Page 1

handel | gosp odark a | e-commerce | pr awo | Bankowość | fr ancz y z a | interne t i technol ogie | firma

NR 4/2017

22 GRY KOMPUTEROWE TO NASZ SZTANDAROWY PRODUKT 24 PRACA LUB ZAKUPY – TAK WYGLĄDA NIEDZIELA POLAKA 34 APLIKACJE MOBLINE CORAZ BARDZIEJ POPULARNE 38 RODO – JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA ZMIANY PRAWNE?

polski e-commerce rośnie w siłę

44 ZA KILKA LAT TO SZTUCZNA INTELIGENCJA BĘDZIE KONTAKTOWAŁA SIĘ Z KLIENTAMI 60 SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY Z BIELSKA-BIAŁEJ


W NUMERZE

26 Polski e-commerce rośnie w siłę 4 Jak będzie wyglądał recykling przyszłości? 6 Polska gospodarka potrzebuje kobiet 8 ME popiera zakaz palenia węglem złej jakości

22

Gry komputerowe to nasz sztandarowy produkt

24

Praca lub zakupy – tak wygląda niedziela Polaka

10 Euro w Polsce? Nieprędko 12 Enea kupiła Elektrownię Połaniec 14 Miliardowe inwestycje handlu w reklamę 18 Carrefour podsumowuje rok 2016 20 Centra handlowe podbijają mniejsze miasta 28 Czego chcą e-konsumenci?

44

Za kilka lat to sztuczna inteligencja będzie kontaktowała się z klientami

60

Samochód elektryczny z Bielska Białej

30 W sieci kupujemy nie tylko produkty, ale także usługi

Wydawca: Handel w Polsce, ul. Sadowa 6, 22-400 Zamość, redakcja@handelwpolsce.pl, www.handelwpolsce.pl. CEO – Redaktor naczelna: Katarzyna Bochniak-Cybul, k.bochniak@handelwpolsce.pl; Autorzy: Katarzyna Bochniak-Cybul; Opracowanie graficzne: Paweł Bednarek; Reklama: reklama@handelwpolsce.pl; Nadzór artystyczny: Sebastian Sierpiński; Skład: Paweł Bednarek; Okładka: zdjęcie z serwisu Fotolia; Zdjęcia: Redakcja „Handel w Polsce”; Korekta: Redakcja „Handel w Polsce”. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo do redagowania nadesłanych tekstów i obróbki nadesłanych zdjęć, nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń i reklam. © Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie artykułów w całości lub we fragmentach bez zgody wydawcy zabronione.

2

E-HANDEL W POLSCE / K WIECIEŃ 2017


32 Shoper Premium znaczy dużo więcej 34 Aplikacje mobline coraz bardziej popularne 36 Inteligentne domy kuszą cyberprzestępców 38 RODO – jak przygotować się na zmiany prawne? 42 Koniec problemów z PIT – teraz wypełni go za ciebie urząd 46 10 lat sieci franczyzowej eurobanku 48 Jak pozyskać fundusze na inwestycje w firmie? 50 Ukrainiec w firmie coraz milej widziany 52 Fotel prezesa – dla wielu kobiet nadal trudno dostępny 54 Hejt poważnym zagrożeniem dla firm 56 Za małą czarną zapłacimy więcej 58 Jak alkohol to coraz częściej luksusowy

62

KATALOG E-COMMERCE

Drodzy Czytelnicy!

J

est mi niezmiernie miło przedstawić kwietniowe wydanie e-magazynu „Handel w Polsce”. W bieżącym numerze nadszedł czas na kolejne podsumowania 2016 roku – tym razem analizujemy, jakie kwoty przeznaczyli na reklamę giganci handlu, a także wymieniamy najważniejsze działania Carrefour. Pozostając w tematyce handlu, powraca temat zakupów w niedzielę. Wyjaśniamy również, dlaczego centra handlowe będą powstawały właśnie w mniejszych miastach. W kwietniowym wydaniu analizujemy także sytuację polskiej gospodarki – prognozujemy, ile zyskałby budżet państwa, gdyby potencjał kobiet był w pełni wykorzystywany na rynku pracy. Jak zawsze w naszym magazynie znalazło się wiele publikacji poświęconych e-commerce – piszemy m.in. o rozwoju polskiej sprzedaży internetowej; o tym, na co zwracają uwagę e-konsumenci; a także o sprzedaży usług jako produktu. Zwracamy także uwagę na rosnącą popularność aplikacji mobilnych oraz wymieniamy zagrożenia czyhające na właścicieli inteligentnych domów. Tradycyjnie dużo przydatnych treści znajdą właściciele firm. Podpowiadamy, jak pozyskać fundusze na inwestycje, w jaki sposób walczyć z hejtem oraz czy faktycznie opłaca się zatrudniać pracowników z Ukrainy. Tylko w „Handlu w Polsce” znajdziecie praktyczny poradnik, jak krok po kroku przygotować firmę na wejście w życie rozporządzenia RODO. Ponadto wiele ciekawych artykułów znajdą osoby interesujące się bankowością, franczyzą, motoryzacją oraz tematyką FMCG. Zapraszam do lektury,

Katarzyna Bochniak-Cybul redaktor naczelna

E-HANDEL W POLSCE / K WIECIEŃ 2017

3


GOSPODARK A

Jak będzie wyglądał recykling przyszłości? Paliwo pozyskiwane z samochodów, wydobywanie surowców ze składowisk, roboty, ograniczenie zbiórki odpadów do trzech frakcji – to tylko niektóre z prognoz dotyczących recyclingu Christera Forsgrena, dyrektora ds. technicznych i środowiskowych w Stena Recycling International.

4

E-HANDEL W POLSCE / K WIECIEŃ 2017

W ciągu ostatnich 20-30 lat zdaliśmy sobie sprawę z tego, że prawie wszystkie zasoby surowców są już na wyczerpaniu. Na szczycie listy znajdują się czysta woda i węglowodory. Z powodu zapotrzebowania na surowce i energię, recykling musi wzrosnąć. Wszystkie materiały oprócz rtęci, azbestu, arsenu i kilku innych zawsze powinny być poddawane temu procesowi – mówi Christer Forgsen.


INW E S T YC JE

Fot. Fotolia

W

gospodarce o obiegu zamkniętym będziemy wytwarzać mniej odpadów oraz kupować usługi i  funkcje, a nie produkty. Już teraz wielu producentów zgodnie ze zaktualizowanymi wymogami Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta wytwarza opakowania, które mogą być ponownie wykorzystywane, a także naprawiane niewielkim kosztem. Widoczny jest również inny trend, polegający na dzieleniu się z  innymi urządzeniami, z których rzadko korzystamy np. kosiarkami.

PIENIĄDZE NA WYSYPISKACH

Ponad 99% tego, co obecnie znajduje się na składowiskach, to materiał, którego potrzebujemy, jednak koszt recyklingu jest obecnie wyższy niż koszt posłużenia się materiałem pierwotnym. Już za niespełna 10 lat wydobywanie surowców ze składowisk stanie

się dziedziną biznesu, ponieważ zawartość pierwiastków, takich jak miedź czy złoto na starych składowiskach odpadów jest wyższa niż w wydobywanej aktualnie rudzie.

PALIWA BĘDĄ WYTWARZANE Z… SAMOCHODÓW

W przyszłości mobilność będzie wymagała projektowania lżejszych pojazdów. Współczesny samochód waży powyżej 1000 kg, a rzadko przewozi ładunek cięższy niż 100 kg, co oznacza, że w praktyce transportuje się nim ładunek stanowiący mniej niż 10 proc. jego masy. Projekty o lekkiej konstrukcji, np. konstrukcje warstwowe czy materiały i  laminaty wykonane z  długich włókien termoutwardzalnych, są bardzo trudne do recyklingu. Spalanie takich odpadów zostanie zastąpione przez gazyfikację, a wyprodukowany w ten sposób gaz syntezowy będzie mógł zastąpić węgiel, ropę naftową czy gaz ziemny. Gaz syntezowy, tlenek węgla

i wodór gazowy można przekształcać w metanol, który jest paliwem łatwym do przechowywania. Forsgren wskazuje również na możliwość wykorzystania robotów w branży gospodarki odpadami. Zastosowanie ich w dziedzinie recyklingu jest nadal bardzo ograniczone. Roboty będą pomagały głównie przy demontażu, co jest już faktem w przypadku odpadów budowlanych i pochodzących z wyburzania. Jak zawsze potrzebne będzie również zaangażowanie obywateli. Przetwarzanie zmieszanych odpadów przez zakłady recyklingu odpadów materiałowych (ang. MRF) pozwoli zbierać tylko trzy frakcje: odpady do recyklingu, odpady biologiczne oraz odpady służące do wytwarzania energii. Odpady do recyklingu zostaną posortowane na żelazo, aluminium, PET, polietylen, papier itp. przy użyciu współczesnej technologii maszyn sortujących w połączeniu z  bardziej zaawansowanymi robotami.

E-HANDEL W POLSCE / K WIECIEŃ 2017

5


GOSPODARK A

Polska gospodarka potrzebuje kobiet Aktywizacja zawodowa kobiet może przynieść polskiej gospodarce nawet 180 mld zł, co przełożyłoby się na wzrost PKB o 1 proc. Dlaczego więc potencjał kobiet nie jest należycie wykorzystywany?

O

d 2010 r. ponad milion Polaków przeszło na emeryturę. W samym roku 2017 spodziewane jest odejście kolejnych 500 tys. Nie jest to sytuacja korzystna dla polskiej gospodarki. Na rynku pracy są jednak grupy społeczne, których potencjał nie jest odpowiednio wykorzystywany. Jedną z tych grup są kobiety.

DLACZEGO POLKI NIE SĄ TAK AKTYWNE ZAWODOWO JAK EUROPEJKI?

Jak pokazuje raport „Praca i przedsiębiorczość kobiet – potencjał do wykorzystania w  Polsce”, współczynnik aktywności zawodowej Polek jest nadal mniejszy od średniej europej-

6

E-HANDEL W POLSCE / K WIECIEŃ 2017

skiej. W naszym kraju aż 4 na 10 kobiet w  wieku produkcyjnym nie pracuje ani nie szuka pracy. Według badań, gdyby w najbliższych latach udało się zwiększyć aktywność zawodową Polek w wieku 20–64 lata do poziomu krajów UE-15, polska gospodarka do 2025 r. zyskałaby 90–180 mld zł, co przełożyłoby się to na wzrost PKB o 1 proc. Jak zachęcić Polki do aktywności zawodowej? Na pewno potrzebne jest do tego zaangażowanie rządu, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych. W  aktywizacji zawodowej Polek znacznie pomogłyby również zmiany prawne, które umożliwiłyby łatwiejsze godzenie pracy z  macierzyństwem. dostarczył InfoWire


GOSPODARK A

Fot. Fotolia

Nie najlepiej wygląda również sytuacja z przedsiębiorczością kobiet. „40 proc. Polek deklaruje, że ma wiedzę i kompetencje do tego, żeby podjąć działalność przedsiębiorczą. Natomiast mamy trzeci najgorszy wynik, jeżeli chodzi o wiarę we własne możliwości i chęć ryzykowania. Dlatego trzeba włożyć bardzo dużo wysiłku, żeby zmotywować kobiety do podejmowania wyzwań w obszarze przedsiębiorczości” – mówi Anna Solarek, dyrektor ds. komunikacji i kontaktów zewnętrznych w Coca-Cola Poland Services.

E-HANDEL W POLSCE / K WIECIEŃ 2017

7


GOSPODARK A

ME popiera zakaz palenia węglem złej jakości Resort energii przychylił się do postulatów organizacji ekologicznych, by wprowadzić ustawowy zakaz palenia w domowych piecach węglem złej jakości.

8

E-HANDEL W POLSCE / K WIECIEŃ 2017


INW E S T YC JE

Fot. Pexels

Z

uwag Ministerstwa Energii do konsultacji publicznych nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i  kontrolowania jakości paliw opublikowanych na stronach Rządowego Centrum Legislacji wynika, że ministerstwo podzieliło opinię organizacji ekologicznych, w sprawie zakazu sprzedaży gospodarstwom domowym węgla złej jakości. Chodzi o tzw. floty i muły węglowe, węgiel brunatny, a także węgiel z dużą zawartością siarki, popiołu i  wilgoci. Według ME i organizacji ekologicznych ich wyeliminowanie obniżyłoby stężenie zanieczyszczeń w Polsce.

NOWE PRZEPISY W SŁUŻBIE EKOLOGII

Przygotowywane przez resort nowe przepisy, mają m. in. ograniczyć napływ niesortowanego węgla do Polski. Chodzi głównie o węgiel zza wschodniej granicy. Do listopada ub.r. do Polski sprowadzono łącznie 7,2 mln ton węgla - najwięcej, bo ponad 4,6 mln

ton - z Rosji. Przepisy mają też uporządkować rynek paliw stałych w naszym kraju i  pozwolić konsumentom uzyskać informacje, jaki węgiel kupują. Producenci będą ponadto zobligowani do posiadania charakterystyki jakościowej przekazywanych do sprzedaży paliw stałych. Z Rosji napływa do Polski węgiel niesortowany, który zawiera zarówno miały, jak i węgiel lepszych gatunków, tzw. gruby i średni, o wyższej wartości energetycznej. Importowany węgiel jest sortowany dopiero w Polsce. Po przesortowaniu, miały, stanowiące z reguły ok. 30-40 proc. całości, są sprzedawane po niższych cenach, natomiast tzw. węgiel gruby i średni o dobrych parametrach trafia do ciepłowni i na rynek komunalny. Ekolodzy podkreślają jednak, że propozycje resortu nie rozwiązują problemu dopuszczania do obrotu węgla złej jakości, brak też stworzenia systemu kontroli paliw stałych. A  to właśnie taki węgiel odpowiada za tzw. niską emisję i smog. Źródło: PAP

E-HANDEL W POLSCE / K WIECIEŃ 2017

9


GOSPODARK A

Euro w Polsce? Nieprędko Wprowadzenie w Polsce euro to raczej odległa perspektywa. Zdaniem wicepremiera, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego o ewentualnym przyjęciu europejskiej waluty możemy pomyśleć za jakieś 10-20 lat.

