambs of the year are jumping and hopping around joyously! If you are searching for calmer nature experiences, the wait for summer can be shortened with canoe rides on calm, untouched waters or more actively on walks on glaciers or take the last skiing trip of the season down a beautiful snow white clad mountain peak in the moonlight. When summer finally arrives, there is nothing better than the sound of a small boat’s motor around a skerry. In the south, macarel bite ferociously at the fishing line. Bathers take to the salty sea, and there is crab fishing from the wharf and warm lazy summer days on smoothly polished rocks. Horseback mountain hikes, walks, cycling and fishing trips in small forest lakes and waters, and magical summer nights in deep forests are recommended. In the north you will find the midnight sun and light magical summer nights - you can play golf all night long and the children can eat ice cream and pretend it’s daytime! Colourful nature and cultural experiences come with the autumn. The pantry of nature opens up right before your eyes. Blackberries, cloudberries and canterelle mushrooms become ripe and are ready for picking and eating. Western Norway offers fruit gardens that are bursting with the best apples you will find anywhere. Grouse, hare and elk are in forests and mountains - fantastic trips and hunting is awaiting you across the whole of Norway. When you take advantage of the offers in this catalogue, you will experience nature, culture and people close at hand. You will find activities for the whole year and numerous opportunities are available. You will find further details about the seasons and opening hours under each insert.

Die 4 Jahrzeiten Abwechselungsreiche Naturlandschaften sorgen in Norwegen ganzjährig und zu jeder Jahreszeit für interessante Natur- und Kulturerlebnisse. Winter-Norwegen hat der ganzen Familie viel zu bieten. Machen Sie beim Eisangeln oder bei Hundeschlittenfahrten mit, versuchen Sie einmal, im Eis eines glitzernden, gefrorenen Wasserfalls zu klettern oder lassen Sie sich hoch oben im Norden von Rentieren über die Hochebenen ziehen, während über Ihnen das Nordlicht über den Himmel flackert. Auch eine Safari mit dem Schneescooter sollten Sie nicht verpassen! Und ganz egal, ob Sie mit Skiern an den Füßen zur Welt gekommen sind oder nicht – schnallen Sie die Skier an und laufen Sie in die tiefen Wälder oder hoch oben durch das Gebirge. Auch die wunderschöne blaue Stunde dürfen Sie dabei nicht verpassen. Das aufregendste am Frühling ist, dass die Natur hier im Norden wieder zu neuem Leben erwacht. Wir empfehlen einen Ausflug zu einem Besuchs-/Aktivitätshof, auf dem die diesjährigen Lämmer Bocksprünge in alle Richtungen machen. Wenn Sie ruhigere Naturerlebnisse bevorzugen, können Sie, bis der Sommer kommt, die Zeit gerne mit Kanutouren auf stillen, unberührten Seen oder aktiver auf einer Gletscherwanderung und auf der letzten Skitour des Winters im Mondschein herab von einem prächtigen, schneeweißen Gipfel verbringen. Und wenn der Sommer dann endlich da ist, ist nichts schöner, als das dumpf klopfende Geräusch des Motors einer ”Snekke” auf ihrer Fahrt durch die Schären. Im Süden schnappt die Makrele hitzig nach dem Köder. Im stark salzigen Meerwasser wird gebadet, vom Anleger aus geht man auf Krabbenfang und verbringt warme Sommertage faul auf glatt geschliffenen Felsen. Fjellwanderungen auf dem Pferderücken, Wanderungen, Radtouren und Angelausflüge auf Seen und an Flüsse, magische Sommernächte in tiefen Wäldern empfehlen wir mehr als gerne. Im Norden scheint die Mitternachtssonne durch helle, zauberhafte Sommernächte – die ganze Nacht lang können Sie Golf spielen und Kinder können Eis essen und so tun, als sei es hellichter Tag! Der Herbst kommt mit farbenfrohen Natur- und Kulturerlebnissen. Die Vorratskammer der Natur öffnet sich direkt vor Ihren Füßen. Brombeeren, Multebeeren und Pfifferlinge sind reif und warten darauf, gepflückt und probiert zu werden. An der Westküste, im Vestlandet ächzen die Apfelbäume unter der Last ihrer Äpfel bester Qualität. Schneehuhn, Hase und Elch streifen durch Wälder und Gebirge – überall im Land erwarten Sie herrliche Touren und Jagderlebnisse. Wenn Sie auf Angebote aus diesem Katalog zurückgreifen, erleben Sie Natur, Kultur und Menschen aus nächster Nähe. Hier finden Sie Aktivitäten für jede Jahreszeit, es gibt viele Möglichkeiten. Nähere Angaben über die Saison und Öffnungszeiten finden Sie unter dem jeweiligen Angebot.

19


Foto: Terje Rakke/Nordic Life/www.visitnorway.com

Foto: Terje Rakke/Nordic Life/www.visitnorway.com

Foto: Terje Rakke/Nordic Life/www.visitnorway.com

Foto: www.visitnorway.com

www.hanen.no Nord / North / Nord

NORD/NORTH/NORD Finnmark, troms, nordland

21


Nord / North / Nord | FINNMARK | TROMS | NORDLAND

Nord/North/Nord Finnmark

Kjøllefjord

Havøysund

Mehamn

Honningsvåg Hammerfest

Berlevåg Båtsfjord

Vardø

E75 E6

Breivikbotn Hasvik

1

Øksfjord

E6

Alta

Kautokeino

22

2

E6

Vadsø

E6 E6

3 E6 E6

Lakselv Karasjok

E105

Kirkenes


Foto: Terje Rakke/Nordic Life/visitnorway.com

Nord / North / Nord | FINNMARK | TROMS | NORDLAND

Foto: Terje Rakke/Nordic Life/visitnorway.com

Foto: Terje Rakke/Nordic Life/visitnorway.com

1 Kongshus Jakt og Fiskecamping s.24 2 Porten til Finnmark Kaffebar og Gårdsmat s.24 3 Talvik Rorbu og Sjøhus s.24

23


Nord / North / Nord | FINNMARK | TROMS | NORDLAND

1

Kongshus Jakt og FiskeCamping

Wanida W. og Kjell Tore Olsen Solbakken, 9533 Kongshus +47 784 38 423 / 413 35 245 post@huntingandfishcamp.no Open: 01.04 - 31.12 GPS: 70.14150 / 23.24545

AD

A

B

H

AD

A

2

Porten til Finnmark Kaffebar og gårdsmat

3

Talvik Rorbu og Sjøhus

Randi Karlstrøm 9545 Langfjordbotn +47 454 05 257 randi@nordkapplandet.no www.nordkapplandet.no Open: all year / 15.06 - 15.08 GPS: 70.039798 / 22.258476

Arne O. Holmen Talvikbukta 6, 9540 Talvik +47 417 63 100 / 417 63 100 arne.holmen@c2i.net www.talvikrorbuer.no Open: 01.06 - 31.08 GPS: 70.040752 / 22.960672

B

B

AB

BD

A

F

A

Velkommen til Kongshus Jakt og fiskecamping. Opplev midnattssol, guidede båtturer og havfiske. Jakt på privat grunn: hare/rype 10/915/3, gås 21/8-23/12. Laksefiske med not i tiden 1/6-5/8. Laksefiske med 10% av fangst. Ta kontakt for info/booking. Kongshus, Altafjordens perle, ligger klar for deg!

Kaffebaren ligger 1 km inn i Finnmark ved E6. Gode drikker med melk fra Finnmark og guormetkaffe. Vafler, gulrotkake, brownie, eplekake og påsmurte valnøttbrød. Lokalprodusert keramikk, ullvarer, kort og internettkafe. Turistinfo for området med Øksfjordjøkelen, Lopphavet og Alta med bl. annet hundekjøring, bre og vandring.

Welcome to Konghus Hunting and Fish Camp. Experience the midnight sun, guided boat trips and sea fishing. Hunt on private land: hare/ grouse from 10/9-15/3 and geese from 21/8-23/12. Seine salmon fishing from 1/6-5/8. Salmon fishing with 10% of the catch. Please contact us for details/bookings. The pearl of Altafjorden, Kongshus, is ready for you!

The coffee bar is located 1 km within Finnmark nearby the E6. Delicious drinks made with milk from Finmark and gourmet coffee. Waffles, carrot cake, brownies, apple cake and buttered walnut bread. Locally made ceramics, woollen items, cards and the internet. Tourist information for the area including the Øksfjordjørkelen Glacier, the Lopphavet Sea and Alta with, among other things, sleigh dog racing, glaciers and walks.

Willkommen zum Kongshus Jakt og Fiskecamping. Erleben Sie die Mitternachtssonne, geführte Ausflüge mit dem Boot und Meeresangeln. Jagd in privater Pacht: Hase/Schneehuhn 10.9-15.3, Gans 21.8-23.12. Lachsfischerei mit Schleppnetz im Zeitraum 1.6. - 5.8. Lachsfischerei mit 10 % des Fangs. Für Informationen und Buchung nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Kongshus, die Perle des Altafjords wartet auf Sie!

24

Die Kaffeebar liegt 1 km landeinwärts in Finnmark an der E6. Schmackhafte Getränke mit Milch aus Finnmark und Gourmet-Kaffee. Waffeln, Möhrenkuchen, Brownies, Apfelkuchen und belegtes Walnussbrot. Keramik aus lokaler Produktion, Wollwaren, Postkarten und Internetcafé. Fremdenverkehrsinformation für die Gegend und Øksfjordjøkelen, Lopphavet und Alta, u. A. Hundeschlittenfahrten, Gletscher und Wanderungen.

Talvik Rorbuer og Sjøhus er idyllisk lokalisert nær E6 i Talvik, ca 40 km fra Alta flyplass. Vi tilbyr overnatting i rorbuer og sjøhus på påler. Alle boenhetene har dusj/wc og kjøkkenkrok. Utleie av 17-18 fots båter. Gode fiskemuligheter i sjøen og i elver og fjellvann. Fine forhold for fjellturer med naturopplevelser. Talvik Rorbuer og Sjøhus enjoys an idyllic setting near highway E6 in Talvik, around 40 km from Alta airport. We offer accommodation in converted fisherman’s cottages and boathouses built on stilts. All accommodation units have shower/WC and kitchenette. Hire of 17–18 foot boats. Good fishing in the sea, rivers and mountain lakes. Great opportunities for mountain hikes with natural adventures. Idyllische Lage nahe der E 6 in Talvik, ca. 40 km vom Flughafen Alta entfernt. Übernachtung in Rorbuern und Kaihäusern auf Pfeilern. Alle Wohneinheiten haben Dusche/WC und Kochnische. Vermietung von Booten (17–18 Fuß). Gute Angelmöglichkeiten im Meer, in Flüssen und Bergseen. Schöne Bergwanderungen mit Naturerlebnissen.


Finn din opplevelse i bydge-norge!

Foto: Pål Bugge/visitnorway.com

Det finnes mange kjente og ukjente perler i landet vårt som du bør bli bedre kjent med! Hvorfor ikke fylle ferien med lokal mat, særegne overnattingssteder og opplevelser du husker lenge. Bygdeturismekampanjen, i regi av Innovasjon Norge, gir deg mange tips gjennom annonser i nasjonale medier og i utvalgte magasiner. Kanskje det er i år du skal oppleve en av de fantastiske fjordene i landet vårt? Hvorfor ikke legge turen til Vestlandet i mai og få med deg den utrolige blomstringen? Frister det mer med sol hele døgnet venter noen av Europas flotteste strender i nord; et ypperlig utgangspunkt for minnerike kajakkturer. Ta på fjellskoene og gå fra hytte til hytte, eller bli med på isbrevandring - en spektakulær opplevelse midt på sommeren. Dra på villmarkssafari, la sykkelen eller hesten ta deg gjennom naturen. Tilbring nettene på særegne steder. Rorbuferie er balsam for både kropp og sjel, eller hvorfor ikke ta med hele familien på overnattingstur til et fyr. Gårdsferie og gårdsbesøk er en sikker vinner for barna. Opplev tradisjonell seterdrift og møt kuer, sauer, høner og alle de andre dyrene. Opplev de største natur- og kulturattraksjonene, nyt utsøkte måltider tilberedt med omtanke og basert på lange tradisjoner og lokale råvarer. Dette og mange andre opplevelser kan du finne på www.visitnorway.no

Foto: Terje Rakke/Nordic life/ visitnorway.com

Foto:Terje Rakke/Nordic life/ visitnorway.com

Foto: Skaslien Gjestgiveri


Nord / North / Nord | FINNMARK | TROMS | NORDLAND

Nord/North/Nord Troms

Lyngse

1

E6

TROMSØ

3

4

Finnsnes

E6

HARSTAD

E6 2

26

E8

E6

Burfjord


Foto: CH/www.visitnorway.com

Nord / North / Nord | FINNMARK | TROMS | NORDLAND

ANSI Turistservice Elvegård Hytteutleie og Fiskeferie Lauklines Kystferie Tromsø Natur og Fritid

s.28 s.28 s.28 s.29

Foto: CH/www.visitnorway.com

1 2 3 4

27


Nord / North / Nord | FINNMARK | TROMS | NORDLAND

1

ANSI Turistservice

Willy Simonsen Storeng, 9161 Burfjord +47 777 69 386 / 911 68 320 info@ansi-turistservice.no www.ansi-turistservice.no Open: all year GPS: 70.008257 / 22.023672

C

B

2

Elvegård hytteutleie og fiskeferie

Hilde og Tor Pettersen Balteskard, 9446 Grovfjord +47 917 94 673 / 917 94 673 elvegard@start.no www.elvegaard.no Open: all year GPS: 68.680558 / 17.058715

BD

bc

Bc

3

Lauklines Kystferie

Hanna & Andreas Nilsen Vasstrand. 580, 9100 Kvaløysletta +47 776 56 080 / 997 94 049 post@lauklines.no www.lauklines.no Open: all year GPS: 69.620755 / 18.285812

d

A

ce

b

Cd

AB

a

f

e

A A

A

Fine hytter (2 og 4 pers.). Camping. Bobil. Flott utsikt over fjord og fjell. Opplevelser i arktisk strøk: lyse netter, fjordfiske, vandring, båttur til Øksfjordjøkelen. Samiske offersted. Dagstur til Nordkapp og Hammerfest. Vinter: Nordlys, hundeslede, truge, ski. Great cottages (2 and 4 people). Camp site. Motor homes. Wonderful views of the fjords and mountains. Arctic experiences: Light nights, fjord fishing, hiking, boat trip to the glacier Øksfjordjøkelen. Sami sacrificial site. Day trip to North Cape and Hammerfest. Winter: Northern lights, dog sledding, snow shoeing, skiing. Schöne Hütten (zwei u. vier Pers.), Platz für Zelte und Wohnmobile. Herrliche Aussicht auf Fjord und Berge. Erlebnisse in arktischer Landschaft: helle Nächte, Fjordangeln, Wandern, Bootsausfl üge zum Øksfjordjøkelen. Samische Opferplätze. Tagesausfl üge zum Nordkap und nach Hammerfest. Winter: Nordlicht, Touren mit Hundeschlitten, Schneeschuhen, Skiern.

28

A

f

a

Ligger naturskjønt til ved sjøen. Hytter med tilsammen 33 sengeplasser. Fullt utstyrt for selvhushold. Båtutleie. Restaurant med 60pl. Bar m/alle rettigheter. Møterom 40pl. Catering. Badestamp, sauna og grillbu. Minibusser m/sjåfører. Barnevennlig. 45km til Evenes lufthavn. Ca. 2 timers kjøretur til lofoten.

30 km sørvest for Tromsø ligger Lauklines i Kattfjorden på Kvaløya. Her tilbyr vi et høystandard rorbuanlegg med flotte fasiliteter. Du kan oppleve fjellvandring, havfiske, midnattsolturer, nordlysturer, ski- og trugeturer, jeep- og fotosafari m.m. Hjertelig velkommen enten det er sommer eller vinter! Transfer fra Tromsø Flyplass.

Enjoys a beautiful seaside location. Cottages with a total of 33 beds. Fully equipped for self-catering. Boat hire. Restaurant seating 60. Meeting room seating 40. Catering. Hot tub, sauna and barbecue lounge. Mini-bus with driver. Child friendly. 45 km from Evenes airport. 2 hours drive from from Lofoten.

Lauklines in the Kattfjord on the island of Kvaløya is 30 km southwest of Tromsø. We offer 6 high standard cabins for self catering. Max 6 person in each. Experience hiking, sea fishing, midnight sun, northern light, skiing, show shoeing, kick sled, jeep or photo safari and much more. Welcome to us both in summer and winter! Transfer from Tromsø Airport!

Lage in reizvoller Umgebung am Meer. Hütten mit insgesamt 33 Betten, voll ausgestattet für Selbstversorger. Bootsverleih. Restaurant mit 60 Plätzen. Bar mit allen Schankrechten. Tagungsraum 40 Plätze. Catering. Badezuber, Sauna und Grillhütte. Kleinbusse mit Fahrer. Kinderfreundlich. 45 km vom Flughafen Evenes entfernt. Ca. 2 Std. Fahrzeit zu den Lofoten.

30 km südwestlich von Tromsø liegt Lauklines am Kattfjord auf Kvaløya. Eine ferienanlage mit hohem Standard. Hier sind möglich: Wandern, Meeresangeln, Mitternachtssonne, Nordlicht, Ski und Schneeschue, Jeep- oder fotosafari und vieles mehr. Herzlich willkommen im Sommer und Winter! Transfer von Tromsø Flughafen.


4

Tromsø Natur og Fritid

Magne Aarbø Sjøgata 14, 9008 Tromsø +47 975 75 875 post@tromsonaturogfritid.no www.tromsonaturogfritid.no Open: all year GPS: 69.620755 / 18.285812

A c

AB

ab

h

Nordlys/Northern Light/ Nordlicht

Nord / North / Nord | FINNMARK | TROMS | NORDLAND

Nordlys (Aurora Borealis) er et fysisk fenomen som forekommer når solvinden er kraftigere enn normalt, med store elektriske utladninger som slynger elektrisk ladete partikler mot jorden. The Northern Lights (The Aurora Borealis) phenomenon occurs when large clouds of solar wind particles collide with the gas particles of the Earth’s atmosphere, causing them to glow. Das Phänomen Aurora Borealis entsteht, wenn große Wolken von Sonnenwindpartikeln auf die Gasteilchen der Erdatmosphäre treffen und diese zum Leuchten bringen.

e

Har du lyst på uforglemmelige opplevelse i arktiske omgivelser? Guidede villmarksopplevelser og aktiviteter hele året. Trugeturer, skiturer, vandring og sykkelturer. Servering av tradisjonell mat i lavvo. Utleiesenter med turutstyr og bekledning for turer på egen hånd i arktisk klima. God tur!

Haben Sie Lust auf unvergessliche Erlebnisse in arktischer Umgebung? Geführte Wildniserlebnisse und aktivitäten das ganze Jahr über. Schneeschuh- und Skitouren, Wanderungen und Radtouren. Bewirtung mit traditionellem Essen im Lavvo-Zelt. Verleih von Wanderausrüstung und Bekleidung im arktischen Klima. Gute Reise!

Foto: Terje Rakke/Nordic Life/www.visitnorway.com

Are you looking for unforgettable experiences in an arctic setting? Guided wilderness adventures and activities all year. Snow shoeing, skiing, hiking and biking. Traditional food services in lavvo (Sami tent/ hut). Hire of hiking equipment and clothing for trips on your own in an arctic climate. Have a nice trip!

29


Nord / North / Nord | FINNMARK | TROMS | NORDLAND

Nord/North/Nord Nordland

3

Andenes

6 Sortland

Stokmarknes

E6

2

Svolvær

NARVIK

1

5

E6

Fauske BODØ

E6

MO I RANA E6

Sandnessjøen

Brønnøysund

30

Mosjøen Hattfjelldal

E6

4


Nord / North / Nord | FINNMARK | TROMS | NORDLAND

1 2 3 4 5 6

Aalan G책rd Anker Brygge AS Breiflabben AS Furuheim G책rd Lofoten Gardsysteri Nordtun G책rd

s.32 s.32 s.32 s.33 s.33 s.33

31


Nord / North / Nord | FINNMARK | TROMS | NORDLAND

1

Aalan gård

2

Tove og Knut Åland 8360 Bøstad +47 760 84 534 Post@aalan.no www.aalan.no Open: all year GPS: 68.24534 / 13.89789

Anker Brygge AS

3

Breiflabben AS

Morten Moe Lamholmen, 8300 Svolvær +47 760 66 480 / 907 47 603 morten.moe@anker-brygge.no www.anker-brygge.no Open: all year GPS: 68.23461 / 14.57242

Arresten Restaurant Prinsens gt 6, 8480 Andenes +47 949 81 830(Arresten) / 400 80 242 / breiflabben@me.com www.breiflabben.no Open: all year GPS: 69.32083 / 16.126297

B

B

A ABGØ

MØA

A

A

D

AB

AB

M

B

F

Aalan gård er en besøksgård med gårdsbutikk og kafé hvor det selges egenproduserte varer: diverse oster, honning og urteprodukter. Passer spesielt godt for familier med barn. Flere merkede aktivitetsløyper både til fjells og i skogen. Brosjyrer fås på gården. Fiskemuligheter, riding.

Anker Brygge ligger sentralt plassert i havnen i Svolvær. Et flott anlegg bestående av rorbusuiter, bryggebar og en av lofotens beste restauranter - Restaurant Kjøkkenet. Kortreist mat servert i gode porsjoner, slik mor gjør det hjemme på kjøkkenet. Vel bekomme!

Aalan gård is an open farm with shop and café selling our own products: various cheeses, honey, herbal products. Families with children are welcome. Several waymarked activity trails in mountains and forest – brochures available on farm. Fishing, riding.

Anker Brygge is centrally situated in Svolvær Harbour. A fantastic venue with fisherman cabins, wharf bar and one of Lofoten’s best restaurants - Restaurant Kjøkkenet. Local food served in good-sized portions, just the way mother made it in the kitchen. Welcome and enjoy your meal!

Aalan Gård ist ein Bauernhof mit angeschlossenem Hofl aden und Café. Hier werden selbst gemachte Lebensmittel angeboten, z.B. verschiedene Käsesorten, Honig und Kräuter. Sehr gut zum Familienurlaub geeignet. Viele markierte Aktiv–Wanderwege in Wald und Gebirge. Broschüre auf dem Hof erhältlich. Angeln, Reiten.

32

Anker Brygge hat eine zentrale Lage im Hafen von Svolvær. Es ist eine schöne Anlage, bestehend aus Suiten in direkt ans Meer grenzenden Häusern, Bar am Hafenanleger und einem der besten Restaurants der Lofoten – dem Restaurant Kjøkkenet. Hier gibt es Speisen aus Produkten der Region, die in ordentlichen Portionen serviert werden, so, wie es Mutter daheim in der Küche tat. Wohl bekomms!

Velkommen til Arresten restaurant og Breiflabben Brygghus. Vi har mikrobryggeri, med kaffebar/utsalg, restaurant, rom og møtelokaler. Bryggeriet er et display-bryggeri, der kundene kan sitte i Arresten å se bryggekjelene. I Hovedhuset tilbyr vi servering, møterom og overnatting. Barnekafe: “Fesshompa”. Welcome to the Arresten Restaurant and Breiflabben Brewery. We have a micro-brewery with attached coffee bar/shop, restaurant, accommodation and a venue for meetings. The brewery is a display brewery in which customers can sit in Arresten and view the brewery kettles. In the main building we serve food. We offer conference room and accommodation. We have a separate children’s cafe: ‘Fesshompa’. Willkommen im Restaurant Arresten und im Brauhaus Breiflabben. Wir führen eine Mikrobrauerei mit dazugehöriger Kaffeebar/Verkaufsstelle, Restaurant, Zimmervermietung und Konferenzräumen. Die Gäste können in Arresten sitzen und dabei in die Brauereikessel sehen. Im Haupthaus können Sie in ehrwürdiger Umgebung essen, dort befinden sich auch ein gut ausgestatteter Konferenzraum und Zimmer zur Miete. ”Fesshompa” ist unser Kindercafé.


Foto: Alf Ragnar Olsen.

Nord / North / Nord | FINNMARK | TROMS | NORDLAND

4

Furuheim gård

Trine og Morten Bolstad Susendal, 8690 Hattfjelldal +47 751 85 623 / 928 48 356 furuheimgaard@c2i.net www.furuheimgaard.no Open: all year GPS: 65.364423 / 14.053962

5

Lofoten Gardsysteri

6

Hugo Vink og Marielle de Roos Saupstadveien 235, 8360 Bøstad +47 760 89 631 / 952 77 106 lofoten-gardsysteri@online.no www.lofoten-gardsysteri.no Open: 15.05 - 15.09 / on order GPS: 68.253994 / 13.646748

Nordtun Gård

May og Stig Johannessen Bø i Andøy, 8484 Risøyhamn +47 926 44 906 mayeljo@frisurf.no vwww.nordtungard.no Open: 01.06 - 31.08 /on order GPS: 69.038373 / 15.520543

A A

B

A

AGØ

MØA

A

A

A BG

MA

AB

A

A A

Velkommen til Furuheim gård. Vi tilbyr overnatting, servering av lokal mat og opplevelser på en gård i ei aktiv bygd. 2 godt utstyrte hus til leie. Overnatting fra kr. NOK 450.- pr oppredd seng. Gode fiske og tur/ vandrings muligheter. Lett tilgang til Børgefjell nasjonalpark. Attraktivt område. Velkommen hit!

Lofoten gårdsysteri ligger veldig flott mellom fjord og fjell. Gården drives økologisk og allsidig; geiter, utegriser og høner. I gårdsbutikken tilbyr vi forskjellige typer økologiske lokale produkter; bl a hvite oster, kjekjøtt og pølse. Turbeskrivelse tilgjengelig. Veldig fint Turområde. Velkommen !

Welcome to Furuheim Farm. We offer overnight accommodation, local food and adventures on a farm in an active village. 2 wellequipped houses for rent. Overnight accommodation from NOK 450 per bed. Bedding included. Good fishing and trails/walking opportunities. Easy access to Børgefjell National Park. Attractive area. Welcome!

Farm and cheese factory in a fabulous location between fjord and mountains. Diverse organic farm : goats, pigs and chickens. Farm shop selling various organic local products: white cheeses, meat, sausage herbal pruducts and more Hiking trail maps available from farm. Visitors welcome!

Willkommen auf dem FuruheimHof. Wir bieten Unterkunft, Servieren regionale Speisen und bieten Erlebnisse auf einem Hof in einem lebendigen Ort, Vermietung von 2 gut ausgestatten Häusern. Übernachtung ab NOK 450, - pro belegtem Bett. Gute Angel- und Wandermöglichkeiten. Einfacher Zugang zum Nationalpark Børgefjell Attraktives Gebiet. Willkommen bei uns!

Die Hofkäserei licht wunderschön zwischen Fjord und Bergen. Der Hof wird ökologisch betrieben: Ziegen, ,frei laufende Schweine und Hühner. Im Hofl aden verkaufen wir diverse Bioprodukte: weiße Käsesorten, Zickleinfl eisch, Kräuter und mer in der Saison.Wanderwegen im Gebirge von Bauernhof.. Willkommen!

Nordtun Gård er en liten familiebedrift som har vært i familien fra 1865. I dag har vi egen upast. osteproduksjon og gårdsbutikk. På Ysteloftet kafe tilbyr vi enkle retter med basis i egne produkter. Kom innom, smak på gårdens ostetallerken eller en av våre deilige ostekaker og hils på alle dyrene! Velkommen skal du være! Nordtun Farm is a small family-run business which has been in the family since 1865. Today, we have our own unpasturised cheese production and farm shop. At Ysteloftet Cafe we offer simple dishes based on our own products. Visit us and taste the farm’s cheese platter or one of our delicious cheesecakes, and meet all the animals! Welcome! Der Nordtun-Hof ist ein kleiner Familienbetrieb, der seit 1865 in Familienhand ist. Heute haben wir eine eigene Herstellung von unpasteurisiertem Käse und einen Hofladen. Im „Café Ysteloftet“ bieten wir einfache Gerichte auf der Grundlage eigener Produkte. Kommen Sie herein, probieren Sie den Käse-Teller vom Hof oder einen unserer leckeren Käsekuchen, und erfüllen alle Tiere!! Wir freuen uns auf Sie!

33


Olavsrosa viser vei til enestående kulturhistoriske attraksjoner Bli med på opplevelser langs spor gjennom norsk kulturhistorie, til steder som forteller spennende historier fra oldtid til nåtid.

foto: Fjellgeit BA

Mange av stedene du kan oppleve, innehar Norsk Kulturarvs kvalitetsmerke Olavsrosa, et gammelt vernesymbol som viser vei til enestående opplevelser med rot i den norske kulturarven.

NORSK KULTURARV HANSMORTENBALLO

Møt mennesker som tar vare på kulturarven og formidler den med stolthet og glede. Som gjest deltar du på en reise i levende historie hos de mange formidlere som gjennom sitt engasjement i Norsk Kulturarv bidrar til å sikre den norske kulturarven gjennom aktiv bruk.

Du finner kulturarvopplevelsene her:

• www.olavsrosa.no • Reisehåndboka VEIVISEREN

Bestilling av VEIVISEREN,

Kr 198 + porto: Bestill hos Norsk Kulturarv, Vågåvegen 35, 2680 Vågå, e-post: post@kulturarv.no eller tlf. 61 21 77 20.


www.hanen.no

Midt / Mid / Mitte

MIDT/MID/MITTE

Foto:

Terje Rakke/Nordic Life AS/www.visitnorway.com

NORD-TRØNDELAG, SØR-TRØNDELAG

35


Midt / Mid / Mitte | NORD-TRØNDELAG | SØR-TRØNDELAG

Midt/Mid/Mitte NORD-TRØNDELAG

Rørvik

E6

3

10

E6 1

Namsos

Grong

E6

Steinkjer

4

E6

7

5 9 Vanvikan

Stjørdalshalsen

36

6

E6 2

8 11

Verdalsøra Levanger

E14


Foto: Stine Karlsen

Midt / Mid / Mitte | NORD-TRØNDELAG | SØR-TRØNDELAG

1 Eldhuset Gårdsbutikk 2 Ersgard 3 Fjellopplevelse DA 4 Gangstad Gårdsysteri 5 Gulburet 6 Klostergården 7 Li-vert´n 8 Lynum Gårdsmat AS 9 Munkeby Herberge 10 Setran Gård 11 Sæther Gård

s.38 s.38 s.38 s.39 s.39 s.39 s.40 s.40 s.40 s.41 s.41

37


Foto: Håvard Kallestad

Midt / Mid / Mitte | NORD-TRØNDELAG | SØR-TRØNDELAG

1

2

Eldhuset Gårdsbutikk

ERSGARD

3

Bente og Jørgen Riibe Haugum Gård, 7863 Overhalla +47 951 71 405 jorgen.riibe@adcomdata.no Open: dining on order. Farm shop open before Christmas. GPS: 64.495191 / 11.94773

Grete Sørebø og Kjellrun Sakshaug Ersgard sør, 7500 Stjørdal +47 901 87 220 post@ersgard.no www.ersgard.no Open: all year GPS: 63.449689 / 11.007468

AG

A

M

A

A

A

D

Fjellopplevelse DA

Erlend Resell og Marit Hellan Sandnes, 7898 Limingen +47 743 37 327 post@fjellopplevelse.no www.fjellopplevelse.no Open: all year GPS: 64.05015 / 11.51256

AC

AB

BC

B

AB

A

38

ADE

A

Eldhuset Gårdsbutikk holder til i Overhalla sentrum på Haugum Gård. Gårsbutikken selger egne produkter og fra andre produsenter. Du vil finne både gårdsmat, samt håndtverk og husflid. Gårdsbutikken har åpent før jul. I andre etasje er det lokaler for servering av mat. Kun på bestilling.

Det 250 år gamle tunet og elva like ved får gjestene våre til å senke skuldrene og slappe av i en tradisjonsrik og uformell atmosfære. En gård å møtes, spise og sove godt på. Opplev butikken, laksefiske og turmulighetene. Flott utgangspunkt for opplevelser i Trondheimsregionen. Kun 5 km til fly/tog!

Fjellopplevelse er stedet for de som vil bo godt, midt i Skandinavias villmark. Nyt fjellene alene, eller med guide. Prøv en av våre aktiviteter eller lær noe nytt, vi har kurs innen foto, dyresporing og mattradisjoner. Prøv å røyke fisk selv, eller smak deg gjennom “En matreise i 3 kulturer”

Eldhuset Farm Shop is located in the Centre of Overhalla on Haugum Farm The farm shop sells its own produce, as well as products from other manufacturers. You will find farm foods, in addition to arts and crafts. The farm shop is open before Christmas. On the first floor, there is a venue where food can be served. Bookings only.

The 250-year-old farmyard and the adjacent river enable our guests to relax their shoulders, and enjoy the informal and tradition filled atmosphere. A farm to meet, eat and sleep at. Experience the shop, salmon fishing and walks. A fantastic starting point for adventures around the Trondheim region. Only 5 km to the airport/railway station!

Der Hofladen Eldhuset Gårdsbutikk befindet sich im Zentrum von Overhalla auf dem Hof Haugum Gård. Der Hofladen verkauft eigene Produkte sowie die Produkte anderer Produzenten. Sie finden hier Erzeugnisse vom Hof sowie Kunsthandwerk und bäuerliche Heimkunst. Der Hofladen ist in der Vorweihnachtszeit geöffnet. Im ersten Stock befinden sich Räumlichkeiten um Speisen zu servieren. Nur nach Vorbestellung.

Die 250 Jahre alte Hofanlage und der Fluss gleich nebenan lassen unsere Gäste zur Ruhe kommen und in einer traditionsreichen und informellen Atmosphäre entspannen. Ein Hof, auf dem man sich trifft, gut isst und gut schläft. Erleben Sie den Hofladen, Lachsangeln und die Wandermöglichkeiten. Toller Ausgangspunkt für Erlebnisse in der Region Trondheim. Nur 5 km bis zum Flughafen bzw. Zug!

Fjellopplevelse (TheMountainExperience.no) is a place for those who want to live in the middle of Scandinavia’s wilderness. Enjoy the mountains on your own or with a guide. Try one of our activities or learn something new. We have courses in photography, animal tracking and traditional food. Try smoking fish yourself or taste your way through ‘A food journey through 3 cultures’. Fjellopplevelse ist der richtige Ort für diejenigen, die mitten in der Wildnis Skandinaviens angenehm übernachten wollen. Genießen Sie die Berge alleine oder mit einem Führer. Probieren Sie eine unserer Freizeitaktivitäten aus, oder lernen Sie etwas Neues, wir haben Kurse in Fotografie, Fährtensuche und kulinarischen Traditionen. Versuchen Sie selbst Fisch zu räuchern oder kosten Sie sich durch „eine kulinarische Reise durch 3 Kulturen“


Midt / Mid / Mitte | NORD-TRØNDELAG | SØR-TRØNDELAG

4

Gangstad Gårdsysteri

Astrid Aasen og Perry Frøysadal Nessetveien 11, 7670 Inderøy +47 741 56 445 / 958 90 776 post@ysteri.no www.ysteri.no Open: all year GPS: 63.959866 / 11.33784

5

6

Gulburet

Liv Elin Olsen og Arve Østbø Sandvollanv. 391, 7670 Inderøy +47 977 39 502 gulburet@online.no www.gulburet.no Contact us for opening hours GPS: 63.905836 / 11.307577

A

Ståle A., Jørn G. A. , Anne Marthe B. Tautra, 7633 Frosta +47 748 08 533 / 918 53 585 staaa@online.no www.klostergardentautra.no Open: 01.02 - 23.12 GPS: 63.583897 / 10.623612

A

A MØA

Klostergården

AEG

MØA

A

C

BG

MØA

B

A

A D

Gangstad Gårdsysteri foredler gårdens ferske kumelk til prisbelønte oster. Her produseres Salatost, og ulike hvit- og blåskimmeloster. I tillegg lages fløteis, yoghurtis og sorbet av lokale råvarer. Om sommeren kan denne nytes i tunet sammen med en kopp kaffe.Velkommen til et trivelig besøk!

Gårdsbutikk med stort utvalg av lokale spesialiteter. Vi byr på eget brød, kjøttprodukter og søtsaker fra dropshuset. Nyt armosfæren i gårdstunet med smørbrød, lunsjrett, kaffe og kaker. Kunstutstilling på låven og kultursti går like ved gården. Grupper/bedrifter kan bestille omvisning/servering/møter i Smia, Låven og Bestemorstua.

Gangstad Gårdsysteri makes award-winning cheeses from the farm’s fresh cow’s milk. We produce Salatost, and various white and blue cheeses. We also make dairy ice cream, yoghurt ice cream and sorbets from local commodities. In summer you can enjoy our icecream on the farm with a cup of coffee. We wish you a pleasant visit!

A farm shop with a large assortment of local specialities. We offer our own delicious bread, meat products and sweets from Dropshuset. Enjoy the atmosphere in the farmyard while having a sandwich, lunch, coffee and cakes. Art exhibition in the barn and a culture trail is found close to the farm. Groups/ companies can book a tour/the serving of food/meetings in Smia, Låven and Bestemorstua.

Die Käserei verarbeitet die frische Kuhmilch des Hofes zu preisgekröntem Käse. Hergestellt werden verschiedene Sorten inkl. Blauschimmelkäse, außerdem Sahneeis, Joghurteis und Sorbet mit regionalen Zutaten. Im Sommer kann man das Eis mit einem Kaffee auf dem Hof genießen. Willkommen zu einem netten Besuch!

Hofladen mit großer Auswahl lokaler Spezialitäten. Zum Angebot gehören unser eigenes, leckeres Brot, Fleischprodukte und Süßigkeiten aus dem „Dropshuset“. Genießen Sie die Atmosphäre auf dem Hof mit belegten Broten, Lunch, Kaffee und Kuchen. Kunstausstellung in der Scheune und Kultur-Wanderpfad, der direkt am Hof vorbei führt. Gruppen/Betriebe können eine Führung/Verpflegung/Konferenzen in den Räumen Smia, Låven und Bestemorstua bestellen.

Klostergården -spisested, overnatting, bryggeri, gårdsmat og husflid. Opplev den unike atmosfæren på Klosterøya i Trondheimsfjorden. Kjent for sin vakre natur og rike fugleliv. Klostergården ligger like ved ruinene til det gamle cistercienserklosteret på Tautra fra år 1207. Klostegården - restaurant, overnight accommodation, brewery, farm food and arts and crafts. Experience the unique atmosphere of Klosterøya Island in Trondheimsfjord. Known for its stunning nature and rich bird life. Klostergården lies next to the ruins of the old cistercien monastery at Tautra from 1207. Klostergården – Restaurant, Unterkunft, Brauerei, Gerichte vom Bauernhof und bäuerliche Heimkunst. Erleben Sie die einzigartige Atmosphäre auf der Klosterinsel im Trondheimsfjord. Sie ist für ihre schöne Landschaft und vielfältige Vogelwelt bekannt. Klostergården liegt direkt neben den Ruinen des alten Zisterzienserklosters auf Tautra aus dem Jahr 1207.

39


Midt / Mid / Mitte | NORD-TRØNDELAG | SØR-TRØNDELAG

7

Li-vert´n

8

Lynum Gårdsmat AS

9

Munkeby herberge

Roy Inge Bergli Lierne, 7882 Nordli +47 743 43 495 / 918 88 694 liverten@combitel.no www.liverten.no Open: all year GPS: 64.64747 / 13.70280

Randi og Frode Lynum Lynum Nordre, 7620 Skogn +47 740 95 283 / 480 94 453 mat@lynum.no www.lynum.no Open: all year GPS: 63.661825 / 11.167629

Håkon Fiskvik Munkeby, 7600 Levanger +47 740 13 378 / 996 92 315 hakon.fiskvik@ntebb.no / www.munkeby-herberge.no Open: 01.04 - 01.10 GPS: 63.68657 / 10.83818

BCE

eg

CE

A

A

H

A AD

40

Li-vert´n - kafé/restaurant, pub og cateringbedrift i “hjertet” av Lierne. En allsidig bedrift som tilbyr de fleste tjenester innen selskap, catering og servering. Vårt motto er at du alltid skal finne lokal tradisjonsmat og “en smak av Lierne” i alle våre menyer. Selskapslokaler og alle rettigheter.

Lynum Gårdsmat tilbyr et rikt utvalg av gårdsmat i egen butikk, blant annet kjøtt, farse, spekemat og pålegg. Produktene er av storfe og gris, produsert og foredlet på egen gård. Møte og selskapslokaler med mulighet for servering av hjemmelaget mat, hvor egne produkter er basisen.

