Page 1

handel | gosp odark a | e-commerce | pr awo | Bankowość | fr ancz y z a | interne t i technol ogie

sklepy internetowe NA CELOWNIKU FISKUSA

NR 3/2017

5 PREZYDENT PODPISAŁ NOWELIZACJĘ USTAWY 14 POLSKA SZYKUJE ELEKTRYCZNĄ REWOLUCJĘ 16 MILIONOWE FUNDUSZE NA MODERNIZACJĘ DRÓG 28 SZTUCZNA INTELIGENCJA ZMIENI SEKTOR USŁUG 48 DO OBIEGU WSZEDŁ BANKNOT 500 ZŁ 49 CO PIĄTY POLAK NIE MA KONTA W BANKU 68 MICRA SKROJONA NA MIARĘ


W NUMERZE

6 Polska ma szansę stać się częścią transeuropejskiej sieci transportowej 8 Takich zysków giełda nie odnotowała od lat 10 Amazon otwiera magazyn w Sosnowcu

40 Sklepy internetowe

na celowniku fiskusa

12 W Polsce inwestują największe koncerny 14 Polska szykuje elektryczną rewolucję 18 Nowe przepisy całkowicie zmienią rynek transportowy 20 Żabka ma nowego właściciela

5

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

16

Milionowe fundusze na modernizację dróg

22 Galerie handlowe i zakupy w niedzielę oczami konsumentów 24 Słaba kondycja handlu detalicznego. Zaległości na 1 mld zł 28 W jaki sposób sztuczna inteligencja zmieni sektor usług dla biznesu? 30 Jeronimo Martins zainwestuje w Polsce 400 mln euro

48

Do obiegu wszedł banknot o nominale 500 zł

68

Micra skrojona na miarę

32 Miłość w czasach e-commerce 34 Centra handlowe i nowe pomysły na zwiększenie sprzedaż

Wydawca: Handel w Polsce, ul. Sadowa 6, 22-400 Zamość, redakcja@handelwpolsce.pl, www.handelwpolsce.pl. CEO – Redaktor naczelna: Katarzyna Bochniak-Cybul, k.bochniak@handelwpolsce.pl; Zastępca redaktora naczelnego: Kamil Kusier; Autorzy: Katarzyna Bochniak-Cybul, Kamil Kusier; Opracowanie graficzne: Paweł Bednarek; Reklama: reklama@handelwpolsce.pl; Nadzór artystyczny: Sebastian Sierpiński; Skład: Paweł Bednarek; Okładka: zdjęcie z serwisu Fotolia; Zdjęcia: Redakcja „Handel w Polsce”; Korekta: Redakcja „Handel w Polsce”. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo do redagowania nadesłanych tekstów i obróbki nadesłanych zdjęć, nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń i reklam. © Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie artykułów w całości lub we fragmentach bez zgody wydawcy zabronione.

2

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017


36 Sama obniżka ceny to za mało jak pozyskać e-klienta? 42 Przygotuj się na ataki hakerów 44 Rośnie liczba zastosowań dronów 45 Na te technologie w 2017 roku postawi biznes 46 Prowadzisz firmę? Poznaj nowe regulacje ZUS 49 Co piąty Polak nie ma konta w banku 50 Prowadzisz własny biznes? Skorzystaj z nowego narzędzia wsparcia 52 Carrefour przedłuży umowy z 200 najemcami 53 Kiedy L4 staje się wymówką 56 Rola prezentów w budowaniu relacji biznesowych 58 Koniec tradycyjnej reklamy – poznaj content marketing 60 Stres wcale nie motywuje pracowników 62 Giganci FMCG wprowadzają ekologiczne rozwiązania 64 Nestle zmniejszy ilość cukru w swoich produktach 66 PSA przejmuje Opla – Niemcy i Brytyjczycy niepokoją się 67 Najlepiej sprzedające się samochody

70

KATALOG E-COMMERCE

M

Drodzy Czytelnicy!

am przyjemność zaprezentować kolejne wydanie e-magazynu „Handel w Polsce”. Luty był niezwykle ważnym miesiącem dla polskiej gospodarki – prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację bardzo ważnej dla przedsiębiorców ustawy, zaś pełnomocnicy rządu prowadzili rozmowy w sprawie przyłączenia Polski do transeuropejskiej sieci transportowej. Nasz kraj staje się coraz bardziej atrakcyjny dla zagranicznych inwestorów – świadczą o tym np. ogromne inwestycje na rozbudowę sieci „Biedronka” oraz otwarcie centrum logistyki Amazon w Sosnowcu. W lutym rekord pobiła nie tylko warszawska giełda – w tym miesiącu miała również miejsce największa transakcja w historii polskiego handlu detalicznego. Pozostając w tematyce handlu, przyglądamy się bliżej kontrowersyjnym zmianom prawnym, które zmienią rynek transportowy oraz opisujemy miliardowe zaległości firm. Jak zawsze, w bieżącym wydaniu znaleźć można artykuły dotyczące e-commerce. Poruszamy m.in. tematykę wzmożonych kontroli podatkowych e-sklepów oraz sprawdzamy, na co zwracają uwagę klienci on-line. Oprócz internetowych trendów, przyglądamy się nowym technologiom – dzięki nam dowiecie się, czym grozi atak hakerów oraz zapoznacie się z najnowszym zastosowaniem dronów. W  marcowym wydaniu wiele przydatnych treści znajdą także właściciele firm – piszemy o nowych kontrolach ZUS, roli prezentów w pracy oraz formach nowoczesnej reklamy. Sporo ciekawych publikacji znajdą także entuzjaści motoryzacji oraz osoby zainteresowane tematyką FMCG. Zapraszam do lektury,

Katarzyna Bochniak-Cybul redaktor naczelna

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017

3


GOSPODARK A

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Prezydent Andrzej Duda podpisał 22 lutego nowelizację ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która zakłada, że tworząc prawo będzie się badać wpływ przepisów na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

U

roczystość podpisania noweli odbyła się w Raszynie pod Warszawą w rodzinnej firmie Walform. Nowelizacja ustawy o  swobodzie działalności gospodarczej została przygotowana przez prezydenta. Do parlamentu trafiła 1 sierpnia ubiegłego roku. Sejm przyjął ją 26 stycznia.

W JAKI SPOSÓB PODPISANA NOWELIZACJA WPŁYNIE NA SYTUACJĘ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW?

W noweli prezydent zaproponował, by wszystkie projekty aktów normatywnych, dotyczących praw i obowiązków majątkowych przedsiębiorców oraz ich praw i  obowiązków wobec organów administracji publicznej, były badane pod kątem ich wpływu na mikro, małe i  średnie przedsiębiorstwa. Rezultat

4

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017


GOSPODARK A

Fot. Kancelaria Prezydenta RP

tych badań ma być obowiązkowym elementem uzasadnienia do projektu aktu. Według prezydenta zarówno poziom skomplikowania przepisów podatkowych, jak i nadmiar obowiązków administracyjno-formalnych oddziałuje na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w znaczenie większym stopniu niż na przedsiębiorstwa duże.

PREZYDENT STAJE W OBRONIE MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

W swoim wystąpieniu podczas uroczystości podpisania ustawy prezydent wielokrotnie podkreślał, że cieszy się, iż mógł wystąpić z  inicjatywą w  tej sprawie. Wskazywał również na to, że podobna ustawa powinna już dawno znaleźć się w polskim prawie. Celem podpisanej nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

jest przede wszystkim ochrona mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Prezydent mówił o tym, że przedsiębiorcy żalili się, że nowe przepisy wprowadzane są bezrefleksyjnie i  nikt nie zastanawia się nad ich skutkami dla małych i średnich firm. Andrzej Duda przytaczał również dane GUS, wg których w 2015 roku 99,8 proc. ogółu wszystkich przedsiębiorców w  Polsce stanowili mikro, mali i średni przedsiębiorcy. W swoim wystąpieniu prezydent wyraźnie zaakcentował znaczenie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dla polskiej gospodarki: W zakończeniu swojego wystąpienia Andrzej Duda wyraził nadzieję, że podpisana nowelizacja ustawy pozytywnie wpłynie na polską gospodarkę, a co za tym idzie, przyczyni się do poprawy jakości życia Polaków.

(…) to 50 proc. produktu krajowego brutto, który właśnie przez tych mikro, małych i średnich przedsiębiorców jest wytwarzany co roku. To 70 proc. osób zatrudnionych w naszym kraju, które właśnie pracują w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. To wreszcie utrzymanie dla ogromnej liczby polskich rodzin.

Źródło: PAP

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017

5


GOSPODARK A

Polska ma szansę stać się częścią transeuropejskiej sieci transportowej Państwa grupy Wyszehradzkiej zacieśniają współpracę. Ministrowie z Polski, Czech i Słowacji podpisali 2 lutego memorandum, którego celem jest jak najszybsze przywrócenie pełnej żeglowności na Odrze, Łabie i Dunaju, a także przekonanie Komisji Europejskiej do finansowania tego przedsięwzięcia.

6

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017


GOSPODARK A

Fot. Pexels

POLAK WĘGIER DWA BRATANKI

M

inister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk, minister transportu Czech Dan Ťok oraz minister transportu i  budownictwa Słowacji Arpad Ersek podpisali w Warszawie porozumienie, które zakłada połączenie Odry, Dunaju i Łaby w jeden szlak żeglugowy. W  niedługim czasie ma powstać grupa robocza, która przygotuje plan wspólnego przedsięwzięcia. Aktualnie sieć TEN-T (transeuropejska sieć transportowa) jest rozwijana na podstawie ustaleń z 2013 roku. Komisja Europejska zakłada, że wytyczne umożliwiające nową falę inwestycji w  TEN-T będą obowiązywać dopiero po roku 2023. Minister Gróbarczyk planuje jednak negocjacje z  KE, aby przyśpieszyć finansowanie wspólnego projektu. Obecnie na terytorium Polski, znajdują się odcinki trzech głównych szlaków wodnych: droga wodna E30 łączącą Morze Bałtyckie w Świnoujściu z Dunajem w Bratysławie, droga wodna E40 - łącząca Morze Bałtyckie od Gdańska z Morzem Czarnym w Odessie oraz

droga wodna E70 - łącząca Odrę z Zalewem Wiślanym i stanowiąca część europejskiego szlaku komunikacyjnego wschód-zachód łączącego Kłajpedę z Rotterdamem.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z PRZYŁĄCZENIA POLSKI DO TEN-T

Włączenie polskich śródlądowych dróg wodnych do korytarzy sieci TEN-T otwiera nowe perspektywy dla rodzimej gospodarki. Z pewnością zwiększy się popyt na usługi transportowe w sektorze transportu śródlądowego oraz na środki transportowe. Planowana inwestycja przyczyni się do rozwoju turystyki i  rekreacji, na czym skorzystają budżet państwa, jak i budżety samorządów. Głównym beneficjentem rozwoju transportu śródlądowego staną się najważniejsze porty morskie, dla których będzie on ważną gałęzią transportu zapewniającą efektywne połączenie z  zapleczem. Należy także podkreślić, że transport śródlądowy (obok transportu morskiego) jest najbardziej przyjazną środowisku gałęzią transportu.

Na wiadomość o podpisaniu memorandum bardzo entuzjastycznie zareagował wiceminister rozwoju narodowego Węgier László Mosóczi, który nazwał umowę szalenie istotnym wydarzeniem. László Mosóczi wyraził nadzieję, że w  przyszłości Węgrom uda się dołączyć do projektu i dzięki porozumieniu z Serbią pewnego dnia uda się stworzyć jeden, europejski system żeglugi śródlądowej. Wiceminister rozwoju narodowego Węgier zwrócił także uwagę na ważny, ekologiczny aspekt podpisanego memorandum. Zdaniem polityka, w przyszłości Unia Europejska będzie musiała zredukować emisję dwutlenku węgla, dlatego na znaczeniu zyska właśnie transport rzeczny. Czeski minister transportu Dan Ťok podkreślał natomiast, że jego rodacy od ponad stu lat marzą o tym, żeby połączyć trzy morza regionu poprzez rzeki Dunaj, Odrę i Łabę. Polityk spodziewa się, że marzenie to uda się w końcu zrealizować i dzięki Odrze Czesi będą mogli dotrzeć do Bałtyku. Dan Ťok zapowiedział, że czeskie Ministerstwo Transportu zamówiło już studium wykonalności połączenia żeglugowego Dunaj-Odra-Łaba, a jego wyniki będą gotowe w pierwszej połowie 2018 roku. Źródło: Centrum Prasowe PAP

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017

7


GOSPODARK A

Takich zysków giełda nie odnotowała od lat 8

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017


GOSPODARK A

Fot. Fotolia

W 2016 r. warszawska Giełda Papierów Wartościowych wypracowała zysk netto – 131,1 mln zł. To najlepszy wynik od 2011 r.

G

rupa Kapitałowa GPW wypracowała w 2016 r. przychody ze sprzedaży w wysokości 310,9 mln zł oraz zysk netto w wysokości

131,1 mln zł. Hossa na warszawskiej giełdzie rozpoczęła się w październiku ubiegłego roku i trwa do chwili obecnej. Łączna wartość obrotu akcjami na rynku głównym w styczniu tego roku wyniosła blisko 22 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 52 proc. w stosunku do stycznia

zeszłego roku. Do rekordowych zysków GWP, jak wskazała Małgorzata Zaleska, przyczynił się m.in. wzrost cen ropy naftowej oraz dobre fundamenty polskiej gospodarki. Czy warszawska giełda może liczyć na wzrosty również w roku bieżącym? Prezes GWP podkreśliła, że największe banki oraz fundusze inwestycyjne wskazały warszawski parkiet jako jeden z najbardziej atrakcyjnych parkietów na świecie w kontekście 2017 roku. Źródło: PAP

W 2016 roku udało nam się wypracować najwyższy od 2011 roku i drugi najwyższy w historii zysk netto. Grupa Kapitałowa GPW wypracowała o 8 proc. wyższy zysk netto, niż było to w poprzednim roku. Udało nam się w 2016 roku wypracować najwyższy zysk operacyjny w historii 25 lat istnienia warszawskiego parkietu – powiedziała 28 lutego, prezes GPW Małgorzata Zaleska.

9


INW E S T YC JE

Fot. Amazon

Szykuje się kolejna duża inwestycja największego na świecie sklepu internetowego. 20 lutego Amazon potwierdził, że w IV kwartale 2017 r. otworzy nowe centrum logistyki e-commerce w Sosnowcu.

10

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017

R

ealizowana inwestycja pomoże sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu ze strony klientów oraz zwiększyć ofertę produktów i wspierać realizację usług na rzecz sprzedawców zewnętrznych. Centrum logistyki, które powstanie w Sosnowcu, to również odpowiedź na potrzeby rosnącej liczby niezależnych małych i średnich e-sklepów. Generalnym wykonawcą inwestycji została spółka Panattoni Europe. Nowy obiekt w  Sosnowcu będzie istotnym elementem sieci centrów logistyki e-commerce Amazon, zlokalizowanych w  siedmiu krajach europejskich. Pracownicy nowego centrum przy pomocy rozwiązań technologicznych Amazon będą odbierać, pakować oraz wysyłać do klientów obuwie i odzież.