10

E-HANDEL W POLSCE / K WIECIEŃ 2017


GOSPODARK A

Fot. Pexels

W

prowadzenie w Polsce euro to raczej odległa perspektywa. Zdaniem wicepremiera, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego o ewentualnym przyjęciu europejskiej waluty możemy pomyśleć za jakieś 10-20 lat. Podczas konferencji prasowej dziennikarze poprosili, by wicepremier odniósł się do wywiadu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego dla dziennika „Rzeczpospolita”, w który m.in. od-

powiadał na pytanie, czy nie nadszedł czas o powrót do dyskusji o  wejściu Polski do unii walutowej. Morawiecki wyraził opinię, że Polska nie jest jeszcze podobna pod względem struktury gospodarczej, branżowej, poziomu rozwoju i wynagrodzeń czy swobody przepływu usług między Polską, Francją, Niemcami, Holandią, do państw strefy euro.  Wicepremier podkreślił, że takie rozważanie nie stoją w sprzeczności ze zobowiązaniami akcesyjnymi Polski, istnieje natomiast

sprzeczność z zapisem polskiej konstytucji, która mówi, że środkiem płatniczym w Polsce jest złotówka. Ewentualne wprowadzeniem euro musiałoby więc – jego zdaniem – zostać rozstrzygnięte za pomocą referendum. Morawiecki podkreślał również, że jedną z  przyczyn ostatniego kryzysu były nierównowagi - w tym nierównowaga handlowa i nierównowaga w bilansie rachunku bieżącego - pomiędzy południową a północną częścią strefy. Źródło: PAP

Przyjęcie unijnej waluty można rozważyć za 10-20 lat, gdy Polska będzie bardziej podobna do krajów strefy euro pod względem wielu parametrów makro- i mikroekonomicznych – powiedział w środę wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. To naprawdę jest temat wielowątkowy. Przestrzegałbym przed uproszczeniami takimi, jakie robi teraz opozycja – „szybciutko wejdźmy teraz do strefy euro”. Tak szybko jak byśmy weszli, tak szybko możemy tego żałować – zaznaczył.

E-HANDEL W POLSCE / K WIECIEŃ 2017

11


INW E S T YC JE

Enea kupiła Elektrownię Połaniec Ważna inwestycja na polskim rynku energii – Grupa Enea przejęła Elektrownię Połaniec od francuskiej spółki ENGIE International Holdings B.V. Wartość transakcji to 1,26 mld zł.

P

rzejęta elektrownia to zespół 8 bloków o łącznej mocy ok. 1,9 GW. To największy tego typu obiekt w  południowo -wschodniej Polsce. Dzięki nowej inwestycji możliwości wytwórcze Grupy Enea rosną z 3,3 GW do 5,2 GW mocy, a produkcja energii zwiększa się z ok. 14 TWh do ok. 24 TWh. Dzięki przejęciu Elektrowni Połaniec Grupa Enea znajduje się na drugiej pozycji wśród wytwórców energii w Polsce.

KOLEJNY KROK KU BEZPIECZEŃSTWU ENERGETYCZNEMU

Przejęcie Elektrowni Połaniec przez Eneę ma również duże znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Grupa Enea przyjęła w 2016 roku strategię, która zakłada, że w 2025 roku sprzedaż energii będzie o jedną piątą większa niż w 2015 roku i osiągnie 20,1 TWh. Do

12

E-HANDEL W POLSCE / K WIECIEŃ 2017

Transakcja zbycia Elektrowni Połaniec przez ENGIE budziła wątpliwości. Zastanawialiśmy się, kto może ją kupić i jak to się będzie przełoży na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Włączenie Elektrowni Połaniec do Grupy Enea cieszy mnie dlatego, że wraz z dotychczasową energią z Elektrowni Kozienice, Enea będzie dysponowała 15 proc. udziałem w rynku energii w Polsce – podkreśla Krzysztof Tchórzewski, minister energii.


INW E S T YC JE

Kupując Połaniec, Enea zyskuje bardzo sprawny podmiot, o dużej dyspozycyjności i dobrych wskaźnikach ekonomicznych. Te elementy dadzą Grupie możliwość dalszego rozwoju i zwiększą potencjał produkcji energii elektrycznej. Staniemy się drugim graczem na rynku i to wszystko na rozsądnych i korzystnych warunkach finansowych – zapewnia Mirosław Kowalik, prezes zarządu Enei.

tego konieczna jest jednak rozbudowa mocy wytwórczych – te w 2025 roku mają wynosić między 5,8 GW a 6,3 GW. W ostatnich latach Elektrownia Połaniec przeszła gruntowną modernizację. Dzięki wartemu ok. 1,5 mld zł procesowi inwestycyjnemu, dziś jest to jedna z  efektywniejszych elektrowni, która spełnia wyśrubowane normy środowiskowe. Dzięki przeprowadzonym modernizacjom funkcjonowanie obiektu zostało przedłużone o 20 lat.

MARIAŻ GÓRNICTWA I ENERGETYKI MA SENS

Połaniec jest ważnym odbiorcą węgla wydobywanego w ramach Grupy, czyli głównie przez LW Bogdanka. Roczne zużycie surowca wynosi 3,9 Mt. Zdaniem ministra energii to kolejny przykład pokazujący, że mariaż górnictwa i energetyki ma sens.

Fot. media.enea.pl

W ramach restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego z punktu widzenia właścicielskiego zdecydowanie preferuję ten kierunek. Chodzi o to, żeby to był jeden ciąg właścicielski i w pewnym sensie technologiczny: od wydobycia aż do produkcji energii elektrycznej. Stąd to kapitałowe włączenie spółek energetycznych w zarządzanie polskim górnictwem – mówi Krzysztof Tchórzewski.

Źródło: Newseria Biznes

E-HANDEL W POLSCE / K WIECIEŃ 2017

13


HANDEL

Miliardowe inwestycje handlu w reklamę W ubiegłym roku inwestycje na reklamę w sektorze handlu przekroczyły 1 mld złotych. z badań domu mediowego Codemedia to ponad jedną czwartą więcej niż w 2015 roku. Najwięcej, aż 737,6 mln zł, wydali reklamodawcy z kategorii superi hipermarkety.

SUPER I HIPERMARKETY LIDEREM WŚRÓD REKLAMODAWCÓW

W 2016 r. najwięcej na promocję przeznaczyli reklamodawcy z kategorii super- i hipermarkety. Ich udział wyniósł 71 proc. W porównaniu do 2015 r. jest to wzrost tylko o dwa punkty procentowe, ale wartościowo wydatki tej kategorii zwiększyły się aż o jedną trzecią. Na drugim miejscu uplasowały się sklepy i hurtownie – 24 proc. Pozostałe kategorie stanowiły jedynie 5 proc.

LIDL WCIĄŻ NA PODIUM

Największym reklamodawcą sektora handel w 2016 r. był podobnie jak

14

E-HANDEL W POLSCE / K WIECIEŃ 2017


HANDEL

w 2015 r. Lidl. Za nim uplasowało się Metro Group (właściciel m.in: Media Markt, Saturna i Makro), które zainwestowało w reklamę 85,9 mln zł oraz Terg (właściciel marki Media Expert) z wydatkami na poziomie 71,8 mln zł. W zestawieniu TOP 10 znalazły się również Euro-Net Warszawa (właściciel Euro RTV AGD), Jeronimo Martins – właściciel sieci Biedronka, Tesco, Carrefour, Kaufland, IKEA i Rossmann. Ich wydatki stanowiły prawie 60 proc. inwestycji sektora w promocję. W kategorii sklepy i hurtownie największym reklamodawcą był Rossa-

Zgodnie z naszymi przewidywaniami 2016 r. okazał się rekordowym pod względem wydatków handlu na reklamę. W ciągu całego roku reklamodawcy inwestowali w promocję więcej niż w poprzednim roku. Znaczny wzrost wydatków tradycyjnie odnotowany został w ostatnim kwartale, na który przypadło 32 proc. inwestycji. W 2016 i 2015 r. najmniej budżetów lokowanych było w pierwszych dwóch miesiącach roku, w marcu i kwietniu wydatki rosły. W tym roku możemy spodziewać się podobnej sytuacji – mówi Anna Lipińska, Group Account Director, Codemedia.

E-HANDEL W POLSCE / K WIECIEŃ 2017

15


HANDEL

mann, który wydał w 2016 r. 29,2 mln zł na promocję, o ponad 15 mln zł więcej w porównaniu roku do roku. Za nim uplasowała się Żabka i  Agata (salony meblowe). Najwięcej zainwestowano na promocję w telewizji Wśród wydatków sektora handel na reklamę w 2016 największy udział ma telewizja – 37 proc., w  której ulokowano 385 mln zł. Na drugim miejscu uplasowało się radio z 28 proc. udziału (inwestycje na poziomie 295,9 mln zł). W  dalszej kolejności reklamodawcy wybierali: Internet (13 proc.), outdoor (9 proc.), magazyny (7 proc.), gazety (5 proc.) i kina (1 proc.). Lidl, czołowy reklamodawca z  sektora handel, największą część budżetu reklamowego przeznaczył na promocję w telewizji – aż 45 proc. Na dwóch kolejnych miejscach w  media miksie jego wydatków na reklamę znalazły się radio (25 proc.) i Internet (24 proc.). Metro Group i Terg skoncentrowali się natomiast na promocji w radiu – odpowiednio udział 46 proc. i 67 proc.

16

E-HANDEL W POLSCE / K WIECIEŃ 2017


HANDEL

Fot. Fotolia

W 2016 r. budżet Lidla - wiodącego prym w kategorii super- i hipermarkety – na reklamę był większy od połączonych wydatków Biedronki, Tesco i Carrefoura czyli jego głównych konkurentów na rynku. Reklamodawcy koncentrowali się głównie na informowaniu o aktualnych i zbliżających się promocjach. z „Monitora promocji 2014” przygotowanego przez ARC Rynek i Opinia 58 proc. polskich konsumentów poszukuje okazji cenowych. Najczęściej czerpie o nich wiedzę z gazetek promocyjnych, ale reklamy w mediach też stanowią ważną cześć działań, które mają przyciągać do odwiedzenia sklepu i skorzystania z oferty - mówi Anna Lipińska, Group Account Director, Codemedia.

E-HANDEL W POLSCE / K WIECIEŃ 2017

17


HANDEL

Carrefour podsumowuje rok 2016 W ubiegłym roku Carrefour kontynuował dynamikę wzrostu, a także przeprowadził bardzo udaną kampanię reklamową. Sieć marketów nie spoczywa jednak na laurach i już wyznacza priorytety na rok 2017.

18

E-HANDEL W POLSCE / K WIECIEŃ 2017

MULTIFORMAT I MULTIKANAŁOWOŚĆ

W minionym roku Carrefour Polska rozbudowywał swoją sieć: otworzył 2 nowe hipermarkety, 12 supermarketów oraz ponad 100 sklepów osiedlowych. Rok 2016 przebiegał pod znakiem rozwoju sieci oraz inwestycji – zmodernizowano ponad 18 hipermarketów oraz 15 supermarketów. Carrefour poddał również renowacji łącznie 7 centrów handlowych. Obiekty zyskały nowy wizerunek, ich wnętrza zostały kompleksowo odnowione, a oferta handlowo-rozrywkowa wzbogacona.

W ubiegłym roku swoją działalność rozwinął również sklep eCarrefour.pl. W e-sklepie została zwiększona liczba produktów  w  ofercie pozaspożywczej oraz udostępniono usługę  click & collect we wszystkich hipermarketach sieci w Polsce. Dodatkowo jesienią sieć sklepów zaoferowała swoim klientom z  Warszawy i  okolic stolicy zamawianie suchych produktów spożywczych. Carrefour rozwinął także  aplikację Mój Carrefour, której jedną z podstawowych funkcji jest program lojalno-


HANDEL

ściowy. Dzięki niej użytkownicy mogą korzystać z kuponów zniżkowych na zakupy w hipermarketach i supermarketach Carrefour, a do aplikacji można przenieść posiadaną plastikową kartę lojalnościową.

NOWE KONCEPTY

Podsumowując poprzedni rok, należy również wspomnieć o tym, że firma wprowadziła też  nowe koncepty handlowe supermarketów w formacie premium oraz urban. Punkty Market Urban otwierane są w  dużych miastach, przy ruchliwych ulicach, zaś ich oferta jest dostosowana do potrzeb wszystkich, którzy chcą zrobić szybkie zakupy. Natomiast supermarkety Premium zlokalizowane są przede wszystkim w  galeriach handlowych oraz w miejscowościach i dzielnicach, w których klienci poszukują artykułów najwyższej jakości.

RÓŻNORODNE PRODUKTY I UDANA KAMPANIA REKLAMOWA

Rozbudowaniu uległa oferta produktów zdrowych, w tym: ekologicznych, dla diabetyków, bezglutenowych, bez laktozy i  wegetariańskich. Firma rozszerzyła także swoją ofertę produktów  marki własnej premium: Reflets de France, Terra d’Italia oraz De Nuestra Tierra. Co ciekawe, Carrefour jako pierwsza sieć handlowa w  Polsce wprowadził usługę umożliwiającą klientom zakup zakładów Lotto bezpośrednio w kasach. Chyba każdy z  nas kojarzy reklamy z  Napoleonem i  ogłaszane przez niego dekrety. W 2016 roku Carrefour rozpoczął swoją największą kampanię marketingową w Polsce. Reklamy z Napoleonem zostały pozytywnie przyjęte przez 92 proc. klientów oraz profesjonalistów z branży, czego wyrazem są dwie brązowe statuetki w konkursie agencji reklamowych i domów mediowych MIXX Awards 2016.