Munkeby-herberget har 14 sengeplasser, selvhushold, men mat kan bestilles. Tur, bademuligheter og dyr. Selskapslokale m 50 plasser. Laavo og stabbur med 30 plasser. Leiepriser: overnatting kr.150. Sengeklær/håndklær kr.80, frokost/ matpakke kr.75, Utleielokale kr.800, kjøkken kr.200. Lavo kr. 400.

Li-vert´n - cafe/restaurant, pub and catering in the ‘heart’ of Lierne. A versatile company offering most services linked to parties, catering and the serving of food. Our motto is that you will always find local traditional food and ‘a taste of Lierne’ on all our menus. Party venue and licensed bar.

Farm shop selling a wide selection of beef and pork, produced and processed on the farm. Products include chops and steaks, ground meat, cured meat and sandwich meat. Meeting and function rooms with optional catering comprising our own produce cooked to our own recipes.

Li-vert´n – Café-Restaurant, Pub und Cateringunternehmen im „Herzen“ von Lierne. Ein vielseitiges Unternehmen mit einem umfassenden Dienstleistungsangebot für Feiern, Catering und beim Servieren von Speisen. Unser Motto ist, dass Sie auf allen unseren Speisekarten immer traditionelle Küche aus der Region und einen „Geschmack aus Lierne“ finden sollen. Räume für Feiern und alle Schankrechte.

Reiche Auswahl an Bauernhof– Erzeugnissen, im eigenen Hofl aden angeboten. Wir produzieren Fleisch, Räucher– und Wurstwaren von eigenen Rindern und Schweinen. Seminar– und Gesellschaftsräume sind vorhanden. Auf Wunsch Bewirtung mit überwiegend selbst gemachten Lebensmitteln.

Munkeby Hostel has 14 beds for self-catering, however food can be ordered. Walks, bathing and animals. Party venue for 50 people. Barn and storage house on pillars with 30 beds. Price for overnight accommodation: NOK 150. Bed linen/ towels Nok 80, breakfast/lunch kr.75, rental premises kr.800, kitchen kr.200. TeePee kr.400. Die Munkeby-herberge hat 14 Betten, ist auf Selbstversorgung eingerichtet, wobei das Essen jedoch auch bestellt werden kann. Wandern, Bademöglichkeiten und Tiere. Gesellschaftsräume für bis zu 50 Personen. Lappenzelt und Vorratsspeicher mit Platz für 30 Personen. Mietepreise: Übernachtung kr. 150. Bettzeug/Handtücher kr. 80, Frühstück/Lunchpaket kr. 75 Miete der Räumlichkeiten kr. 800, Küche kr. 200, Lappenzelt kr. 400


Setran Gård

11

Anna og Frode Setran Setran, 7960 Salsbruket +47 743 98 674 / 481 40 579 frode@setran.no www.setran.no Open: all year GPS: 64.804725 / 11.780836

Sæther Gård

Foto: Johan Berge/www.visitnorway.com

10

Nidarosdomen

Midt / Mid / Mitte | NORD-TRØNDELAG | SØR-TRØNDELAG

Hilde og Ole Bård Rekstad Sæther Gård, 7600 Levanger +47 976 72 158 hilde-rekstad@bluezone.no www.saethergaard.no/ Open: all year GPS: 63.756979 / 11.362682

A A

ABC

A

A

BC

BEG

MØA

AB

A

A

Opplevelsesgård ved Opløfjorden og fv.776. Spennende dagsbesøk eller bo på gården. Masse forskjellige husdyr, som er glade i både barn og voksne. Omvisning i kulturlandskapet og mulighet for servering på låven. Bo i hytter eller sommerhus fra 1875. Handikapvennlig. Du kan også komme med egen båt! An adventure farm by the Opløfjord and the regional road 776. An exciting trip for the day or you can stay on the farm. Lots of different livestock, which are enjoyed by both children and adults. Tours of the cultural landscape and food/ refreshments can be served in the barn. Stay in a cabin or summer house from NOK 1875. Wheelchair access. You can also arrive in your own boat! Ein Erlebnis-Bauernhof am Opløfjord und an der Straße Fv 776. Spannender Tagesausflug oder Wohnen auf dem Bauernhof. Zahlreiche verschiedene Haustiere, die kinder- und erwachsenenfreundlich sind. Rundgang durch die Kulturlandschaft und Gelegenheit zu Essen in der Scheune. Unterkunft in Ferienhäusern oder einem Sommerhaus von 1875. Behindertengerecht. Sie können auch im eigenen Boot anreisen!

Sæther Gård - produsent av korn, kjøttfe av limousine og grønnsaker. Vi har eget grønnsakutsalg med selvbetjening og en egen gårdsbutikk. Gården har godkjent foredlingslokale og har et eget selskapslokale hvor kapasiteten per idag er opptil 85 gjester. Vi tar imot for møter, kurs, bursdager, konfirmasjoner, bryllup, julebord, firmafest m.m. Sæther Farm producing mainly grain, the best meat from limousine cattle and vegetables. We have our own self-service vegetable shop and a separate farm shop. The farm has approved food processing facilities and a separate party venue, which can currently hold up to 85 guests. We welcome you to meetings, courses, birthday celebrations, confirmations, weddings, Christmas parties, company parties, etc. Der Sæther Gård wird sehr vielseitig betrieben, wobei Getreideanbau, die Zucht von Limousinrind und Gemüseanbau zur Hauptproduktion gehören. Der Sæther Gård hat einen eigenen Gemüseverkauf mit Selbstbedienung und einen Hofladen, in dem die lokalen Produkte verkauft werden, eigene, anerkannte Veredlungsräumlichkeiten . Der Sæther Gård ist für Konferenzen, Geburtstage, Konfirmationen, Hochzeit, usw. Geeignet.

Kong Olav Haraldsson, som døde i 1030, ble etter slaget på Stiklestad gravlagt ved Nidelven. Kongen ble erklært for helgen ett år og fem dager etter sin død, og pilegrimer begynte å valfarte til Nidaros og helgenkongens grav. Byggearbeidene på den første steinkirken over St. Olavs gravsted startet omkring 1070, og man antar at kirken sto ferdig i all sin glans rundt år 1300. Da skal det ha vært den vakreste kirken i landet, og det er den fortsatt! King Olav Haraldsson died at the battle of Stiklestad in 1030 and was buried on the banks of the Nidelven river. The king was sanctified one year and five days after his death, and his grave at Nidaros became a place of pilgrimage. Construction of the first stone church over St. Olav’s grave began around 1070 and was likely completed around 1300. Then, as now, it was the most beautiful church in Norway. König Olav Haraldsson fi el 1030 in der Schlacht in Stiklestad und wurde am Nidelven begraben. Ein Jahr und fünf Tage nach seinem Tod wurde der König heiliggesprochen, und das Grab des heiligen Königs wurde zum Pilgerziel. Der Bau der ersten Steinkirche über dem Grab von St. Olav begann 1070. Vermutlich wurde die Kirche um 1300 fertiggestellt und soll seinerzeit die schönste Kirche im ganzen Land gewesen sein. Das ist sie auch heute noch!

41


Midt / Mid / Mitte | NORD-TRØNDELAG | SØR-TRØNDELAG

Midt/Mid/Mitte SØR-TRØNDELAG

12

TRONDHEIM 3 8

E39

1

Mebonden

E6 7

Orkanger E6

Oppdal

10

9

Røros 6

42

Melhus

5

2

11 4


Midt / Mid / Mitte | NORD-TRØNDELAG | SØR-TRØNDELAG

1 Bårdshaug Herregård AS 2 Galåvolden Gard 3 Hotell Frøya 4 Kalsa Gårdsbakeri 5 Kleivan Pilegrimsherberge 6 Kongsvold Fjeldstue 7 Ler Putballpark 8 Orkladal Ysteri DA 9 Storlykkja Gård 10 Tydalskjøtt 11 Vauldalen Fjellhotell 12 Vivre Gård

s.44 s.44 s.44 s.45 s.45 s.45 s.46 s.46 s.46 s.47 s.47 s.47

43


Midt / Mid / Mitte | NORD-TRØNDELAG | SØR-TRØNDELAG

1

Bårdshaug Herregård As

Arve Tokle med stab Orkedalsveien 105, 7300 Orkanger +47 724 79 900 post@baardshaug.no www.baardshaug.no Open: all year GPS: 63.298945 / 9.845774

2

Gunn Brønnum og Ingulf Galåen Galåen, 7374 Røros +47 724 13 018 / 911 27 947 post@galaavolden.no www.galaavolden.no Open: all year GPS: 62.561781 / 11.270401

A

C

C

Sistranda 7260 Sistranda +47 724 64 500 post@hotellfroya.no www.hotellfroya.no Open: all year GPS: 63.729119 / 8.828263

AG

MA

A

A b

A

c

e

Bårdshaug Herregård var hjemmet til günderen Christian Thams – arkitekt, minister, godseier og konsul. Bårdshaug Herregård er i dag drevet som et moderne hotell med 88 rom. Historiske rom anno 1900 til moderne rom. Vårt kjente kjøkken tilbereder mat fra vårt nære spiskammer i Midt-Norge.

Kom innom gården og smak vår nydelige gårdsis. Mange spennende smaker. I gårdsutsalget har vi også masse andre spennende egenproduserte varer; kaker, ost, spekemat, kjøttprodukter. Eget eggutsalg. Servering og omvisning på bestilling for grupper. 3,5 km fra Rv 30 like sør for Røros. Følg haneskilta.

Hotell Frøya er et familiedrevet hotell med koselig atmosfære og hyggelig betjening. Kjøkkenet vårt benytter lokale råvarer og vi ønsker å gi våre gjester en god matopplevelse. Opplev Frøya! Kystperler som Titran, Sula, Mausund og Bogøya, øyhopping på sykkel eller en fottur over Frøya. Velkommen!

Bårdshaug Country Manor was formerly the home of founder Christian Thams, an architect, minister, estate owner and consulate. Bårdshaug Country Manor is now run as a modern hotel with 88 rooms incorporating historical rooms from 1900 to modern day rooms. Our renowned kitchen prepares food from the pantry of Central Norway.

Pop in and taste our delicious farm ice cream. Many exciting flavours. Our farm shop sells a range of other interesting food produced on the farm: cakes, cheese, cured meats, meat products. Eggs for sale. Food and drink served, tour for groups subject to advance booking. 3.5 km from road RV 30 just south of Røros. Follow the rooster signs.

Hotel Frøya is a family run hotel with a cosy atmosphere and pleasant staff. The kitchen utilises local produce and we wish to provide our guests with good culinary experiences. Experience Frøya! We have the coastal pearls of Titran, Sula, Mausun and Bogøya Island, island jumping on a bicycle or a hike over Frøya. Welcome!

Probieren Sie das köstliche selbst gemachte Eis in vielen interessanten Geschmacksrichtungen. Im Hofl aden verkaufen wir viele weitere selbst gemachte Waren: Kuchen, Käse, Räucherwaren, Fleischprodukte, Eier. Bewirtung und Führungen für Gruppen nach Vereinbarung. 3,5 km von der Str. 30 südlich von Røros. Folgen Sie dem Schild mit dem Hahn.

Hotell Frøya ist ein Hotel mit Familienbetrieb, gemütlicher Atmosphäre und angenehmer Bedienung. In unserer Küche werden lokale Rohstoffe verarbeitet und wir legen Wert darauf, unseren Gästen ein gutes Essen zu servieren. Erleben Sie Frøya! Perlen an der Küste, beispielsweise Titran, Sula, Mausund und Bogøya, Insel-Hopping mit dem Fahrrad oder eine Wanderung über Frøya. Willkommen!

Der Bårdshaug Herregård war das Haus des Gründers Christian Thams – Architekt, Minister, Gutseigentümer und Konsul. Heute ist Bårdshaug Herregård ein modernes Hotel mit 88 Zimmern. Historische Zimmer aus 1900 bis hin zu modernen Zimmern. In unserer bekannten Küche werden Gerichte aus der Speisekammer im nahe gelegenen Mittelnorwegen zubereitet.

44

Hotell Frøya

A

A B

3

Galåvolden Gård


Midt / Mid / Mitte | NORD-TRØNDELAG | SØR-TRØNDELAG

4

Kalsa Gårdsbakeri

5

Kleivan pilegrimsherberge

Tove Iren G. og Geir Magne R. Brynhildsvollen, 7372 Glåmos +47 926 18 952 / 926 18 952 tove.iren@roros.net www.rorosmat.no Open: all year GPS: 62.685847 / 11.757215

Liv Aastad og Jonvald Nikkinen Kleivan, 7350 Buvika +47 976 98 715 post@kleivanvekst.no www.kleivanvekst.no Open: all year GPS: 63.299105 / 10.159181

BG

CE

AB

A

D

M

A

A

EH

6

Kongsvold Fjeldstue

Ellen og Knut J. Nyhus Dovrefjell, 7340 Oppdal +47 724 04 340 post@kongsvold.no www.kongsvold.no Open: 01.02 - 01-11 GPS: 62.303366 / 9.604843

B

B

AB

C

A

“Såmmårstuggu” er fra 1700 tallet. Historie i mat og vegger. Vi baker etter gamle handverkstradisjoner, med egenprodusert mjølk. Hovedprodukt Ingerlemse og pjalt. Kom innom og opplev atmosfæren. Åpen hele året etter avtale. “Såmmårstuggu” is from the 1700s. Full of history in food and walls. We bake according to the old traditional craft, with own farm produced milk. The main products are Ingerlemse (a Norwegian flatbread) and pjalt (a thick flatbread). Come by and experience the atmosphere. Open all year by appointment. „Sommerhaus“ aus dem 18. Jahrhundert. Geschichte von Lebensmitteln und Wände. Wir backen das alte Handwerk Traditionen der selbst produzierten Milch. Hauptprodukte sind Ingerlemse (ein norweg. Fladenbrot) und Pjalt (dickes Fladenbrot). Kommen Sie und erleben Sie die Atmosphäre. Ganzjährig geöffnet nach Vereinbarung.

Kleivan tilbyr overnatting, servering og utendørs aktivitet for inntil 20 pers. Ligger 25 kilometer sør-vest for Trondheim, stilt og rolig, midt i naturen. Hjemmelaget mat, personlig stil og uformell atmosfære. Bålplass og gapahuk med flott utsikt til fjorden. Alle rettigheter. Botanisk mangfold. Kleivan offers accommodation, food and drink and outdoor activities for up to 20 people. Located 25 km south-west of Trondheim, in peaceful countryside. Homemade food, personal feel and informal atmosphere. Bonfire site and open-front shelter with great views of the fjord. Fully licensed. Botanical diversity. Unterkunft, Bewirtung und Aktivitäten im Freien für bis zu 20 Personen. Ruhige Lage mitten in der Natur 25 km südwestlich von Trondheim. Hausgemachtes Essen, persönlicher Stil und zwanglose Atmosphäre. Feuerstelle und Schutzhütte mit herrlicher Aussicht zum Fjord. Alle Schankrechte. Botanische Vielfalt.

AB

Kongsvold Fjeldstue er et tradisjonsrikt hotell med moderne komfort. Åpent fra februar til november. Med idyllisk beliggenhet på Dovrefjell er vi lett tilgjengelig med bil, tog eller buss fra både Oslo og Trondheim. Kongsvold er kjent for sitt gode kjøkken og rikholdige vinkjeller. Kongsvold Fjeldstue is a hotel rich in traditions with modern comfort. Open from February to November. With our idyllic location in the mountains of Dovrefjell we are within easy reach of both Oslo and Trondheim, by car, train or coach. Kongsvold is renowned for its delectable cuisine and well-stocked wine cellar. Traditionsreiches Hotel mit modernem Komfort. Geöffnet von Februar bis November. Idyllische Lage im Dovrefjell, leicht erreichbar per Auto, Bahn oder Bus von Oslo und Trondheim aus. Kongsvold ist für eine gute Küche und einen gut bestückten Weinkeller bekannt.

45


Midt / Mid / Mitte | NORD-TRØNDELAG | SØR-TRØNDELAG

7

Ler Putballpark

Sigmund Gråbak 7234 Ler +47 975 34 638 / 905 49 412 post@lerputballpark.no www.lerputballpark.no Open: 01.05 - 31.10 GPS: 63.186988 / 10.309756

C

A

A

8

Orkladal ysteri DA

Merethe Landrø Nygårdsveien, 7310 Gjølme +47 950 25 177 / 95025177 post@orkladalysteri.no www.orkladalysteri.no Open: GPS: 63.317356 / 9.816021

G

MA

9

Storlykkja gård

Louise Lilli Siler Elsouri Storlykkja, 7290 Støren +47 476 19 069 / 476 19 069 louiseli@online.no www.storlykkja.net Open: all year GPS: 63.023587 / 10.248021

ab

øa

ac

ad

bh

AB

A

En helt unik setting for ditt neste arrangement. Vi kan sette sammen en opplevelsespakke, som er tilpasset ethvert behov. I sentrum står putballbanen og det særegne servicebygget med alle fasiliteter. Putball er en sport for alle, uansett ferdigheter. I parken er det gapahuker, tilrettelagt for grilling og utendørsliv. Laksefiske og muligheter for overnatting. A unique setting for your next event. We organise adventure packages tailored to all needs. The packages are centred around ”putball” – a sport derived from football and golf – and our unique service complex with all amenities. Putball is a sport for everyone, regardless of skill. The park has open front shelters, suitable for barbecues and outdoor life. Salmon fishing, accommodation available. Einzigartige Umgebung für Ihre nächste Veranstaltung. Wir stellen Erlebnisangebote ganz nach Kundenwünschen zusammen. Im Zentrum stehen der Putballplatz und das Servicegebäude mit allen Einrichtungen. Putball ist ein Sport für jedermann und braucht keine Vorkenntnisse. Im Park gibt es Schutzhütten zum Grillen und für Aktivitäten. Lachsangeln und Übernachtungsmöglichkeit.

46

Orkladal ysteri produserer 3 typer kittost, 2 typer stykkost (feta, kumelk), kremost og blåmuggost. Disse ostene selges i vår gårdsbutikk sammen med andre gårdsmatprodukter og håndverk av lokale håndverkere. Vi serverer tradisjonsmat til møter og selskaper og har kaffeservering hver fredag.

Storlykkja er en økologisk gård med mange dyr og gamle tømmerhus i et vakkert kulturlandskap. Store og små kan oppleve gårdslivet i nærkontakt med dyra og naturen; overnatt i koselige stabbur, ri eller gå på tur i fredet skog, ha piknik i blomsterenga eller handle kunst og håndverk i gårdsbutikken!

Orkladal dairy makes 3 kinds of washed rind cheese, 2 kinds of fetatype cheese, soft cheese and blue cheese. The cheese is for sale in our farm shop along with other farm products and handicrafts by local artists. We provide traditional food for meetings and functions and serve coffee every Friday.

Storlykkja is an organic farm with many animals and old timber houses in a beautiful cultural landscape. Both adults and children can experience farm life in close contact with animals and nature. Stay overnight in a cosy ‘storehouse’, ride or go for a walk in protected forests, enjoy a picnic in the flowering fields, or shop for art and crafts in the farm shop!

Die Käserei produziert diverse köstliche Käsesorten inkl. Blauschimmelkäse, die im eigenen Laden mit weiteren ländlichen Lebensmitteln und regionalen Handwerksprodukten verkauft werden. Wir servieren traditionelles Essen für Tagungen und Feiern und haben jeden Freitag Kaffeeausschank.

Storlykkja ist ein Biobauernhof mit vielen Tieren und alten Blockhäusern in einer schönen Kulturlandschaft. Groß und Klein können das Leben auf dem Bauernhof im engen Kontakt mit den Tieren und der Natur erleben, in gemütlichen Vorratshäusern übernachten, reiten oder im unter Naturschutz stehenden Wald Wandern gehen, auf der Blumenwiese picknicken oder im Hofladen Kunst und Handwerksprodukte kaufen!


Midt / Mid / Mitte | NORD-TRØNDELAG | SØR-TRØNDELAG

10

Tydalskjøtt

Laila og John Olav Dyrhaug Himo øvre, 7590 Tydal +47 738 15 583 / 971 77 018 epost@tydalskjott.no www.tydalskjøtt Open: all year GPS: 63.079702 / 11.416931

11

12

Vauldalen Fjellhotell

Jorid og Ole Peder Skott Svendsen Vauldalen, 7370 Brekkebygd +47 724 13 100 post@vauldalenfjellhotell.no www.vauldalenfjellhotell.no Open: all year GPS: 62.64774 / 11.86646

Vivre gård

Hilde Bratllien og Ståle Rognes Vivre gård, 7167 Vallersund +47 906 11 103 hildebratlien@hotmail.com www.vivregaard.no Open: all year GPS: 63.85342 / 9.78094

A

A EGØ

A

Velkommen til ett besøk ved vårt gårdsmatutsalg eller få omvisning på Hilmohaugen, en husmannsplass fra 1850. Servering av gårdens egen spekemat og lokale produkter etter avtale. Åpent hele året etter avtale. You are welcome to visit our farm food shop or have a guided tour around Hilmohaugen, a cottier’s farm from 1855. We serve the farm’s own cured meats and local produce when booked. Open all year after agreement. Willkommen zu einem Besuch in unserem Hofverkauf von Lebensmitteln oder bei einer Führung auf dem Hilmohaugen, dem Gehöft eines Kleinbauern von 1850. Nach Vereinbarung servieren wir das Rauchfleisch vom Hof und Erzeugnisse aus der Region. Nach Vereinbarung ganzjährig geöffnet.

A

B

AB

C

B

A

CG

MØA

A

A

Vauldalen Fjellhotell er et familiedrevet hotell. Vi setter vår ære i å tilby våre gjester god service, tradisjonsmat og tilrettelagte aktiviteter. Du finner oss øst for Røros og våre tilbud er sterkt knyttet opp mot dette områdets historiske og kulturelle tradisjoner. Aktiviteter hele året.

Vivre gård er et økologisk melkebruk med fokus på dyrevelferd. I gårdsutsalget selger vi kalvekjøtt, smør, rømme, karameller m.m. Se hele vareutvalget på www.vivregaard.no. P-plass for buss. Herfra går en tursti (1 km) til Drilsvatnet. Hytte 40 meter fra havet m/høy standard til utleie m/8 sengeplasser.

Vaulden Mountain Hotel is a family run hotel. We honour our guests by offering good service, traditional food and adapted activities. You can find us to the east of Røros and we offer historical and cultural traditions that are strongly linked to this area. Activities throughout the year.

Vivre Farm is an organic dairy which focuses on the welfare of animals. We sell veal, butter, sour cream, caramels, etc., in the farm shop. See our full assortment online at www. vivregaard.no. Bus parking. A walking trail (1 km) to Drilsvatnet runs from here. High standard cabins with 8 beds, 40 metres from the coast are available to rent.

Vauldalden Fjellhotel ist ein Hotel mit Familienbetrieb südlich von Røros. Wir tun alles, um unseren Gästen guten Service, traditionsreiche Kost und organisierte Aktivitäten zu bieten. Unsere Angebote sind stark mit der Geschichte und Kultur dieser Gegend verknüpft. Ganzjährige Aktivitäten.

Der Vivre-Hof betreibt Bio-Milchwirtschaft mit Schwerpunkt auf dem Wohlergehen der Tiere. Im Hofverkauf verkaufen wir Kalbfleisch, Butter, norweg. Saure Sahne, Karamellbonbons u.a. Das vollständige Warenangebot finden Sie unter www.vivregaard.no. Parkplatz für Busse. Von hier aus führt ein Wanderweg (1 km) zum Drilsvatnet. Vermietung eines Ferienhauses 40 m vom Meer entfernt mit hohem Standard und 8 Schlafplätzen.

47


Foto: Eva Brænd

VELKOMMEN som abonnent på Magasinet BUNAD Magasinet BUNAD er Norges og Nordens eneste spesialmagasin for bunader og folkedrakter. Her finner du mye spennende lesestoff om bunader fra hele landet og kjempelekre bilder. Med et abonnement får du bladet rett i postkassen. Kun kr. 320,- pr. år (4 utgaver) Bestill det hos oss på www.bunad-magasinet.no Besøk også nettbutikken vår! Der finner du bunadrelatert litteratur og andre spennende ting for bunadbrukeren.

BUNAD www.bunad-magasinet.no

Magasinet BUNAD. Elsket av mange, men ukjent for langt flere. Bli kjent med oss!


www.hanen.no

Vest / West / West

Vest/West/West

Foto: CH/www.visitnorway.com

Møre og romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland

49


Vest / West / West | Møre og Romsdal | SOGN OG FJORDANE | HORDALAND | ROGALANd

Vest/West/West Møre og romsdal

KRISTIANSUND Eide

5 8

MOLDE

ÅLESUND Hareid Ulsteinvik Fosnavåg

E39

3

4

E39

13 12

VOLDA

2 11

14

6

Aure

1

E136

7

E39

15 9

Sunndalsøra

E136 Åndalsnes

Stranda

Ørsta Sykkylven

50

10


Vest / West / West | Møre og Romsdal | SOGN OG FJORDANE | HORDALAND | ROGALANd

1 Bjartmars Favorittkro 2 Den Glade Ku 3 Derinngarden 4 Eventyrlige Skaret AS, Skarstua 5 Feskberja ANS 6 Flø Feriesenter AS 7 Hakallegarden 8 Halås Gårdsutsalg 9 JordbærstovaA/S 10 Lysø Camping og Rorbu-utleie

s.52 s.52 s.52 s.53 s.53 s.53 s.54 s.54 s.54

11 Nesøya Brygge og Utleiehytter 12 Nilsgardstunet 13 Rødset Gard 14 Sunnmøre Kjøtt AS 15 Trollstigen Camping & Gjestegård

s.55 s.55 s.56 s.56 s.56

s.55

51


Vest / West / West | Møre og Romsdal | SOGN OG FJORDANE | HORDALAND | ROGALANd

1

Bjartmars Favorittkro

2

Den Glade Ku

Quirien van Oirschot Atlanterhavsveien, 6530 Averøy +47 715 16 060 / 916 18 346 post@favorittkro.no www.favorittkro.no Open: 15 .04 - 20.12 GPS: 63.011799 / 7.426014

Siv og Fredrik Holmeide Holmeide, 6630 Tingvoll +47 994 73 539 / 994 73 539 post@dengladeku.no www.dengladeku.no Open: all year GPS: 62.944514 / 8.302997

B

B

3

Derinngarden

Othild og Asbjørn Tjugen Halåsen, 6490 Eide +47 714 91 100 / 480 06 670 post@derinngarden.no www.derinngarden.no Open: all year GPS: 62.88794 / 7.40966

A A

MA

A

G

A

A

A

A A

Nyt utsikten fra vår koselige restaurant ved Atlanterhavsveien. Vi har terrasse og utsikt utover sjø og holmer. Retter med lokale fiskeråvarer er vår spesialitet. Kom og prøv vår velsmakende meny eller bare en kopp kaffe. Utleie av fiskeutstyr og turkart. Hjertelig velkommen til oss! Admire the view from our cosy restaurant by Atlanterhavsveien (the Atlantic road). We have a terrace and view of the ocean and islands. We specialise in dishes made with local fish. Come and try our delicious menu or just have a coffee. Fishing equipment and tour maps for hire. A warm welcome to our guests! Geniessen Sie die Aussicht aus unserem gemütlichen Restaurant an der Atlantikstrasse. Wir haben eine Terrasse mit Ausblick auf Meer und Inseln. Unsere Spezialität sind Gerichte mit fangfrischem Fisch. Probieren Sie die leckeren Gerichte von unserer Karte oder trinken Sie einfach einen Kaffee. Vermietung von Angelausrüstung und Tourenkarten. Herzlich willkommen!

52

Velkommen til Nordigarden! Midt i vakkert fjordlandskap finner du Den Glade Ku. Vi serverer lokale spesialiteter, som Mølsgraut fra Nordmøre, nystekte bakels og annen hjemmebakst. Geleer, hermetisk frukt, syltetøy m.m. i gardsbutikk/kafe. Interiør og gaver. Småkalver i tunet. Fint tur-/ sykkelområde. Welcome to Nordigarden! In the middle of the Fjordland landscape you will find Den Glade Ku. We serve local specialities, such as Mølsgraut (a type of soft, brown cheese) from Nordmøre, freshly baked cakes and other homemade bakes. Jellies, canned fruit, jam, etc., in the farm shop/cafe. Also interior items and gifts. Calves in the farmyard. Good area for walking trails/ cycling. Willkommen auf dem Nordigarden! Inmitten schöner Fjordlandschaft finden Sie Den Glade Ku. Wir servieren Spezialitäten aus der Region, wie Mølsgraut (eine Art von weichem, braunem Käse) aus Nordmöre, frisches Gebäck und anderes Selbstgebackenes. Gelees, eingewecktes Obst, Marmelade u.a. im Hofladen und Café. Einrichtungsgegenstände und Geschenkartikel. Kälbchen auf dem Hofgelände. Schönes Gebiet zum Wandern und Radfahren.

A

Hyggelig gårdsbutikk med hjemmelaget ost fra egen økologisk melk, åpen hele året. I juli og primo august tilbyr vi Seng&Frokost, og du kan nyte praktfull utsikt fra vår sommerkafè. Teltplasser i gårdstunet om sommeren. Grupper kan bestille servering hele året. Besøk Derinngarden, et sted med smak! Cosy farm shop with homemade cheese made from our own organic milk. Open all year. In July and the middle of August we offer bed and breakfast, and you can enjoy a stunning view from our summer cafe. Places to pitch tents in the farmyard during the summer. Groups can order the serving of food all year round. Visit Derinngarden; for a more tasteful place! Gemütlicher Hofladen mit selbstgemachtem Käse aus der Biomilch des Hofes, ganzjährig geöffnet. Im Juli und Anfang August bieten wir Übernachtung und Frühstück und Sie können die prachtvolle Aussicht von unserem im Sommer geöffneten Café genießen. Im Sommer Zeltplätze auf dem Hofgelände. Gruppen können ganzjährig Essen bestellen. Besuchen Sie den Derinngarden, einen Ort mit Geschmack!


Vest / West / West | Møre og Romsdal | SOGN OG FJORDANE | HORDALAND | ROGALANd

4

5

Eventyrlige Skaret AS, Skarstua

6

Grete og Hallgeir Røsand Røsandnesset, 6530 Averøy +47 911 41 294 / 922 54 096 post@feskberja.no www.feskberja.no Open: all year GPS: 63.0703477 / 7.6724497

Geir Rødal Skaret, 6422 Molde +47 712 68 090 skarstua@online.no www.skarstua.no Open: all year GPS: 62.801264 / 7.331003

BE

AC

BC

MØA

A

A

C

A

A BH

Feskberja ANS

Skaret ligger ti minutter med bil fra Molde på RV64 mot Bud. Området er et flott utgangspunkt for den som vil oppleve natur, kultur og håndverk. På Skaret finner du kafe med norske mattradisjoner, overnatting, gårdsmat, husflid, lysstøperi og aktiviteter. Hele anlegget er et lite eventyr. Skaret is ten minutes by car from Molde along road RV 64 towards Bud. The area is ideal for exploring the countryside, local culture and handicrafts. Skaret has a cafe serving traditional Norwegian food, accommodation, farm food, handicrafts, candle-making and activities. The complex is a small adventure in itself. Skaret liegt 10 Min. mit dem Auto von Molde entfernt an der Str. 64 Richtung Bud. In dieser Gegend kann man Natur, Kultur und Handwerk erleben. Cafe mit traditionellen norwegischen Gerichten, Übernachtung, Lebensmittel vom Land, Kunstgewerbe, Kerzengiesserei und Aktivitäten. Die gesamte Anlage ist ein kleines Abenteuer.

B

D

A

Flø Feriesenter as

Eldar Stein Flø 6065 Ulsteinvik +47 700 15 080 / 913 89 024 flo.feriesenter@tussa.com www.floe-feriesenter.no Open: all year GPS: 62.402889 / 5.850673

F

Restaurert klippfiskbrygge med to rorbuer på70 m2, og en rorbu på 25 m2. Anlegget har også tre hytter på 43 m2 i særegen byggestil. Utleieenhetene er smakfult innredet. Fint turterreng med bademuligheter. Havet, fisken og fjorden rett utenfor døra. Kort avstand til Atlanterhavsveien, Molde og Kristiansund. A restored pier, formerly used for drying salted fish, with 2 x 70 m2 cabins and 1 x 25 m2 cabin. Also on site are 3 x 43 m2 cottages with distinctive architecture. All holiday homes are tastefully furnished. Great hiking and swimming. Sea, fish and fjord on the doorstep. A short drive from the Atlantic Road, Molde and Kristiansund. Klippfi schkai mit zwei Rorbu Hütten a` 70 m2 und einer a` 25 m2. Zur Anlage gehören auch drei Hütten a` 43 m2 mit besonderem Baustil. Alle Wohneinheiten sind geschmackvoll eingerichtet. Schönes Wandergebiet mit Bademöglichkeiten. Meer, Fjord und Fisch direkt vor der Tür. Kurze Entfernung zur Atlantikstrasse, nach Molde und Kristiansund.

A

A

A DE

BD

B

F

CD

Med Atlanterhavet på den eine sida og nydeleg turterreng på den andre sida ligg Flø Feriesenter med 8 høgstandardhytter heilt i havkanten, 10 m frå ei nydeleg sandstrand. Båt m/ motor er inkl. i prisen. Flø ligg 40 min køyretur frå fugle– og skatteøya Runde, 50 min frå Ålesund og 2,5 t frå Geiranger. With the Atlantic Ocean on one side and great hiking country on the other, Flø Feriesenter offers 8 high– grade cottages right by the sea, 10 m from a lovely beach. Rent includes boat with outboard. 40 min drive from Runde (bird and treasure island), 50 min from Ålesund and 2.5 hrs from Geiranger. Unser Ferienzentrum bietet 8 Hochstandard– Hütten direkt am Meer, mit dem Atlantik auf der einen und einem schonen Wandergebiet auf der anderen Seite. 10 m zum herrlichen Sandstrand. Boot mit Motor ist inklusive. 40 Autominuten zur Vogelinsel Runde, 50 Minuten nach Ålesund, 2,5 Std. nach Geiranger.

53


Foto: Per Eide

Vest / West / West | Møre og Romsdal | SOGN OG FJORDANE | HORDALAND | ROGALANd

7

HAKALLEGARDEN

Aina og Olav Krakset Hakallestranda, 6149 Åram +47 900 68 996 / 971 92 066 post@hakallegarden.no www.hakallegarden.no Open: 18.06 - 19.08 / sat/sun all year GPS: 62.164447 / 5.438039

AC

AB

D

A

C

ACD

8

AGØ

MØA

A

A

A

JORDBÆRSTOVA A/S

Åse og Kåre Erstad Valldal, 6210 Valldal +47 702 57 589 / 936 42 096 post@jordbarstova.no www.jordbarstova.no Open: 01.05 - 15.09 GPS: 62.324386 / 7.317682

BEG

A

A

B

A A

Her kan du sanse livet på landet og få nærkontakt med eit mangfald med dyr. Frå kafeen kan du nyte utsikta mot Stadhavet, eller følge med på livet i fjøsen gjennom dei store golvglasa. Gråtass og hestar tek ungane på tur, og dei vaksne kan kose seg i gardsbutikk og fjøsgalleri. Velkomen til ein annaleis gard.

Halås Gådsutsalg ligger 4 km sør for Eide, nær den storslåtte Atlanterhavsveien. På gården har vi sauer og høner. Butikk med et rikholdig utvalg av egne produkt av urter, bær, bakst og naturkosmetikk. På bestilling kan vi bla. tilby vår populære potetsuppe m/ urtebaguetter og overnatting i eldre hus.

Here you can perceive life in the country and have close encounters with a diversity of animals. From the cafe you can enjoy the view from Stadhavet, or follow the life of the cowshed through the large floor glasses. Fergie and horses take the children on a trip, and the adults can enjoy themselves in the farm shop and barn gallery. Welcome to a unique farm.

Halås Gårdsutsalg is 4 km south of Eide, near the spectacular Atlantic Road. Sheep and chicken farm. Farm shop selling a wide selection of our own herb products, berry, cakes and natural cosmetics. On request we can provide our popular potato soup with herb baguettes and overnight accommodation in old buildings.

Hier können Sie das Leben im Land wahrnehmen und haben enge Begegnungen mit einer Vielfalt an Tieren. Aus dem Café genießen Sie die Aussicht von Stadhavet, oder folgen Sie dem Leben der Scheune durch die großen Boden Brille. Fergie und Pferde nehmen die Kinder auf die Reise, und die Erwachsenen können sich im Hofladen und Scheune Galerie genießen. Willkommen in einer annaleis Bauernhof.

54

9

Ann og Arne Halås Søndre Halåsvei, 6490 Eide +47 416 76 025 / 416 76 025 ann.b.h@mimer.no www.halaas-gardsutsalg.com Open: all year GPS: 62.890994 / 7.389137

A A

Halås Gårdsutsalg

Der Hofladen liegt 4 km südlich von Eide nahe der grossartigen Atlantikstrasse. Wir halten Schafe und Hühner. Grosse Auswahl eigener Erzeugnisse: Kräuter, Gebäck mit Beeren und Naturkosmetika. Nach Vereinbarung kochen wir unsere beliebte Kartoffelsuppe mit Kräuterbaguettes und bieten Übernachtung älteren Gebäuden.

Jordbærstova, serveringssted med heimelaga, tradisjonell norsk mat. I fjøsen sel vi lokale produkt som syltetøy, honning, saft, trevarer, lys og strikkevarer. Låven er ein heilt spesiell spisesal for førehands-bestilt servering. Vandring i Jordbærland, tar ca 1 time og må tingast dagen før. Historie - smaker av bær og eplemost. Jordbærstova serves homemade, traditional Norwegian food. In the cowshed we sell local products such as jams, honey, squash, woodcrafts, candles and knitwear. The barn is a unique dining hall for pre-booked catering. A walk in Jordbærland takes 1 hour and must be booked a day in advance. History – the taste of berries and apple juice. Restaurant mit hausgemachtem, traditionellem norwegischem Essen. Im ”Stall“ Verkauf von regionalen Produkten wie Marmelade, Honig, Saft, Holzwaren, Kerzen und Strickwaren. Ein ganz besonderer Speisesaal für Bewirtung auf Vorbestellung. Geniessen Sie einen Spaziergang durch das Erdbeerland. Er dauert ca. 1 Std. und muss am Vortag gebucht werden. Geschichte, Kostproben von Beeren und Apfelmost.


Vest / West / West | Møre og Romsdal | SOGN OG FJORDANE | HORDALAND | ROGALANd

10

Lysø Camping og Rorbu-utleie

Lilly og Oskar Lysø Lysø, 6530 Averøy +47 715 12 113 / 916 20 865 lysocamp@gmail.com www.lyso.uuuq.com Open: all year GPS: 63.038909 / 7.405638

11

Nesøya Brygge og Utleiehytter

12

Nilsgardstunet

Reidun, Nils Tomas, Siri Kathrin 6250 Stordal +47 702 78 990 / 911 84 145 post@nilsgardstunet.no www.nilsgardstunet.no Open: all year GPS: 62.381699 / 6.989682

Per og Heidi Aasprang Nesøya, 6622 Ålvundfjord +47 906 30 754 per@fjordfiske.com www.meeresangeln.com Open: all year GPS: 62.907035 / 8.402658

A B

A

DF

B

D

D

A

F

BG

A

M

A

A

3 stjerners camp.plass tilknyttet NAFCAMP. Adkomst til Averøy: Fra Molde RV 64 via Atlanterhavsveien, fra Kristiansund via Atlanterhavstunnelen, begge til veidele Hoset. Følg skiltene til Lysø. Gammelt fiskevær med rikt fugleliv, ren sjø og frisk luft. Fiske båtliv og vannaktiviteter. Godt fiske fra land og båt. 3 star camp site associated with NAFCAMP. How to get to Averøy: From Molde take road RV 64 via Atlanterhavsveien, from Kristiansund go through the tunnel Atlanterhavstunnelen, follow both roads to Hoset. From there follow the signs to Lysø. Old fishing village with a rich bird life, clean water and fresh air. Fishing, boating and water activities. Good fishing from land and boat. 3-Sterne-Campingplatz im Verbund NAFCAMP auf Aver.y. Anfahrt: Von Molde auf der Str. 64 über die Atlantikstrasse, von K.sund durch den Atlantiktunnel, jeweils bis zur Abzweigung Hoset. Dann den Schildern nach Lys. folgen. Altes Fischerdorf mit reicher Vogelwelt, sauberem Meerwasser und frischer Luft. BootsliegeplaÅNtze und WasseraktivitaÅNten. Gutes Angeln vom Ufer und vom Boot aus.

