Page 1

‘Duizend en één baan: werken bij de gemeente is verrassend veelzijdig’

werk bij de gemeente


‘duizend en één baan’

w p m


werken bij een peellandgemeente: veraswerken bij een peelgemeente: verrassend veelzijdig gemeenten deurne, asten, someren, gemert-bakel, laarbeek en helmond

Is werken bij de gemeente in de regio Zuidoost-Brabant iets voor jou? Ja? Aan welke gemeente wil jij jouw talent dan graag verbinden? Werk je graag bij een grote gemeente? Of pas je beter in een kleinere gemeente? Daar kun je maar op één manier achter komen, en dat is de ambtelijke uitdaging aangaan. In de unieke samenwerkingsproductie ‘Duizend en één baan: werken bij de gemeente is verrassend veelzijdig’ doen zestien medewerkers hun woordje. Wat beweegt hen? Wat zijn hun wensen, behoeften, ervaringen, ambities en carrières bij de gemeenten Deurne, Asten, Someren, Gemert-Bakel, Laarbeek en Helmond? De hoofdpersonen uit ‘Duizend en één baan’ werken soms al geruime tijd bij de gemeente. Ze kennen de gemeentelijke organisatie behoorlijk, van haver tot gort of zijn er recent hun loopbaan gestart. Ze vertellen wat hen trekt, boeit en interesseert aan het ambtenaarschap. Ze laten zien over welke talenten en kwaliteiten zij beschikken, en welke kracht(en) zij benutten om hun werk zo goed mogelijk te doen. De zestien medewerkers hebben gekozen voor een baan, stage of traineeship bij de gemeente vanuit een unieke visie. Ieder heeft een eigen verhaal. De een kiest voor het maatschappelijke karakter. De ander ziet toegevoegde waarde in de spilfunctie van de gemeente in relatie met de lokale samenleving. Een derde gaat juist voor de breedheid en gevarieerdheid van de functie. ‘Duizend en een baan’ bestaat uit een mix van zoveel mensen, zoveel meningen, zoveel verschillen én overeenkomsten. De gemeenschappelijke deler is het gemeenschappelijk gevoel samen te bouwen aan een betere gemeente. De medewerkers zijn zich bewust van het belang om samen te werken, als onderdeel van een groter geheel. Ze tonen tevens de wil om de lokale samenleving, vanuit hun gemeente, verder op de rit te zetten. Laat je dus verrassen door de veelzijdigheid van werken bij een gemeente in de Peel. Geen gemeente is hetzelfde: het zijn de medewerkers die de gemeente (organisatie) maken tot wat ze is.


‘dynamiek op de frontlinie’ ‘dynamiek op de frontlinie’ Je bent betrokken bij jouw werk. Je ziet waartoe inspanningen kunnen leiden. Je hebt hart voor de stad waarin je werkt en woont. Gezond van lichaam en geest, ga jij graag een stap verder.

‘Op de afdeling Economie & Arbeidsmarkt (E&A) binnen de dienst Samenleving & Economie komt de actualiteit direct binnen. Dat maakt mijn werk bij de gemeente Helmond ontzettend uitdagend. Weinig kans op sleur, want daar kan ik echt niet tegen. Geef mij maar wat druk op de ketel, gezonde stress is niet verkeerd. Ik duik daarbij graag in de inhoud. Ik hou me bijvoorbeeld bezig met sociaal economische projecten die voortkomen uit de grootschalige opknapbeurt van de wijk Binnenstad. Bij dit meerjarenproject trekken inwoners, marktpartijen, woningcorporaties en de gemeente samen op. Het einddoel: een wijk met sfeervolle woningen, groene omgevingen en ontspanningsruimte voor iedereen. De gemeente Helmond investeert voortdurend in werkgelegenheid. Leidraad zijn duurzame versterking en de transformatie van industriestad naar een kennis georiënteerde samenleving. Onze gemeente zet bijvoorbeeld sterk in op de automotive en food industrie. De overheid heeft onze regio aangewezen als Brainport: de focus ligt op hoogwaardige en duurzame ontwikkelingen op het gebied van ‘in car’, design en verkeerstechnologie. Dat gecombineerd met de automotive campus en het automotive house maakt Helmond aantrekkelijk voor hoog opgeleide kenniswerkers uit binnen- en buitenland. Via het project Food Capital gebeurt er ook in Helmond van alles op het vlak van Foodprocessing technologie. Wist je dat Food industrie de grootste werkgever in Helmond is? Een aantal sterke consumentenmerken is hier gevestigd, en als regio zijn we leidend op Foodproductie. Ook hier werken ondernemers, het onderwijs en de overheid intensief samen. Ik voel me erg betrokken bij mijn stad. Ik kom er vandaan, ik woon en werk er! Dagelijks pluk ik de vruchten van wat we - samen met gemeente, inwoners, organisaties en bedrijven - hebben gezaaid. We werken met z’n allen aan een betere stad, Helmond is al goed, maar het kan altijd nog beter.’ Anke van den Heuvel, projectmanager E&A gemeente Helmond