PLANY NA ROK 2017

W 2017 roku Carrefour świętuje 20-lecie obecności na polskim rynku, kontynuując jednocześnie kierunek obra-

ny w ubiegłym roku. Spółka wdroży cztery nowe projekty. Wraz ze zmieniającą się technologią i  potrzebami konsumentów firma, jako pierwsza na rynku, opracowała strategię odpowiadającą na te trendy. Dzięki zaplanowanym przedsięwzięciom Carrefour Polska rozwinie się z sieci multikanałowej w omnikanałową.

INKUBATOR START-UPÓW

Jedną z inwestycji jest uruchomiony w  marcu w  2017 roku  inkubator dla start-upów C4 Retail Lab. Innowacyjnym firmom zostanie udostępnione nowoczesne biuro, a także możliwość testowania nowych pomysłów w supermarkecie Carrefour. Celem projektu jest wsparcie rozwoju nowatorskich przedsięwzięć, a także wdrożenie aplikacji oraz rozwiązań cyfrowych w zakresie optymalizacji procesów biznesowych i  interakcji z  klientami. Inauguracja inkubatora C4 Retail Lab została objęta patronatem Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czytaj więcej: http://handelwpolsce. pl/7708-carrefour-polska-bierze-pod -skrzydla-start-upy.html

MARKETPLACE, CZYLI ZAKUPY W SIECI

Carrefour Polska wdroży również koncept Marketplace, który jest  internetową platformą sprzedaży  łączącą sprzedawców z klientami, dzięki której klienci sieci zyskają dostęp do jeszcze szerszej oferty różnorodnych produktów  wysokiej jakości oraz  godnych zaufania sprzedawców. Partnerzy biznesowi mogą skorzystać z  wsparcia marketingowego dużej sieci handlowej oraz nawiązać współpracę na atrakcyjnych warunkach.

COLLABORATIVE ECONOMY

Doceniając aktywność współczesnych konsumentów i popularność usług z zakresu tzw. ekonomii współpracy, Carrefour zdecydował się na wdrożenie podobnego programu w  swoich sklepach. Dzięki usłudze collaborative economy  klienci będą mogli np.

zlecić zrobienie i dostarczenie zakupów w sklepach Carrefour, dzieląc się listami produktów za pośrednictwem sklepu eCarrefour.pl oraz aplikacji mobilnej Mój Carrefour.

SKANUJ I PŁAĆ

Ostatnią z zapowiedzianych nowości jest usługa Skanuj i płać, która umożliwi klientom natychmiastowe skanowanie produktów za pomocą telefonu i dokonanie płatności mobilnej za zakupy. Płatność będzie odbywać się za pomocą  portfela elektronicznego MasterPass. Zapewni to szybkie, bezpieczne i intuicyjne zakupy dla wszystkich klientów, a także skróci czas oczekiwania przy kasie.

W 2017 ROKU SIEĆ NIE ZWOLNI TEMPA

W 2017 roku sieć planuje utrzymanie dotychczasowego tempa rozwoju poprzez remodeling kilkunastu hipermarketów oraz otwarcie kolejnych 2 placówek (w Piotrkowie Trybunalskim oraz Galerii Północnej w Warszawie), a  także  otwarcie około 10 nowych supermarketów. Szybko rozrastająca się  sieć sklepów osiedlowych  również utrzyma dynamikę, powiększając się o około 100 nowych placówek. Listę tegorocznych inwestycji uzupełni  remodeling centrów handlowych, między innymi w Szczecinie, Białymstoku, Głogowie, Chorzowie czy Zgorzelcu. Należy wspomnieć również o tym, że Carrefour Polska przeznacza fundusze nie tylko na własny rozwój, ale angażuje się w liczne akcje charytatywne. W ramach współpracy firmy z Bankami Żywności w  2016 roku przekazano  66 ton produktów spożywczych, zebranych w  ramach  3 krajowych zbiórek zorganizowanych w sklepach Carrefour. Ponadto Fundacja Carrefour sfinansowała zakup 7 samochodów chłodniczych  dla Banków Żywności, przekazując na ten cel grant w wysokości 125 000 euro. Carrefour zainstalował również 20 uli na dachach sklepów w Warszawie i w Poznaniu, a także wziął udział w drugiej edycji programu „ABC Zdrowego Żywienia”.

E-HANDEL W POLSCE / K WIECIEŃ 2017

19


HANDEL

Centra handlowe podbijają mniejsze miasta z analiz ekspertów Grupy Real2B w bieżącym roku budowa centrów i parków handlowych skoncentruje się mocnej na mniejszych miejscowościach. Ten trend widoczny jest na rynku od dwóch lat. CO WPŁYWA NA ROZWÓJ CENTRÓW HANDLOWYCH W MNIEJSZYCH MIASTACH?

Na panujący trend wpływ mają dwa czynniki: wzrost zamożności Polaków i uruchomione dotacje unijne. Pierwszy z nich ma wpływ na wysoki indeks siły nabywczej mieszkańców mniejszych miejscowości oraz decyzję o  migracji mieszkańców z centrum miast na obrzeża aglomeracji. Natomiast dotacje unijne dostarczają znaczny zastrzyk gotówki na rozbudowę infrastruktury drogowej. Z  informacji zawartych w  raporcie PRCH Retail Research Forum, I poł. 2016 r. wynika, iż średnia ilość środków jakimi dysponują mieszkańcy miast przypadająca na 1 m kw. istniejącej i budowanej powierzchni wynosi obecnie 47 800 złotych. W ujęciu łącznym większą od średniej dla wszystkich miast ilością środków dysponują mieszkańcy największych aglomeracji, a także miast

20

E-HANDEL W POLSCE / K WIECIEŃ 2017

Dla wielu mieszkańców Łodzi, czy Poznania mieszkanie w bloku przestało już być atrakcyjne. Mieszkańcy aglomeracji chcą zmiany komfortu życia, więc coraz częściej wraz ze wzrostem ich zamożności wybierają dom z ogrodem, z dala od zgiełku, zanieczyszczeń oraz spojrzeń wielu sąsiadów. Dodatkowo, charakter ich pracy coraz częściej nie wymaga już wychodzenia z domu, posiadania biura gdzieś w mieście – zauważa Jarosław Fijałkowski, prezes Grupy Real2B.


HANDEL

Fot. Pexels

małych (poniżej 100 tys. mieszkańców) – odpowiednio 50 700 oraz 56 600 PLN rocznie na 1 m kw. Ten sam wzrost zamożności Polaków z małych miejscowości, lecz obserwowany w  dużych miastach, powoduje zjawisko „rozlewania się” miast na obrzeża aglomeracji. Migracja dobrze sytuowanych Polaków odbywa się najczęściej z centrum na obrzeża lub wręcz do pobliskiego powiatu, gdzie dominuje niska zabudowa domów jednorodzinnych.

TRWA ROZBUDOWA I MODERNIZACJA POLSKICH DRÓG

Na inwestycje drogowe w obecnym budżecie UE przeznaczono dla Polski ponad 40 mld zł. Poza uzyskaniem finansowania, również etap realizacji inwestycji idzie pełną parą. Na początku września ubiegłego roku Ministerstwo Infrastruktury i Budow-

nictwa oszacowało, że trwa budowa 880 km nowych autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic miast. Trwają też przygotowania do budowy 450 km kolejnych odcinków dróg krajowych, realizowanych w  systemie „projektuj i  buduj”. Oznacza to, że obecnie wykonawcy projektują te trasy i  gromadzą dokumentację do uzyskania zezwolenia na rozpoczęcie prac budowlanych.

PRZYSZŁOŚĆ CENTRÓW HANDLOWYCH W MNIEJSZYCH MIASTACH

Zarządzający sieciami i markami handlowymi coraz częściej szukają nowych lokalizacji poza miastami wojewódzkimi, gdzie występuje nadpodaż salonów handlowych, a kolejny sklep powoduje wystąpienie ryzyka „kanibalizacji”. W  przypadku mniejszych miejscowości, ze względu na niskie na-

sycenie powierzchni handlowych, ten problem zwyczajnie nie istnieje. Strategię rozwoju centrów handlowych w Polsce potwierdzają również wnioski płynące z raportu międzynarodowej firmy doradczej Cushman&Wakefield. W  segmencie centrów handlowych jednym z  najważniejszych trendów na polskim rynku pozostaje rosnący udział obiektów zlokalizowanych w mniejszych miastach (poniżej 100 tys. mieszkańców) w całości zasobów. O ile na koniec I poł. 2016 r. już ok. 17 proc. powierzchni formatu „centra handlowe” znajduje się w miastach o liczbie mieszkańców poniżej 100 tys., o tyle jeszcze 5 lat temu było to 12 proc., a 10 lat temu zaledwie 7 proc. Analogiczną tendencję obserwujemy w formacie parków handlowych. Na koniec I poł. 2016 r. udział miast poniżej 100 tys. mieszkańców wzrósł do 25 proc., podczas gdy 5 lat wcześniej było to tylko 9 proc.

E-HANDEL W POLSCE / K WIECIEŃ 2017

21


HANDEL

Gry komputerowe to nasz sztandarowy produkt Polskie gry komputerowe to jeden z najbardziej atrakcyjnych towarów eksportowych – świadczy o tym chociażby sukces trzech części kultowego „Wiedźmina” wyprodukowana przez polskie studio CD Projekt RED. Polski sektor gier komputerowych prężnie się rozwija, a rządzący dostrzegają tkwiący w nim potencjał.

22

E-HANDEL W POLSCE / K WIECIEŃ 2017

Imponujący rozwój firm i producentów gier komputerowych w Polsce powoduje, że wiele osób z zagranicy może określać ten rynek mianem „eldorado” – powiedział Paweł Leskowicz, dyrektor zarządzający Tate Multimedia.


HANDEL

Fot. Pexels

T

empo wzrostu rynku gamingowego w skali roku wynosi 10 proc. rocznie, podczas gdy inne kraje mogą odnotować wzrosty w tej branży na poziomie 6-8 proc. Agencja Rozwoju Przemysłu ocenia, że rynek gamingowy w Polsce wart jest ok. 1,8 mld zł. Przypomnijmy, jeszcze rok wcześniej było to 1,5 mld zł. Polski sektor gier stanowi ok. 0,6 proc. globalnego rynku, w tym roku udział może sięgnąć 1 proc. Producenci gier mogą liczyć na wsparcie rządzących Perspektywy związane z rozwojem rynku gier komputerowych nie umknęły uwadze rządu - aby zwiększyć konkurencyjność polskich producentów, powstał program GameINN. Dla mło-

dych to szansa na rozwój własnego biznesu, a dla polskiej gospodarki możliwość zatrzymania w kraju najbardziej przedsiębiorczych osób. Premier Szydło już w swoim exposé zapowiadała wsparcie dla  przemysłu gier komputerowych. W  2016 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło pierwszy konkurs w  ramach programu sektorowego GameINN. Zadaniem programu jest zwiększenie konkurencyjność krajowych producentów gier na globalnym rynku do 2023 roku. W pierwszym konkursie dofinansowanie uzyskało 38 projektów na łączną kwotę 116 mln zł. Granty mają być przyznawane każdego roku. Polski rząd podkreśla, że zaawansowana technologicznie branża produk-

cji gier wideo jest kluczowa z punktu widzenia państwa stawiającego na innowacje i  rozwój, a  kierowanie środków do  tego sektora wesprze inteligentną reindustrializację. Prognozy dla rozwoju rynku gier komputerowych są bardzo optymistyczne, ale jednym z  wyzwań jest zatrzymanie specjalistów z  branży w kraju. W 2016 roku Agencja Rozwoju Przemysłu wspólnie z Uniwersytetem Śląskim i powiatem cieszyńskim stworzyła akcelerator gier wideo. Głównym celem inicjatywy jest zatrzymywanie w  Polsce osób, które kończą kierunki związane z  projektowaniem gier oraz specjalistów, którzy już pracują w branży. Źródło: Newseria Biznes

E-HANDEL W POLSCE / K WIECIEŃ 2017

23


HANDEL

Praca lub zakupy – tak wygląda niedziela Polaka Robienie zakupów, wykonywanie obowiązków domowych, jak również praca zawodowa to zajęcia, którymi Polacy powszechnie zajmują się w niedzielę.

24

E-HANDEL W POLSCE / K WIECIEŃ 2017


HANDEL

K

westia zakazu handlu w niedzielę wciąż budzi duże emocje opinii publicznej. Tymczasem z  badania przeprowadzonego przez Millward Brown na zlecenie Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, niedzielne zakupy robi blisko 4/5 Polaków (79 proc.), z kolei 2/3 (66 proc.) wykonuje w ten dzień obowiązki domowe, a blisko połowa (43 proc.) pracuje tak jak w inne dni tygodnia. z badań, zakupy w niedzielę robią częściej mężczyźni niż kobiety. Niedzielne zakupy są najbardziej popularne wśród młodych ludzi (18-35 lat), potem w grupie osób dojrzałych (36-50 lat). Najmniej popularne są natomiast wśród ludzi starszych (51-65 lat).

PRACOWITY JAK POLAK

Przeprowadzone badanie wykazuje, że większość rodaków postrzega niedzielę jak każdy inny dzień tygodnia – robimy wtedy zakupy, idziemy do pracy, a także wykonujemy obowiązki domowe, na które zazwyczaj nie mamy czasu. Co piąty Polak uważa, że nie da się zapewnić bezpieczeństwa finansowego sobie i  bliskim, nie pracując w niedzielę.