D

AB

Nesøya Brygge 16-18 fots båter. Helt nytt bryggeanlegg. Trådløst bredbånd. Leil A: 1 etg. 70m2, 3 soverom 6 sengeplasser. Leil B og C: 2 etg 40m2 2 soverom 3 sengeplasser. Selskapslokale 50 m2, møter, kurs. Utleiehytter, høy standard sjø 60/100m. Hytte 1: 55m2 2 soverom 4 personer. Hytte 2: 85m2 3 soverom 6/8 personer.

Ein rast langs vegen, noko å feire, eller berre ein kveld med venner. Nilsgardstunet er staden for deg! Her finn du kafe, pub og festlokale. Vi har også eige gardsmatutsalg med heimelaga tradisjonsmat. Vi har god erfaring i å tilrettelegge og stå for ulike typer arrangement i våre koselege lokale. Norwegian Foodprints.

Nesøya marina: 16–18-ft boats. Allnew moorings. Wireless broadband. Apt A: main fl oor, 70 m2, 3 bedrooms, sleeps 6. Apt B and C: 2nd fl oor, 40m2, 2 bedrooms, sleeps 3. Function room: 50 m2, meetings, courses. Cottages: high standard, 60/100 m from sea. Cottage 1: 55 m2, 2 bedrooms, sleeps 4. Cottage 2: 85 m2, 3 bedrooms, sleeps 6–8.

A break en route, a celebration, an evening with friends. Nilsgardstunet is the place! Cafe, pub and function suite. Farm shop selling traditional home-made fare. A comfortable venue with experience of organizing and catering for a variety of events. Norwegian Foodprints.

Ganz neue Anlage mit 16- bis 18-Fuss-Booten. WLAN. Whg. A: Erdgeschoss, 70 m2, 3 Schlafräume, 6 Betten. Whg. B und C: 1. Stock, 40 m2, 2 Schlafräume, 3 Betten. Festraum 50 m2 für Sitzungen und Seminare. Hütten mit hohem Standard, 60/100 m zum Wasser. Hütte 1: 55 m2, 2 Schlafräume, 4 Pers. Hütte 2: 85 m2, 3 Schlafräume, 6–8 Pers.

H

Eine Rast auf der Reise, ein Familienfest oder ein Abend mit guten Freunden – im Nilsgardstunet werden Sie sich wohl fühlen! Wir verfügen über Cafe, Pub und Festräume sowie einen Hofl aden mit hausgemachten traditionellen Lebensmitteln. Wir haben viel Erfahrung mit der Durchführung von Veranstaltungen in unseren gemütlichen Räumlichkeiten. Norwegian Foodprints.

55


Vest / West / West | Møre og Romsdal | SOGN OG FJORDANE | HORDALAND | ROGALANd

13

Rødset Gard

Reidun og lars Rødset 6620 Ålvundeid +47 716 97 730 / 915 77 286 la-roed@frisurf.no www.roedset.no Open: 01.01 - 31.12 GPS: 62.776733 / 8.508947

14

Sunnmøre Kjøtt AS

Magne Henden Abelset, 6240 Ørskog +47 702 70 022 / 948 28 300 magne.henden@roykalaks.no www.roykalaks.no Open: all year GPS: 62.477391 / 6.74347

15

Trollstigen Camping & Gjestegård

Milouda og Edmund Meyer Isterdalen Rv. 63, 6300 Åndalsnes +47 71 22 11 12 / 913 90 105 ed-mey@online.no www.trollstigen.no (OB) Open: 01.04 – 01.11 GPS: 62.49917 / 7.6716

A A

AB

AD

b

MA

b

abd

d

ad

A c

Rødset gard ligg på Ålvundeid, ei fin jordbruksbygd i Sunndal. Bygda har ein av inngangane til Trollheimen, der Innerdalen er godt kjent. Rødset er fint utgangspunkt for turar i Innerdalen og Sunndalsfjella. Dagstur til Atlanterhavsveien er også fint. Rødset har 3 hytter/hus. Rødset Farm is situated in Ålvundeid, which is a beautiful agricultural village in Sunndal. The village is one of the gateways into Trollheimen, where Innerdalen is well-known. Rødset is a good starting point for trips into Innerdalen and the Sunndal Mountains. Pleasant day trips to the Atlantic Road. Rødset has 3 cabins/houses. Der Rødset-Hof liegt in Ålvundeid, einem schönen Bauerndorf in Sunndal. Das Dorf liegt an einer der Zufahrten nach Trollheimen, wo Innerdalen berühmt ist. Rødset ist ein schöner Ausgangspunkt für Ausflüge ins Innerdalen und ins Hochgebirge Sunndalsfjella. Ein Tagesausflug zur Atlantikstraße ist ebenfalls schön. Rødset hat 3 Ferienhäuser.

56

Sunnmøre Kjøtt AS har spekemat av høy kvalitet. Vi produserer spekeskinke, tørrsaltet bacon, fenalår og en grov pølse med navn Bokna Dampepølse. Vår spesialitet er fenalår: både fenalår med bein, utbeinet fenlår i stykke og slicet fenalår. Vi er også tilsluttet sammenslutningen Fenalår fra Norge. Les mer på www.roykalaks.no Sunnmøre Meat AS has cured meat of high quality. We produce drycured ham, dry-salted bacon, mutton, and a coarse sausage named Bokna Dampepølse. Our specialty is cured leg of lamb: with and without bone , as well as sliced. We are also affiliated to the association “Fenalår” from Norway. Read more on www. roykalaks.no. Sunnmøre Meat AS hat Fleisch von hoher Qualität geheilt. Wir produzieren Rohschinken, trocken gesalzen Speck, Hammel, und eine grobe Wurst namens Bokn Dampf Wurst. Unsere Spezialität ist Hammel: Beide Hammelkeule mit Knochen, Knochen fenlår in der Scheibe und in Scheiben schneiden Hammelfleisch. Wir sind auch an den Verein Hammelfleisch aus Norwegen angegliedert. Lesen Sie mehr über www.roykalaks.no

de

Gjestegård i vakker natur med utsikt til Trollstigen. Restaurant med frokost, lunch og middagsservering. Nye høgstandardhytter med bad og kjøkken. Ny campingplass med rom, enkle hytter, telt og caravanplasser. Butikk med mat, souvernir og brukskunst. Turstier og kanopadling. Laks og ørretfi ske. Holiday farm in beautiful setting with views of Trollstigen. Restaurant serving breakfast, lunch, dinner. New high–grade cabins with bath and kitchen. New campsite with rooms, simple cabins, tent pitches and caravan site. Grocery/ souvenir/craft shop. Hiking trails, canoeing, salmon/trout fishing. Gasthof mit Aussicht auf die Serpentinenstraße Trollstigen. Restaurant (Frühst., Mittag– und Abendessen). Neue Hochstandard– Hütten (Bad und Küche). Campingplatz (Zimmer, einfache Hütten, Zelt– und Wohnwagenstellplätze). Geschäft (Souvenirs u. Kunstgewerbe). Wandern, Kanutouren, Lachs– und Forellenangeln.


Reiserute 1:

Reiserute 2:

Fra Trollheimen til Atlanterhavsveien

Fra Atlanterhavsveien til Trollstigen • Vågen Gård • Bjartmars Favorittkro • Derinngarden • Halås Gårdsutsalg • Eventyrlige Skaret • Trollstigen Camping & Gjestegård

• Rødset Gard • Den Glade Ku • Tingvoll Museum • Tingvollost • Vågen Gård • Bjartmars Favorittkro

Reiserute 3:

Fra Trollstigen til Stadthavet • Trollstigen Camping & Gjestegård • Nilsgardstunet • Svanhaug Urtegård • Flø Feriesenter • Ivar Aasen-tunet • Volda Elektriske Mylne • Hakallegarden

I Fjordstreif er mange av bedriftene organisert som familiebedrifter og bruker gjerne både hjem og egen gård som sted for aktiviteten. Ekte, personlig service fra de som driver er et annet viktig stikkord. Se alle våre reiseruter og informasjon om de enkelte på www.fjordstreif.no

Se kart og reiseruter på: www.fjordstreif.no

Design: eggedosis.no

Skjulte skatter langs veien


Trollstigen A known tourist attraction – narrow Geirangerfjorden and winding road with stunning view

Foto: Terje Borud/www.visitnorway.com

on UNESCO´s list of on Rv 63, Romsdalen. World Natural Heritage Sites


Geirangerfjorden

Foto: Terje Rakke/Nordic life/www.visitnorway.com

on UNESCO´s list of World Natural Heritage Sites

59


Vest / West / West | Møre og Romsdal | SOGN OG FJORDANE | HORDALAND | ROGALANd

Vest/West/West Sogn og Fjordane

Nordfjordeid

15 14

11

Florø

E39 5

Førde

10 12

Sandene

2 18 16

E39 9

Gaupne 19

E39 3 20

Stryn

7

6

1 5

E39

13

15

Høyanger

4

E16

8 17

Aurlandsvangen

60

Sogndal

E16


Vest / West / West | Møre og Romsdal | SOGN OG FJORDANE | HORDALAND | ROGALANd

1 Amble Gård 2 Breim Gardsmat 3 Brekkestranda Fjordhotel 4 Eri Gardshus 5 Havnebakken Feriehus 6 Henjatunet Eggjagarden 7 Hjelle Hotel / Gamlebutikken på Hjelle 8 Li Gardstun 9 Menes Fjordhytter 10 Mø og Jølster Vgs 11 Nedrebergtunet 12 Noss Gard

s.62 s.62 s.62 s.63 s.63 s.63

s.64 s.64 s.64 s.65 s.65 s.65

13 Sakte 14 Skipenes Gard 15 Skjerdal 16 Sogn Fjordhytter 17 Sogn Jord- og Hagebruksskole 18 Stardalen Hyttegrend 19 Urnes Gard og Hjortefarm 20 Utsikten Bondegardsferie

s.66 s.66 s.66 s.67 s.67 s.67 s.68 s.68

61


Vest / West / West | Møre og Romsdal | SOGN OG FJORDANE | HORDALAND | ROGALANd

1

Amble gård

2

Aage Magnhild Hole, 6826 Byrkjelo +47 578 67 148 / 906 29 108 aage@breimgardsmat.no www.breimgardsmat.no Open: Season / by appointment GPS:

Ingebjørg og Gjert Heiberg 6854 Kaupanger +47 576 78 170 / 412 45 351 post@amblegaard.no www.amblegaard.no Open: 01.04 - 01.11 GPS: 61.179266 / 7.269648

Ø

B

Breim Gardsmat

3

Brekkestranda Fjordhotel

Morten Nilsen Sognefjordveien 587, 5961Brekke +47 577 85 500 / 959 00 130 ruth@dyrhovden.com www.brekkestranda.no Open: all year, 7AM - 10PM GPS: 61.018547 / 5.460878

BD

AB

b

abc

Ab

AB

de

A A

AB

62

A

AD

7 frittliggende feriehus på gammel ærverdig gård, som har vært i familien Heibergs eie siden 1690. 2 hus er bygget i 2011, de 5 andre husene er fra perioden 1903 - 1937, og renovert til høy standard, 4–12 sengeplasser. Flott utsikt til Sognefjorden og fjell. Gratis båter med motor. Gratis fiske i private fjellvann. økologisk produksjon og mange ulike dyr.

ad

acd

Breim Gardsmat ligg i jordbruksbygda Breim få km frå Byrkjelo i Nordfjord. Klima og jordsmonn gjer produksjon av bær svært gunstig. Det vert også produsert pølser frå eigne dyr og etter lokale oppskrifter. Gardsutsal med julemiddagspølse, dampepølse og spekepølse, bringebær, jordbær samt saft og syltetøy.

7 detached cottages/ houses on an old–established farm owned by the Heiberg family since 1690. 2 new houses from 2011 and 5 old houses renovated to high standard, sleeping 4–12. Great views of Sognefjorden and mountains. Free use of boats with outboard engine. Free fishing in private lakes. Organic products and variety of livestock.

Breim Gardsmat is situated in the agricultural village of Breim a few kilometres from Byrkjelo in Nordfjord. The climate and the soil lend themselves ideally to production of berries. The farm also manufactures sausages made from its own produce and using local recipes. Farm shop with Christmas sausages, steamed sausages and cured sausages, raspberries, strawberries, juice and jam.

7 freistehende Ferienhäuser auf alt–ehrwürdigem Hof, seit 1690 im Besitz der Familie Heiberg. 2 Häuser sind im 2011 gebaut, 5 Häuser sind alt, aber renoviert, hoher Standard, 4–12 Betten. Schöne Aussicht auf den Sognefjord und die Berge. Kostenlos: Motorboote, Angeln im priv. Bergsee. Okologische Lan wirtschaft, viele Tierarten.

Breim Hofessen befindet sich einige km von Byrkjelo in Nordfjord. Das Klima und der Boden sind für den Anbau von Beeren sehr begünstigt. Hausgemachte Wurst von eigenen Tieren nach eigenen, traditionellen Rezepten. Verkauf von Weihnachtswurst, Dampfwurst und Pökelwurst, Himbeeren, Erdbeeren samt Saft und Marmelade.

Helt ved sjøen ytterst i Sognefjorden, ligger et av de mest spektakulære og spennende hotellene i Norge. Med torvtak og særeget arkitektur hviler hotellet fjellstøtt på svabergene i harmoni med landskapet. 1 time fra Bergen. De 26 rommene og 3 leiligheter er trolsk i stilen, med furu på vegger og skifergulv på bad, de fleste med sjøutsikt. Right by the water at the furthermost point in Sogneford lies one of the most spectacular and exciting hotels in Norway. With a grass roof and architecture full of character, the hotel rests solidly on rocks in harmony with the stunning and open landscape. 1 hour from Bergen. There are 26 rooms and 3 apartments in troll style with pine walls and slate tiles in bathrooms; the majority with a sea view. Am äußersten Ende des Sognefjords liegt eines der spektakulärsten und interessantesten Hotels Norwegens. Das Hotel mit Grasdach und ausgefallener Architektur liegt wie ein Fels auf den rund geschliffenen Klippen und fügt sich harmonisch in die schöne, klare Landschaft ein. Nur 1 Stunde von Bergen. 26 Zimmer und 3 Wohnungen in zauberhaftem Stil, mit Kiefer an den Wänden und Schieferböden in Bäder, die meisten mit Meerblick.


Vest / West / West | Møre og Romsdal | SOGN OG FJORDANE | HORDALAND | ROGALANd

4

Eri Gardshus

5

Anlaug Eri J. og Rolf Jakobsen Eri, Lærdal, 6887 Lærdal +47 913 44 418 / 905 90 498 rolja@online.no www.mamut.net/erigardshus Open: all year GPS: 61.085412 / 7.511606

Havnebakken Feriehus

Oddrun Vedvik Havnebakken 2, 6854 Kaupanger +47 576 78 148 / 917 51 016 oddrun@havnebakken.no www.havnebakken.no Open: all year GPS: 61.179202 / 7.238253

6

Henjatunet Eggjagarden

Marit Henjum Halsnes Henjatunet, 6863 Leikanger +47 576 54 014 / 415 11 774 post@henjatunet.no www.henjatunet.no Open: all year GPS: 61.189709 / 6.842612

A BE

M

D

A

rom+D A

D

B

A DG

B

Eri Gardshus er dreven av Anlaug og Rolf Jakobsen. Vi driv med kyr. Husa er tett ved elva der det er fint å gå tur. Godt merka turstiar til fjells. Ca.3 km frå sentrum. 45 min. til alpinanlegg. kjøkken, TV/Parabol, gratis internett, grill, dusj/toalett, dyner, puter, sengetøy til leige, total 30 sengeplasser. Eri Gardshus is run by Anlaug and Rolf Jakobsen. We run a cattle farm. The houses are close to the river, where you can enjoy a nice walk. Marked mountain trails. Ca. 3 km from the town centre, 45 mins from alpine ski centre. Kitchen, TV/satellite, free internet, barbecue, shower/ toilet, duvets, pillows, bed linen for hire, total 30 beds. Besitzer sind Anlaug und Rolf Jakobsen. Wir halten Kühe. Die Häuser stehen nahe am Fluss, wo man schön wandern kann. Gut markierte Wanderwege in die Berge. Ca. 3 km außerhalb des Ortes. Alpinanlage 45 Min. entfernt. Küche, Sat-TV, kostenloses Internet, Grill, Dusche/ WC, Decken, Kissen. Bettwäsche zu leihen, insgesamt 30 Betten.

Sommarhus, hytte og rom ved Sognefjorden med utsikt over Kaupanger, fjorden og båttrafikken. Svært fleksible tilbod. Perfekt utgangspunkt for dagsturar til Jostedalsbreen, Nærøyfjorden, Flåmsbana mm. Stavkirke, guidede turer på isbre, bremuseum, laksesenter, Sognefjellet og Fanarokken. Summer house, cottage and rooms on the Sognefjord with views of Kaupanger, the fjord and the boats. Flexible offers. Perfect starting point for day trips to the glacier Jostedalsbreen, the Naerøyfjord, the railway Flåmsbana etc. Stave church, guided glacier tours, glacier museum, salmon centre, the mountains Sognefjellet and Fanarokken. Sommerhaus, Hütte und Zimmer am Sognefjord mit Aussicht auf Kaupanger, den Fjord und den Schiffsverkehr. Sehr flexible Angebote. Idealer Ausgangspunkt für Tagesausflüge zum Jostedalsbreen, Naerøyfjord, zur Flåmbahn u.v.m. Stabkirche, geführte Gletschertouren, Gletschermuseum, Lachszentrum, Sognefjell, und Fanarokken.

Selskapslokale i gamal stove i klyngetunet på Henjum. Me tilbyr middag av lokale råvarer prega av årstida. Omvisning i frukthage, vandring over gravhaugar med flott utsyn over Sognefjorden eller guida tur til fjellstøl. Me serverar alltid ein smak av eplemost/ eplecider produsert på garden. Banquet facility in an old cottage in a farm compound in Henjum. We offer dinner made from local, seasonal products. Tour of orchard, walks to burial mounds with great views of the Sognefjord or guided tour to mountain farm. We always serve apple juice/ cider produced on the farm. Gesellschaftsräume in einem alten Haus in einer Haufensiedlung in Henjum. Wir bieten Abendessen aus regionalen, jahreszeitlichen Zutaten. Führung durch den Obstgarten, Spaziergang über Grabhügel mit schöner Aussicht auf den Sognefjord, geführte Bergwanderung zu einer Alm. Wir servieren immer eine Kostprobe von unserem Apfelmost oder Cidre.

63


Vest / West / West | Møre og Romsdal | SOGN OG FJORDANE | HORDALAND | ROGALANd

7

Hjelle Hotel / Gamlebutikken på Hjelle

Emma og Lorentz Hjelle Hjelle, 6798 Hjelledalen +47 578 72 750 / 911 57 008 hotel@hjelle.com www.hjelle.com Open: 05.05 - 16.09 GPS: 61.91427 / 7.11335

8

9

Li Gardstun

Gry Lie Roberts Liavegen, 5745 Aurland +47 576 33 304 / 481 42 840 li_gardstun@hotmail.com Open: 15.06 - 01.09 GPS: 60.899930 / 7.174350

Menes Fjordhytter

Inge Menes Farnes 7, 6899 Balestrand +47 576 92 225 / 908 68 943 inge.menes@sogn.no www.menes.no Open: all year GPS: 61.261247 / 6.54012

A B

AB

B

DE

MA

a

C

A

AB

AB

D

a

F

A

Hjelle Hotel er eit romantisk og koselig familiehotell, som er drive av samme familie sidan 1896. Hjelle ligg ved austenden av Strynsvatnet i Stryn Kommune. Rolig stad med storslegen natur og atmosfære av gammal bygdekultur. Gamlebutikken på Hjelle ligg vegg i vegg med Hjelle Hotel, med Kunstgalleri, lokal Brukskunst/ suvenir og Kafe.

Li Gardstun er ein høgdegard ved Aurlandsfjorden. Spesialitetar: Spekekjøt, pinnakjøt, spekepølse og sauebollar. Guida turar på bestillling, til stølane våre Sele og Hovdungo. Her vil du oppleva gamalt kulturlanskap og historie, samt sjå “joer”,som er spesielle sprekker i fjellgrunn. På garden er det eit museum med gamle reidskap.

Hjelle Hotel is a romantic and cosy family hotel, run by the same family since 1896. Hjelle is on the eastern shore of lake Strynsvatnet in the municipality of Stryn. Peaceful with fantastic nature and an atmosphere of traditional, rural life. The old shop at Hjelle, which is next door to the hotel, comprises an art gallery, local handicrafts/souvenirs and a cafe.

Li Farm is a highland farm next to Aurlandsfjord. Specialities: Cured meat, salty ribs, cured sausages and lamb meatballs. Guided tours to our old cabins ‘Sele’ and Hovdungo’. Tours must be booked. Here you will experience old cultural landscape and history, as well as ‘joer’ which are special cracks in the mountains. There is a museum on the farm, which houses old tools and equipment.

Romantisches, gemütliches Familienhotel, seit 1896 im Besitz der Familie. Das Haus liegt am Ostende des Strynsvatnet in der Gemeinde Stryn. Ruhige Lage in grossartiger Natur und ländlicher Atmosphäre. Wand an Wand mit dem Hotel steht der alte Dorfl aden mit Kunstgalerie, Kunstgewerbe und Cafe.

64

Der Li Gardstun ist ein hoch über dem Aurlandsfjord. Spezialitäten: Geräuchertes, Geräucherte Lammrippe, geräucherte Dauerwürste und Lammhackbällchen. Wir bieten auf Anfrage geführte Wanderungen zu unseren Almhütten „Sele“ und „Hovdungo“. Hier erleben Sie alte Kulturlandschaft und Geschichte und werden „joer“ sehen, ganz besondere Risse im Gebirgsgestein. Auf dem Hof gibt es ein Museum mit historischen Geräten.

Menes Fjordhytter ligg flott plassert ved fjordkanten i Balestrand i Sogn. Vi tilbyr fiske med båt m/motor i fjorden, flotte naturopplevingar på fjell og brear, eller fred og ro med ei god bok i eit aktivt lokalsamfunn. Godt utgangpunkt for dagsturar med eigen bil. Hjartleg velkomen i alle årstider! Fersk røykelaks kvar dag heile sesongen (01.04. - 31.10.+ til jul). Eige utsal 80 m frå utleigehyttene. Beautifully located by the fjord at Balestrand in Sogn. Go fishing on the fjord in our boat with outboard engine, enjoy the spectacular mountains and glaciers, or simply relax with a good book in an active local community. Great base for day trips by car. Guests welcome all year round. Fresh smoked salmon every day all season (01.04. - 31.10. + For Christmas). Separate shop 80 m from the rental cabins. Reizvolle Lage in Balestrand (Sogn) direkt am Fjord. Fjordangeln mit Motorboot, fantastische Berg– und Gletscherlandschaft. Guter Ausgangspunkt für Tagestouren mit dem Auto. Sie sind uns zu allen Jahreszeiten herzlich willkommen! Frisch geräucherter Lachs jeden Tag die ganze Saison (01.04 - 31.10. + Für Weihnachten.). Separate Shop 80 m aus der Vermietung Kabinen.


Vest / West / West | Møre og Romsdal | SOGN OG FJORDANE | HORDALAND | ROGALANd

10

Mo og Jølster vgs

Mo og Jølster vgs Mo, 6800 Førde +47 576 56 454 / 415 30 701 nils.jorgen.helgheim@sfj.no www.mojo.vgs.no Open: all year GPS: 661.4345 / 5.981222

ØA

11

Nedrebergtunet

Amund og Torild Nedreberg Bergsida, 6783 Stryn +47 480 38 007 torild@nedreberg.no www.nedreberg.no Open: all year GPS: 61.890996 / 6.679636

A

12

Noss Gard

Arnfinn Noss 6973, Sande i Sunnfjord +47 913 14 134 nossgard@gmail.com www.nossgard.no Open: all year GPS: 61.361011 / 5.753692

B

BD

M

B

B

AB

AB

A

Nedrebergtunet, eit gammalt tun, med nyrestaurerte hus tilbyr overnatting og servering av tradisjonsmat etter bestilling. Tunet ligg med panoramautsikt over Nordfjorden, og er eit fint reisemål sommar som vinter. Flott turområde. Tilgang til seter. Gardsmuseum.

Gardsbutikk med salg av egen produserte grønnsaker, frukt og bær, og hjort. Gode jakt og fiske muligheter.

A

B

AG

A

Garden Mo er frå 1856 då det vart oppretta jordbruksskule her. Skulen har vore dreven samanhengande sidan 1856 og har hatt stor betydning for landbruket i Sogn og Fjordane. Gardsmatbutikk: mandag og onsdag 12-16, fredag 12-1630. Sal av grønsaker og poteter i sesongen. Egg og potteplanter heile året. Mo Farm dates back to 1856 when it was established as a school of agriculture. The school has been in continuous operation since 1856 and has significantly contributed to agriculture in Sogn og Fjordance. Farm grocery store: Monday and Wednesday 12 am-4 pm. Friday 12 pm-4.30 pm. Here seasonal vegetables and potatoes are offered, and eggs and house plants are available throughout the year. Der Bauernhof Mo stammt aus 1856, als an dieser Stelle eine Landwirtschaftsschule eingerichtet wurde. Die Schule besteht seit 1856 und ist für die Landwirtschaft in Sogn und Fjordane von großer Bedeutung. Lebensmittelladen auf dem Hof: Montag und Mittwoch 12-16 Uhr, Freitag 12-16.30 Uhr. In der Saison Verkauf von Gemüse und Kartoffeln. Ganzjährig Verkauf von Eiern und Topfpflanzen.

Nedrebergtunet is an old farmyard with newly restored houses that offers overnight accommodation and the serving of traditional food made to order. The farmyard has a panoramic view over Nordfjord and is a wonderful destination during both the summer and winter. A fantastic area for walking. Access to the pastures. Farm museum.

A farm shop which sells its own produced vegetables, fruit, berries and red deer meat. Good hunting and fishing opportunities. Hofladen mit Verkauf von eigenem Gemüse, Obst, Beeren und Rotwild. Gute Jagd- und Angelmöglichkeiten.

Nedrebergtunet ist eine alte Hofanlage mit kürzlich restauriertem Haus und bietet Übernachtungen, auf Bestellung auch Bewirtung mit traditionellem Essen an. Von hier aus hat man einen Panoramablick über den Nordfjord und die Hofanlage ist im Sommer, wie auch im Winter ein schönes Reiseziel. Wunderbares Wandergebiet. Zugang zur Almhütte. Hofmuseum.

65


Foto: Stine Karlsen

Vest / West / West | Møre og Romsdal | SOGN OG FJORDANE | HORDALAND | ROGALANd

13

Sakte

Sakte Pb. 27, 5741 Aurland +47 915 23 394 / 930 34 627 stine@sakte.no www.sakte.no Open: 01.06 - 01.10 GPS: 60.903856 / 7.200143

ADG

ADH

14

Skipenes Gard

15

Sigdis Skipenes og Arild Andersen Skipenes, 6770 Nordfjordeid +47 578 60 824 / 452 60 099 aria@online.no Open: all year GPS: 61.904431 / 6.005612

B

A

BC

AD

A

AB

AE

ADH

Skjerdal

Anne Karin H. og Harald Skjerdal Skjerdalsvn 116, 5745 Aurland +47 576 33 324 / 948 29 431 harald.skjerdal@alb.no www.skjerdal.com Open: 01.04 - 01.10 GPS: 60.949894 / 7.189967

dg

c

b

a

A A

Ta sansane i bruk! Ta deg tid til å oppleva verdas vakraste fjordlandskap. Gjennom Sakte kjem du tettare på regionens mathandverk og kultur i små samansette grupper. Vi tek deg med på ulike turar saman med bygdevert, inkl overnatting og heilpensjon. Sjå våre 1- 3-, 5- og 7dagarsturar.

800m fra sentrum. Hytter og leil. for selvhushold. Utleige av rom med eller uten frokost. Vi har smådyr og lama. Fiskemulighet i elv og sjø. Grillhytte ved elva og badestamp med renseanlegg. Golfbane og ridemuligheter like ved. Innen ca 1 times kjøring ligg både Geiranger, Briksdalen og Vestkapp.

Use your senses! Take your time to enjoy the world’s most stunning fjord landscape. Through Sakte you will come closer to the region’s traditional food and culture in small composite groups. We will take you on various trips with the village guide, overnight accommodation included and full board. Take a look at our 1, 3, 5 and 7-day trips.

Self-catering cottages and apartments 800 m from village. Optional breakfast available. Small livestock and llama. River and sea fishing. Riverside barbecue and hot tub with cleaning system. Golf course and riding centre nearby. Geiranger, Briksdalen and West Cape within an hour’s drive.

Geben Sie Ihren Sinnen Raum! Nehmen Sie sich Zeit, die schönste Fjordlandschaft der Welt zu erleben. Über Sakte lernen Sie das kulinarische Handwerk der Region und deren Kultur in kleinen, gemischten Gruppen besser kennen. Wir nehmen Sie mit auf verschiedene Ausflüge zusammen mit einem in der örtlichen Kultur kundigen Guide, Unterkunft und Vollpension. Siehe unsere 1-3, 5- und 7Tagestouren.

66

800 m vom Ort entfernt. Hütten und Wohnungen für Selbstversorger. Zimmer mit oder ohne Frühstück. Wir halten Kleintiere und Lamas. Angelmöglichkeiten in Flüssen und Seen. Grillhütte am Fluss und Badezuber mit Reinigungsanlage. Golfplatz und Reitmöglichkeiten gleich nebenan. Im Umkreis von einer Autostunde sind Geiranger, das Briksdal und das Westkap zu erreichen.

Sommarhuset Bygningen ligg ved Aurlandsfjorden med utsikt til Flåm, Undredal og Nærøyfjorden Verdsarvområde. 11 sengeplassar, velutstyrt kjøken, fjordvendt stove, to bad med dusj. Bygningen har veranda med grill for fine sommarkveldar. Turforslag: Aurlandsdalen, Rallarvegen og båttur på fjorden. The summer house Bygningen is located on the Aurlandsfjord with views of Flåm, Undredal and the Naerøyfjord World Heritage Site. 11 beds, well-equipped kitchen, lounge with fjord aspect, two bathrooms with shower. Bygningen has a terrace with barbecue for nice summer nights. Tour tip: Aurlandsdalen, Rallarvegen (the navvies’ road) and boat trips on the fjord. Lage am Aurlandsfjord mit Blick auf Flåm, Undredal und das Welterbegebiet Naerøyfjord. 11 Betten, gut ausgestattete Küche, Wohnzimmer zum Fjord, zwei Bäder mit Dusche. Veranda mit Grill für schöne Sommerabende. Ausflüge: Aurlandsdal, Rallarvegen und Schiffsfahrt auf dem Fjord.


Vest / West / West | Møre og Romsdal | SOGN OG FJORDANE | HORDALAND | ROGALANd

16

Sogn Fjordhytter

Harald Hærum Hæri, 6872 Luster +47 938 32 553 hh@sognfjordhytter.no www.sogn-fjordhytter.no Open: all year GPS: 61.424586 / 7.443200

B

D

AB

17

Sogn Jord- og Hagebruksskule

Sogn Jord- og Hagebruksskule 5745 Aurland +47 576 32 650 sjh@sfj.no / www.sjh.no Open: all year / 11AM - 4PM / 11AM - 6PM / 11AM - 2PM GPS: 60.902762 / 7.200071

AB

e

møa

A ADE

Velutstyrte hytter med badstu. Nydelig utsikt over Lusterfjorden. Det er fiskemuligheter, og båt med liten motor er inkludert i prisen. Området har flott terreng som innbyr til både korte og lange fjellturer hele året. Vinter: 20 km til alpin anlegg 5 km til preparert lysløype. Ypperlig fjellterreng for skigåing. Well-equipped cabins with sauna. Beautiful views of the Luster Fjord. There are fishing opportunities, where a boat with a small engine is included. The area has great terrain that invites both short and long mountain walks throughout the year. Winter: 20 km to the ski resort 5 km to the lighted trail. Excellent mountainous terrain for skiing. Gut ausgestattete Hütten mit herrlichem Blick über den Lusterfjord, Bootsvermietung und Angelmöglichkeiten. In der Umgebung lädt das herrliche Gelände das ganze Jahr zu kurzen und langen Gebirgswanderungen ein. Winter: 20 km zu den Alpinanlagen, 5 km zu den präparierten Langlaufloipen. Hervorragend für Skitouren geeignetes Gebirgsgelände.

d

a

a

18

Stardalen Hyttegrend

Jacob Flatjord Stardalen, 6843 Skei i Jølster +47 577 28 988 / 991 57 226 kontakt@stardalenhyttegrend. com / stardalenhyttegrend.com Open: all year GPS: 61.60883 / 6.600946

B

A

A a

Gardsbutikk - besøk/omvising på garden. I butikken vår finn du: • eit godt utval av økologiske daglegvarer • sesongens grønsaker og frukt frå det økologiske skulegardsbruket • ost, rømme, yoghurt frå ysteriet på skulen • lokalproduserte varer frå andre småskala produsentar • økologiske dyrka blomar og urter frå / i gartneriet på skulen. Farm shop and nursery. Our shop has: • a good selection of organic groceries • seasonal vegetables and fruit from the organic farming college • cheese, sour cream, yoghurt from the college cheese dairy • local produce from other small-scale producers • organic summer flowers/ shrubs and herbs from the college nursery.

Utleigehytter av høg standard i rolege omgjevnader, nær opp til Jostedalsbreen Nasjonalpark. 2 soverom + sovesofa. Bilveg heilt fram til hyttene. Butikk og kafe ca. 400 m fra hyttegrenda. High-standard rental cottages in peaceful surroundings, close to Jostedalsbreen national park. 2 bedrooms + sofabed. Car access all the way to the cottages. Shop and cafe 400 metres from cottages. Hütten mit hohem Standard in ruhiger Umgebung nahe dem Nationalpark Jostedalsbreen. Zwei Schlafzimmer + Schlafsofa. Autozufahrt. Geschäft und Cafe ca. 400 m entfernt von der Hüttenanlage.

Hofladen und Gärtnerei. In unserem Geschäft gibt es: • gute Auswahl an BioLebensmitteln • saisonales Gemüse und Obst aus dem ÖkoLandbau der Schule • Käse, Sauerrahm, Joghurt aus der Schulmeierei • regionale Waren von anderen Kleinerzeugern • ökologische Sommerblumen/Stauden und Kräuter aus der Schulgärtnerei.

67


20

Marianne og Randi Bugge 6870 Ornes +47 907 68 284 urnesgard@urnes.no www.urnes.no Open: 01.06 - 31.08 GPS: 61.297798 / 7.320581

BG

A

Grete Elin Roset Roset, 6795 Blaksæter +47 578 75 518 / 988 11 391 grete_elin@hotmail.com Open: 01.04 - 15.11 GPS: 61.855884 / 6.517642

MA

B

Utsikten Bondegardsferie

B

BD

BGH

AB

AB

C

ABD

A

A AD

A

AD

Urnes Gard og Hjortefarm ligg like ved den kjende Urnes Stavkyrkje i opent og vakkert fjordlandskap. Me vidareforedlar frukt og bær til saft og syltetøy som, blant anna, er å få kjøpt på gardens kafé. På hjortefarmen kan du oppleve dei stolte dyra på nært hald. Me tilbyr overnatting i restaurerte gardshus.

Utsikten Bondegardsferie ligg ca 280 m over fjorden. Der fjell og bredar speglar seg heile året. Vinteren gir rikeleg høve til til ski og aktivitetar på is og snø. Våren gir mykje liv på garden med lamming og fuglesang. På sommaren dyrka ein kulturlandskapet med turking av høy i hesjar.

Urnes Farm and Red Deer Farm is located in close proximity to Urnes Stave Church in open and stunning fjord landscape. The farm processes fruit and berries into lemonade and jam, which can be purchased at the farm’s cafe. On the red deer farm you can experience these proud animals at close hand. We offer overnight accommodation in a restored farmhouse.

Utsikten Bondegårdsferie is located approx. 280 m above the fjord where mountains and rivers merge throughout the year. During the winter there are ample opportunities for skiing, and ice and snow activities. During the spring, life is vibrant on the farm with the birth of lambs and singing birds, and summertime brings the praise of the cultural landscape with the drying of hay on racks.

Der Urnes Hof mit Rotwildfarm liegt in unmittelbarer Nähe der Stabkirche in Urnes in einer offenen und schönen Gebirgslandschaft. Auf dem Hof werden Obst und Beeren zu Saft und Marmelade verarbeitet. Diese und weitere Produkte sind im Hofcafé erhältlich. In der Rotwildfarm hat man die Gelegenheit, diese stolzen Tiere aus nächster Nähe zu erleben. Bei uns können sie in restaurierten Häusern auf dem Hof übernachten.

68

Brevandring/Glacier Walking/ Gletscherwanderung

Urnes Gard og Hjortefarm

Utsikten Bondegardsferie, ein Hof für Urlaub auf dem Bauernhof, liegt ca. 280 m über dem Fjord. Wo Berge und Flüsse sich das ganze Jahr über spiegeln. Der Winter bietet reichlich Gelegenheit zum Langlaufen und zu Aktivitäten auf Eis und Schnee. Der Frühling bringt viel Leben auf den Hof, mit der Geburt von Lämmern und Vogelgesang. Im Sommer bewirtschaftet man die Kulturlandschaft mit dem Trocknen von Heu auf Reutern.

Foto: Anders Gjengedal/www.visitnorway.com

19

Jostedalsbreen

Foto: Marte Kopperud/ visitnorway.com

Vest / West / West | Møre og Romsdal | SOGN OG FJORDANE | HORDALAND | ROGALANd


Ta deg tid til mathandverk og opplevingar i verdas vakraste fjordlandskap! Sommarhuset Bygningen ved Aurlandsfjorden: Sjølvhushald, 10 sengeplassar og fantastisk utsikt! Brygge og utleige av kajak. Opplev stølslivet, hels på geiter og besøk stølskafeen. T: 948 29 431 anne.karin.hatling@alb.no skjerdal.com

Foto: Sakte/Petter Solheim, Stine Karlsen, Flåmsbrygga og Sivle Gard

Ølsmaking og lokal mat på Ægir Bryggeri i Flåm. Bu på Flåmsbrygga Hotell med balkong og fjordutsikt.

Eldhus, matopplevingar eller turar i verdsarvområdet med bygdevert. Overnatting i leilegheiter for inntil 4 personar frå kr. 1 300 pr leilegheit.

T: 57 63 20 50 mail@flamsbrygga.no flamsbrygga.no

Visit Undredal

T: 915 23 394 post@flamoppleving.no flamoppleving.no

Sakte opplevingar; frå Lærdal, Aurland, Flåm og Undredal, til Nærøyfjorden og Stalheim:

Nyt atmosfæren og la deg underhalde om den underlege dalen ved fjorden. God ost, utvalgt drikke og eitgodt måltid frå ein Sakte meny. Camping, rom, leilegheiter. Blåturkonsept Leig Kårastova på garden, 7 sengeplassar/3 soverom, frå kr. 1 100 pr natt. Opplev fjellvandring i Stalheimsområdet med hest og kløv, eller servering av lokalmat for gruppar i Gamlestova. T: 957 83 274 randi@sivlegard.com sivlegard.com

Dagsturar med heilpensjon, bygdevert og overnatting frå kr 2 600 pr person

T: 57 63 31 00 - 951 37 403 info@visitundredal.no visitundredal.no I Sakte finn du og: Li Gardstun, Holo Gardstun, Haugen Gardsmat, Glassblåsar M.Rein, Huldra kunsthåndverk, Mariannebrød, Mori of Norway, Sogn Jord- og hagebruksskule, Flåm Guide Service, Undredal Stølysteri, Rallarrosa, Aurlandskoen, Naturpedagog Jorunn Barane og Frigard.

Ta deg tid.