MARZYSZ O PRACY W AMAZON? REKRUTACJA JUŻ TRWA

Nowe przedsięwzięcie oznacza dużą liczbę nowych miejsc pracy. Trwa już rekrutacja pracowników na stanowiska w dziale kadr, IT, finansach, inżynierii i  obszarze działań operacyjnych. Wszyscy pracownicy centrum w  Sosnowcu otrzymają bardzo atrakcyjny pakiet wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych, m.in. bezpłatny transport, prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie na życie. Amazon prowadzi także innowacyjny program „Postaw na swój rozwój”, w ramach którego przez okres czterech lat pokrywa koszty szkoleń dla pracowników niższego szczebla z co najmniej rocznym stażem do kwoty nawet 26 000 zł.


INW E S T YC JE

Amazon otwiera centrum logistyki e-commerce w Sosnowcu

Z wielką radością staniemy się częścią społeczności Sosnowca. Naszym pracownikom będziemy oferować konkurencyjne pensje i bardzo atrakcyjne pakiety świadczeń dodatkowych. Zależy nam także na budowaniu niezwykłej atmosfery pracy i stwarzaniu licznych możliwości rozwoju kariery w naszej dynamicznej globalnej organizacji. Będziemy ściśle współpracować z najlepszymi uczelniami w regionie, aby zachęcić najbardziej utalentowanych absolwentów do tego, by dołączyli do nas i w przyszłości to oni zarządzali naszą firmą – mówi Steven Harman, Dyrektor operacyjny Amazon.

Amazon rozpoczął już proces rekrutacji na stanowiska managerskie, poszukując m.in. kierowników ds. działalności operacyjnej, inżynierów, pracowników działu kadr, specjalistów ds. finansów i IT. Więcej informacji dla osób zainteresowanych pracą w Amazon jest dostępnych pod adresem www.myamazonjob.com/ sosnowiec. Przypomnijmy, że Amazon prowadzi obecnie 3 centra logistyki e-commerce w Polsce, dwa we Wrocławiu i  jedno w  Poznaniu. W  październiku 2016 r. spółka ogłosiła otwarcie czwartego centrum na terenie Polski w Kołbaskowie k. Szczecina. Firma prowadzi także Centrum Rozwoju Technologii w  Gdańsku oraz biuro Amazon Web Services w Warszawie.

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017

11


INW E S T YC JE

W Polsce inwestują największe koncerny Jednymi z najciekawszych inwestycji koncernów jest właśnie branża motoryzacyjna. W Polsce do użytku zostały oddane fabryki jak Daimler, Volkswagen i Toyota

12

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017

Miniony rok był rekordowy dla inwestycji w Polsce, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Nakłady inwestycyjne wzrosły ponad dwukrotnie do 1,7 mld euro, a dzięki inwestycjom powstanie ponad 16 tys. miejsc pracy. Najważniejsze decyzje inwestycyjne podjęły w ubiegłym roku międzynarodowe korporacje takie jak Daimler, pokazując, że Polska jest stabilną i atrakcyjną destynacją dla inwestorów zagranicznych – mówi Krzysztof Senger, członek zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. – Polska jest potentatem w sektorze motoryzacyjnym, zarówno pasażerskim, jak i komercyjnym. Także w sektorze zaawansowanych usług dla biznesu i branżach produkcyjnych związanych z zaawansowanymi technologiami. Jesteśmy hubem automotive, który przyciąga dużo technologicznych i innowacyjnych rozwiązań. Potwierdza to inwestycja LG Chem i inne projekty z tego sektora – dodaje Senger.


INW E S T YC JE

Fot. Pixabay

I

nwestycja koreańskiego LG Chem była jedną z największych w ubiegłym roku. W podwrocławskich Biskupicach Podgórnych firma rozpoczęła budowę fabryki, w której produkowane będą baterie litowe do samochodów elektrycznych. LG Chem zainwestuje w zakład 1,3 mld zł, tworząc tysiąc nowych miejsc pracy.

DLACZEGO INWESTOWANIE W POLSCE JEST DALEJ ATRAKCYJNE?

Na atrakcyjność Polski w oczach zagranicznych inwestorów obok dostępności kadr decydujący wpływ mają również konkurencyjne koszty pracy i wsparcie na poziomie rządowym i lokalnym. Dzięki temu Polska wygrywa konkurencję z innymi państwami regionu CEE.

W POLSCE ROZRASTA SIĘ SEKTOR BPO/SSC

Z danych branżowego stowarzyszenia ABSL (Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych), zrzeszającego globalnych inwestorów, wynika, że w połowie ubiegłego roku funkcjonowało w Polsce już prawie tysiąc centrów BPO/SSC, które zatrudniały łącznie 212 tys. pracowników. Inwestorów z tego sektora przyciąga przede wszystkim dostępność młodej i wykwalifikowanej kadry.

INWESTORZY ZZA OCEANU

Najliczniejsza grupa inwestorów pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, na kolejnych miejscach są Niemcy i Japonia. W następnych latach zapowiadają się inwestycje w sektor usług dla biznesu oraz w branży motoryzacyjnej Źródło: Newseria Biznes

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017

13


INW E S T YC JE

Polska szykuje elektryczną rewolucję ElectroMobility Poland w niedługim czasie ogłosi konkurs na miejski samochód elektryczny. Na bazie zwycięskiego projektu powstaną jeżdżące prototypy pojazdu.

P

rzypomnijmy, ElectroMobility Poland to spółka stworzona w październiku ubiegłego roku przez PGE, Tauron, Eneę oraz Energę. Każda z firm objęła w nim po 25 proc. kapitału akcyjnego, który wynosi 10 mln zł.  Celem spółki jest stworzenie, przy pomocy polskiego rządu, podstaw dla powstania nowego rynku w Polsce oraz stanie się częścią globalnego przemysłu pojazdów elektrycznych. We wrześniu ub. roku resort przedstawił plan rozwoju elektromobilności i  krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Zakłada on m.in., że do 2025 r. po polskich drogach będzie jeździć milion samochodów elektrycznych. Celem zaproponowanych zmian jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz zmniejszenie zanieczyszczeń emitowanych przez transport. Plan uwzględnia też elektryfikację transportu publicznego. Źródło: PAP

14

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017


INW E S T YC JE

Fot. Fotolia

Elektromobilność to innowacyjne i konkurencyjne gospodarczo rozwiązanie. Realizacja naszego planu wpisuje się w przyjęty przez rząd Plan Odpowiedzialnego Rozwoju (…) - mówił minister energii, Krzysztof Tchórzewski.

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017

15


INW E S T YC JE

Milionowe fundusze na modernizację dróg W lutym zapadły bardzo ważne decyzje dotyczące modernizacji polskich dróg. Dzięki dofinansowaniom z Unii Europejskiej na modernizację polskich dróg zostanie wydane 1131 mln złotych.

16

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017

PIĘĆ MIAST DOSTAŁO 481 MLN ZŁ Z UE NA INWESTYCJE DROGOWE

21 lutego pięć miast podpisało umowy na dofinansowanie inwestycji drogowych. Jednym z celów podpisanych umów jest zmniejszenie ruchu tranzytowego w  centrach aglomeracji. Dofinansowanie z  Unii Europejskiej otrzymały: Kraków, Gliwice, Bydgoszcz, Leszno i Tarnów. Umowy podpisane pomiędzy miastami i  Centrum Unijnych Projektów Transportowych dotyczą dofinansowania dróg krajowych położonych poza Transeuropejską Siecią Transportową (TEN-T), które przechodzą przez miasta na prawach powiatu. Największym beneficjentem spośród pięciu miast, które podpisały umowy, jest Kraków. Stolica Małopolski pozy-

skała ponad 179 mln zł na rozbudowę ulicy Igołomskiej we wschodniej części miasta. Ulica stanowi część drogi krajowej nr 79. Dzięki realizacji inwestycji poprawi się przepustowość i płynność ruchu, co pozytywnie wpłynie m.in. na zmniejszenie korków i ograniczenie emisji spalin. Gliwice otrzymają blisko 117 mln zł na budowę kolejnego odcinka obwodnicy śródmieścia, który przejmie ruch i funkcję drogi krajowej z infrastruktury niedostosowanej do przenoszenia dużego ruch. Zachodnia część obwodnicy miasta będzie drogą krajową, fragmentem istniejącej już trasy nr 78 relacji Chałupki – Chmielnik. Bydgoszcz otrzymała dofinasowanie na przebudowę ul. Grunwaldzkiej od Węzła Zachodniego do granic miasta o długości 4,6 km. Z kolei Leszno pozy-


INW E S T YC JE

skało ponad 57 mln zł na przebudowę drogi krajowej nr 12 w granicach miasta. Ostatni beneficjent, Tarnów otrzyma blisko 15 mln zł na poprawę jakości połączenia miasta z siecią dróg TEN-T poprzez zwiększenie przepustowości drogi krajowej nr 73.

650 MLN ZŁ DOFINANSOWANIA NA INWESTYCJE DROGOWE WE WSCHODNIEJ POLSCE

Fot. Pexels

Transport ma ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego. Jest jednym z czynników determinujących konkurencyjność Polski i regionów, także poszczególnych sektorów gospodarki czy również przedsiębiorstw. Zapewnia bardzo ważną dostępność do rynków pracy. Nowoczesna infrastruktura drogowa to tak naprawdę bezpieczna infrastruktura, która wpływa na wzrost komfortu życia - poinformował Hamryszczak.

28 lutego w Ministerstwie Rozwoju podpisano umowy na dofinansowanie inwestycji drogowych we wschodniej Polsce, których celem jest poprawa jakości życia mieszkańców. Ponad 650 mln zł z  Programu Polska Wschodnia dostaną Olsztyn, Białystok oraz województwa: świętokrzyskie, podlaskie i podkarpackie na dofinansowanie inwestycji drogowych - poinformował wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak. W ramach dofinansowania Olsztyn otrzyma kolejną linię tramwajową, podkieleckie Chmielnik i Chęciny - obwodnice, a Rzeszów - nowe połączenie wyprowadzające ruch z centrum, natomiast w  Białymstoku sprawniej przejedziemy przez centrum i  wschodnią część miasta. Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że samorządy mogą ubiegać się o pozyskanie kolejnych funduszy z Programu Polska Wschodnia. Uruchomiono właśnie trzeci nabór wniosków na realizację inwestycji drogowych. Budżet konkursu to ponad 400 mln zł. Źródło: PAP

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017

17


HANDEL

Nowe przepisy całkowicie zmienią rynek transportowy Nowe przepisy, które zamierza wprowadzić Unia Europejska, całkowicie zmienią polski rynek transportowy. Niestety nie będą to zmiany na lepsze.

P

rocedowany unijny projekt rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników przewiduje stosowanie tych samych zasad wynagradzania i pracy dla wszystkich pracowników na terenie danego państwa - stosowanie prawa miejscowego i lokalnych układów zbiorowych.

MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT, MIĘDZYNARODOWE PRZEPISY…

Nowe przepisy najbardziej dotkliwie odczują przewoźnicy międzynarodowi. Właściciele firm transportowych będą musieli uwzględnić kompletnie odmienne systemy prawne, systemy płac czy składniki wynagradzania każdego z państw Unii Europejskiej, przez które przejeżdżać będą ich kierowcy. W praktyce oznacza to, że niemożliwe będzie stworzenie dla kierowcy jednej umowy obejmującej wszystkie przepisy, a rozliczanie pracy nastręczy wielu trudności, które mogą doprowa-

18

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017


HANDEL

Fot. Pixabay

dzić do upadku firm lub zakończenia świadczenia przewozów na rynku międzynarodowym.

JAK ZMIENI SIĘ BRANŻA TRANSPORTOWA W UNII EUROPEJSKIEJ?

Po pierwsze, znaczenie wzrosną koszty administracyjne dla przewoźników wykonujących przewozy międzynarodowe. Co więcej, mikroprzedsiębiorstwa stanowią 80 proc. wszystkich przedsiębiorstw transportu drogowego – naiwnością byłoby myślenie, że każda mała firma udźwignie ciężar nowych kosztów i obowiązków. Kolejna kwestia jest taka, że praca kierowcy w transporcie międzynarodowym właściwie nie jest „delegowaniem”. Kierowcy są w ciągłym ruchu, jednak ośrodek ich interesów życiowych jest stały - po krótkich okresach nieobecności wracają do swych domów. Poza tym różnice w wynagrodzeniach w Unii Europejskiej wynikają z naturalnej różnicy w rozwoju gospo-

darczym państw, dlatego też nie powinny być regulowane odgórnie. Pracodawcy będą mieli nie lada problem z wynagrodzeniem. Każdy kierowca za tą samą pracę otrzyma inną wypłatę, zależną od trasy, którą obierze. Bariery administracyjne, które zamierza wprowadzić Unia Europejska, mogą całkowicie wykluczyć ze świadczenia usług transportowych małe przedsiębiorstwa oraz przyczynić się do poszerzenia „szarej strefy”. Planowane zmiany przyczynią się także do podwyższonych kosztów transportu i mniejszej konkurencyjności. Przypomnijmy jeszcze, że sektor transportu jest jednym z głównych pracodawców w Europie (1 na 20 miejsc pracy jest związane z transportem), zatem problem nieodpowiednich regulacji jest problemem na skalę europejską. O zmianach, na jakie musi przygotować się branża transportowa, więcej można przeczytać w nowym raporcie związku pracodawców „Transport i Logistyka Polska”. Źródło: PAP

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017

19


HANDEL

Żabka ma nowego właściciela 21 lutego dokonano największej transakcji w historii polskiego sektora sprzedaży detalicznej - Fundusz CVC Capital Partners wykupił od funduszu Mid Europa Partners, Żabkę największą w Polsce sieć sklepów typu convenience.

20

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017


F

inalizacja sprzedaży Żabki uzależniona jest od uzyskania zgody organu antymonopolowego. Fundusz Mid Europa Partners w swoim komunikacie prasowym podał, że zakończenie transakcji przewidziane jest na drugi kwartał 2017 roku. Mid Europa Partners przewiduje zwrot około 1,1 miliarda euro do swoich inwestorów w drugim kwartale 2017 roku.

Fot. Żabka Polska

Od momentu nabycia spółki przez fundusz, znacząco zwiększyliśmy tempo wzrostu, otwierając ponad 500 sklepów rocznie, dwukrotnie zwiększyliśmy wielkość sieci, potroiliśmy jej przychody i prawie czterokrotnie zwiększyliśmy wartość EBITDA. Wśród naszych kluczowych inicjatyw znalazły się: wzmocnienie relacji i współpracy z franczyzobiorcami, a także wprowadzenie strategii zorientowanej na klienta oraz zaspokojenie jego zmieniających się potrzeb - powiedział cytowany w komunikacie Paweł Padusiński, partner w Mid Europa Partners, szef warszawskiego biura funduszu.

Nabywca Żabki, CVC jest jedną z wiodących firm private equity  i  doradztwa inwestycyjnego na świecie. Przypomnijmy, że CVC Capital Partners to fundusz z siedzibą w Luksemburgu, który w Polsce posiada firmę PKP Energetyka.

