Page 1

h a n d e l | g o s p o d a r k a | e- c o m m e r c e | p r aw o | B a n k o w o ś ć | f r a n c z y z a | f i r m a | f m c g

NR 2/2017

KTO ODPOWIADA ZA UPADEK FIRMY ATLANTIC? 6

GENERAL ELECTRIC ZOSTAŁ STRATEGICZNYM PARTNEREM POLSKI 14 POLSKI RYNEK E-COMMERCE W EUROPEJSKIEJ CZOŁÓWCE 20

CZY STOCZNIE ZNÓW STANĄ SIĘ FILAREM POLSKIEJ GOSPODARKI?

BANK POZNA CIĘ PO GŁOSIE I NACZYNIACH KRWIONOŚNYCH 34

SFINKS I FABRYKA PIZZY PODPISAŁY UMOWĘ INWESTYCYJNĄ 44 1


W numerze 12

Czy stocznie znów staną się filarem polskiej gospodarki? W Szczecinie powstaje największa grupa stoczniowa

6

14

Kto odpowiada za upadek firmy Atlantic?

General Electric został strategicznym partnerem Polski

4

Lidl liderem reklamy w 2016 roku

8

Co miało wpływ na rynek nowoczesnych usług dla biznesu w 2016 roku?

10 Rekordowe wyniki PKN Orlen 16 Tłuszcze odchudzą portfele Polaków – prognozy cen żywności na 2017 rok 18 Polska bez zmian w oczach agencji ratingowych

20

34

Polski rynek e-commerce w europejskiej czołówce

Bank pozna cię po głosie i naczyniach krwionośnych

20 WIG20 ma szansę na wzrosty 24 Noworoczne wyprzedaże nie tak korzystne, jak się wydają

Wydawca: Handel w Polsce, ul. Sadowa 6, 22-400 Zamość, redakcja@handelwpolsce.pl, www.handelwpolsce.pl. CEO – Redaktor naczelna: Katarzyna Bochniak-Cybul, k.bochniak@handelwpolsce.pl; Autorzy: Katarzyna Bochniak-Cybul, Adrian Pażucha; Opracowanie graficzne: Paweł Bednarek; Reklama: reklama@handelwpolsce.pl; Nadzór artystyczny: Sebastian Sierpiński; Skład i ilustracje: Paweł Bednarek; Na okładce: zdjęcie użytkownika tpsdave via pixabay.com (na licencji CC0 ); Korekta: Redakcja „Handel w Polsce”. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo do redagowania nadesłanych tekstów i obróbki nadesłanych zdjęć, nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń i reklam. © Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie artykułów w całości lub we fragmentach bez zgody wydawcy zabronione.

2

E-Handel w Polsce – luty 2017


27 E-grocery – przez żołądek do serca klienta

Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy!

30 Czy najniższa okaże się zbyt wysoka? O zmianach w płacy minimalnej

J

32 25 lat więzienia za wyłudzenia VAT 36 Po 1 stycznia czekają nas zmiany na rynku kredytowym 38 Jak kredyt to przez Internet 40 Bank Millennium wprowadza ułatwienia dla przedsiębiorców 42 25 nowych sklepów Carrefour 44 Sfinks i Fabryka Pizzy podpisały umowę inwestycyjną 46 Meta Seta Galareta w rękach Sfinksa 48 Załóż firmę przez telefon 49 Life science – niedługo każdy z nas będzie znał ten termin 52 Rynek pracownika? Z pewnością rynek menadżerów i pracowników branży IT 54 Spowolnione łącze to najbardziej optymistyczny scenariusz – 10 kroków do bezpiecznego Wi-Fi 56 Wybierasz się na ferie zimowe – pomyśl o ubezpieczeniu 58 Brześć promował swoją markę na międzynarodowych targach 60 Trunek z pianką popularniejszy niż wódka 62 KATALOG E-COMMERCE

est mi niezmiernie miło przedstawić kolejne wydanie e-magazynu „Handel w Polsce”. Styczeń to odpowiedni moment na podsumowanie ubiegłego roku, dlatego też w bieżącym wydaniu znalazły się artykuły, w których analizujemy oglądalność reklam poszczególnych firm, czynniki, które kształtowały nowoczesny rynek usług dla biznesu oraz preferencje Polaków dotyczące zaciągania kredytów. Początek roku obfitował w ważne wydarzenia dla polskiej gospodarki – rząd podjął kroki, mające na celu odbudowanie polskiego przemysłu stoczniowego oraz pozyskał silnego partnera – General Electric. W prezentowanym numerze „Handlu w Polsce” kibicujemy polskim naukowcom, pracującym nad nowatorskim systemem weryfikacji tożsamości, przyglądamy się raczkującej branży life science, a także udowadniamy, że zakupy zrobione podczas noworocznych wyprzedaży, nie zawsze są opłacalne. W styczniowym wydaniu umieściliśmy również wiele ciekawostek oraz przydatnych informacji dla Czytelników prowadzących własną działalność gospodarczą – przybliżamy nowe regulacje prawne dotyczącym płacy minimalnej oraz podatku VAT oraz podpowiadamy, jak zrekrutować i zatrzymać dobrego pracownika. Jak zawsze w „Handlu w Polsce” znaleźć można wiele interesujących artykułów dotyczących handlu, gospodarki, e-commerce, prawa, bankowości i franczyzy. Styczniowy numer został dodatkowo wzbogacony o nowe treści – dział poświęcony FMCG oraz katalog e-sklepów. W nowym roku życzymy Państwu licznych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym. Zapraszam do lektury, Katarzyna Bochniak-Cybul, redaktor naczelna

E-Handel w Polsce – luty 2017

3


Handel

LIDL

LIDEREM REKLAMY W 2016 ROKU Lidl okazał się najbardziej aktywną reklamowo marką w telewizji w 2016 roku (GPR 70 143) i zdetronizował Orange, które znalazło się na trzecim miejscu. Największy operator komórkowy w Polsce został również wyprzedzony przez branżowego konkurenta – T-Mobile, które zdecydowanie zwiększyło swoją aktywność w minionym roku (wzrost o 76 procent) – wynika z analizy domu mediowego Codemedia.

4

E-Handel w Polsce – luty 2017


Handel

D N

Z

o 14 zwiększyło się grono rankingu wypadły dwie marki marek, które w 2016 roku – Winiary (spadek o 18 proc.) przekroczyły próg 20 000 oraz ING (spadek o 11 proc.). GPR w grupie 4+. Do rankinING było ostatnią ostoją gu największych reklamodaw„tradycyjnej bankowości” ców dołączył Carrefour (14 w zestawieniu. Jedynymi marmiejsce), który po wdrożeniu kami reprezentującymi branżę nowej strategii komunikacyjnej zwiękfinansową, które utrzymały swoją akszył swoją aktywność telewizyjną ponad tywność na poziomie ponad 20 000 GPR pięciokrotnie. w roku 2016, są Provident (12 miejsce) i Vivus (13 miejsce). Ten ostatni, mimo ajsilniejszą branżą w rankin- wzrostu aktywności, spadł w rankingu gu okazał się handel, który o jedną pozycję. Provident nieznacznie zwiększył aktywność o pozmniejszył swoją aktywność, co spowonad 80 proc. (uwzględniając dowało spadek o 4 pozycje. Winiary były tylko marki z rankingu) natomiast ostatnią marką w zestawieniu w porównaniu do roku 2015. z branży FMCG. Oprócz sieci hipermarketów rankingu marek, które Carrefour, wysokie wzrosty zanotowały przekroczyły w 2016 Rossman - 75 proc. (8 miejsce) i Neonet roku 20 000 GPR, - 81 proc. (10 miejsce). Dwie ostatnie znalazły się, podobnie marki pojawiły się po raz pierwszy w zejak w poprzednim roku, stawieniu. Na piątym miejscu w ubietakże te reprezentujące głorocznym zestawieniu uplasowała branżę telekomunikacyjsię Biedronka, która zwiększyła swoją ną. Oprócz wspomnianych już T-mobile aktywność prawie dwukrotnie.

W

oraz Orange na czwartym i szóstym miejscu uplasowały się odpowiednio Play i Plus, które zmniejszyły swoją aktywność reklamową w telewizji. W zestawieniu 14 marek, które w 2016 roku przekroczyły próg 20 000 GPR, znalazły się także Tesco (7 miejsce), Nivea (9 miejsce) i Kaufland (11 miejsce).

Codemedia jest innowacyjnym domem mediowym koncentrującym się przede wszystkim na elektronicznych mediach – telewizji, internecie, mediach mobilnych, a także innych kanałach tradycyjnych. Firma specjalizuje się we wsparciu sprzedaży przy pomocy kanałów mediowych.

“ Designed by kues1 / Freepik

Branża finansowa generalnie zmniejsza swoją aktywność (…). Na razie nie spodziewałbym się zmiany tej tendencji, ze względu na dużą niepewność na tym rynku (np. kredyty frankowe, zmiany związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi). Pozytywne perspektywy w  tej branży zwiastują jedynie zbliżające się konsolidacje i  przejęcia (np. zakup PEKAO przez PZU), które powinny z jednej strony wpłynąć na wzrost aktywności (konieczność zakomunikowania zmian klientom), a  z  drugiej ustabilizowania aktywności (wspólna kampania leasingu Getin Banku i  Idea Banku – konsolidacja) – mówi Bartosz Zientek, Group Account Director, Codemedia. 

E-Handel w Polsce – luty 2017

5


Handel

Kto odpowiada za upadek firmy Atlantic? Atlantic był jedną z najbardziej rozpoznawalnych i  prężnie rozwijających się marek w  Polsce. Firma zajmująca się produkcją wyrobów tekstylnych kilka lat po założeniu prosperowała już nie tylko na rynku polskim, ale również na rosyjskim i  ukraińskim. W  2015 r. Atlantic ogłosił upadłość. Jak wynika z  raportu Związku Przedsiębiorców i  Pracodawców Bankowa samowola i  bezradne państwo. Jak upadają polskie firmy – do upadku spółki w  znacznym stopniu przyczynił się fiskus oraz działania banków.

S

Krótka historia marki półka Atlantic została założona w 1993 r. przez Wojciecha Morawskiego. Pierwsza kolekcja marki ukazała się w 1995 r, a już rok później jej produkty wprowadzono na rynek rosyjski i ukraiński. Od tego czasu firma odnosiła liczne sukcesy. W 2004 roku Atlantic został uznany za 59 najdroższą polską markę, a jego sieć sklepów na Ukrainie i w Rosji stale się rozrastała. W 2013 r. Atlantic został wyróżniony jako najlepszy monobrand w kategorii bielizna przez rosyjski magazyn „Profashion”, a w 2014 r. firma otrzymała nagrodę Najwyższa Jakość Quality International 2014.

6

E-Handel w Polsce – luty 2017

W P 3 g danych na rok 2011 przychody spółki przekroczyły 133 miliony złotych. W 2010 roku Atlantic posiadał ponad 200 punktów sprzedaży, z czego większość stanowiły sklepy partnerskie (133). Dynamiczny rozwój marki trwał do 2014 roku.

kach wschodnich Atlantic wynosił ok. 60 proc. Konsekwencją komplikacji politycznych był gwałtowny spadek sprzedaży oraz zapaść ekonomiczna polskiej marki. W celu ratowania firmy, Atlantic podjął działania restrukturyzacyjne i rozpoczął negocjacje z bankami. W 2014 r. udziałowcy dokapitalizowali spółkę oraz dokonali pożyczek i poręczeń z majątku osobistego.

Początek końca roblemy finansowe firmy rozpoczęły się w 2014 r., tuż po protestach na Majdanie i agresji Rosji na Ukrainę. Przed burzliwymi wydarzeniami politycznymi udział sprzedaży na ryn-

czerwca 2011 r. spółka Atlantic zawarła z bankiem BNP Paribas umowę leasingu nieruchomości, magazynu w Pniewach. Z powodu problemów finansowych spółki na rynkach wschodnich niektóre raty leasingowe nie zostały zapła-


Handel tów, tylko w 1164 przypadkach była to upadłość z możliwością zawarcia układu.

1

stycznia 2016 r. w Polsce uchwalona została nowelizacja prawa upadłościowego i naprawczego. W efekcie tych działań wyodrębniono ustawę prawo upadłościowe, regulującą kwestie z zakresu upadłości likwidacyjnych oraz ustawę prawo restrukturyzacyjne. Celem wprowadzonych zmian w prawie jest uniknięcie upadłości dłużnika oraz stworzenie możliwości poprawy stanu finansów w firmach niewypłacalnych.

cone w terminie. Opóźnienia te stały się dla banku podstawą do wypowiedzenia umowy, do której doszło 25 lutego 2015 r. Wypowiedzenie umowy leasingu nieruchomości doprowadziło do powstania obowiązku podatkowego Atlantic S.A. wobec Urzędu Skarbowego w kwocie ponad 4,5 miliona złotych. 25 sierpnia 2015 r. ogłoszono upadłość marki.