Oznacza to, że zwyczaj niedzielnych zakupów nie jest zanikającym nawykiem, a wręcz przeciwnie, dominuje u osób aktywnych zawodowo. Co ciekawe im wyższe wykształcenie respondentów, tym częściej deklarują oni, że robią zakupy w niedzielę. O popularności niedzielnych zakupów świadczy też to, że badani najczęściej deklarowali robienie ich co tydzień lub 1-2 razy w miesiącu – komentuje dr Katarzyna Korpolewska, psycholog.

Jest wiele sektorów, które wymagają pracy w niedzielę, np. gastronomia, usługi, również handel. Firmy zatrudniają studentów, dla których praca w niedziele jest kluczowa z uwagi na zajęcia na uczelni od poniedziałku do piątku, czy osoby powyżej 50. roku życia, w tym kobiety, którym znacznie trudniej jest znaleźć pracę – podkreśla Renata Juszkiewicz, prezes zarządzająca Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.

Fot. Pexels

E-HANDEL W POLSCE / K WIECIEŃ 2017

25


E- COM M ER CE

Polski e-commerce rośnie w siłę Sprzedaż internetowa to gałąź handlu, która rozwija się dynamicznie nie tylko na świecie, ale również w Polsce. Trzy czwarte polskich sklepów internetowych odnotowało większe przychody niż rok temu.

26

E-HANDEL W POLSCE / K WIECIEŃ 2017


E- COM M ER CE

rok sklepu bywa dla niego najtrudniejszy i w tym czasie zapadają kluczowe decyzje dotyczące przyszłości biznesu. Dla większości przedsiębiorców o długim stażu działalność internetowa jest dodatkowym źródłem dochodu, natomiast dla młodszych e-sprzedaż stanowi główny filar działalności.

SKLEPY INTERNETOWE DOSTOSOWUJĄ SIĘ DO KLIENTÓW

C

oraz więcej sklepów stacjonarnych uruchamia sprzedaż internetową. Rosnąca liczba sklepów on-line jest odpowiedzią na nawyki konsumentów oraz wynika z chęci zwiększenia sprzedaży i  dotarcia do klientów z każdego zakątka Polski. Według „Raportu z polskich sklepów internetowych”, opublikowanego przez platformę Shoper, 76 proc. właścicieli esklepów odnotowało w ubiegłym roku wzrost przychodów względem roku poprzedniego. W  wypadku 40 proc. takich firm wzrosty sięgały 10-30 proc. Dwa razy większym przychodem może pochwalić się co dziesiąty e-sklep. Co o wspomnianych wzrostach sprzedaży

sądzą sami właściciele e-sklepów? Według nich za wzrost przychodów odpowiadają przede wszystkim działania marketingowe – wskazało je 55 proc. ankietowanych, lepsza oferta niż przed rokiem (54 proc.) oraz większa rozpoznawalność marki (48 proc.).

POLSKI E-COMMERCE WCIĄŻ SIĘ ROZWIJA

Z roku na rok rośnie doświadczenie rynku e-commerce. Według raportu, w latach 2015-2016 powstało o 27 proc. więcej nowych e-biznesów niż w  latach 2013-2014. Niemal 40 proc. e-sprzedawców prowadzi sklep od 1 do 3 lat, ale już co piąty działa od pięciu lat. Trzeba pamiętać o tym, że pierwszy

Sklepy internetowe muszą śledzić trendy i zmieniać się tak, aby sprostać oczekiwaniom klientów. ze wspomnianych badań, aż 85 proc. sklepów on-line wprowadziła w minionym roku zmiany – najpopularniejsze z  nich dotyczyły bezpieczeństwa, np.   wprowadzenia certyfikatu SSL (22 proc.), wygody, m.in. przez udostępnienie płatności on -line (22 proc.) i zmiany grafiki sklepu (16 proc.). Przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą internetową nie spoczywają jednak na laurach, ponieważ mają świadomość, że sprzedaż w Internecie musi być cały czas analizowana i optymalizowana. Pytani o plany na najbliższy rok, zamierzają przede wszystkim wprowadzić nowości – 40 proc. ankietowanych planuje wzbogacić ofertę o nowe produkty lub marki. Prawie co trzeci sklep chce zainwestować w reklamę, a co dziesiąty – zmienić operatora płatności. Również co dziesiąty sklep planuje ekspansję za granicę. Metodologia badania: ankieta internetowa wypełniona przez 470 sklepów korzystających z platformy Shoper.

E-HANDEL W POLSCE / K WIECIEŃ 2017

27


E- COM M ER CE

Czego chcą e-konsumenci? E-commerce od dłuższego czasu cieszy się coraz większą popularnością. Jakie aspekty dokonywania zakupów on-line są istotne dla klientów? Szybka, łatwa płatność – najlepiej taka, która jest niemal niezauważalna.

28

E-HANDEL W POLSCE / K WIECIEŃ 2017


E- COM M ER CE

Fot. Pexels

z niedawno opublikowane go raportu „Płatności Cyfrowe 2016”, opracowanego na zlecenie Izby Gospodarki Elektronicznej, 41 proc. polskich internautów kupuje w  Internecie, z  czego 46 proc. korzysta z  płatności elektronicznych.  Internauci, którzy dokonywali bezgotówkowych płatności za zakupy on-line w ciągu ostatniego pół roku, w  większości wskazywali na ich wygodę i szybkość (odpowiednio 61 i  42 proc. odpowiedzi).

CO DECYDUJE O WYBORZE KONKRETNEGO E-SKLEPU?

Konsumenci przy wyborze e-sklepu kierują się głównie ceną produktu oraz wiarygodnością sprzedawcy. Mogłoby się zatem wydawać, że forma płatności jest kwestią drugorzędną. Tymczasem z  badania Blue Media „Jak płacimy w  internecie” wynika, że niemal co czwarty internauta w Polsce zrezygnował z transakcji, nie mogąc skorzystać z  ulubionej, czy preferowanej formy płatności.

Forma płatności decyduje o dokonaniu zakupu nie tylko w  Polsce, ale również w innych krajach europejskich. Z danych zebranych przez analityków yStats.com wynika, że o ile w Wielkiej Brytanii odsetek rezygnacji w podobnych przypadkach w drugiej połowie 2016 r. był zbliżony do polskiego, to już Niemczech ponad połowa e-konsumentów rezygnowała z zakupu, nie mogąc go opłacić w ulubiony sposób. Jak zatem sklepy internetowe mogą walczyć ze zjawiskiem „porzu-

conego koszyka”? Najlepszym rozwiązaniem jest poszerzenie dostępnych form płatności on-line. Starania właścicieli e-sklepów sprawiają natomiast, że globalna wartość transakcji bezgotówkowych z roku na rok rośnie. Według szacunków analityków Capgemini i BNP Paribas, zamieszczonych w raporcie „World Payments Report 2016”, wartość takich transakcji w 2015 r. była wyższa aż o 10,1 proc. w  porównaniu do roku 2014 i  nadal ma rosnąć.

Konsumenci chcą kupować, ale nie chcą płacić. Bo o ile kupowanie może sprawiać przyjemność, o tyle płacenie nie wywołuje już takich doznań. Dlatego sama płatność powinna być jak najszybsza i jak najwygodniejsza, a jej moment jak najmniej zauważalny dla klienta – podkreśla Krystian Wesołowski z Blue Media, operator Płatności Online BM.

E-HANDEL W POLSCE / K WIECIEŃ 2017

29


E- COM M ER CE

W sieci kupujemy nie tylko produkty, ale także usługi Nie samymi produktami polski e-commerce stoi. Coraz częściej w sieci kupujemy również kursy lub warsztaty.

30

E-HANDEL W POLSCE / K WIECIEŃ 2017


E- COM M ER CE

C

hociaż e-commerce kojarzy nam się głównie ze sprzedażą produktów, on-line możemy kupić także liczne usługi. Przykładowo w 2016 r. w Unii Europejskiej drugą, zaraz po odzieży i akcesoriach sportowych, najpopularniejszą kategorią zakupową w  sieci były wycieczki i  noclegi. Według danych Eurostatu 52 proc. Europejczyków kupujących przez Internet zamówiło tego typu usługę. 38 proc. e-klientów zamówiło drogą elektroniczną bilety, zaś 6 proc. e-kupujących – materiały e-learningowe. I to właśnie rynek usług szkoleniowych obecnie rośnie w siłę.

kolejne szkolenie, należało wypełnić formularz kontaktowy i czekać na odpowiedź albo rezerwować interesujący nas termin telefonicznie. Obecnie dzięki kilku kliknięciom nie tylko zapiszemy się na warsztaty, ale od razu je opłacimy. Model e-sklepu wymaga dobrego sprecyzowania i opisania poszczególnych wariantów warsztatów wraz z dopasowaniem do grupy docelowej, np. firma prowadząca warsztaty kulinarne może stworzyć ofertę dla dzieci, dla dorosłych, eventy dla firm i jeszcze możliwość zamówienia bonu na prezent. Dzięki takim rozwiązaniom możemy dodawać nowe warianty szkoleń w zależności od reakcji rynku, zaś automatyzacja pozwala na obsłużenie jeszcze większej liczby zamówień.

SZKOLENIE? WYSTARCZY KILKA KLIKNIĘĆ

usługi jako uzupełnienie swojej oferty, np. sklep ze sprzętem filmowym poleca klientom szkolenie z operowania dronami, sklep z materiałami – akademię szycia na maszynie, sklep z  hiszpańską oliwą – warsztaty o produkcie, sklep z kosmetykami – kurs tworzenia własnych kremów. Warsztaty pojawiają się też na stronach sklepów świadczących usługi dla biznesu, nie tylko dla indywidualnych klientów.

PRODUKTY I USŁUGI IDĄ W PARZE

E-sklep zajmujący się sprzedażą wyłącznie szkoleń to zjawisko wciąż nowe. Jeszcze kilka lat temu sprzedaż takich usług w Internecie ograniczała się do wizytówki firmy. Żeby zapisać się na

Coraz częściej kursy oraz warsztaty są oferowane przez sklepy sprzedające produkty. Sprzedawcy wprowadzają Fot. Pexels

Sprzedawanie szkoleń jako produktów w sklepach internetowych to ciekawy i jednocześnie mądry ruch. Rozbudowywanie oferty o nowe pozycje jest kluczowe w pozyskaniu nowych i utrzymaniu obecnych klientów, a w przypadku warsztatów sklep dodatkowo zyskuje na atrakcyjności i wyróżnia się na tle konkurencji. Klientom umożliwia rozwój i pogłębienie ich zainteresowań, pokazuje praktyczne wykorzystanie produktów, a oferując udział w warsztatach w formie bonu na prezent - wpisuje się w szerszy trend obdarowywania przeżyciami a nie przedmiotami – komentuje Tomasz Tybon, dyrektor ds. marketingu i sprzedaży w firmie Dreamcommerce, dostawcy oprogramowania dla sklepów internetowych Shoper.

E-HANDEL W POLSCE / K WIECIEŃ 2017

31


E- COM M ER CE

Shoper Premium znaczy dużo więcej Usługa w modelu SaaS przeznaczona tylko dla małych i średnich przedsiębiorstw? Shoper Premium walczy z tym mitem.

32

E-HANDEL W POLSCE / K WIECIEŃ 2017


E- COM M ER CE

D

ostawcy oprogramowania dla sklepów internetowych sprzedawanych w abonamencie (usługa SaaS, ang. Software as a Service) często muszą walczyć z mitem, że ich rozwiązania dobre są tylko dla początkujących i małych biznesów. Jako argument poświadczający tę opinię podaje się ograniczenia, jakie na e-sklep nakłada platforma e-commerce – brak możliwości wprowadzania indywidualnych rozwiązań, dostosowywania wybranego oprogramowania do potrzeb konkretnego biznesu. Shoper pod koniec 2015 roku wprowadził nową usługę dedykowaną dużym i  szybko rozwijającym się e-sklepom. Shoper Premium została stworzona dla dużych brandów wchodzących do e-handlu lub szukających wygodniejszych rozwiązań oraz dla klientów, którzy korzystali z platformy i dynamicznie się rozwinęli. Klienci objęci nową usługą, mogą liczyć na dostosowanie oprogramowania do wła-

snych potrzeb i kompleksową migrację z innego systemu. Sklepy korzystające z  wersji premium mają do dyspozycji więcej mocy obliczeniowej, dzięki czemu zyskują na wydajności i są w stanie obsłużyć większy ruch. Podczas reklam emitowanych w telewizji, strona sklepu Kruger&Matz odnotowywała dziewięć tysięcy odsłon na minutę (150 na sekundę), działając przy tym bezproblemowo. Tego rodzaju usługi wpisują się obecnie w rewolucję DIFM (ang. Do It For Me, czyli zrób to za mnie). Po kilkunastu latach upowszechniania się SaaSów, model ten wchodzi w kolejny etap, na którym liczy się już nie tylko oprogramowanie. Równolegle z automatyzacją i technologią, firmy zaczynają oferować rzetelny know-how oraz własną pracę. Klient zyskuje w ten sposób kompleksowe wsparcie i może się całkowicie poświęcić rozwojowi swojego biznesu.

Grzegorz Sadłoń, kierownik zarządzający projektem Shoper Premium.

Z nowej usługi korzysta obecnie m.in. sklep Krugermatz.com. – Zdecydowaliśmy się na model SaaS ponieważ to rozwiązanie wydało nam się najrozsądniejsze, biorąc pod uwagę potrzeby i wymagania naszej firmy. Jeśli chodzi o wpływ prowadzenia e-sklepu na wyniki sprzedażowe, to porównując przychody z lat 2015-2016 można zauważyć, że zyski pochodzące ze sklepu internetowego wzrosły dwukrotnie. W ciągu tych miesięcy znacznie rozszerzyliśmy ofertę naszej marki, jednak z pewnością na wzrost dochodów miało wpływ przeniesienie sklepu na platformę Shoper – komentuje Hubert Zadrożny, Kierownik IT Krüger&Matz.