d a k


de frontoffice als het visitekaartje’ ‘de frontoffice als het visitekaartje’ van nature ben jij zorgzaam ingesteld en heb je hart voor de mensen en hun behoeften. collegialiteit is jou totaal niet vreemd, en ook de nodige dosis creativiteit is aan jou wel besteed.

‘Als consulente Wmo ben ik bij mensen en hun hulpvraag betrokken vanaf de frontoffice. Sinds de Wet maatschappelijke ondersteuning (2007) van kracht is, hebben we een speciaal gemeenteloket waar inwoners met een beperking terecht kunnen voor (aan)vragen en voorzieningen op het vlak van welzijn, zorg en wonen. Denk daarbij aan verzoeken voor een rolstoel, scootmobiel, informatie over parkeerkaarten voor gehandicapten, buurt- en taxivervoer en specifieke woningaanpassingen. Mijn rol is onder andere de mensen van een passend advies voorzien. Het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en ‘meedoen’ staat daarbij voorop. De keuze van de klant is overigens leidend. Ons beleid is gericht op de eigen verantwoordelijkheid - ‘leer mensen vissen in plaats van hen de vis te geven’ - en waar nodig geven wij de gewenste ondersteuning. Voor mijn functie is het zaak dat je goed kunt luisteren en probleemoplossend kunt handelen. Druk uitoefenen kun je daarbij beter vermijden, wijs mensen eerder op datgene dat hen vooruit kan helpen. Het leuke aan mijn baan bij de gemeente is dat ik daarnaast de vrijheid krijg om dat wat ik interessant vind mede vorm te geven. Van nature ben ik geïnteresseerd in mensen maar ook creatief ingesteld en ook die kwaliteit kan ik hier prima kwijt. Zo hebben we in werkgroepverband een scootmobiel- en een gehandicaptenintegratieproject - hoe is het om blind, doof en beperkt te zijn? - voor leerlingen van groep acht opgezet. Vrijwilligers met een beperking draaien deze initiatieven nu zelfstandig, deels gefaciliteerd door de gemeente. Een leuke vorm van cliëntenparticipatie! Op onze afdeling werken we met parttimers. Dan is het ook van belang dat we de zaken goed overdragen aan elkaar. Omdat de klik er onderling is en we elkaar voortdurend informeren verloopt de samenwerking fijn en naar tevredenheid. We hebben een roulerend systeem van taken, dan sta ik aan de balie, en dan een van mijn collega’s. Ieder heeft zo haar eigen klanten. We hechten waarde aan één vaste contactpersoon voor de klant, want die heeft daar alle baat bij.’ Ine Grosfeld, consulente Wmo en beleidsadvisering gemeente Someren


‘iets betekenen voor de ander’ ‘iets betekenen voor de ander’ je weet dat je iets wilt doen met communicatie. je weet ook dat je dat niet wilt doen bij een willekeurig bureau. je hebt weinig zin om de baas zijn portemonnee te vullen. dus wat let je? jij gaat in dienst bij de gemeente.

‘Het maatschappelijke karakter is wat mij trekt. Ik wil graag wat betekenen voor anderen. Ik heb een tijdje gewerkt bij een commercieel adviesbureau, maar daar begon ik de inhoud al snel te missen. Toen wist ik: ik wil graag een baan bij de gemeente. Het leuke van mijn werk is dat ik vorm geef aan interessante, bijzondere en uitdagende vraagstukken. Ik doe zowel interne als externe communicatie. Bij een gemeente sta je aan de ene kant midden in de lokale maatschappij, ook al zit je vaak achter je bureau. Veel van wat er zich afspeelt in de gemeente kun je bij ons terugvinden in de vorm van bijvoorbeeld evenementen, brochures, jaarverslagen, adviezen, projecten en plannen. Teksten schrijven is ook onderdeel van mijn werk. Bijvoorbeeld voor het burgerjaarverslag. Maar het komt ook voor dat je bezig bent met een website of het promoten van een nieuwe woningbouwlocatie. Aan de andere kant heb ik te maken met vragen, wensen en behoeften van medewerkers, en ondersteun ik drie wethouders. Zij hebben ieder hun eigen agenda met doelstellingen die ze nastreven. Eigenlijk heb ik steeds weer een andere pet op, omdat er zoveel verschillende dingen zijn waar ik aan meewerk. Multitasking is part of the job. Je doet veel verschillende dingen, soms tegelijkertijd. Dan ben je bezig met een plan, dan belt de pers met een belangrijke vraag. Wat doe je eerst, wat komt later? Dit vak moet je liggen. Het communicatievak is heel dynamisch, juist bij een gemeente. Hier komen zoveel lijntjes, kennis en mensen samen, dan moet je goed prioriteiten kunnen stellen. Dat is de uitdaging.’ Linda Jacobs, consulent communicatie en voorlichting gemeente Laarbeek