KRÓTKA HISTORIA SIECI Z PŁAZEM W SZYLDZIE

Firma Żabka Polska S.A. jest właścicielem największej w Polsce sieci sklepów typu convenience, prowadzonych pod markami Żabka i Freshmarket. Początek Żabki sięga roku 1998 - wtedy to w  Poznaniu i  Swarzędzu powstało 7 eksperymentalnych sklepów Żabka, które z założenia miały być „wygodną alternatywą” dla coraz szybciej rozwijającego się rynku super- i  hipermarketów. Pomysł spotkał się z  bardzo przychylnymi opiniami klientów i w odpowiedzi na ich potrzeby jeszcze w tym samym roku została podjęta decyzja o utworzeniu ogólnopolskiej sieci sklepów typu convenience. Na przestrzeni kolejnych lat następował dynamiczny rozwój sieci, a dzięki przekształceniu Żabki w spółkę w 2000 r. Spółka Żabka Polska pozyskała kapitał do dalszego, szybkiego rozwoju. Siedem lat później 100 proc. udziałów Żabka Polska S.A. kupiła środkowo-europejska grupa inwestycyjna Penta Investments.  W  ciągu kilku kolejnych lat po udanej ekspansji na rynek czeski, powstała nowa sieć sklepów typu convenience – Freshmarket (2009 r.). W  ciągu niespełna dekady od momentu założenia Żabka stała się największą scentralizowaną siecią convenience w  Europie Środkowo -Wschodniej. Osiągnięcia firmy oraz obiecujące możliwości konsolidacji i wzrostu zyskały zainteresowanie Mid Europa Partners, który na początku roku 2011 został właścicielem Spółki. Obecnie Żabka Polska posiada ponad 4500 placówek prowadzonych przez około 3000 przedsiębiorców.

HANDEL

Krzysztof Krawczyk, szef CVC w Polsce, dodał: Żabka jest niekwestionowanym liderem w segmencie „modern convenience”, posiadającym wysokiej jakości model biznesowy i utalentowany zespół. Cieszymy się na współpracę z zarządem, aby jak najlepiej wykorzystać potencjał rynkowy i rozwijać wspólnie z franczyzobiorcami obecną sieć sklepów tworząc tym samym w obrębie segmentu modern convenience standard do naśladowania na świecie.

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017

21


HANDEL

Galerie handlowe i zakupy w niedzielę oczami konsumentów Co na temat zakazu handlu w niedzielę sądzą kupujący? Co przyciąga do galerii handlowych polskiego klienta? Ciekawych odpowiedzi na te i inne pytania przynosi raport „Wizerunek Galerii Handlowych oczami Polaków”. NIEDZIELA - DZIEŃ ŚWIĘTY CZY PRACUJĄCY?

Fot. Pexels

22

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017

Projekt ustawy zakazującej handlu w niedzielę budzi skrajne emocje. Wielu polityków twierdzi, że wejście w życie zakazu nie miałoby znaczącego wpływu na polski handel, jako przykład podając np. Niemcy, w których podobny zakaz funkcjonuje i nie przynosi negatywnych skutków. Po drugiej strony barykady znajdują się przedsiębiorcy, którzy otwarcie mówią, że planowane zmiany prawne będą skutkować zwolnieniem wielu pracowników. W raporcie „Wizerunek Galerii Handlowych oczami Polaków”, przeprowadzonego na zlecenie agencji Procontent zbadano, jak polskie społeczeństwo ocenia galerie handlowe oraz co sądzi na temat planów ograniczenia handlu w  niedzielę. Ponad połowa badanych (51 proc.) uważa, że zakaz handlu w nie-


HANDEL

dzielę wpłynie negatywnie na gospodarkę. Im wyższy dochód badanych, tym odsetek osób wyrażających taką opinię rośnie. Co ciekawe, na zakaz handlu w niedzielę przychylniej patrzą osoby młode, w przedziale wiekowym 25-34 lata (27 proc.) oraz respondenci, którzy nie ukończyli jeszcze 24 lat (25 proc.).

CO PRZYCIĄGA POLAKÓW DO GALERII HANDLOWYCH?

Z przeprowadzonych badań wynika, że najważniejszymi czynnikami decydującymi o wyborze danego centrum handlowego przez Polaków są: lokalizacja (65 proc.), promocje (62 proc.), a także dostępność ulubionych marek (48 proc.). Ta ostatnia kwestia okazuje się ważniejsza dla kobiet (51 proc.), niż mężczyzn (43 proc.). W centrach handlowych coraz częściej nie tylko robimy zakupy, ale również chętnie spędzamy wolny czas. Możliwość spędzania wolnego czasu w galeriach jest szczególnie atrakcyjna dla badanych przed 24 rokiem życia (17 proc.). To właśnie młodzi ludzie są grupą, dla której warto organizować różnego rodzaju eventy oraz specjalne wydarzenia. Według wskazań respondentów, im większe miasto, tym mniej

Współczesne centra to nie tylko miejsca zakupów, Polacy polubili galerie handlowe i jak pokazują badania spędzają w nich coraz więcej czasu. Tym bardziej zaskakuje próba ograniczenia wolności konsumentów poprzez wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę, który najbardziej uderzy w centra handlowe, ich klientów i pracowników. Duży sprzeciw przeciwko takim restrykcjom pokazali sami klienci i pracownicy galerii, w zaledwie jeden weekend w 50 centrach w Polsce zebranych zostało ponad 75 000 podpisów pod petycją o nieograniczaniu handlu w niedzielę – tak komentuje wyniki raportu Radosław Knap, Dyrektor Generalny, Polskiej Rady Centrów Handlowych.

istotna staje się kwestia organizacji wydarzeń specjalnych na terenie galerii. Galerie handlowe stale dopasowują swoją ofertę do aktualnych trendów oraz potrzeb konsumentów. Wnioski płynące z raportu są takie, że warto inwestować we własne kanały komunikacji oraz działania Public Relations, aby nasze informacje docierały do jak najszerszej liczby klientów. Procontent Communication jest firmą doradczą w dziedzinie PR i komunikacji należącą do jednej z największych światowych sieci firm public relations Global Reach PR, która poprzez 35 oddziałów na pięciu kontynentach oferuje swoim klientom prowadzenie globalnych kampanii komunikacyjnych.

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017

23


HANDEL

Słaba kondycja handlu detalicznego. Zaległości na 1 mld zł Niskie marże i silna konkurencja sprawiają, że handel detaliczny zalega powyżej 60 dni swoim kontrahentom i bankom na 1 miliard zł - wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz BIK. W dobrej kondycji finansowej jest dziś trzy razy mniej firm niż przed siedmioma laty – informuje również wywiadownia gospodarcza Bisnode Polska.

W

branży, w której działa ponad 530 tys. firm ma zaległości wobec kontrahentów i  banków przekraczające 990 mln zł. Poważne problemy z  terminowym regulowaniem swoich zobowiązań ma tym samym 3,8 proc. przedsiębiorstw handlowych, czyli co o 26 firma z branży.

PŁYNNOŚĆ FINANSOWA SIĘ POGARSZA, W DOBREJ KONDYCJI TYLKO 21 PROC. FIRM

Korzystny splot okoliczności był źródłem poprawy sytuacji w branży, o czym świadczą choćby wzrost udziału firm rentownych do prawie 69 proc., czy też niższy niż dla całej populacji firm, odsetek upadłości. Niestety nie przełożyło się to jednak korzystnie na poziom płynności finansowej, której wskaźniki, podobnie jak w większości branż, wykazują tendencję spadkową – wynika z badań Narodowego Banku Polskiego.

24

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017


HANDEL

Źródło: Wywiadownia Gospodarcza Bisnode Polska

Kwota zaległości handlu nie zaskakuje biorąc pod uwagę, że branża działa w warunkach dużej konkurencji, wywierającej silną presję na rentowność. Szczególnie trudno jest małym sklepom, gdzie rentowność sięga zaledwie 0,5 - 1 proc. – zwraca uwagę Mariusz Hildebrand, wiceprezes BIG InfoMonitor. – Choć trzeba przyznać, że w ostatnich dwóch latach handlowi sprzyjało stosunkowo wysokie tempo wzrostu gospodarczego, wzrost płac realnych, spadek bezrobocia oraz niskie ceny surowców energetycznych, obniżające koszty działalności – dodaje Mariusz Hildebrand.

Skalę i dynamikę negatywnych zmian zachodzących w  branży handlowej pokazują dane wywiadowni gospodarczej Bisnode Polska. W analizach wywiadowni z  2010 r. 59 proc. firm handlu detalicznego znajdowało się bardzo dobrej kondycji, dziś w tej grupie pozostało jedynie 21 proc.

SKLEPY MONOPOLOWE I STACJE PALIW OTWIERAJĄ LISTĘ DŁUŻNIKÓW, MIMO, ŻE SĄ W DOBREJ KONDYCJI

Oczywiście sytuacja różni się w zależności od specjalizacji przedsiębiorstwa. Jak wynika z danych BIG InfoMonitor i BIK najgorzej z solidnością płatniczą jest w handlu alkoholem, gdzie co dziesiąta firma ma na koncie nieuregulowane rachunki, faktury i raty kredytów. Niespłacone długi przekraczają tu 37 mln zł. Kiepsko wypadają również stacje paliw. Zaległości w BIG InfoMonitor i BIK ma bowiem co czternasta stacja, ich łączny dług sięga 100 mln zł. Nienajlepiej jest również w hurtowym handlu

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017

25


HANDEL

owocami i warzywami. Prawie 99 mln zł zaległości ma co piętnasty przedsiębiorca prowadzący tego typu działalność. Na tle ogółu firm handlowych do bardziej ryzykownych należą również sklepy oferujące sprzęt komputerowy (26 mln zł zaległości), sprzęt muzyczny (19 mln zł) oraz sprzęt medyczny i ortopedyczny (14,5 mln zł). W tych kategoriach długi ma co szesnasty prowadzący je przedsiębiorca. Analiza wywiadowni Bisnode pokazuje bowiem, że stosunkowo często niepłacące firmy, które prowadzą sklepy monopolowe i  stacje benzynowe, znajdują się w  dużo lepszej kondycji finansowej niż inne przedsiębiorstwa handlowe. Wśród handlujących alkoholem i paliwem aż 40 i 50 proc. firm może pochwalić się bardzo dobrą i dobrą kondycją finansową. Na tle średniej dla handlu wynoszącej 21 proc. to naprawdę świetny wynik. Według wywiadowni gospodarczej w najgorszym położeniu znajdują się sprzedający zegarki i wyroby jubilerskie W tej branży,

26

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017

Nie zawsze jednak niepłacący to ten, który ma finansowe kłopoty. Nierzetelne firmy mogą mieć się nieźle, ale swoją niesolidnością przysparzać problemów innym tworząc zatory płatnicze – zwraca uwagę Mariusz Hildebrand.

Fot. Pexels

aż 9 na 10 sklepów obecnie znajduje się w słabej kondycji, 7 proc. w bardzo dobrej i dobrej, a 2,5 proc. w bardzo złej. Wpływ dyskontów i sieci handlowych mocno daje się we znaki małym, niezależnym sklepom rybnym, handlującym odzieżą, zabawkami, sprzedażą owoców i  warzyw. W  tych sektorach odsetek sklepów w słabej sytuacji finansowej wynosi od 80 proc. do 89 proc. Podobnie jest także w księgarniach czy wśród oferujących sprzęt telekomunikacyjny. W słabej kondycji finansowej znajdują się też sklepy komputerowe, z obuwiem, mięsem i produktami wędliniarskimi, także pieczywem, z  art. sportowymi, tytoniem, produktami medycznymi i  kosmetykami. W  tych branżach odsetek sklepów w słabej sytuacji finansowej wynosi od 70 proc. do 79 proc. – informuje Bisnode. Choć branży pomaga zwiększający popyt konsumentów m.in. dzięki programowi 500 plus, jednak wpływ ten niwelowany jest podwyżkami płacy minimalnej oraz godzinowych sta-


HANDEL

wek wynagrodzenia. Główne czynniki ryzyka dla handlu to wciąż aktualna perspektywa wprowadzenia podatku od sprzedaży oraz plany ograniczenia handlu w niedzielę, a także silna presja na wzrost płac ze strony pracowników wynikająca z programu 500 plus oraz wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

NAJWIĘCEJ HANDLOWYCH DŁUŻNIKÓW NA MAZOWSZU, ALE NAJWIĘKSZY ODSETEK

Woj e wódz t wo

DŁUŻNIKÓW W WOJ. POMORSKIM I ZACHODNIOPOMORSKIM

Z danych BIG InfoMonitor oraz BIK wynika, że województwem, które dominuje pod względem kwoty zaległości firm handlowych jest mazowieckie. Najwyższa jest też tu liczba niesolidnych dłużników. Na kolejnych pozycjach pod względem wartości długów mieszczą się Dolny Śląsk oraz woj. pomorskie, śląskie i  wielkopolskie. Sporą

liczbę dłużników widać również w woj. łódzkim jednak, w  relacji do działających firm handlowych w  poszczególnych województwach, najwięcej dłużników jest w pomorskim oraz zachodniopomorskim.

Źródło: BIG InfoMonitor, BIK

Wa r t oś ć L i c z ba Ods et ekf i r m Ś r edni awa r t oś ć L i c z badł uż ni k ów z a l e gł oś c i dz i a ł a j ą c y c hf i r m* zz a l egł oś c i a mi z a l egł oś c i ( z ł )

MAZOWI E CKI E

188833243

3521

84286

4, 2%

53631

DOL NOŚ L ĄS KI E

108583525

1701

39529

4, 3%

63835

POMORSKI E

106344497

1267

28208

4, 5%

83934

Ś L ĄS KI E

105622522

2636

61263

4, 3%

40069

WI E L KOPOL S KI E

77868261

1748

50478

3, 5%

44547

MAŁ OPOL S KI E

72423755

1613

47235

3, 4%

44900

KUJ AWS KOPOMORS KI E

68108973

1041

27183

3, 8%

65426

Ł ÓDZKI E

57066557

1491

40928

3, 6%

38274

ZACHODNI OPOMORSKI E

41222941

1094

24205

4, 5%

37681

PODKARP ACKI E

28170817

675

22311

3, 0%

41735

L UBE L S KI E

26331774

829

26766

3, 1%

31763

L UBUS KI E

24751505

569

15451

3, 7%

43500

WARMI ŃS KOMAZURS KI E

24141781

674

15686

4, 3%

35819

Ś WI Ę T OKRZYS KI E

20782562

479

17097

2, 8%

43387

OPOL S KI E

20346761

460

11188

4, 1%

44232

PODL AS KI E

19719647

391

13409

2, 9%

50434

990319122

20189

525223

3, 8%

49052

Pol s ka

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017

27


HANDEL

W jaki sposób sztuczna inteligencja zmieni sektor usług dla biznesu? W ciągu najbliższych kilku lat dotychczasowy rynek pracy przestanie istnieć. Wszystko to za sprawą rozwoju technologii oraz sztucznej inteligencji, która powoli zaczyna towarzyszyć nam na co dzień. W jaki sposób sztuczna inteligencja wpłynie na sektor usług dla biznesu?

28

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017


HANDEL

Fot. Fotolia

S

zacuje się, że branża usług dla biznesu zatrudnia w Polsce ok. 200 tys. pracowników. Z  tegorocznego raportu „Technology Vision 2017” przygotowanego przez  firmę Accenture wynika, że technologia będzie w  coraz większym stopniu zmieniać sposób pracy w centrach usług. Z danych branżowego stowarzyszenia ABSL, które zrzesza globalnych inwestorów, wynika, że w  ubiegłym roku działało w Polsce prawie 940 centrów usług, które zatrudniały łącznie 212 tys. pracowników. Postępujące procesy automatyzacji sprawią, że roboty przejmą głównie proste czynności. Jednocześnie pojawią się nowe stanowiska związane z obsługą i udoskonalaniem tych maszyn.