3-, 5-, og 7-dagarsturar finn du på våre nettsider eller ta kontakt på post@sakte.no for meir informasjon.

sakte.no


Vest / West / West | Møre og Romsdal | SOGN OG FJORDANE | HORDALAND | ROGALANd

Vest/West/West Hordaland

Lindås

11

E39

4 3 8

2

E39

1

E16

13

BERGEN SUND

E39

Os

Voss

12 9 6

17

Nordheimsund

7

18

Eidfjord

10

E39

Odda

14

E134

Leirvik BØMLO Førde Skånevik

70

13 15

16 5

13


Vest / West / West | Møre og Romsdal | SOGN OG FJORDANE | HORDALAND | ROGALANd

1 Bergdalstunet s.72 2 Berg Fritid s.72 3 Brandseth Fjellstove s.72 4 Eenstunet s.73 5 Fyksesund Land skapspark s.73 6 Gamlastovo Øvre Aksnes s.73 7 Hardanger og Voss Museum s.74 s.74 8 Ivar Løne AS 9 Kvam Fruktlager PL s.74 10 Lutro Gard s.75 11 Sivle Gard s.75 12 Sjuseter Hytter s.75 13 Skjerping Gard s.76

14 Snikkeriet mat, vin musikkbar 15 Stalheimsøy Gard 16 Store Ringheim Gjestetun 17 Strandebarm Kjøt 18 Ulsnes Gard

s.76 s.76 s.77 s.77 s.77

71


Vest / West / West | Møre og Romsdal | SOGN OG FJORDANE | HORDALAND | ROGALANd

1

Bergsdalstunet

Olaug F. og Helge Terje Fosse Bergsdalen, 5722 Dalekvam +47 565 98 934 / 932 13 213 post@bergsdalstunet.no www.bergsdalstunet.no Open: all year GPS: 60.574014 / 5.943002

A

B

ABD

2

Berg Fritid

Arne Berg Matre 23, 5984 Matredal +47 410 47 109 arne@bergfritid.no www.bergfritid.no Open: all year GPS: 60.875103 / 5.583964

C

A

A A

A

AB

Brandseth fjellstove

Erling Brandseth Brandsethv. 248, 5713 Vossestrand +47 565 30 500 / 932 06 751 mail@brandseth.no www.brandseth.no Open: 25.02 - 15.04 / 25.06 - 15.09 GPS: 60.795002 / 6.688568

B

B

AE

A

A

A AB

E

Bergsdalstunet ligg på garden Lid i Bergsdalen. Her finn du Gamlefloren som inneheld gardsrestaurant. Me lagar mat på bestilling, av eige produsert kjøt, eller du kan få bollar frå den vedfyrte steinomnen. Overnatte på Høylemmen eller i Vikinghuset, eit kosleg hus med stover, kjøkken, 6-9 sengeplassar.

La sansene smake på vår fantastiske natur med aktiv ferie. Gli sakte langs fjorden i kajakk, utforsk fjell med rappellering og buldring, eller opplev fjorder og fjell på sykkelen. Den guida turen “I Norske fotspor” kombinerer spektakulær natur med kulturhistorie. Utleie av koselige private hytter.

Triveleg fjellstove omkransa av skog og fjell og med fl ott utsikt over bygda. Ta for deg av turterrenget som ligg rett utanfor døra. Fjellufta skjerpar appetitten og her kan du nyta god heimelaga mat, gjerne med lokalt tilsnitt. Her kan du nyta det gode liv. Ver hjarteleg velkomen som vår gjest.

Bergsdalstunet is situated on the farm Lid in Bergsdalen. Gamlefloren, the old cowshed, is now a restaurant. We provide catering on request, made from meat produced on the farm, or you can have buns from the wood-fired stone oven. Accommodation in Høylemmen or in Vikinghuset, a cosy house with lounges, kitchen, 6–9 beds.

Let your senses taste our fantastic nature and active holidays. Slide slowly along the fjord in a kajakk, explore mountains with rappelling and bouldering or experience the fjords and mountains on a bicycle. The guided tour ‘I Norske fotspor’ (in the footsteps of Norwegians) in which you will find a spectacular combination of nature and cultural history. Cosy and private cabins are available to rent.

Pleasant mountain inn surrounded by forests and mountains with great views of the countryside. Take advantage of the great hiking terrain right on the doorstep. The mountain air whets the appetite and you can enjoy good homemade cooking, with a local accent. Savour the good life. A warm welcome to our guests.

Bergsdalstunet liegt auf dem Hof Lid im Bergsdal. Hofrestaurant im Haus Gamlefl oren. Wir kochen auf Bestellung und verarbeiten selbst erzeugtes Fleisch oder backen „Bollar“ im holzgefeuerten Steinofen. UÅNbernachtung im H.ylemmen oder im Vikinghuset, einem gemütlichen Haus mit Stuben, Küche und 6–9 Betten.

72

C

3

Nehmen Sie bei Aktivurlaub unsere phantastische Natur mit den Sinnen auf. Gleiten Sie langsam im Kajak den Fjord entlang, erforschen Sie beim Abseilen und Bouldern die Berge, oder erleben Sie Fjorde und Berge auf dem Fahrrad. Die geführte Tour „Auf norwegischen Spuren“ verbindet spektakuläre Landschaft mit Kulturgeschichte. Vermietung von gemütlichen privaten Ferienhäusern.

Gemütlicher Berggasthof umgeben von Wald und Bergen mit herrlicher Aussicht über den Ort. Wandergebiet gleich vor der Tür. Die Bergluft macht Appetit, hier bekommen Sie hausgemachtes Essen und können das Leben genießen. Seien Sie als unsere Gäste herzlich willkommen.


Vest / West / West | Møre og Romsdal | SOGN OG FJORDANE | HORDALAND | ROGALANd

4

Eenstunet

5

Marit og Steinar B. Een Eenstunet, 5710 Skulestadmo +47 565 16 834 / 995 97 419 post@eenstunet.no www.eenstunet.no Open: all year GPS: 60.665897 / 6.443213

Fyksesund Landskapspark

Fyksesund Landskapspark 5612 Steinstø +47 950 90 193 post@fyksesund.no www.fyksesund.no Open: all year GPS: 60.400211 / 6.260926

6

Gamlastovo Øvre-Aksnes

Arne L. Aksnes og Lars A. Aksnes Aksnesv. 173, 5600 Norheimsund +47 917 46 810 ala@kvamnet.no Open: all year GPS: 60.331794 / 6.205633

A A

A

E

C

ABG

C

M

A

B

BD

AB

AD

A ABD

AB

AB

Eenstunet er ein gjestegard med overnatting i restaurerte hus, totalt 35 sengeplassar i fem leiligheiter. Servering av lokalprodusert mat i eige gardsmuseum / -restaurant, maks 75 personar, også anledning til kursing. Flott gardstun, barnevennleg, med aktivitetar for alle aldersgrupper, sjå heimeside. Eenstunet is a guest farm with overnight accommodation in a restored building. In total there are 35 beds in five apartments. Locally produced food is served in our own farm museum/restaurant for maximum 75 people. Courses are also available. A wonderful and child friendly farmyard with activities for all ages. Please take a look at our web site. Eenstunet ist ein Gästehof mit Übernachtung in restaurierten Häusern, insgesamt 35 Schlafplätze in fünf Wohnungen. Im eigenen Hofmuseum und -restaurant werden Speisen aus der eigenen Küche serviert, max. 75 Personen. Auch Seminarbetrieb möglich. Schöne Hofanlage, kinderfreundlich mit Aktivitäten für alle Altersgruppen, siehe Website.

Landskapsparken ligg ved Fyksesundet, ein vakker fjordarm midtvegs i Hardangerfjorden, 1,5 time frå Bergen. Her finn du serveringsstader med lokale smaksopplevingar og utsal av lokal mat. Omvising i frukthagar, båtturar, vandring på merka sti, kajakkutleige og overnatting i vakkert kulturlandskap. The landscape park is located near Fykesundet, a beautiful stretch of the fjord in the middle of Hardanger Fjord, 1.5 km from Bergen. Here you will find cafes/restaurants offering local taste experiences and the sale of local food. Tours around fruit gardens, boat trips, walks along marked trails, kajakk rentals and overnight accommodation in stunning cultural landscape. Der Landschaftspark liegt am Fyksesund, einem schönen Fjordarm auf halber Höhe des Hardangerfjords, 1,5 Stunden von Bergen entfernt. Hier finden Sie Gaststätten, die Geschmackserlebnisse aus der Region bieten, und einen Verkauf von Erzeugnissen aus der Region. Führung durch Obstgärten, Bootsausflüge, Wanderung auf markiertem Weg, Kajakverleih und Unterkunft in schöner Kulturlandschaft.

Restaurert vestlandsk røykstove frå 1720 som no er ei moderne utleigehytte med fullt utstyr. 15 fots Askeladd med 25 hk motor inkludert i prisen. Garasjeloftet var nytt i 2003 og fullt utstyrt. 15 fots Pioneer med 15 hk motor inkludert i prisen. Velkommen! Renovated Vestland log cabin from 1720, which is now a fully– equipped holiday cottage. Price includes use of a 15–foot Askeladd boat with 25 hp motor. New garage loft built in 2003. Fully equipped. 15-foot Pioneer with 15 horsepower engine included in the price. Welcome! Renoviertes Blockhaus von 1720 im westnorwegischen Stil, liebevoll umgebaut zu einer modernen Hütte mit Vollausstattung. Ein 15– Fuss–Boot (25 PS) ist im Mietpreis inbegriffen. Das Appartement über der Garage wurde 2003 gebaut und bietet ebenfalls Vollausstattung. 15 Fuss Pioneer mit 15 PS-Motor im Preis enthalten. Willkommen!

73


Vest / West / West | Møre og Romsdal | SOGN OG FJORDANE | HORDALAND | ROGALANd

7

Hardanger og Voss Museum

IVAR LØNE AS

Hardanger og Voss Museum 5778 Utne +47 536 70 040 mail@hardanger.museum.no hardangerogvossmuseum.no Open: all year GPS: 60.426163 / 6.618241

Ivar L. Løne m-familie Strandav. 5710 Skulestadmo +47 565 16 965 smalhov@online.no www.smalahovetunet.com Open: all year GPS: 60.692962 / 6.272726

B

AE

A

Hardanger og Voss museum består av åtte musea som gjev deg unike glimt av livet i Hardanger. I musea våre kjem du nær historia, kulturen og kunsten som pregar menneska i distriktet vårt. Musea er allsidige og har stor spennvidde i tema og aktivitetstilbod for heile familien. The Hardanger and Voss Museum is comprised of 8 museums, which provide a unique glimpse into the way of life in Hardanger. In our museums you come close to the history, culture and art that belongs to the people in this district. The museums are versatile and offer a wide spectre of topics and activities for the whole family. Hardanger und Voss Museum besteht aus acht Museen, die Ihnen einzigartige Einblicke in das Leben in Hardanger geben. In unseren Museen kommen Sie der Geschichte, der Kultur und der Kunst, die die Menschen in unserem Bezirk geprägt haben, nahe. Die Museen sind vielseitig und haben ein breites thematisches Spektrum sowie Aktivitätsangebote für die ganze Familie.

74

8

M

Servering i eitt stabbur frå 1700 talet. Smalahove og pinnakjøtt med tilbehør, omvisning på smalahove fabrikken der de kan få sjå korlis me svir smalahove i dag og i gamle dagar. Me sel smalahove og pinnakjøtt heile året. Smalahove tunet er ein familie bedrift so ligger ca 7 km frå Voss sentrum på E16. Food is served in a storage house on pillars from the 1700s. Sheep’s heads and salty ribs with accompaniments, tours of the sheep head factory where we show you how they burnt sheep’s heads in the olden days and how it is done today. We sell sheep’s heads and salty ribs throughout the year. The sheep head farm is a family run company located approx. 7 km from the Centre of Voss on the E16. Gastwirtschaft in einem Vorratsspeicher aus dem 18. Jahrhundert. Gepökelter Hammelkopf und geräucherte Lammrippen mit Beilagen, Besichtigung der Herstellung des gepökelten Hammelkopfes, wo Sie die Zubereitung heute und früher vergleichen können. Gepökelten Hammelkopf und geräucherte Lammrippe verkaufen wir ganzjährig. Der Hammelkopf-Hof ist ein Familienbetrieb an der E16, etwa 7 km außerhalb von Voss.

9

Kvam Fruktlager PL

Gardsmat butikken i Øystese Sjusetervegen 27, 5610 Øystese +47 565 55 048 kfruktla@online.no www.fruktlageret.no Open: all year GPS: 60.401114 / 6.197590

m

Kvam Fruktlager er det gamle fruktmottaket for frukt i Kvam Herad. I hyllene er det mykje spanande for einkvar: syltetøy, saft, lefse, egg, geitost, flatbrød, krotakaker, drops, honning, eplemost, kjøt, pølser, kalkunkjøt, spekemat, vilt og mykje meir. Eple og anna lokal frukt skal finnast i butikken så lenge det er å få tak i, likeins norske poteter. Kvam Fruktlager is the old fruit warehouse in Kvam Herad. Our shelves contain a range of delicious products: jams, squash, soft flatbread, eggs, goats cheese, thin crispbread, ”krotakaker” cakes, boiled sweets, honey, apple juice, meat, turkey, cured meats, game and much more. Apples and other fruit are available when in season, as are Norwegian potatoes. Alte Obstsammelstelle der Gemeinde Kvam. In den Regalen fi ndet man: Marmeladen, Saft, Gebäck, Eier, Ziegenkäse, Knäckebrot, Bonbons, Honig, Apfelmost, Fleisch, Würste, Putenfl eisch, Räucherwaren, Wild u.v.m. Äpfel und anderes regionales Obst, solange der Vorrat reicht, ebenso norwegische Kartoffeln.


Vest / West / West | Møre og Romsdal | SOGN OG FJORDANE | HORDALAND | ROGALANd

10

11

Lutro Gard

M

D

A

BD

A

Gården har vært i familiens drift frå 1706. Gården har eget utsal i flotte lokaler frå 1887. Vi kan tilby overnatting i koselig feriehus hele året. Besøk på Lutro Gård er godt egnet for bussreiser/gruppereiser. Opningstider butikk, juni- august 10.00- 17.00 For gruppereiser/ bussreiser etter avtale hele året. The farm has been run by the family since 1706. It has its own farm shop in stunning premises that date back to 1887. We offer overnight accommodation in a cosy holiday home throughout the year. A visit to Lutro Farm is highly recommended for bus trips/group trips. Shop opening hours: June-August 10 am – 5 pm. For group trips/bus trips upon agreement throughout the year. Centre: Lofthus. Der Hof wird seit 1706 von der Familie bewirtschaftet. Es gibt einen eigenen Hofladen und wunderbare Räumlichkeiten aus 1887. Ganzjährig können Sie im gemütlichen Ferienhaus übernachten. Ein Besuch auf dem Lutro Gård eignet sich gut für Busund Gruppenreisen. Geschäftsöffnungszeiten: Juni – August 10.00 – 17.00 Uhr. Für Gruppen/Busreisen nach Absprache ganzjährig. Zentrum: Lofthus

AB

Sjuseter hytter

Mary-Anne og Jan Tjosås Børvevegen 105, 5610 Øystese +47 565 56 097 / 920 18 912 jtjosaas@online.no www.sjuseter.no Open: all year GPS: 60.391076 / 6.128155

C

B

D

A

A

A

A A

12

Randi Engelsen Eide Stalheim, 5713 Vossestrand +47 957 83 274 randi@sivlegard.com www.sivlegard.com Open: all year/01.05 - 31.10 GPS: 60.842849 / 6.686434

Helga Opedal 5781 Lofthus +47 952 37 206 helga.opedal@lofthus.no www.lutrogard.no Open: 01.06 - 31.08 GPS: 60.354963 / 6.666404

BC

SIVLE GARD

A

Sivle er ein gamal verneverdig gard, som ligg på Stalheim. Sivle gard kan tilby overnatting i gamle tradisjonshus av god standard, nyta god heimalaga tradisjonsmat i unike bygningar. Oppleva storslagen og mektig vestlandsnatur i Unesco sitt verdsarvområde, samt allsidig økologisk gardsdrift. Grupper på bestilling. Sivle farm is a heritage building in Stalheim. Stay overnight in wellappointed traditional houses and enjoy nutritious, home-cooked meals in a unique setting. A diverse organic farming business amid the spectacular scenery of a Unesco World Heritage Site. Pre-booked groups. Sivle ist ein historischer Hof in Stalheim. UÅNbernachtung in traditionsreichen GebaÅNuden mit gutem Standard, Bewirtung mit hausgemachten, traditionellen Speisen. Grossartige westnorwegische Natur im UNESCOWelterbegebiet. OÅNkologische Landwirtschaft. Gruppen nach Vereinb.

Sjuseter er eit flott friluftsområde sommar og vinter som ligg 5 km. frå Øystese/ Norheimsund. Her er eit lite vatn med aure og opparbeida badeplass. Hyttene har plass til 6/7 personar og har høg standard med gode senger, boblebad/sauna, vaskemaskin m.m. Ved fjorden er det båt med motor for utleige. Sjuseter is wonderful for outdoor enthusiasts in both summer and winter, 5 km from Øystese/Norheimsund. Here you will find a small lake with trout and a bathing place. Each cottage sleeps 6/7 people and has a high standard with comfortable beds, jacuzzi/ sauna, washing machine etc. Boat with outboard engine for hire for trips on the fjord. Sjuseter ist im Sommer und Winter ein herrliches Naturgebiet 5 km von .ystese/ Norheimsund entfernt. Kleiner See mit Forellen und Badestelle. Die Hütten haben Platz für 6–7 Personen und hohen Standard mit guten Betten, Whirlpool/Sauna, Waschmaschine u.v.m. Verleih von Booten mit Motor am Fjord.

75


Vest / West / West | Møre og Romsdal | SOGN OG FJORDANE | HORDALAND | ROGALANd

13

Skjerping gard

Ellinor Skjerping og Jan Inge Wold Skjerping, 5282 Lomevåg +47 563 90 291 / 913 49 925 info@skjerping.net www.skjerping.net Open: all year GPS: 60.484193 / 5.555924

C

B

AB

AB

14

Snikkeriet Mat, Vin Musikkbar

Eli Kvalvågnes, Tor Kvandal 5470 Rosendal +47 534 81 400 / 414 06 991 eli@snikkeriet.no www.snikkeriet.no Open: Easter - September GPS: 59.984354 / 6.013299

B

E

15

Stalheimsøy gard

Randi og Gunnar Jordalen Nærøydalsvegen 286, 5713 Vossestrand +47 565 20 022 / 412 47 229 www.stalheimsoy.no Open: all year GPS: 60.841992 / 6.703455

D

dg

ab

a

ad

A D

A a

A

Unikt musikkmiljø i helger. Fullt PA anlegg og backlinr. Er dere musikere eller musikkelskere er dette plassen! Kom innom og vær med på Jamsession. Åpen bar, resturant og levende musikk hver helg:) Vi har også tidvis overnatting/leie av gardshus 40 minutter fra Rosendal.Gode muligheter for å oppleve fjell/fjord.

Velkomen året rundt til koselege høg-standard leilegheiter i Nærøydalen midt i UNESCO sin verdsarv. Store uteareal, hage, urtebed, grill av elvestein og overbygde møblerte terrassar. Noko for alle, både “Det gode liv” og aktiv ferie. Flott utgangspunkt for turar både sommar og vinter. 6 til 20 senger.

Beautiful mountains and fjords. Horses, goats, sheep, hens, ducks, rabbits, dogs and cats. Overnight accommodation is offered in workers’ quarters, a guest house, apartments in old and new main buildings (20 beds). Stunning walking terrain, guided mountain and fishing trips are available. 35 mins. from Bergen. During 2012 food will be served in a restored barn.

A unique music environment at weekends. Complete PA system and backline. If you are a musician or music lover, this is the place for you! Come inside and join in a jamming session. Full bar, restaurant and live music each weekend :) We have periodic overnight accommodation/rental of a farmhouse 40 minutes from Rosendal. Good opportunities to experience mountains/fjord.

Welcome to our cosy, high-standard apartments in Nærøydalen in the centre of UNESCO´s World Heritage Site, open all year. Large grounds, garden, herb garden, barbecue made from river stones and covered, furnished terraces, Something for everyone, both “Det gode liv” (the good life) concept and active holidays. Ideal base for trips in both summer and winter. 6 -20 beds.

Schöner Berge und Fjorde. Pferde, Ziegen, Schafe, Hühner, Enten, Kaninchen, Hunde und Katzen. Sie können im Austraglerhaus, im Gästehaus oder in Wohnungen im alten und neuen Haupthaus (20 Betten) übernachten. Herrliches Wandergebiet und Möglichkeiten für geführte Gebirgswanderungen und Angeltouren. 35 Minuten von Bergen entfernt. Im Laufe des Jahres 2012 werden wir auch im restaurierten Stallgebäude Essen servieren.

Einzigartiges musikalisches Ambiente am Wochenende. Komplette Beschallungsanlage und Verstärkeranlage auf der Bühne. Falls Sie Musiker oder Musikliebhaber sind, sind sie hier richtig! Kommen Sie herein und seien Sie bei der Jamsession dabei. Jedes Wochenende Barbetrieb, Restaurant und Livemusik:) Zeitweise bieten wir auch Unterkunft/Vermietung von Hofhäusern, 40 Minuten von Rosendal liegend. Gute Möglichkeiten für Berg-/Fjordtouren.

Vakre fjell og fjorder. Hester, geiter, sauer, høns, ender, kaniner, hunder og katter. Overnatting tilbys i kårhus, gjestehus, leiligheter i gamle og nye hovedhus (20 sengeplasser) Nydelig turterreng, mulighet for guida fjell og fisketurar. 35 min frå Bergen. I løpet av 2012 vert det muligheter for servering i restaurert fjøsbygning.

76

a

Willkommen in ganzjährig verfügbaren Wohnungen mit hohem Standard im Nærøydal, mitten um UNESCO-Welterbegebiet. Großes Freigelände, Garten, Kräuterbeet, Natursteingrill und überdachte, möblierte Terrassen. Geeignet für Ruhesuchende und Aktive. Schöner Ausgangspunkt für Wanderungen im Sommer und Winter. 6-20 Betten.


Vest / West / West | Møre og Romsdal | SOGN OG FJORDANE | HORDALAND | ROGALANd

16

Store Ringheim Gjestetun

Jorunn og Svein Ringheim Mølsterv. 44, 5710 Skulestadmo +47 954 06 135 / 924 12 057 post@storeringheim.no www.storeringheim.no Open: all year GPS: 60.638043 / 6.427516

17

Strandebarm Kjøt

Lene Tørvik og Trond Sandven Haukåsv. 395, 5630 Strandebarm +47 997 15 037 / 901 16 308 trond.sandven@gmail.com Open: 01.06 - 31.12 GPS: 60.296389 / 6.029794

18

Ulsnes Gard

Anna G. T. og Lars Inge Thorset Ulsnes, 5780 Kinsarvik +47 997 17 065 tveisme@kinsarvik.net Open: 01.05 - 01.11 GPS: 60.429601 / 6.752473

A B

B

C

B

A

BD

B

A

A

B

ØA

A

A

C

AD

A

A

Gjestetun sentralt på Voss kun 1,5 km frå sentrum og 1,5 km frå alpinanlegget. Gardsrestaurant med særprega kortreist mat. Råvarer frå naturen og lokale produsentar. Røykt mat frå eigen produksjon. Tre rom i gamal løe, pub med mikrobrygga øl, lokal sider og andre lokale produkt. The guest farm is centrally located in Voss only 1,5 km from the centre, and 1,5 km from the alpine centre. Farm restaurant with “slow food”. Raw ingredients from nature and local manufacturers. Our own produced smoked food. Three rooms in an old barn, a pub with a micro-brewed beer, local cider and other local produce. Gästehof mit zentraler Lage in Voss, nur 1,5 km vom Zentrum und 1,5 km vom alpinen Skizentrum entfernt. Bauernhof Restaurant mit markanten Essen. Rohstoffe aus der Natur und lokalen Produzenten. Geräucherte Produkte aus eigener Herstellung. Drei Zimmer im alten Heustadel, Pub mit mikrogebrautem Bier, regionaler Apfelsaft und andere regionale Produkte.

Fjellgard med villsau, hester og høns. Foredling av kjøt, sal av vilt i sesongen. Turriding, køyring med hest og kanefart. Gardsbutikk med økologiske produkt og handverk. A mountain farm with wild sheep, horses and hens. Meat processing and the sale of game during the season. Horse riding trips, horse and wagon trips and sleigh riding. Farm shop with organic produce and arts and crafts. Bergbauernhof mit wilden Schafen, Pferden und Hühnern. Veredelung von Fleisch und Verkauf von Wildfleisch während der Saison. Wanderreiten, Kutschfahrten und Schlittenfahrten. Hofladen mit Bioprodukten und Kunsthandwerk.

A

D

DH

Ulsnes Gard ligg nydelig til i hjarte av Hardanger mellom sjø og fjell. Overnatting i hytte (6 personar) og leiligheit (6 personar). Eige strandline, flott til bading og fiske. Me har sau, hest, hund, katt, marsvin, frukt/ bær. Mogeleg til å delta i sosialt og arbeid på garden. Flott fjellområde tilgjengeleg. Ullsnes Farm is beautifully situated in the heart of Hardanger between the sea and mountains. Overnight accommodation in a cabin (6 berth) and an apartment (6 people). Private beach area, fantastic for bathing and fishing. We have sheep, horses, dogs, cats, guinea pigs and fruit/berries. You may join in socially and do some work on the farm. Accessibility to magnificent mountains. Der Ulsnes-Hof hat eine hübsche Lage im Herzen von Hardanger zwischen Fjord und Bergen. Übernachtung im Ferienhaus (6 Personen) und Wohnung (6 Personen). Eigener Strand, schön zum Baden und Angeln. Wie haben Schafe, Pferd, Hund, Katze, Meerschwein, Obst und Beeren. Möglichkeit zum Zusammensein mit den Hofbewohnern und zur Arbeit auf dem Hof. Zugang zu einer schönen Berggegend.

77


Vest / West / West | Møre og Romsdal | SOGN OG FJORDANE | HORDALAND | ROGALANd

Vest/West/West Rogaland

SAUDA

HAUGESUND E134

1

3

5

Kopervik Åkrahamn BOKN STAVANGER Tenanger

Sola SANDNES Bryne Nærbø

4

TYSVÆR

2

7

E39 6 Jørpeland

E39

8

Ålgård EIGERSUND Hauge

78

Sand

E39

9


Vest / West / West | Møre og Romsdal | SOGN OG FJORDANE | HORDALAND | ROGALANd

1 Bjordalstunet 2 Fossane 3 Haugland Gard 4 Kleivå Gardscamping 5 Nesheimstunet 6 Røsslyngen Beitelag DA 7 Solvåg Fjordferie 8 Søya 9 Veen Gardcamping

s.80 s.80 s.80 s.81 s.81 s.81 s.82 s.82 s.82

79


Vest / West / West | Møre og Romsdal | SOGN OG FJORDANE | HORDALAND | ROGALANd

1

Bjordalstunet

Jens og Andor Bjordal Bjordal Indre, 5568 Vikebygd +47 537 69 321 / 905 32 502 j-nag-bj@online.no www.bjordalstunet.no Open: all year GPS: 59.543817 / 5.588948

AB

AB

a

ad

A

BD

Bjordal er en gård som har ligget i familien siden svartedøden. I tillegg til gårdsturismen har gården melk og kjøttproduksjon. Gården har to egne kraftverk. Jakt og fiske har stor betyning for turismen. Flotte turmuligheter. Mulighet for gårdsfortelling og guiding. Bjordal farm has been in the same family since the Black Death. In addition to tourism, the farm is involved in milk and meat production. The farm has two power plants. Hunting and fishing play an important part in attracting tourists. Great hiking opportunities. Guided tours with story telling available. Der Hof Bjordal ist seit dem 14. Jh. im Besitz der Familie. Wir bieten Ferien auf dem Bauernhof und erzeugen Milch und Fleisch. Der Hof hat zwei eigene Kraftwerke. Die Jagd- und Angelmöglichkeiten ziehen viele Gäste an. Schönes Wandergebiet. Führungen möglich.

80

Fossane

3

Kari & Sven Egil Sørensen Vormedalen, 4130 Hjelmeland +47 517 51 532 / 932 85 678 post@fossane www.fossane.no Open: all year GPS: 59.260922 / 6.377844

A BDG

2

ABC

ABD

A

Åse og Oddvar Haugland Imsland, 5583 Vikedal +47 970 90 183 post@hauglandgard.no www.hauglandgard.no Open: 01.04 - 01.11 GPS: 59.506788 / 6.0063

A

ABC

A AD

Haugland Gard

BD

AB

H

A C

ADE

Vil du ha ferie på garden? Her er det noko for alle, anten ein ønskjer ro og fred, eller ein ønskjer ein aktiv ferie. Husa er gamle, men har elektrisitet, varmt og kaldt vatn, bad og kjøkken. Husa har blitt restaurert, men dei gamle tømmerveggane og den gamle atmosfæren er framleis her. Velkommen!

Her kan du oppleva noko av gamledagars ferie i nærkontakt med vertskap og dyr. Du kan fiska i fjord og vatn. Båtar og kano kan leigast. Du kan vandra i flott natur eller ta deg ein sykkeltur. Fred og ro, eller oppleva spanande attraksjonar. Bondegardsferie gir kjennskap til tradisjon og kultur.

Planning a farm holiday? There’s something for everyone here, whether you’re seeking peace and quiet or an active vacation. The cottages are old but have electricity, hot and cold water, bathroom and kitchen. Despite renovation, the old timber walls and traditional atmosphere remain. Welcome!

Experience a holiday the way it was in the old days, in close contact with your hosts and the animals. Go fishing in the fjord and lakes. Boats and canoes for hire. Go walking in beautiful countryside or try a bike ride. Peace and quiet or thrilling adventures? A farm holiday is a great way to learn about tradition and culture.

Lust auf Ferien auf dem Land? Ob Sie sich nach Ruhe sehnen oder Aktivurlaub vorziehen: Hier ist alles möglich! Die Häuser sind alt, aber ausgestattet mit Strom, Warmwasser, Küche und Bad. Bei der Renovierung haben wir Wert darauf gelegt, den nostalgischen Charme zu erhalten. Herzlich willkommen!

Hier können Sie Ferien wie in früheren Zeiten machen und in nahen Kontakt mit Gastgebern und Tieren kommen. Angeln im Fjord und in Seen. Boote und Kanu werden verliehen. Wanderungen und Radtouren in schöner Natur. Sie finden Ruhe, aber auch interessante Attraktionen. Ferien auf dem Bauernhof vermitteln Tradition und Kultur.


Vest / West / West | Møre og Romsdal | SOGN OG FJORDANE | HORDALAND | ROGALANd

4

Kleivå Gardscamping

5

Torstein Alvestad Lodavegen 323, 5561 Bokn +47 527 48 413 / 971 55 627 camping@kleivaa.no www.kleivaa.no Open: all year GPS: 59.195286 / 5.424805

BC

BD

Nesheimstunet

Elisabeth og Bjørn S. Nesheim Tunheim, 5578 Nedre Vats +47 924 61 223 / 992 74 208 post@nesheimstunet.no www.nesheimstunet.no Open: all year GPS: 59.507686 / 5.712307

A

AB

AE

H

ADE

A D

A

Kleivå Gardscamping er ein liten, koseleg campingplass. Campingplass er ein del av gardsdrifta der hovudproduksjonen er mjølk. Her er det kyr kattar kopplam og kaniner. Plassen ligg lunt til i flott turtereng med gode fiskemuligheter i vatn og sjø. Plassen er perfekt for barnefamilier og rekreasjon. Kleivå Farm Camping is a small and cosy camping site. The camping site is part of the farm, which primarily produces milk. Here you will find cows, lambs and rabbits. The site is pleasantly situated in a beautiful area with walking trails and good fishing opportunities in rivers and the sea. A perfect site for families with children and for recreational activities. Kleivå Gardscamping ist ein kleiner, gemütlicher Campingplatz. Der Campingplatz ist ein Teil des Hofbetriebs, auf dem vor allem Milch produziert wird. Hier gibt es Kühe, Katzen, Flaschenmilchlämmer und Kaninchen. Der Platz liegt geschützt in einer schönen Wandergegend mit guten Angelmöglichkeiten in Seen und Fjord. Er eignet sich ideal für Familien mit Kindern und zum Entspannen.

BC

6

Røsslyngen Beitelag DA

Ove, Guttorm, Knut, Sjøveien 10, 4150 Rennesøy +47 475 06 259 / 905 05 325 beitelaget@lyse.net www.beitelaget.no Open: all year GPS: 59.091808 / 5.777057

BCD

A A

Overnatting i Oldemors hus i gammeldagse omgivelser med høy standard. Servering fra 10 28 personer etter avtale. Funn fra vikingtiden på garden. Flotte turmuligheter, samt nærhet til fiske/ jakt. Lavvo med grue og overnatting med utsikt over fjell og fjord. Selskapslokaler i bygning fra 1600 –tallet. High standard accommodation in “Oldemors” house in old-fashioned surroundings. Food is served for 1028 people when booked. Historical findings from the Viking Age can be found on the farm. Fantastic opportunities for hiking, as well as close proximity to hunting/fishing. Teepee with fireplace and accommodation with a view over the mountains and fjord. Party venues in a building from the 15th century.

Landskaps pleie & Gardsmat. Salg av kjøtt produkter fra Aberdeen Angus og Vill-Lam. Farm food and landscape care. Sales of meat products from Aberdeen Angus and Vill-Lam (Mountain Sheep). Landschaftspflege und landwirtschaftliche Produkte. Verkauf von Fleischprodukten vom Aberdeen Angusrinds und von Vill-Lam (Wildlamm).

Übernachtung in Urgroßmutters Haus in altmodischer Umgebung mit hohem Standard. Nach Vereinbarung können wir 10 – 28 Personen bewirten. Auf dem Bauernhof gibt es Funde aus der Wikingerzeit. Hervorragende Wandermöglichkeiten, Angel- und Jagdmöglichkeiten in der Nähe. Lappenzelt mit offenem Herd, Übernachtung mit Blick auf Fjell und Fjord. Gesellschaftsräumlichkeiten in einem Gebäude aus dem 17. Jahrhundert.

81


Vest / West / West | Møre og Romsdal | SOGN OG FJORDANE | HORDALAND | ROGALANd

7

Solvåg FjordFerie

Terje Mosnes Solvåg, 4139 Fister +47 517 52 263 / 928 57 007 post@solvag.com www.solvag.com Open: all year GPS: 59.152844 / 6.030884

8

Søya

9

Anne-Karin Søyland Søyland, 4330 Ålgård +47 516 15 959 / 958 12 325 soeya@online.no www.soeya.no Open: all year GPS: 58.685515 / 5.981231

Veen Gardcamping

Anna Olaug og Hallvard Veen Gloppedalsv. 1663, 4389 Vikeså +47 514 51 941 / 992 37 481 hallvard@veengard.no www.veengard.no Open: all year GPS: 58.744909 / 6.217524

A D

A

DF

D

AC

B

MA

A

H

AC

A

A A

ab

ABC

AB

Høgstandard feriehus og leiligheter, båtutleie, små og store båter med diesel motorer. Fiskeferie og andre natur aktiviteter. Familieferie, venneturer og firmaturer. Fiske- og turkart. Selvbetjening med alle fasiliteter. 5 feriehus har sauna og whirlpool. Fri tilgang på Internett. Ikkje husdyr.

Velkommen til Ørnhuset som består av 4 hytter. Nyt vakker utsikt eller la naturen friste til en tur med fiskestang. Stort gardsutsalg med rikt utvalg av gardsmatprodukter. Galleri. Pedalbåt og kanoutleie. Godt utgangspunkt til andre turistdestinasjoner, eks. Prekestolen.

Veen Gardscamping er: • Utleige av 1 stor og 10 små hytter • Lek med og stell av dyr • Padle med kano • Landlige omgivelser • Gårdsdrift • Salg av diverse gårdsprodukter

High-standard holiday lodges and apartments. Boat hire, small and large boats with diesel engines. Fishing holiday and other activities. Family and friends holidays, business trips. Fishing and trekking maps. Self-catering with all mod cons. 5 lodges with sauna and whirlpool. Free internet. No pets, please.

Welcome to Ørnhuset, which comprises 4 cottages. Admire the beautiful views or give into nature’s temptations and go fishing. Large sales outlet with a wide variety of farm products. Gallery. Pedal boat and canoes for hire. Good starting point for tourist attractions, e.g. the mountain Prekestolen (the pulpit).

Veen Gardscamping has 1 large and 10 small cabins. • Play with and look after the animals. • Go canoeing. • Rural surroundings. • Working farm. • Sale of various farm products.

Ferienhäuser und Wohnungen mit hohem Standard, Verleih von kleinen und grossen Booten mit Dieselmotor. Angelferien und andere Naturaktivitäten. Familienurlaub, Gruppentouren. Angel- und Wanderkarten. Selbstversorgung mit allen Einrichtung. Fünf Ferienhäuser mit Sauna und Whirlpool. Freier Internetzugang. Keine Haustiere.

82

AB

Willkommen in der Anlage Ørnhuset mit ihren vier Hütten. Geniessen Sie die schöne Aussicht oder ziehen Sie mit der Angel in die Natur. Grosser Hofladen mit reicher Auswahl an ländlichen Lebensmitteln. Galerie. Verleih von Tretbooten und Kanus. Guter Ausgangspunkt für Ausfl üge, z.B. zum Prekestolen.

Wir bieten unseren Gästen: Vermietung von einer grossen und zehn kleineren Hütten • Haustiere zum Spielen oder Betreuen • Kanutouren • landschaftlich reizvolle Umgebung • aktiver Bauernhof • Verkauf diverser Hofprodukte.


Foto: Niels Jørgensen/www.visitnorway.com

Foto: Gaby Bohle/www.visitnorway.com

Foto: Matti Bernitz/www.visitnorway.com

www.hanen.no Sør / South / Süd

SØR/SOUTH/SÜD Vest/aust-agder, telemark

83


Sør / South / Süd | Telemark | Vest/Aust- Agder

Sør/South/Süd Vest/aust- agder

2 3

9

Bykleheiane

9

9

E18

Risør

5 4

E18

9

1 E18

Flekkefjord

9 E39 E39

KRISTIANSAND Mandal

84

ARENDAL Lillesand


1 Gurebo Gård 2 Fjellgarden Hovden 3 Hovden Fjellstoge 4 Konstali Gard 5 Sirdalhuskyfarm

Foto: Terje Rakke / Nordic Life AS/ visitnorway.com

Foto: Matti Bernitz/www.visitnorway.com

Foto: Terje Rakke/Nordic Life AS/ visitnorway.com

Foto: Marte Kopperud/visitnorway.com

Sør / South / Süd | Telemark | Vest/Aust- Agder

s.86 s.86 s.86 s.87 s.87

85


Sør / South / Süd | Telemark | Vest/Aust- Agder

1

Gurebo Gård

2

Merethe H. & Rolf Arne H. Hovden 4755 Hovden +47 901 90 771 post@fjellgardenhovden.no www.fjellgardenhovden.no Open: all year GPS: 59.555273 / 7.336083

Marie og Ole Gustav Gurebo Gurebo, 4886 Grimstad +47 370 45 271 / 901 86 799 g-gurebo@frisurf.no www.gurebo.com Open: all year by appointment GPS: 58.395448 / 8.533738

A

AC

Fjellgarden Hovden

CE

B

A

AD

A

Gården ligger naturskjønt 10 km nord for Grimstad like ved Rorevann. Gården har 7 utleiehytter og en stor lavvo, mange dyr, og egne aktivitetsprogram. For sesongen 2012/2013 har vi også et eget leirsted til disposisjon med 33 sengeplasser som ligger i nærheten av gården. Velkommen til Gurebo Gård! A farm in a beautiful natural setting 10 km north of Grimstad by Rorevann lake. We have 7 holiday homes, a large lavvo (Sami tent), lots of livestock and an activity program. For the 2012/2013 season we also have a 33-bed campground available near the farm. Gurebo Gård welcomes you! Der Hof liegt reizvoll 10 km nördlich von Grimstad am See Rorevann und vermietet 7 Hütten und ein grosses Lavvo-Zelt. Viele Tiere und eigene Aktivitätsprogramme. In der Saison 2012/2013 verfügen wir auch über eine Gruppenanlage in der Nähe des Hofs mit 33 Betten. Willkommen auf Gurebo Gård!