‘ u b


‘Handelen vanuit crossverbanden’ ‘handelen vanuit crossverbanden’ binnen jouw gemeente staat stedelijke ontwikkeling op een hoog niveau. Doorgaans een interessant en gecompliceerd proces. Zoveel belangen en behoeften, zoveel meningen en wensen. Aan jou de uitdaging om binnen de kaders gezamenlijk een maximaal haalbaar resultaat te behalen.

‘In Helmond pakken we het voortvarend aan. Zo wordt de Helmondse binnenstad grootschalig verbeterd. In pakweg tien jaar tijd staat een vernieuwde wijk van circa 1200 woningen met bijbehorende voorzieningen overeind. Als gemeente zijn we regisseur gebleven van het totale proces en doen alle werkzaamheden vanuit de eigen organisatie.

Ik ben betrokken bij ontwikkelingen op diverse schaalniveaus ‘van stad tot straatsteen’. Zeer divers werk, alle aspecten komen om de hoek kijken. Mijn vak omvat in grote lijnen plannen ontwerpen, maar dat binnen een brede economische en maatschappelijke context. Daarin spelen niet alleen de stenen maar ook de mensen en hun wensen op het gebied van groen-, speel-, parkeer- en wijkvoorzieningen een grote rol. We betrekken wijkbewoners en instanties zo vroeg mogelijk bij de wijkvernieuwing. Zo bouwen we samen aan het hart van de wijk. Of het nu om mensen en hun leefomgeving of bestemmingsplannen en inventarisering van gegevens gaat: het vindt allemaal een weg binnen mijn functie. Dit kan alleen met een integrale aanpak. Je bent continu in overleg met collega’s uit andere vakdisciplines en in die zin ook met externe adviseurs en private partijen.

Verbanden kunnen zien en leggen is voor mijn vak cruciaal. Dat maakt werken bij een gemeente voor mij interessant. Het gaat om zoveel meer dan het fysieke product - het ontwerp en eindresultaat -. Het denken van groot naar klein (de details), de verdieping en de kruisverbanden bieden mij de meerwaarde die ik zoek.’ Edwin van Renterghem, stedenbouwkundige gemeente Helmond


‘de diepte in is een keuze’ ‘de diepte in is een keuze’ je houdt van groen en alles wat daarbij komt kijken. al ga je graag de diepte in, jij weet van alles wat. je hebt weinig met ‘eilandjes’. jij ziet brood in samen werken aan een groter geheel.

‘Mijn kerntaak is het beheer van groen, natuur en landschap van onze gemeente. Plus het beleid hiervoor ontwikkelen. Bij een kleinere gemeente als Asten heb ik een gevarieerd takenpakket. Dat is voor mij persoonlijk heel interessant. Zo ben ik betrokken bij kapvergunningen en bezwaarschriften maar ook bij plannen voor speelruimte en bomen en de ontwikkeling van het Peellandschap. De vraag die in mijn werk centraal staat is: wat willen we met onze bomen en ons landschap? Gaan we bijvoorbeeld voor lanen, poelen, bossen of open velden? We werken binnen een door de overheid gesteld kader. We zijn als gemeente vrij om eigen keuzes te maken, maar daarbij wel aan richtlijnen ‘van bovenaf’ (provincie en rijk) gebonden. Het voordeel van mijn werk is dat ik op veel terreinen ervaring opdoe en dat ik direct bij de bron betrokken ben. Minpuntje is soms wel dat ik voor mijn gevoel te weinig de diepte in kan. Maar daar staat tegenover dat als ik wil sparren met andere gemeenten, dat tegenwoordig steeds beter kan. Het eiland maakt vaker plaats voor samenwerking. En daar plukken we met z’n allen de vruchten van. Veel buurgemeenten hebben net als wij veel buitengebied, kennis delen is dan een prima plan. Ik voel me thuis bij de gemeente. Mijn droombaan was iets met bosbouw, ergens in de tropen. Ik heb tropische bosbouw gestudeerd in Wageningen. Maar ik werd verliefd op iemand die daar anders over dacht. Bomen groeien gelukkig overal, dus ook in Asten. Plantjes en bomen zijn geduldig, ik heb wat met bomen, altijd al gehad.’ Maaike van Jole, beleidsmedewerker Groenbeleid gemeente Asten