T

ak przyczyny upadłości firmy komentował jej założyciel i były prezes, Wojciech Morawski:

Z

Konieczne zmiany w prawie PP przytoczył w swoim raporcie historię marki Atlantic, aby zwrócić uwagę na ważne kwestie prawne. Do końca 2015 roku polskie przepisy wyróżniały dwa rodzaje upadłości: likwidacyjną oraz układową z możliwością zawarcia układu z wierzycielami. W ramach drugiego rodzaju upadłości, na skutek zawarcia układu z wierzycielami, możliwe było ratowanie przedsiębiorstwa i kontynuowanie działalności gospodarczej. Jednak dane przytoczone w raporcie mówią same za siebie: w latach 2004-2012 upadłość została ogłoszona wobec 6519 podmio-

Na skutek napiętej sytuacji na rynkach wschodnich, po wybuchu protestu na Majdanie, zetknęliśmy się z zapaścią ekonomiczną i  gwałtownym spadkiem sprzedaży w  firmie.  Nie chcąc występować po pomoc publiczną, podjęliśmy zatem działania restrukturyzacyjne. Niestety, nieuzasadnione w  naszej opinii wypowiedzenie umowy leasingu nieruchomości przez bank BNP Paribas, doprowadziło do powstania obowiązku podatkowego wobec Urzędu Skarbowego w  k wocie ponad 4,5 mln złotych. Ponadto Tymczasowy Nadzorca Sądowy uznał, że spółka posiada zobowiązanie wobec banku z  t ytułu przedterminowego rozwiązania umowy, które opiewać miało na kwotę 18 mln zł.

Zmianę w zakresie postępowania restrukturyzacyjnego oceniamy pozytywnie. Ryzyko to nieodzowny element prowadzenia działalności gospodarczej. Naturalną konsekwencją tego ryzyka mogą być np. kłopoty finansowe firmy. Liczą się z  tym zarówno przedsiębiorcy, jak i  wierzyciele, którzy często są gotowi na polubowne załatwienie sprawy. W  naszej opinii umożliwienie przedsiębiorcom restrukturyzacji firm, połączonej z  szybką i  regularną spłatą zobowiązań jest dużo lepszym rozwiązaniem niż wszczęcie postępowania likwidacyjnego – powiedział Marcin Nowacki, wiceprezes ZPP.

E-Handel w Polsce – luty 2017

7


Handel

Co miało wpływ na rynek nowoczesnych usług dla biznesu w 2016 roku? W  ubiegłym roku Polska nadal znajdowała się w  europejskiej czołówce branży nowoczesnych usług dla biznesu. Tempo rozwoju tej branży w  Europie Środkowo-Wschodniej wynosi 18-20 proc. Polska, posiadając 1000 centrów operacyjnych zatrudniających ok. 200 tysięcy pracowników, pozostaje outsourcingowym liderem tego regionu. Co zatem kształtowało sektor BSS w  minionym roku? Oto kilka czynników. 8

E-Handel w Polsce – luty 2017


Handel Przemiany polityczne na świecie W 2016 r. w  różnych częściach świata zapadały decyzje mogące wywrzeć istotny wpływ na dalszy rozwój usług dla biznesu - także w  Polsce. Do najważniejszych wydarzeń politycznych należały decyzja Wielkiej Brytanii o  wyjściu z  Unii Europejskiej oraz wybór Donalda Trumpa na prezydenta USA. „Amerykanie rzeczywiście mogą mniej inwestować za granicą, m.in. w  Polsce, a  do tej pory to właśnie inwestorzy zza oceanu przodowali wśród tych, którzy decydowali się na ulokowanie biznesu nad Wisłą. Z  drugiej strony mamy Brexit, który wbrew pozorom otwiera nowe możliwości w  zakresie dostarczania usług do Wielkiej Brytanii” – komentuje Wiktor Doktór, Prezes Fundacji Pro Progressio.

Zmiany w kraju Znaczący wpływ na sektor nowoczesnych usług dla biznesu może mieć podwyższenie płacy minimalnej. Roczny wzrost zatrudnienia w sektorze BSS w  Polsce jest szacowany na około 18.000 – 20.000 miejsc pracy.

Rynek pracownika Od dłuższego czasu mówi się o t ym, że obecnie mamy do czynienia z  rynkiem pracownika, a  nie pracodawcy. Braki kadrowe w  dużych aglomeracjach, np. w  Krakowie i  Wrocławiu, otworzyły możliwości rozwoju biznesu i  pozyskania inwestycji zagranicznych dla lokalizacji regionalnych, takich jak Trójmiasto, Poznań, Łódź, Opole, Bydgoszcz, Lublin, Rzeszów, Szczecin, Kielce, Częstochowa. Kogo najczęściej poszukują pracodawcy z  branży BSS? Doświadczonych programistów, pracowników znających algorytmikę oraz osób posługujących się językami obcymi, jak niemiecki, holenderski oraz języki skandynawskie.

Roboty i chmura Widoczny na rynku trend to sprzedawanie produktów w  formie usług. Odbiorcom, za pośrednictwem Internetu, dostarczane jest odpowiednie oprogramowanie, platforma czy infrastruktura – tego typu rozwiązania „chmurowe” zyskują na popularności zwłaszcza w  branży outsourcingu. Model XaaS, czyli „wszystko jako usługa” to zdecydowanie trend na rok 2017. Na sile nie tracą również procesy zmierzające ku digitalizacji i  robotyzacji nowoczesnych usług dla biznesu.

X, Y ,Z czyli multipokoleniowość w  pracy Obecnie dochodzi do spotkania trzech pokoleń: X, Y i  Z, których style pracy znacznie się od siebie różnią. Multipokoleniowość może stanowić wyzwanie dla osób zarządzających kadrami. Specjaliści przewidują, że wielu pracowników z  wchodzącego na rynek pokolenia Z, może mieć trudności z  samodzielnością i  adaptacją. „Receptą może być międzypokoleniowa wymiana doświadczeń” – przewiduje Prezes Fundacji Pro Progressio.

Fundacja Pro Progressio – misją Fundacji jest wspieranie działań służących rozwojowi i inwestycjom w  Polsce, a  t akże optymalnemu wykorzystaniu zasobów przedsiębiorstw i  sektora publicznego w  k raju i  na świecie. Pro Progressio realizuje projekty, których celem jest rozwój branży outsourcingowej w  Polsce. Fundacja współpracuje z  sektorem publicznym (miasta, agencje rozwoju regionalnego, specjalne strefy ekonomiczne, parki naukowo-technologiczne, parki przemysłowotechnologiczne, uczelnie wyższe) i  prywatnym w  Polsce oraz międzynarodowymi organizacjami sektora outsourcingu.

E-Handel w Polsce – luty 2017

9


Handel

REKORDOWE WYNIKI PKN ORLEN Grupa kapitałowa PKN Orlen poinformowała, że osiągnęła ponad 5,7 mld zł zysku netto za 12 miesięcy 2016 r. To o 2,5 mld zł więcej niż w  t ym samym okresie 2015 r. Nakłady inwestycyjne płockiego koncernu wyniosły w  2016 r. 4,1 mld zł.

10

E-Handel w Polsce – luty 2017


Handel

P

KN Orlen podał, iż w ubiegłym roku jego grupa kapitałowa zwiększyła łączny wolumen sprzedaży o 2 proc., osiągając w tym czasie rekordową sprzedaż paliw na poziomie 10 mld litrów.

Historyczne wyniki osiągnięte w 2016 r. to niewątpliwy sukces całej firmy. Rezultaty finansowe pokazują siłę koncernu i  mają w  nim udział wszystkie segmenty oraz rynki macierzyste firmy ocenił prezes PKN Orlen Wojciech Jasiński, cytowany w  komunikacie koncernu.

Z

daniem Wojciecha Jasińskiego na rekordową sprzedaż koncernu znaczący wpływ miała walka z szarą strefą, „która w końcu przyniosła wymierne efekty i sprawiła, że konkurencja na rynku paliw po latach stała się uczciwsza”. W IV kw. 2016 r. PKN Orlen odnotował wzrost EBITDA LIFO (liczone rok do roku) o 0,8 mld zł, do poziomu 2,65 mld zł - podała spółka w skonsolidowanych wynikach. Na wynik ten, w ocenie płockiego koncernu, pozytywnie wpłynęły przede wszystkim: wzrost wolumenów sprzedaży, marż paliwowych i pozapaliwowych w segmencie detalu, odszkodowanie z tytułu pożaru krakingu parowego w zakładach Chempark Zaluzi w Litvinowie, do którego doszło w sierpniu 2015 r. oraz osłabienie złotego względem walut obcych. Ujemny wpływ miały z kolei niższe marże handlowe na produkty rafineryjne.

P

od koniec 2016 r. PKN Orlen opublikował strategię rozwoju na lata 2017-21, która zakłada m.in. wzmacnianie pozycji rynkowej, wykorzystywanie rosnącej roli petrochemii i kontynuowanie projektów w segmencie wydobycia, a także podejmowanie przedsięwzięć związanych z innowacjami. PKN Orlen zapowiedział w strategii, iż w latach 2017-18 na inwestycje planuje przeznaczać średniorocznie 5,4 mld zł, z czego 3,7 mld zł na segment downstream (rafineria, petrochemia i energetyka), na segment detalu 0,6 mld zł oraz 0,8 mld zł na wydobycie.

Źródło: PAP

E-Handel w Polsce – luty 2017

11


Gospodarka

Czy stocznie znów staną się filarem polskiej gospodarki? W Szczecinie powstaje największa grupa stoczniowa Setki miejsc pracy, produkcja okrętów cywilnych oraz wojskowych, współpraca z konsorcjum firm – takie perspektywy otwiera zakup Stoczni Szczecińskiej przez Fundusz Inwestycyjny Mars.

20

stycznia Towarzystwo Finansowe Silesia sprzedało Stocznię Szczecińską za 100 mln zł Funduszowi Inwestycyjnemu Mars. Zgodnie z zawartymi umowami nabywcą 100 proc. udziałów spółki Szczeciński Park Przemysłowy Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (SPP) jest MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (MARS FIZ) – podmiot, który w strukturze Polskiej Grupy Zbrojeniowej konsoliduje spółki stoczniowe oraz nieruchomościowe.

12

E-Handel w Polsce – luty 2017

I

Okręty cywilne i wojskowe nwestycja ma być pierwszym krokiem w odbudowie polskiego przemysłu stoczniowego. Dzięki niej może powstać największa nad Bałtykiem i jedna z największych w Europie grupa stoczniowa. W szczecińskiej stoczni mają być produkowane okręty cywilne, a w przyszłości również okręty podwodne dla polskiej Marynarki Wojennej. Minister obrony narodowej, Antoni Macierewicz zwracał uwagę na znaczenie przemysłu stoczniowego dla polskiego bezpieczeństwa: „Przemysł stoczniowy ma bowiem znaczenie strategiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i zabezpieczenia dostaw dla Sił Zbrojnych RP. (…) Chcemy bowiem, żeby programy morskie były realizowane w pierwszej kolejności przez polskie stocznie, przez polskim pracowników” – czytamy na stronie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Powstanie grupy stoczniowej wiąże się również ze stworzeniem setek nowych miejsc pracy w Pomorzu Zachodnim.


Gospodarka

N “

w Szczecinie i Świnoujściu oraz spółki nieruchomościowe. Właścicielem 99,4 proc. certyfikatów Funduszu jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA.

J

ak donosi resort, obecnie na terenie SPP funkcjonuje ponad 50 firm, które łącznie zatrudniają ponad 2 tys. pracowników. Aktywa spółki to przede wszystkim infrastruktura przeznaczona do produkcji wielkogabarytowych konstrukcji stalowych, w tym do produkcji okrętów. Są to w głównej mierze obiekty charakterystyczne dla przemysłu stoczniowego, m.in. specjalistyczne dźwigi, hale, pochylnie, nabrzeża, magazyny, place prefabrykacyjne i składowe.

Ta operacja umożliwi wygenerowanie efektu synergii gospodarczej w ramach MARS FIZ, która ukierunkowana będzie na rewitalizację działalności stoczniowej w  Szczecinie. Inwestycja pozwoli również na pozyskanie aktywów i  kompetencji, niezbędnych do budowy polskich promów pasażerskich. To przedsięwzięcie istotne także z  punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Stąd obecność Polskiej Grupy Zbrojeniowej w  tym projekcie – powiedział Arkadiusz Siwko, Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Źródło: PAP / Ministerstwo Gospodarki Morskiej i  Żeglugi Śródlądowej

E-Handel w Polsce – luty 2017

13

Designed by Freestockcenter / Freepik

To kolejny krok mający na celu odbudowę polskiego przemysłu stoczniowego. Po podpisaniu w lipcu ubiegłego roku przez Polski Fundusz Rozwoju oraz PKO Bank Polski SA umowy dotyczącej finansowania budowy pierwszych od 15 lat dwóch polskich promów, przyszedł czas na kolejne etapy realizacji przedsięwzięcia, wynikającego wprost z  naszej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju – powiedział Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister rozwoju i  finansów.