86

Hovden Fjellstoge

Ann-Torill Briksdal og Roy Bakke Lundane, 4755 Hovden +47 379 39 543 post@hovdenfjellstoge.no www.hovdenfjellstoge.no Open: all year GPS: 59.586097 / 7.398543

BC

B

A

A BH

MA

A

3

A

B

ACDG

A A

AB

DEF

På gården har vi en restaurert laftet gård fra 1500 tallet. Den skal brukes til selskapeligheter. Vi driver med sau og vi har et godkjent viltslakteri. Rolf Arne er pølsemaker og driver produksjon og foredling i det nye bygget samt en gårdsbutikk. Der selger vi egen produserte varer (pluss litt til).

Øverst i Setesdalen, 850 m.o.h finner du Hovden Fjellstoge. Velg mellom overnatting i komfortable fjellrom eller hytter. I vår familierestaurant finner du en meny med utganspukt i lokale røtter og tradisjoner. Et godt utgangspunkt for minnerike dager på fjellet, eller et matstopp på vegen.

We have a restored log wood farm from the 1500s on the farm, which is to be used for festivities. We also have sheep and an approved game slaughtering facility. Rolf Arne makes sausages and carries out the production and food processing operations in the the new building. In addition, we have a farm shop in which we sell our own produce (plus some additional items).

At the top of Setesdalen Valley, 80 metres above sea level, you will find Hovden Mountain Lodge. Overnight accommodation includes comfortable mountain rooms or cabins. The choice is yours! In our family-run restaurant the menu is based on the local roots and traditions. A good starting point for memorable days in the mountains or a place to eat on the way.

Auf dem Hof haben wir ein Bauernhaus in Blockbauweise aus dem 16. Jahrhundert restauriert. Er ist für Gesellschaften gedacht. Wir betreiben Schafzucht und haben eine zugelassene Schlachterei für Wild. Rolf Arne ist Wurstmacher und produziert und veredelt in dem neuen Gebäude, in dem sich auch der Hofladen befindet. Dort verkaufen wir die von uns hergestellte Ware (und ein wenig mehr).

Die Hovden Fjellstoge liegt auf 850 m ü. Meer am nördlichen Ausgang des Setesdals. Sie haben die Wahl zwischen einer Übernachtung in komfortablen Fjellzimmern oder in Hütten. In unserem familiären Restaurant wird ein Menü serviert, das von lokalen Eigenheiten und Traditionen geprägt ist. Ein guter Ausgangspunkt für Tage auf dem Fjell, an die man sich lange erinnern wird, oder ein Zwischenstopp auf dem Weg, um etwas zu essen.


5

Solvor K. K. og Trond Konstali Viraksvegen 194, 4438 Sira +47 476 16 557 post@konstaligard.no www.konstaligard.no Open: all year GPS: 58.45870 / 6.65994

A

ABC

AB

Sirdal huskyfarm

Tone/Odd K. , Eliane/Florian H. Ousdal, Runtleneset, 4440 Tonstad +47 406 29 841 / 482 86 044 sirdalhuskyfarm@gmx.ch www.kvinen.no Open: all year GPS: 58.83078 / 6.79770

BC

A

A

C

B

A

AB

A

AF

Vi ønsker at alle som besøker gården skal få en opplevelse av rekreasjon og opplevelser sammen med dyra, utsikten og historien vår. Hos oss kan du være sammen med dyrene på gården, gå på tur, ta en båttur, fiske eller få omvisning på gårdsmuseet. Vi tilbyr hytteutleie og møter/selskaper med mat. We want all farm visitors to experience recreational activities, the animals, the view and our history. Here you can spend time with the animals on the farm, go walking, boating, fishing or have a tour around the farm’s museum. We offer cabin rentals and meetings/ parties with food. Wir wünschen uns, dass alle, die den Hof besuchen, hier Erholung finden und etwas mit den Tieren erleben, die Aussicht genießen und in unsere Geschichte eintauchen. Bei uns können Sie Zeit mit den Tieren auf dem Hof verbringen, wandern, mit dem Boot fahren, angeln oder einer Führung im Hofmuseum folgen. Wir vermieten Hütten, Konferenz- und Gesellschaftsräume und sorgen für die Verpflegung.

M

A

A AB

Rygnestadtunet

Konstali Gard

Huskyfarmen er et historisk aktivitets og serveringsted. Vi binder aktiviteter ute i naturen sammen med vår historie, og gir gjestene våre ekte opplevelser. Maten som serveres på Sirdal Huskyfarm er ekte, og har også sin historie. The Husky Farm is a historical restaurant with activities. We link the activities to nature and our history, and provide guests with authentic experiences. The food served at Sirdal Husky Farm is also traditional and full of history. Die Huskyfarm ist ein historisches Aktivitätszentrum mit Bewirtung. Wir verbinden Aktivitäten in der Natur mit unserer Geschichte und vermitteln den unseren Gästen ursprünglichen Erlebnisse. Auch das in der Huskyfarm servierte Essen ist gediegen und hat eine eigene Geschichte.

Foto: Terje Rakke / Nordic Life AS / www.visitnorway.com

4

Setesdalsmuseet/Setesdals Museum/ Setesdals Museum

Sør / South / Süd | Telemark | Vest/Aust- Agder

87


Sør / South / Süd | Telemark | Vest/Aust- Agder

Sør/South/Süd Telemark

Rjukan

E134 9

4 E134

3

Dalen

E134

1

E134

E134

Notodden

5 36

6

2

Ulefoss 36

Skien Porsgrunn Stathelle E18

Kragerø

88


Sør / South / Süd | Telemark | Vest/Aust- Agder

1 Fiskebekk Hytteutleige s.90 2 Grenske DA s.90 3 Kvåle - Din Gard s.90 4 Mjonøy s.91 5 Nordigard Bjørge Gjestegard s.91 6 Nyhuus Gard s.91

89


Sør / South / Süd | Telemark | Vest/Aust- Agder

1

Fiskebekk Hytteutleige

2

Mona og Halvor Nordbø Vråvegen 21, 3853 Vrådal +47 350 56 111 / 995 16 399 post@fiskebekk.no www.fiskebekk.no Open: all year GPS: 59.321072 / 8.43013

AB

ABC

AB

DE

B

AB

Fiskebekk Hytteutleige i Vrådal er sentralt møtested for slekt og venner som bor på østlandet, Sørlandet og Vestlandet. Stang–/ garnfiske, gratis båter, merkede tur løyper, langrennsløyper starter ved hyttene, 2 km fra alpinsenter. 1 time til Telemark Sommarland i Bø. Salg av Hyttetomter. Parabol med flatskjerm på alle hytter. www.fiskebekk.no Fiskebekk Hytteutleige in Vrådal hires out cottages and is a central meeting place for friends and families living in eastern, southern or western Norway. Fishing with rod or net, free boats, marked walking trails, Nordic ski trails starting at the cottages, 2 km from alpine ski centre. 1 hour from the water park Telemark Sommarland in Bø. Sale of cottage plots. Satellite flat screen in all cabins. www.fiskebekk.no Zentraler Treffpunkt in Vrådal für Familie oder Freundeskreis als Ost-, Süd- oder Westnorwegen. Angeln, Netzfi schen, kostenlose Boote. Markierte Wanderwege, Loipen beginnen an den Hütten, 2 km zum Alpincenter. 1 Std. zum Telemark Sommarland in Bø. Verkauf von Hüttengrundstücken. Satellite Flachbildschirm in allen Kabinen. www.fiskebekk.no

90

3

Kari og Amund bye Nesvegen 21, 3810 Gvarv +47 995 85 557 / 995 85 557 amu-b@online.no www.grenske.no Open: 15.04 - 15.10 GPS: 59.370212 / 9.226302

A D

Grenske DA

AC

B

A

AB

Kvåle - Din Gard

Lita og Olav Kvålevegen 13, 3841 Fladdal +47 911 52 455 / 906 17 925 dingard@kvaale.net www.kvaale.net Open: all year GPS: 59.560233 / 8.562819

D

A

ABGØ

AB

AB

B

A

A BDE

A

MØA

ABCD

Gammel eplegård (100 da). Opplev epleblomstring, selvplukk. Du bor i moderne nyoppusset stabbur (3 sengeplasser). Gravhaug. 10 min til egen strand med bading, robåt, kano, fiske. Grillplass på slåtteeng med Lavvo. Variert og vakker natur med uttalige turmuligheter. Variert fugle- og dyreliv.

Å kunne eg fara til Telemark, drøymde Per Sivle. Kvåle i Flatdal i vakre Telemark er ein økologisk husdyr- og gjestegard med mange kunst- og matopplevingar. Kom aleine, eller med vener, familie eller kollegaer med telt, i bobil eller bo i ei av våre flotte hytter. Lita og Olav stiller opp for deg!

On old orchard (100 acres). Experience apples blooming, pick-yourown. You will be staying in a modern recently refurbished storage house on pillars (3 beds). Turmulus. 10 mins. to a private beach for bathing, rowing boats, canoes, fishing. Barbecue area in a meadow with a barn. Varied and beautiful nature with numerous hiking opportunities. Varied bird and animal life.

“If I could only travel to Telemark” dreamed Per Sivle. Kvåle in Flatdal in beautiful Telemark is an organic livestock and guest farm with numerous art and culinary experiences. Come alone or with friends, family or colleagues in your touring van, with your tent or stay in one of our great cabins. Lita and Olav are here for you!

Alter Apfelhof (1000 Ar). Erleben Sie die Apfelblüte. Hier können Sie Ihre Äpfel auch selbst pflücken. Sie wohnen in einem neuen, frisch renovierten Lebensmittelspeicher (3 Betten). Grabhügel. 10 Minuten bis zum eigenen Badestrand, Ruderboot, Kanu, Angelmöglichkeiten. Grillplatz auf der Almwiese mit Lappenzelt. Vielfältige, herrliche Natur mit zahllosen Wanderwegen. Vielfältiges Vogel- und Tierleben.

Ach, könnte ich nur nach Telemark fahren, träumte der Dichter Per Sivle. Kvåle in Flatdal im schönen Telemark ist ein Biohof mit Viehzucht und Gasthof, vielen Kunstveranstaltungen und gutem Essen. Sie können alleine oder mit Freunden, der Familie oder Kollegen, mit dem Zelt oder dem Wohnmobil kommen oder in einer unserer wunderschönen Hütten wohnen. Lita und Olav sind für Sie da!


Sør / South / Süd | Telemark | Vest/Aust- Agder

4

Mjonøy

5

Torunn Tvedt og Øystein Austjore Smørklepp, 3890 Vinje +47 911 48 580 mjonoy@gmail.com www.mjonoy.no Open: all year GPS: 59.621534 / 7.832303

Nordigard Bjørge Gjestegard

Solrunn og Leiv Bjørge Manheimstrondi 10, 3840 Seljord +47 350 50 040 / 908 85 189 nordbjorge@gmail.com www.nord-bjorge.no Open: all year GPS: 59.490177 / 8.64687

6

Nyhuus Gard

Kari Nyhuus og Halvor Holtskog Nyhusvegen 9, 3810 Gvarv +47 359 56 154 / 404 04 787 post@holtskog-nyhuus.no www.nyhuusgard.no Open: all year GPS: 59.382892 / 9.202604

A BG

BC

MØA

A

C

AB

MA

B

AB

A

MA

C

A AH

A

AD

A CDF

Mjonøy er eit telemarks-tun med steinovns- bakeri og kafé. Me driv også camping og har 13 hytter for utleige. Fire av hyttene har høg standard, og er mulig å leige heile året. Romantiske himmelsenger, sauna og vedafyrt badestamp. Høgsesong 01.06-31.08. Ellers tek me grupper på bestilling. Gardsmatutsal og kunstutstilling. Mjonøy has a collection of 13 traditional wooden cottages collected from the western part of Telemark for rent. The cottages have different standards. Four high-standard cottages can be rented all year round. They have romantic four-poster beds and sauna. Hot-tub outside. Campsite. We also have a café and a stone-oven bakery. Art exibitihion and local food products for sale. Mjonøy ist eine Hofanlage aus Telemark mit Steinofen in der Bäckerei und Café. Wir betreiben auch einen Campingplatz und vermieten 13 Hütten, von denen 4 sehr gut ausgestattet sind und ganzjährig gemietet werden können. Romantische Himmelbetten, Sauna und mit Holz befeuerter Badezuber. Hochsaison: 01.06. – 31.08. Gruppen empfangen wir auf Voranmeldung. ssen vom Bauernhof, Verkaufsstelle und Kunstausstellung.

Barnevennlig gård med telemarkskyr, villsau, hest og utegard med smådyr og leikeplass for barna. Natursti. Gardskafe med egen produsert iskrem. Gardsutsalg. Arrangement. Alle rettighetar. Gåvstand til badestrand og 10 min til sentrum. A child friendly farm with Telemark cattle, wild sheep, horses and an outdoor farmyard with small animals and a playground for children. Farm cafe with homemade ice cream. Farm shop. Events. All licensing rights. Walking distance to the beach and 10 minutes to the city. Kinderfreundlicher Hof mit Telemarkskühen, Wildschafen, Pferden, Hofanlage für Kleintiere und Kinderspielplatz. Naturpfad. Hofcafé mit hausgemachtem Eis. Hofladen. Veranstaltungen. Alle Schankrechte. Der Badestrand ist zu Fuß erreichbar, ins Zentrum geht man 10 Minuten.

Bestefar Torstein plantet den første frukthagen på Nyhuus i 1920. Gardsutsalg med epler og plommer (sesong), Nyhuus eplemost, gele, syltetøy, granskuddsirup, honning, epledrops, karameller, epleskrellemaskin, servietter og Växbo linprodukter. Kunstgalleri sommer, høst og jul, www.gallerinyhuus.no. Grandpa Torstein planted the first fruit garden at Nyhuus in 1920. Farm shop with apples and plums (when in season), Nyhuus apple juice, jelly, jam, spruce shoot syrup, honey, apple drops, toffees, apple peeling machines, serviettes and Växbo linen products. Art gallery in the summer, autumn and at Christmas www.gallerinyhuus.no. 1920 hat Großvater Torstein in Nyhuus den ersten Obstgarten angelegt. Hofladen mit Äpfeln und Pflaumen (saisonabhängig), Apfelmost aus Nyhuus, Gelee, Marmelade, Fichtennadelsirup, Honig, Apfelbonbons, Karamellbonbons, Apfelschälmaschine, Servietten und Växbo Leinenprodukten. Im Sommer, Herbst und zu Weihnachten Kunstgalerie www.gallerinyhuus.no

91


Telemarkskanalen

Foto: Arild Sønstrød

The Telemark Canal/Der Telemarkkanal


www.hanen.no

Øst / East / Ost

Øst/East/Ost

Vestfold, Buskerud, Oppland, Hedmark, Oslo/ Akershus/Østfold

93


Øst / East / Ost | VESTFOLD | BUSKERUD | OPPLAND | HEDMARK | OSLO/AKERSHUS/ØSTFOLD

Øst/East/Ost Vestfold

5 E18

Svelvik Sande

Hof

Holmestrand Svarstad

E18

3

Andebø

Åsgårdstrand Sem

1

40

HORTEN

TØNSBERG

Kvelde

E18 40

2 LARVIK Stavern

94

4

SANDEFJORD Tjøme


Øst / East / Ost | VESTFOLD | BUSKERUD | OPPLAND | HEDMARK | OSLO/AKERSHUS/ØSTFOLD

s.96 s.96 s.96 s.97 s.97

Foto: Anders Gjengedal/www.visitnorway.com

1 Aarholt-tunet Gjestegård 2 Grønnsaksboden på Foldvik 3 Holt Gård 4 Kråkere Gård 5 Sønsteby Natur og Kultursenter

95


Øst / East / Ost | VESTFOLD | BUSKERUD | OPPLAND | HEDMARK | OSLO/AKERSHUS/ØSTFOLD

1

Aarholt-tunet Gjestegård

Ingfrid Weydahl og Svein Aarholt Årholt. 80, 3160 Stokke +47 333 39 096 aarholt@online.no www.aat.no Open: 01.01 - 31.12 GPS: 59.27218 / 10.205975

2

Grønnsaksboden på Foldvik

Anne-Kari Hedlund Helgeroveien 493, 3294 Stavern +47 907 21 183 / 907 21 183 mo-hedlu@online.no Open: 20.06 - 01.09 GPS: 58.995895 / 9.967475

3

Holt Gård

Roar Lefsaker Grøumveien 229, 3178 Våle +47 330 63 085 / 928 12 894 post@holtgard.no www.holtgard.no Open: all year GPS: 59.35371 / 10.35205

A ABCG

B

A

M

A

BCGØ

A

C

A

A A

A

96

A

Aarholt-tunet har varierte tilbud hele året, etter avtale. Grupper til overnatting, servering, program, opplevelser. Bondegårdsferie, familieuke fra søn-fre i juli med gøyalt aktivitetsprogram, dyrestell, klatring, toving, baking osv. Leirskole vår, høst. Kursvirksomhet, bl.a PREP-samlivskurs.

”Grønnsaksboden på Foldvik” er en gårdsbutikk som i hovedsak selger egenprodusert bær, grønnsaker og poteter. I tillegg har vi spennende gårdsspesialiteter fra småskalaprodusenter fra hele landet. Vi ligger nært til den populære kyst-stien. Dermed kan du nyte både natur og sunn & smakfull mat!

Holt Gård og det nye Bryggerhuset byr på en mengde muligheter. Et særegent selskaps- og møtelokale, med storkjøkken, veksthuskafé og vedfyrt bakerovn, aktiviteter i naturen, som historisk markvandring, bueskyting og hagebruk, samt nærkontakt med de aller fleste av våre tradisjonelle husdyr.

Aarholt-tunet offers a varied program throughout the year by arrangement. Accommodation, catering, entertainment and activities for groups. Farm holidays, family week Sun–Fri in July with fun activities: tending livestock, climbing, felting, baking, etc. Educational camps spring and autumn. Courses.

“Grønnsaksboden på Foldvik” is a greengrocer selling its own produce of berries, vegetables and potatoes. We also stock exciting farm specialities from smallscale producers all over Norway. We are located close to the popular coastal path, which means you can enjoy both nature and healthy and tasty food!

Der Hof hält ganzjährig nach Vereinbarung verschiedene Angebote bereit. Übernachtung, Bewirtung, Programm und Erlebnisse für Gruppen. Ferien auf dem Bauernhof, Familienwoche So–Fr im Juli mit unterhaltsamem Aktivitätsprogramm, Tierpfl ege, Klettern, Filzen, Backen usw. Schulklassen im Frühjahr und Herbst. Kursangebote.

”Grønnsaksboden in Foldvik” ist ein Hofl aden, der vor allem selbst erzeugte Beeren, Gemüse und Kartoffeln verkauft. Außerdem verkaufen wir interessante Landspezialitäten von Kleinerzeugern aus ganz Norwegen. Wir liegen nahe am beliebten Küstenweg. Genießen Sie Natur und gesundes, leckeres Essen!

Holt Gård and the new brewery have many things to offer. It is a special party and meeting venue with catering services, a greenhouse cafe and log fired baker’s oven; nature activities, such as field hikes, bow and arrow shooting and gardening; as well as close contact with most of our traditional livestock. Der Bauernhof Holt und das neue Brauhaus bieten viele Möglichkeiten. Es gibt einen eigenen Gesellschaft- und Konferenzraum mit dazugehöriger Großküche, Gewächshauscafé und einen mit Holz befeuertem Backofen, Aktivitäten in der Natur, beispielsweise eine historische Flurwanderung, Bogenschießen und Gartenbau und unmittelbaren Kontakt mit den meisten unserer traditionellen Haustiere.


Kråkere Gård

Dag S., Jeanett og Emil K. Solaas Østveien 173, 3145 Tjøme +47 333 92 068 / 975 48 404 krakeregard@online.no www.krakeregard.no Open: all year GPS: 59.155399 / 10.409528

B

D

C

AD

5

Sønsteby Natur og Kultursenter

Gunvor W. Nelson Svelvikveien 419, 3060 Svelvik +47 977 22 399 gnelson@online.no www.sonstebygard.no Open: 01.01 - 31.12 GPS: 59.652661 / 10.385432

A

C

EG

C

B

A

ACDE

A F

Foto: Anders Gjengedal/www.visitnorway.com

4

Verdens Ende

Øst / East / Ost | VESTFOLD | BUSKERUD | OPPLAND | HEDMARK | OSLO/AKERSHUS/ØSTFOLD

A M

A

Selvhusholdhytter til leie. Kjøttproduksjon og mange andre dyr. Fjording og ponni til fri benyttelse. Egen barnevennlig strand. Båt til disposisjon i sommersesongen (mai-september). Vi tar imot grupper etter avtale hele året og har selskapslokale i det gamle melkefjøset.

Et rekonstruert bronsealderhus på fruktgården ved Drammensfjorden. Historisk foredrag. Tur som passasjer i fiskebåt gjennom Svelviksundet til Holmsbu.Selskapslokale med serveringskjøkken. Forhåndsavtale. Salg av egenprodusert eplejuice, plommer, poteter og låvetørket bjørkeved.

Self-catering cottages for hire. Meat production and many other animals. Fjording horse and pony available for riding. Private childfriendly beach. Boat available in the summer season (May–September). We welcome groups all year, subject to advance booking. Function room in the old milk barn.

A reconstructed Bronze Agebuilding in a fruit garden by Drammensfjorden. History lectures. Be a passenger on a fishing boat through Svelviksundet to Holmsbu. Party venue with catering services. Book in advance. The sale of our own produced apple juice, plums, potatoes and barn dried birchwood.

Hütten für Selbstversorger. Fleischerzeugung und viele andere Tiere. Fjordpferde und Ponys zur freien Benutzung. Eigener kinderfreundlicher Strand. Boot steht in der Sommersaison zur Verfügung (Mai–September). Wir freuen uns ganzjährig über Gruppenbesuche nach Vereinb., Gesellschaftsraum im alten Kuhstall.

Ein nachgebautes Haus aus der Bronzezeit auf dem Obsthof am Drammensfjord. Geschichtlicher Vortrag. Fahrt mit einem Fischerboot durch den Svelviksund nach Holmsbu. Gesellschaftsraum mit Küche. Anmeldung. Verkauf von selbst gemachtem Apfelsaft, Pflaumen, Kartoffeln und in der Scheune getrocknetem Birkenholz.

Verdens Ende på sydspissen av øya Tjøme, 30 minutters kjøretur fra Tønsberg, er et friområde med svaberg og vippefyr fra 1932. Det er molo og gangbru til svabergene. Restaurant med panoramautsikt over Skagerrak med Færder fyr, bygd i 1857. Fine muligheter for bading og fi ske fra holmer og skjær. At the southern tip of the island of Tjøme, a 30-minute drive from Tønsberg, Verdens Ende (World’s End) is a recreational area with rocks for sunbathing and a bascule light dating from 1932. A breakwater and footbridge lead to the rocks. The restaurant commands panoramic views of the Skagerrak and Færder lighthouse, built 1857. A great spot for swimming and fi shing among the islets and skerries. Verdens Ende («Ende der Welt») liegt an der Südspitze der Insel Tjøme, 30 Autominuten von Tønsberg entfernt. Hier befi ndet sich auch ein 1932 nachgebautes historisches Wippfeuer. Vorgelagerte Felsen sind über eine Mole und eine Brücke zu erreichen. Restaurant mit Panoramaaussicht auf das Skagerrak und den Leuchtturm Færder Fyr (1857). Schöne Bade- und Angelmöglichkeiten.

97


Øst / East / Ost | VESTFOLD | BUSKERUD | OPPLAND | HEDMARK | OSLO/AKERSHUS/ØSTFOLD

Øst/East/Ost Buskerud

52 52

24

Gol

12 Ål Geilo

9

Nesbyen

8 18

25 E16

4 23 40

1 16 17

7 21

Krøderen

13 11 22

Hokksund KONGSBERG

20 19 40 6

HØNEFOSS 2

E16

5

Åmot

3

E134

E18

40 10

Hvittingfoss

98

Hallingby

26

DRAMMEN 15 14

Røyken Tofte


Øst / East / Ost | VESTFOLD | BUSKERUD | OPPLAND | HEDMARK | OSLO/AKERSHUS/ØSTFOLD

1 Astritrollet 2 Bjørke Gård 3 Eiker Gårdsysteri 4 Fagerheim Fjellstugu 5 Ferskvannsfisk AS 6 Fram Sønju Gard “Bryggerhuset Fram Sønju” 7 Gårdsbutikken under Norefjell 8 Hakkesetstølen Fjellstugu og hytter 9 Hamarsbøen Hytter 10 Hamremoen Gård 11 Julehuset i Numedal 12 Laa Gjestestugu

s.100 s.100 s.100 s.101 s.101

s.101 s.102 s.102 s.102 s.103 s.103 s.103

13 Mollas Bakeri Nedre Skarpmoen 14 Myhrene Gard 15 Sand Gård 16 Sans & Samling - vår lille oase 17 Sevletunet 18 Skattebøl 19 Stabbursnatt 20 Stasjonsfruene 21 Søndre Bjerkerud 22 Søre Traaen 23 Torsetlia 24 Ulsåkstølen 25 Valdresporten 26 Villfisken AS

s.104 s.104 s.104 s.105 s.105 s.105 s.106 s.106 s.106 s.107 s.107 s.107 s.108 s.108

99


Øst / East / Ost | VESTFOLD | BUSKERUD | OPPLAND | HEDMARK | OSLO/AKERSHUS/ØSTFOLD

1

Astritrollet

Astri Fagerhøi Dagsvind gård, 3632 Uvdal +47 997 38 670 / 416 90 416 astritrollet@hotmail.com Open: all year GPS: 60.283148 / 8.576592

2

Bjørke gård

Kristin F. Bjella og Knut Bjella Bjørkeveien 25, 3512 Hønefoss +47 321 60 120 / 954 50 155 post@bjorkegard.no www.bjorkegard.no Open: 15.04 - 01.11 GPS: 60.112678 / 10.274844

3

Eiker Gårdsysteri

Anne Marie Sando Bermingrudveien, 3300 Hokksund +47 327 01 033 / 936 54 592 post@eikergardsysteri.no www.eikergardsysteri.no Open: see web page GPS: 59.788426 / 9.83126

A A

ceg

G

ma

a

C

a

BEG

ma

A

A

a

A AB

ASTRITROLLET er en liten gårdsbutikk som ligger inntil fylkesvei 40. Vi har det meste i småstrikk (sokker, votter, luer o.s.v.) Ellers finnes det vevde produkter,rosemalte, smijern, stearinlys osv.Alt er håndlagd!! Vi har en seterbu til leie på Dagalifjell, ta kontakt om det er av interesse. ASTRITROLLET is a small farm shop on road 40 (regional road). We offer most things when it comes to small knitted items (socks, mittens, hats, etc.). Otherwise, we have woven products, Norwegian rose painted items, wrought iron products, candles, etc. Everything is handcrafted!! We have a mountain cabin for rental in Dagalifjell. Please contact us if you are interested. ASTRITROLLET ist ein kleiner Hofladen am Fylkesvei 40. Wir haben ein gutes Angebot kleiner Strickwaren (Socken, Handschuhe, Mützen, usw.). Außerdem finden Sie bei uns Webwaren, Rosenmalerei, Schmiedeeisen, Kerzen, usw. – und alles ist Handarbeit! Auf dem Dagalifjell vermieten wir eine Sennhütte, nehmen Sie bei Interesse bitte mit uns Kontakt auf.

100

Gården ligger sentralt, i nærheten av E16, på en høyde med panoramautsikt og flott uteområde. På Bjørke er det aktiv gårdsdrift og hester, sau og høner. Overnatting B&B på koselig, gammelt stabbur. Vi tar imot grupper til enkel servering/ arrangement. Gårdsbutikk og selvplukk av mais m.m. aug/sept. The farm is centrally situated, high up and close to the E16 with panoramic views and stunning countryside. Bjørke is an active farm and has horses, sheep and hens. B&B accommodation in an old, cosy storage house on pillars. We welcome groups for light refreshments and events. Farm shop and pick-your-own maise corn, etc., in Aug/Sept. Der Bauernhof liegt zentral, in der Nähe der E16, auf einer Anhöhe mit Panoramablick und herrlichem Gelände. Der Bjørke Hof wird aktiv bewirtschaftet und wir haben Pferde, Schafe und Hühner. B&B Übernachtung in gemütlichem, altem Vorratsspeicher. Wir empfangen Gruppen zu einfacher Verpflegung/Veranstaltungen. Hofladen und Selbstpflücken von u. A. Mais im August/September.

Sjarmerende gårdsbutikk med egenprodusert ost og annen lokalprodusert mat.Ta turen og se 60 glade kuer som produserer kvalitetsmelk til delikatesseostene våre.Om sommeren kan du hilse på på kalver, kuer og sauer ute. Enkel servering. Åpent man-fre: 11-15, tor: til 17. Har møterom, vi tar i mot grupper. A charming farm shop selling its own produced cheese and other locally produced food. Come along and see 60 happy cows, which produce quality milk for our delicatessant cheeses. During the summer you can greet calves, cows and sheep outdoors. Light refreshments. Opening hours: Mon-Fri 11 am – 3 pm (Thurs until 5 pm). We have a meeting room and welcome groups. Hofladen mit Charme, in dem Lebensmittel aus eigener und aus anderweitiger Lokalproduktion verkauft werden. Machen Sie einen Rundgang zu unseren 60 glücklichen Kühen, die die hochwertige Milch für unsere Käsedelikatessen liefern. Im Sommer stehen unsere Kälber, Kühe und Schafe draußen. Einfache Verpflegung. Geöffnet von Mo-Fr: 11-15, Do: Bis 17 Uhr. Wir haben einen Konferenzraum und empfangen auch Gruppen.


Øst / East / Ost | VESTFOLD | BUSKERUD | OPPLAND | HEDMARK | OSLO/AKERSHUS/ØSTFOLD Ferskvannsfisk_90x55.pdf 1 22-10-2010 08:23:33

4

Fagerheim Fjellstugu

5

Inger-Marie Haaland Hardangervidda 53, 3581 Geilo +47 320 87 556 / 922 58 498 post@fagerheimfjellstugu.no www.fagerheimfjellstugu.no Open: April + 23.06 - 15.09 GPS: 60.439432 / 7.785495

B

B

AB

DG

AC

Ferskvannsfisk AS

6

Fram Sønju gård “Bryggerhuset FramSønju”

Ferskvannsfisk AS Helgelandsmoen Næringspark, 3512 Hønefoss +47 908 78 424 / 950 37 677 ferskvannsfisk@yahoo.no Open: all year GPS: 60.113041 / 10.225949

Oddveig og Torgny Moen Haareveien, 3330 Skotselv +47 327 59 853 / 930 12 697 torgny.moen@c2i.net www.nettporten.com Contact us for opening hours GPS: 59.882063 / 9.778489

bc

ABG

Ferskvannsfisk AS holder til på Helgelandsmoen med eget fiskemotak, Vi kan leverer det meste av både fersk og frossen innlandsfisk (sløyd og filetert) samt gjeddekaker og kaviar av sik, røye og gjedde. Vi leverer blant annet til grossister, restauranter, hoteller og private.

Gårdens bryggerhus fra 1847 har en vedfyrt bakerovn.Det bakes brød hver uke. Gårdsutsalg åpent på forespørsel.Produksjon av kaker, syltetøy m.m.Servering varme og kalde retter i hovedhus på bestilling. Utleie møte/selskapslokale/grupper i hovedhus.

Ferskvannfisk AS is located in Helgelandsmoen. We have our own fish depot and can deliver most fresh and frozen inland fish (cleaned and fileted), in addition to pike fishcakes and common whitefish caviar, Arctic char caviar and pike fish caviar. We supply, among other things, to wholesalers, restaurants, hotels and private.

The farm’s brewery from 1847 has a log fired baker’s oven in which bread is baked every week. The farm shop is open upon request. We make cakes, jam, etc. Hot and cold dishes are served in the main house when booked. The main house can be rented for meetings/ parties/groups.

MA

A F

Velkommen til Fagerheim! Verdens FINESTE beliggenhet! Midt på Hardangervidda med bilvei helt til døren, gir fjellstuen en unik adkomst til høyfjellet. Fagerheim er EKTE! Har sjel. Koselige, nostalgiske stuer og rom gir trivsel. Ekte fjellkost og et vertskap som er der for DEG. Spennende aktiviteter. Welcome to Fagerheim! The MOST BEAUTIFUL location in the world! In the middle of Hardangervidda with a road leading straight to our door, the mountain lodge provides a unique gateway to the high mountains. Fagerheim is AUTHENTIC! It has soul and cosy, nostalgic lounges and rooms provide well-being. Authentic mountain food and staff who are here for YOU. Exciting activities. Willkommen in Fagerheim! In der SCHÖNSTEN Lage der Welt! Der mitten auf dem Hardangervidda gelegene Berggasthof mit Straßenanbindung bis vor die Tür ist ein einmaliger Zugang zum Hochgebirge. Fagerheim ist URSPRÜNGLICH! Hat eine Seele. Gemütliche, nostalgische Aufenthaltsräume und Zimmer laden zum Wohlfühlen ein. Echte Gebirgskost und Gastgeber, die für SIE da sind. Interessante Veranstaltungen.

Die Ferskvannsfisk AS wird in Helgelandsmoen mit eigener Fischannahme betrieben. Wir können die meisten Süßwasserfische sowohl frisch, als auch gefroren liefern (ausgenommen und filetiert) und bieten außerdem Hechtklößchen, Felchen-, Saiblings- und Hechtrogen an. Wir beliefern u. A. Großhändler, Restaurants, Hotels und Privatleute.

Im Brauhaus aus 1847 steht noch ein mit Holz betriebener Backofen. Jede Woche wird Brot gebacken. Der Hofladen ist auf Anfrage geöffnet. Herstellung von Kuchen, Marmelade, usw. Im Haupthaus werden auf Bestellung warme und kalte Speisen serviert. Vermietung von Konferenz-/Gesellschafts-/ Gruppenräumen im Haupthaus.

101


Øst / East / Ost | VESTFOLD | BUSKERUD | OPPLAND | HEDMARK | OSLO/AKERSHUS/ØSTFOLD

7

Gårdsbutikken under Norefjell

Hilde Riis, Ingvild og Asbjørn S. 3536 Noresund +47 480 41 438 urtebutikken@gmail.com www.eventyrsmak.no Open: all year GPS: 60.227386 / 9.634944

8

HAKKESETSTØLEN FJELLSTUGU OG HYTTER

Torild G. Hakkeset Hakkesetvegen 73, 3580 Geilo +47 320 90 920 post@hakkeset.no www.hakkeset.no Open: all year GPS: 60.501641/ 8.21772

MØA

AC

B

AB

AB

aDF

A

A

AB

C

A AD

Gårdsbutikken under Norefjell finner du i naturskjønne omgivelser på eiendommen Gaaranplassen i Øvre Krødsherad. Der ligger den med fl ott utsikt over Krøderfjorden og over til Norefjell og alpinanleggene der. Du finner oss ved riksvei 7, fem km fra Noresund, i retning mot Gol.

Fjellstugu, hytter og leilighet med fantastisk beliggenhet 1050 m.o.h ved porten til Hardangervidda med turstier, sykkelveier og preparerte skiløyper rett utenfor døra. Kort vei til alpinbakker. Fiskevann med fjellørret. Passer også for møter, kurs og selskaper. Tradisjonsmat fra fjellet. Kafé.

Hytter for selvhushold leies ut 3 og 8 km fra Geilo. 8-10 personer pr. hytte, god plass og høg standard. Lett fjellterreng for ski, fottur eller sykkel, kort veg til Hallingskarvet Nasjonalpark. Aktiv støl med mange dyr, salg av stølens produkter (juli/ aug.) Se også www.havsdalsgrenda. no (nabo).

A farm shop in a beautiful location on Gaaranplassen farm in Krødsherad, with fine views of the Krøderfjord and Norefjell with its ski slopes. We are on Hwy 7, 5 km from Noresund in the direction of Gol.

Mountain lodge, cabins and apartments with a fantastic location 1050 metres above sea level at the entrance to Hardangervidda, which offers walking trails, cycling paths and prepared ski tracks right outside your door. A short distance to alpine slopes. Fish waters with mountain trout. Also suitable for meetings, courses and parties. Traditional mountain food. Cafe.

Self-catering cabins are available for rent 3 and 8 km from Geilo. High standard, spacious cabins for 8-10 people. Easy terrain for skiing, walking or cycling, and Hallingskarvet National Park is just a short distance away. Lively farm with many animals and farm products can be purchased in July/Aug. Also, see www.havsdalsgrenda.no (our neighbour).

Berggasthof, Hütten und Wohnung in herrlicher Lage, 1050 m ü. NHN am Tor zum Hardangervidda mit Wanderwegen, Radwegen und präparierten Langlaufloipen direkt vor der Tür. Auch zu den Alpinanlagen ist es nicht weit. Fischgewässer mit Gebirgsforelle. Auch für Konferenzen, Fortbildungsveranstaltungen und Gesellschaften geeignet. Traditionsreiches Essen aus dem Gebirge. Café.

In 3 und 8 km Entfernung von Geilo werden Selbstversorgerhütten vermietet. 8-10 Personen pro Hütte, geräumig, hoher Standard. Leichtes Gebirgsgelände für Skiwanderungen, Wanderungen, Radtouren, zum Hallingskarvet Nationalpark ist es nicht weit. Bewirtschaftete Sennhütte mit vielen Tieren und Verkauf eigener Produkte (Juli/ August). Siehe auch www.havsdalsgrenda.no (Nachbar).

Der Hofl aden liegt in reizvoller Umgebung auf dem Hof Gaaranplassen in Krødsherad. Schöne Aussicht auf den See Krøderfjorden und das Norefjell mit seinen Alpinanlagen. Wir liegen an der Str. 7, nur 5 km von Noresund entfernt Richtung Gol.

102

Hamarsbøen Hytter

Åse Liv S. og Lars Hamarsbøen Kvislavegen 25, 3580 Geilo +47 320 88 112 / 413 05 273 post@hamarsboen.no www.hamarsboen.no Open: 15.06 - 01.05 GPS: 60.54583 / 8.186433

MØA

BCD

A ADG

9


Øst / East / Ost | VESTFOLD | BUSKERUD | OPPLAND | HEDMARK | OSLO/AKERSHUS/ØSTFOLD

10

Hamremoen Gård

11

Julehuset i Numedal

Laila og Gunnar Solberg Fugleåsen gård, 3628 Veggli +47 404 89 992 la-ve-so@online.no www.numedal.nett/julehuset Open: 01.07 - 23.12 GPS: 60.029089 / 9.255924

Familie Wijnans Bøveien 1, 3618 Skollenborg +47 327 68 859 / 984 94 125 post@hamremoen.no www.hamremoen.no Open: 01.06 - 30.09 GPS: 59.5737 / 9.7807

12

Laa Gjestestugu

Lise Laa 3570 Ål +47 320 81 212 Open: all year GPS: 60.680192 / 8.462824

A AE

B

ma

AB

a

a

aB

a

B

AB

A

AB

a

BCD

AC

B

MØA

A A

A

Velkommen til familiekjære Hamremoen Gård. Vi driver campingplassen vår som gårdscamping. Hyttene har en koselig og komplett innredning. Gårdsbutikken bugner av et mangfoldig varespekter. Vi satser på øko-snill og kortreist. Du bør ha vært hos oss for å oppleve følelsen. Velkommen til gårds!

Fugleåsen går er en gård i daglig drift. I Julehuset selges håndarbeid, nisser skinn m.m. Skinnfeller sys på bestilling. Om sommeren har vi griser, kaniner og høner til glede for besøkende,og på beite går gårdens foringsdyr. I låven har vi fjøsnissemuseum og fjøsnissens postkontor. Onsdag til lørdag kl. 10 - 16.

Tømmerhytte fra 1995. Ligger på solsiden av dalen, 720 m.o.h. med fi n utsikt. Tun med ni hus, det eldste fra 1706. Høy standard med peis, boblebad og vaskemaskiner. Ikke husdyr inne. Fint turterreng. Hesteridning hos nabo. Vei: Skilting til Kvinnegardslia, 3,5 km fra Ål Sentrum. Brun låve ved kryss.

Welcome to the family-friendly farm Hamremoen Gård. We run our campsite as a farm holiday resort. Our cosy cottages are fully equipped. The farm shop boasts a wide selection of goods. Our focus is on environment-friendly and short-distance products. Visit us to see what we’re all about. Welcome to our farm!