E-HANDEL W POLSCE / K WIECIEŃ 2017

33


IN T ERNE T I T ECHNOLO GIE

Aplikacje mobilne coraz bardziej popularne Rynek aplikacji mobilnych wciąż rośnie. W czerwcu ubiegłego roku liczba posiadaczy smartfonów w Polsce po raz pierwszy w historii przekroczyła 60 proc.

34

E-HANDEL W POLSCE / K WIECIEŃ 2017


IN T ERNE T I T ECHNOLO GIE

Mobilne aplikacje Google mają już zasięg ponad 53 proc. Sztandarowymi apkami są Wyszukiwarka, YouTube i Mapy.

S

zacuje się, że z aplikacji mobilnych aktywnie korzysta 20 mln osób powyżej 15 roku życia. Tych najbardziej popularnych używa po kilkanaście milionów użytkowników, a ich zasięg oscyluje w  przedziale 40–53 proc. O sukcesie danej aplikacji często decyduje jej użyteczność oraz bezpieczeństwo podczas korzystania.

SMARTFON TO NIEODŁĄCZNY GADŻET NASTOLATKA

W czerwcu ubiegłego roku ze smartfonów korzystało blisko 20 mln Polaków w wieku powyżej 15 lat – wskazuje raport TNS Polska. Oznacza to, że w ciągu roku liczba urządzeń tego typu wzrosła o milion sztuk. Smartfony cieszą się największą popularnością wśród najmłodszych użytkowników. W  grupie wiekowej 15–19 lat korzysta z nich aż 90 proc. badanych.

JAKIE APLIKACJE SĄ NAJBARDZIEJ POPULARNE?

Efektem upowszechnienia smartfonów jest dynamiczny rozwój rynku aplikacji mobilnych. z badań PBI/Gemius, w styczniu najpopularniejsza była aplikacja Google, z której korzysta prawie 15 mln internautów. Jej zasięg to 53,2 proc. Na kolejnych miejscach znalazły się aplikacje YouTube (13,6 mln i 49,7 proc.), Messenger (prawie 11 mln i prawie 40 proc. zasięgu) i Mapy (10 mln użytkowników i 36,9 proc. zasięgu). Aplikacje mobilne cieszą się tak dużą popularnością, gdyż mają znaczną przewagę nad stronami internetowymi, nawet tymi, które dostosowane są do wyświetlania na ekranie smartfona lub tabletu. Wynika to z tego, że aplikacje wykorzystują pełną paletę możliwości oferowanych przez dane urządzenie. Źródło: Newseria Biznes

Mówimy tu o aparacie fotograficznym, który może służyć do odczytu kodu, który sczytuje np. dane do faktury. Możemy również skorzystać z touchpada, który może służyć do identyfikacji biometrycznej W telefonie możemy również określić swoją pozycję i na tej podstawie dostajemy specjalną ofertę w miejscu, w którym się znajdujemy – wylicza członek zarządu SkyCash Poland, Piotr Bochenek.

35


IN T ERNE T I T ECHNOLO GIE

Inteligentne domy kuszą cyberprzestępców Coraz częściej wykorzystujemy w naszych domach urządzenia typu smart. Dzięki rozwojowi Internetu rzeczy (Internet of Things, IoT) inteligentne budynki mogą być przez nas zdalnie sterowane, a także automatycznie reagować na zmiany środowiska. Czy w inteligentnych domach możemy jednak czuć się bezpieczni?

I

nteligentne domy mają na celu maksymalizację funkcjonalności oraz zwiększenie komfortu naszego życia. Nie dziwi więc fakt, że systemy elektroniczne, które zmieniają nasze mieszkania w tzw. inteligentne domy, zyskują na popularności. Korzystając z aplikacji lub portalu internetowego możemy np. kontrolować ogrzewanie, chłodzenie, oświetlenie, zamki w  drzwiach, kamery, alarmy, a  także inne urządzenia. z badania przeprowadzonego przez MEC Analitics & Insight dla Somfy Polska prawie jedna trzecia Polaków chciałaby mieszkać w takich budynkach. Czy inteligentne domy są jednak wystarczająco bezpieczne?

ŹLE SKONFIGUROWANY SYSTEM TO FURTKA DLA HAKERÓW

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest odpowiednia

36

E-HANDEL W POLSCE / K WIECIEŃ 2017

konfiguracja wszystkich znajdujących się w budynku urządzeń IoT - wykonana w  nieodpowiedni sposób naraża nasz dom i  rodzinę na utratę bezpieczeństwa wirtualnego. Połączenie z  Internetem daje cyberprzestępcom możliwość włamania. Według ekspertów obecny poziom zagrożenia cyberatakami na inteligentne domy jest stosunkowo niski. Przypadki włamań jednak się zdarzają, np. w 2016 r. w Finlandii zostały zaatakowane przez hakerów dwa inteligentne apartamenty – włamywacze zablokowali wtedy system ogrzewania oraz dostawę ciepłej wody.

JAK ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO WŁAMANIA DO NASZEGO DOMU?

Ciężko jednoznacznie i zwięźle odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób


IN T ERNE T I T ECHNOLO GIE

„ Wyobraźmy sobie sytuację, w której zainwestowaliśmy dziesiątki tysięcy złotych w wyposażenie naszego domu w kamery monitoringu, system alarmowy ze zintegrowanymi czujnikami ruchu lub automatyczne zamki. Jeśli instalacje tego rodzaju powierzyliśmy nierzetelnej firmie lub wykonywaliśmy je we własnym zakresie z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, że nie są one prawidłowo skonfigurowane, a tym samym skutecznie chronione oraz łatwo jest przejąć nad nimi kontrolę. W takiej sytuacji osoby nieuprawnione mogą wykorzystać zainstalowany system do uzyskania informacji o naszej nieobecności i wybrać najlepszy czas na włamanie do budynku. Mogą również wyłączyć instalację alarmową czy otworzyć zamki bez użycia siły – mówi Damian Gąska, specjalista ds. bezpieczeństwa informacji, ODO 24.

Fot. Fotolia

możemy uchronić inteligentne domy. Zdaniem Damiana Gąski bardzo ważna jest przemyślana strategia na etapie samego projektowania domu – warto np. odseparować sieć systemu urządzeń odpowiedzialnych za funkcje na zewnątrz budynku od tych wewnętrznych. Podstawą bezpieczeństwa naszego systemu jest również odpowiednia konfiguracja punktu dostępowego sieci Internet np. silne hasło dostępowe do panelu administracyjnego routera czy filtracja adresów MAC. Nie można zapominać też o odpowiednim zabezpieczeniu urządzeń, za pomocą których steruje się całym systemem. Ponadto warto zwrócić uwagę na to, by transmisja danych przez aplikacje bezpieczeństwa realizowana była szyfrowanym kanałem – radzi ekspert ODO 24. Na świecie nie ma rozwiązań, które zapewnią pełny stan bezpieczeństwa teleinformatycznego. Możemy jedynie dążyć do zminimalizowania ryzyka przejęcia przez hakerów kontroli nad naszym domem.

E-HANDEL W POLSCE / K WIECIEŃ 2017

37


PR AWO

RODO – jak przygotować się na zmiany prawne? Producencie, handlowcu myślisz, że nie przetwarzasz danych osobowych? Jesteś w błędzie! Lepiej rozpocznij przygotowania do wdrożenia RODO.

W

iele podmiotów zajmujących się produkcją i handlem jest błędnie przekonanych o tym, że nie przetwarzają danych osobowych. Tym samym wychodzą z założenia, że w ogóle nie muszą stosować się do przepisów ochrony danych osobowych, a  tym bardziej do nowych przepisów unijnych, które rozpoczną obowiązywać w maju 2018 roku. Nic bardziej mylnego, tacy przedsiębiorcy przetwarzają dane osobowe i  muszą rozpocząć przygotowania do wdrożenia nowego unijnego rozporządzenia zwanego powszechnie RODO. Przedsiębiorcy, nawet jeśli ich główna działalność sprawdza się do produkcji, wydobywania surowców czy handlu, nie prowadząc działań marketingowych i nie mając nieskończenie długiej listy klientów, posiadają i przetwarzają dane osobowe. Trudno sobie bowiem wyobrazić, że jakiekolwiek przedsiębiorstwo w  ogóle mogłoby funkcjonować bez przetwarzania danych. Wśród danych przetwarzanych

38

E-HANDEL W POLSCE / K WIECIEŃ 2017


PR AWO

Fot. Fotolia

w przedsiębiorstwach produkcyjnych będą z pewnością dane osobowe pracowników, współpracowników, kandydatów do pracy, kierowców, rejestry osób przebywających na terenie fabryk itp. Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, ma teraz czas na przygotowanie się do nowej rzeczywistości. Cały proces związany z przystosowywaniem funkcjonowania do nowych zasad nie będzie zadaniem, które można wykonać w  jeden dzień lub choćby tydzień. Warto przeznaczyć na te czynności co najmniej 6 miesięcy, by uniknąć udziału w powszechnej panice, jakiej należy się spodziewać tuż przed 25 maja 2018 roku. RODO, a  więc Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych […] nakłada bowiem wiele, różnego rodzaju obowiązków na podmioty, które podczas prowadzenia działalności przetwarzają dane osobowe. Warto już dziś wdrożyć plan, który pozwoli na podejmowanie działań

w sposób przemyślany i uporządkowany. Dobrym rozwiązaniem będzie także powołanie wewnętrznego zespołu wdrożeniowego, w skład którego będą wchodzili przedstawiciele wszystkich działów mających styczność z danymi osobowymi oraz przedstawiciel działu IT. Oczywistym zdaje się być to, że w  skład zespołu musi również wchodzić wyznaczony administrator bezpieczeństwa informacji. To on bowiem dotychczas zajmował się w podmiocie ochroną danych, dysponuje odpowiednią wiedzą z tego zakresu, dobrze zna organizację.

ANALIZA POSIADANYCH ZASOBÓW

Przygotowania do wdrożenia Przepisów RODO warto rozpocząć od przeprowadzenia analizy posiadanych zasobów. Analiza ta to nic innego jak wewnętrzny audyt, który pozwoli dokładnie zweryfikować, jakie dane są w naszym posiadaniu i w jakich celach są wykorzystywane. Pozwoli on także ustalić, czy do przetwarzania danych osobowych istnieje podstawa prawna

oraz czy w naszych zasobach nie ma danych zapomnianych lub nieadekwatnych do potrzeb. Podczas spotkań audytowych przedstawiciele każdego z  działów byliby obowiązani ustalić, jakie dane w jakich procesach są przetwarzane, czy są jakieś zbiory danych „zapomniane”, z których nikt nie korzysta, lecz zalegają one w systemach lub archiwach i  najprawdopodobniej nie ma podstawy prawnej uzasadniającej ich przetwarzanie.

LISTA KONTROLNA

Dobrą praktyką, po przeprowadzeniu analizy, jest przygotowanie listy kontrolnej, na której umieszczone zostaną wszystkie czynności, jakie należy podjąć w uprzednio przemyślanej kolejności. Taka lista zadań powinna obejmować już tylko działania dotyczące bezpośrednio naszego podmiotu gospodarczego i  uwzględnia tylko te elementy, które w  naszym podmiocie muszą zostać zmienione lub dodane z  pominięciem tych zagadnień, które danej jednostki nie dotyczą.

E-HANDEL W POLSCE / K WIECIEŃ 2017

39


PR AWO

POWOŁANIE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Aktualnie nie ma obowiązku powołania ABI (administratora bezpieczeństwa informacji). Administrator sam może wykonywać czynności związane z ochroną danych osobowych. Pod rządami nowych przepisów pojawi się natomiast IOD (inspektor ochrony danych osobowych) i niektóre podmioty będą miały nie prawo, a obowiązek jego powołania. W tym miejscu pod rozwagę należy poddać, czy taki obowiązek będą miały przedsiębiorstwa produkcyjne. Spośród wszystkich zapisów zawartych w RODO opisujących obligatoryjność powołania IOD można jedynie zastanawiać się nad tym, kiedy główna działalność administratora polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na charakter, zakres i  cele wymagają systematycznego i  regularnego monitorowania osób, których dane dotyczą na dużą skalę, przy czym główna działalność oznacza zasadnicze, a  nie poboczne czynności. Niemniej jednak należy pa-

40

E-HANDEL W POLSCE / K WIECIEŃ 2017

miętać, iż państwa członkowskie mogą wprowadzić obowiązek powołania IOD w innych przypadkach niż opisane już wprost w treści RODO. Stanowisko dotyczące powołania IOD może więc jeszcze ulec zmianie, w zależności od tego jakie zapisy znajdą się w nowej ustawie regulującej kwestie ochrony danych osobowych w Polsce.

REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

Jednym z obowiązków wynikających z  RODO jest wdrożenie rejestru czynności przetwarzania zamiast obecnie obowiązującego obowiązku rejestracji zbiorów danych osobowych. Obowiązek rejestrowania posiadanych zbiorów w praktyce był uciążliwy. Formularz był długi i niejasny dla osób, które nigdy się przedmiotowym zagadnienie nie zajmowały. Dodatkowo obowiązek aktualizacji danych, który ciążył na administratorze związany był z  ponownym wypełnieniem całego formularza. Zgodnie z nowymi przepisami tego obowiązku już nie będzie. Rejestr czynności przetwarzania jest rozwiązaniem łatwiejszym do wdro-

żenia i bardziej praktycznym także w tym znaczeniu, że łatwiej będzie wprowadzać do jego treści wszelkie aktualizacje. Istota rejestru czynności przetwarzania zbliżona jest nieco w swojej istocie do rejestru zbiorów danych osobowych prowadzonego przez administratora bezpieczeństwa informacji. Przepisy RODO przewidziały wyjątek od obowiązku prowadzenia rejestru czynności przetwarzania. Będzie to miało miejsce, gdy administrator zatrudnia mniej niż 250 pracowników, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków.