Inwestycja zwiększy synergie pomiędzy spółkami stoczniowymi skupionymi w Mars FIZ abycie przez MARS FIZ 100 proc. udziałów spółki Szczeciński Park Przemysłowy jest kontynuacją procesu, mającego na celu konsolidację kluczowych polskich aktywów stoczniowych w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Obecnie Mars FIZ zarządza portfelem akcji i udziałów 15 spółek niepublicznych. Wśród nich znajdują się podmioty z sektora remontu i budowy statków oraz budowy konstrukcji stalowych offshore, w tym Stocznia Remontowa „Nauta” w Gdyni oraz Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” działająca


Gospodarka

GENERAL ELECTRIC ZOSTAŁ STRATEGICZNYM PARTNEREM POLSKI 26 stycznia Ministerstwo Rozwoju podpisało porozumienie o strategicznej współpracy z  amerykańskim konglomeratem, General Electric. Podpisany dokument dotyczy, m.in. wspierania polskiej gospodarki oraz modernizacji przemysłu.

14

E-Handel w Polsce – luty 2017


Gospodarka

“ Designed by Pressfoto / Freepik

P

orozumienie podpisali wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki oraz wiceprezes GE John G. Rice. Nieprzypadkowe było również miejsce spotkania ministra Morawieckiego oraz wiceprezesa jednego z największych przedsiębiorstw na świecie – porozumienie zostało podpisane w siedzibie EDC - Engineering Design Center - największego w Europie centrum projektowego, wspólnego przedsięwzięcia Instytutu Lotnictwa i General Electric.

J

ak poinformowano: „głównym celem współpracy strategicznej (...) jest zbudowanie trwałego i długofalowego partnerstwa pomiędzy rządem polskim a GE w obszarach zrównoważonej energetyki i lotnictwa”. Współpraca zakłada również wspieranie rozwoju polskiej gospodarki i rynku pracy, modernizację przemysłu oraz wdrażanie innowacyjnych technologii. Jeden z punktów

umowy ma dotyczyć również zwiększenia udziału lokalnych dostawców, w szczególności z sektora małych i średnich firm (MŚP), w globalnym łańcuchu dostaw GE.

Mamy technologów, inżynierów, którzy pracują z najbardziej wyrafinowanymi technologiami – powiedział Rice.

GE W W

Szansa na milionowe inwestycje grudniu 2016 r. GE Aviation i Lufthansa Technik ogłosiły, że zbudują wspólnie w Środzie Śląskiej centrum serwisowania silników lotniczych. Wartość tej inwestycji wyniesie 250 mln euro i przyczyni się do powstania ok. 600 nowych miejsc pracy. iceprezes GE John G. Rice jako dobry przykład współpracy z Polską wskazał Centrum Projektowe EDC - Engineering Design Center - w Warszawie, które działa od 16 lat. Podkreślił również, że GE wspiera 6,5 tys. pracowników w Polsce.

do Polski weszło w 1992 r. i obecnie zatrudnia 6,5 tys. pracowników. Grupa GE w Polsce to m.in. trzy fabryki specjalizujące się w produkcji wyrobów elektrycznych (w Kłodzku, Łodzi i Bielsku-Białej), dwie fabryki GE Aviation (Dzierżoniów i Bielsko-Biała) i trzy zakłady GE Power (zakład produkcji turbin i odlewnia w Elblągu oraz zakład produkcji generatorów we Wrocławiu). Od 16 lat w Warszawie działa także Centrum Projektowe EDC (Engineering Design Center), które powstało w ramach partnerstwa GE i Instytutu Lotnictwa, zaś od 2015 roku funkcjonuje zaawansowane laboratorium lotnicze w Zielonce. Firma zainwestowała w Polsce 670 mln dol., a jej roczne wydatki na badania i rozwój wynoszą około 100 mln dol. Źródło: PAP

E-Handel w Polsce – luty 2017

15


Gospodarka

Tłuszcze odchudzą portfele Polaków – prognozy cen żywności na rok 2017 Według analityków Banku BGŻ BNP Paribas najwyższy wzrost cen w 2017 roku może wystąpić w  przypadku olejów i  tłuszczów oraz cukru i  słodyczy.

16

E-Handel w Polsce – luty 2017


Gospodarka

P

rognozowanie cen produktów żywnościowych zawsze obarczone jest dużym ryzykiem, ponieważ ceny uzależnione są od wielu czynników, jak np. pogoda, kursy walut oraz ceny ropy naftowej.

Na podstawie dostępnych obecnie informacji, przy założeniu normalnej pogody i braku poważnych zawirowań na rynkach walutowych i  surowcowych należy spodziewać się, że w  całym 2017 roku przeciętnie za żywność i  napoje bezalkoholowe w  detalu polscy konsumenci zapłacą o  około 1,5-2,0 proc. więcej niż w  ubiegłym roku – zapowiada Michał Koleśnikow, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych, Sektorowych i  Rynków Rolnych w  Banku BGŻ BNP Paribas.

Designed by Onlyyouqj / Freepik

S

padek produkcji rzepaku na rynku polskim, unijnym i światowym wpłynął na podwyżki jego cen i mniejszy przerób, co przekłada się na ceny olejów. Z kolei światowe i krajowe ceny masła w 2016 roku bardzo wyraźnie wzrosły i prawdopodobnie ukształtują się one na zbliżonym poziomie w 2017 roku.

W

listopadzie 2016 r. cena cukru w Polsce była aż o 30 proc. wyższa niż rok wcześniej – przyczyną tego stanu rzeczy jest globalny deficyt produkcji cukru. Nadchodzący sezon 2017/18 zapowiada się już znacznie lepiej. Pierwsze szacunki wskazują, że może być nadwyżkowy, na co wpływ będzie miało m.in. zniesienie kwotowania produkcji w Unii Europejskiej. Ceny cukru w drugiej połowie roku będą prawdopodobnie spadać.

W

drugiej połowie 2016 r. mogliśmy zaobserwować znaczące wzrosty cen artykułów mleczarskich na rynkach światowych. Przyczyną ubiegłorocznych podwyżek był spadek produkcji mleka u największych eksporterów oraz wzrost światowego popytu. Zła wiadomość dla konsumentów jest taka, że wzrost cen artykułów mleczarskich utrzyma się prawdopodobnie w roku 2017. Ceny artykułów mleczarskich wzrosną o 3,5-5 proc., przy czym w największym stopniu podrożeją sery dojrzewające.

T C

endencja wzrostowa utrzyma się również w cenach wieprzowiny. W tym roku jej ceny mogą być jeszcze o około 3-5 proc. wyższe. Wpływ na podwyżki ma eksport wieprzowiny z UE do Chin oraz innych krajów azjatyckich. Za co jeszcze zapłacimy więcej w roku 2017? Prawdopodobnie za wędliny, wołowinę, jaja, ryby, owoce oraz napoje bezalkoholowe, choć ich obecne wzrosty cen prognozowane są na mniej niż 3 proc. eny detaliczne pieczywa i produktów zbożowych powinny utrzymać się na poziomach zbliżonych do tych z 2016 r., na co wpływ ma wysoka podaż ziarna na rynku globalnym. W drugiej

połowie 2016 r. zboża konsumpcyjne były o kilka procent tańsze niż rok wcześniej, w rezultacie niższe były też ceny hurtowe mąki. Obecnie nie widać czynników, które w pierwszej połowie 2017 r. sprzyjałyby wyraźniejszym wzrostom cen surowców zbożowych.

N

iewiadomą pozostaje cena drobiu – niepewność prognoz wynika z występowania ptasiej grypy w kilkunastu krajach europejskich. Z jednej strony jest to czynnik obniżający ceny, gdyż powoduje zamknięcie niektórych rynków pozaunijnych na import z UE, a z drugiej strony możliwe ograniczenia w produkcji oraz i tak już niski poziom cen w 2016 r. są czynnikami przeciwdziałającymi spadkom.

P P

owody do radości powinni mieć za to konsumenci warzyw – ceny warzyw powinny być niższe niż w ubiegłym roku. Jest to efekt bardzo wysokich zbiorów latem i jesienią 2016 r., dlatego przynajmniej w pierwszej połowie 2017 r. ceny powinny być niskie.

odsumowując rok 2016 należy podkreślić, że podwyżki cen żywności nie były zbyt odczuwalne dla portfeli Polaków. W ubiegłym roku za żywność i napoje bezalkoholowe zapłaciliśmy o 0,8 proc. więcej niż w 2015 r. Jest to pierwszy rok wzrostów cen po dwóch latach spadków, jednak wciąż wzrost stosunkowo niewielki - wyraźnie mniejszy niż w latach 2010-2013, kiedy za żywność co roku polscy konsumenci płacili przeciętnie o 3,6 proc. więcej.

Dostarczył infoWire.pl

E-Handel w Polsce – luty 2017

17


Gospodarka

Polska bez zmian w oczach agencji ratingowych 13 stycznia nie był zaskakujący dla polskiej gospodarki. Dwie największe agencje ratingowe - Moody’s i Fitch nie zmieniły oceny ratingowej Polski.

18

E-Handel w Polsce – luty 2017


Gospodarka

Designed by Pressfoto / Freepik

A F

merykańska agencja ratingowa Fitch utrzymała ratingi Polski na poziomie A z perspektywą stabilną. Jak podała w komunikacie rating Polski wspierany jest przez solidne fundamenty makroekonomiczne, w tym zdrowy system bankowy i właściwą politykę pieniężną. itch zwrócił jednak uwagę na to, że pogorszyła się „przewidywalność polityczna i klimat polityczny”, co może mieć odzwierciedlenie w mniej korzystnych prognozach gospodarczych.

F

itch spodziewa się wzrostu gospodarczego w Polsce w tym roku w wysokości 3 proc. i w wysokości 3,2 proc. w 2018 r. Zgodnie z szacunkami agencji, zeszły rok zamknął się wzrostem w wysokości 2,7 proc. Jednocześnie Fitch zakłada wzrost deficytu sektora finansów publicznych w bieżącym roku do 3 proc. z szacowanego 2,5 proc. w 2016 r. Według Fitch popyt będzie korzystać na przyspieszeniu wydatkowania funduszy UE, spadku stopy bezrobocia oraz wsparciu finansowym dla rodzin w postaci programu 500+.

W

ieczorem 13 stycznia Agencja Moody’s poinformowała, że nie dokonała aktualizacji ratingu Polski. Oznacza to, że rating Polski pozostał na poziomie A2/P-1 odpowiednio dla długo i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej i krajowej, z perspektywą negatywną. Przypomnijmy, że w maju 2016 agencja Moody’s utrzymała rating polskiego długu na poziomie A2/P-1, ale zmieniła perspektywę ratingu ze stabilnej na negatywną. Źródło: PAP

E-Handel w Polsce – luty 2017

19


Gospodarka

WIG20 ma szansę na wzrosty W roku 2017 będzie można zauważyć zainteresowanie zagranicznych inwestorów rynkami wschodzącymi, w  t ym również Polską. Zdaniem Sobiesława Kozłowskiego, koordynatora ds. analiz giełdowych z  Domu Maklerskiego Raiffeisen Polbank, indeks największych spółek WIG20 ma szansę na wzrosty.

R C

ok 2016 nie był zbyt udany dla indeksu WIG20, który najlepiej obrazuje stan całej polskiej gospodarki. W styczniu jego wartość wynosiła około 1900 punktów, mniej więcej tyle samo, co tuż przed świętami Bożego Narodzenia (1933 pkt.). Jednak, jak prognozuje Sobiesław Kozłowski, w roku 2017 notowania WIG20 mają szansę na wzrosty.

20

E-Handel w Polsce – luty 2017

o może mieć wpływ na potencjalny wzrost WIG20? Z pewnością zainteresowanie zagranicznych inwestorów polskim rynkiem.

Wydaje się, że w nowym roku na warszawskiej giełdzie może nastąpić pewna zmiana w  postaci powrotu siły do WIG20 – prognozuje Sobiesław Kozłowski. – Byłoby to konsekwencją poprawy sentymentu do rynków rozwijających się i  stanowiło szansę na umocnienie złotówki. Byłby to skutek prawdopodobnego wzrostu cen surowców, który zazwyczaj pozytywnie przekłada się na sentyment do rynków wschodzących, takich jak Polska.


Gospodarka

J

edną z ciekawszych spółek w WIG20 jest teraz Pekao SA. Na początku grudnia ubiegłego roku PZU, największe towarzystwo ubezpieczeniowe w Polsce i jedno z najbardziej istotnych w Europie Środkowo-Wschodniej, podpisało razem z Polskim Funduszem Rozwoju umowę kupna od włoskiego banku UniCredit 32,8 proc. akcji banku Pekao SA. Wartość transakcji, która stanowiła istotne posunięcie w zakresie zapowiadanej wcześniej przez rząd tzw. repolonizacji krajowego sektora bankowego, wyniosła przeszło 10 mld zł.