‘ w h


‘de combi werk en gezin, het complete ‘de combi werk en gezin, het complete plaatje’ je weet steeds beter wat je wilt. daar werk je continu aan. je hebt fijne collega’s om je heen, de samenwerking staat voorop. Voor jou is je baan belangrijk, net als de zorgtaak. inmiddels heb jij ervaren dat je werk en gezin prima kunt combineren.

‘Binnen het team is ruimte voor eigen initiatieven en doorgroeimogelijkheden. Ik werk op de afdeling DIV, dat staat voor documentaire informatievoorziening. Hier is bijvoorbeeld het archief gevestigd en worden de interne en externe poststromen verwerkt. Nu onze dienst is gedigitaliseerd, is de kans dat gegevens kwijtraken bijna nihil. Ander voordeel is de beschikbaarheid: medewerkers kunnen de informatie op meerdere momenten inzien. Ook volgen we zo het behandelproces tot op de millimeter en, heel belangrijk, besparen we ruimte. Mijn vakgebied is continu in beweging. De documentaire informatieanalist zorgt ondermeer voor het stroomlijnen van de informatie binnen onze organisatie. Denk bijvoorbeeld aan het registreren van documenten, het toekennen van metagegevens aan documenten en het invoeren van workflowprofielen. Met het Documentaire Management Systeem beschikken we over de best denkbare middelen waarmee we de documentstromen in goede banen leiden. Mijn werkzaamheden voor de dienst Zorg & Inkomen zijn bijvoorbeeld postregistratie en verwerking, selecteren en vernietigen van archiefbescheiden, vormen en ordenen van dossiers, verstrekken van informatie uit het archief, inventariseren, schonen en vaststellen van archiefbescheiden. Ook ben ik betrokken bij verbeterinitiatieven, dat zijn vaak boeiende, leuke en leerzame projecten. Samen streven we naar de optimale dienstverlening waarbij een fijne sfeer en omgang met mijn collega’s centraal staan. Voor mij is deze baan bijna ideaal, gezin en werk kan ik combineren, aan mijn ontwikkeling kan ik blijven werken. Mijn werkgever biedt mij ondermeer flexibele werktijden, ruime verloffaciliteiten en betaald ouderschapsverlof. Het maatschappelijke karakter is wat mij ook bijzonder aanspreekt. Bovendien tref je in onze organisatie een mix van mensen, meningen, karakters en culturen aan. En dat is wat mij zo aanspreekt aan mijn baan bij de gemeente.’ Judith Kanters, medewerker DIV gemeente Deurne


‘je eigenaar maken van je vak’ ‘je eigenaar maken van je vak’ burgerbelangen staan in jouw werk centraal. maar ook aan de behoeften van het gemeentelijke apparaat kom jij tegemoet. je drang om kennis te vergaren is altijd leidend. dat je daarbij over een flexibele werkinstelling beschikt, is jouw persoonlijke talent.