SZTUCZNA INTELIGENCJA JAKO ODPOWIEDŹ NA BRAKI KADROWE

Prognozy mówią, że do 2020 roku zatrudnienie w branży nowoczesnych usług dla  biznesu może znaleźć 300 tys. pracowników. Obok motoryzacji

to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów. Rynek usług dla biznesu powoli zaczyna mieć jednak problem z coraz większym niedoborem wykwalifikowanej kadry. Rozwiązaniem może być właśnie korzystanie ze sztucznej inteligencji.

JAK ZMIENI SIĘ BRANŻA USŁUG DLA BIZNESU W CIĄGU NAJBLIŻSZYCH KILKU LAT?

Tegoroczny raport „Technology Vision 2017” Accenture nakreśla pięć głównych trendów technologicznych na nadchodzące lata. Po pierwsze, sztuczna inteligencja stanie się nowym interfejsem użytkownika. Coraz częściej użytkownicy będą komunikowali się z maszynami, wykorzystując język naturalny. Prawie 80 proc. respondentów w  badaniu Accenture jest przekonanych, że sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje sposób interakcji z klientami. Na znaczeniu będą zyskiwać też platformy o globalnym zasięgu zapewniające dostęp do różnego rodzaju usług. To kontynuacja trendu, na fali którego

popularność zdobyły m.in. Uber czy Airbnb. Natomiast urządzenia elektroniczne będą w coraz większym stopniu dostosowywać się do potrzeb i oczekiwań użytkowników. Technologiczny wyścig wygra ten, kto zapewni swoim klientom jak najlepsze doświadczenia. Kolejny trend zakłada, że firmy będą coraz aktywniej poszukiwać nowych obszarów rozwoju, między innymi poprzez współpracę ze start-upami. Dwie trzecie przedsiębiorców zapytanych przez  Accenture przyznaje, że ich firmy zaczynają działać w całkowicie nowych, cyfrowych realiach. W  kolejnych latach na popularności mają zyskiwać również elastyczne formy zatrudnienia. Będzie dotyczyć to zarówno pracodawców, jak i  pracowników. 85 proc. przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej planuje w większym zakresie korzystać z usług niezależnych i wysoko wykwalifikowanych freelancerów. Polska jest jednym z  liderów w  tym zakresie z  uwagi na popularność samozatrudnienia jako formy współpracy. Źródło: Newseria Biznes

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017

29


HANDEL

Jeronimo Martins zainwestuje w Polsce 400 mln euro Jeronimo Martins, operator sieci Biedronka, do końca tego roku zainwestuje w Polsce około 400 mln euro. Kwota ta stanowi blisko 60 proc. wydatków, jakie portugalska grupa wyda na swoje przedsięwzięcia na świecie w 2017 r.

30

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017


HANDEL

Fot. Pexels

P

rezes grupy Jeronimo Martins, Pedro Soares dos Santos powiedział PAP, że z 700 mln euro, jakie trafią w tym roku na inwestycje, blisko 60 proc. skierowanych zostanie do Polski.

Szacujemy, że do grudnia br. na różne przedsięwzięcia w Polsce trafi 400 mln euro, m.in. na budowę stu sklepów sieci Biedronka oraz jednego centrum dystrybucyjnego – ujawnił właściciel sieci sklepowej Biedronka.

Pedro Soares dos Santos przyznał, że powodem tak znacznych inwestycji w Polsce są korzystne dla inwestorów warunki ekonomiczne, w  tym m.in. program 500 plus, który zdaniem prezesa Jeronimo Martins może stymulować szczególnie sprzedaż owoców i warzyw.

ferencji Soares dos Santos przyznał, że firma boryka się z problemami na polskim rynku pracy. Podobno w niektórych częściach kraju detalista nie potrafi skompletować nowej załogi. Źródło: PAP

BIEDRONKA SZUKA PRACOWNIKÓW

W trakcie zorganizowanej 23 lutego w  lizbońskiej centrali grupy JM kon-

W minionym roku w kilku zorganizowanych przez nas rekrutacjach do sklepów Biedronka nie udało nam się zakontraktować żadnego nowego pracownika – mówił. Jednak portugalska grupa kapitałowa nie zamierza rozwiązywać kłopotów kadrowych podwyżką płac. – Nie czujemy presji na podnoszenie pensji dla pracowników. Dwie podwyżki dla naszej załogi wprowadziliśmy już w minionym roku: w kwietniu i październiku – wskazał dos Santos.

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017

31


E- COM M ER CE

Miłość w czasach e-commerce Walentynki to nie tylko święto zakochanych, ale również najlepszy okres w całym roku dla branży erotycznej, również tej internetowej. Platforma sklepów internetowych Shoper zbadała, co zakochani na 14 lutego kupują w sieci.

32

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017


E- COM M ER CE

INTRATNY ROMANTYCZNY BIZNES

14 lutego zakochani padają w miłosne objęcia, zaś sprzedawcy liczą zyski. Walentynki to kolejny, po Bożym Narodzeniu, okres żniw dla sprzedawców. Na same czekoladki Amerykanie wydają w tym okresie 15 mln dolarów. Co ciekawe, oprócz typowych romantycznych upominków, takich jak biżuteria i  kwiaty, coraz częściej decydujemy się na prezenty erotyczne. Jak wynika z  danych platformy sklepów internetowych Shoper, od grudnia do lutego ruch w  e-sklepach z  erotyką wzrasta z  miesiąca na miesiąc – przychody polskich sprzedawców w styczniu br. były aż o połowę wyższe od średnich przychodów w drugim półroczu 2016 r. a  w  pierwszym tygodniu lutego esklepy z erotyką na platformie Shoper odnotowały trzy razy więcej transakcji niż średnio na tydzień w poprzednim półroczu.

Fot. Pexels

Cały okres między Świętami a walentynkami to szczytowy sezon w tej branży. W ostatnich czterech tygodniach przed świętem zakochanych ruch w sklepie rośnie dwukrotnie. Taka sytuacja ma miejsce co roku – komentuje Rafał Gronecki ze sklepu erotycznego Figlarni.pl.

PAN GREY SPRAWIŁ, ŻE STALIŚMY SIĘ ODWAŻNIEJSI

Wśród walentynkowych bestsellerów z pierwszego tygodnia lutego znalazły się wibratory, masażery i stymulatory oraz bielizna oraz erotyczne ubrania. 7 proc. zamówień stanowiły akcesoria i przedmioty BDSM, takie jak kajdanki, pejcze czy opaski na oczy. Bardzo ciekawym zjawiskiem jest ogromny wpływ na rozwój erotycznych sklepów internetowych, jaki wywarły książki i  ekranizacje trylogii „Pięćdziesiąt twarzy Greya”. W samych Stanach Zjednoczonych po premierze bestselleru sprzedaż jednego z  erotycznych gadżetów wzrosła o  300 proc., a trend widać też wśród polskich konsumentów.

JAKIE EROTYCZNE PRODUKTY NAJCZĘŚCIEJ KUPUJEMY W SIECI?

Najpopularniejszym produktem kupowanym w e-sklepach z akcesoriami erotycznymi są prezerwatywy. Tylko w pierwszym tygodniu lutego stanowiły one 60 proc. zamówień i ponad jedną czwartą przychodów sklepów, a ich duży udział w sprzedaży widać również w poprzednich miesiącach. Anonimowość i niższe ceny obowiązujące w Internecie wyraźnie zachęcają do kupna tego typu asortymentu w sieci, bez konieczności bezpośredniego kontaktu ze sprzedawcą przy kasie.

Shoper to narzędzie do założenia i prowadzenia sklepu internetowego, stworzone przez Dreamcommerce S.A. Najczęściej wybierane w Polsce – na platformie Shoper działa obecnie ponad 10 tys. sklepów online. Shoper oferuje kompleksową usługę – funkcje i integracje dostępne w oprogramowaniu zapewniają sprzedawcom sprawne prowadzenie własnego biznesu.

Internetowe sklepy erotyczne cieszą się powodzeniem, bo gwarantują dyskrecję – klient może spokojnie przeglądać produkty na ekranie komputera czy telefonu, zapoznawać się z opisem i właściwościami bez świadków. To też branża, która oferuje coraz bardziej designerskie i lepszej jakości produkty, a ich popularność będzie nadal rosła wraz z otwieraniem się społeczeństwa na nowości w sferze intymnej – zauważa Tomasz Tybon, dyrektor ds. marketingu i sprzedaży w firmie Dreamcommerce, dostawcy oprogramowania dla sklepów internetowych Shoper.

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017

33


E- COM M ER CE

Centra handlowe i nowe pomysły na zwiększenie sprzedaży 34

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017


E- COM M ER CE

Fot. Pixabay

W

ostatnim czasie zaobserwować można wzrost popularności e-sprzedaży. Galerie handlowe również idą z duchem czasu i postanowiły wykorzystać ten trend. Jednym ze sposobów na zwiększenie swojej działalności w e-handlu i przykucie klienta do swoich rozwiązań jest możliwość odebrania zamówionych przez Internet produktów w galerii. Klient dodatkowo będzie mógł przymierzyć i ewentualnie zwrócić produkt już na miejscu bez ponownego wysyłania poprzez kuriera. Nie będzie problemu z przekonaniem klienta do możliwości dostarczenia produktów zamówionych online bezpośrednio do sklepu. Według wiele osób jest to gorący temat, ale jedno jest pewne, zakupy e-commerce to szybko rosnący trend. Warto przypomnieć zakupy online w Polsce rozwijają się w bardzo szyb-

kim tempie, znacznie szybciej niż w Europie Zachodniej. Wartość rynku e-commerce w Polsce w tym roku może sięgnąć 40 mld zł, nic więc dziwnego, że galerie będą sięgać po nowoczesne technologie, aby m.in. promować swoje centrum handlowe. Według badań potencjał galerii nie jest jeszcze wykorzystany, a strona internetowa prezentująca nowości, zmiany czy nadchodzące wydarzenia nie jest aż tak interesująca dla internauty. Cyfrowy Polak szuka informacji o godzinach otwarcia galerii czy dostępności centrum. Internet często służy do porównania cen i sprawdzenia opinii o produkcie. Klient dalej chętnie odwiedza sklep i wskazuje jako zaletę możliwość przymierzenia produktów czy dotknięcia materiału. Galerie muszą szybko dostosować otaczającą nas rzeczywistość do oczekiwań dorastających klientów, którzy wychowani zostali w dobie technologii.

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017

35


E- COM M ER CE

Sama obniżka ceny to za mało – jak pozyskać e-klienta? Cena nie zawsze jest czynnikiem, decydującym o sprzedaży. Polacy wcale nie popadają w gorączkę posezonowych wyprzedaży, przynajmniej w sklepach internetowych - m.in. takie wnioski płyną z raportu KPMG w Polsce „Promocje oczami klienta – czy faktycznie działają?”.

Źródło: Raport KPMG w Polsce pt. „Promocje oczami klienta – czy faktycznie działają?”

36

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017


Niska popularność akcji promocyjnych takich jak Czarny Piątek i Cyfrowy Poniedziałek wynika częściowo z ich ograniczonej skali – wielu sprzedawców obejmowało przeceną jedynie wybrane produkty, a sam rabat rzadko przekraczał poziom rzędu 50 proc. Warto również zaznaczyć, że wpływ na atrakcyjność poszczególnych kategorii w zakupach promocyjnych Polaków może mieć działalność globalnych sklepów online, które kuszą nas o wiele korzystniejszymi ofertami niż rodzimi sprzedawcy - komentuje Jan Karasek, partner w dziale usług doradczych w KPMG w Polsce.

E- COM M ER CE

CZARNY PIĄTEK I CYFROWY PONIEDZIAŁEK NIE BUDZĄ WIĘKSZYCH EMOCJI

Akcje wyprzedażowe jak Czarny Piątek, nie angażują Polaków tak bardzo jak np. Amerykanów. Tego dnia na zakupy w promocyjnej cenie zdecydowało się mniej niż 7 proc. kupujących on-line. Jeszcze mniejsze zainteresowanie wzbudził Cyfrowy Poniedziałek, w ramach którego zakupy zrobiło niecałe 2 proc. badanych. Największą popularnością cieszą się nadal wyprzedaże posezonowe, z których skorzystało ponad 40 proc. kupujących w czasie promocji. Przeprowadzone badanie dostarczyło również interesujących wniosków na temat sposobu robienia zakupów w trakcie promocji oraz atrakcyjności poszczególnych produktów. Chociaż na co dzień konsumenci cyfrowi mają nieprzerwany dostęp do Internetu i  urządzeń mobilnych, aż 70 proc. z nich na promocyjne zakupy udało się do sklepów osobiście. Największą popularnością w  trakcie przecen wśród badanego asortymentu cieszyło się obuwie – 56 proc. konsumentów cyfrowych kupujących buty skorzystało z promocyjnej oferty. W ramach promocji Polacy chętnie kupowali także odzież i  bieliznę (45 proc. badanych zakupiło takie produkty), elektronikę i sprzęt AGD (29 proc.), zaś jedynie 10 proc. kupujących skorzystało z promocji na sprzęt sportowy.

POLAK ROBI ZAKUPY Z GŁOWĄ – NAWET PODCZAS PROMOCJI

Powszechna jest opinia, że atmosfera towarzysząca promocjom i wyprzedażom oraz zjawisko „owczego pędu” skłaniają konsumentów do zakupów, których nie dokonaliby gdyby nie atrakcyjna cena. Z badania przeprowadzonego przez firmę doradczą KPMG, wynika jednak, że jedynie ok. 14 proc. respondentów dokonało zakupu pod wpływem impulsu i ze względu na atmosferę towarzyszącą wyprzedażom. 63 proc. konsumentów cyfrowych kupujących w  czasie promocji zadeklarowało, że planowało realizację tych zakupów w  sposób przemyślany już wcześniej. Blisko 24 proc. uczestników promocji podjęło decyzję zakupową właśnie ze względu na korzystną cenę. Jedynie co trzeci cyfrowy konsument zdecydował się na zakup nieplanowanych produktów, a niecałe 10 proc. respondentów kupiło więcej niż dwa takie produkty. Z badania wynika, że tylko 6 proc. badanych nabywało produkty planując zwrot egzemplarzy, które nie będą spełniały ich oczekiwań. W  podobnym badaniu realizowanym przez KPMG w  Wielkiej Brytanii zaobserwowano znacznie silniejszy trend polegający na „przenoszeniu” sklepowej przymierzalni do własnych mieszkań. Brytyjczycy kupują w  sieci po kilka egzemplarzy tego samego produktu, różniących się np. jedynie

Zgodnie z analizami KPMG, sześcioma kluczowymi filarami doświadczeń klienta, na które powinni zwracać szczególną uwagę sprzedawcy i usługodawcy, są: personalizacja produktów i obsługi klienta, spójność zachowań w relacjach z klientem, zarządzanie oczekiwaniami, empatia i zrozumienie osobistej sytuacji klientów, minimalizowanie czasu i wysiłku klienta, potrzebnych na załatwianie różnych spraw oraz rozwiązywanie problemów w trudnych sytuacjach związanych z korzystaniem z produktu lub usługi – mówi Piotr Kwiatkowski, executive consultant w dziale usług doradczych w KPMG w Polsce.

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017

37


E- COM M ER CE

Źródło: Raport KPMG w Polsce pt. „Promocje oczami klienta – czy faktycznie działają?”