Fugleåsen is a farm that performs daily farming operations. In our Christmas House we sell handicrafts, sheepskin Father Christmas’, etc. Sheepskins are made to order. During the summer we have pigs, rabbits and hens, which delight visitors, and out on the pastures the farm’s animals can be found feeding. In the barn, we have a barn Father Christmas museum and Father Christmas post office. Wednesday to saturday at 10 AM to 4 PM.

Log cabin built 1995, 720 m a.s.l. on sunny side of valley. Fine views. The oldest of the 9 houses on the steading is from 1706. High standard. High-standard inn with fi replace, jacuzzi and washing machines. No pets. Excellent hiking. Riding centre nearby. Follow signs to Kvinnegardslia, 3.5 km from Ål. Brown barn at x–roads.

Willkommen auf dem familienfreundlichen Hamremoen Gård. Wir betreiben unseren Campingplatz als Hofcamping. Die Hütten sind gemütlich und komplett eingerichtet. Hofl aden mit reichhaltiger Auswahl. Wir legen Wert auf Biowaren aus der Region. Die Atmosphäre bei uns muss man erlebt haben. Willkommen!

Der Hof Fugleåsen wird täglich bewirtschaftet. Im Weihnachtshaus werden Handarbeiten, Wichtel, Leder usw. verkauft. Auf Bestellung werden Pelzdecken genäht. Im Sommer haben wir zur Freude unserer Besucher Schweine, Kaninchen und Hühner, die Rinder des Hofes stehen auf der Weide. Museum und Postamt der Stallwichtel befinden sich in der Scheune.

Blockhaus (1995) auf der Sonnenseite des Tals auf 720 m, schöne Aussicht. Hof m. 9 Gebäuden, das älteste von 1706. Hoher Hoher Standard mit Kamin, Whirlpool und Waschmaschine. Keine Haustiere. Schönes Wandergebiet. Reiten beim Nachbarn. Anfahrt: Schilder nach Kvinnegardslia, 3,5 km von Ål entfernt. Abzweigung mit brauner Scheune.

103


Øst / East / Ost | VESTFOLD | BUSKERUD | OPPLAND | HEDMARK | OSLO/AKERSHUS/ØSTFOLD

13

MOLLAS BAKERI NEDRE SKARPMOEN

Grethe og Asbjørn Skarpmoen Nedre Skarpmoen, 3626 Rollag +47 327 46 730 / 951 54 795 grethe@skarpmoen.no Open: all year GPS: 60.001438 / 9.276855

14

Myhrene Gård

15

Sand Gård

Mari & Magnus Myhrene Myhrenev.28, 3483 Kana-Holmsbu +47 327 93 312 / 916 90 906 mari@myhrenegard.no www.myhrenegard.no Open: 01.05 - 31.09 GPS: 59.547891 / 10.458514

Arve E. Mørch Storengene 2/4, 3484 Holmsbu +47 327 98 500 / 924 88 904 sand-gard@tele2.no www.sand-gard.no Open: all year GPS: 59.564335 / 10.463637

B

AB

A B

BDH

A

AD

A

MØA

B

c

A a

Mollas Bakeri driver med tradisjonsbakst av lefser, fl atbrød og potetlomper. Gården der bakeriet har lokaler, tilbyr overnatting i stabbur, i hytte ved Numedalslågen og på seter nær Trillemarka naturreservat. Selvhushold og totalt 13 sengeplasser. Rollag stavkirke og bygdemuseum ligger nær gården.

Vi tilbyr golfspill på vår 9 hulls golfbane. Treningsområde med driving range, og golfinstruktører som er tilgjengelig etter avtale, se www.hurumgolf.no. Gården har 4 croquet baner, utstyr kan leies, instruksjon etter avtale. Klubbhuset holder åpent gjennom sesongen med aviser og nystekte vafler.

Fra vårt hjemmebakeri serverer vi deg ferske brød, store kesamboller, rosinboller, skolebrød, kanelboller og speltmuffins. Du kan sammen med venner og/eller familie innta vår bakst med kaffe, te eller mineralvann i vår gårdkafé, eller få servert lunsj før dere i parken kan se “Dyrene våre”.

Mollas Bakeri bakes traditional flatbread, thin crispbread and potato bread. The farm where the bakery is located also provides accommodation in a traditional food store, in a cottage on the river Numedalslågen and at a traditional summer farm near Trillemarka nature reserve. Self-catering and a total of 13 beds. Rollag stave church and heritage museum are a short distance away.

We offer golf on our 9-hole golf course. There is a training area with a driving range and golf instructors are available when booked, see www.hurumgolg.no. The farm has 4 croquet fields. Equipment is available for rent and instruction is offered when booked. The club house is open throughout the season and offers newspapers and freshly made waffles.

From our home bakery we serve you fresh bread, large quark cheese buns, raisin buns, sweet buns, cinnamon buns and spelt flour muffins. With your friends and/or family you can enjoy our bakes with tea, coffee or mineral water in our farm cafe or we can serve you lunch before you go to see ‘our animals’ in the park.

Mollas Bakeri backt traditionelle Backwaren wie Fladen, Knäckebrot und Kartoffelfl aden. Auf dem zugehörigen Bauernhof Übernachtung im Speicher, in einer Hütte am Numedalslågen und auf einer Alm beim Trillemarka Naturschutzgebiet. 13 Betten, Selbstversorgung. Stabkirche und Heimatmuseum von Rollag liegen in der Nähe.

104

Auf unserem 9-Loch Golfplatz können Sie Golf spielen. Übungsbereich mit Driving Range und Golflehrer nach Absprache, s. www. hurumgolf.no . Der Hof verfügt über 4 Croquetbahnen, die Ausrüstung kann gemietet werden, Unterricht auf Vereinbarung. Während der Saison ist das Clubhaus geöffnet und bietet zudem Zeitungen und frisch gebackene Waffeln an.

Unsere Hausbäckerei beliefert Sie mit frischem Brot, großen Quarkbrötchen, Rosinenbrötchen, Hefegebäck, Zimtwecken und Dinkelmuffins. Im Café auf unserem Hof können Sie und Ihre Freunde oder Familie unsere Backwaren mit Kaffee, Tee oder Mineralwasser verzehren oder ein Lunch genießen, bevor Sie in den Park zu “unseren Tieren“ gehen.


Øst / East / Ost | VESTFOLD | BUSKERUD | OPPLAND | HEDMARK | OSLO/AKERSHUS/ØSTFOLD

16

Sans & Samling - vår lille oase

17

18

Sevletunet

Ane Skillberg og Torgeir Ø. W. “Gamle Haugan”, 3629 Nore +47 327 43 344 / 911 80 885 post@sans-og-samling.no www.sans-og-samling.no Open: all year GPS: 60.16964 / 9.010799

Gro Sevle 3630 Rødberg +47 327 41 586 / 976 65 638 sevletunet@c2i.net www.sevletunet.no Open: all year GPS: 60.241083 / 9.009358

E

A

CDG

BC

AB

BDE

ADG

Skattebøl

Kanya og Svein Bryplass Skattebøl, 3570 Ål +47 947 87 522 a-weyda@frisurf.no www.skattebol-fjellgard.no Open: 01.06 - 31.09 GPS: 60.61459 / 8.512365

A

a

a

a

a

g

a

A

Det naturlige stoppestedet ved vakre Norefjord i Numedal. En kulturoase med en særegen interiørbutikk i intimt samspill med en kaffebar og møteplass for de som ønsker å senke skuldrene og kjenne på “det gode livet”. Vi tilbyr smakfulle opplevelser for den kresne gane. The natural place to stop by the beautiful Norefjord in Numedal. A cultural oasis with a special home interior shop that interacts cosily with a coffee bar and meeting place for those who want to relax their shoulders and experience ‘the good life’. We offer tasty experiences for people with a particular palate. Der natürliche Ort für einen Zwischenstopp am schönen Norefjord im Numedal. Eine Kulturoase mit besonderem Innenausstattungsgeschäft in engem Zusammenspiel mit einer Kaffeebar und einem Treffpunkt für alle, die einmal die Seele mit den Beinen baumeln lassen wollen und das ”schöne Leben” genießen wollen. Anspruchsvolle Gaumen kommen bei uns auf ihre Kosten.

Gammel slektsgård/freda bygning nær Langedrag (Boenh. m. komfort). Hovedhus (1850), rest. tømmerlåve (1700) m.m. Tot. 20-30 spl. Stort tun, naturspa, grillstue. Stor gildehall - bryllup/konf. På fjellet: Seter (14 spl). Høystd hytte m.u.boblebad (16 spl), begge m. fl. fiskevatn, båt, prep. skiløyper. An old family-run farm/preserved building near Langedrag. Comfortable accommodation: Main building (1850), restored timber barn (1700) etc. 20-30 beds in total. Large yard, natural spa, barbecue quarters. Large banquet hall for weddings/ conferences. In the mountains: a summer mountain farm (14 beds). High standard cabins with an outdoor Jacuzzi (16 beds). Both offer several fishing waters, boats and prepared skiing tracks. Alter Familienhof unter Denkmalsschutz in der Nähe von Langedrag. Wohneinheit mit Komfort: Haupthaus (1850), restaurierte Scheune in Rundholzbauweise (17000) etc. Insgesamt 20-30 Betten. Großer Hof, Naturspa, Grillhaus. Großer Festsaal - Hochzeit/Konferenzen. Auf dem Fjell: Almhütte (14 Betten) Hütte mit hohem Standard und Whirlpool (16 Betten), beide mit mehreren Angelgewässern, Boot, präparierten Langlaufloipen.

b

a

A

Skattebøl Fjellgard, er en av de eldste gardene i Hallingdal. Trivelig stort tun med stabbur og fjøs fra 1600-tallet. Vinter: Du bor midt i Norges største vinterdestinasjon. Sommer: Vandring i natur, fisking, sanking av sau og foredling av mat. Tre boenheter med plass til 10, 6 og 4 personer. Sommerkaféen åpen fra 24.06 - 20.08. Skattebøl Mountain Farm is one of the oldest farms in Hallingdal. A pleasant and large farmyard with a storehouse on pillars and a barn from the 1600s. Winter: you will be living in Norway’s most popular winter destination. Summer: nature walks, fishing, sheep gathering and food processing. Three accommodation units for 10, 6 and 4 people. The summer cafe is open 24.06 - 20.08. Skattebøl Fjellgard gehört zu den ältesten Bauernhöfen im Hallingdal. Ein gemütlicher, großer Hof mit Vorratsspeicherund Stall aus dem 17. Jahrhundert. Winter: Sie wohnen mitten im größten Wintersportgebiet Norwegens. Sommer: Wanderungen durch die Natur, Angeln, Schafe sammeln und Lebensmittelveredlung. Drei Wohneinheiten für 10, 6 und 4 Personen. Die Sommer-Café ist geöffnet von 24,06 bis 20,08.

105


Øst / East / Ost | VESTFOLD | BUSKERUD | OPPLAND | HEDMARK | OSLO/AKERSHUS/ØSTFOLD

19

Stabbursnatt

20

Stabbursnatt v/Olav Traaen 3626 Rollag +47 473 49 444 / 473 49 444 post@stabbursnatt.no www.stabbursnatt.no Open: 01.06-31.08 GPS: 59.983414 / 9.29296

Stasjonsfruene

Sissel B., Gry M. K. & Hilde R. Rollag stasjon, 3626 Rollag +47 970 32 385 hilde.rostad@stasjonsfruene.no www.stasjonsfruene.no Open: all year GPS: 59.985054 / 9.294024

21

Søndre Bjerkerud

Inger Merete og Truls K. Bjerkerud Søndre Bjerkerud, 3535 Krøderen +47 951 31 477 / 905 32 111 truls@bringebaer.no / imb@ bringebaer.no / bringebaer.no Open: all year GPS: 60.12676, 9.78153

A B

B

AB

C

DE

BE

B

B

A

A

M

A

A D

Opplev en stemningsfull natt i flere hundre år gamle stabbur – et minne for livet! Passer godt for par og familier. Kom til stabbursnatt på kjæreste- eller vennetur. Vi har til sammen opp til 40 senger. Sesong: juni, juli og august. Gjør dere kjent med de enkelte stabburene og gårdstunene og la hjertet velge!

Tradisjonsmat med ny vri basert på lokale råvarer serveres på gamle Rollag stasjon. Maten skal være sunn, ekte og velsmakende og blir laget fra bunnen av med sjel og kjærlighet. Mens dere venter på maten kan dere ta en dressintur gjennom kulturlandskapet opp til stavkirken og bygdetunet.

Experience an atmospheric night in a storage house on pillars that is hundreds of years old – a memory that will last forever! Perfect for couples or families. Bring your beloved or your friends. We have a total of 40 beds. Season: June, July and August. Become familiar with the individual storage houses on pillars and the farmyards and let your heart decide!

Traditional food with a modern twist based on local produce is served at the old Rollag Station. The food shall be healthy, authentic, tasty and made from scratch with love. While you are waiting for your food you can take rail tricycle trip through the cultural landscape to the Stave church and village farmyard.

Verbringen Sie eine stimmungsvolle Nacht in einem mehrere Hundert Jahre alten Vorratsspeicher – eine Erinnerung für’s Leben! Geeignet für Paare und Familien. Kommen Sie in die Lagerhalle Nacht bei der Freundin oder Freunden. Wir haben insgesamt bis zu 40 Betten. Saison: Juni, Juli und August. Schauen Sie sich die einzelnen Speicher und Bauernhöfe einmal an und lassen Sie Ihr Herz sprechen!

106

Im alten Bahnhof von Rollag werden aus lokalen Rohstoffen traditionelle Speisen mit neuem Touch zubereitet. Das Essen soll gesund, ursprünglich und schmackhaft sein und von Anfang an mit Liebe zubereitet werden. Und während Sie warten, können Sie mit der Draisine bis zur Stabkirche und dem Dorfplatz fahren.

Gårdsutsalget byr på bringebær i kurver, bringebærsaft,bringe bærsyltetøy,bringebærpure og bringebæris. Selvplukk i bærsessongen. Båtutleie/fiske i Krøderfjorden. Overnatting i låven med panoramautsikt over fjorden og Norefjell. 12 senger/4 soverom,stue,kjøkken m/ oppvaskm., bad/WC m/varmekabler. The farm shop offers baskets of raspberries, raspberry cordial, raspberry jam, raspberry puree and raspberry ice cream. Pick-your-own during the berry season. Boat rentals/fishing in Krøderfjord. Overnight accommodation in a barn with a panoramic view over the fjord and Norefjell Mountains. 12 beds/4 bedrooms, living room, kitchen with a dishwasher, bathroom/WC with underfloor heating. Im Haupthaus werden Himbeeren in Körben, Himbeersaft, Himbeermarmelade, Himbeerpüree und Himbeereis verkauft. Während der Saison können Sie Ihre Beeren hier selbst pflücken. Bootsvermietung/Angeln im Krøderfjord. Übernachtung in der Scheune mit Panoramablick über den Fjord und das Norefjell. 12 Betten / 4 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche mit Spülmaschine, Bad/WC mit Fußbodenheizung.


Øst / East / Ost | VESTFOLD | BUSKERUD | OPPLAND | HEDMARK | OSLO/AKERSHUS/ØSTFOLD

22

Søre Traaen

23

Jorun og Olav Traaen 3626 Rollag +47 926 48 641 / 986 16 608 olav@traaen.no www.traaen.no Open: all year GPS: 60.007331 / 9.283815

BC

B

AG

Torsetlia

24

Guri og Reino Skjøtskift Dagalifjell, 3632 Uvdal +47 327 43 681 / 908 36 665 post@torsetlia.no www.torsetlia.no Open: all year GPS: 60.369138 / 8.489654

A

b

c

B

acdh

Ulsåkstølen

Anne og Gunnar Ulsaker Bækken Lykkja, 3560 Hemsedal +47 932 31 413 / 922 31 413 anne@ulsaakstolen.com www.ulsaakstolen.com Open: 01.01 - 01.05/15.06 - 10.10 GPS: 60.869029 / 8.70264

A

A

BDG

AGHE

A

A

A BE

AB

B

MA

AB

aD

A Overnatte i ”Gamlestugu” fra tidlig på 1700-tallet, eller i ”Eldhuset” fra midt på 1800-tallet. Selvhushold, 15 sengeplasser. Rollag stavkirke og bygdemuseum nær gåren. Flotte turmuligheter. Seterhus kan leies i forbindelse med jakt og fiske. Vi kan tilby spennende overnatting på stabburet. www.stabbursnatt.no Stay in our old cottage ”Gamlestugu” from the early 18th century or the old kitchen ”Eldhuset” from the mid-1800s. Self-catering, 15 beds. Rollag stave church and heritage museum are nearby. Great for hiking. Summer farm cottage for hire for hunting and fi shing. We can offers exciting overnight stays in traditional food stores. www.stabbursnatt.no Übernachten Sie in der „Gamlestugu“ (frühes 18. Jh.) oder im „Eldhuset“ (Mitte des 19. Jh.). Selbstversorgung, 15 Betten. Stabkirche und Heimatmuseum Rollag liegen in der Nähe. Schöne Wandermöglichkeiten. Almhütte kann für Jagd und Angeln gemietet werden. Wir bieten spannende Unterkunft im Speicher. www.stabbursnatt.no

Dagalifjell 1040 m.o.h. Flott turterreng på Hardangervidda. 15 hotellrom, 4 leiligheter, 7 hytter. Spisesal, fiske, rafting. Årlige weekendarrangement. Sist i august FENTEtrøkket fjellmarsj for jenter i alle aldre. Midt i november fjellmatfestivalen. Vinterhelg med fjelltapas. At Dagalifjell, altitude 1040 m. Great hiking country on Hardangervidda. 15 hotel rooms, 4 apartments, 7 cabins. Dining room, fishing and rafting. Annual weekend events: women’s hike end August, mountain food festival mid November, mountain tapas on winter weekend. Lage im Dagalifjell (1.040 m). SchönenWandergebiet auf der Hardangervidda, 15 Hotelzimmer, 4 Wohnungen, 7 Hütten. Speisesaal, Angeln und Rafting. Jährliche Wochenendveranstaltungen: Ende August Bergwanderungen für Frauen, Mitte November Gourmetfestival, Winterwochenende mit Tapas.

Seterdrift med ysting av ost og baking av flatbrød. Servering og salg av tradisjonsmat frå Hallingdal. Besøksgard med dyr, turstigar, fiske, turløyper om vinteren. Dagsbesøk, kurs/møter, selskaper. Overnatting m/frokost, hytter. Under det mektige Skogshorn ligg Ulsåkstølen Fjellstugu 900moh. A working shieling (mountain farm) producing cheese and fl atbread. Traditional food from Hallingdal sold and served. Open farm with livestock, hiking trails, fishing spots, ski trails in winter. Day trips, courses, meetings, functions. BogB, cottages. 900 m a.s.l. beneath the mighty Skogshorn. Alm (900 m) unterhalb des Berges Skogshorn mit Käserei und Backen von Flatbrød. Bewirtung und Verkauf von traditionellen Lebensmitteln aus dem Hallingdal. Bauernhof mit Tieren. Angeln, Wanderwege, im Winter gespurte Loipen. Tagesbesuche, Seminare/ Meetings, Gesellschaften. Übernachtung/ Frühstück. Hütten.

107


Øst / East / Ost | VESTFOLD | BUSKERUD | OPPLAND | HEDMARK | OSLO/AKERSHUS/ØSTFOLD

25

Valdresporten

Hans Erik Sørum 3524 Nes i Ådal +47 321 37 733 / 975 41 032 vporten@frisurf.no www.valdres-porten.no Open: all year GPS: 60.562732 / 9.995286

h

b

ab

df

ma

b

26

Villfisken AS

Kari Tyse og helle D. Hetland Renna, 3525 Hallingby +47 321 36 755 mail@villfisken.no www.villfisken.no Open: all year GPS: 60.399619 / 10.070643

b

A

Servering av mat, overnatting i hyggelige rom. Salg av gårdsmat fra lokale leverandører, samt fra andre deler av landet. Alle har hanemerket. Valdresporten Kro ligger mellom flott turterreng og Begna elv. Kort vei til div. museer i Valdres, samt områder som Vidalen og Vassfaret med et rikt dyreliv. The serving of food and overnight accommodation in cosy rooms. We sell farm foods from local and national suppliers. All products carry the ‘cockeral’ label. Valdresporten Cafe lies between the Begna River and stunning walking terrain. A short drive to the museums in Valdres, as well as other areas, such as Vidalen and Vassfaret, which have a rich animal population. Verpflegung, Übernachtung in gemütlichen Zimmern. Verkauf landwirtschaftlicher Produkte lokaler Lieferanten und aus anderen Teilen des Landes. Alle tragen die Marke mit dem Hahn. Valdresporten Kro liegt zwischen einem herrlichem Wandergebiet und dem Begna Fluss. Zu den verschiedenen Museen in Valdres ist es nicht weit, auch Gebiete mit reicher Fauna, beispielsweise Vidalen und Vassfaret sind gut zu erreichen.

108

En delikatessebutikk med et rikt utvalg av eggeproduserte og lokale varer. Vi lager tradisjonelle og utsøkte varer på fisk av høy kvalitet. Fisken kommer fra nærområdene på Ringerike og Valdres. Vi foredler også oppdrettsfisk. Butikken har grei parkerig ved E16, Velkommen. Åpningstider: man.-tors. 09-17, fred. 09-20. lørd.stengt, søn.13-20 A delicatessant shop with a rich selection of own produced and local products. We make exquisite and high quality, traditional fish products. The fish comes from local communities in Ringerike and Valdres. In addition, we process fish farmed fish. Good parking available by the E16. Welcome. Opening hours: Mon-Thurs 9 am - 5 pm, Fri 9 am - 8 pm. Saturday closed. Sun 1 pm – 8 pm. Ein Delikatessengeschäft mit reichhaltiger Auswahl selbst hergestellter und lokaler Produkte. Aus hochwertigem Fisch stellen wir traditionelle und ausgesuchte Produkte her. Der Fisch stammt aus dem näheren Umland in Ringerike und Valdres. Wir veredeln auch Zuchtfisch. Das Geschäft hat an der E16 einen günstig gelegenen Parkplatz. Willkommen. Öffnungszeiten: Mo – Do 9-17, Fr 9 - 20 Uhr, Sa geschlossen, So 13-20 Uhr


Gol Stavkirke

Foto: google

Stave church / Der Stabkirche in Gol


Øst / East / Ost | VESTFOLD | BUSKERUD | OPPLAND | HEDMARK | OSLO/AKERSHUS/ØSTFOLD

Øst/East/Ost Oppland

12 13

E136

Dombås

E6

15

26

Lom

22 23 5

Fagernes

7 Aurdal

18

19

24 2 14

E16

Vågåmo

4

9

6 25

11 28

Kvam Vinstra

27

Ringebu

E6

21

20 Forset

16

LILLEHAMMER

17 1

3

Dokka

GJØVIK Raufoss

E16

10

4

8

Brandbu

35 4

110


Øst / East / Ost | VESTFOLD | BUSKERUD | OPPLAND | HEDMARK | OSLO/AKERSHUS/ØSTFOLD

1 Ankalterud Gård s.112 2 Asbj. A. Ranum Efte AS (Joker Ranum) s.112 3 AS Valdresbanen s.112 4 Brekkeseter s.113 5 Dalseterstallen/ Dalseter s.113 6 Fjellrittet s.113 7 Gamle Kvam s.114 8 Granavolden Gjæstegiveri s.114 9 Heidal Hjemmebakeri s.114 10 Hemlaga på Næs s.115 11 Hindsæter Fjellhotell s.115 12 Hjerkinn Fjellstue & Fjellridning s.115 13 Kolstad Gard s.116

14 Kulturstua i ro 15 Mogard 16 Munkekroen 17 Noraker 18 Rudi Gard 19 Ruten Fjellstue 20 Skarsmoen Gård 21 Skåden Gard 22 Storhaugen Gard 23 Strind Gard 24 Sygard Romsås på Stortann Seter 25 Sørre Hemsing 26 Valbjør Gard 27 Venabu 28 Øien Øvre Hesteaktiviteter

s.116 s.116 s.117 s.117 s.117 s.118 s.118 s.118 s.119 s.119 s.119 s.120 s.120 s.120 s.121

111


Øst / East / Ost | VESTFOLD | BUSKERUD | OPPLAND | HEDMARK | OSLO/AKERSHUS/ØSTFOLD

1

Ankalterud Gård

3

Asbj. A. Ranum Efte AS (Joker Ranum)

AS Valdresbanen

Familien Kittilsen Ankalterudslinna 61, 2870 Dokka +47 611 10 075 post@ankalterud.no www.ankalterud.no Open: all year / -christmas & easter GPS: 60.842125 / 10.013861

Britt Karin Ranum Låksrud Ulnes, 2918 Ulnes +47 613 63 137 / 993 84 988 joker.ranum@ngbutikk.net www.joker.no/ranum Open: all year GPS: 60.999786 / 9.113013

Margit R. og Bjørn Karsrud m.fl. Dokka stasjon, 2870 Dokka +47 611 12 630 post@valdresbanen.no www.valdresbanen.no Open: 20.06 - 20.08, 10AM - 4PM GPS: 60.832968 / 10.07132

a

Møa

C

Gården har vært drevet av Rognerudslekta siden 1864, men i 2011 tok familien Kittilsen over. Vi tilbyr overnatting i hovedbygningen og i stabbursherberge. Det er 7 soverom med totalt 10 sengeplasser i hovedbygningen. På stabburet er det 5 rom m/egne bad og stor kjøkkenkrok. Velkommen til Ankalterud Gård.

10 km nord for Fagernes, ligger butikken Joker Ranum! I butikken møter du innhaveren Britt Karin. Hun kan tilby deg et godt utvalg av hjemmelagde produkter som rakfisk, velsmakende oster, spekemat, fjellsmør, pultost, treak, lefse og mye annet godt! Velkommen til en hyggelig handel og smaksprøver.

Valdresbanen, kultur og natur på skinner. Turisttog og chartertog kjøres Dokka-Eina. Program avtales. Dresinutleie om sommeren fra Dokka stasjon-Tonsåsen. Ta demdresin koster kr.250,- for tre timer, og enkeltdresin koster kr.150,- for tre timer. Sesongåpent

The Rongerud family ran the farm from 1864 until 2011 when the Kittilsen family took over. We offer overnight accommodation in the main building and hostel, which is storage house on pillars. We have 7 bedrooms with 10 beds in all in the main building. There are 5 rooms with their own bathroom and a large kitchenette in the storage house on pillars. Welcome to Ankalterud Farm. Der Hof wurde seit 1864 von der Familie Rognerud betrieben, bis die Familie Kittilsen ihn in 2011 übernommen hat. Bei uns können Sie im Haupthaus, aber auch in der Herberge im Vorratsspeicher übernachten. Das Haupthaus hat 7 Schlafzimmer mit insgesamt 10 Betten, im Vorratsspeicher gibt es 5 weitere Zimmer mit eigenem Bad und großer Küchenecke. Willkommen auf dem Ankalterud Gård.

112

2

10 km north of Fagernes is the Joker Ranum shop! In this shop you will meet the proprietor Britt Karin. She offers a good selection of homemade products such as rakfish (a fish dish), tasty cheeses, cured meats, mountain butter, pultost (soft, mature cheese), treak (toffee), lefse (soft flatbread) and many other delights! Welcome to pleasant shopping experience and taste samples. 10 km nördlich von Fagernes liegt das Geschäft Joker Ranum! Dort treffen Sie die Inhaberin, Britt Karin mit ihrem guten Angebot hausgemachter Produkte, beispielsweise fermentierte Forellen in Salz-Zucker-Lake, verschiedene Käsesorten, gepökelte und geräucherte Fleischwaren, Gebirgsbutter, Käse aus angesäuerter Milch mit Salz und Kümmel, Lakritze, dünnes, weiches Fladenbrot und viele andere leckere Dinge! Willkommen zu einem netten Einkauf und Kostproben.

The Valdres line – cultural and scenic heritage by rail. Tourist and charter trains Dokka–Eina. Program by arrangement. Rent an inspection trolley and ride from Dokka station to Tonsåsen. Tandem trolley NOK 250/3 hours, single NOK 150/3 hours. Open all summer Kultur und Natur auf Schienen. Touristen-und Charterzüge auf der Strecke Dokka–Eina. Programm nach Vereinbarung. Im Sommer Draisinenfahrten von Dokka nach Tonsåsen. Tandemdraisine NOK 250, Einzeldraisine NOK 150 jeweils für drei Stunden. Geöffnet in der Saison.


Øst / East / Ost | VESTFOLD | BUSKERUD | OPPLAND | HEDMARK | OSLO/AKERSHUS/ØSTFOLD

4

Brekkeseter

5

Kari og Bjørn Setsaas 2673 Høvringen +47 913 53 191 / 911 36 758 post@brekkeseter.no www.brekkeseter.no Open: 11.02 - 15.04 / 08.06 - 14.10 GPS: 61.893844 / 9.484909

B

B

AB

A

A

ADE

ACG

Dalseterstallen / Dalseter

Familien Gillebo 2658 Espedalen +47 612 99 910 post@dalseter.no www.dalseter.no Open: 03.07. - 07.10 / 21.01 - 09.04 GPS: 61.468429 / 9.459893

B

BC

B

ACD

AB

AB

DE

AB

6

Fjellrittet

Torgeir Svalesen Beitovegen 128, 2953 Beitostølen +47 613 41 101 / 911 85 503 post@fjellrittet.no www.fjellrittet.no Open: all year GPS: 61.213097 / 8.928141

A

A

A

Brekkeseter ligger ved Rondane Nasjonalpark i 1000 moh. Hotellet har 12 doble rom og i Rondane Restaurant serveres retter basert på råvarer fra naturen. Tunet dannes av 18 restaurerte seter- og gårdshus, fjøs, låver og stabbur som er rustikt innredet for selvhushold. God standard.

Øverst i Espedalen på 930moh med flott utsikt mot Jotunheimen ligger Dalseter, fint til for turer i skog og fjell - enten til fots eller på hesteryggen. Vandre, ri på islandshest, padle kano, fiske? Sommer i fjellet og naturlige aktiviteter er sommerferie for store og små! Gode familietilbud.

Se et av de flotteste høyfjellsområdene i Norge fra hesteryggen. Fjellrittet arrangerer 3, 4 og 6 dagers rideturer for øvede ryttere. Turene går i den sør-østre del av Jotunheimen med start fra Beitostølen. Rundturer med overnatting på hotell, hytter og fjellstuer. Egen bagasjetransport.

Brekkeseter is next to Rondane national park, some 1,000 metres above sea level. The hotel has 12 double rooms, and dishes based on ingredients from nature is served in the Rondane Restaurant. Brekkeseter has 18 restored, self-catering farm cottages, cowsheds, barns and food stores, with a rustic decor and good standard.

At the top of Espedalen Valley, 930 metres above sea level, with a breathtaking view towards Jotunheimen you will find Dalseter. A great place for mountain and forest hikes – on foot or horseback. Go walking, canoe paddling, fishing or ride on an Icelandic horse. Summer in the mountains and nature activities is a summer holiday for both adults and children! Good offers for families.

See one of Norway’s finest mountain regions on horseback. Fjellrittet organizes 3, 4 and 6-day tours for experienced riders in the southeast part of the Jotunheimen range, starting from Beitostølen. Circular itineraries with overnight accommodation in hotels, cabins and mountain lodges. Luggage transported separately.

Brekkeseter liegt am Nationalpark Rondane auf 1.000 m Höhe. Hotel mit 12 Doppelzimmern. Im Restaurant Rondane stehen Gerichte aus den Rohstoffen der Natur auf dem Menü. Die Anlage besteht aus 18 restaurierten Alm- und Hofgebäuden, Stall, Scheunen un Speicher, die rustikal für Selbstversorger eingerichtet sind. Guter Standard.

Dalseter liegt auf 930 m ü. NHN am nördlichen Talsausgang des Espedal mit einmaliger Aussicht über Jotunheimen und ist ein guter Ausgangspunkt für Wanderungen zu Fuß oder auf dem Pferderücken durch die Wälder oder im Gebirge. Wandern, auf Islandpferden reiten, Kanu fahren, angeln? Sommer im Gebirge und Naturaktivitäten sind Sommerferien für Groß und Klein! Interessante Angebote für Familien.

Erleben Sie eines der schönsten Hochgebirgsgebiete in Norwegen auf dem Pferderücken. Fjellrittet veranstaltet 3-, 4- und 6-tägige Reittouren für geübte Reiter. Die Touren starten in Beitostølen und führen in den südoÅNstlichen Teil des Jotunheimen-Gebirges. Rundtouren mit Übernachtung in Hotels, Hütten und Berggasthöfen. Separater Gepäcktransport.

113


Øst / East / Ost | VESTFOLD | BUSKERUD | OPPLAND | HEDMARK | OSLO/AKERSHUS/ØSTFOLD

7

Gamle Kvam

Kirsten og Jørgen Kvam 2975 Vang i Valdres +47 613 67 167 / 959 29 974 kirskvam@bbnett.no www.kvamgard.nett Open: 01.06 - 31.08 GPS: 61.145274 / 8.639355

8

9

Granavolden Gjæstgiveri

Heidal Hjemmebakeri

Oddny Ø., Terje og Stian Holst 2676 Heidal +47 612 35 732 / 906 99 412 oddm-oed@online.no Open: all year GPS: 61.732398 / 9.166534

Jostein Wang Granavollen 16, 2750 Gran +47 613 37 700 / 932 49 802 post@granavolden.no www.granavolden.no Open: all year GPS: 60.366614 / 10.528213

A A

A

AB

B

B

BC

A

C

DE

AB

A

Gamalt gardstun med 9 hus frå om lag 1780-1860. Er idag eit levande museum med geit, gris og høner. Me tilbyr omvisning og servering av tradisjonskost som kvikako og vaflar med rumme, syltetøy og kaffe. Rummegraut og spekemat etter avtale. Opningstider ons-og torsdagar Kl12-18,pluss laur/syn i juli. An old farmyard with 9 buildings from around 1780-1860. Today it is a lively museum with goats, pigs and hens. We offer farmyard tours and the serving of traditional foods, such as ‘kvikako’ and waffles with sour cream, jam and coffee. Rømmegrøt (milk pudding) and cured meat is made to order. Opening hours: Wed and Thurs 12 pm – 6 pm in addition to Sat and Sun in July. Altes Gehöft mit 9 Häusern aus der Zeit zwischen 1780 und 1860. Heute ein lebendiges Museum mit Ziegen, Schweinen und Hühnern. Wir machen gerne eine Führung für Sie und servieren traditionelle Gerichte, beispielsweise Kvikako (eine Art Pfannkuchen) und Waffeln mit Schmand, Marmelade und Kaffee. Schmandbrei und gesalzene und gepökelte Fleischwaren nach Vereinbarung. Öffnungszeiten: Mittwoch und Donnerstag von 12-18 Uhr und im Juli an Samstagen.

114

Granavolden Gjæstgiveri ligger vakkert til på høyden vest for Gran sentrum. Vi har 52 gode rom, møterom med plass til 100 personer og serverer mat fra et klassisk norsk kjøkken basert på det ypperste av lokale råvarer. Passer utmerket for kurs/konferanser og arrangementer av alle slag. Velkommen!

Gardsbakeri i Heidal. Garden var husmannsbruk under Bjølstad Gard som var en av de største gardane i Heidal. Heidal er ett av Norges mest kjente steder der mange gamle hus er samla. Garden vi bor på heter Nyhus. Vi har sau i tillegg til bakeriet. Våre produkter: Potetlefse, potetflattbrød og rømmebrød.

Granavold Lodge is beautifully situated in a high location to the west of the Centre of Gran. We have 52 rooms, a meeting room for up to 100 people and we serve classic Norwegian food based on the best local produce. Excellent venue for courses/conferences and events of all kinds. Welcome!

A farm bakery in Heidal. The farm was a cotter’s farm under Bjølstad Farm, which was one of the largest farms in Heidal. Heidal is one of the most famous places in Norway with a collection of several old buildings. The farm on which we live is called Nyhus. We have sheep in addition to a bakery. Our products: soft potato flatbreads, potato crispbreads and sour cream bread.

In schöner Lage auf einer Anhöhe westlich des Zentrums von Gran liegt die Granavolden Gjæstgiveri. Wir haben 52 nette Zimmer, einen Konferenzsaal für 100 Personen und servieren klassische norwegische Speisen, die nur aus den besten lokalen Rohstoffen hergestellt werden. Hervorragend für Fortbildungsveranstaltungen/Konferenzen und Arrangements jeglicher Art geeignet. Willkommen

Bäckerei auf dem Bauernhof in Heidal. Der Hof war ein Häuslerhof und gehörte zum Bjølstad Gard, einem der größten Bauernhöfe in Heidal. Mit seinen vielen alten Häusern gehört Heidal zu den bekanntesten Orten Norwegens. Unser Hof heißt Nyhus. Abgesehen von unserer Bäckerei halten wir Schafe. Unsere Produkte: Dünnes, weiches Kartoffelfladenbrot, knuspriges Kartoffelfladenbrot und ”Rømmebrød”.


Øst / East / Ost | VESTFOLD | BUSKERUD | OPPLAND | HEDMARK | OSLO/AKERSHUS/ØSTFOLD

10

Hemlaga på Næs

Mari Sangnæs og Per Martinsen Nesgutua 3, 2760 BRANDBU +47 613 34 636 / 906 46 463 sangnaes@start.no www.hemlaga.no Open: all year GPS: 60.434385 / 10.463302

11

Hindsæter Fjellhotell

12

André Sundero og Karola Wenzel Hindsæter, 2680 Vågå +47 612 38 916 post@hindseter.no www.hindseter.no Open: 01.02 - 09.04 / 01.06 - 30.09 GPS: 61.617757 / 8.967862

Hjerkinn Fjellstue & Fjellridning

Anne Stine & Martin Hjerkind 2661 Hjerkinn +47 612 15 100 / 926 29 943 fjellstua@hjerkinn.no www.hjerkinn.no Open: 01.06 - 01.10 GPS: 62.221694 / 9.578247

A ABEG

MØA

D

B

A

B

M

A

ACD

BD

AC

B

A

AC

ABDEF

A C

A

Garden og gardsbutikken ligger i Røykenvik, midt i Hadelands fi neste kulturlandskap. Allsidig gard med ku, skog og epler. Lager eplemost, geleèr, saft, syltetøy mm. Baker brød og kaker til alle annledninger, også julebakst. Serverer til grupper på bestilling. Er kjent for god og spennende mat. Velkommen.

Koselig tømmerhotell fra 1898 med panoramautsikten over elven Sjoa, Sjodalen og Jotunheimen. Ligger langs turistveien over Valdresflya på 950 moh, 15 km fra Besseggen / Gjende. Vertskapet byr på historisk sæter-atmosfere, matopplevelser og gode historier. Er med i Norwegian Foodprints.

The farm and farm shop are situated in Røykenvik, amidst Hadeland’s finest cultural landscape. All-round farm with cows, forest and apples. Production of apple juice, jellies, squash, jams etc. Bread and cakes baked for all events, including Christmas. Group catering available subject to pre-booking. Renowned for good and interesting food. Welcome.

Cosy timber hotel from 1898 with a panoramic view over the Sjoa River, Sjødalen Valley and Jotunheimen. Situated along the tourist route over Valdresflya at 950 metres above sea level, 15 km from Besseggen/Gjende. The host offers an historic mountain farm atmosphere, food experiences and good stories.

Hof und Hofl aden liegen in Røykenvik inmitten der schönsten Kulturlandschaft von Hadeland. Vielseitiger Betrieb mit Kühen, Forstwirtschaft und Äpfeln. Herstellung von Apfelmost, Gelees, Saft, Marmelade u.v.m. Backen von Brot und Kuchen für jeden Anlass, auch Weihnachtsgebäck. Bewirtung von Gruppen nach Vereinb. Bekannt für gutes, interessantes Essen. Willkommen.

Ein gemütliches Rundbohlen-Hotel aus dem Jahr 1898 mit Panaoramablick über den Fluss Sjoa, das Sjodalen und Jotunheimen. Es liegt an der Fremdenverkehrsstraße über das Valdresflya in 950 m ü. NHN, nur 15 km vom Besseggen-Grat / Gjende entfernt. Die Wirtsleute sorgen für eine historische Almhüttenatmosphäre, gutes Essen und interessante Geschichten.