‘Alles wat met het water van doen heeft, in publieke zin, dat komt bij mij terecht. Vanuit de dienst Beheer Openbare Ruimte (BOR) ben ik betrokken bij de allereerste gedachte en planvorming tot de advisering, ontwikkeling van beleid en het uitvoeringsproces rondom waterzaken. Daarbij horen uiteraard ook de financiële haalbaarheid en de technische en creatieve kant, zoals het ontwerpproces van bijvoorbeeld systemen voor afwatering, riolering en gemalen. Water is een complex maar bijzonder boeiend thema. Gelukkig wint de aandacht voor water steeds vaker aan terrein. Water is per slot van rekening de bron van al het leven. Mede door aangescherpte richtlijnen vanuit nationaal en Europees verband in verband met de klimaatverandering en lokale gevolgen daarvan, is het waterbeleid ook in Deurne steeds beter op de kaart gezet. Mijn collega’s en ik werken vanuit flexplekken. Dat bevalt goed. Het is een moderne afdeling, zowel voor wat betreft de frisse uitstraling als wel de technische hoogstandjes op het gebied van de communicatietechnieken, stilteruimten en klimaatbeheersing. Het mooie van mijn vak zijn ook de verschillende contacten met waterschap, provincie en gemeenten en externe specialisten op het gebied van water. Op deze manier groeit onze kennis, met alle voordelen van dien voor de mensen en hun leefomgeving. Voor mij is dit het uitgangspunt als je bij een gemeente gaat werken: je dient de belangen van de raad, de wethouders en de burgemeester, maar met name die van de burgers. Welke functie je daarbij uitoefent, dat is voor mij minder relevant. Ik maak mezelf graag eigenaar van mijn vak.’ Ruud Oosterhof, beleidsmedewerker BOR gemeente Deurne

‘ b e


‘balans in baan, bedrijf en buitenwerk’ ‘balans in baan, bedrijf en buitenwerk’ je houdt van vrijheid in baan en bedrijf. jouw talenten liggen op meerdere vlakken. jij bent een echte doener, daar ligt jouw talent.

‘Afwisselend! Dat is mijn werk in elk geval. Ik ben medewerker Buitendienst en vind het buitenwerk ideaal. Samen met mijn collega’s verricht ik verschillende onderhoudswerkzaamheden op diverse locaties in de gemeente. De basis van waaruit wij werken is de gemeentewerf.

Mijn werkzaamheden zijn specifiek omdat ze om onderhoud en reparatie gaan. Maar tegelijkertijd is mijn takenpakket heel breed. Want ik doe namelijk van alles wat. Van de loszittende steen tot technische reparaties en montageklussen. Ik ben breed inzetbaar. Ik kan alles maken en ben niet bang om aan te pakken.

Mijn werk bij de gemeente is parttime. Zo heb ik de tijd en de energie om mijn bedrijf goed te kunnen runnen. Wat ik doe bij de gemeente, doe ik ook voor verschillende opdrachtgevers. Handjes zijn namelijk altijd nodig. Door een baan (zekerheid) met een bedrijf (risico) te combineren krijg ik de vrijheid die ik prettig vind. Ik verhuur trouwens ook nog springkussens voor evenementen. Ik gedij het prettigst bij een goede balans in werk en hobby.

Ik ben een rasechte buitenagrariër, een levensgenieter en fanatiek als het aankomt op voetbal. Daar doe ik veel voor. Ik hou van dingen organiseren en doe veel als vrijwilliger, bijvoorbeeld voor het jeugdkamp en sinterklaasfeest. Ik ben bovendien een verenigingsdier. Ik hou van mensen om me heen en daar vind je mij vooral als ik niet ‘voor het kostje’ werk.’ Marijn Donkers, medewerker Buitendienst gemeente Laarbeek


‘de weg van functioneel en systematisch’ ‘de weg van functioneel en systematisch’ jij bent efficiënt ingesteld en hebt verstand van functionele processen. je weet wat je wilt en hoe je dat het beste kunt bereiken.

‘Van beroep ben ik functioneel beheerder. Samen met mijn collega ben ik verantwoordelijk voor de digitale verwerking van documenten en bijbehorende workflow. We gebruiken daarvoor een specifiek systeem: Filenet P8. Voor mijn functie is van belang dat dit systeem goed onderhouden wordt. Ook ben ik betrokken bij het ontwerpproces van nieuwe digitale processen en ondersteun ik de doorontwikkeling ervan. Als documenten binnenkomen worden ze op de afdeling Documentaire Informatie Voorziening gescand en in het systeem opgenomen. Documenten kunnen aanvragen en vergunningen zijn, of andere inkomende post van burgers of organisaties. Vervolgens gaan we na voor welke afdeling en/of behandelaar de documenten bestemd zijn. Tegenwoordig gaat alles digitaal: van ondertekenen tot opslaan en archiveren. Dat heeft veel voordelen. De gegevens zijn nauwkeurig te checken, de omloopsnelheid is hoog en de kans op informatieverlies klein. Mijn achtergrond is bedrijfskundige informatica. Mijn afstudeerstage heb ik afgerond bij de gemeente Gemert-Bakel, waar ik vervolgens deze baan kreeg aangeboden. Ik heb andere werkgevers overwogen maar bedacht me ook: ik kan voor een commerciële partij gaan werken maar dan zit ik voortdurend op de weg, van klant naar klant. Nee, laat mij maar werken dichtbij huis. Dat vind ik heel wat prettiger dan in de file staan. Ik ben toch wel gehecht aan mijn vrienden en naaste omgeving, en aan het gezellige Brabantse leventje.’ Leon Meulemeesters, functioneel beheerder gemeente Gemert-Bakel