ZGODA

W następnej kolejności warto ustalić czy w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody spełnione są warunki jej gromadzenia, tj. czy administrator będzie w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, zgodę rzeczywiście wyraziła. Dodatkowo zgodnie z  przepisami RODO administrator ma obowiązek posiadania dowodu wyrażenia zgody. Zapis ten nie odbiega jednak znacząco od aktualnej praktyki. Zgodnie z obecnie obowiązującymi


PR AWO

Fot. Fotolia

przepisami dane mogą być przetwarzane na podstawie zgody, przy czym w razie sporu to podmiot z niej korzystający będzie musiał wykazać, broniąc swojego stanowiska, że zgoda została wyrażona. Co więcej przed zebraniem zgody administrator będzie obowiązany poinformować osobę o  prawie do jej cofnięcia w  każdym czasie. Zgody wyrażone przed wejściem w życie przepisów RODO pozostają aktualne, jeżeli spełnione będą wskazane w RODO warunki jej wyrażenia. Warto więc już dziś wprowadzić odpowiednie zmiany, aby w  późniejszym czasie móc z  wyrażonych wcześniej zgód korzystać.

NOWY OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Weryfikacji należy poddać również obowiązek informacyjny. Informacje przekazywane w jego treści aktualnie są zdecydowanie bardziej ograniczone w stosunku do tego, co będzie trzeba zawrzeć w jego treści po rozpoczęciu obowiązywania nowych przepisów. Zasadnym jest więc już teraz formułowanie obowiązku informacyjnego

w taki sposób, aby spełnione były wymagania zawarte w  RODO. Przed samym rozpoczęciem obowiązywania nowych przepisów warto jedynie zweryfikować, czy rzeczywiście udało nam się wprowadzić wszędzie obowiązek informacyjny w nowej wersji.

nie sprecyzował elementów składowych takich dokumentów, ale zasadnym byłoby ich wprowadzenie. Zdaje się, że dokumenty te powinny obejmować chociażby podstawowe kwestie, takie jak nadawanie uprawnień czy zgłaszanie i reagowanie na incydenty.

SZACOWANIE RYZYKA

PODSUMOWANIE

RODO porusza wielokrotnie kwestię ryzyka związanego z przetwarzaniem danych. W  pierwszej kolejności należałoby zdefiniować i  określić każde ryzyko wraz z jego źródłem, przyczyną powstawania oraz wstępnym zidentyfikowaniem szkód. Następnie należy dokonać szacowania prawdopodobieństwa wystąpienia zdefiniowanych rodzajów ryzyka.

PRZYJĘCIE WEWNĘTRZNYCH POLITYK

Ogólne rozporządzenie odchodzi od obowiązku posiadania skonkretyzowanej dokumentacji ochrony danych osobowych. Niemniej jednak w preambule RODO rekomendowane jest przyjęcie wewnętrznych polityk. Ustawodawca

Powyżej omówione zagadnienia stanowią jedynie kroplę w morzu zmian, które należy wdrożyć. Wiele przepisów już budzi wątpliwości interpretacyjne i pozostawia pole do dalszej interpretacji. Dlatego też wskazane rozwiązanie polegające na powołaniu zespołu wdrożeniowego wydaje się być jedynym słusznym. Jeśli natomiast ogrom zadań i zmian budzi przerażenie, warto rozważyć zaproszenie do zespołu osoby, która posiada odpowiednią wiedzę z  przedmiotowego zakresu, ochroną danych osobowych zajmuje się profesjonalnie i pomoże w należytym przeanalizowaniu zasobów i  wprowadzeniu odpowiednich zmian. adw. Aleksandra Piotrowska, ekspert ds. ochrony danych, ODO 24

E-HANDEL W POLSCE / K WIECIEŃ 2017

41


BANKOWOŚĆ I FINANSE

Koniec problemów z PIT – teraz wypełni go za ciebie urząd Dotychczas rozliczanie PIT-ów nie należało do ulubionych czynności podatników. Wielu z nich w obawie przed popełnieniem błędu, zlecało rozliczenie zeznania podatkowego doświadczonej osobie. Stres oraz kłopotliwe formalności to już przeszłość – od teraz PIT wypełni za nas urząd.

M

inisterstwo Finansów poinformowało 15 marca o wprowadzeniu nowej usługi – wniosku o  sporządzenie zeznania podatkowego (PIT-WZ).

CZYM JEST PIT-WZ?

9 marca 2017 r. Sejm uchwalił zmiany do ustawy  o  podatku  dochodowym od osób fizycznych. Dzięki nowym przepisom 13 mln podatników spośród tych, którzy składają roczny PIT, będzie mogło to zrobić w najprostszy możliwy sposób. PIT-WZ wystarczy przesłać do właściwego urzędu skarbowego, a ten na podstawie danych z wniosku PIT-WZ oraz posiadanych informacji od pracodawców lub organów rentowych samodzielnie przygotuje zeznanie podatkowe. W PIT-WZ podatnik przekazuje urzędowi informacje o  korzystaniu z  odliczeń od podatku lub dochodu, np. z tytułu przysługującej ulgi na dzieci, wydatków na cele rehabilitacyjne, podwyższonych kosztów uzyskania przychodów czy przekazaniu 1 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

42

E-HANDEL W POLSCE / K WIECIEŃ 2017

Dziś zmieniamy filozofię działania. To nie podatnik wypełnia formularz, który jest sprawdzany przez urząd, tylko odwrotnie. Podatnik sprawdzi to co przygotował urząd skarbowy. Wygoda, mniej formalności, uproszczenie i większa przyjazność urzędów – takie cele przyświecają nam przy tej zmianie – powiedział podczas konferencji prasowej wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.


BANKOWOŚĆ I FINANSE

Fot. Fotolia

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I…. NERWÓW

Samodzielne wypełnienie zeznania podatkowego i załączników, w  których wykazywane są ulgi, często sprawia problemy podatnikom. Nowa forma rozliczenia to, jak do tej pory, najprostszy i  najpewniejszy sposób rozliczenia dochodów. Oznacza oszczędność czasu, a  także minimalizuje ryzyko popełnienia błędów w zeznaniu rocznym, które wynikają z  przepisywania danych z  informacji od płatników (np. z PIT-11) czy błędów rachunkowych. Ewentualne pomyłki? Dzięki PIT-WZ to problem wyłącznie urzędu, który będzie odpowiedzialny za wypełnienie zeznania podatkowego. Samo rozliczenie PIT-u drogą elektroniczną zajmie teraz nie więcej niż kilka minut.

JAK ZŁOŻYĆ PIT-WZ?

Wniosek o sporządzenie zeznania będzie można złożyć wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Portalu Podatkowego lub systemu e-Deklaracje, udostępnionych przez Ministerstwo Finansów, lub za pomocą bankowości elektronicznej. Urząd w ciągu maksymalnie 5 dni prześle na podany przez podatnika adres poczty elektronicznej e-mail z linkiem do gotowego zeznania

podatkowego. Zeznanie będzie można zaakceptować lub odrzucić do upływu terminu składania zeznań - w 2017 r. do 2 maja. Jeżeli podatnik w tym terminie nie podejmie żadnych czynności, jego zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane. Do współpracy przystąpili również partnerzy zewnętrzni. Dzięki temu od 15 marca będzie można wysłać PIT-WZ również za pośrednictwem bankowości elektronicznej, a w przyszłości również np. spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Aktualnie o  sporządzenie PIT-WZ przez urząd skarbowy będzie można zawnioskować za pośrednictwem banków PKO Bank Polski (wraz z Inteligo), BGŻ BNP Paribas (wraz z BGŻOptima) i Raiffeisen POLBANK. Po wypełnieniu PIT-WZ należy wysłać wniosek do urzędu. Podatnicy będą także mogli skorzystać z Profilu Zaufanego, czyli bezpłatnego rodzaju podpisu elektronicznego, który umożliwia załatwianie spraw w  serwisach administracji publicznej bez konieczności wychodzenia z domu (online). Założenie takiego profilu w  swoich systemach transakcyjnych oferują banki: PKO Bank Polski (wraz z Inteligo), Bank Millennium i ING Bank Śląski przez system Moje ING. Po wypełnieniu PIT-WZ na Portalu Podat-

kowym będzie dostępna opcja podpisania za pomocą Profilu Zaufanego zarówno wniosku PIT-WZ o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy, jak i akceptacji przygotowanego przez urząd rozliczenia PIT-37. Wniosek dotyczący dochodów za 2016 r., można składać między 15 marca a 18 kwietnia 2017 r.

ROZLICZ PIT I PRZEKAŻ 1 PROCENT DLA OPP

Dzięki nowym przepisom podatnicy będą mogli również skorzystać z nowego formularza PIT-OP, czyli oświadczenia o  przekazaniu 1 proc. podatku organizacji pożytku publicznego (OPP). Jest on przeznaczony dla tych podatników podatku PIT, którzy są osobami fizycznymi i otrzymali od organów rentowych roczne obliczenie podatku PIT-40A oraz chcą przekazać 1 proc. podatku wybranej OPP. PIT-OP będzie można złożyć elektronicznie, przy użyciu dostępnego na Portalu Podatkowym formularza online, formularza interaktywnego, aplikacji e-Deklaracje Desktop, a także za pośrednictwem bankowości internetowej i papierowo. Oświadczenie za rok 2016 można składać od 15 marca do 2 maja 2017 r. Źródło: PAP

E-HANDEL W POLSCE / K WIECIEŃ 2017

43


BANKOWOŚĆ I FINANSE

Za kilka lat to sztuczna inteligencja będzie kontaktowała się z klientami Bankowość mobilna jest najszybciej rozwijającą się częścią sektora. Być może już za 5 lat z posiadaczem konta bankowego skontaktuje się nie człowiek, ale sztuczna inteligencja.

44

E-HANDEL W POLSCE / K WIECIEŃ 2017

BANKI DOSTOSOWUJĄ SIĘ DO MOBILNYCH KLIENTÓW

Z badania NBP przeprowadzonego we wrześniu 2016 roku wynika, że z bankowości mobilnej czynnie korzysta 6,6 mln Polaków. To około 17,4 proc. populacji. Jednak już w grupie wiekowej 25–39 lat odsetek osób używających urządzeń mobilnych do obsługi konta wynosi 30,3 proc., natomiast wśród 18–24-latków jest minimalnie wyższy – 30,5 proc. W tej ostatniej grupie własnym lub współdzielonym kontem dysponuje jedynie 58 proc. badanych (w następnej według starszeństwa grupie konto ma aż  94 proc.) i  zapewne odsetek ten w ciągu kilku lat wzrośnie. Natomiast to właśnie najmłodsi wykazują najwyższy współczynnik korzystania z bankowości mobilnej: 59 proc. posiadających dostęp do konta internetowego aktywnie łączy się z  nim poprzez urządzenia mobilne (35 proc. w starszej grupie). Rynek bankowości w odpowiedzi na potrzeby klientów idzie intensywnie w kierunku rozwiązań mobilnych.


BANKOWOŚĆ I FINANSE

Możemy na żywo rozmawiać z przedstawicielem banku przez 24 godziny, w dowolnym momencie i załatwiać wszelkie sprawy, widzieć prezentowane produkty, zatwierdzać je itd. W związku z tym ten obszar idzie bardzo silnie do przodu – tłumaczy Rafał Styczeń, prezes spółki Ailleron.

Firma Ailleron oferuje bankom usługę LiveBank, dzięki której klienci mogą wykonać poprzez aplikację na smartfonie 90 proc. wszystkich operacji proponowanych przez bank. Zdaniem eksperta, w  krajach takich jak: Wietnam, jak Malezja czy Singapur bardzo często komputery nie są już w  ogóle używane. Powszechną praktyką w tych krajach jest załatwianie wszystkiego przez telefon.

AI ZAMIAST CZŁOWIEKA

W wirtualnych oddziałach bankowych powszechnym narzędziem komunikacji jest czat. Klienci chcą bezpośrednio komunikować się ze swoim bankiem i np. napisać mu, żeby wykonał określone zadanie. Według Rafała Stycznia kolejny krok na drodze rozwoju technologii w tej branży to rozwój sztucznej inteligencji tak, by z  klientem kontaktował się nie  pracownik banku, lecz system. Wejście w życie takich rozwiązań to jego zdaniem kwestia kilku lat.

Fot. Fotolia

Myślę, że te systemy za jakieś 5 lat osiągną taką dojrzałość, że będą w stanie rzeczywiście zastępować człowieka, że komunikując się z nimi, będziemy mieli wrażenie, jakbyśmy rozmawiali z człowiekiem, bądź będziemy w stanie załatwić większość rzeczy. Żeby tam być za 5 lat, trzeba dzisiaj już nad tym pracować, więc my też pracujemy np. nad automatyczną obsługą czata, czyli naszego produktu livebankowego mówi Rafał Styczeń.

Źródło: Newseria Biznes

E-HANDEL W POLSCE / K WIECIEŃ 2017

45


FRANCZYZA

10 lat sieci franczyzowej eurobanku Eurobank to jeden z pierwszych banków w Polsce, który zaczął budować nowoczesną sieć franczyzową już w 2007 r. Obecnie 217 z prawie 500 oddziałów eurobanku to placówki franczyzowe. Jedna z nich została wygrana w konkursie „Wygraj eurobank!”. W tym roku bank obchodzi jubileusz 10-lecia sieci franczyzowej.

46

E-HANDEL W POLSCE / K WIECIEŃ 2017


FRANCZYZA

Najstarsza placówka działa nieprzerwanie od 10 lat jako oddział franczyzowy.

warunkach rynkowych. Zwyciężczyni pokonała w rywalizacji ponad 40 konkurentów. Wygrana przez nią placówka była warta kilkadziesiąt tysięcy złotych i została w ramach grantu w całości sfinansowana przez eurobank. Placówka od 2009 r. funkcjonuje w Jelczu-Laskowicach, a zwyciężczyni konkursu prowadzi obecnie aż trzy placówki franczyzowe eurobanku.