P

nich dniach przed przerwą świąteczną notowany był natomiast na poziomie bliskim 4165 pkt., a więc o około jedną czwartą (25 proc.) wyżej. Natomiast liczący osiemdziesiąt najmniejszych spółek sWIG80, 2016 roku rozpoczął od wartości w okolicach 13290 pkt., by podczas ostatnich, przedświątecznych notowań osiągnąć poziom zbliżony do 14100 pkt. (wzrost o około 14 proc.).

©Newseria

Designed by Pressfoto / Freepik

odsumowując rok 2016, należy zauważyć, że był on znacznie bardziej korzystny dla mWIG40 i sWIG80. Obejmujący czterdzieści spółek średniej wielkości notowanych na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie mWIG40 na początku stycznia 2016 roku miał wartość około 3800 pkt. W ostat-

Obecnie PZU jest także ciekawą spółką z punktu widzenia inwestorów giełdowych, bo zadeklarowało, że będzie chciało uzyskać maksymalnie wysokie dywidendy z  Pekao SA – zauważa Sobiesław Kozłowski.

E-Handel w Polsce – luty 2017

21


E-commerce

Polski rynek e-commerce w europejskiej czołówce

22

E-Handel w Polsce – luty 2017


E-commerce Trend internetowych zakupów nie słabnie od lat sondażu TrustedShops z 2013 roku na temat częstotliwości robienia zakupów on-line, Polacy zajęli trzecie miejsce w Europie. Polska znajduje się również w czołówce trzech najszybciej rozwijających się rynków e-commerce w Europie - według raportu Payvision najbardziej dynamiczny wzrost w 2014 roku odnotowano w Niemczech (25 proc.), Hiszpanii (24,8 proc.) i właśnie w Polsce (22,6 proc.). Dynamiczny rozwój rynku e-commerce potwierdzają również wyniki raportu „mShopper 2.0 Polacy na zakupach mobilnych” z 2016 roku. Z badań wynika, że 37 proc. polskich internautów kupuje w sieci, a 53 proc. robi to mobilnie, czyli na smartfonie lub tablecie. Dla porównania w 2015 roku na takie zakupy zdecydowało się 24 proc. internautów, z czego mobilnie kupowało 33 proc.

W

Polak ceni sobie wygodę i jest zdecydowany czego wynika stale rosnąca popularność internetowych zakupów? Przede wszystkim z wygody – mamy bezproblemowy dostęp do komputerów oraz urządzeń mobilnych, więc możemy zrobić zakupy na cały tydzień, nie wstając z kanapy. E-commerce pozwala nam zaoszczędzić nie tylko czas, ale również pieniądze – Internet daje nam przecież możliwość szybkiego porównywania ofert oraz stałego dostępu do informacji o najnowszych promocjach. Polacy cenią sobie także szybkość dostawy zamówionych produktów. Raport „E-commerce in Europe 2015” przygotowany przez PostNord wskazuje, że aż 54 proc. Polaków uważa, iż szybka dostawa – maksymalnie 3 do 5 dni, jest niezwykle ważna przy zakupach internetowych. Polak robiąc zakupy, jest zdecydowany – okazuje się, że najrzadziej w Europie zwracamy zakupy zrobione on-line.

Z

T C

Co kupujemy w sieci? ak, jak pozostali mieszkańcy Europy, Polacy w sklepach internetowych najczęściej kupują odzież i obuwie, sprzęt elektroniczny oraz kosmetyki. Chętnie korzystamy z polskich, jak i z zagranicznych platform sprzedażowych.Wyniki badania wykonanego na zlecenie PayPal przez GfK pokazują, że prawie 77 proc. polskich e-konsumentów korzysta z zakupu w zagranicznych sklepach internetowych.

o ciekawe, Polacy znajdują się w czołówce kupowania przez Internet części samochodowych. Według danych PostNord części samochodowe kupuje 16 proc. polskich internautów, co plasuje Polskę na drugim miejscu w Europie. W tej kategorii wyprzedzają nas tylko Niemcy (19 proc.). Dużym zainteresowaniem cieszą się również artykuły dziecięce - 14 proc. rodaków kupuje je on-line. Więcej artykułów dziecięcych kupują od nas jedynie Brytyjczycy, Niemcy oraz Francuzi.

Ile wydajemy na zakupy online? Optymistyczne prognozy dla e-commerce aport „E-commerce w Polsce 2016” opracowany przez Gemius pokazuje, że deklarowany wydatek przez internautów w ciągu 6 miesięcy na sprzęt RTV/AGD to około 98 złotych, zaś na urządzenia mobilne i akcesoria – 90 zł. Średnie miesięczne wydatki na odzież wynoszą 83 złote, a na buty – 77 złotych.

R P

rognozy dla rynku e-commerce w Polsce są bardzo korzystne. Nie tylko coraz częściej kupujemy on-line, ale z roku na rok jesteśmy gotowi wydać w e-sklepach jeszcze więcej pieniędzy. W 2013 roku polski internauta wydał średnio na zakupy on-line 20 euro. Prognozy w raporcie „The New world of reTail” MasterCard pokazują, że w 2018 roku kwota ta wyniesie 224 euro i da Polsce pierwsze miejsce w Europie.

Autor: Adrian Pażucha

E-Handel w Polsce – luty 2017

23


E-commerce

Noworoczne wyprzedaże wcale nie tak korzystne, jak się wydają Co roku po świętach Bożego Narodzenia jesteśmy informowani o największych wyprzedażach. Kuszące ceny na jaskrawych kolorach przyciągają kupujących do centrów handlowych oraz skłaniają do odwiedzenia sklepów internetowych. Czy noworoczne wyprzedaże faktycznie są najkorzystniejszym momentem na zrobienie zakupów?

D E

eloitte we współpracy z firmą Dealavo dokonało analizy ofert 800 podmiotów branży e-commerce. Okazuje się, że o tym, czy faktycznie zaoszczędzimy na zakupach w tym okresie zależy kategoria produktów, które planujemy nabyć.

24

ksperci analizowali w okresie 21 listopada 2016 r. - 16 stycznia 2017 r. ceny produktów, które Polacy wskazywali jako najczęściej wybierane przez nich prezenty świąteczne w międzynarodo-

E-Handel w Polsce – luty 2017

wym badaniu Deloitte. Po Świętach Bożego Narodzenia analiza skupiła się na ogłaszanych przez sprzedawców e-commerce wyprzedażach. Do badania zostało wybranych dziesięć najpopularniejszych produktów świątecznych z poniższych kategorii: gry, konsole, AGD drobne, kosmetyki, książki, muzyka, okulary VR, perfumy, gry planszowe, słodycze, smartfony, telewizory, zabawki oraz zegarki. Za pomocą oprogramowania Dealavo Smart Prices konkretne oferty tych produktów zostały wyszukane i podłączone do codziennego monitoringu. Ocenie podlegała tylko cena.

Niektóre sklepy internetowe w swojej komunikacji marketingowej ogłaszały, że obniżki cen sięgają 50 i  więcej procent. Z  naszych analiz wynika jednak, że faktycznie ofert w  ramach których kupujący mógł liczyć na tak wysokie przeceny było niewiele. Takie obniżki dotyczyły czasem zaledwie jednego lub kilku wybranych produktów z a  sortymentu. To jednak wystarczyło, aby sprzedawcy on-line mogli używać tak atrakcyjnego przekazu – mówi Magdalena Jończak, Partner w  Dziale Konsultingu Deloitte.


E-commerce

W

P

odczas noworocznych wyprzedaży swoją cenę zwiększyły również konsole do gier. W dniach 9 i 16 stycznia aż pięć na dziesięć takich produktów osiągnęło najwyższe ceny. Z kolei największe obniżki dotyczyły kosmetyków (sześć na dziesięć produktów w tej kategorii było najtańszych właśnie w styczniu) i telewizorów (cztery na dziesięć analizowanych artykułów).

O “ kazuje się, że telewizory, podobnie jak smartfony tanieją dopiero w drugiej połowie stycznia. Na najbardziej atrakcyjne ceny w tych kategoriach klienci mogli liczyć w trzecim tygodniu roku.

W

styczniu, czyli w czasie największych wyprzedaży z dnia na dzień coraz więcej sklepów internetowych obniżyło ceny swoich produktów. 2 stycznia br. 22 proc. produktów odnotowało najniższą cenę w całym dwumiesięcznym analizowanym okresie, 9 stycznia było to już 24 proc., a tydzień później 26 proc. Tydzień i dwa tygodnie później coraz większe obniżki dotyczyły również elektroniki, czyli telewizorów i smartfonów. Z kolei w drugiej połowie miesiąca zaczęły drożeć gry komputerowe. Jak wynika z przeprowadzonych badań, styczeń jest dobrym czasem na zakupy – wszystko zależy jednak od tego, jakie produkty zamierzamy nabyć. W okresie wyprzedażowego szaleństwa warto zachować rozsądek, ponieważ slogan z informacją o rabacie nie zawsze jest gwarancją dobrej ceny.

Sklepy dzielą produkty na wizerunkowe, które reklamują, na przykład jak telewizory czy smartfony oraz na tzw. generatory marży, do których należy m.in. drobne AGD. Ich ceny nie spadały, bo muszą gwarantować sprzedawcom zysk – wyjaśnia Mariusz Chmurzyński, Dyrektor w Dziale Konsultingu Deloitte.

E-Handel w Polsce – luty 2017

25

Designed by Pressfoto / Freepik

Jakie produkty podrożały w trakcie wyprzedaży? yniki przeprowadzanych badań są zaskakujące. Okazało się, że niektóre produkty wręcz podrożały w trakcie noworocznych wyprzedaży. Aż siedem na dziesięć produktów z kategorii drobne AGD osiągnęło najwyższe ceny 2 stycznia 2017 r. Tydzień później było to już dziewięć produktów. Na przykład golarka męska Braun Series 3 3030s w dniu 21 listopada 2016 r. kosztowała średnio 259 zł, podczas gdy w styczniu było to już średnio blisko 333 zł. Z kolei średnia cena masażera do stóp Beurer FB 50 w tym samym okresie wzrosła z 383,59 zł do około 505 zł (przy minimalnej cenie od 145,94 zł do 355 zł).


E-commerce Kategoria

Produkt

21 XI 2016

28 XI 2016

5 XII 2016

12 XII 2016

19 XII 2016

26 XII 2016

2I 2017

9I 2017

16 I 2017

AGD drobne

Masażer do stóp

182,25

336,00

180,00

145,94

349,00

352,99

355,00

355,00

355,00

AGD drobne

Suszarka do włosów Remington D 5220 Pro-Air Turbo

89,00

88,98

86,99

86,99

86,99

88,98

94,69

94,69

94,69

AGD drobne

Trymer Philips QT 4015/16 Series 3000

129,00

129,00

125,00

129,00

129,00

129,99

129,99

141,50

141,20

Gry

Forza Horizon 3 (XBOXONE)

168,91

169,00

164,99

165,00

179,00

185,00

199,00

189,00

228,80

Gry

Titanfall 2 (PC)

148,00

99,00

98,40

98,41

98,41

89,91

89,91

95,00

95,00

Konsole

Sony Playstation 4 SLIM 1TB czarny

1 225,00

1 249,00

1 249,00

1 269,00

1 086,63

1 106,10

1 052,10

1 249,00

1 052,10

Konsole

XBOX ONE 500GB

799,00

979,00

979,00

979,00

999,00

979,00

999,00

999,00

Okulary VR

Okulary LG 360 VR

802,60

802,60

816,97

807,99

809,78

611,52

612,88

610,15

610,15

Okulary VR

Samsung Gear VR 2 SMR323

398,00

398,00

398,00

349,00

349,00

389,00

349,00

349,00

349,00

Perfumy

Calvin Klein In2U Woman - woda toaletowa 150 ml

88,00

87,95

86,29

88,29

55,00

55,00

90,45

85,82

85,99

Perfumy

Versace BrightCrystal woda toaletowa 90ml

162,61

149,00

149,00

160,00

165,00

167,50

172,00

137,00

155,00

Smartfony

Smartfon Apple iPhone 5S 16GB Szary

1 299,00

1 240,00

1 240,00

1 240,00

1 259,00

1 277,00

1 249,00

1 249,00

1 151,10

Smartfony

Smartfon Samsung Galaxy S6 32GB czarny

1 707,00

1 699,00

1 687,00

1 687,00

1 685,00

1 685,00

1 685,00

1 685,00

1 619,10

TV

Telewizor Panasonic TX-55C320E

2 575,60

2 580,00

2 580,00

2 580,00

2 580,00

2 199,00

2 199,00

2 199,00

2 199,00

TV

Telewizor Sony KD65XD8505B

7 987,00

7 949,00

7 940,00

7 931,00

7 919,89

7 877,00

7 798,80

7 782,00

7 688,00

Zegarki

Emporio Armani AR2461

839,00

740,00

1 399,00

899,00

899,00

899,00

899,00

710,00

710,00

Zegarki

Timex Classic TW2P66900

275,00

294,00

294,00

298,00

314,00

349,00

314,00

279,00

395,28

Minimalne ceny na wybrane produkty w okresie 21 XI – 16 I (na zielono zaznaczono najniższą cenę minimalną, a  na czerwono najwyższą cenę minimalną)

26

E-Handel w Polsce – luty 2017


E-commerce

E-GROCERY

przez żołądek do serca klienta W 2016 roku niemal co czwarty obywatel Unii Europejskiej kupił produkty spożywcze on-line. Od dłuższego czasu możemy zaobserwować optymistyczne sygnały dotyczące branży FMCG, związane z internetowym kanałem sprzedaży.