‘ k v


‘de financiële kant van het verhaal’ ‘de financiële kant van het verhaal’ cijfermatig werken dat bevalt jou wel. je bent goed voorbereid, bijvoorbeeld door jouw studie algemene economie. je kiest niet voor de bank of projectontwikkelaar. voor nu heb jij een breder doel voor ogen. jij wil de gemeente vooruit helpen met jouw kennis van de financiële zaken.

‘Is een woningbouwproject financieel haalbaar of niet? Over dit soort vragen ga ik. Onderzoeken wat het financiële plaatje is en de risico’s en resultaten in rapport brengen, dat is de kern van mijn baan als planeconoom. In alle kernen van onze gemeente wordt gebouwd, nieuwbouw is hard nodig bijvoorbeeld voor een goede en efficiënte doorstroom. Als planeconoom haal ik de informatie van collega’s bij elkaar. Op basis van de aanwezige gegevens en van een eventueel bezoek op locatie, breng ik in kaart hoe de situatie is, en wat dat gaat kosten. Mijn bevindingen worden aan het eind van het traject aan de raad voorgelegd die vervolgens een beslissing neemt. Werken bij de gemeente heeft voor mij ook een verrassend aspect. Ik heb ervaren dat het erg interessant kan zijn om met zoveel verschillende spelers, (politieke) belangen, visies en meningen om te gaan. Groen- en waterbeleid, stedenbouw, openbaar beheer: ik spreek en overleg met diverse medewerkers op verschillende werkgebieden. Van al die losse puzzelstukjes leggen we samen een puzzel. Tijdens mijn studie algemene economie aan de universiteit in Tilburg dacht ik meer aan een baan in de financiële wereld. Toen een huisgenoot me wees op deze baan, had ik toch wel gelijk zoiets van: ‘daar wil ik wel eens rondkijken’. Ik was best verbaasd dat ik later ben aangenomen. Hoewel ik goed ben opgeleid, beschikte ik (toen nog) niet over relevante werkervaring. Ik vind het een pre als de werkgever ook naar andere zaken kijkt, zoals persoon en inzet, bij de keuze voor een werknemer.’ Tom van der Tuijn, planeconoom gemeente Gemert-Bakel


‘werken aan id en ‘werken aan identiteit en imago’

je bent net klaar met je opleiding en je besluit trainee te ‘worden’. je gaat achtereenvolgens aan de slag bij drie overheidsinstellingen in de provincie Brabant. je drijfveer is namelijk ook werken en leren onder de vlag van een organisatie met oog voor de maatschappij: de gemeente.

‘Mijn werkzaamheden richten zich voornamelijk op beleid. Ik houd me bezig met een beleidsnotitie over sociaal maatschappelijke interventies op het gebied van jeugd. Ook heb ik een onderzoek mee opgezet voor een Helmondse Wmo-raad, en heb ik samen met collega’s een bijeenkomst opgericht voor Wmo-gebruikers.

Voor mij is de aard van het project belangrijk. Helmond biedt mij de mogelijkheid om mezelf meer te ontwikkelen op de inhoud. De gemeente is vernieuwend bezig is en dat is natuurlijk altijd interessant. In Helmond deinzen ze er niet voor terug om een niet eerder bedacht idee op te pakken en uit te werken. Hiervoor heb ik een half jaar bij Provincie Noord-Brabant gewerkt. Dat werk was vooral uitvoerend. Nu ben ik meer betrokken bij opdrachten van beleidsmatige aard. Na dit traineeship ga ik aan de slag bij de gemeente Oss, waar ik me ga bezighouden met een mix van uitvoering en beleid. Echt ideaal!

Dit traineeship biedt mij de kans te ‘proeven’ aan verschillende overheidslagen. Het werk bevalt me goed. Maar ik ben nog jong en ik kan me zo voorstellen dat ik hierna ook nog ooit voor een andersoortige organisatie ga werken: bijvoorbeeld een adviesbureau met een maatschappelijke inslag zonder winstoogmerk. Voor mij is het begrip ‘overheidsinstelling’ ontzettend waardevol. Ambtenaar zijn is een zwaar beroep en ik heb het idee dat dit erg wordt onderschat.’ Nuala Burns, trainee gemeente Helmond (afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling en Dienstverlening)


dentiteit n imago’ ‘Op de afdeling P&O onderzoek ik wat de winstpunten zijn voor Helmond voor wat betreft de samenwerking met de kleinere regiogemeenten. Doel is uiteindelijk een kader daarvoor te ontwikkelen. Daarnaast ondersteun ik andere projecten op het gebied van personeelszaken.