Fot. Fotolia

217 PLACÓWEK FRANCZYZOWYCH

Pierwsza placówka partnerska eurobanku została otwarta 20 marca 2007 roku w Kole, gdzie funkcjonuje do dziś. Obecnie bank posiada 217 placówek franczyzowych, które są prowadzone przez 134 partnerów, a liczba tzw. multifranczyzobiorców systematycznie rośnie. Prawie 40 proc. partnerów prowadzi więcej niż 1 placówkę, ponad 15 proc. - 3 placówki i więcej, a 11 franczyzobiorców współpracuje z eurobankiem już od 10 lat (od 2007 roku funkcjonuje nieprzerwanie 13 placówek partnerskich). Jedna z placówek franczyzowych została wygrana w konkursie „Wygraj eurobank!”. Konkurs adresowany był do młodych przedsiębiorców z całej Polski – polegał na stworzeniu najbardziej innowacyjnego biznesplanu zarządzania placówką bankową w określonych

SYSTEM PARTNERSKI Z ROZBUDOWANĄ SIECIĄ PLACÓWEK

W oparciu o przeprowadzone przez siebie analizy rynkowe eurobank podjął decyzję o lokowaniu placówek franczyzowych przede wszystkim w małych miejscowościach. Około 65 proc. placówek partnerskich znajduje się w miastach liczących do 25 tys. mieszkańców. – Placówki franczyzowe eurobanku zachowują pełną spójność wizerunkową z oddziałami własnymi – są nowoczesne i atrakcyjne wizualnie. Oferują klientom tę samą paletę produktów co oddziały własne banku (z wyjątkiem funduszy inwestycyjnych i produktów strukturyzowanych). Oddziały franczyzowe, które działają analogicznie do placówek własnych, obsługiwane są przez wewnętrzne komórki wsparcia banku na równi z siecią własną. Kwota inwestycji w placówkę pod szyldem eurobanku wynosi obecnie ok. 39 tys. złotych (bez kosztów adaptacji lokalu). Obejmuje ona zakup kompletnego wy-

posażenia i wizualizacji wewnętrznej. Eurobank, posiadający szeroką ofertę dla klienta indywidualnego, nieustannie rozbudowuje swoją sieć franczyzową i poszukuje nowych partnerów, oferując sprawdzony model i doświadczenie w branży oraz stabilność i bezpieczeństwo współpracy.

Miejsce ulokowania placówek franczyzowych to efekt skrupulatnej weryfikacji i analizy. Ważnym krokiem było otwarcie się w ostatnich latach na placówki partnerskie w miastach od 50 do 300 tys. mieszkańców, w których funkcjonują oddziały własne banku. Świadczy to nie tylko o rozwoju sieci franczyzowej, ale pokazuje również, że placówki franczyzowe i własne mogą z powodzeniem wspólnie funkcjonować na lokalnych rynkach z korzyścią dla klientów – mówi Alexis Lacroix, Pierwszy Wiceprezes Euro Banku S.A.

47


FIRMA

Jak pozyskać fundusze na inwestycje w firmie? Wygospodarowanie pieniędzy na inwestycje – przed takim wyzwaniem staje każdy właściciel firmy. Jak wiadomo przedsiębiorstwo, które nie rozwija się, tak naprawdę się cofa – konkurencja przecież nie śpi. Jak znaleźć zatem pieniądze na inwestycje?

W

prowadzenie nowoczesnych rozwiązań to zadanie, przed którym stają małe, jak i duże przedsiębiorstwa – każda firma musi się przecież rozwijać, aby dotrzymać kroku konkurencji. Na początku musimy zastanowić się, w jakim celu chcemy wprowadzić nowe technologie i czy wybrany przez nas sposób jest najlepszy dla jego osiągnięcia. Znając już podstawy, należy znaleźć dostawcę, który wprowadzi nową technologię do naszej firmy. Do tego momentu większość właścicieli firm dochodzi bez przeszkód. Kiedy sprecyzujemy już kierunek naszego rozwoju, pojawia się dylemat – jak pozyskać

48

E-HANDEL W POLSCE / K WIECIEŃ 2017

fundusze na planowane innowacje? Sprawdźcie, jakie sposoby przedstawia prezes Bogusław Kruczek, ekspert Kapitałowego Funduszu Pożyczkowego.

OFERTA BANKU CZY MOŻE FUNDUSZ POŻYCZKOWY?

Najprostszym sposobem na pozyskanie dodatkowych pieniędzy jest skorzystanie z kredytu. Warto jednak sprawdzić wiele ofert tak, by wybrać tę najbardziej korzystną dla naszych potrzeb. Nie zawsze są to te oferowane przez banki. Alternatywą może być zwrócenie się do funduszy pożyczkowych, które dostarczają pieniądze w ekspresowym czasie przy minimum formalności potrzebnych do ich uzy-


FIRMA

Fot. Fotolia

skania. Innym rozwiązaniem może być skorzystanie z usług funduszu poręczeniowego – to szczególnie interesujący sposób na uzyskanie finansowania dla młodych firm, które potrzebują zewnętrznego finansowania, a nie mają zabezpieczeń wymaganych przez banki. Takie poręczenie zazwyczaj jest udzielane do 80 proc. kwoty kredytu lub pożyczki, a reszta kwoty musi zostać pokryta za pomocą środków własnych.

JAK UNIKNĄĆ KREDYTÓW I POŻYCZEK?

Jeśli nasza firma jest młoda, a nowoczesne technologie są nam potrzebne w szybszym rozwijaniu biznesu, to dobrym pomysłem może być szukanie

finansowania wśród Aniołów Biznesu lub funduszy venture capital. Anioł Biznesu to osoba prywatna inwestująca swoje pieniądze i doświadczenie w firmę w zamian za jej akcje. Pomagając w rozwoju, liczy na szybki wzrost przedsiębiorstwa, który w perspektywie kilku lat pozwoli mu sprzedać swoją część akcji z zyskiem. Fundusze venture capital działają w podobny sposób, oprócz pieniędzy oferują również wsparcie menadżerskie – od Aniołów Biznesu różnią się tylko pochodzeniem kapitału. W przypadku venture capital pula środków jest złożona z udziałów wielu pożyczkodawców. Wybierając narzędzie wsparcia, dzięki któremu sfinansujemy moderniza-

cję, pamiętajmy o tym, aby zachować ostrożność. Należy dokładnie przestudiować każdą umowę i sprawdzić, jakie są realne koszty, które będziemy musieli ponieść korzystając z finansowania zewnętrznego.

E-HANDEL W POLSCE / K WIECIEŃ 2017

49


FIRMA

Ukrainiec w firmie coraz milej widziany Pomimo napływu ponad 1,3 mln cudzoziemców w 2016 rok, nadal 33 proc. przedsiębiorstw w Polsce ma problemy ze znalezieniem pracowników. Odpowiedzią na rozwiązanie kadrowych kłopotów może być zatrudnienie pracowników zza wschodniej granicy.

50

E-HANDEL W POLSCE / K WIECIEŃ 2017


Z

najnowszego raportu Work Service „Barometru Rynku Pracy VII” wynika, że już 4 na 10 firm planuje zatrudnić Ukraińca, żeby zapełnić puste wakaty.

Marek Śliwiński podkreśla jednak, że znaczna część pracowników ze wschodu przyjeżdża na podstawie uproszczonej procedury oświadczeń, na okres 6-miesięczny. Pół roku to jednak zbyt krótki okres czasu, aby wejść na specjalistyczne stanowisko, a możliwości przedłużenia zatrudnienia na podstawie zezwolenia o pracę są dość ograniczone ze względów biurokratycznych.

CUDZOZIEMCY POSZUKIWANI DO ZAKŁADÓW PRODUKCYJNYCH I DUŻYCH FIRM

Z najnowszego „Barometru Rynku Pracy VII” wynika, że pracowników z Ukrainy najczęściej poszukują duże przedsiębiorstwa, zatrudniające ponad 250 osób, które prowadzą masowe rekrutacje. W  tej grupie niemal co druga firma (49,1 proc.) planuje zatrudnić pracowników zza wschodniej granicy, głównie na stanowiska niższego szczebla. Wyraźne niedobory kadrowe widoczne są również w  branży produkcyjnej, w której niemal 56 proc. pracodawców deklaruje chęć zatrudniania cudzoziemców.  Pracodawcy z branży handlowej i usługowej rozważają rekrutacje pracowników z Ukrainy odpowiednio w 38,9 proc. i 33,8 proc. przypadków. Od rynkowych trendów wyraźnie odbiega sektor publiczny, który znacząco zaniża zbiorczą statystykę (39 proc.) z wynikiem na poziomie 5 proc. wskazań.

CZY PRACOWNIK Z UKRAINY JEST TAŃSZY?

Zatrudnianie pracowników ze Wschodu potocznie wydaje się ekonomicznym dla pracodawcy rozwiązaniem. Pogląd ten okazuje się to jednak mitem, jeśli mówimy o legalnym zatrudnieniu. Pracodawcy wykazują coraz większe zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry, ale muszą pamiętać, że legalne zatrudnienie pracowników zza Buga wcale nie jest tańsze. Z opublikowanego w grudniu 2016 roku raportu Narodowego Banku Polskiego wynika, że 53,1 proc. pracowników z Ukrainy otrzymuje świadczenia pozapłacowe, które pozwalają im obniżyć koszty życia w Polsce. Do najpopularniejszych należą: zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia czy transportu do pracy.

FIRMA

W ostatnich miesiącach obserwujemy nowy trend związany z chęcią zatrudniania pracowników z Ukrainy na stanowiska wymagające kwalifikacji. Z naszych badań wynika, że rekrutacje na pracowników średniego szczebla stanowią już dziś ponad 28 proc. zgłaszanego zapotrzebowania na kandydatów zza granicy – podkreśla Marek Śliwiński, Dyrektor Linii Biznesowej Ukraina w Work Service S.A.

Fot. Fotolia

W Polsce mamy do czynienia z modelem imigracji komplementarnej, a więc wchodzeniem pracowników zza granicy na nieobsadzone miejsca pracy. W przypadku legalnego zatrudnienia, Ukraińcy uzyskują co najmniej minimalne wynagrodzenie, czyli takie, jakie jest przewidziane dla Polaków. Co ważne, w większości mają również zapewnione pozapłacowe świadczenia, które stanowią dla pracodawców dodatkowe wydatki. Oznacza to, że zatrudnienie obcokrajowców przestaje być optymalizacją kosztową, a staje się koniecznością wynikającą z niedoborów kadrowych wśród Polaków – podsumowuje Marek Śliwiński.

E-HANDEL W POLSCE / K WIECIEŃ 2017

51


FIRMA

Fotel prezesa – dla wielu kobiet nadal trudno dostępny 52

E-HANDEL W POLSCE / K WIECIEŃ 2017


FIRMA

Fot. Pexels

Coraz więcej kobiet w Polsce pracuje na stanowiskach kierowniczych, jednak najwyższe pozycje w firmach w większości należą do mężczyzn.

Z

badania „Women in Business 2017” aż 40 proc. osób zasiadających na wysokich stanowiskach menedżerskich w średnich i  dużych firmach w Polsce to kobiety. Wśród 36 badanych państw wyprzedzają nas pod tym względem tylko Rosja (47 proc.) i Indonezja (46 proc.). Ten sam wynik co Polska osiągnęły Estonia i Filipiny. Na samym końcu znalazły się takie państwa, jak: Japonia (7 proc.), Argentyna (15 proc.), Indie (17 proc.) i Niemcy (18 proc.).

BIZNESOWE SZCZYTY NADAL CIĘŻKIE DO OSIĄGNIĘCIA

Pozytywna wiadomość jest taka, że odsetek kobiet wśród osób zajmują-

cych kierownicze stanowiska w polskich przedsiębiorstwach stale rośnie. Jedynie w 13 proc. badanych średnich i dużych firm w Polsce na wysokim stanowisku menedżerskim nie ma żadnej kobiety, podczas gdy średnia dla wszystkich krajów objętych badaniem wynosi 36 proc. Natomiast niewielu Polkom udaje się dotrzeć na biznesowy szczyt – w naszym kraju jedynie 8 proc. prezesów i dyrektorów zarządzających to przedstawicielki płci pięknej. Wśród badanych państw jest to 11 wynik od końca. W Polsce kobiety zasiadające na stanowisku kierowniczym to głównie dyrektorzy finansowi (46 proc.), dyrektorzy HR (25 proc.) oraz dyrektorzy kontrolingu (21 proc.). dostarczył: InfoWire

E-HANDEL W POLSCE / K WIECIEŃ 2017

53


FIRMA

Hejt poważnym zagrożeniem dla firm 54

E-HANDEL W POLSCE / K WIECIEŃ 2017


FIRMA

H

ejt staje się coraz bardziej poważnym zagrożeniem dla firm. Każde przedsiębiorstwo jest narażone w sieci na negatywne, fałszywe informacje na jej temat, czy szkalujące wpisy byłych pracowników. Zjawisko hejtu może zburzyć zaufanie naszych klientów, przekreślić dobre imię budowanej latami marki, a w efekcie przyczynić się do bankructwa. Przykładowo w  Wielkiej Brytanii koszty z powodu hejtu w przypadku średniej wielkości firmy wynoszą od 50 do 200 tys. funtów.

Zdaniem Michała Fedorowicza można wyodrębnić trzy podstawowe działania z zakresu internetowego hejtu. Pierwszym są tzw. nieprawdziwe informacje na temat firmy, które mogą dotyczyć zarówno sytuacji wewnętrznej, jak i produktów. Kolejnym jest hejt ze strony obecnych lub byłych zatrudnionych, np. dotyczący nadużyć w firmie. Trzecim są tzw. szybkie reklamacje, czyli pojawiające się w  sieci informacje opisujące wadliwe produkty lub źle świadczone usługi.