E-Handel w Polsce – luty 2017

27


E-commerce

A

Z

P

J

J

nalitycy Morgan Stanley na początku ubiegłego roku prognozowali, że zakupy żywności w sieci zrobi jeden na trzech internautów na świecie. To znaczący wzrost w porównaniu z 2015 r., gdy takie zakupy zrobił jedynie co piąty. W samych tylko Stanach Zjednoczonych wartość rynku świeżych e-zakupów spożywczych w 2016 r. mogła zamknąć się w kwocie 42 miliardów dolarów. Jest to aż o 163 proc. więcej w porównaniu z rokiem 2015. ak wynika z danych agencji Eurostat, niemal 25 proc. mieszkańców Unii Europejskiej w ubiegłym roku kupiło żywność przez Internet. Najaktywniejsi pod tym względem są internauci w wieku od 25 do 54 lat, czyli przedstawiciele tzw. grupy komercyjnej, dysponujący najzasobniejszymi portfelami. Z kolei według badania Kantar Worldpanel wartość sprzedaży żywności przez Internet w okresie lipiec 2015 – czerwiec 2016 r. wyniosła 48 miliardów dolarów, czyli o 15 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Do 2025 r. wartość rynku ma wzrosnąć do 150 mld dolarów. Jakie produkty spożywcze cieszą się największą popularnością w sieci? ynek e-grocery stopniowo przekonuje do siebie coraz większą liczbę konsumentów. Według Morgan Stanley podstawowym czynnikiem powstrzymującym klientów od kupowania żywności w Internecie jest przyzwyczajenie do samodzielnego wybierania produktów z półek oraz możliwość robienia szybkich zakupów w sklepach stacjonarnych po pracy, w drodze do domu. Obawy obiektywne – o koszt dostawy, jakość dostarczonych produktów i czas dostarczenia zamówienia – były wymieniane znacznie rzadziej.

R 28

E-Handel w Polsce – luty 2017

badań wynika, że wolimy robić częściej małe zakupy, dlatego dużą szansę na dochodowy biznes będą miały firmy, które zdołają w krótkim czasie dostarczyć kupującym niewielkie ilości produktów. Specyfiką branży jest to, że spożywcze e-zakupy działają głównie lokalnie – trudno byłoby przecież wysłać świeże produkty na drugi koniec Polski. Nie ma już natomiast najmniejszego problemu z dostawą produktów pakowanych termicznie.

akie produkty spożywcze Polacy najchętniej kupują przez Internet? Dużą popularnością cieszą się e-sklepy ze zdrową żywnością oraz e-delikatesy, które oferują produkty luksusowe i trudno dostępne w sklepach stacjonarnych. Z tych właśnie powodów sklep internetowy to bardzo dobre miejsce na sprzedaż produktów unikatowych np. regionalnych wyrobów. Polacy wykazują zaufanie do lokalnych dostawców, dlatego chętnie korzystają z wirtualnych targowisk i platform, gdzie mogą nabyć produkty prosto od rolników i hodowców. Rozwój wirtualnych targowisk to również pokłosie mody na zdrowe odżywianie się,

Najpierw jemy oczami owiedzenie, że najpierw jemy oczami, sprawdza się nie tylko w kuchni, ale również w sprzedaży. Na co powinniśmy zwrócić uwagę, reklamując w sieci produkt spożywczy? Przede wszystkim musi on przyciągnąć wzrok klienta, dlatego tak ważne jest posiadanie zdjęć wysokiej jakości. Kolejną kluczową kwestią jest stworzenie obszernych opisów produktów, które będą zaspokajały ciekawość konsumentów np. na temat sposobu przygotowania produktu oraz dostarczą informacji o jego pełnym składzie.

To fotografia musi sprawić, by potencjalnemu klientowi na sam widok produktu pociekła ślinka! – wskazuje Tomasz Tybon z Dreamcommerce.

Branża e-grocery, tak jak wszystko w I nternecie, będzie rosła – od tego nie ma odwrotu. Klienci mają swoje przyzwyczajenia zakupowe, ale nie przeszkadzają one w  popularyzacji internetowego kanału sprzedaży żywności – komentuje Tomasz Tybon, dyrektor ds. sprzedaży w firmie Dreamcommerce. – Co więcej, dostosowując usługi do zachowań konsumenckich, sprzedawcy mogą wiele zyskać. Wyobraźmy sobie piekarnię z  modelem abonamentowym – dostawa wybranego świeżego pieczywa w  poniedziałek, wtorek i  piątek, z  grafikiem dostaw ustalanym i  opłacanym przez Internet.


E-commerce E-grocery dla supermarketów, jak i osiedlowych sklepów edług specjalistów rynek e-grocery jest tak pojemny, że znajdzie się w nim miejsce zarówno dla sieci supermarketów, jak i lokalnych sklepików.

W R

osnącej popularności e-grocery sprzyja rozwój nowych technologii, np. lodówkomaty InPostu czy coolmaty Almy. Rozwój tej gałęzi e-commerce przynosi również nowe rozwiązania – być może niedługo zakupy za nas zamówi inteligentna lodówka, kiedy wykryje, że kończą się jej zapasy.

Rynek jest pojemny i znajdzie się na nim miejsce tak dla małych, jak i  dużych graczy. Ci pierwsi powinni wykorzystać to, że mogą szybciej dostosowywać się do zmieniających się warunków i  potrzeb klientów – radzi ekspert z  Dreamcommerce. – Osiedlowy „warzywniak”, prowadzący sklep internetowy i  zatrudniający gońca, który zamówienie dowiózłby w  ciągu 20-30 minut, szybko podbiłby serca wielu klientów, a  przy okazji poznałby ich preferencje zakupowe.

O platformie Shoper Shoper to narzędzie do założenia i  prowadzenia sklepu internetowego, stworzone przez Dreamcommerce S.A . Najczęściej wybierane w  Polsce – na platformie Shoper działa obecnie ponad 10 tys. sklepów online. Shoper oferuje kompleksową usługę – funkcje i  integracje dostępne w  oprogramowaniu zapewniają sprzedawcom sprawne prowadzenie własnego biznesu.

E-Handel w Polsce – luty 2017

29


Prawo

Czy najniższa dla niektórych okaże się zbyt wysoka? O zmianie płacy minimalnej w  2017 roku i  jej skutkach dla gospodarki 1 stycznia 2017 r. nie tylko rozpoczęliśmy kolejny rok, ale znaleźliśmy się także w  nowej sytuacji gospodarczej. Wszystko to za sprawą podwyżki płacy minimalnej, która weszła w  ż ycie 1 stycznia. Zmiany partii rządzącej budzą skrajne emocje. Widoczne jest zadowolenie dotychczas najniżej opłacanych pracowników, z  kolei część ekonomistów otwarcie wyraża sceptycyzm.

30

E-Handel w Polsce – luty 2017


Prawo

Designed by Pressfoto / Freepik

Zmiany w płacy minimalnej w 2017 roku d 1 stycznia 2017 roku obowiązuje nowa płaca minimalna. Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze w oparciu o umowę o pracę, otrzyma minimum 2000 zł brutto. Płaca minimalna wzrosła zatem o 8,1 proc. (150 zł) w stosunku do poprzedniego roku (pensja minimalna w 2016 r. wynosiła 1850 zł brutto). Pracownik zatrudniony w oparciu o umowę o pracę bez względu na staż pracy otrzyma zatem wynagrodzenie wynoszące ok. 1459 zł netto. Szacuje się, że na zmianie płacy minimalnej skorzystać może 1,3 miliona Polaków. Od 1 stycznia zlikwidowana została również możliwość wypłacania 80 proc. płacy minimalnej osobom podejmującym pierwszą pracę.

O

Skorzystają nie tylko osoby zatrudnione na umowę o pracę odwyżki płacy minimalnej dotyczą również osób zatrudnionych na umowę zlecenie. Minimalna stawka godzinowa to obecnie 13 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa obejmuje również osoby samozatrudnione, które jednoosobowo świadczą usługi dla firm. Zgodnie z ustawą dodatek przysługujący za pracę w porze nocnej nie będzie wliczany do wynagrodzenia.

P Z

Kto zyska, a kto straci? noworocznych zmian w płacy minimalnej najbardziej cieszą się podejmujący pracę po raz pierwszy oraz osoby zatrudnione na umowę zlecenie. Grupy najniżej opłacanych pracowników, m.in. firm sprzątających i ochroniarskich, podkreślają zasadność wzrostu płacy minimalnej rosnącą inflacją.

Zupełnie inny pogląd na noworoczne zmiany posiada część ekonomistów, którzy twierdzą, że ciężar wzrostu płacy minimalnej odczują najbardziej posiadacze małych, kilkuosobowych firm. Bardziej sceptyczni zapowiadają, że wielu mikroprzedsiębiorców zbankrutuje lub zacznie zatrudniać pracowników „na czarno”.

W

PIP na straży nowych przepisów ynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych. Od 1 stycznia Państwowa Inspekcja Pracy ma prawo bez uprzedzenia kontrolować pracodawców w zakresie przestrzegania prawa pracy oraz legalności zatrudnienia. Kontrola urzędników PIP-u będzie mogła być przeprowadzona o każdej porze. Pracodawcom, którzy nie zastosują się do zapisów nowej ustawy o płacy minimalnej, grozi zapłacenie od 1 tys. do 30 tys. złotych grzywny.

E-Handel w Polsce – luty 2017

31


Prawo

25 LAT WIĘZIENIA ZA WYŁUDZENIA VAT Rząd zaostrza sposoby walki z oszustwami podatkowymi. 26 stycznia Sejm przyjął nowelizację Kodeksu karnego i  niektórych innych ustaw, która pozwala na skuteczną walką z  wyłudzeniami VAT.

32

E-Handel w Polsce – luty 2017


Prawo

stałe źródło dochodu, przestępstwo będzie zbrodnią zagrożoną karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności. Taka wysokość grożących kar wykluczy możliwość zastosowania wobec sprawcy warunkowego zawieszenia wykonania kary.

Milionowe straty budżetu państwa o nowelizacji prawa skłoniła rządzących szeroka skala oszustw podatkowych oraz niewielkie kary, jakie otrzymywali za nie dotychczas skazani. Spośród wyroków wobec 253 sprawców wielkich wyłudzeń nienależnego zwrotu VAT, w latach 2014-2016 tylko w 31 przypadkach były to kary bezwzględnego pozbawienia wolności, w dodatku niskie. Zazwyczaj kończyło się na karach wolnościowych i grzywnach, w tym takich jak 1700 zł grzywny przy zysku z przestępstwa wynoszącym 3 mln zł. Należy podkreślić, że oszustwa związane z wyłudzaniem VAT-u, wyrządzają gigantyczne szkody budżetowi państwa. Według ustaleń NIK, organy kontroli skarbowej wykryły w 2015 roku fikcyjne faktury na kwotę 81,9 mld zł. To kwota ponad półtora razy większa niż ówczesny deficyt budżetowy.

D

wie których wyprowadzają pieniądze z budżetu państwa m.in. pod pretekstem rzekomo zapłaconego wcześniej podatku VAT. Najbardziej agresywną formą przestępstw skarbowych są oszustwa karuzelowe, które polegają na wielokrotnym obrocie tym samym towarem przez różne firmy i wyłudzaniu korzyści z fikcyjnych transakcji.