38

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017


E- COM M ER CE

Fot. Fotolia

kolorem lub rozmiarem, żeby następnie porównać je w domu. Następnie zwracają te, które nie spełnią ich oczekiwań. Skala zjawiska jest duża, bo co czwarty zakup z kategorii odzieży był zwracany do sklepu. Na rozwój takiego trendu wpłynęły korzystne warunki handlowe, charakteryzujące się np. bezpłatną dostawą i elastycznymi opcjami zwrotu.

CENA TO NIE WSZYSTKO – CO LICZY SIĘ DLA CYFROWYCH KUPUJĄCYCH?

Cena decydowała o wyborze sprzedawcy wg ok. 60 proc. badanych niezależnie od tego, czy kupowali w czasie promocji, czy poza nią. Dla znacznej części robiących zakupy on-line (40 proc.) duże znaczenie ma oferowany asortyment i  dobre doświadczenia podczas poprzednich zakupów (ok. 35 proc. wskazań), które są w  stanie zaważyć na ostatecznej decyzji konsumentów. Kupujący zwracają również uwagę na markę sprzedawcy, która jest swego rodzaju obietnicą dostarczenia produktu zgodnego z oczekiwaniami i satysfakcjonującego poziomu obsługi klienta.

INTERNET PRAWDĘ CI POWIE

Z badania wynika, że zanim zdecydujemy się na zakup konkretnego produktu, podejmujemy szereg innych czynności. Poszukujemy np. obiektywnych opinii i rekomendacji, rozmawiając na temat zakupów z rodziną i znajomymi (40 proc. badanych). Chętnie zapoznajemy się z opiniami innych konsumentów również za pomocą Internetu, przeglądając opinie innych użytkowników na stronie internetowej sklepu (14 proc.) oraz poszukując przydatnych informacji w mediach społecznościowych (13,9 proc.). 52 proc. cyfrowych konsumentów w  Polsce deklaruje, że poleci sprzedawcę kupionego ostatnio produktu znajomym lub przyjaciołom.

O RAPORCIE: Raport KPMG w Polsce pt. „Promocje oczami klienta – czy faktycznie działają?” powstał na podstawie badania zrealizowanego na reprezentatywnej próbie 303 osób metodą CAWI w grudniu 2016 roku. Respondentami badania byli konsumenci cyfrowi, czyli osoby posiadające praktycznie nieprzerwany dostęp do Internetu za pośrednictwem stacjonarnych i mobilnych urządzeń.

O KPMG: KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi profesjonalne z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 174 000 pracowników w 155 krajach.

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017

39


E- COM M ER CE

Sklepy internetowe na celowniku fiskusa W ciągu ostatnich lat mogliśmy obserwować dynamiczny rozwój e-commerce w Polsce. Rynek e-handlu wycenia się w tej chwili na ok. 36 mld złotych, a w sklepach internetowych zakupy robi już połowa internautów. Wzrost sprzedaży on-line zauważył również fiskus, co zaowocowało wzmożeniem kontroli.

Z

badania Gemius wynika, że blisko połowa internautów robi zakupy w sieci. Obecnie na polskim rynku działa ok. 20 tys. internetowych sklepów, z  czego ponad 7 tys. powstało w 2016 roku. Jeszcze dekadę temu ich liczba nie przekraczała 3 tys. Branża e-commerce przykuła uwagę nie tylko konsumentów, ale również urzędu skarbowego i  znalazła się na jego celowniku. Rynek internetowego handlu został wskazany w  Krajowym Planie Działań Administracji Podatkowej jako jeden z sektorów, który będzie znajdował się w polu zainteresowania organów podatkowych.

JAKIE RYZYKA PODATKOWE CZYHAJĄ NA SKLEPY INTERNETOWE?

Największe problemy w zakresie bieżącej działalności sprawia korzystanie z kas fiskalnych. Rozporządzenia, które obowiązują w Polsce, wprowadzają pewne zwolnienia z  obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przez  In-

40

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017


E- COM M ER CE

Fot. Pexels

ternet na kasach fiskalnych, natomiast warunki zezwalające na zwolnienie są dość specyficzne i mogą być różnie interpretowane przez przedsiębiorcę i urząd skarbowy. Resort rozwoju wskazuje na najczęstsze nieprawidłowości podatkowe popełniane przez sklepy internetowe. Dokonywanie sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej znalazło się w czołówce (143 przypadki). Problemem jest też niewykazywanie faktycznych dochodów (322 przypadki), odliczanie podatku naliczonego z  faktur dokumentujących zakup towarów i usług, z tytułu których podatnikowi nie  przysługuje prawo do odliczenia (159), czy niedokonywanie wpłat zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku (153).

PROBLEM SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ZA GRANICĘ

Kwestia odpowiedniego rozliczenia podatkowego komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy sprzedajemy polskie towary za granicę. Sprzedaż za granicę wiąże się bowiem z problemem rozliczenia podatku VAT. Teoretycznie miejscem opodatkowania jest ten kraj, do którego dostarczane są towary. Jeśli jednak wartość sprzedaży dokonywanej przez polski e-sklep nie przekroczy w danym i poprzednim roku podatkowym limitu dla danego kraju, do którego trafia dostawa, opodatkowanie następuje w Polsce. Każdy kraj ma inne limity. Przedsiębiorcy nie  zawsze wiedzą, jak rozliczyć podatek, jak go wykazać

ani jak przygotować się do kontroli skarbówki. Często nie zdają sobie sprawy z tego, że różne typy akcji promocyjnych oznaczają skutki podatkowe. Eksperci Advicero Tax pod patronatem Izby Gospodarki Elektronicznej przygotowali poradnik „E-commerce pod lupą fiskusa”, w którym tłumaczą podatkowe i  księgowe aspekty prowadzenia działalności w sieci. Pamiętajmy o tym, że zawsze kiedy mamy wątpliwości dotyczące prawa podatkowego, warto wysłać organom podatkowym wniosek o interpretację – dzięki takim asekuracyjnym działaniom możemy przedstawić swój tok rozumowania, zaś urząd może odnieść się do naszego stanowiska. Źródło: Newseria Biznes

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017

41


IN T ERNE T I T ECHNOLO GIE

Przygotuj się na ataki hakerów Cyberprzestępcy coraz śmielej ingerują w działalność instytucji i korporacji międzynarodowych, czego przykładem był ostatni atak na KNF i polskie banki. Na celowniku hakerów coraz częściej są nie tylko korporacje, ale również osoby fizyczne oraz małe i średnie firmy. Konsekwencje cyberataków mogą być dla nas bardzo bolesne.

42

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017

NAWET NAJWIĘKSZE KORPORACJE NIE POTRAFIĄ NADĄŻYĆ ZA HAKERAMI

Wydawać by się mogło, że największe firmy powinny wyznaczać trendy w zabezpieczeniach komputerowych. Tymczasem ochrona danych to często walka z wiatrakami, a ofiarami cyberataków są nawet giganci z  branży technologicznej. Przykładem mogą być wydarzenia z  2014 r. kiedy to wytwórnia filmowa Sony Pictures planowała wprowadzenie do kin komedii o przywódcy Korei Północnej „Wywiad ze słońcem narodu”. Film nie spodobał się reżimowi, a hakerzy z Korei Północnej intensywnie zaatakowali Sony Pictures i przejęli z  komputerów wytwórni około 100 terabajtów danych. Wśród nich znalazły się m.in. informacje o pracownikach i ich numerach ubezpieczeń społecznych oraz szczegóły kontraktów z  aktorami i twórcami filmowymi. Dodatkowo pracownicy wytwórni zaczęli dostawać maile z  pogróżkami. Działalność hakerów przyniosła zamierzony efekt - japoński gigant nie wprowadził filmu do kin, przez co stracił 44 mln dolarów zainwestowanych w  produkcję. Firma ta zresztą często pada ofiarą działań cyberprzestępców. W październiku 2016 r. marka japońskiego giganta, PlayStation Network, miała poważne problemy z działaniem w wyniku ataku hakerów. Kłopoty dotyczyły wszystkich aspektów związanych z PSN, w tym sklepu PS Store i rozgrywki sieciowej. Cyberprzestępczość to globalny problem, z którym boryka się również


IN T ERNE T I T ECHNOLO GIE

Polska. Na początku lutego br. doszło do cyberataku na Komisję Nadzoru Finansowego i banki. Przez dłuższy czas strona KNF była nieczynna i ukazywała komunikat: „Na stronie prowadzone są prace serwisowe. Przepraszamy za utrudnienia.” Sprawę bada ABW.

HAKERZY ZAWSZE SĄ „KROK PRZED”

Hakerzy umiejętnie wykorzystują każdy błąd, który wystąpi w zabezpieczeniach. Niestety systemy zabezpieczające nie nadążają za metodami ich łamania, a także nie nadążają z ochroną coraz większej informatyzacji obecnej w naszym życiu. Wirtualny atak ma coraz bardziej dotkliwe konsekwencje w realnym świecie.

PRZYKRE KONSEKWENCJE ATAKU CYBERNETYCZNEGO

Ryzyka cybernetyczne to jedne z głównych zagrożeń dla działania przedsiębiorstw. Zaatakowane firmy borykają się z poważnymi problemami wizerunkowymi i  finansowymi, a  w  skrajnych przypadkach nawet z  bankructwem. Można bowiem wyobrazić sobie sytuację, że duża firma z  zatrzymaną linią produkcyjną nie dotrzymuje terminów dostaw, a szpital ze skradzionymi i zniszczonymi danymi, jak historia leczenia pacjentów, nie jest w  stanie funkcjonować, czy realizować kontraktów. Atak ze strony hakerów naraża przedsiębiorstwo również na koszty prawne oraz straty wizerunkowe. Zaatakowana firma traci dobrą reputację oraz swoją

Wraz z rozwojem technologicznym, ryzyka przenoszą się ze świata wirtualnego do realnego. Nikogo już nie dziwi zhakowanie linii produkcyjnej czy zatrzymanie wind w budynku. Hakerzy są zwykle o „krok przed” i działają zarówno dla rządów, jak i dla biznesmenów, którzy chcą pogrążyć swoją konkurencję. Konsekwencje takich zdarzeń mogą być długofalowe i niezwykle dotkliwe – mówi Łukasz Cichowski, Manager Departamentu Ubezpieczeń Majątkowych, OC i Finansowych z GrECo JLT Polska Sp. z o.o.

wartość np. na giełdzie papierów wartościowych. Kolejne straty mogą wiązać się np. z kosztami niedotrzymywanych terminów lub szkodami wyrządzonymi osobom trzecim. Praktyka zachodnich firm pokazuje również, że coraz częściej chcąc uniknąć kompromitacji, przedsiębiorstwa decydują się na opłacenie okupu. W 2016 r. jeden z hollywoodzkich szpitali, został zaatakowany przez hakera, który zablokował komputery przy pomocy trojana. Szpital ugiął się przed szantażem i zapłacił przestępcy część żądanej kwoty. Haker domagał się wprawdzie Bitcoinów o wartości 3,6 mln dolarów, a dostał równowartość 17 tysięcy dolarów.

JAK UCHRONIĆ SIĘ PRZED PRZYKRYMI KONSEKWENCJAMI ATAKÓW HAKERÓW?

Jak możemy uchronić się przed skutkami cyberataków? Warto postarać się o ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych.

W Polsce jest przynajmniej trzech ubezpieczycieli oferujących takie ubezpieczenie. W większości przypadków można je dowolnie dostosować do potrzeb przedsiębiorstwa. Dobrze skrojona polisa powinna pokrywać wszelkie możliwe konsekwencje ataku hakerów – komentuje Łukasz Cichowski.

Pamiętajmy, że oprócz wykupienia ubezpieczenia od ryzyka cybernetycznego, ważne jest uświadamianie pracowników o potencjalnych zagrożeniach czyhających w sieci. Hasła przyklejane na monitorach lub wiszące na tablicy korkowej nie pomogą w zabezpieczeniu danych firmowych. Internet jest dzisiaj nieodłącznym elementem pracy, dlatego też ubezpieczenie od ataków cybernetycznych również staje się coraz bardziej popularną praktyką.

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017

43


IN T ERNE T I T ECHNOLO GIE

Rośnie liczba zastosowań dronów

O

becnie rynek maszyn bezzałogowych jest wart ponad 200 mln zł. Większość urządzeń wcale nie należy do wyspecjalizowanych przedsiębiorstw, ale do firm świadczących usługi ślubne, fotograficzne oraz do przedsiębiorstw zajmujących się produkcją nagrań. Prognozy zakładają wzrost rynku dronów na poziomie 30 proc., zarówno w tym roku jak i w następnych latach. Ponad połowę wyżej wymienionego rynku stanowi handel, a zauważalny trend dominuje na rynku usług, które odpowiadają za ponad 30 proc. Warto zaznaczyć, że za wzrost wspo-

mnianej branży odpowiada bezpośredni import urządzeń z Chin, a zamówienia w sektorze wojskowych są bardzo małe. Zauważalny jest także spadek produkcji krajowej w  tym segmencie. Na rynku królują maszyny o „niskim stopniu technologicznym” służące bardziej do zabawy niż do celów służbowych. Urządzenia przeznaczone dla wojska i  ratownictwa górskiego wymagają dużo pracy od strony technologicznej. Takie urządzenia zajmują więcej miejsca, mają dodatkowe możliwości jak np. podnoszenie i transport ciężkich ładunki, a co za tym idzie, cała maszyna jest cięższa. Zamówienia na

drony służące do celów militarnych są znacznie mniejsze. Firmy oraz instytucje państwowe przymierzają się do produkcji bezzałogowych śmigłowców ratowniczych (tzw. Rescue Drones FLC). Na skalę przemysłową produkcja będzie możliwa po ok. 3 latach realizacji przedsięwzięcia współfinansowanego w ramach programów INNOSBZ lub „szybka ścieżka”. Aktualnie na polskim rynku dronów działa około 400 firm i  instytucji. Jak wspomnieliśmy na początku tekstu zdecydowana większość świadczy usługi z branży fotograficznej oraz zajmuje się produkcją nagrań wideo. Źródło: Newseria Biznes

Fot. Pixabay

44

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017


IN T ERNE T I T ECHNOLO GIE

Na te technologie w 2017 roku postawi biznes niach naukowych. Jak mówi Przemysław Szuder, członek zarządu Microsoft Polska: Skoro wspominamy już o sztucznej inteligencji warto wspomnieć o rynku usług łączących ludzkie ciało z techniką cyfrową, jednak prace nad tym rozwiązaniem są w początkowym stadium (rzeczywistość rozszerzona) lub na etapie badań. Źródło: Newseria Biznes

Wydaje mi się, że dochodzimy do takiego momentu, kiedy technologia związana ze sztuczną inteligencją zaczyna być masowa. Będziemy to widzieć w polskim biznesie, w sklepach i mediach na pewno coraz częściej.