Het maatschappelijke karakter van een overheidsinstelling trekt me aan, en niet zozeer het winstoogmerk van een commerciële organisatie. Ik heb bestuurskunde gestudeerd. Tijdens mijn eerste traineeship heb ik ervaring opgedaan bij Waterschap Aa en Maas. Daar was ik projectleider van een beheerplan van een nieuw aangelegde natuurzone. Na Helmond ga ik naar Boxtel, een kleinere gemeente waar ik me ga bezighouden met vastgoedbeleid. Helmond is voor mij een jonge en ambitieuze gemeente. De stad werkt hard aan een beter imago. Helmond is volop in ontwikkeling, hier kun je nog echt iets betekenen. In mijn tijd in Helmond zet ik verder in op het ontwikkelen van een brede kijk op de gemeente als organisatie en kennis van het politieke spel. Waarbij een gezellige, leerzame en boeiende tijd met mijn collega’s ook van groot belang is.’ Bram Schlooz, trainee gemeente Helmond


‘kleiner kan houvast geven’ ‘kleiner kan houvast geven’ je zoekt een stageplek. door een samenloop van omstandigheden kom jij bij de gemeente terecht. een ding weet jij zeker: juridische zaken hebben voor nu jouw interesse.

‘Ik doe de hogere juridische opleiding in Sittard, dat is een nieuwe opleiding. Je kunt het vergelijken met HBO recht. Mijn stage bij de gemeente Laarbeek duurt 40 weken. Daarna ga ik mijn onderzoek doen en mijn scriptie schrijven. Het juridische vak heeft mijn belangstelling, maar waar ik dat precies ga uitoefenen bij welk bedrijf, instantie of organisatie, dat weet ik niet.

Er zijn verschillende zaken en taken waarbij ik betrokken word en die ik mag uitvoeren. Telefoontjes die binnenkomen handel ik af, ik doe taken op het gebied van bezwaarschriften, verordeningen, aansprakelijkheidszaken en andere voorkomende zaken. Woningontruiming is ook een aspect van het vak. Het is interessant om mee te maken, maar ook confronterend om te zien hoe het soms gesteld is met mensen. Dan zijn er nog de wat eenvoudigere zaken, en ook een stukje advisering komen voor zover mogelijk voor mijn rekening. Het werk bij de gemeente is afwisselend, het geeft mij de ruimte om mezelf te ontwikkelen. Ik heb de mogelijkheid om mijn kansen bij de gemeente volop te verkennen. Misschien dat ik straks weer voor de gemeente of wellicht voor een andere non-profit organisatie kies, of dat ik toch bij een commercieel kantoor ga werken. Daar ben ik nog niet helemaal uit. Mijn stageplek bij de gemeente Laarbeek bevalt me goed. Het voelde meteen fijn toen ik hier kwam kennismaken. De omvang van de gemeente is voor mij een pre. Ze is niet te groot en niet te klein. Er gebeurt genoeg en dat is dan ook nog prima te behappen.’ Kim Nooijen, juridisch medewerker en stagiaire gemeente Laarbeek

‘ b


‘opereren in de breedte’ ‘opereren in de breedte’ je houdt graag het overzicht. daar ben jij goed in. je opereert graag in de breedte. want leidinggeven is jouw ding.

‘Vanuit het bedrijfsbureau verlenen wij ondersteuning aan de interne organisatie. Dat doen we met de vier teams: Informatie- en automatiseringstechnologie, Financiën, Personeel & Organisatie en Facilitaire Dienstverlening. Onder dit laatste team vallen bijvoorbeeld ook de verwerking van de interne, ingaande en uitgaande poststromen, het archief en de catering. Mijn functie is die van leidinggevende, ik zorg er onder andere voor dat alles op onze afdeling goed verloopt. Door het werk te structureren kunnen de medewerkers overzichtelijk werken en dat is erg belangrijk voor een goed functioneren van ons allemaal. Alles hangt met elkaar samen en is onderling met elkaar verweven. De inhoud telt, en daar weten met name de teams alles van. Zij zijn deskundig en professioneel, ieder op het eigen vakgebied. Voor mij als afdelingshoofd ligt de focus op het overkoepelend vermogen, ik hou de kapstok overeind waaraan de teams hangen. Dit werk past mij prima. Ik opereer graag in de breedte en voel me daarbij als een vis in het water.