KLIENCI SZUKAJĄ OPINII W SIECI

Walka z hejtem przypomina nieco walkę z wiatrakami, jednak możemy podjąć pewne działania, aby zminimalizować ryzyko strat wynikających z hejtu. Najlepiej regularnie monitorować sieć pod kątem publikacji na temat naszej marki – możemy robić to sami lub zlecić takie działania specjalizującym się w tym firmom. Nie powinniśmy również ignorować pojawiających się w sieci nieprawdziwych lub szkalujących nas informacji. Nie warto tracić nerwów i wdawać się w bezsensowne dyskusje – możemy natomiast napisać sprostowanie, używając rzeczowych argumentów. W przypadku publikacji oszczerstw zażądajmy usunięcia publikacji.

Internet ma znaczny wpływ na sytuację finansową naszej firmy. Powszechną praktyką jest dziś sprawdzanie opinii o firmie przed zakupem produktu czy usługi. Konsumenci chętnie wspierają się ocenami swoich znajomych, jak i  ochoczo korzystają z  otwartych forów. Także osoby poszukujące pracy bardzo często przed aplikowaniem na etat, zapoznają się z opiniami pracowników danej firmy. Z tych właśnie powodów przedsiębiorstwa z dobrym wizerunkiem są też bardziej atrakcyjne dla potencjalnych pracowników, a dzięki temu mają szansę na zatrudnianie najlepszych kandydatów. Fot. Fotolia

Hejt z pozoru nie wydaje się być groźnym zjawiskiem. Niby co może zrobić sfrustrowany były pracownik siedzący przed monitorem? Okazuje się jednak, że fałszywe opinie w sieci mogą zniszczyć reputację nawet najlepszej marki i doprowadzić do jej bankructwa.

JAK WALCZYĆ ZE ZJAWISKIEM HEJTU?

Źródło: Newseria Biznes

Hejt komercyjny to ważny problem dla firm, ponieważ bezpośrednio uderza w ich wizerunek. Dany podmiot może mieć dobrą reputację, wizerunek rzetelnego dostawcy produktów czy usług. Kiedy ktoś napisze w sieci, że na przykład nie płaci pracownikom albo oszukuje w produkcji, wówczas cały wizerunek i reputacja, na którą pracowano 20–30 lat, może lec w gruzach – mówi Michał Fedorowicz z firmy Apostołowie Opinii. 

E-HANDEL W POLSCE / K WIECIEŃ 2017

55


FM CG

Za małą czarną zapłacimy więcej Zła informacja dla amatorów kawy – już w pierwszym kwartale 2017 r. możemy spodziewać się wzrostów jej cen. Warto zrobić zapas ulubionego napoju, ponieważ prawdopodobnie nie będzie to ostatnia podwyżka w tym roku.

56

E-HANDEL W POLSCE / K WIECIEŃ 2017


FM CG

Fot. Pexels

J

uż niedługo za kofeinowy napój zapłacimy więcej - do takich wniosków doszli autorzy raportu „Ile zapłacimy za kawę? Dynamika i perspektywy cen kawy” z Centrum im. Adama Smitha.

DLACZEGO KAWA STANIE SIĘ DROŻSZA?

Wzrost cen kawy spowodowany jest kilkoma czynnikami. Pierwszym i jednocześnie najistotniejszym, są zmiany klimatyczne i  pogarszające się warunki pogodowe w  Brazylii i Wietnamie, czyli krajach, odpowiadających za około połowę światowego eksportu kawy. W przypadku Brazylii problem spowodowany jest suszami, jakie dotknęły ten kraj w  2016 roku. Tamtejsze uprawy arabiki, która stanowi 70 proc. spożywanej na świecie kawy, wymagają bardzo restrykcyjnych

warunków i są niezmiernie wrażliwe na wszelkie zmiany klimatyczne. Wpływ na występujące w Brazylii susze może mieć m.in. globalne ocieplenie. W przeszłości gorsze plony z Brazylii były równoważone uprawami z Wietnamu, z którego pochodzi obecnie co szóste ziarno kawy na świecie. Niestety, ten kraj również dotknęły klęska żywiołowa w  postaci największej od 90 lat suszy. Z tych właśnie powodów ceny produkowanej tam kawy robusta mają najwyższe ceny od 2011 r. Tymczasem aż 38 proc. importowanej do Polski kawy pochodzi właśnie z Wietnamu. Na ceny kawy istotny wpływ ma również giełda Forex, czyli rynek, na którym rozmaite organizacje, w  tym banki, rządy i  korporacje dokonują operacji wymiany walut przez 24 godziny na dobę. Za ziarna kawy płaci się w dolarach – ponieważ waluta ta znajduje się na rekordowo wysokim poziomie, wszyscy producenci kofeinowego napoju muszą uwzględnić jego kurs, co również przekłada się na ceny w sklepach.

CZY W PRZYSZŁOŚCI CZEKAJĄ NAS KOLEJNE WZROSTY CEN KAWY?

Niestety tegoroczne podwyżki nie oznaczają końca zmartwień dla miłośników kawy. Wydajność plantacji w krajach eksportujących kawę regularnie spada – przykładowo w Tanzanii aż o 46 proc. na przestrzeni ostatniego półwiecza. Każdy wzrost minimalnej temperatury na farmach o jeden stopień w  skali Celsjusza ma poważne konsekwencje - prowadzi do zmniejszenia wydajności z hektara plantacji kawy aż o 137 kilogramów. Z podobnymi spadkami efektywności uprawy mamy do czynienia również wśród innych potentatów hodowli kawy – Kolumbii, Etiopii i Kenii. Autorzy raportu odnoszą się do dokumentu, opracowanego przez na-

ukowców z The Climate Institute, którzy ostrzegają, że w 2050 roku, z powodu postępujących zmian klimatycznych, aż 50 proc. terenów, na których dzisiaj uprawia się kawę, nie będzie się dłużej do tego nadawać. To w praktyce może oznaczać, że w przyszłości, ceny kawy będą drastycznie wyższe, a sam napój dużo mniej dostępny, niż obecnie.

Pewnym pocieszeniem jest fakt, że kawa w Polsce jest dużo tańsza, niż w innych krajach Europy. Dotyczy to zarówno produktów na półkach sklepowych, jak i kawy pitej przez Polaków w kawiarniach. Tym samym prognozujemy, że pierwsza tegoroczna zmiana cen nie spowoduje obniżenia jej spożycia, dotychczas kształtującego się nad Wisłą na poziomie 2.3 kg na osobę rocznie. Tym bardziej, że ilość pitej kawy w Polsce do tej pory regularnie i systematycznie rosła – mówi Przemysław Remin, jeden z autorów raportu.

57


FM CG

Jak alkohol to coraz częściej luksusowy Polski rynek mocnych alkoholi wyraźnie zmierza w kierunku premiumizacji. Rodacy chętnie piją luksusową wódkę, ale coraz częściej sięgają również po szklankę whisky.

W

2017 r. branża spirytusowa liczy na stabilizację. Po kilku latach spadków spowodowanych podwyżką podatku akcyzowego produkcja wraca do dawnego poziomu. W ostatnim czasie zmieniły się również nieco konsumenckie gusta Polaków – w 2016 r. o  kilkanaście procent wzrósł rynek wódek premium. Utrzymała się także pozytywna dynamika wzrostu whisky.

SEGMENT ALKOHOLI PREMIUM STALE ROŚNIE

W zestawieniu dwudziestu wiodących narodowych marek premium i luksusowych przygotowanym w 2016 r. przez KPMG znalazły się aż trzy polskie wódki. Były to jedyne produkty alkoholowe w  zestawieniu. Konsumenci docenili wysoką jakość, tradycję i historię. Już w 2015 r. widzieliśmy sygnały powrotu do wzrostu kategorii premium, które utrzymały się w roku ubiegłym. Polacy coraz częściej kierują się zasadą kupuję mniej mocnego alkoholu, ale wyższej jakości, co cieszy branżę, bo

58

E-HANDEL W POLSCE / K WIECIEŃ 2017


FM CG

Fot. Pexels

otwiera jej nowe możliwości rozwoju. Jeżeli utrzyma się pozytywna sytuacja gospodarcza w kraju, czyli wzrośnie zamożność konsumentów, to ten trend powinien być kontynuowany - przekonuje Leszek Wiwała, prezes zarządu Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy. Premiumizację widać zarówno na rynku wódki, jak i  alkoholi importowanych.

POLSKA WÓDKA CENIONA ZA GRANICĄ

Mocne, polskie trunki mogą śmiało konkurować z największymi globalnymi graczami. Dzięki dobrze zorganizowanym akcjom promocyjnym, nasze marki są postrzegane za granicą jako produkty luksusowe. W ubiegłym roku średnia cena eksportowa zwiększyła się o  4 proc., a  łącznie wysłaliśmy w świat napoje spirytusowe o wartości 176 mln euro. Przedsiębiorcy podkreślają, że nie ma perspektyw wzrostu konsumpcji napojów spirytusowych w  kraju, zatem eksport to naturalny kierunek rozwoju branży.

Liczę, że sukcesy marek premium za granicą pomogą także umocnić wizerunek wódki w kraju. Nasze mocne alkohole to szlachetne trunki, o wysokiej jakości i pięknej tradycji. Mamy być z czego dumni. Jesteśmy czwartym producentem na świecie, nasze marki konkurują ze światową czołówką. Potrzeba nam zwiększenia skali eksportu oraz wsparcia szczególnie małych i średnich firm we wchodzeniu na nowe rynki. Widzimy potencjał w Wietnamie, Indiach, RPA, krajach Ameryki Południowej. Mamy szansę na sukces, ale tylko przy stabilnej sytuacji podatkowej w kraju. Musimy pozostać konkurencyjni – podkreśla Andrzej Szumowski, Przewodniczący Rady Głównej ZPPPS.

Źródło: PAP

E-HANDEL W POLSCE / K WIECIEŃ 2017

59


MOTORY Z AC JA

Samochód elektryczny z Bielska-Białej Samochód elektryczny FSE 01 mierzy ponad trzy i pół metra długości, osiąga prędkość 135 km na godzinę, a na jednym ładowaniu będzie mógł przejechać 100 km.

60

E-HANDEL W POLSCE / K WIECIEŃ 2017


MOTORY Z AC JA

Fot. Fotolia

Za nowy elektryczny pojazd będziemy musieli wyłożyć blisko 100 tys. zł.

21

marca w Warszawie przedstawiciele Fabryki Samochodów Elektrycznych  zaprezentowali montowany w  Bielsku-Białej samochód elektryczny FSE 01. Pojazd budowany jest na ramie produkowanego w  Tychach Fiata 500 i ma - jak mówił dyrektor generalny Fabryki Samochodów Elektrycznych Thomas Hajek „prawdziwe polskie elektryczne serce” - silnik produkowany w Sosnowcu. Samochód elektryczny FSE 01 jest efektem ponad trzyletnich prac polskich inżynierów z Bielska-Białej. Koszt projektu to ok. 1 mln euro. W  ciągu roku firma zamierza zbudować linię produkcyjną, która będzie w stanie wyprodukować ok. 1000 takich pojazdów rocznie. „Nadwozie i platforma produkowane są w Tychach, natomiast finalny montaż pojazdu odbywa się właśnie w fabryce w Bielsku-Białej. Hajek powiedział, że opracowanie nowej platformy znacz-

nie zwiększyłoby koszty projektu. „To by kosztowało miliardy” - wyjaśnił. Ile zapłacimy za nowy, ekologiczny pojazd? Hajek powiedział, że „poniżej 100 tys. zł”. FSM zapewnia też, że nabywcy oprócz samochodu, otrzymają również system zarządzania flotą, aplikację na smartfony,

możliwość finansowania zakupu samochodu oraz usługę mobilnego serwisu. Hajek zapytany o to, czy FSM weźmie udział w  konkursie na pierwszy polski samochód elektryczny powiedział, że decyzja zapadnie w kwietniu bieżącego roku. Źródło: PAP

Polska już dzisiaj jest szóstym pod względem wielkości producentem motoryzacyjnym w Europie. Zaangażowanie w rynek elektromobilności to wielka szansa na rozwój dla całego kraju. Nasz samochód FSE 01 to dopiero początek całej gamy pojazdów elektrycznych. Już dzisiaj można go zamawiać. Planujemy też eksport do krajów UE” – powiedział Hajek. Jak mówił, samochody mogłyby trafić m.in. do Niemiec, Francji, Skandynawii.

E-HANDEL W POLSCE / K WIECIEŃ 2017

61


K ATA L O G E - C O M M E R C E

Moda

Deichmann

50style

SIZEER

YES

ezebra.pl

Apart

ebambino

Szafa-bobasa

sklepikdziececy.pl

ELECTRO.pl

OleOle.pl

Uroda

Dziecko

Elektronika

komputronik.pl

62

E-HANDEL W POLSCE / K WIECIEŃ 2017


K ATA L O G E - C O M M E R C E

Dom i ogród

Mall

Mango

Empik

Księgarnia PWN

Aros.pl

Eventim.pl

Landersen.pl

fitnesstrening.pl

R-gol.com

Arte.pl

Iparts.pl

Dymicom

Kultura

Sport i zdrowie

Pozostałe

E-HANDEL W POLSCE / K WIECIEŃ 2017

63


Subskrybuj

teraz

IÂ nie przegap kolejnego numeru! JuĹź 5 maja!

Handel w Polsce - 4/2017  

Handel w Polsce - 4/2017 Gospodarka | Handel | E-commerce | Bankowość | Firma | Franczyza Polski e-commerce rośnie w siłę. Praca lub zakupy...

Handel w Polsce - 4/2017  

Handel w Polsce - 4/2017 Gospodarka | Handel | E-commerce | Bankowość | Firma | Franczyza Polski e-commerce rośnie w siłę. Praca lub zakupy...

Advertisement