Fot. Pixabay

N

a jakie innowacje technologiczne postawi biznes w bieżącym roku? Przede wszystkim będą to usługi w chmurze, Internet Rzeczy, ale też różnego rodzaju technologie związane z  poprawą bezpieczeństwa systemów informatycznych, przechowywania danych wrażliwych, danych użytkowników. Firmy będą wdrażać wspomniane technologie coraz szybciej – wkrótce wydatki na nie będą stanowiły 75 proc. wszystkich wydatków na technologie informatyczne. Wzrost ma być dwukrotnie wyższy niż całego rynku. Ciekawostką jest, że wydatki na chmurę w  2020 roku będą stanowić 67 proc. wydatków na infrastrukturę informatyczną. To właśnie usługi oparte na cloud są w sferze zainteresowań, które zdobywają zaufanie, czyli np. usługi Google, przechowywanie danych w chmurze i dostęp do nich z każdego miejsca. Obecnie widoczne jest również zapotrzebowania na sztuczną inteligencję (AI) i  firmy widzą duży potencjał w  tym obszarze. Każdy chce ugryźć kawałek tortu. Już teraz pojawiają się programy do działań marketingowych oparte na sztucznej inteligencji. AI pozwoli na automatyzację procesów w  produkcji i  usługach dla biznesu oraz znajdzie zastosowanie w  bada-

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017

45


PR AWO

Prowadzisz firmę? Poznaj nowe regulacje ZUS Od stycznia weszło w życie wiele zmian w polskim prawie, które bezpośrednio dotyczą przedsiębiorców. Od ponad miesiąca obowiązują nowe przepisy dotyczące kontroli dokonywanych przez ZUS. Jeśli prowadzisz firmę, koniecznie zapoznaj się z nowymi regulacjami prawnymi.

W

raz z początkiem 2017 r. zmienił się szereg ustaw związanych z  funkcjonowaniem p r z e d s i ę b i o r s t w, w tym m.in. ustawa z dnia 30 października 2002 roku o  ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, jak również ustawa z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej.

KTO MOŻE SPODZIEWAĆ SIĘ KONTROLI?

Zgodnie z nowymi przepisami, ZUS przeprowadzi kontrolę u  tych płatników składek, u  których wstępna weryfikacja danych w  KSI ZUS (Kompleksowym Systemie Informatycznym

46

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) wykaże prawdopodobieństwo naruszenia praw i obowiązków związanych z obszarem ubezpieczeń społecznych. Inspektorzy ZUS zweryfikują również dokumentację tych przedsiębiorstw, u  których wystąpi największe ryzyko stwierdzenia nieprawidłowości w dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej płatnika. Wymóg ten nie będzie dotyczył przedsiębiorstw w momencie, gdy organ poweźmie uzasadnione podejrzane związane z zagrożeniem życia lub zdrowia, popełnieniem przestępstwa lub wykroczenia, przestępstwa lub wykroczenia skarbowego a  także innego naruszenia prawnego zakazu lub niedopełnienia prawnego obowiązku związanego z wykonywaniem prowadzonej działalności (art. 78a.2 ustawy o SDG). Dodatkowo ZUS jest zobowiązany do zamieszczenia na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej ogólnego schematu procedur kontroli, które wynikać będą z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

ZUS PRZEPROWADZI KONTROLĘ, ALE Z ZAPOWIEDZIĄ

Tak jak poprzednio, ZUS poinformuje o zamiarze przeprowadzenia kontroli poprzez wręczenie zawiadomienia. Możemy spodziewać się wizyty urzęd-


PR AWO

nika od 7 do 30 dni od daty otrzymania takiego pisma. W momencie rozpoczęcia kontroli przedsiębiorca będzie zobowiązany niezwłocznie okazać organowi kontrolującemu książkę kontroli – prowadzoną w postaci papierowej bądź elektronicznej – jednocześnie zapewniając Inspektorowi możliwość dokonania wpisu (art. 81a.1ustawy o SDG). Należy zaznaczyć, że jeśli w danym przedsiębiorstwie będzie trwała już kontrola np. z Państwowej Inspekcji Pracy, Sanepidu czy Urzędu Skarbowego, Inspektor ZUS może odstąpić od wykonania czynności kontrolujących w  tym samym czasie. Ponadto zobowiązany jest również do wskazania innego terminu weryfikacji dokumentacji przedsiębiorcy. Nowością jest dodanie art. 83b.1 ustawy o  SDG, który informuje przedsiębiorstwo, iż kontroli nie przeprowadza się, gdy ma ona dotyczyć obszaru objętego uprzednio zakończoną kontrolą zrealizowaną przez ten sam organ, za wyjątkiem np. zmiany okresu kontroli lub też weryfikacji wykonania zaleceń pokontrolnych organu.

Fot. Pexels

Nadmierna kontrola a także nieustanne zmiany w prawie doprowadzić mogą do niechęci przedsiębiorców w stosunku do administracji publicznej. Dodatkowo, przewlekłe kontrole przez organy nadzorujące, niejednokrotnie paraliżują pracę wielu działów w firmie. Antidotum na opieszałość ZUS-u w zakresie przewlekłości czynności kontrolnych jest możliwość wniesienia do sądu administracyjnego skargi na przewlekłe prowadzenie kontroli (art. 84c.15a ustawy o SDG), ale – uwaga – skarga ta nie spowoduje zawieszenia prowadzonego postępowania – komentuje Jolanta Rybak, Inventage Polska Sp. z o.o, ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych m.in. w spółkach giełdowych, placówkach medycznych oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Inventage Polska Sp. z o.o. specjalizuje się w doradztwie, głównie w obszarach podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne i kosztów zakupowych. Specyfiką firmy jest praca w systemie successfee – wynagrodzenie pobierane jest tylko w przypadku znalezienia oszczędności. Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej: http://inventage.pl/.

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017

47


BANKOWOŚĆ I FINANSE

Do obiegu wszedł banknot o nominale 500 zł Jan III Sobieski dołączył do grona królów na polskich banknotach. 10 lutego Narodowy Bank Polski wpuścił do obiegu nowy banknot o nominale 500 zł.

Fot. Narodowy Bank Polski

N

owy banknot zaprojektował Andrzej Heidrich, autor pozostałych polskich banknotów. Heidrich zachował chronologiczną ciągłość serii „Władcy polscy” przez umieszczenie na banknocie 500 zł wizerunku króla Jana III Sobieskiego.

NOWY BANKNOT JAKO ODPOWIEDŹ NA ZAPOTRZEBOWANIE RYNKU

Prace nad nowym banknotem rozpoczęto jeszcze w listopadzie 2014 r. NBP wyjaśniał, że banknot o nominale 500 zł jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku i  na rosnące koszty utrzymywania zapasu strategicznego NBP. Ówczesny prezes NBP, Marek Belka zapotrzebowanie na nowy banknot motywował wzrostem gospodarczym, dobrą sytuacją na rynku pracy oraz niskimi stopami procentowymi. Marek Belka tłumaczył: „Wprowadzenie do obiegu banknotu o  nominale 500 zł pozwoli odpowiedzieć na ten wzmożony popyt i przyniesie oszczędności w kosztach funkcjonowania NBP”. Producentem wszystkich polskich banknotów na zlecenie NBP jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Źródło: Centrum prasowe PAP

48

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017


BANKOWOŚĆ I FINANSE

Co piąty Polak nie posiada konta w banku

M

imo powszechnej dostępności banków 21 proc. Polaków nadal nie korzysta z podstawowej usługi bankowej, jaką jest konto osobiste. Takie wnioski płyną z badania Narodowego Banku Polskiego.

Chociaż liczba placówek bankowych rośnie wraz z ilością ofert skierowanych do klienta, okazuje się, że co piąty Polak wciąż nie posiada konta w banku.

WAŻNY WIEK I ZAROBKI

Jak wynika z analiz NBP, najczęściej konta osobistego nie posiadają najmłodsi i najstarsi. Jedynie 58 proc. Polaków w wieku 18-24 lat oraz 57 proc. osób powyżej 59 roku życia jest właścicielem konta w banku. Nie bez znaczenia pozostaje również wysokość dochodów w gospodarstwie domowym. Im wyższe zarobki, tym częściej mamy rachunek bankowy.

KLIENT UNIKA KOSZTÓW

Badanie NBP skupiło się również na miesięcznych kosztach związanych z posiadaniem konta osobistego. Nieco ponad połowa właścicieli rachunków bankowych (52 proc.) nie ponosiła z  tego tytułu miesięcznej opłaty, a  25 proc. ankietowanych płaciło od 6 zł do 10 zł. Najmniej za prowadzenie konta płaciły osoby do 39. roku życia, zamieszkujące miasta powyżej 200 tys. mieszkańców. Okazuje się, że aż 82 proc. Polaków, którzy mają rachunek bankowy, korzysta z karty debetowej. Najczęściej mają ją osoby do 24 roku życia (93 proc.), a najrzadziej w wieku powyżej 59 lat (61 proc.).

Fot. Pexels

CORAZ BARDZIEJ PRZYDATNY INTERNET

Badanie przeprowadzone przez NBP dostarczyło także ciekawych informacji dotyczących bankowości internetowej. 73 proc. ankietowanych, którzy mają rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, korzysta z tej formy usług. Najczęściej są to osoby w  przedziale wiekowym 25-39 lat. Niemal równie często ze wspomnianej usługi korzystają Polacy w wieku od 18 do 24 roku życia. Jednocześnie tylko 29 proc. osób z  najstarszej grupy wiekowej używa bankowości internetowej. Korzystanie z  bankowych usług przez Internet jest zależne również od

zamożności gospodarstwa domowego. W gospodarstwach, w których dochód przekracza 5 tys. zł netto miesięcznie, z bankowości internetowej korzysta 90 proc. osób. Z  kolei tylko 31 proc. najuboższych rodzin wykorzystuje sieć do prowadzenia konta bankowego. Z  analiz NBP wynika, że internetowe konto bankowe jest dla nas bardzo przydatne w  opłacaniu rachunków. W co czwartym gospodarstwie domowym opłaca się miesięcznie średnio 6-7 rachunków, a w 15 proc. rodzin opłaca do 3 rachunków. Najwięcej rachunków w  sieci płacą najbogatsze gospodarstwa domowe. Źródło: Kurier PAP

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017

49


BANKOWOŚĆ I FINANSE

Prowadzisz własny biznes? Skorzystaj z nowego narzędzia wsparcia Rusza nowy unijny instrument dla polskich mikroprzedsiębiorców. Dzięki gwarancji udzielonej przez EFI (Europejski Fundusz Inwestycyjny), Nest Bank uruchomił właśnie kredyty dla firm w fazie rozwoju, dostępne na preferencyjnych warunkach.

50

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017


BANKOWOŚĆ I FINANSE

JAK UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

Fot. Pexels

E

uropejski Fundusz Inwestycyjny zapewnił gwarancję umożliwiającą bankowi udzielenie kredytów w łącznej kwocie 40 milionów złotych. Nowy unijny instrument w praktyce oznacza obniżkę marży, rezygnację z  prowizji oraz brak wymogu przedstawiania „twardych” zabezpieczeń dla osób myślących o własnym biznesie.

ZNACZĄCE WSPARCIE DLA MAŁYCH FIRM

Kredyty Nest Banku z gwarancją EFI w ramach programu EaSI przeznaczone są dla mikroprzedsiębiorców (tzn. firm zatrudniających do 9 pracowników), znajdujących się w fazie rozwoju. Gwarancje udzielone przez UE rozwiązują problem, z którym boryka się wielu polskich przedsiębiorców, czyli brak dostępu do finansowania biznesu ze względu na brak zabezpieczeń. Podpisana w  ramach programu EaSI umowa dostarczy polskim mikroprzedsiębiorcom wsparcie niezbędne do otworzenia bądź rozwinięcia własnego biznesu, co w przyszłości może zaowocować redukcją bezrobocia oraz przyśpieszonym wzrostem gospodarczym.

Preferencyjne finansowanie dla polskich mikroprzedsiębiorców jest dostępne w każdej z  52 placówek Nest Banku. Według aktualnych szacunków, z oferty skorzysta ok. 1300 beneficjentów. Finansowanie będzie dostępne przez najbliższe trzy lata. W razie wcześniejszego wykorzystania puli preferencyjnego finansowania, możliwe jest jej zwiększenie, na podstawie rozszerzenia umowy Nest Banku z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym. Od roku 2017 instrumenty finansowe programu EaSI wdrażane są w oparciu o  środki Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, stanowiącego część Planu Inwestycyjnego dla Europy. Polska umowa będzie drugą w Europie, realizowaną w nowym modelu finansowym, tzn. w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych i  Planu Inwestycyjnego dla Europy. Wdrożenie Planu Inwestycyjnego dla Europy w Polsce koordynuje Minister Rozwoju.

Źródło: PAP

Maksymalna kwota kredytu z gwarancją EaSI to 100 tys. złotych, a czas do spłaty to nawet 120 miesięcy. Wstępną decyzję kredytową klient uzyskuje już w ciągu 5 minut, natomiast środki trafiają na jego konto w ciągu 24 godzin. Naszą ofertę kierujemy do firm na KPiR, karcie podatkowej lub ryczałcie - wyjaśnia Agnieszka Porębska-Kość, dyrektor zarządzający Obszaru Bankowości Przedsiębiorstw i Finansowania w Nest Banku.

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017

51


FRANCZYZA

Carrefour przedłuży umowy z 200 najemcami

Z

aangażowanie Carrefour oraz zrealizowane inwestycje przynoszą oczekiwane efekty. Klienci częściej korzystają z oferty zmodernizowanych obiektów, co potwierdza między innymi pozytywny trend odwiedzalności. Fot. Carrefour Media

Tworzącym wartość centrów handlowych najemcom, Carrefour zapewnia obiekty charakteryzujące się nie tylko dobrą lokalizacją, atrakcyjną strefą zasięgu oraz stabilnym wskaźnikiem odwiedzalności, lecz także prężnie prowadzoną komunikacją marketingową. Marki obecne w centrach handlowych zarządzanych przez Carrefour mogą bowiem liczyć między innymi na akcje prosprzedażowe oparte na mechanizmie „buy and get”, które istotnie wpływają na zainteresowanie klientów ofertą sklepów. Potrzeby klientów centrów handlowych uległy na przestrzeni ostatnich lat ogromnym zmianom. Odpowiedzią na nie było wdrożenie przez Carrefour Polska w 2014 roku strategii rozbudowy, remodelingu oraz rekomercjalizacji posiadanych obiektów. W  minionym roku sieć podpisała ponad 280 umów najmu na łączną powierzchnię blisko 40  000 mkw. Na współpracę zdecydowało się wiele nieobecnych do tej pory w  portfolio Carrefour marek, a  także firmy, które od lat współpracują ze spółką. W nadchodzącym roku Carrefour zapowiada przedłużenie kolejnych 200 umów. Zdjęcie: Carrefour Media

52

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017


FIRMA

Kiedy L4 staje się wymówką Nagminne niewłaściwe korzystanie z L4 widoczne jest zwłaszcza w dużych firmach. Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele. Po pierwsze duże struktury przedsiębiorstw cechują się decentralizacją władzy oraz rozbudowaną piramidą komunikacji. Im większa liczba pracowników, tym większe poczucie anonimowość panuje w zespole. Wysoka rotacja na stanowiskach dodatkowo wpływa na czucie się anonimowym w miejscu pracy. Prowadzone przez firmę Conperio audyty absencji chorobowej w  przedsiębiorstwach wskazują, że wysoki poziom rotacji bezpośrednio wpływa na liczbę zwolnień L4 i jest znacznie wyższy u osób, które dopiero rozpoczynają pracę w danej organizacji, ale otrzymały już pierwszą umowę o  pracę po okresie próbnym. Rotacja ma również związek z  niskim poziomem zaangażowania pracowników, którzy np. nie potrafią nazwać własnego stanowiska pracy czy działu, nie wiedzą, jak nazywa się ich bezpośredni przełożony. Gdy często zmieniają się współpracownicy i przełożeni, pracownik zaczyna tracić motywację. Przy braku wypracowa-

Z przeprowadzonych badań wynika, że im większa firma, tym większa częstotliwość korzystania ze zwolnienia lekarskiego. Jak radzić sobie z pracownikami, dla których L4 jest nie tyle koniecznością, co wymówką do przedłużenia wolnego?