F Z W yłudzaniem podatku od towarów i usług (VAT) zajmują się najczęściej międzynarodowe grupy przestępcze. Sprawcy przedstawiają fałszywe dokumenty, na podsta-

ałszowanie faktur wywołuje znacznie większe spustoszenie w budżecie państwa niż podrabianie pieniędzy. Komisja Europejska wskazuje w ostatnim swoim raporcie dotyczącym nadużyć w VAT, że na tle państw UE Polska znajduje się w czołówce niechlubnego rankingu. Kara adekwatna do przewinienia, czyli co przewiduje ustawa a wystawianie fikcyjnych faktur VAT oraz ich podrabianie i przerabianie grozić będzie kara więzienia od 6 miesięcy do 8 lat. Jeżeli fałszywa faktura służąca do wyłudzenia zwrotu VAT dotyczyć będzie towarów lub usług o wartości przekraczającej 5 milionów złotych, albo jeżeli sprawca uczynił sobie z takich wyłudzeń

J

eśli wartość towarów lub usług wskazanych w fałszywych fakturach przewyższać będzie 10 milionów złotych, oszustom grozić będzie kara przewidziana dla najcięższych zbrodni, czyli od 5 do 15 lat więzienia, a w najcięższych wypadkach nawet 25 lat pozbawienia wolności. Nowe prawo przewiduje również możliwość wymierzenia grzywny, orzeczonej obok kary pozbawienia wolności, w wysokości do 6 mln zł. Wysokość kar zależeć będzie nie od kwot wyłudzonych z budżetu państwa, lecz od wartości towarów i usług brutto, których dotyczyć będzie fałszywa faktura.

P M

rojekt przewiduje możliwość łagodzenia kary, a nawet odstąpienia od jej wymierzenia, jeśli sprawca ujawni wszystkie okoliczności przestępstwa, wskaże swoich wspólników oraz zwróci całą bezprawnie uzyskaną korzyść majątkową. inisterstwo Sprawiedliwości zapewnia, że uczciwi przedsiębiorcy nie mają powodów do niepokoju. Projektowane przepisy dotyczą tylko i wyłącznie umyślnych czynów, a nie zwykłych błędów przy wystawianiu faktur, które zdarzają się legalnie działającym przedsiębiorcom. Źródło: PAP

E-Handel w Polsce – luty 2017

33


Bankowość

Bank pozna cię po głosie i naczyniach krwionośnych Nowatorski projekt ma szansę zrewolucjonizować tradycyjny sposób weryfikacji klientów. Inżynierowie z  Politechniki Gdańskiej stworzyli system, który identyfikuje ludzi po układzie naczyń krwionośnych dłoni, kształcie twarzy, głosie i  podpisie. Metoda identyfikacji niczym z  filmów science fiction ma szansę znaleźć zastosowanie np. w  bankach.

34

E-Handel w Polsce – luty 2017


Bankowość

N

ad innowacyjnym projektem pracuje zespół naukowców z Katedry Systemów Multimedialnych Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki PG, kierowany przez prof. Andrzeja Czyżewskiego. Na system składa się zestaw specjalnych czujników, skanerów i mikrofonów, których pracą sterują przygotowane przez naukowców aplikacje komputerowe. Celem projektu jest zapewnienie jeszcze większego bezpieczeństwa klientom oraz zwiększenie komfortu korzystania z usług bankowych.

Jak może wyglądać bankowa weryfikacja przyszłości? ystem jest w stanie weryfikować układ naczyń krwionośnych dłoni, kształt twarzy, głos i podpis danej osoby. Do sprawdzania podpisu służy, połączony z urządzeniem, specjalny długopis, który zweryfikuje nie tylko kształt nanoszonych liter, ale też m.in. siłę ścisku (sprawdzają ją specjalne czujniki), szybkość, z jaką pracuje długopis (sprawdzają to akcelerometry) czy nachylenie długopisu (służą temu miniżyroskopy). System dopełnia skaner dokumentów tożsamości, który sprawdza ich autentyczność.

S B

ogaty zestaw danych służący do identyfikacji klienta ma wpłynąć na skuteczność systemu. Koordynator projektu, prof. Czyżewski wyjaśnia, że stosowana dotychczas identyfikacja biometryczna oparta na jednej konkretnej metodzie (np. odcisku palca) może być nieskuteczna. Biometria wielomodalna, czyli opierająca się na wielu źródłach danych, może skutecznie uchronić przed oszustami, chcącymi przywłaszczyć sobie naszą tożsamość.

Opracowana przez nas technologia bazuje na różnych dla każdego człowieka cechach. A wszystko po to, by zwiększyć bezpieczeństwo dostępu do poufnych zasobów bankowych. Dlatego system integruje, w  warstwie sprzętowej i  programowej, aż pięć modalności biometrycznych, m.in. układ naczyń krwionośnych dłoni, kształt twarzy, głos klienta oraz sposób składania podpisu – wyjaśnia naukowiec.

Nowatorski projekt w fazie testów esty nowego systemu identyfikacji przeprowadzi partner projektu, bank PKO BP. Wiosną tego roku w 60 oddziałach banku stanie 100 urządzeń, które będą testowane przez około pół roku. Półroczne testy mają pomóc naukowcom określić, które kombinacje zaproponowanych przez nich modalności biometrycznych sprawdzają się najlepiej w identyfikacji.

T P

rojekt „Multimodalny biometryczny system weryfikacji tożsamości” dofinansowało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Realizacja projektu rozpoczęła się w 2015 roku i potrwa do wiosny 2018 roku. Całe przedsięwzięcie warte jest prawie 10 mln zł. Na sumę tę składają się środki przekazane przez NCBR, PKO BP oraz sopocką firmę Microsystem, która chce produkować urządzenia skonstruowane przez inżynierów.

W

2016. Warto również wspomnieć o tym, że zespół naukowców z Politechniki Gdańskiej pod kierownictwem prof. Andrzeja Czyżewskiego ma na swoim koncie znaczne osiągnięcie – system CyberOko, który umożliwia sparaliżowanym osobom komunikowanie się ze światem, a w przypadku osób w śpiączce może służyć jako narzędzie do oceny poziomu ich świadomości oraz ćwiczeń w ramach rehabilitacji neurologicznej. System został już wprowadzony na rynek (rynkowa nazwa urządzenia to C-Eye) i jest wielokrotnie tańszy od podobnych stosowanych na świecie.

ubiegłym roku projekt został wyróżniony w zorganizowanym przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT konkursie Laur Innowacyjności

E-Handel w Polsce – luty 2017

35


Bankowość

PO 1 STYCZNIA CZEKAJĄ NAS ZMIANY NA RYNKU KREDYTOWYM Od 1 stycznia 2017 roku wchodzi w  ż ycie kolejna faza rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego – wkład własny przy kredycie hipotecznym został zwiększony do 20 proc. Czy potencjalni kredytobiorcy mają się czego obawiać?

36

E-Handel w Polsce – luty 2017


Bankowość

J

D

Jaki wkład własny? ak prognozują eksperci Metrofinance pośredniczący w uzyskiwaniu kredytów dla klientów Metrohouse, nie należy spodziewać się, że wszystkie banki zwiększą poziom obowiązkowego wkładu własnego klienta do 20 proc. To dobra wiadomość dla osób planujących zakup mieszkania. Dzięki takiemu rozwiązaniu zapisy wynikające z rekomendacji zostaną spełnione, a klient będzie miał szanse uzyskać kredyt o wyższym parametrze LTV (Loan to Value – stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości).

Designed by Kues / Freepik

Jest niemal pewne, że nadal wiele banków pozostanie przy dotychczasowym wariancie dozwolonym przez KNF oczekując 10 proc. wkładu własnego i ubezpieczenia pozostałej wartości od ryzyka niskiego wkładu własnego – mówi Tomasz Przyrowski, członek zarządu Metrofinance.

Ile wyniesie koszt ubezpieczenia niskiego wkładu własnego? odatkowe ubezpieczenie wiąże się z kosztem po stronie klienta. Jeżeli przyjmiemy zakup nieruchomości o wartości 300 tys. zł, to w pierwszym przypadku w jednym z dużych banków marża zostaje podwyższona o 0,25 proc. do czasu, kiedy saldo kredytu spadnie poniżej kwoty 240.000 zł. Miesięczny koszt takiego ubezpieczenia wyniesie zatem 133,62 zł, przy założeniu 30-letniego okresu kredytowania i oprocentowania 3,56 proc. W przypadku drugiego wariantu w innym banku jednorazowy koszt ubezpieczenia niskiego wkładu własnego wynosi 1170 zł.

Banki stosują różne rozwiązania. Jedne podnoszą oprocentowanie całego kredytu do czasu, kiedy saldo osiągnie 80 proc. wartości zaciągniętego kredytu. Inne natomiast pobierają opłatę za cały okres, kiedy kredyt będzie podlegał ubezpieczeniu i jest to składka jednorazowa – mówi Karol Smentoch, dyrektor Metrofinance w  Gdańsku.

Metrohouse

E-Handel w Polsce – luty 2017

37


Bankowość

Jak kredyt to przez Internet Pierwsze miesiące nowego roku to czas podsumowań. Analizując rok 2016, należy zauważyć, że był to czas zdecydowanie pomyślny dla instytucji pozabankowych, którym nie zaszkodziła nawet ustawa „antylichwiarska” z marca.

38

E-Handel w Polsce – luty 2017


Bankowość

J Z

ak pokazują dane zebrane przez Biuro Informacji Kredytowej, coraz więcej osób decyduje się na zaciągnięcie zobowiązania w instytucji pozabankowej niż w banku. Możliwość sprawdzenia opinii oraz szybkie porównanie kilku ofert sprawia, że pożyczki przez Internet zyskują rzesze zwolenników.

Designed by katemangostar / Freepik

Sukces instytucji pozabankowych badań przeprowadzonych przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych wynika, iż instytucje pozabankowe w 2016 roku zwiększyły wartość udzielonych pożyczek o prawie 60 proc. w odniesieniu do roku ubiegłego. Zwiększyła się także liczba pożyczkobiorców, która wzrosła o ok. 63 proc. W porównaniu do wyników sektora bankowego, firmy pożyczkowe odnotowały 18 proc. wzrost udzielanych pożyczek. Według danych BIK w ubiegłym roku Polacy zaciągnęli w instytucjach pozabankowych pożyczki o wartości około 5,2 mld zł.

D

Ustawa „antylichwiarska” ynamicznemu rozwojowi instytucji pozabankowych nie zaszkodziła wprowadzona w marcu ubiegłego roku, tak zwana ustawa „antylichwiarska”. Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi,

wszystkie firmy zobowiązane zostały do naliczania dodatkowych kosztów pożyczek według jednego, wspólnego dla wszystkich wzoru, czyli 25 proc. kwoty pożyczki plus 30 proc. tej kwoty w skali roku. Regulacje prawne miały zapobiec sytuacjom, gdy pożyczkodawcy żądali opłat niewspółmiernych do pożyczanych sum. związku z wspomnianą ustawą, firmy pożyczkowe dostosowały swoją ofertę do nowych przepisów, a przede wszystkim wprowadziły zmiany w terminach trwania umowy, tak by były one zgodne z bardziej restrykcyjnymi regulacjami. Na rynku finansowym pozostały jedynie te firmy, które potrafiły zaproponować swoim klientom atrakcyjne warunki spłaty pożyczek.

chętnie korzystamy z usług instytucji pozabankowych. Kredyty gotówkowe są natomiast bezpiecznym i stosunkowo tanim rozwiązaniem dla osób mających większe potrzeby lub plany finansowe.

I W

nstytucje pożyczkowe w Polsce w najbliższym czasie raczej nie będą miały powodów do niepokoju. Dane z analizy BIK-u wskazują, że ilość udzielanych przez nie zobowiązań finansowych będzie wzrastać systematycznie, zarówno w formie kredytów, jak i pożyczek krótkoterminowych.

Przyczyny popularności instytucji pozabankowych laczego pomimo ujednoliconego przelicznika odsetek w ubiegłym roku chętniej zaciągaliśmy kredyty w firmach pożyczkowych niż w bankach? Należy zauważyć, że pożyczkodawcy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów oraz tworzą oferty, które są wygodne oraz dostępne dla każdego. Kiedy staramy się o kredyt o wartości kilku tysięcy złotych, przemawia do nas łatwość i szybkość otrzymania pożyczki, dlatego

D

Dzięki wprowadzonym regulacjom prawnym – czyli tzw. ustawie „antylichwiarskiej”, sektor pozabankowy stał się pełnoprawnym uczestnikiem regulowanego rynku finansowego. – mówi Bogusław Kruczek, ekspert Kapitałowego Funduszu Pożyczkowego.

E-Handel w Polsce – luty 2017

39


Bankowość

BANK MILLENNIUM wprowadza ułatwienia dla przedsiębiorców Bank Millennium wprowadził możliwość automatycznego tworzenia raportów JPK_WB w f ormacie wymaganym przez Ministerstwo Finansów. Nowa usługa w  systemie bankowości internetowej Millenet dla firm znacznie ułatwi życie przedsiębiorcom zobowiązanym do dostarczania organom kontroli skarbowej plików w  t ym konkretnym formacie.

40

E-Handel w Polsce – luty 2017


Bankowość

O

bowiązek generowania plików JPK w Polsce został wprowadzony przez Ministerstwo Finansów 1 lipca 2016 r. Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 pracowników oraz przekraczających obroty 50 milionów euro lub o sumie bilansowej przekraczającej 43 miliony euro. W przyszłości obowiązek zostanie rozszerzony również na mniejsze przedsiębiorstwa.