AB

Hotell og rideferier på Dovrefjell. Fantastiske Nasjonalpark – områder! Vi rir islandshester over vidder, bestiger topper, krysser elver og følger koselige stier gjennom bjørkeskogen. For voksne og barn over 12 år. 3–6 timers turer eller 2–6 dagers opphold. Hotel and riding holidays in the fabulous Dovrefjell National Park. Icelandic pony trekking over the high plateau, up peaks, across rivers and along pleasant trails through beechwoods. Adults and children over 12. 3–6 hour tours or 2–6 day vacations. Hotel– und Reiterferien im Dovrefjell. Fantastische Landschaft im Nationalpark! Wir reiten mit Islandpferden über Hochebenen, besteigen Berge, durchqueren Flüsse und folgen lauschigen Pfaden durch Birkenwälder. Für Erwachsene und Kinder über 12 J. Dauer der Ausritte: 3–6 Std. Oder mehrtägig (2–6 Tage).

115


Øst / East / Ost | VESTFOLD | BUSKERUD | OPPLAND | HEDMARK | OSLO/AKERSHUS/ØSTFOLD

13

Kolstad gard

14

Anne Marie og Aasmund Kolstad 2665 Lesja +47 612 98 585 / 976 49 372 amkolsta@online.no www.kolstadgard.no Open: all year GPS: 62.114477 / 8.83781

A

A

BC

kulturstua i ro

Tor Jacobsen og Lina Dybdal Rosvegen 3, 2653 Vestre gausdal +47 612 26 373 / 958 35 883 post@kulturstua.no www.kulturstua.no Open: all year GPS: 61.257697 / 10.039822

abdg

MA

bg

AB

15

Mogard

Tove og Per Forberg Bismo, 2690 Skjåk +47 612 14 026 / 481 57 864 tove.forberg@gmail.com www.mogard.no Open: all year GPS: 61.883049 / 8.272702

BG

AB

H

A A

ADG

AD

På tur fra øst til vest, sør til nord? Midt mellom Gudbrandsdalen, Trøndelag og Romsdalen kan du bo komfortabelt i historiske omgivelser på en moderne gard. Leilighet for 2-10. Hytte for 2. Barnevennlig. Gapahuk v/elva. Seter i Skamsdalen (Dovrefjell-Sunndalsfjella Nasjonalpark) for fjell- og jaktturister. Are you travelling from east to west and south to north? Between Gudbrandsdalen, Trøndelag and Romsdalen you can live comfortably in historical surroundings on a modern farm. Apartment for 2-10 people. Cabin for 2 people. Child friendly. Lean-to shelter by the river. Summer mountain farm in Skamsdalen (“Dovrefjell-Sunndalsfjella” National Park) for mountain and hunting tourists. Reisen Sie von Ost nach West, von Süd nach Nord? Zwischen dem Gudbrandsdal, Trøndelag und dem Romsdal können Sie in historischer Umgebung auf einem modernen Bauernhof übernachten. Wohnung für 2-10 Personen. Hütte für 2. Kinderfreundlich. Unterstand am Fluss. Für Gebirgs- und Jagdtouristen gibt es eine Almhütte in Skamsdalen (“Dovrefjell- Sunndalsfjella” Nationalpark).

116

Vi åpner dørene til kulinariske kulturoplevelser på den gamle fjellgarden beliggende i et vakkert kulturlandskap. Fisk og vilt serveres rett fra egen røykovn med godt tilbehør. Duftende nybakte brød, urter fra hagen og deilige viner. Vi gir gjerne innblikk i gammelt håndtverk og matkultur. Åpent etter avtale. Velkommen! We have opened the doors to a culinary and cultural experience at the old mountain farm, set in a beautiful cultural landscape. Fish and game served from our own smokehouse, with delicious accompaniments. The smell of freshly baked bread, herbs from the garden and fi ne wines. We are happy to provide an insight into old handicrafts and food culture. Welcome! Wir öffnen die Türen unseres alten Berghofs, gelegen in reizvoller Kulturlandschaft, für kulinarische Kulturerlebnisse. Fisch und Wild mit leckeren Beilagen kommen direkt aus dem Räucherofen. Duftendes, frisch gebackenes Brot, Kräuter aus dem Garten und köstliche Weine. Wir gewähren gern Einblicke in altes Handwerk und Esskultur. Geöffnet nach Vereinb.

Mogard ligger tett inntil RV 15, mellom Otta og Stryn. Vi produserer diverse kjøttvarer av høg kvalitet uten bruk av kunstige tilsetninger. Spekepølser, kjøttkaker og karbonader av gamle oppskrifter. Mogard er et fint utgangspunkt for turer, og ligger nær sentrum. Vi har høgstandard hytter. Mogard is right beside Hwy 15, between Otta and Stryn. We make a variety of highquality meat products with no artifi cial additives. Smoked sausages, meatballs and patties to traditional recipes. Mogard is a great base for excursions and is close to the village. High-quality cabins for rent. Mogard liegt nahe der Str. 15 zwischen Otta und Stryn. Wir produzieren diverse hochwertige Fleischwaren ohne künstliche Zusatzstoffe. Räucherwürste, Hackfl eisch und Frikadellen nach alten Rezepten. Mogard ist ein schöner Ausgangspunkt für Wanderungen und liegt nahe am Ortszentrum. Wir bieten auch Hütten mit hohem Standard.


Øst / East / Ost | VESTFOLD | BUSKERUD | OPPLAND | HEDMARK | OSLO/AKERSHUS/ØSTFOLD

16

Munkekroen

17

Noraker

18

Rudi Gard

Maria & Peter Næsstrøm Munkekroen, 2910 Aurdal +47 613 60 177 mail@munkekroen.com www.munkekroen.com Open: all year GPS: 60.92104 / 9.420836

Nils Noraker Noraker gård, 2910 Aurdal +47 613 62 364 / 412 01 212 nils@noraker.no/post@noraker.no www.noraker.no Open: all year GPS: 60.945342 / 9.353926

Nina og Øystein Rudi Rudivegen, 2647 Sør-Fron +47 913 85 388 oystein@rudigard.no www.rudigard.no Open: all year GPS: 61.575342 / 9.90829

BE

M

B

Noraker gård er en familebedrift som driver med videreforedling av rakfi sk. Fisken går i eget oppdrettsanlegg med friskt strømt fjellvann. Vi selger fi letert og hel rakfisk som mild, lagret og vellagret. Vi har vunnet folkejuryprisen 6 av de siste 8 årene under Rakfiskfestivalen på Fagernes.

Rudi Gard ligg langs E-6 i Gudbrandsdalen, 70 km nord for Lillehammer. Vi byr på matopplevingar, konsertar, revy og teater, utstillinger og folkeliv kvar sommar frå mai til september. Program og billettar på www.rudigard.no Forhåndsbestilte arrangement for grupper heile året. Velkomen!

Noraker gård is a family business producing fermented fi sh. The fi sh are reared on site in fresh fl owing mountain water. We sell fi lleted and whole rakfi sk in mild, mature and very mature varieties. We have won the people’s jury prize for the best “rakfisk” (fermented fish) for 6 of the last 8 six years at the Rakfisk festival in Fagernes.

Rudi Gard is on highway E6 in Gudbrandsdalen, 70 km north of Lillehammer. We offer culinary experiences, concerts, revue and theatre, exhibitions and a vibrant atmosphere every summer from May to September. Programmes and tickets available from www. rudigard.no Pre-booked events for groups all year. Welcome!

Noraker Gård ist ein Familienbetrieb, der Gärfi sch herstellt. Eigene Fischzuchtanlage mit frischem Bergwasser. Wir verkaufen fi letierten und ganzen „rakfi sk“ in den Geschmacksrichtungen mild, mittel und scharf. Wir haben gewonnen internationale Jury Auszeichnung sechs der letzten 8 Jahre unter Rakfisk Festival in Fagernes.

Rudi Gard liegt an der E 6 im Gudbrandsdal, 70 km nördlich von Lillehammer. Wir bieten Gaumenfreuden, Konzerte, Kabarett und Theater, Ausstellungen und Volkstümliches immer im Sommer von Mai bis September. Programm und Eintrittskarten unter www. rudigard.no Veranstaltungen für Gruppen ganzjährig nach Vereinb. Willkommen!

A MA

H

Munkekroen er en kristen dansk kro med tilnærmet 100% hjemmelavet mad. Vi sælger også hjemmebagte kager og brød bagt med økologiske råvarer. Man kan også købe lokalproducerede varer hos os, så som oste med mere. vi har hyggelige værelser til rimelige priser. Munkekroen is a Danish, Christian cafe. Nearly all our food is homemade. We also sell homemade cakes and organic bread, and you can purchase locally produced goods, such as cheese, etc. Our rooms are cosy and reasonably priced. Der Munkekro ist ein christliches dänisches Gasthaus mit fast 100 % hausgemachtem Essen. Wir verkaufen auch selbst gebackenen Bio-Kuchen und selbst gebackenes Bio-Brot, vor Ort produzierte Ware, beispielsweise Käse etc. und vermieten nette und preiswerte Zimmer.

A

G

A

117


Øst / East / Ost | VESTFOLD | BUSKERUD | OPPLAND | HEDMARK | OSLO/AKERSHUS/ØSTFOLD

19

Ruten Fjellstue

20

Berit B. Bredli og Arthur Bredli 2658 Espedalen +47 612 97 320 / 404 13 663 post@ruten.no www.ruten.no Open: 23.12 - 09.04 / 20.06 - sept. GPS: 61.472035 / 9.450248

A

BD

C

B

A

A

AB

E

Marit og Anders Bleka Kongsvegen 1091, 2635 Tretten +47 901 97 011 info@skarsmoen.no www.skarsmoen.no Open: all year GPS: 61.276525 / 10.31738

B

A AG

Ruten Fjellstue ligger øverst i Espedalen med utsikt inn i Huldreheimen og Sikkilsdalen. Ei familiedrevet fjellstue hvor vi legg vekt på at gjestene skal føle seg hjemme. Serverer kortreist mat, med vekt på lokale produsenter. Tar i mot individuelle gjester og holder mange famileselskaper. Vi tar i mot grupper, møter/ konferanser maks 40 personer. Ruten Fjellstue is located at the top of Espedalen with views of Huldreheimen and Sikkilsdalen. A family-run mountain inn where the emphasis on is on making our guests feel at home. We serve shortdistance food, mainly local produce. We welcome individual guests and arrange many family parties. We also welcome groups, max. 40 people, for meetings conferences. Ruten Fjellstue liegt hoch oben im Espedal mit Aussicht auf Huldreheimen und Sikkilsdalen. Berggasthof in Familienbesitz, hier sollen sich die Gäste wie zu Hause fühlen. Wir servieren „Essen mit kurzen Wegen“ vor allem von regionalen Zulieferern. Wir begrüssen Einzelreisende und richten oft Familienfeiern aus. Gruppen, Tagungen bis 40 Personen.

118

Skarsmoen Gård

AD

A

21

Skåden Gard

Anne Marie og Trond Skåden Skåevegen 72, 2636 Øyer +47 612 78 160 / 976 59 301 am-skaad@frisurf.no www.skaaden-gaard Open: all year GPS: 61.283989 / 10.407965

B

A

A

B

BDG

A

A

A

AB

Skarsmoen Gård ligger i et idyllisk skogsområde mellom Øyer og Tretten i Gudbrandsdalen. Med husdyrhold, vandre/ fiskemuligheter, skiløyper, kanefart mm. Hyttene har 2–3 soverom, dusj/WC, kjøkkenkrok, spisekrok, salong, TV og peis. Rommene, leilighetene har 2–4 senger, kjøkkenkrok, dusj/WC og TV.

Skåden Gard ligger høyt og fritt, med flott utsikt over Øyerbygda, 20 km nord for Lillehammer. Pilgrimsleden Oslo - Trondheim går gjennom tunet og gir fine muligheter for fotturer. Ca. 15 min. til Hunderfossen familiepark og ca. 10 min. til Hafjell Alpinanlegg. Priser fra kr.300,til kr. 850,- pr.natt.

Skarsmoen Gård lies in an idyllic forest area between Øyer and Tretten in Gudbrandsdal. Animals, hiking/fi shing, skiing, sled rides, etc. Cabins with 2–3 bedrooms, shower/WC, kitchen area, dining area, lounge, TV and open fi re. Rooms and apartments with 2–4 beds, kitchen area, shower/WC and TV.

The farm Skåden Gard enjoys a hillside location with great views of Øyerbygda, 20 km north of Lillehammer. The Pilgrim’s Route between Oslo and Trondheim passes right through the farm and provides excellent opportunities for walking. Approx. 15 min. to “Hunderfossen” Amusement park and approx. 10 min. to “Hafjell” Alpine. Prices from NOK 300,- to 850,- per night.

Skarsmoen Gård liegt in einem idyllischen Waldgebiet zw. Øyer und Tretten (Gudbrandsdal). Viehhaltung, Angel– und Wandermöglichkeiten, Skiloipen, Pferdeschlittentouren. Hütten m. 2–3 Schlafräumen, Dusche/WC, Kochnische, Essecke, Salon, TV, Kamin. Gästezimmer/ Wohnungen: 2–4 Schlafräume, Kochnische, Dusche/WC, TV.

ABD

Skåden Gard liegt hoch und frei mit schöner Aussicht auf Øyerbygda, 20 km nördlich von Lillehammer. Der Pilgerweg Oslo–Trondheim führt über den Hof und bietet gute Wandermöglichkeiten. Etwa 15 Minuten nach Hunderfossen Familienpark und etwa 10 Minuten, um Hemsedal Skigebiet. Preise ab 300, - bis kr. 850 - pr.natt.


Øst / East / Ost | VESTFOLD | BUSKERUD | OPPLAND | HEDMARK | OSLO/AKERSHUS/ØSTFOLD

22

Storhaugen gard

Familien Slettede Storhaugv. 52, 2687 Bøverdalen +47 911 08 942 / 911 08 942 info@storhaugengard.no www.storhaugengard.no Open: 01.04 - 31.10 GPS: 61.71441 / 8.34940

23

Strind Gard

24

Anne Jorunn og Trond Dalsegg Sognefjellsvegen 310, 2686 Lom +47 612 11 237 / 918 75 248 post@strind-gard.no www.strind-gard.no Open: all year GPS: 61.818406 / 8.527022

Sygard Romsås på Stortann seter

Aase M. B. og Simen Borgedal Brekkom, 2634 Fåvang +47 612 82 415 / 911 89 200 aas-b@online.no www.sygard-romsas.no Open: 15.06 - 15.08 GPS: 61.46765 / 10.37962

A B

A

B

A

B

AB

B

AB

DH

AE

A

D

B

A

C

AG

A DH

AB

Storhaugen ligger ved foten av Galdhøpiggen, 700 m.o.h.ved inngangen til Jotunheimen og Breheimen nasjonalpark. Herfra kan man se noen av de mektige 2000 m toppene i området. Gård i full drift med geiter og foringsdyr. Barnevennelig. Ett utmerket utgangspunkt for bre og fjellvandring.

Bo i levende gardsmiljø med spesielle opplevelser. Du kan velge standard og størrelse på bolig til en rimelig pris. Nyt stillheten på uteplassen med grill ved bekken, eller inne i den rikt blomstrende hagen. Gode turmuligheter i Jotunheimen og områdene rundt, både til fots og med bil.

Storhaugen is at the foot of Galdhøpiggen, 700 metres above sea level, at the gateway to Jotunheimen and Breheimen national park. From here you can see some of the park’s 2,000 mighty peaks. Storhaugen is a working farm with goats and animals for meat production. Child friendly. Ideal starting point for glacier walking and mountain hiking.

Stay on a working farm and enjoy a very special experience. Reasonably priced accommodation – choose the grade and size that suit. Enjoy the tranquillity at the barbecue site by the stream or inside the blossoming garden. Jotunheimen and the surrounding areas are great to explore on foot and by car.

Storhaugen liegt am Fuß des Galdhøpiggen auf 700 m Höhe am Eingang zu den Nationalparks Jotunheimen und Breheimen. Von hier kann man einige mächtige Zweitausender sehen. Aktiver Hof mit Ziegen und Mastvieh. Kinderfreundlich. Ausgezeichneter Ausgangspunkt für Gletscher- und Bergwanderungen.

Schnuppern Sie echte Bauernhofatmosphäre. Wählen Sie Standard und Größe Ihrer preiswerten Unterkunft selbst. Suchen Sie sich ein ruhiges Plätzchen am Bach oder im üppig blühenden Garten. Gute Ausfl ugsmöglichkeiten in Jotunheimen und der Umgebung, sei es zu Fuß oder mit dem Auto.

Overnatting i hytter. Fint for sykkelog skiturer. Jakt og fiske.Ta med egen hest til fjells. Fullpensj. og selvhushold, fra 15. juni til ca.15.august, ellers selvhushold. Åpen seter med servering utvalgte søndager. Tar også imot grupper / selskap ellers i uken. Overnight accommodation in cabins. Good for cycling and skiing trips, hunting and fishing. Take your own horse into the mountains. Full board and self-catering available from 15 June until approx. 15 August, otherwise self-catering. Open summer mountain farm with the serving of food on selected dates. We also welcome groups / parties during the week. Übernachtung in Hütten. Guter Ausgangspunkt für Rad- und Skitouren. Jagd- und Angelmöglichkeiten. Nehmen Sie Ihr eigenes Pferd mit ins Gebirge. Vom 15. Juni bis etwa 15. August Vollpension und Selbstversorgung, ansonsten nur Selbstversorgung. Unter der Woche auch für Gruppen / Gesellschaften geöffnet.

119


Foto: Jan Askildsen

Øst / East / Ost | VESTFOLD | BUSKERUD | OPPLAND | HEDMARK | OSLO/AKERSHUS/ØSTFOLD

25

SØRRE HEMSING

26

Berit og Arne Nefstad Heensgarda, 2975 Vang i Valdres +47 613 67 270 / 971 68 458 post@sorrehemsing.no www.sorrehemsing.no Open: all year on order GPS: 61.163876 / 8.671058

Valbjør gard

Live Hosar og Kai Valbjør 2680 Vågå +47 612 37 059 / 908 22 989 post@valbjoer.no www.valbjoer.no Open: all year GPS: 61.871865 / 9.024831

27

Venabu

Halldis og Lars Tvete Venabygdsfjellet, 2632 Venabygd +47 612 93 200 / 404 13 645 venabu@venabu.no www.venabu.no Open: all year GPS: 61.649917 / 10.109081

A A

A

B

AG

AG

A

E

BE

C

B

AB

AB

E

A AB

A traditional square compound surrounded by 17th and 19th century farm buildings. We are situated in a unique cultural landscape with clearing stone piles, stone fences and rare meadow plants. You are welcome to enjoy our accommodation and pre-booked catering all year. We have function rooms accommodating up to 35 people. Alter vierfl ügeliger Hof mit Gebäuden aus dem 17.–19. Jh., umgeben von einer herrlichen Kulturlandschaft mit Steinmauern und seltenen Wiesenpfl anzen. Ganzjährig Übernachtung und Bewirtung nach Vereinb. Wir haben Veranstaltungsräume für bis zu 35 Stück.

120

A

B

Et gammelt firkanttun med hus fra 16– og1800 tallet. Vi har et unikt kulturlandskap rundt oss, med rydningsrøyser, steingjerder og sjeldne eng- og stølsplanter. Vi ønsker velkommen til overnatting, bespisning på bestilling hele året. Vi har selskapslokaler med plass til 35.

AB

CH

Valbjør er en svært gammel og tradisjonsrik gard på “solsida”i Vågå. Gardsanlegget har i dag 13 gamle bygninger. Den eldste er fra 1600-tallet. Hovednæring er geit, sau og turisme. Økologisk drift. Gardsbutikk. Overnatting og selskapslokaler. Ypperlig turområde i kulturlandskap og uberørt fjellområde.

Venabu fjellhotell ligger åpent og flott omgitt av Europas eldste fjellformasjoner sør for Rondane. 56 rom, 8 tømmerhytter. Ridning, fotturer, fiske, kanopadling, sykling. Tematurer til fots med dyktige turledere. Seterbesøk, Peer Gynt program, fotokurs. Norsk matbord med tradisjonsmat onsdagskvelder, hjemmelaget mat, godt kjøkken.

Valbjør is a very old and traditional farm on the ‘sunny side’ of Vågå. The farming centre currently comprises 13 old buildings. The oldest being from the 1600s. Our primary lines of business are goats, sheep and tourism. Organic farming. Farm shop. Overnight accommodation and party venue. Perfect area for hiking in cultural landscape and untouched mountain areas.

Venabu hotel is surrounded by Europe’s oldest mountains, south of Rondane national park. 8 log cabins, 56 rooms. Riding, walking, angling, canoeing, biking. Guided hikes with different topics. Summer farm visit, cultural programme with Peer Gynt open air play with Grieg’s music, special traditional buffet Wednesdays, good kitchen.

Valbjør ist ein sehr alter, traditionsreicher Bauernhof auf der „Sonnenseite” von Vågå. Die Hofanlage besteht heute aus 13 alten Gebäuden, von denen das älteste aus dem 17. Jahrhundert stammt. Haupteinnahmequellen sind die Ziegen, Schafe und der Tourismus. Biologisch bewirtschafteter Hof. Hofladen. Übernachtung und Gesellschaftsräume. Hervorragende Wandermöglichkeiten durch die Kulturlandschaft und durch unberührte Gebirgswelt.

Venabu – Familienbetriebenes Hotel mit 56 Zimmern und 8 Blockhütten, schön gelegen im ältesten Gebirges Europas südlich des Rondane National-parks. Reiten, Wandern, Kanupaddeln, Radfahren. Geführte Wanderungen durch die Kultur des Gudbrandstals. Peer Gynt Programm, traditionelles Essen jeden Mittwoch.


Rakfisk

Fermentet fish/Gärfisch

Øst / East / Ost | VESTFOLD | BUSKERUD | OPPLAND | HEDMARK | OSLO/AKERSHUS/ØSTFOLD

28

Øien Øvre Hesteaktiviteter

Rakfisk (fermented fish) from Valdres is made at such a high altitude that, as a fi sh, it experienced nothing but fresh mountain water in which it could bring all its strength into play and develop good fl esh. The fi sh used is rainbow trout, which is pickled in brine for two to three months. Rakfi sk is eaten with crusty fl atbrød or soft lefse, with some red onions and sour cream added.

Tor Even Evensen og Kristin Knørr Sjolivegen 158, 2677Nedre Heidal +47 612 30 018 / 480 96 564 kr-k@online.no www.oienovre.no Open: all year GPS: 61.688478 / 9.41022

A ABC

G

Rakfisk fra Valdres er produsert så høyt over havet at fisken aldri opplever noe annet enn rik tilgang på friskt fjellvann som strømmer til med en slik kraft at fi sken får god mosjon på kjøpet. Fisken er regnbueørret, fermentert i saltlake i 2-3 måneder. Rakfi sken nytes med fl atbrød eller lefse, tynne skiver av rødløk, og rømme.

Rakfisk (Gärfi sch) aus dem Valdres wird in so großer Höhe hergestellt, dass er als Fisch nie etwas anderes als frisches Bergwasser erlebt hat, in dem er seine Kräfte spielen lassen und gutes Muskelfl eisch entwickeln konnte. Verwendet werden Regenbogenforellen, die zwei bis drei Monate in Salzlake eingelegt werden. Rakfi sk isst man mit knusprigem fl atbrød oder weichen lefse, dazu etwas rote Zwiebel und Sauerrahm.

E

Vi tilbyr hesteaktiviteter året rundt. Ta kontakt så skreddersyr vi et opplegg for deg. I julebordsesongen tilbyr vi kanefart i samarbeid med lokale hoteller og spisesteder. Om sommeren driver vi fjellridning på Høgsetra i Heidal. Vi har turer for både nybegynnere og mer øvede ryttere.

Wir bieten ganzjährig Aktivitäten rund um das Pferd. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wir unterbreiten Ihnen gerne ein maßgeschneidertes Angebot. In der Vorweihnachtszeit veranstalten wir in Zusammenarbeit mit Hotels und Gaststätten vor Ort Schlittenfahrten. Im Sommer organisieren wir auf dem Høgsetra in Heidal Ausritte ins Gebirge. Es gibt Touren für Anfänger, wie auch für geübtere Reiter.

Foto: annicaommat.com

We offer horse activities all year round. Please contact us and we will tailor make a programme for you. During the Norwegian Christmas party season (julebord) we offer horse sleigh riding in partnership with local hotels and restaurants. In the summer we have horse riding in the mountains at Høgsetra in Heidal. We organise trips for both beginners and more competent riders.

121


G u d b r a n d s d a l s m at

Kvalitetsprodukt frå 17 produsentar. Spør etter våre produkt i butikkane og på serveringsstadene i Gudbrandsdalen!

w w w. g u d b r a n d s d a l s m a t . n o


Peer Gynt ved Gålåvatnet

Foto: peergynt.no

Norway´s national epos played in Gudbrandsdalen

123


Øst / East / Ost | VESTFOLD | BUSKERUD | OPPLAND | HEDMARK | OSLO/AKERSHUS/ØSTFOLD

Øst/East/Ost Hedmark

3

6

3

11 Folldal Alvdal

Tolga

8

7 12

Os

10

3

9

Koppang

1

3

Elverum Moelv Brumunddal HAMAR

Innbygda

Rena

3

4

13 E6

15

20

14 3

Sand

124

Våler

17

Kirkenær

5

20 2

Kongsvinger

2

16 2

Skotterud


Øst / East / Ost | VESTFOLD | BUSKERUD | OPPLAND | HEDMARK | OSLO/AKERSHUS/ØSTFOLD

1 Bryn Gårdsmeieri 2 Dæsbekken Villmarksenter 3 Eggen Gardsysteri SA 4 Estuary Lodge 5 Finnskogen Turist & Villmarksenter AS 6 Fjellfølge Dalsbygda 7 Fjellurt 8 Fjellysteriet 9 Gammelstu Stai Gård 10 Johnsgård Turist senter AS 11 Kvistli Islandshester 12 Langodden Gard

s.126 13 Løten Nærstasjon & Landhandleri s.126 14 Negarden, Heggelund s.126 rom og frokost s.127 15 Nerlien Gards overnatting s.127 16 Sigernessjøen s.127 Familiecamping s.128 17 Skaslien Gjestgiveri s.128 AS s.128

s.130 s.130 s.130 s.131 s.131

s.129 s.129 s.129

125


Øst / East / Ost | VESTFOLD | BUSKERUD | OPPLAND | HEDMARK | OSLO/AKERSHUS/ØSTFOLD

1

Bryn Gardsmeieri

Astrid og Per Bryn Flendalen, 2420 Trysil +47 624 53 915 / 909 44 753 post@brynost.no www.brynost.no Open: all year GPS: 61.541143 / 12.254083

2

Dæsbekken Villmarksenter

3

Eggen Gardsysteri SA

Aase og Roar Moe Dæsbekken, 2283 Åsnes Finnskog +47 629 54 857 / 951 72 050 post@finnskogene.no www.finnskogene.no Open: 01.01 - 30.12 GPS: 60.649714 / 12.249642

Ola Eggen og Liv Bjørnstad 2542 Vingelen +47 624 94 518 / 911 75 573 eggen@vingelen.no www.vingelen.no/eggen Open: 20.06 - 20.08 GPS: 62.402924 / 10.855011

AB

A B

M

G

a

BC

ABCGH AB

BCDEG BC

A

mØA

ABC

A BCDEF

126

Bryn Gardsmeieri produserer ost av egen geitmelk. Det lages både tradisjonell brunost og forskjellige typer kvite oster. Vi har utsalg i forbindelse med meieri, og tar gjerne imot grupper for smaksprøver. Geitene bor på Rømonysetra hele sommeren og utnytter fjellbeite. Det er mulig å se dem melkes.

Vi har 13 hytter, 4 konferanserom, 4 dobbeltrom med hotellstandard, 2 store konferansesaler og restaurant med spennende viltmeny og utstoppede dyr. Vi har vedfyrte badestamper, badstu, gaphuker, fiskedam og koselige utegrillplasser. I tillegg villmarksleir med skogshytter, utsiktstårn m.m.

Bryn Dairy Farm produces cheese from its own goats’ milk. Both traditional brown cheese and different types of white cheeses are made. We have a dairy shop and welcome groups for sample tasting. The goats live on Rømonysetra during the summer and benefit from the mountain pastures. Opportunies to watch them being milked.

We have 13 cottages, 4 conference rooms, 4 double rooms of hotel standard, 2 large conference halls and a restaurant with an exciting game menu and stuffed animals. We have wood-fired hot tubs, sauna, open-front shelters, fish pond and pleasant barbecue areas. We also have a wilderness camp with forest huts, viewing platform etc.

Die Bryn Hofmolkerei produziert Käse aus eigener Ziegenmilch. Hier werden sowohl der traditionelle braune Ziegenkäse, als auch verschiedene weiße Käsesorten hergestellt. Wir haben einen Molkereiladen und empfangen gerne Gruppen zu Kostproben. Die Ziegen sind den ganzen Sommer auf dem Rømonysetra und weiden auf dem Fjell. Sie können auch beim Melken zuzusehen.

Wir haben 13 Hütten, vier Konferenzräume, vier Doppelzimmer mit Hotelstandard, zwei große Konferenzsäle und ein Restaurant mit interessanter Wildkarte und ausgestopften Tieren. Holzgefeuerte Badezuber, Sauna, Unterstände, Angelteich und gemütliche Grillplätze. Außerdem Wildniscamp mit Waldhütten, Aussichtsturm u.a.m.

Garden Eggen ligger i fjellbygda Vingelen i Tolga kommune, 700 moh. Eggen drives av Liv Bjørnstad og Ola Eggen, som produserer økologisk mjølk og kjøtt, samt ost i eget gardsysteri. Om sommeren har vi sjølbetjent gardsbutikk som er åpen hver dag. Eggen farm lies 700 metres above sea level in the mountain community of Vingelen in the Tolga district. The farm is run by Liv Bjørnstad and Ola Eggen, who produce organic milk and meat, and have their own cheese factory. Self–service farm shop open daily in summer. Der Hof Eggen liegt 700 m hoch im Gebirgsort Vingelen in der Gemeinde Tolga. Der Hof gehört Liv Bjørnstad und Ola Eggen, die ökologische Milch– und Fleischproduktion betreiben und Käse in der Hofmeierei herstellen. Im Sommer ist der Selbstbedienungs–Hofl aden täglich geöffnet.


Foto: Petter Aamo

Øst / East / Ost | VESTFOLD | BUSKERUD | OPPLAND | HEDMARK | OSLO/AKERSHUS/ØSTFOLD

4

Estuary Lodge

5

Finnskogen Turist & Villmarksenter as

Inger Brith og Kjell Magne Nordvi Skasenden, 2260 Kirkenær +47 629 45 750 / 456 07 399 villmara@online.no www.finnskogen.net Open: all year GPS: 60.429036 / 12.262466

Lars og Regina Sankar-Øyan 2540 Tolga +47 416 13 813 post@estuary.no www.estuary.no Open: all year GPS: 62.358914 / 10.909034

6

Fjellfølge Dalsbygda

Kjellrun Mylius og Randi Brænd Kølbua Kafe, 2550 Os i Østerdal +47 481 09 683 / 924 28 141 post@fjellfolge.no www.fjellfolge.no Open: juli - medio aug. GPS: 62.527809 / 11.108622

A A

C

A

a

B

A

B

BC

BC

AB

D

A

AC

BD

a

A

H

A B

m

A DF

Idyllisk plassert på Glommas elvebredd finnes en stilfull rustikk luksus i form av et lite ferihus, med en egen saunabygning. Nyrestaurerte tømmerbygninger. 30 meter fra en eksklusiv fluefiskesone. Passer til grupper og familier opp til 5 pers. Har like mye sjarm og bokvalitet sommer som vinter. Idyllically situated on Glommas riverbank you will find a stylish rustic and luxurious shaped small holiday home with its own sauna. A newly restored timber building, 30 metres from an exclusive fly fishing zone. Suitable for groups and families up to 5 people. Has as much charm and living appeal during both summer and winter. Idyllisch am Ufer der Glomma liegt stilvoller, rustikaler Luxus in Form eines kleinen Ferienhauses mit eigenem Saunahaus. Frisch restaurierte Rundbohlenhäuser. Nur 30 Meter bis zu einem exklusiven Fliegenfischerbereich. Für Gruppen und Familien bis zu 5 Personen geeignet. Im Sommer, wie im Winter voller Charme und Wohnqualität.

Familieanlegg med strand til sjøen Skasen, 4 mil nord for Kongsvinger. Restauranten har lokale og internasjonale retter. Fine familiehytter med alle fasiliteter. Ypperlig til kurs, samlinger og selskaper. Foredrag om Finnskogen og mange aktiviteter hele året. Family holiday centre with a beach on Skasen lake, 40 km north of Kongsvinger. Restaurant serving local and international cuisine. Fine family cabins with all amenities. Perfect for courses, meetings and functions. Lectures on Finnskogen and numerous activities all year round. Familienanlage mit Strand am See Skasen, 40 km nördlich von Kongsvinger. Das Restaurant bietet regionale und internationale Gerichte. Schöne Familienhütten mit allen Annehmlichkeiten. Hervorragend geeignet für Kurse, Sitzungen und Feiern. Ganzjährig Vorträge über das Finnskogen- Gebiet und viele Aktivitäten.

Fjellfølge driver om sommeren Kølbua kafe i Dalsbygda sentrum. I tillegg driver de også seterkafe med friluftsservering på den fredede setervollen Utistuvollen i Vangrøftdalen. Tilbyr lokal mat, både på tradisjonelt vis og med moderne vri, i lokaler med bygde- og mathistorie i veggene. Tar gjerne i mot større grupper på bestilling! During the summer Fjellfølge runs Kolbua kafe in the centre of Dalsbygda. In addition, they also run a mountain cafe with outdoor dining on the preserved mountain farm of Utistuvollen in Vanggrøftdalen. Local food is offered, both traditional and with a modern twist, in premises that has the history of the village and food built into its walls. We welcome large groups when booked! Im Sommer betreibt Fjellfølge das Café Kølbua im Zentrum von Dalsbygda und ein Almcafé auf der denkmalsgeschützten Alm Utistuvollen in Vangrøftdalen. Wir servieren lokale, traditionelle und mit modernem Touch zubereitete Gerichte und die Dekoration unserer Räume erzählt Ihnen etwas über die Geschichte des Dorfes und unsere Essenstraditionen. Nach Absprache nehmen wir gerne auch größere Gruppen in Empfang!

127


7

Foto: Ivar Øyan

Foto: Rob Veldhuis

Øst / East / Ost | VESTFOLD | BUSKERUD | OPPLAND | HEDMARK | OSLO/AKERSHUS/ØSTFOLD

FJELLURT

Birgit Svendsen Hodalen, 2540 Tolga +47 922 44 241 / 419 31 183 post@fjellurt.no www.fjellurt.no Open: 01.06. - 15.09 GPS: 62.365862 / 10.940932

8

Fjellysteriet

Lars og Regina Sankar-Øyan 2540 Tolga +47 416 13 813 post@fjellysteriet.no www.fjellysteriet.no Open: 20.06 - 31.08 GPS: 62.297822 / 11.004117

9

Gammelstu Stai Gård

Anbjør S. og Bjørn Skjervold Storelvdalsv. 3551, 2480 Koppang +47 624 64 444 / 977 43 101 post@gammelstu.no www.gammelstu.no Open: all year GPS:61.470386 / 11.02863

A møa

a

A

BDGØ

G

AB

AG

A

CG

A

A

BC

A AB

Fjellurt holder til i Hodalen og på Eid. Økologisk urteproduksjon blir til smakfulle blandinger; te, krydder og spesialiteter. Vi tar imot grupper for omvisning. Du kan nyte synet av, smake og handle urter. Birgit driver med sau og Gunhild mjølkekyr. Turmuligheter. Overnatting etter avtale.

På toppen av ei svingete li, 952 moh. finnes Norges “kanskje” høyest beliggende setermeieri, gårdsutsalg og cafè. De fleste av produktene som selges/serveres har utspring fra setras egne røroskyr,griser og villsauer. Kombiner besøket med en fottur i praktfullt fjellterreng. Skilting fra Teleneset.

Fjellurt is located in Hodalen and Eid. Organic herb production turns into tasteful blends of tea, spices and specialities. We accept group bookings for tours. You can enjoy looking at, tasting and handling herbs. Birgit is in charge of the sheep, and Gunhild the milking cows. Hiking opportunities. Overnight accommodation when booked.

At 952 meters above sea level, this summer farm (seter) might be the highest positioned cheese dairy, shop and cafe in Norway. Most of the products sold or served originate from the farm`s animals. The pride of the farm is the beautiful Røros cattle, an old local breed. There are also some ”viking” sheep with ancient genes plus three happy free ranging pigs. Combine your visit with a walk in stunning mountain terrain. Follow signs from Telneset.

Fjellurt (Gebirgskräuter) gibt es in Hodalen und Eid. Aus biologischer Kräuterproduktion stellen wir geschmackvolle Mischungen her: Tee, Kräuter und Spezialitäten. Wir bieten Führungen für Gruppen an. Sie können den Anblick der Kräuter genießen, sie probieren und kaufen. Birgit nimmt sich der Schafe an, Gunhild kümmert sich um die Milchkühe. Wandermöglichkeiten. Übernachtung nach Vereinbarung.

128

Auf 952 m ü. NHN, nach kurvenreicher Strecke bergan, liegt Norwegens „vielleicht“ höchste Almmolkerei mit Hofladen und Café. Die meisten der verkauften/ servierten Produkte stammen von den Røros-Kühen, Schweinen und wilden Schafen der Almwirtschaft. Verbinden Sie Ihren Besuch mit einer Wanderung über das prachtvolle Fjell. Ab Teleneset ausgeschildert.

Midt i Villmarksriket Østerdalen. Et mangfold av opplevelser, jakt og fiske i naturskjønne omgivelser. Her har vi et rikt fugle-, fiske- og dyreliv. Bli med dyra til seters, eller dra på fiske i Glomma, en spennende jakttur, eller gå en deilig tur i noe av det flotteste terreng norsk natur har å by på. Eller rett og slett bare nyt stillheten og den nydelige hjemmelagde maten i tradisjonsrike omgivelser hos det gjestfrie vertskapet Svenkerud. In the beautiful wilderness area of Østerdalen. A diversity of activities and experiences, hunting and fishing in scenic surroundings. Here you will find a stunning wildlife. Follow the livestock to the summer farm, go fishing in Glomma, join an exciting hunting trip, or go hiking in some of the most beautiful nature area that Norway has to offer. Or simply just enjoy the silence and delicious homemade cooking in traditional surroundings. The host Mr. and Mrs. Svenkerud welcomes you!


Øst / East / Ost | VESTFOLD | BUSKERUD | OPPLAND | HEDMARK | OSLO/AKERSHUS/ØSTFOLD

10

Johnsgård Turistsenter AS

Grete A.S. og Jan Ole Johnsgård Langsjøveien 631, 2448 Sømådalen +47 624 59 925 post@johnsgard.no www.johnsgard.no Open: 01.01 - 31.12 GPS: 62.144897 / 11.617145

AC

B

11

Kvistli Islandshester

Morten og Anne M. Sæterhaug Kvistli Gård, 2584 Dalholen +47 920 37 398 / 924 62 635 post@kvistli.no www.kvistli.no Open: all year GPS: 62.191767 / 9.714376

A

A

ab

a

c

ab

af

A A

12

Grete Langodden 2560 Alvdal +47 624 89 716 / 952 51 542 post@langodden.no www.langodden.no Open: winter/all year GPS: 62.045203 / 10.729533

A

ab

A a

Velkommen til Johnsgård. Johnsgård ligger på vestsiden av Femunden - 720 moh. Vi har 23 campinghytter og campingplass. Merkede turstier i fint turterreng i fjellet og gode fiskemuligheter. Kano og robåter til fri bruk for våre gjester. Vi har gardsbruk med ku, kalver, geit og killinger.

Kvistli Gård holder til på Dalholen øverst i Folldal Kommune. Gården ligger ca 900 moh. Et flott utgangspunkt for rideturer på islandshest. Vi har Dovrefjell og Rondane Nasjonalparker rett utenfor døra. Overnatting og bespisning. Hovedhuset er restaurert og har et nytt påbygg. Velkommen!

Welcome to Johnsgård. Johnsgård is situated to the west of Femunden, 720 metres above sea level. We have 23 camping huts and camping places. Marked walking trails in lovely walking terrain in the mountains and there are good opportunities for fishing. Canoes and rowing boats can be freely used by our guests. We run a farm with cows, calves, goats and chickens.