Fot. Pexels

PROBLEM FAŁSZYWEGO L4 W DUŻYCH FIRMACH

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017

53


FIRMA

nej strategii komunikacji, motywacji i przyjaźnie zbudowanej kultury organizacji, istnieje ryzyko, że pracownik będzie postrzegał siebie jako niewielki element układanki, a nie jednostkę pracującą dla innego człowieka w zespole. Dane zgromadzone z ponad 40 polskich firm potwierdzają zależność pomiędzy wielkością przedsiębiorstwa oraz wysokim poziomem rotacji a wartością współczynnika absencji.

JAK „CHORUJĄ” PRACOWNICY W MNIEJSZYCH FIRMACH?

W mniejszych przedsiębiorstwach współczynnik absencji nie bywa zazwyczaj aż tak alarmujący, ponieważ poczucie wzajemnej odpowiedzialności jest bardziej rozbudowane. Pracownicy w mniejszych firmach mają dwie główne motywacje - pragną być dobrze opłacani oraz czują się potrzebni dla firmy.

JAK PRZEKONAĆ PRACOWNIKÓW, ŻEBY NIE TRAKTOWALI

54

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017

ZWOLNIENIA LEKARSKIEGO JAK PRZEDŁUŻONEGO URLOPU?

Nieprawidłowe korzystanie z L4 i związana z nim długotrwała nieobecność pracowników, może w znaczący sposób przyczynić się do wyników naszej firmy. W jaki sposób możemy więc zwalczać takie nieprawidłowe zachowania? Dużym spółkom sugeruje się np. wdrożenie premii grupowej – korzystanie z  fałszywego L4 przyczyni się w  tym przypadku do utraty premii przez całą grupę, bo uszczuplony zespól nie wykona odpowiedniej ilości jednostek dziennie. Celem takich działań jest uświadomienie pracownikom, że nie tylko oszukują pracodawcę, ale również przenoszą ciężar swoich obowiązków na kolegów z pracy. Kolejnym sposobem jest uświadomienie kierownikom i  menadżerom, jak ważne jest budowanie systemu komunikacyjnego i  motywacyjnego w  firmie. Nawet w  dużych przedsię-

biorstwach, pracownik powinien czuć się odpowiedzialny także za kolegę z innego działu. Poczucie wspólnoty międzyludzkiej wzbudza w pracownikach większe zaangażowanie oraz skutecznie zniechęca do brania nieuczciwych L4, które szkodzą ich kolegom po fachu.


FIRMA

Fot. Pexels Absencja w zależności od wielkości zatrudnienia (źródło: Conperio Indeks – wartość współczynnika absencji z 2016 roku w stosunku do wielkości firmy).

Miesiąc 2016

Wartość współczynnika absencji [%] powyżej 500 pracowników

Wartość współczynnika absencji [%] poniżej 500 pracowników

Wartość współczynnika absencji [%] bez względu na wielkość firmy.

styczeń

2,99

3,6

3,27

luty

4,37

5,3

4,9

marzec

3,79

6,47

5,19

kwiecień

3,75

4,79

4,18

maj

4,43

5,21

4,86

czerwiec

4,31

5,96

5,14

lipiec

4,47

5,5

5,01

sierpień

4,12

4,67

4,38

wrzesień

4,31

4,61

4,47

październik

3,46

5,64

4,61

listopad

3,01

4,72

3,96

grudzień

3,1

5,27

4,25

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017

55


FIRMA

Rola prezentów w budowaniu relacji biznesowych Zbudowanie długotrwałych relacji z pracownikami, klientami czy partnerami biznesowymi, przekłada się na realizację celów założonych przez przedsiębiorstwa. Z kolei drobne upominki wręczane podczas spotkań biznesowych i prezenty dla pracowników, mają bezpośredni wpływ na stosunki międzyludzkie. Podpowiadamy, kiedy i jakie upominki wręczać, by odnieść sukces w biznesie.

U

pominki firmowe odgrywają ważną rolę w kontaktach biznesowych, dlatego coraz częściej przedsiębiorcy nie traktują ich jako dodatkowego kosztu, ale raczej jako szansę na zbudowanie dobrych relacji. Wzajemne obdarowywanie się prezentami ociepla stosunki i wpływa pozytywnie na dalszą współpracę.

ODPOWIEDNI PREZENT… CZYLI JAKI?

Wręczanie upominków sprawia wiele radości nie tylko osobom obdarowanym, ale także tym, które ten prezent przekazują. Takie sytuacje zbliżają ludzi i na długo pozostawiają w pamięci miłe wspomnienia. Wybór prezentu dla pra-

56

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017

cownika lub partnera biznesowego nie należy do łatwych zadań. Źle dobrany upominek może pogorszyć lub nawet zniszczyć długo wypracowane relacje i skreślić nas w  oczach obdarowanego. Na co zatem zwrócić szczególną uwagę podczas wyboru drobiazgu? Decydując się na wybór prezentu, warto wziąć pod uwagę takie kwestie, jak: wiek, płeć oraz relacje, jakie nas łączą z drugą osobą. Zupełnie inny podarunek wybierzemy dla partnera biznesowego, a inny dla pracownika.

PREZENT DLA PRACOWNIKA KLUCZEM DO LOJALNOŚCI

Drobny upominek dla pracowników to doskonała okazja do nawiązania bliższych relacji. Pracownikom nie

W przypadku wręczania prezentów wszystkim pracownikom firmy warto postawić na takie same prezenty, aby nikogo nie wyróżniać. Takie podejście sprawdzi się w większych organizacjach, gdzie upominki wręczane są sporej liczbie pracowników, a także w święta czy podczas jubileuszu przedsiębiorstwa. Natomiast kiedy mówimy o mniejszych firmach czy urodzinach, upominki można personalizować i np. miłośnikowi motoryzacji podarować gadżet w postaci kamerki samochodowej czy szkolenie z bezpiecznej jazdy – tłumaczy Monika Glegoła, współorganizatorka targów Gift Show Poland 2017, podczas których zostaną zaprezentowane upominki na wiele okazji.


FIRMA

biznesowego, zawsze musimy pamiętać także o formie wręczania upominku. Odpowiednie przygotowanie do formalnej części pokazuje bowiem, jaki mamy stosunek do danej osoby i często jest ważniejsze niż sam upominek. Istotne jest także opakowanie prezentu, które powinno być eleganckie i stylowe. Pamiętajmy zatem, że małe upominki mogą zwiastować wielkie sukcesy.

powinno wręczać się prezentów zbyt osobistych, za drogich lub po prostu niedopasowanych.

BIZNESOWY UPOMINEK DOBRY NA KAŻDĄ OKAZJĘ

Święta Bożego Narodzenia czy Wielkanoc to najpopularniejsze, aczkolwiek nie jedyne okazje do wręczania sobie prezentów. Sytuacji, które warto wykorzystać na nawiązanie dobrych relacji w biznesie jest o wiele więcej. Zrealizowane zadanie, zakończenie współpracy czy urodziny, również stanowią dobrą okazję do podziękowania i podarowania osobom z  którymi współpracujemy drobnego upominku. Jaki podarunek wybrać?

JAKI PREZENT DLA OBCOKRAJOWCA?

Drobne upominki dla pracowników czy partnerów biznesowych z innego kraju, to znakomita okazja nie tylko do nawiązania bliższych relacji, ale także do poznania innej kultury. Dlatego wybieranie prezentu dla partnera z innego kraju warto rozpocząć właśnie od poznania zwyczajów jakie panują w kraju, z którego pochodzi. Bez względu na pochodzenie naszego pracownika, klienta czy partnera

Fot. Materiały prasowe

Jeśli łączą nas bliższe relacje z klientem możemy pozwolić sobie na bardziej spersonalizowany drobiazg. Natomiast w sytuacji, gdy na przykład pierwszy raz spotykamy się z partnerem biznesowym, warto postawić na coś uniwersalnego, na przykład powerbank z naszym logotypem czy wizytownik – dodaje Monika Glegoła z Gift Show Poland.

Dla osoby z Japonii prezentu nie należy pakować w biały papier, gdyż biel w tym kraju kojarzy się ze śmiercią. Prezent powinien być skromy, w odróżnieniu od podarunku dla partnera z krajów arabskich, gdzie mile widziane są upominki drogocenne i wysokiej jakości. Z kolei osobom z Indii w żadnym wypadku nie należy wręczać upominków ze skóry – wyjaśnia Monika Glegoła.

Targi Gift Show Poland to jedno z największych wydarzeń branży upominkowej w Polsce. Tegoroczna impreza odbędzie się w dniach 26-28 maja br. w warszawskim Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska, przy ul. Marsa 56c. Targi Gift Show Poland stanowią doskonałą okazję do nabycia prezentów dla klientów czy partnerów biznesowych, a także do zdobycia wiedzy, np. podczas III Forum Branży Prezentowej organizowanego w ramach wydarzenia.

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017

57


FIRMA

Koniec tradycyjnej reklamy – poznaj content marketing 58

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017


FIRMA

Fot. Pexels

Kolorowe banery, oklepane slogany typu „jesteśmy liderem na rynku” – dość tego! Utarte hasła, czy kolorowe obrazki nie wnoszące żadnych treści od dawna nie działają na klienta. Tradycyjnie pojmowana reklama odchodzi do lamusa – nadszedł czas content marketing.

REKLAMUJ Z SENSEM, CZYLI MARKETING TREŚCI

Content marketing, czyli marketing treści to strategia polegająca na pozyskiwaniu potencjalnych klientów poprzez publikowanie atrakcyjnych i przydatnych dla niego informacji. To nowe narzędzie reklamy jest wciąż niedoceniane przez wielu przedsiębiorców. Tymczasem okazuje się, że 70 proc. konsumentów woli poznawać firmy, produkty i usługi właśnie w ten sposób, a  nie przez nachalną reklamę. Warto zatem prezentować swój produkt, czy ofertę za pomocą wartościowej treści.

DLACZEGO TRADYCYJNA REKLAMA NIE JEST JUŻ SKUTECZNA?

Odpowiedź na pytanie, dlaczego tradycyjna reklama nie jest dłużej skuteczna, jest dość prosta: po prostu otacza nas tak wiele komunikatów reklamowych, że przestajemy na nie zwracać uwagę. Większość z nas traktuje tradycyjną

reklamę jako spam, niewarty poświęcenia mu naszego czasu. Mówi się nawet o „ślepocie banerowej” – podczas przeglądania Internetu nie zauważamy treści, na które w tej chwili nie czekamy. Firmy, które nie zrozumieją przemian zachodzących w  marketingu, przegrają.

MARKETING TREŚCI – JAK WCIELIĆ GO W ŻYCIE?

Jeśli chcemy rozpocząć kampanię contentmarketingową, potrzebny jest nam przede wszystkim ciekawy pomysł. Ponadto musimy zaoferować konsumentowi unikalną treść, która go zainteresuje. Kolejną rzeczą, o którą musimy zadbać, jest kanał dystrybucji, dzięki któremu nasz przekaz trafi do odbiorców. Ostatnim elementem, którego potrzebujemy, jest system automatyzacji marketingu, który pozwoli nam monitorować całą kampanię oraz właściwie nią zarządzać. dostarczył infoWire.pl

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017

59


FIRMA

Stres wcale nie motywuje pracownikรณw

60

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017


FIRMA

ZESTRESOWANY PRACOWNIK, TO NIEEFEKTYWNY PRACOWNIK…

600 mld – tyle rocznie tracą firmy w Europie z powodu stresu. Eksperci alarmują, że ponad połowa nieobecności pracowników może być spowodowana nadmiernym stresem.

Fot. Fotolia

CO NAJBARDZIEJ STRESUJE W PRACY?

Do najczęstszych czynników stresogennych zaliczane są m.in. nadmiar obowiązków i duże oczekiwania przełożonych. Pracownicy bardzo często czują się obciążeni obowiązkami oraz przytłoczeni spoczywającą na nich odpowiedzialnością. Stres związany z wygórowanymi oczekiwaniami pracodawcy pogłębiać może również brak wsparcia ze strony przełożonych, a także nieodpowiednie warunki, takie jak: hałas, złe oświetlenie, temperatura oraz zapach w miejscu pracy.

STRES MOTYWUJE, ALE NA KRÓTKĄ METĘ

Stres jest dla ludzkiego organizmu stanem normalnym, a niekiedy nawet wskazanym – mobilizuje przecież organizm w obliczu niebezpieczeństwa. Problem zaczyna się wówczas, gdy stres pojawia się w  przypadku braku realnego zagrożenia i  uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Długotrwałe narażenie na stres ma bardzo negatywne skutki dla naszego zdrowia psychicznego i fizycznego, a także może doprowadzić do poważnych chorób, takich jak: depresja, nerwica czy choroby psychosomatyczne.

Osoby przeciążone i nieradzące sobie ze stresem w pracy są mniej efektywne i częściej popełniają błędy, co przekłada się na kondycję firm i niższe PKB krajów europejskich. Jak pokazują badania, europejskie firmy tracą co roku około 617 mld euro właśnie z powodu absencji chorobowej zatrudnionych. Z tych właśnie powodów eksperci radzą pracodawcom, aby wspierali swoich pracowników w walce ze stresem m.in. poprzez diagnozę problemu czy zachęcanie do aktywności sportowej. Warto np. przeprowadzać anonimowe ankiety, w celu wykrycia przyczyn stresu w prowadzonej przez nas firmie. W radzeniu sobie z presją pomóc mogą również specjalne szkolenia dla pracowników. Natomiast sami pracownicy mogą rozładowywać swoje niepokoje nie tylko poprzez uprawianie sportu, ale również dzięki odpowiedniej organizacji pracy – ważna jest umiejętność planowania i  dokonywania selekcji zadań. W Europie stres jest drugim po zaburzeniach układu mięśniowo-szkieletowego najczęściej zgłaszanym problemem zdrowotnym związanym z pracą. Zdaniem ekspertów HSE, brytyjskiej organizacji rządowej nadzorującej bezpieczeństwo pracy, ok. 45 proc. absencji może być spowodowanych tego rodzaju napięciem. Według innych źródeł udział ten jest większy i sięga nawet 60 proc. Analiza przeprowadzona kilka lat temu wśród austriackich tzw. „białych kołnierzyków” wykazała, że 42 proc. z nich przechodziło na wcześniejszą emeryturę z powodu chorób związanych ze stresem. Źródło: Newseria Biznes

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017

61


FM CG

Giganci FMCG wprowadzają ekologiczne rozwiązania Największe firmy coraz częściej uwzględniają w swojej polityce dobro środowiska naturalnego. Wyraz troski o czystość naszej planety dały ostatnio dwaj giganci branży FMCG – Unilever oraz Procter & Gamble.