Designed by Pressfoto / Freepik

J

Czym jest JPK? ednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) to zestaw danych eksportowany z systemów ewidencyjnych przedsiębiorstwa. Zawiera informacje o operacjach gospodarczych

za dany okres. Posiada ustandaryzowany układ i format (schemat XML) ułatwiający jego przetwarzanie. JPK jest narzędziem skutecznie wykorzystywanym w wielu krajach Unii, m.in. Austrii, Belgii, Danii, Holandii, Litwie, Luxemburgu, Niemczech, Słowenii, Szwecji, Portugalii i Wielkiej Brytanii. Korzyści dla przedsiębiorców aporty JPK dotyczące wyciągów bankowych mogą służyć zarówno jako raporty podstawowe - gotowe do przekazania kontroli skarbowej, jak i pomocnicze - umożliwiające weryfikację danych uzyskanych z systemów firmy. Klient zamawiający raport definiuje jedynie jego podstawowe parametry takie jak: okres rozliczenia, Urząd Skarbowy,

R

do którego raport ma być skierowany oraz dodatkowe osoby, które mają go otrzymać (wskazane osoby otrzymają wiadomość z linkiem do pobrania). Wygenerowany raport może sięgać do 6 lat wstecz i co ważne, zawierać informacje o wszystkich rachunkach obsługiwanych we wskazanym okresie, nawet jeśli w momencie zamawiania raportu są już zamknięte. Nowa usługa uruchamiana jest na podstawie pisemnego wniosku klienta.

E-Handel w Polsce – luty 2017

41


Franczyza

Mocna końcówka roku Carrefour otworzył 25 sklepów franczyzowych W grudniu sieć Carrefour powiększyła się o kolejne 25 sklepów franczyzowych. Nowe placówki zostały otwarte w  kilku regionach kraju, głównie w  województwie lubelskim i  na Mazowszu. Większość otwartych sklepów to sklepy Carrefour Express mini market oznaczone zielonym logo.

42

E-Handel w Polsce – luty 2017


Franczyza

N C

ajwięcej nowych sklepów uruchomiono na Lubelszczyźnie, m.in. w Chełmie i Puławach, pozostałe zostały otwarte m.in. we Włocławku, Nowym Mieście, Płocku, Krakowie, Kędzierzynie Koźlu i Warszawie. Dołączyły one do ponad 600 placówek stale rozwijanej sieci sklepów osiedlowych Carrefour. arrefour Polska stale modernizuje wszystkie posiadane formaty sklepów franczyzowych, aby dostosować wygląd i oferty sklepów do nowych trendów konsumenckich.

S

klepami franczyzowymi mogą zarządzać zarówno osoby z wieloletnim doświadczeniem handlowym, jak i dopiero zaczynający swoją karierę w prowadzeniu sklepu. Potencjalni franczyzobiorcy mogą liczyć na wsparcie ze strony sieci sklepów. Przed podpisaniem umowy Carrefour ocenia lokalizację i potencjał sklepu oraz ustala jego plan, wyposażenie i wizualizację. Następnie organizowane są szkolenia dla franczyzobiorcy i personelu oraz prace adaptacyjne w lokalu. Przez cały okres współpracy franczyzobiorca ma zapewnioną opiekę opiekuna regionalnego, który dba o standardy oraz udziela przydatnych sugestii.

Sklepy osiedlowe stanowią istotny element naszej strategii rozwoju multiformatowego. Nieustannie pracujemy nad nowymi rozwiązaniami i ofertą, żeby zapewnić naszym klientom nie tylko odpowiedni wybór towarów, ale i  wygodę zakupów. – mówi Marek Lipka, Dyrektor ds. Franczyzy i  Sklepów Convenience w Carrefour Polska. – Mamy nadzieję, że klienci nowych placówek będą zadowoleni z  pojawienia się sklepu Carrefour w  pobliżu ich pracy czy domu.

E-Handel w Polsce – luty 2017

43


Franczyza

SFINKS I FABRYKA PIZZY PODPISAŁY UMOWĘ INWESTYCYJNĄ Trzecia pod względem przychodów firma gastronomiczna w Polsce, Sfinks Polska pod koniec ubiegłego roku podpisała umowę inwestycyjną z  właścicielem Fabryki Pizzy. W  wyniku umowy ma nastąpić budowa sieci pizzerii pod nazwą marki, a  docelowo sprzedaż Sfinksowi wszystkich udziałów w spółce zarządzającej siecią Fabryka Pizzy. Współpraca spółek została podzielona na dwa etapy. Pierwszy, obejmujący budowę sieci, ma zostać zakończony do 31 marca 2018 roku. Drugi, zakładający rozbudowę sieci oraz nabycie udziałów w  Fabryce Pizzy, potrwa najpóźniej do 31 marca 2021 r. Wartość transakcji szacuje się od 6 do 10 mln zł.

44

E-Handel w Polsce – luty 2017


Franczyza

S

ylwester Cacek, prezes zarządu Sfinks Polska, w następujący sposób komentuje nawiązanie współpracy z siecią pizzerii:

Designed by Valeria_Aksakova / Freepik

Pizzerie od dłuższego czasu były w kręgu naszych zainteresowań. Nie bez znaczenia w  t ym kontekście jest popularność kuchni włoskiej, która plasuje się na drugim miejscu wśród wszystkich rodzajów kuchni w  Polsce. Jednocześnie koncept pizzerii bardzo dobrze rozwija się w  sieci, przez co doskonale wpisuje się w  biznes Sfinksa i  będzie go dobrze uzupełniać, tym bardziej, że możemy osiągnąć liczne synergie z  naszymi obecnymi sieciami.

W

ramach umowy Sfinks Polska, spółka zarządzająca sieciami restauracji Sphinx, Chłopskie Jadło oraz WOOK, na bazie umowy masterfranczyzy, zapewniła sobie wyłączne prawo do otwierania lokali pod szyldem Fabryki Pizzy do końca marca 2021 r. W pierwszym etapie będzie odbywała się rozbudowa sieci pizzerii w oparciu o uzgodniony harmonogram przy określonej w umowie minimalnej liczbie lokali, które zobowiązany jest otworzyć Sfinks. W tym okresie Sfinks przeprowadzi również pełne badanie due diligence spółki, na podstawie którego będzie mógł zadecydować o wcześniejszym rozpoczęciu drugiego etapu inwestycji bądź odstąpieniu od umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

P

rzez cały okres trwania umowy Sfinks będzie posiadał nieodwołalną opcję kupna wszystkich udziałów należących do Fabryki Pizzy. Jednocześnie Fabryka Pizzy na podstawie opcji sprzedaży będzie mieć prawo sprzedania udziałów Sfinksowi. Cena udziałów będzie wówczas uzależniona od terminu realizacji transakcji. Za 100 proc. udziałów w Fabryce Pizzy Sfinks zapłaci kwotę nie niższą niż 6 mln zł, ale nie wyższą niż 10 mln zł - w zależności od tego, która opcja zostanie wykorzystana.

S

Fabryka Pizzy jest ciekawym konceptem. Mimo iż w nazwie jest słowo pizza, to jednak ta sieć oferuje też inne ciekawe potrawy. Jakość serwowanych dań oraz oferta plasują tą markę wyżej niż przeciętne pizzerie. Jest to sieć rentowna, ale mała. Dlatego też umówiliśmy się, że w  pierwszej kolejności zajmiemy się rozwojem oraz weryfikacją procesu budowy i  zarządzania siecią, a  w  drugiej postaramy się przełożyć wspólne doświadczenia na znacznie bardziej dynamiczny rozwój. Takie podejście pozwala na bezpieczne spełnienie oczekiwań obu stron.

ylwester Cacek komentuje nawiązanie współpracy z liczącą obecnie 12 lokali siecią:

E-Handel w Polsce – luty 2017

45


Franczyza

Meta Seta Galareta w rękach Sfinksa Sfinks zawarł kolejną umowę przejęcia sieci. Należąca w stu procentach do Sfinks Polska spółka zależna podpisała umowę o współpracy z Cafe Contact, Inwento i Inwento 2, do których należą marki Meta Seta Galareta, Meta Disco oraz Funky Jim.

46

E-Handel w Polsce – luty 2017


Franczyza

Designed by Valeria_Aksakova / Freepik

P

odpisane porozumienie określa warunki, na jakich grupa Sfinks jest uprawniona nabyć te sieci, w tym przejąć marki i prawa do konceptów oraz obecnie funkcjonujące lokalizacje i umowy franczyzy. Wartość transakcji wyniesie od 5 mln zł do 8 mln zł. Dzięki zawartej umowie licencyjnej grupa Sfinks będzie mogła w ciągu 4 lat prowadzić działalność w ramach brandów Meta Seta Galareta, Meta Disco i Funky Jim ukierunkowaną na dalszy ich rozwój.

U

mowa o współpracy została zawarta na okres 4 lat. W tym czasie Sfinks ma podjąć decyzję, czy skorzysta z prawa nabycia konceptów. Zgodnie z porozumieniem

cena sprzedaży nie będzie niższa niż 5 mln zł i nie wyższa niż 8 mln zł netto.

W

przypadku realizacji transakcji należąca do Sfinksa będzie jedynym posiadaczem wszelkich praw własności intelektualnej wykorzystywanych w wymienionych markach. „Meta Seta Galareta” to sieć barów typu bistro nawiązujących swoim wyglądem do ducha epoki PRL-u. „Meta Disco” to kluby taneczne, zaś bar „Funky Jim” to pierwszy lokal w Polsce objęty patronatem marki Jim Beam.

Interesują nas koncepty posiadające ciekawy knowhow, a przy tym dające szanse rozwoju sieci. W przypadku Mety i Funky Jim mamy spełnione oba te warunki. Ponadto, jako że różnią się one założeniami marketingowymi od dotychczas prowadzonych przez nas konceptów, umożliwiają nam w dużej mierze dotarcie do innych grup docelowych, jednocześnie pozwalając generować liczne synergie w kontekście wszystkich naszych sieci, także zakupowe. – tak zawartą umowę przejęcia sieci komentuje Sylwester Cacek, prezes Sfinks Polska.

E-Handel w Polsce – luty 2017

47


Firma

Załóż firmę przez telefon Ministerstwo Rozwoju wprowadziło znaczne ułatwienia dla osób chcących założyć swoją działalność gospodarczą. Do tej pory firmę można było zarejestrować w urzędzie, przez Internet, a od 16 stycznia 2017 r. możemy to zrobić również przez telefon.

N

iektórzy wolą zadzwonić i porozmawiać z człowiekiem - nie z maszyną, ponieważ potrzebują więcej informacji. Z pomocą konsultanta mogą też liczyć na uniknięcie błędów w wypełnieniu wniosku. – komentuje wiceminister rozwoju, Tadeusz Kościński.

48

E-Handel w Polsce – luty 2017

N

owe usługi realizuje Centrum Pomocy Przedsiębiorcy biznes.gov.pl, nadzorowane przez Ministerstwo Rozwoju. Celem podjętych działań jest pomoc przedsiębiorcom w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy. Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem 801 055 088.

Designed by Prostooleh / Freepik

J

ak wygląda nowe ułatwienie dla przedsiębiorców? Jeśli chcemy założyć firmę, wystarczy nam jedynie telefon. W trakcie rozmowy telefonicznej konsultant wyjaśni nam zasady rejestracji działalności gospodarczej, przyjmie dane niezbędne do wypełnienia wniosku i wprowadzi je do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Po rozmowie otrzymamy sms z numerem wniosku, z którym będziemy mogli udać się do dowolnego urzędu gminy, gdzie urzędnik go wydrukuje i przedłoży do podpisu. Cały proces rejestracji firmy w zasadzie można wykonać zdalnie, wykorzystując do tego profil zaufany lub podpis elektroniczny.


Designed by Pressfoto / Freepik

Firma

LIFE SCIENCE – niedługo każdy z nas będzie znał ten termin Polska ma szansę stać się liderem w dziedzinie biotechnologii. W minionym roku liczba polskich firm biotechnologicznych wzrosła o 27 proc. Zdaniem specjalistów Polska ma szansę stać się jednym z liderów tego sektora. Czy ta szansa zostanie wykorzystana? Sukces firm zajmujących się biotechnologią zależny jest od wielu czynników.

E-Handel w Polsce – luty 2017

49


Firma

P

olska niewątpliwie ma dobre zaplecze naukowe, ale przedstawiciele firm biotechnologicznych podkreślają, że głównymi przeszkodami dla firm rozwijających się w tym sektorze handlu, pozostają brak dostępu do kapitału oraz regulacje prawne.

Sektor life science jest bardzo rozwojowy, ale istotną rolę odgrywa w nim regulator, którym jest państwo i  instytucje państwowe. Może on zarówno bardzo pomóc w  rozwoju tego rynku, jak i  stworzyć przeszkody prawne nie  do pokonania. Dlatego trzeba przyłożyć dużą uwagę do kwestii regulacyjnych, którymi otoczony jest sektor life science i  które rzutują na każde przedsięwzięcie – komentuje Paweł Hincz, radca prawny i  partner w  Kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.