Kvistli Farm is situated in Dalholen at the outermost point in the Municipality of Folldal. The farm enjoys a location approx. 900 meters above sea level in beautiful nature. A great starting point for riding trips on Icelandic horses. The Dovrefjell and Rondane National Parks is right outside our door. Overnight accommodation and dining. The main house has been restored lately. Welcome!

Willkommen in Johnsgård. Johnsgård liegt am Westufer des Femundsees auf 720 m ü. NHN. Wir haben 23 Campinghütten und einen Campingplatz. Markierte Wanderwege in schönem Gelände auf dem Fjell und gute Angelmöglichkeiten. Unseren Gästen stehen Kanus und Ruderboote zur freien Verfügung. Unser Hof wird bewirtschaftet und wir haben Kühe, Kälber, Ziegen und Zicklein.

Langodden gard

Der Bauernhof Kvistli liegt in Dalholen, im Norden der Gemeinde Folldal auf ca. 900 m ü. NHN, frei und inmitten sehr schöner Natur und ist ein idealer Ausgangspunkt für Ausritte mit Islandpferden. Das Dovrefjell und der Rondane Nationalpark liegen mit ihrer einmaligen Natur und hervorragendem Reitgelände direkt vor unserer Tür. Übernachtung und Verpflegung auf dem Hof. Das Haupthaus ist restauriert worden und hat einen ganz neuen Anbau mit gutem Standard und allen Bequemlichkeiten bekommen. Willkommen!

BC

A

A A

H

AB

Langodden gard ligger ved Glomma. Familiebruk med mjølkeku og skogsdrift. Hjemmekoslige, godt utstyrte hytter, 20–60 m2, for selvhushold. De fl este hyttene er ombygde tømmerhus, eldste fra 1798. 3 hytter dusj/wc. Gårdsmuseum. 10 km til Aukrustsenteret og Jutulhogget. Bilvei til Trontoppen 1666 moh. Family farm beside River Glomma with dairy cattle and forestry operations. Cosy, well–appointed self–catering cottages, 20–60 m2. Most are converted log cabins, the oldest built in 1798. 3 cottages have shower/WC. Farm museum. 10 km from Aukrustsenteret and Jutulhogget. Road to Trontoppen, 1666 m a.s.l. Hof am Fluss Glomma. Familienbetrieb mit Milch– und Forstwirtschaft. Gemütl., gut ausgestattete Hütten, 20–60 m2, 3 mit Dusche/WC. Selbstversorgung. Umgebaute Blockhäuser, das älteste von 1798. Hofmuseum. 10 km zum Aukrustzentrum (norw. Künstler), Schlucht Jutulhogget. Straße auf den Berg Tron (1.666 m).

129


Øst / East / Ost | VESTFOLD | BUSKERUD | OPPLAND | HEDMARK | OSLO/AKERSHUS/ØSTFOLD

13

Løten Nærstasjon & Landhandleri

Ingvill Thorson Plesner Stasjonsveien 16, 2340 Løten +47 625 90 702/977 28 290 post@loten-nerstasjon.no www.loten-nerstasjon.no Open: all year GPS: 60.8187 / 11.341957

b

møa

14

Negarden, Heggelund rom og frokost

15

Nerlien gardsovernatting

Lars og Berit Heggelund Negardssvingen3, 2270 Flisa +47 911 91 559 / 911 91 559 berit@negarden.no www.negarden.no Open: all year GPS: 60.61460 / 12.01109

Marte og Anders Røhnebæk Nesvn. 686, 2353 Stavsjø +47 623 65 365 / 975 78 169 marte@nerlien-gard.no www.nerlien-gard.no Open: all year GPS: 60.834227 / 10.911364

a

B

B

A

D

AB

A a

Løten Nærstasjon ligger i den 150 år gamle stasjonsbygninga i Løten. Her finner du gardsmatutsalg for alle produsenter i kommunen, bl.a flere vinnere av “Smaken av Norge”. Vi serverer mat i kafeen på dagtid og til grupper også på kveldstid med råvarer fra gardsmatutsalget og bakevarer fra eget bakeri. Løten Local Station and Country Grocery Store has its premises in the 150-year-old building in Løten. We sell farm food from all food producers in the municipality, among others, several winners of ‘The Taste of Norway’ award. We serve food in the cafe during the day and in the evenings for groups using the products from the farm shop and baking goods from our bakery. Løten Nærstasjon liegt in dem 150 Jahre alten Bahnhofsgebäude in Løten. Hier verkaufen alle Produzenten der Gemeinde ihre landwirtschaftlichen Produkte, u. A. mehrere Preisträger von „Smaken av Norge“. Tagsüber Gaststättenbetrieb im Café, Gruppen können bei uns auch abends essen. Die Rohstoffe stammen aus dem Hofverkauf, die Backwaren aus der eigenen Bäckerei.

130

Nyrestaurert sveitservilla der det opprinnelige interiøret i stor grad er beholdt. Stedet ligger i en stor hage midt i Flisa sentrum. Vi tilbyr overnatting. Nytt sommertilbud: Gruppeservering på stabburet. Recently restored villa in Swiss chalet style with original interiors largely intact. Set in a large garden in the centre of Flisa village. We provide accommodation. New summer service: group catering in the old storehouse. Frisch restaurierte Villa im Schweizer Stil, in der die ursprüngliche Einrichtung größtenteils erhalten wurde. Sie liegt mitten in Flisa, umgeben von einem grosszügigen Garten. Wir bieten Übernachtungsmöglichkeiten. Neues Sommerangebot: Bewirtung von Gruppen im alten Speicher.

Nerlien gard tilbyr overnatting i nyrestaurert føderådshus fra 1700-tallet. En leilighet i hver etasje, med kjøkken, bad, to soverom og tv-stue. Huset ligger på et levende gardstun. Egen badestrand ved Mjøsa. Flotte turmuligheter i nærområdet, merkede stier. Mye spennende å oppleve her ”Midt i Mjøsa”! Nerlien farm offers accommodation in a newly restored 18th century food store. One apartment on each fl oor, each with kitchen, bathroom, two bedrooms and TV lounge. The house is located on a working farm. Private beach on lake Mjøsa. Excellent hiking in the local area, marked trails. You will fi nd lots of exciting adventures here in the centre of Mjøsa! Übernachtung im frisch restaurierten Altenteilerhaus aus dem 18. Jh. Eine Wohnung pro Etage mit Küche, Bad, zwei Schlafzimmern und TV-Zimmer. Das Haus steht auf einem aktiven Hof. Eigener Badestrand am Mjøsasee. Schöne Wandermöglichkeiten in der Umgebung, markierte Wege. Viele Erlebnisse warten hier mitten am Mjøsasee!


Skibladner

Verdens eldste damskip i drift/ The world´s oldest active paddle ship/ Dem ältesten Raddampfer der Welt

Øst / East / Ost | VESTFOLD | BUSKERUD | OPPLAND | HEDMARK | OSLO/AKERSHUS/ØSTFOLD

Sigernessjøen FamilieCamping

Familien Grete R.G. Dammen Strengelsrudveien 1, 2210 Granli +47 628 27 205 / 406 01 122 post@golfcamping.no www.golfcamping.no Open: all year GPS: 60.11810 / 12.05349

BC

C

A

17

Elin og Ottar Skaslien Solørveien, 2260 Kirkenær +47 629 46 666 gjestgiveri@skaslien.no www.skaslien.no Open: all year GPS: 60.27762 / 12.03658

A

B

A H

D

Skaslien Gjestgiveri AS

B

BC

A

A A

DF

Sigernessjøen FamilieCamping ligger i naturskjønne omgivelser 8 km utenfor Kongsvinger på Rv2 mot Sverige. Kun 30 km til svenskegrensen. Rett ved siden av en av landets fineste golfanlegg. Flotte bademuligheter,turterreng. Oppkjørte skiløyper vinterstid. Koselige hytter med enkel standard og TV i alle.

På Skaslien Gjestgiveri opplever våre gjester en sjelden kombinasjon av hjemlig atmosfære, et første klasses kjøkken og et alltid smilende godt vertskap! Her står matopplevelsen og norsk matkultur i fokus. All mat lages fra grunnen av, gjerne med kortreiste råvarer fra regionen. Lekre gjesterom av høy standard. Velkommen!

Sigernessjøen FamilieCamping is set in beautiful countryside 8 km from Kongsvinger along road RV 2 towards Sweden. Just 30 km to the Swedish border. The camp site is next to one of Norway’s finest golf courses. Great for bathing, walking. Prepared ski tracks in winter. Cosy cottages with a basic standard, all with TVs.

Our guests experience a rare combination of homely atmosphere, award-winning, firstclass cuisine and hosts who ”go the extra mile”! At Skaslien the emphasis is on food experience and Norwegian food culture, with local food from Finnskogen and Solør. High-standard guest rooms. Welcome!

Der Platz liegt in reizvoller Umgebung 8 km außerhalb von Kongsvinger an der Str. 2 Richtung Schweden, nur 30 km von der Grenze entfernt. Schöne Bademöglichkeiten, Wandergebiet. Im Winter gespurte Loipen. Gemütliche Hütten mit einfachem Standard und TV.

Unsere Gäste erleben eine seltene Mischung aus gemütlicher Atmosphäre, preisgekrönter, erstklassiger Küche und Gastgebern, die „ein bisschen mehr tun“! Gaume freuden und norwegische Esskultur stehen im Mittelpunkt. ”Essen mit kurzen Wegen“ aus Solør und dem Finnskogen-Gebiet. Gästezimmer mit hohem Standard. Willkommen! Foto: Ole Jonny Trangsrud

16

131


Øst / East / Ost | VESTFOLD | BUSKERUD | OPPLAND | HEDMARK | OSLO/AKERSHUS/ØSTFOLD

Øst/East/Ost Oslo/Akershus/ Østfold

E6

Eidsvoll Råholt

Ask

3 6

4

Rotnes 4

Slattum

Jessheim

7

2

E6

Årnes

E16

OSLO

Kløfta

Sørumsand Fetsund

E18

Drøbak Ski

5 2 1

4

E6

23

Løken

E18

Lillestrøm

Ås

Askim Moss Rakkestad

8 E6

111

Mysen

Sarpsborg Fredrikstad

111

Halden

132


Øst / East / Ost | VESTFOLD | BUSKERUD | OPPLAND | HEDMARK | OSLO/AKERSHUS/ØSTFOLD

1 2 3 4 5 6 7 8

Bondebakst i Frogn s.134 Fjøset på Knardal s.134 Furuvoll - rett fra jordet s.134 Høland Gaardsmotell s.135 Låven på Huseby s.135 Smedstad Gård s.135 Ullershov Gård s.136 Vestre Bjølsund s.136

133


Øst / East / Ost | VESTFOLD | BUSKERUD | OPPLAND | HEDMARK | OSLO/AKERSHUS/ØSTFOLD

1

Bondebakst i Frogn

2

Fjøset på Knardal

Gerd Saxebøl Smebølveien 41, 1430 Ås +47 649 39 733 / 480 40 677 post@.bondebakst.no www.bondebakst.no Open: 01.01 - 31.12 GPS: 59.678334 / 10.724466

Torill Weiskopf Knardalv. 136, 1455 Nordre Frogn +47 649 39 016 / 915 23 679 weiskopf@online.no Open: all year by appointment GPS: 59.735928 / 10.715647

M

AB

AB

A

A

H

3

Furuvoll - rett fra jordet

Jorun B. E. og Gunnar Elvhaug Kongsvingerv. 1754, Vormsund +47 639 03 613 / 916 15 719 gunnar@elvhaug.no www.rettfrajordet.no Open: all year GPS: 60.13934 / 11.384207

MA

A D

Hjemmebakeri etablert av seks damer i 1997. Hovedproduktene våre er smurtekakelefser, rømmebrød, potetlefser, flatbrød og formkaker. Festkaker bakes på bestilling. Vi lager småkaker og møljebrød til jul. Ta kontakt med oss og vi hjelper deg. Home bakery set up by six women in 1997. Our main products: buttered pancakes, sour–cream bread, potato pancakes, flatbread, loaf cakes. Party cakes baked to order. Buns and fl atbread crumble at Christmas. Give us a call and we’ll be happy to help. Kleine Backstube, 1997 von sechs Frauen eröffnet. Unsere Hauptprodukte sind diverse traditionelle Brote und Kuchen. Festliche Torten auf Bestellung. Zu Weihnachten bieten wir auch Plätzchen und “Weihnachtsbrot” an. Fragen Sie uns, wir helfen Ihnen gern weiter.

134

Overnatting i hyggelig miljø i rolige og barnevennlige omgivelser. Plass til 8 voksne og 4-6 barn. Felles dusj/ WC. Flerbrukslokale med plass til inntil 40 personer for servering. Bading, fiske og opplevelsesvandringen Kutråkket - en natur-, kultur- og historievandring med spørsmål i nærområdet. Fiske, bading m.v.

Furuvoll er et idyllisk lite gardsbruk langs Riksveg 2 i Nes på Romerike. Småskalajordbruk. Vi dyrker mandelpoteter, rabarbra, jordskokk, gulrot, blomkål, løk, rødbeter, purre, selleri, sukkererter, bønner mm. Gardsutsalg, barnehagebesøk, smaksprøver. Vårt mål er å levere ferske og sunne produkter rett fra jordet. Ferskere kan de ikke bli!

Accommodation in a pleasant environment in peaceful and childfriendly surroundings. Room for 8 adults and 4–6 children. Shared shower/WC. Multi-functional premises with capacity and catering for up to 40 people. Bathing, fishing and nature, culture and heritage trail.

Furuvoll is an idyllic small farm along Riksveg 2 (national road) in Nes in Romerike. A small-scale agricultural farm. We grow almond potatoes, rhubarb, Jerusalem artichoke, carrots, cauliflower, onions, beetroot, leek, celery, sugar snaps, beans, etc. Farm shop, kindergarten visits, taste samples. Our aim is to deliver fresh and healthy products that come straight from the ground. You can’t get fresher than that!

Übernachtung in freundlicher Atmosphäre in einer ruhigen, kinderfreundlichen Umgebung. Gemeinsame Dusche/WC. Mehrzweckraum mit Platz für 40 Personen für Bewirtung. Baden, Angeln und Erlebniswanderung.

Furuvoll ist ein idyllischer kleiner Bauernhof in Nes in Romerike, direkt an der Reichsstraße 2. Wir betreiben Landwirtschaft in kleinem Rahmen und bauen Mandelkartoffeln, Rhabarber, Topinambur, Möhren, Blumenkohl, Zwiebeln, rote Beete, Porree, Sellerie, Zuckererbsen, Bohnen usw. an. Hofladen, Kindergartenbesuche, Kostproben. Wir wollen frische, gesunde Produkte direkt vom Feld liefern. Frischer geht es nicht!


Øst / East / Ost | VESTFOLD | BUSKERUD | OPPLAND | HEDMARK | OSLO/AKERSHUS/ØSTFOLD

4

Høland Gaardsmotell

5

Låven på Huseby

6

Smedstad Gård

Åse og Arne Rød Oslovn 281, 1440 Drøbak +47 906 13 232 / 909 26 280 arroe@online.no www.hanen.no Open: 01.04 - 31.12 GPS: 59.69159 / 10.700472

Randi & Ole Kristian Skallerud Gjeriveien 76, 2022 Gjerdrum +47 639 91 090 / 911 58 398 smedstad.gaard@online.no www.smedstadgaard.no Open:01.01 - 23.12 GPS: 60.079192 / 11.073574

M

A

Med en hyggelig atmosfære og svært gunstige priser. Alle rom med bad, varme i gulv. Nyt det gode livet på landet, med naturskjønne omgivelser, med en avstand på 45 minutter fra Oslo. Skogturer, elgsafari, sopp og bærturer, turridning mm. Vårt mål er at du trives. Våre områder og rom er tilgjengelig med rullestol.

Gårdsbutikk med hjemmebakeri. Produksjon av takkebakst som kake– og potetlefser, flatbrød og rømmebrød. Flere slag brød og kaker i god håndverkstradisjon. Salg av saft, geléer, syltetøy og urteprodukter. Gården ligger langs fylkesvei 76, mellom Horgen (Mosseveien. – E6) og Drøbak. Åpningsdager torsdag og fredag.

Vi ønsker velkommen til en levende gård med melk, kjøtt og kornproduksjon. Vi kan tilby overnatting, møter, kurs og forskjellige selskapsarrangement. Ønsker dere å se og høre mer om gården kan vi også tilby omvisning i vårt løsdriftsfjøs med melkerobot. Servering av tradisjonell hjemmelaget mat.

With peaceful atmosphere and affordable rates. All rooms have bathroom, heated floor, TV. Enjoy the delights of country life in beautiful surroundings just 45 min from Oslo. Forest hikes, elk safari, mushroom/berry picking, horse trekking, etc. Your pleasure is our business. Our areas and rooms are wheelchair accessible.

Farm shop with its own bakery. We bake traditional Norwegian breads as well as other types of artisan breads and cakes. Sales of squash, jellies, jams and herbal products. The farm is located on county road 76, between Horgen (Mosseveien. – E6) and Drøbak. Open Thursdays and Fridays.

Torunn & Tom Rolfson Elverhøy, 1960 Løken +47 638 50 555 / 988 66 333 tom.rolfson@re-to.as www.gaardsmotel.no Open: all year GPS: 59.801797 / 11.446059

A A

ABCDH A

B

C

BC

AB

A

BC

B

A

A

A

A AdEF

Gemütliche Atmosphäre und sehr günstige Preise. Alle Zimmer mit Bad, Fußbodenheizung, TV. Genießen Sie das Landleben in reizvoller Umgebung, nur 45 Minuten mit dem Auto von Oslo entfernt. Waldwanderungen, Elchsafari, Pilze und Beeren sammeln, Reitausfl üge u.v.m. Bei uns werden Sie sich wohl fühlen. Unsere Bereiche und Zimmer sind für Rollstuhlfahrer zugänglich.

Hofl aden mit Bäckerei. Produktion von Pfannengebäck, Knäckebrot und Sauerrahmbrot. Mehrere Kuchen- und Brotsorten nach guter handwerklicher Tradition. Verkauf von Säften, Gelees, Marmeladen und Kräuterprodukten. Der Hof liegt an der Str. 76 zwischen Horgen (Mosseveien – E 6) und Drøbak. Geöffnet an Donnerstagen und Freitagen.

We welcome you to a lively farm with milk, meat and grain. We can offer overnight accommodation, meetings, courses and various party/special occasion events. If you would like to see and hear more about the farm, we can also offer you a tour in our free stall barn with a milking robot. Traditional homemade food is served. Wir begrüßen Sie auf unserem lebendigen Hof mit Milch-, Fleischund Getreidewirtschaft. Bei uns können Sie übernachten, Konferenzen, Fortbildungsveranstaltungen und verschiedene Feste organisieren. Wenn Sie mehr von dem Hof sehen und darüber erfahren wollen, dann bieten wir Ihnen gerne eine Führung durch unseren Offenstall mit Melkroboter an. Wir servieren traditionelle, selbst gemachte Speisen.

135


Ullershov gård

Inger-Marie og Per Ødegaard Ullershovveien 45, 2160 Vormsund +47 639 02 740 / 907 69 836 ullerhov@online.no www.ullershov.no Open: all year after agreement GPS: 60.157124 / 11.452392

A

AB

AB

B

8

Vestre Bjølsund

Gro Lunde og Trond Kristoffersen Ryggeveien 297, 1580 Rygge +47 692 60 061 / 478 89 882 post@vestre-bjolsund.no www.vestre-bjolsund.no Open: all year GPS: 59.394539 / 10.730691

Oscarsborg Festning

7

Festningsmuseum i Drøbakssundet/Oscarsborg fortress in Drøbakssundet/Die Festung Oscarsborg mitten im Drøbakssund

Øst / East / Ost | VESTFOLD | BUSKERUD | OPPLAND | HEDMARK | OSLO/AKERSHUS/ØSTFOLD

A A

AE

Ullershov gård ligger på neset der elvene Glomma og Vorma møtes. Gården var i førkristen tid et religiøst, administrativt og politisk senter som offersted for den norrøne guden Uller. Gården drives i dag med kjøttfeproduksjon, selskapslokaler og overnatting i de gamle restaurerte bygningene. Ullershov farm lies on the lip of land where the rivers Glomma and Vorma meet. In pre- Christian times the farm was a religious, administrative and political centre with a sacrificial altar for the Norse god Uller. Today the farm produces beef, hires out function halls and provides accommodation in its old, restored buildings. Der Hof liegt auf einer Landzunge an der Mündung der Vorma in die Glomma. In vorchristlicher Zeit befand sich hier ein religiöses und politisches Zentrum mit einem Opferplatz für den altnordischen Gott Uller. Der Hof betreibt Mastviehhaltung und bietet Gesellschaftsräume und Übernachtung in alten restaurierten Gebäuden.

136

Egen- og lokalproduserte grønnsaker, frukt og bær- noe økologisk, gårdsoster fra Østlandet, økologisk mel av gamle kornsorter fra Østfold, økologiske egg, urteprodukter til mat m.m. Gårdsbutikken er åpen mandag - fredag kl 10 - 17, lørdag kl 9 - 15. Own and locally produced vegetables, fruit and berries – some organic, farm cheeses from eastern Norway, organic flour from old grain varieties from Østfold, organic eggs, herb products for food etc. Opening hours: Mon–Fri 10 – 17 Saturday 9 – 15. Gemüse, Obst und Beeren aus eigener Erzeugung und aus der Region, teilweise Bioware, Hofkäse aus Ostnorwegen, Biomehl aus alten Getreidesorten aus Østfold, Bioeier, Kräuterprodukte u.a. Öffnun szeiten: Mo–Fr 10-17, Sa 09-15.

Foto: google

AD

131


MATHALLEN OSLO ÅPNER HØSTEN 2012

ET FANTASTISK MØTESTED OG ET MØTE MED MENNESKER. En mathall i Oslo vil være fantastisk. Jeg har lenge ønsket og håpet en etablering av noe sånt i Oslo. Et spennende reisemål, møter med mennesker som er opptatt av mat, proffe og andre, felles ståsted og de samme mulighetene vi møter i resten av verden. Tenk bare på Saluhallen i Stockholm – og å handle god mat, inspirert og kjent med ny mat, entusiastisk og kunnskapsrikt. En mathall i Oslo må bli et møte med profesjonelle mennesker som brenner for og som kan mat. Gjerne den lokale og kortreiste. Harald Osa, kokk og leder av Stiftelsen for Norsk Matkultur

Mathallen Oslo ligger på Vulkan ved Akerselva, midt i Oslo og Norges største marked. 3500m2 skal fylles med det beste av norsk mat og drikke. Mathallen Oslo skal være en markedsplass, formidler av kunnskap, inspirasjon og opplevelser. www.mathallenoslo.no


Fausko Skysstasjon


www.hanen.no

Kurs/Møterom / Course/Meeting / Kurse/Treffen

Kurs/GRUPPER/ Møterom

Course/GROUPS/meeting, kurse/GRUPPEN/treffen

139


Kurs/Grupper/Møterom / Course/Groups/Meeting / Kurse/Gruppen/Treffen

Finnmark Troms

Nordland

Nord-Trøndelag Møre & Romsdal Sør-Trøndelag

Sogn & Fjordane

Hedmark Hordaland

Norge/Norway/ Norwegen

Oppland Buskerud Akershus

Rogaland

Østfold

Vest-Agder

Oslo Vestfold Telemark Aust-Agder

Nordfjordeid

E6

15

Eidsvoll

5

Ask

Stryn

Råholt Jessheim

4

Sandene

2

Kløfta

Rotnes 4

E39

Slattum

5

E6

Årnes

E16

OSLO

Sørumsand Fetsund

E18

Førde

E39

1

Gaupne

E39

Sogndal

E16

E39 E16 Høyanger

Aurlandsvangen

Akershus/Oslo

Sogn og Fjordane

Florø

E6

Ski

E18

Lillestrøm

Ås

Askim Moss Rakkestad E6 111

Fredrikstad

Halden

2

52

3 9

Mysen

111

Sarpsborg

9

Bykleheiane

Løken

23

Drøbak

52

Gol

Ål

Nesbyen

Geilo

140

E18

4

40

Risør

E18 9 E39 E39

KRISTIANSAND Mandal

HØNEFOSS E16

E18

9

Flekkefjord

Hallingby

Krøderen

ARENDAL Lillesand

Buskerud

Aust-Agder

9

E16

Åmot

40

Hokksund E134

KONGSBERG

E18

DRAMMEN Røyken

40

Tofte Hvittingfoss


Kurs/Grupper/Møterom / Course/Groups/Meeting / Kurse/Gruppen/Treffen

Alværn Gard Eggedal Borgerstue Fausko Skysstasjon Hommen Gård Hest i Villmark Kringler Gjestegård AS

s.142 s.142 s.142 s.143 s.143

Foto: CH/www.visitnorway.com

1 2 3 4 5

141


Kurs/Grupper/Møterom / Course/Groups/Meeting / Kurse/Gruppen/Treffen

1

Alværn gard

2

Anne Margrete Alværn Alværn gard, 6947 Lavik +47 900 46 626 anne@alvarn.no http://www.alverngard.no Open: all year GPS: 61.10539 / 5.51440

B

BG

M

D

B

Eggedal Borgerstue

AD

Knut Fausko og Astri Sudmann Grøndalsvegen 1, 3560 Hemsedal +47 320 55 100 / 930 01 320 post@fausko.no http://www.fausko.no Open: all year GPS: 60.96461 / 8.64900

BC

BC

A

BC

AB

A

C

AB

B

B

B

AB

A

Garden ligg ved Sognefjorden, og tilbyr enkel tilgang til sjø og fjell. Dyrkar bringebær og har gardsutsal om sommaren. Leiger ut hjortejakt. Gardshus med god plass. Passar til møter og kurs. Kan kombinerast med jakt eller andre opplevingar. Eigen kokk. Løe og naust brukt til store arrangement.

Et lite familiedrevet hotell i Eggedal, med vekt på personlig service. Vi legger vår sjel i å lage hjemmelaget mat med ekte og naturlige råvarer. Et flott samlingssted for din ledergruppe som ønsker det unike - vi skreddersyr opplegget for dere! Ditt kurshotell midt i Buskerud, ved foten av Norefjell.

Spesialist på arrangement for grupper. For den vellukka firmaturen, det minnerike 50 årslaget, det bonderomantiske bryllupet. 20 rom, 55 senger. Moderne konferanserom. Unike måltidsopplevingar i gildehall, årestugu, 1700-tals kornmagasin og støl i høgfjellet. Konsertar og festivalar på Fausko Amfi.

The farm is situated by the Sognefjord, and offers easy access to the sea and mountains. Cultivated raspberries and farm shop in the summer. Rents out deer hunting. Farmhouse with plenty of space. Suitable for meetings and courses. Can be combined with hunting and other adventures. Own cook. Barn and boathouse used for large events.

A small family run hotel in Eggedal, with an emphasis on personal service. We put our hearts into making homemade food with genuine and natural ingredients. A great gathering place for your management team that wants it unique - we tailor the program for you! Your course hotel in Buskerud, near Norefjell.

Specialists on the arrangements for groups. For the successful business trip, the memorable 50th birthday, the farmer’s romantic wedding. 20 rooms, 55 beds. Modern conference rooms. Unique food experiences in the banquet hall, årestugu, 1700 officials granary and farm in the mountains. Concerts and festivals in Fausko Amphitheatre.

Ein kleines, familiengeführtes Hotel in Eggedal, mit einem Schwerpunkt auf persönlichen Service. Wir haben unser Herz in die Herstellung hausgemachte Speisen mit echten und natürlichen Zutaten. Ein großer Treffpunkt für Ihr ManagementTeam, die es einzigartig will - wir passen das Programm für Sie Ihr Kurs-Hotel in Buskerud, durch Norefjell!

Spezialisten über die Modalitäten für Gruppen. Für die erfolgreiche Geschäftsreise, den denkwürdigen 50. Geburtstag, des Landwirts romantische Hochzeit. 20 Zimmer, 55 Betten. Moderne Konferenzräume. Einzigartige Essen Erfahrungen in den Bankettsaal, årestugu, 1700 Beamte Getreidespeicher und Bauernhof in den Bergen. Konzerte und Festivals in Fausko Amphitheatre.

Der Hof liegt am Sognefjord entfernt und bietet einfachen Zugriff auf das Meer und die Berge. Kultivierte Himbeeren und Hofladen im Sommer. Vermietet Hirschjagd. Bauernhaus mit viel Platz. Geeignet für Meetings und Konferenzen. Kann mit der Jagd und andere Abenteuer kombiniert werden. Eigene Koch. Barn und ein Bootshaus für große Veranstaltungen genutzt.

142

Fausko Skysstasjon

Elisabeth Koren Bøle Sentrum, 3359 Eggedal +47 327 14 618 / 926 39 463 post@eggedal-borgerstue.no www.eggedal-borgerstue.no Open: all year GPS: 60.48363 / 9.57800

A A

3


Møterom

Meeting / Sitzungszimmer

Kurs/Grupper/Møterom / Course/Groups/Meeting / Kurse/Gruppen/Treffen

Hommen gård Hest i Villmark

5

Anne Gro og Anders Johnsen Gjernes, 4990 Søndeled +47 371 54 505 / 915 77 012 andejohn@online.no http://www.hestivillmark Open: all year GPS: 58.765088 / 9.330267

ABC

BC

AC

D

BC

Kringler gjestegård AS

Hilde Olstad og Helge Opsahl Åsveien 775, 2032 Maura +47 639 93 700 post@kringler.no http://www.kringler.no Open: all year on order GPS: 60.23582 / 10.99182

B

AB

B

C

D

A H

For grupper og bedrifter. Låven er et røft selskapslokale. Møterom, selskapslokaler i ombygd grisehus. Teambuilding. Aktiviteter: ridning, fiske, øksekast, pil og bue, luftgevær, padling, trillebårstafett m.m. Overnatting i villmarksleir m. stor grillhytte, tipi og liten tømmerkoie. Skaffer også annen overnatting. Badestamp. For groups and companies. The barn is a rustic party venue. Meeting room and party venue in a restored pig sty. Team building. Activities: horse riding, fishing, axe throwing, bow and arrowing, air rifling, paddling, wheel barrow relay racing, etc. Overnight accommodation on a camp site in the wilderness, which has a large barbecue cabin, tipis and small timber cabins. Hot tub. Für Gruppen und Betriebe. Die Scheune ist ein uriger Gesellschaftsraum. Konferenzraum, Gesellschaftsräume im umgebauten Schweinestall. Teambuilding. Aktivitäten: Reiten, angeln, Axtwerfen, Pfeil und Bogen schießen, Luftgewehr, Paddeln, Schubkarrenstafette usw. Übernachtung im Wildnislager mit großer Grillhütte, Tipi und kleinem Rundbohlenhaus. Badezuber.

B

AB

A

A

Velkommen til Kringler Gjestegård AS, 15 minutter fra Oslo Lufthavn Gardermoen. På Kringler Gjestegård arrangerer vi kurs, konferanser, selskap og aktiviteter. En rolig atmosfære og landlig idyll bidrar til opplevelse og læring for sinn, kropp og sanser. Vi har 33 rom med totalt 50 senger. Welcome to Kringler Gjestegård AS, 15 minutes from Gardemoen Airport in Oslo. At Kringler gjestegård (guest farm), we arrange courses, conferences, parties and activities. The relaxing atmosphere and idyllicness of the country helps to create an experience for the mind, body and senses. We have 33 rooms with 50 beds in all. Willkommen auf dem Kringler Gjestegård AS, nur 15 Minuten vom Osloer Flughafen Gardermoen entferntWir arrangieren Fortbildungsveranstaltungen, Konferenzen, Gesellschaften und Aktivitäten. Hier erleben und lernen Körper, Geist und Sinne die Wohltaten unserer ruhigen Atmosphäre und ländlichen Idylle. Wir haben 33 Zimmer mit insgesamt 50 Betten. Foto: Ole Jonny Trangsrud

4

143


Foto: Terje Borud/www.visitnorway.com


REISERUTER | TRAVEL ROUTES | REISEROUTEN

SPOR FRA VÅR TID

TRACES OF OUR TIMES SPUREN UNSERER ZEIT

Nasjonale Turistveger Nasjonale turistveger er 18 utvalgte strekninger gjennom det ypperste av norsk natur. Opplevelsen av fjell, fjord og kyst er utgangspunktet for gode kjøreturer. Utsiktspunkt og tilrettelagte rasteplasser med spennende arkitektur og kunst, skal stimulere den reisende til å nyte og bruke naturen. Statens vegvesen står for utviklingen av disse vegstrekningene. ©Foto: Roger Ellingsen / Statens vegvesen

The National Tourist Routes The National Tourist Routes are 18 selected stretches of road that pass through Norway’s nature at its best. Being able to experience mountains, fjords, waterfalls and coastline provides the basis for some wonderful drives. The Tourist Routes include viewpoints and rest areas with exciting art and architecture, to stimulate travellers to enjoy and use Norway’s nature. ©Foto: Jarle Wæhler / Statens vegvesen

Norwegische landschaftsrouten Das Netz der nationalen Touristenstrassen umfasst 18 ausgewählte Strecken in grandiosen Landschaften. Mit Bedacht angelegte Aussichtspunkte und Rastplätze machen Berge, Fjorde, Wasserfälle, Ufer und Meeresküste direkt er-fahrbar, und das ist auch sinnlich gemeint, denn mit architektonischen und künstlerischen Gestaltungselementen werden die Besucher auf die freie Natur neugierig gemacht. ©Foto: Jarle Wæhler / Statens vegvesen

www.hanen.no | www.turistveg.no | 141 14

www.nasjonaleturistveger.no


Kurs/Grupper/Møterom / Course/Groups/Meeting / Kurse/Gruppen/Treffen

”NORSKE BYGDEPERLER 2012/2013”

“Norwegian Rural Pearls 2012/2013”

”NORSKE BYGDEPERLER 2012/2013” Er du fornøyd med produktet du står med i hånden? HANEN ønsker å vite hva du som bruker av katalogen synes om produktet. Vi håper derfor du kan bruke 7-8 minutter på å svare på noen enkle spørsmål. Du blir da med i trekningen om 5 spennende produkter/tilbud fra noen av våre flotte bedrifter. Se http://hanen.no/bygdeperler2012-13/ for mer informasjon om skjemaet og premiene. Vi setter stor pris på tilbakemeldingen, og takker for hjelpen! Mvh HANEN Nadja Hartikkala (Prosjektleder)

146

“Norwegian Rural Pearls 2012/2013” Please visit our website for feedback on this product. Answer the questionnaire and you could be the lucky winner of some fine products offered from selected businesses presented in this catalogue! To answer the questionnaire, go to http:// hanen.no/bygdeperler2012-13/ We appreciate your help! Regards, HANEN Nadja Hartikkala (Projectmanager)

x x


Lokalmatriket

valdres

Norges første natur- og kulturpark www.valdres.no/lokalmat

Foto: Jan Askildsen

– inviterer deg til opplevingar for ganen!


Foto: Terje Rakke/Nordic Life/FN

Foto: Terje Rakke/Nordic Life/FN

En smak En smak av Norge av Norge

Gode opplevelser Gode opplevelser varer lenge..! varer lenge..!

G av e

sjekk

G av e

sjekk

GavekoRT GavekoRT - DeN peRFekTe - DeN peRFekTe GaveN! GaveN! Gi bort en minnerik Gi bort opplevelse en minneriktilopplevelse din kjære eller til dinnoen kjære dueller noen setter pris på.setter Et gavekort pris på. fra Et gavekort De Historiske fra De er Historiske en originalerogen origin eksklusiv gave eksklusiv som garantert gave som blirgarantert verdsatt. blir Gavekortet verdsatt. kan Gavekortet benyttes på alle benyttes våre medlemshoteller på alle våre medlemshoteller og spisesteder ogrundt spisesteder r i Norge. Du bestemmer i Norge. Du selv bestemmer beløpet selv (minimumsbeløp beløpet (minimumsbeløp kr.300), og gavekortet kr.300), ogergavekortet gyldig i etterårgyldig fra deti ett skrives år fraut.det skrives u

Et Gavekort Et fraGavekort De Historiske fra De er Historiske en ideell presang er en ideell til byllup, presang til b fødselsdager,fødselsdager, jubileer, ellerjubileer, andre merkedager eller andre merkedager og og anledninger. anledninger. Eller hvorfor Eller ikke gi hvorfor bort en ikke romantisk gi bort en romantisk weekend til din weekend kjære?til din kjære? Bestill ditt gavekort Bestill på;ditt gavekort på;

www.dehistoriske.no www.dehistoriske.no


du nal og kan undt

NORSK/ENGLISH/GERMAN

Overnatting/ Accommodation/ Übernachtungsmöglichkeiten A= Bed & Breakfast B= Gjestegård/Guesthouse hotel/ Gasthof C= Hotell/Hotel/Hotel D= Leilighet/Apartment/Wohnung E= Pensjonat/Guest house/Pension F= Rorbu/rorbuhotell/sjøhus/Rorbu (fi shermen’s cabin)/Fischerhütte G= Seter/fjellstue/Koje/Mountain farm/ mountain lodge/Almhütte/ Gebirgsgasthof H= Annet overnattingsted/ Other accommodation/Andere Unterkünfte

Hest/Horse riding/Reitangebote A= Turridning/Horse trekking/ Reitausflüge B= Rideundervisning/Riding lessons/ Reitunterricht C= Andre aktiviteter/Other activities/ Andere Aktivitäten Jaktutleie/Hunting/Jagd A= Småviltjakt/Small game/Niederwild B= Storviltjakt/Large game/Hochwild Båtutleie/Boat hire/Bootsverleih A= Uten motor (robåt)/Rowboat/Ohne Motor (Ruderboot) B= Med motor/With motor/Mit Motor C= Kano-/kajakkutleie/Canoe-/kayak rental/Kanu-/Kajak mieten

Frittliggende hytte/feriehus/ Cabin/holiday home/Hütte/Ferienhaus

Fiske/Fishing/Angeln A= Laksefi ske/Salmon fishing/ Lachsangeln B= Innlandsfi ske/Freshwater fishing/ Allgemeines Süßwasserangeln C= Isfiske/Ice fishing/Eisangeln D= Sjøfiske/Sea angling/Angeln im Meer

Campingplass/Campsites/Campingplatz Servering/Food served/Bewirtung A= Gård (hovedhus, m.v.)/Farm (farmhouse, etc.)/ Bauernhof o.ä. B= Kafé, restaurant, spisesal/Cafe/ restaurant/dining room/Café/ Restaurant/Speisesaal o.ä. C= Lavvo, gapahuk m.v./Lavo (skin tent), turf hut, etc./Lavvo, Torfhütte o.ä. D= Seter/fjellstue/Mountain farm/ mountain lodge/Almhütte/ Gebirgsgasthof E= Annet serveringssted/Other eating places/Sonstige Gastronomie G= Servering av gårdens egne produkter/Local food/Regionale Lebensmittel Ø= Økologisk/Organic/Ökologisch

t.

Gårdsbutikk/Farm shop/Hofladen M= Mat/Food/Lebensmittel Ø= Økologiske produkter/Organic produce/Ökologische Produkte A= Annet/Other/Sonstiges

yllup,

Besøksgård/Open farm/Besuchshof Kulturminne/Severdighet/Cultural monument/Attraction/Kulturdenkmal/ Sehenswürdigkeit

Fottur/Walking tour/Wanderungen A= På egen hånd/Independently/Auf eigene Faust B= Med guide/With guide/Mit Führer Ski-tilbud/Skiing/Skiangebote A= Langrennsløyper/Cross-country skiing/Skiwandern in präparierten Loipen B= Alpint/Downhill skiing/Abfahrtslauf Kurs-/Møterom/Course-/Meeting room/Kurse-/Tagungsraum

A

Andre aktiviteter/Activities and experiences/Verschiedene Aktivitäten und Erlebnisse A= Gård med dyr/Farm with animals/ Hof mit Tieren B= Gårdsmuseum/Farm museum/ Hofmuseum C= Galleri/Gallery/Galerie D= Bademuligheter/Bathing opportunities/Bademöglichkeit E= Sykkelutleie/Cycle rentals/ Fahrradverleih F= Hundekjøring/Dogsledding/ Hundeschlittenfahrten

Norske bygdeperler 2012 2013  

Bygdeturismen, lokal matkultur, naturen, historiene, kulturlandskap, vertskapet – alt dette og mere til er med på å skape den unike opplev...

Norske bygdeperler 2012 2013  

Bygdeturismen, lokal matkultur, naturen, historiene, kulturlandskap, vertskapet – alt dette og mere til er med på å skape den unike opplev...

Advertisement