P

rzemysł oraz produkcja już niedługo będą musiały zmierzyć się z postępującym zanieczyszczeniem środowiska. Według fundacji Ellen MacArthur Foundation (EMF) jedynie 14 proc. plastikowych opakowań produkowanych globalnie jest wykorzystywanych do ponownego przetworzenia. Aż 40 proc. odpadów ląduje na wysypiskach, a jedna trzecia trafia do ekosystemu, zanieczyszczając środowisko. Już dziś szacuje się, że do roku 2050 w morzach i oceanach będzie więcej plastiku, niż ryb. Największe koncerny inwestują znaczne kwoty nie tylko w rozbudowę

62

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017


FM CG

Fot. Fotolia

swojej infrastruktury, ale również we wprowadzanie proekologicznych rozwiązań. Co ciekawe, niektórzy jak np. Unilever zamierzają bezinteresownie podzielić się wypracowanymi metodami z innymi firmami z branży.

GOSPODARKA OBIEGOWA SZANSĄ NA RATUNEK ŚRODOWISKA

Unilever zobowiązał się, że do 2025 r. przestawi się w całości na opakowania w  pełni odnawialne. Ponadto firma przedłuży członkostwo w fundacji Ellen MacArthur Foundation o  kolejne trzy lata oraz będzie wspierała inicjatywę New Plastics Economy. W ramach tej inicjatywy do roku 2020 opublikuje pełne zestawienie tworzyw sztucznych wykorzystanych w  swoich opakowaniach, aby pomóc stworzyć protokół dotyczący tworzyw sztucznych dla przemysłu. Unilever zamierza również opracować metody przetwarzania wielowarstwowych torebek i podzielić się swo-

imi rozwiązaniami z całą branżą. Firma zobowiązała się do zredukowania ilości opakowań wykorzystywanych w  tej dekadzie o jedną trzecią do roku 2020, a  także do wykorzystania większej ilości przetworzonych plastikowych opakowań o  co najmniej 25 proc. do roku 2025, w  porównaniu z  rokiem 2015. Decyzja Unilever jest elementem wdrażania Planu „Życie w sposób zrównoważony”. W  roku 2015 firma osiągnęła jeden z swoich celów, przekazując na wysypiska jedynie odpady niebezpieczne, czyli takie, których przechowywanie i utylizacja wymagają odpowiednich środków.

650 TYSIĘCY TON ODPADÓW PRODUKCYJNYCH ROCZNIE MNIEJ

Międzynarodowy koncern Procter & Gamble, do którego należą m.in. marki Gillette, Head & Shoulders, czy Max Factor, rozpoczął proces dostosowywania swoich zakładów produkcyjnych do norm wyznaczonych w misji

„Zero Odpadów” w 2007 r.  Procter & Gamble planuje przyjmować do swoich fabryk wyłącznie takie materiały, które po przetworzeniu na produkt końcowy wygenerują jedynie odpady odnawialne, tzn. takie, które będzie można poddać recyklingowi w fabryce lub nadające się do ponownego wykorzystania przy użyciu alternatywnych metod w  ramach współpracy z  partnerami firmy. Rozwiązania, które mają zostać wprowadzone we wszystkich fabrykach firmy do 2020 r. pozwolą na wykorzystanie 650 tysięcy ton odpadów rocznie – to prawie tyle samo, ile waży 350 tysięcy średniej wielkości aut przeznaczonych do składowania na wysypiskach śmieci. Wszystkie fabryki firmy w  Polsce osiągnęły już status „Zero Odpadów” i tym samym nie wysyłają na wysypiska śmieci żadnych odpadów produkcyjnych. Do 2020 r. ponad 100 fabryk Procter & Gamble wyeliminuje wysyłanie odpadów produkcyjnych na wysypiska śmieci.

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017

63


FM CG

Nestle zmniejszy ilość cukru w swoich produktach Nestle zobowiązało się zredukować zawartość cukru w swoich produktach w Europie o 18 000 ton do 2020 roku. To blisko 5 mld kostek cukru!

64

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017


FM CG

J

edna z największych firm z branży FMCG zadeklarowała, że w jej asortymencie do 2020 roku będzie średnio 5 proc. mniej cukru niż obecnie. Nestle chce wesprzeć Komisję Europejską i państwa członkowskie UE, które mają opracować do końca tego roku plany działania dotyczące ulepszenia produktów spożywczych. Międzynarodowa firma przedstawiła swoje plany podczas konferencji na temat otyłości na Malcie.

NESTLE STALE POPRAWIA JAKOŚĆ SWOICH PRODUKTÓW

Nestle już od 15 lat inwestuje w udoskonalanie produktów, tak aby były zdrowsze i smaczniejsze. Firma np. redukuje cukier, sól i tłuszcz oraz wzbogaca produkty w składniki odżywcze takie jak pełne ziarno. W ciągu ostatnich trzech lat Nestle zredukowało

cukier w swoich produktach w Europie o 11 300 ton. Ponadto firma ogłosiła, że znalazła sposób, jak zmienić strukturę cukru, by zmniejszyć jego zawartość w czekoladzie przy jednoczesnym zachowaniu jej słodkiego smaku. Komisja Europejska i  państwa członkowskie zgodziły się do końca 2017 roku opracować lokalne plany działania w celu redukcji cukru dodawanego do produktów spożywczych. Poszczególne kraje UE są już w trakcie tworzenia własnych inicjatyw, ale celem Nestle jest ściślejsza koordynacja tych działań przez Unię Europejską oraz dążenie do utworzenia polityki żywienia Unii Europejskiej. Marco Settembri podkreślał, że potrzebne jest zaangażowanie całej branży spożywczej, aby wspólnie zmienić preferencje konsumentów.

Fot. Fotolia

Jeżeli jedna trzecia dzieci cierpi na nadwagę lub otyłość, to jest to dla nas wyraźny sygnał, że musimy zrobić coś więcej w celu ułatwienia im podejmowania odpowiednich wyborów żywieniowych i promowania aktywnego stylu życia – mówił Marco Settembri, Wiceprezes Nestle i Dyrektor na Europę, Bliski Wschód i Afrykę Północną.

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017

65


MOTORY Z AC JA

Fot. Fotolia

PSA przejmuje Opla – Niemcy i Brytyjczycy niepokoją się Od pewnego czasu pojawiają się informacje o przejęciu Opla przez francuski koncern motoryzacyjny PSA. Doniesienia te głęboko zaniepokoiły nie tylko fanów Astry i Corsy, ale również Niemcy i Wielką Brytanię.

66

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017

N

iemiecka marka należąca do General Motors ma także zakłady w Austrii, Hiszpanii, Polsce, na Węgrzech i w Wielkiej Brytanii, gdzie powstają samochody pod marką Vauxhall. Potencjalna transakcja głęboko zaniepokoiła niemieckie władze. Niemiecka minister pracy i  spraw społecznych, Andrea Nahles mówiła po środowym posiedzeniu rządu w Berlinie, że trwają rozmowy na wszystkich szczeblach z Oplem, GM i PSA, aby uzyskać pewność, że przypadku ewentualnej sprzedaży niemieckie trzy fabryki będą nadal funkcjonować. Na komentarze ze strony Niemiec zareagowali Francuzi. Rzecznik francuskiego rządu, Stephane Le Foll, podkreślił, że rozumie obawy niemieckich władz. Obawy związane z  przejęciem Opla przez PSA przedstawił również rząd Wielkiej Brytanii, a  także jeden z  największych brytyjskich związków

zawodowych. Minister Greg Clark wyraził już swoje zaniepokojenie sytuacją w rozmowie z  prezesem GM Danem Ammannem. W  dwóch fabrykach Vauxhalla w Wielkiej Brytanii pracuje ok. 4,5 tys. osób.

Źródło: PAP

Nie wiem jakie warunki zostały ustalone. (...) Jednak zdaję sobie sprawę, że z niemieckiego punktu widzenia istnieje potrzeba zachowania istotnej części ich przemysłu i ochrony miejsc pracy – komentował Le Foll.


MOTORY Z AC JA

Najlepiej sprzedające się samochody

P

ortal focus2move.com opublikował ranking światowej sprzedaży samochodów. Toyota Corolla ponownie była najlepiej sprzedającym się samochodem na świecie. Drugie miejsce zajął Ford F-Series, a trzecie Volkswagen Golf.

i sedan występujące pod tą samą nazwą w różnych częściach świata, natomiast Auris występuje osobno. Podobnie Honda Jazz i Honda Fit traktowane są jako różne modele. Dokładna tabela z  ilością sprzedanych egzemplarzy w 2016 i 2015 roku prezentuje strona focus2move.com. Źródło: focus2move.com

TOYOTA COROLLA ŚWIATOWYM BESTSELLEREM

Portal focus2move.com zebrał dane na temat sprzedaży ponad 3500 modeli samochód sprzedawanych w 150 krajach. Corolla zanotowała w 2016 roku sprzedaż 1,3 mln, o  ponad 300 tys. więcej od zajmującego 2. miejsce Forda F. Kompaktowa Toyota utrzymuje się na pozycji lidera nieprzerwanie od 2004 roku. Trzecie miejsce zajął Volkswagen Golf z ponad 990 tyś. sprzedanych aut. Przy tym producencie samochodów warto wspomnieć o sześciu procentowym spadku do roku poprzedniego. Ciekawym przykładem tutaj jest pick -up Ford F-Series, który uzyskał wynik prawie 994 tys. egzemplarzy (+7,6%) i wyprzedził Volkswagena Golfa.

Prowadzona przez focus2move.com baza danych na bieżąco aktualizuje wyniki sprzedaży ponad 3600 modeli samochodów sprzedawanych w ponad 150 krajach świata. W  rankingu bliźniacze modele o różnych nazwach są potraktowane osobno, natomiast samochody o tej samej nazwie z różnymi typami nadwozia liczone są łącznie. Zatem na przykład w statystykach Corolli uwzględnione są wersje hatchback

Fot. Materiały prasowe complexPR

DOKŁADNA ANALIZA SPRZEDAŻY

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017

67


MOTORY Z AC JA

Micra skrojona na miarę Trwające wiele lat badania, testy i w końcu jest. Inżynierowie Nissana sprostali oczekiwaniom swoich klientów i z początkiem roku 2017 roku przygotowali nową odsłonę niezwykle popularnego w Europie modelu Nissana – Micra.

68

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017


MOTORY Z AC JA

zadania. Nowa Micra może poszczycić się największą ilością miejsca z przodu w swojej klasie, między innymi dzięki innowacyjnemu podejściu polegającemu na... skrojeniu samochodu na miarę jego użytkowników.

W JAKI SPOSÓB NISSAN ZDOŁAŁ SKROIĆ SAMOCHÓD NA MIARĘ KAŻDEGO?

Fot. Biuro prasowe Nissana

Z

komunikatu przedstawionego przez Nissana wynika, że Europejczycy są coraz wyżsi. Według oficjalnych badań do najwyższych ludzi na świecie zaliczają się Holendrzy i Skandynawowie. Przeciętny Holender ma dziś 182,5 cm wzrostu. Jednak nie każdy może patrzeć na innych aż tak bardzo z góry — przeciętna Greczynka mierzy tylko 160 cm. Takie zróżnicowanie okazało się fascynującym wyzwaniem dla inżynierów Nissana projektujących nowy model Micra. Nie tylko musieli stworzyć wnętrze pojazdu, które zapewniałoby znakomity komfort kierowcy i pasażerom niezależnie od wzrostu, ale także zmieścić je w gabarytach małego samochodu z nadwoziem o długości tylko 3999 mm. Zespół Europejskiego Centrum Technicznego Nissana (NTCE) w  Cranfield w Wielkiej Brytanii wywiązał się z tego

Rozpiętość wzrostu pracowników, którzy pomagali przy projektowaniu przestronnego wnętrza Nissana Micra wynosiła od 152 do ponad 200 centymetrów. Już na wczesnym etapie projektowania najwyższy komfort w klasie oraz możliwość regulacji pod kątem wysokich i niskich kierowców wskazano jako główne czynniki gwarantujące, że kabina Micry będzie atrakcyjna dla klientów przesiadających się z większych modeli. Zespół pod kierownictwem Griggsa starannie analizował różne profile sylwetki i  długości kończyn, natomiast projektanci Nissana pracowali nad stworzeniem atrakcyjnego, nowoczesnego wnętrza. Tak powstała niezwykła deska rozdzielcza w  kształcie „szybującego skrzydła”, z  wbudowanym ekranem dotykowym systemu multimedialnego, który stanowi standardowe wyposażenie wszystkich wersji oprócz podstawowej.. Dostępne są również atrakcyjne opcje personalizacji kabiny. Ergonomiczne wnętrze Nissana Micra przyczyniło się także do poprawy bezpieczeństwa. Na przykład dzięki wykorzystaniu kamer wysokiej rozdzielczości i  technologii śledzenia ruchu gałek ocznych na etapie projektowania inżynierowie NTCE mogli dokładnie ocenić, na które strefy deski rozdzielczej i przyrządy kierowcy spoglądają najczęściej i  jak długo na nie patrzą. W trakcie prac nad pojazdem dane te pomogły określić finalny układ jego wnętrza. W  porównaniu z  rywalami z segmentu B nowy Nissan Micra oferuje najkrótszy czas odrywania wzroku od drogi. Nowa Micra jest jednym z  najbezpieczniejszych małych samochodów

na rynku. Wśród dostępnych opcji są takie rozwiązania, jak system inteligentnej interwencji przy niezamierzonym opuszczeniu pasa ruchu, który subtelnie kieruje pojazd ponownie na środek pasa oraz inteligentny system hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych.

Sama idea jest bardzo prosta. Wybraliśmy pracowników NTCE o różnej posturze, a następnie dokładnie zmierzyliśmy każdego z nich, od wzrostu, poprzez wysokość linii wzroku w pozycji siedzącej, aż po długość ramion i nóg – komentuje proces przeprowadzania badań Lee Griggs, starszy inżynier ds. ergonomii w NTCE i dodaje: – Dzięki temu zawsze mieliśmy w pogotowiu co najmniej 200 osób, które mogliśmy poprosić o szybkie zweryfikowanie naszych najnowszych pomysłów lub wprowadzanych zmian. Oczywiście opieraliśmy się także na wewnętrznych normach, ale informacje zwrotne od prawdziwych ludzi były niezwykle istotne.

69


K ATA L O G E - C O M M E R C E

Moda

ZALANDO

eobuwie.pl

ANSWEAR

Iperfumy.pl

Estyl.pl

NOCANKA

Tututu.pl

Kraina Dziecka

Dino

NEO24.PL

MEDIA EXPERT

Uroda

Dziecko

Elektronika

x-kom

70

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017


K ATA L O G E - C O M M E R C E

Dom i ogrรณd

Black Red White

Bdsklep.pl

Tchibo

Matras

Ravelo.pl

Selkar.pl

Martes

Hurtowniasportowa.pl

runnersclub.pl

Narzedzia.pl

Colorland

Gohobby.pl

Kultura

Sport i zdrowie

Pozostaล‚e

E-HANDEL W POLSCE / MAR ZEC 2017

71


Subskrybuj

teraz

IÂ nie przegap kolejnego numeru! JuĹź 5 kwietnia!

Handel w Polsce - 3/2017 Gospodarka | Handel | E-commerce | Bankowość | Firma | Franczyza  

Sklepy internetowe na celowniku fiskusa. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Giganci FMCG z ekologi...

Handel w Polsce - 3/2017 Gospodarka | Handel | E-commerce | Bankowość | Firma | Franczyza  

Sklepy internetowe na celowniku fiskusa. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Giganci FMCG z ekologi...

Advertisement