Ik overleg bijvoorbeeld met de andere afdelingsmanagers, de directie en het bestuur van de gemeente. Maar ik ben ook betrokken bij vakinhoudelijke projecten. Zo werken we steeds vaker samen met buurgemeenten. Met Asten loopt er een project waarbij we de I&A afdelingen willen samenvoegen. Ook kunnen we indien nodig personeel uitwisselen. Gemeenten zijn tegenwoordig verantwoordelijk voor heel veel zaken. Niet altijd is de capaciteit in eigen huis aanwezig. Waarom dan het wiel opnieuw uitvinden? Gemeenten zijn sterk in beweging. Toen ik hoorde van de omslag van het organisatie- naar directiemodel in Someren, greep ik direct mijn kans. Ambitieus en positief gedreven, keihard willen (samen) werken en daarbij de toegevoegde waarde kunnen geven. Deze persoonlijke kwaliteiten verklaren mijn keuze voor een baan bij de gemeente.’ Simone Van Eenoo, afdelingshoofd Bedrijfsbureau gemeente Someren


‘het totale beeld is boeiend’ ‘het totale beeld is boeiend’ stel, je bent beleidsmedewerker ruimtelijke ordening (ro). wat doe je en waar doe je dat? en waarom kies jij voor de gemeente?

‘Het totaalplaatje is wat mij boeit bij de gemeente. Bij Ruimtelijke Ordening ben ik veel met het buitengebied bezig, ik heb er te maken met bedrijven, de mensen die er wonen, de dorpsraden, de groeperingen en kennisinstanties op het gebied van landbouw, milieu, natuur, dierenwelzijn en toerisme. De menselijke verhoudingen spelen een grote rol, net als de politieke gevoeligheden die een gemeentelijke organisatie kenmerken. Ik heb Bouwkunde gestudeerd aan de TU Eindhoven. Ik ontdekte al snel dat ik meer zocht dan alleen de stedenbouwkundige inhoud. Bij een willekeurig bureau draait het vooral om het ontwerpproces. Voor mij is dat maar één kant van het verhaal. De integrale benadering van allerlei vraagstukken in relatie met het buitengebied en de mensen die er leven, dat is wat mij boeit. Het voordeel van een kleinere gemeente is dat ik goed kan overzien wat er allemaal speelt. De lijntjes zijn kort, je loopt zo binnen bij collega’s, bij de wethouder en burgemeester. Dat werkt wel zo prettig. Zeker als er dringende situaties zijn of als je even snel wat informatie nodig hebt voor een bestemmingsplan. Van de andere kant, je zit snel aan je top. Dat kan lastig zijn als je ambities hebt. Eigenlijk ben ik een procesmanager die ervoor zorgt dat een project goed verloopt. Ik word bijvoorbeeld betrokken bij het opstellen van bestemmingsplannen, stel visies mede op, denk mee met creatieve ideeën van burgers, werk mee aan de uitvoering ervan en verzamel en verstrek informatie. Daarnaast heb ik veel te maken met wetgeving, maar daarover weten mijn collega’s van juridische zaken meer dan ik. Je kunt me vaak vinden achter mijn bureau. Maar net zo goed ben ik op pad, op bezoek in het buitengebied - we hebben in Asten namelijk heel veel buitengebied -. Dat maakt mijn werk afwisselend en spannend. Het klinkt cliché, maar elke dag is anders en dat maakt mijn dag helemaal goed.’ Maartje Bekkers, medewerker RO gemeente Asten


colofon Tekst en fotografie

de tekstfabriek Vormgeving

gemeente laarbeek, vormgeving Eindredactie

gemeente helmond, communicatie gemeente laarbeek, communicatie

met dank aan de hoofdrolspelers in deze uitgave!


meer weten over de gemeenten

Een baan bij de gemeente iets voor jou? www.asten.nl www.deurne.nl www.gemert-bakel.nl www.helmond.nl www.laarbeek.nl www.someren.nl

lees de ervaringen van onze medewerkers

werk bij de gemeente

werkenbijdegemeente  
werkenbijdegemeente  

In de unieke samenwerkingsproductie ‘Duizend en één baan: werken bij de gemeente is verrassend veelzijdig’ doen zestien medewerkers hun woor...

Advertisement