M

Czym jest life science? odny ostatnio termin life science to projekty, opierające się na wiedzy z zakresu medycyny, farmacji, diagnostyki oraz nowych technologii IT. Głównym celem innowacyjnej branży jest stworzenie nowych leków oraz zaawansowanego sprzętu medycznego, ulepszenie diagnostyki chorób oraz podwyższenie standardów ludzkiego życia. Zespoły naukowców, wykorzystując wiedzę z różnych dziedzin, pracują nad tym, jak ulepszyć leczenie chorób oraz wydłużyć ludzkie życie.

R N

ynek biotechnologiczny w skali globalnej rozwija się bardzo dynamicznie. Wpływ na jego rozwój, zdaniem ekspertów, ma starzejące się społeczeństwo, rozwój nowych technologii oraz coraz większe nakłady finansowe, które jesteśmy gotowi wydać na zdrowie. Life science w Polsce a polskim rynku life science dopiero raczkuje. Według danych GUS w 2015 roku działalność w obszarze biotechnologii prowadziło zaledwie 160 spółek, co stanowi jednak wzrost w stosunku do roku poprzedniego aż o 27 proc. Wewnętrzne nakłady, jakie poniosły przedsiębiorstwa w tym sektorze rynku, wyniosły 989 mln zł, co stanowi wzrost o 22,4 proc. Innowacyjne rozwiązania kontra regulacje prawne egulacje prawne mogą zarówno hamować rozwój firm biotechnologicznych, jak i przyczynić się do jego rozwoju. Jak podaje Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, life science i biotechnologia mają

R 50

E-Handel w Polsce – luty 2017


Firma w naszym kraju znakomite warunki rozwoju -110 instytucji naukowych, 2,8 tys. naukowców zajmujących się biotechnologią, 6 dojrzałych klastrów biotechnologicznych. Dodatkowo osoby pracujące w tym sektorze mogą ubiegać się o dofinansowania oraz granty unijne.

N

P W

rognozy dla firm związanych z life science są bardzo obiecujące. Jak podaje firma doradcza Deloitte, do 2019 roku cały sektor biotechnologiczny ma szansę rosnąć w 9-proc. tempie, a jego łączne przychody mogą sięgnąć nawet 444,9 mld dol. ostatnim czasie w tematykę innowacyjnych przedsięwzięć wyraźnie angażuje się Ministerstwo Rozwoju, co stwarza szansę na realne wsparcie dla przedsiębiorców.

Słowa „innowacja” i „start-up” są w tej chwili niezmiernie modne i odmieniane przez wszystkie przypadki. Każdy jednak zdaje sobie sprawę z tego, że jeżeli gospodarka danego państwa nie będzie oparta na innowacjach, to będzie odtwórcza i pozostanie w erze industrialnej. Dlatego szczególnie cieszy postawa Ministerstwa Rozwoju, które mocno zaangażowało się w projekty innowacyjne. To daje nadzieję, że resort chce pomagać przedsiębiorcom w tym, aby ich innowacyjne rozwiązania i pomysły były realizowane na szerszą skalę – komentuje Paweł Hincz.

Designed by Pressfoto / Freepik

ieco odmienny pogląd na sytuację firm biotechnologicznych w Polsce przedstawiają badania Deloitte „Biotechnologia w Polsce. Branżowy punkt widzenia”. Wynika z nich, że zaledwie 29 proc. firm biotechnologicznych uznaje warunki gospodarcze w Polsce za dobre lub bardzo dobre dla rozwoju działalności. Dwie trzecie badanych jako główną niedogodność wskazało skomplikowany dostęp do finansowania. Według 71,4 proc. badanych obowiązujące w Polsce przepisy są zaledwie umiarkowanie korzystne, a tylko niecałe 30 proc. spodziewa się zmian na lepsze. Przeprowadzone badanie wykazało również, że 71,4 proc. przedstawicieli firm biotechnologicznych wiąże swoje oczekiwania dotyczące finansowania kapitałowego z polskimi i zagranicznymi funduszami typu private equity i venture capital.

Źródło: ©Newseria

E-Handel w Polsce – luty 2017

51


Firma

Rynek pracownika? Z pewnością rynek menadżerów i pracowników branży IT Coraz częściej mówi się o tym, że obecnie mamy do czynienia z rynkiem pracownika, a nie pracodawcy. Pogląd taki znajduje potwierdzenie w statystykach zaledwie 3,5 proc. specjalistów i menadżerów jest bez pracy. Najlepsi pracownicy mogą liczyć nawet na 20 ofert pracy rocznie.

52

E-Handel w Polsce – luty 2017


Firma

W

edług Głównego Urzędu Statystycznego pod koniec listopada ubiegłego roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy ukształtowała się na poziomie 1 313 000 osób. Liczba osób pozbawionych pracy obniżyła się w porównaniu z tym samym miesiącem rok wcześniej o 14,2 proc., czyli o 217 tys. Z szacunków resortu pracy wynika, że bezrobocie w Polsce pod koniec 2016 roku wyniosło 8,3 proc. Odsetek bezrobotnych jest znacznie niższy wśród specjalistów i menadżerów – wynosi on zaledwie ok. 3,5 proc. Taka sytuacja ma istotny wpływ na rynek pracy. Okazuje się, że pracodawcy muszą dokładać coraz większych starań, aby zrekrutować i zatrzymać wykwalifikowanych pracowników.

W

3xZ oraz Employer Branding jaki sposób firmy mogą zatrudnić i zatrzymać najlepszych kandydatów? Sposobów na to jest wiele. Główną motywacją jest oczywiście wysokie wynagrodzenie.

W roku 2016 pracodawcom najprawdopodobniej przyświecała będzie zasada 3xZ - zdobądź, zapłać i zatrzymaj pracownika.W ostatnich latach mogliśmy zaobserwować dynamiczny wzrost płac menadżerów i specjalistów, co pozwoliło nam zmniejszyć dystans do zarobków na analogicznych stanowiskach w Europie Zachodniej. Jeszcze kilka lat wcześniej zarabialiśmy nawet 20 proc. tego, co nasi zachodni sąsiedzi. Dziś najlepsi specjaliści mogą liczyć na porównywalne lub takie same zarobki, jakie oferowane są w krajach zachodnich.

etat potrafi ich znudzić po zaledwie kilku miesiącach. W związku z tym na znaczeniu coraz bardziej zyskuje Employer Branding, czyli działania firmy, mające na celu budowanie jej wizerunku „pracodawcy z wyboru”. Wbrew powszechnym opiniom, proces rekrutacji rozpoczyna się dużo wcześniej niż zamieszczenie oferty pracy, dlatego tak istotne dla współczesnego pracodawcy jest wykreowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa.

W

zatrzymaniu dobrego pracownika pomagają również inne profity pozafinansowe, jak np. prywatna opieka medyczna, czy karta Multisport. Okazuje się jednak, że dla specjalistów coraz większe znaczenie zyskują takie aspekty, jak: atmosfera w pracy, możliwość rozwoju na danym stanowisku lub renoma firmy. Wymienione wartości są istotne zwłaszcza dla pracowników z pokolenia Y, którzy często zmieniają pracę, poszukują nowych wyzwań, a zdobyty

Źródło: ©Newseria

E-Handel w Polsce – luty 2017

53


Firma

Spowolnione łącze to najbardziej optymistyczny scenariusz – 10 kroków do bezpiecznego Wi-Fi Kiedy ustawiamy hasło do Wi-Fi, pierwsze co przychodzi nam do głowy, to sąsiad korzystający z naszego łącza. Spowolnione działanie Internetu to jednak najmniej szkodliwa rzecz, która może nam się przydarzyć. Niezabezpieczona sieć Wi-Fi naraża nas na wiele innych, poważniejszych zagrożeń. Co zrobić, aby nasz sieć była bezpieczna? Wraz z firmą ODO 24 specjalizującą się w bezpieczeństwie informacji i ochronie danych osobowych, prezentujemy kilka prostych wskazówek.

54

E-Handel w Polsce – luty 2017


Firma

C

zym grozi niezabezpieczona sieć Wi-Fi? Przede wszystkim dostępem do zawartości sprzętu komputerowego, zasobów dysków oraz naszych haseł. Osoby, które je przejmą mogą np. włamać się na nasze konto bankowe i ukraść zgromadzone na nim środki – mówi Damian Gąska, specjalista ds. bezpieczeństwa informacji, ODO 24. W takim razie jak możemy uchronić nasz komputer oraz bankowe oszczędności? Oto 10 kroków do bezpiecznego Wi-Fi.

4.

Zablokuj rozgłaszanie sieci ystarczy, że zmienisz domyślą nazwę sieci Wi-Fi ustawioną przez producenta na własną i ją ukryjesz. Do wyłączenia rozgłaszania nazwy sieci bezprzewodowej wykorzystaj opcję „Broadcast SSID” i ustaw są na „DISABLED”. Dzięki temu osoby wyszukujące dostępnych sieci nie zobaczą twojej.

8.

Aktualizuj oprogramowanie routera ajlepiej jeśli zrobisz to zaraz po uruchomieniu routera. Możesz skorzystać z kreatora znajdującego się w jego interfejsie lub pobrać ze strony producenta właściwe oprogramowanie. Jest to najprostszy sposób na wykrycie błędów, braków funkcjonalności i luk bezpieczeństwa.

W N N W M A D P W W 1. Zmień hasło

administracyjne arto to zrobić już na początku, kiedy pierwszy raz uruchamiasz router. Jeśli ktoś będzie chciał włamać się do twojej sieci, zapewne spróbuje najpierw wykorzystać domyślne dane twojego urządzenia sieciowego, które znajdują się w ogólnodostępnym wykazie w Internecie.

2. Zdefiniuj adres,

z którego uzyskasz dostęp do konfiguracji urządzenia rzy pomocy opcji ACL (Access Control List) sprawdź, z jakiego adresu IP można uzyskać dostęp do konfiguracji routera, a także czy może być on ustawiony tylko z sieci lokalnej (LAN), czy z każdego miejsca na świecie (WAN). Dla zwiększenia bezpieczeństwa wybierz pozycję LAN.

3. Zaszyfruj transmisję

ykorzystaj dostępne rozwiązania, które wymuszają podanie hasła, gdy chcemy podłączyć się do sieci oraz kodują przesyłane przez nas dane. Zadbaj o to, by hasło było unikalne i złożone.

5. Sprawdzaj, kto jest

połączony do sieci ożesz to zrobić w panelu administracyjnym swojego routera. Pozwoli ci to na kontrolowanie, czy do twojej sieci nie są podpięte nieznane ci urządzenia.

6. Kontrola dostępu na

podstawie adresu MAC by uniemożliwić podłączanie nieznanych urządzeń do twojej sieci Wi-Fi, zastosuj filtrację adresów MAC (Mac AddressFiltering). Co prawda wymaga to poznania i wpisania adresów sprzętowych urządzeń (MAC Address) do panelu administracyjnego routera i może być uciążliwe, ale uchroni cię to przed podpięciem się do sieci osób postronnych.

9. Aktywuj zaporę sieciową

owoczesne routery posiadają wbudowany mechanizm filtrowania ruchu sieciowego - tzw. zaporę StatefulPacketInspection. Sprawdza ona przechodzące przez router pakiety i blokuje te, które nie spełniają określonych parametrów, dlatego warto mieć ją aktywną.

10. Ukształtuj swój sygnał

radiowy zięki temu wzmocnisz bezpieczeństwo sieci Wi-Fi. Umieść router w centralnym miejscu lokalizacji, na obszarze której ma być dostępny sygnał.

7. Skonfiguruj dostęp dla dzieci

ykorzystaj do tego opcję zarządzania dostępem, a w niej kontrolę rodzicielską. Pozwala ona na ograniczenie dostępu poszczególnych urządzeń do wskazanych domen czy słów kluczowych, a także określenie w jakich godzinach dostęp do sieci jest aktywny.

ODO 24 – to firma, oferująca kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i  bezpieczeństwa informacji. Stawia na merytorykę, praktyczne rozwiązania oraz trwałe relacje z  klientami budowane w  oparciu o partnerstwo, uczciwość i  zaufanie. Swoim klientom pomaga chronić dane, minimalizując ryzyko związane z  kontrolą, wyciekiem lub ich utratą.

E-Handel w Polsce – luty 2017

55


Firma

WYBIERASZ SIĘ NA FERIE ZIMOWE ZA GRANICĄ – PAMIĘTAJ O UBEZPIECZENIU Od 16 stycznia do 26 lutego w polskich szkołach trwają ferie zimowe, a entuzjaści zimowych sportów myślą o urlopie. Zanim jednak wybierzemy się na narty lub snowboard, warto przypomnieć sobie o ubezpieczeniu.

56

E-Handel w Polsce – luty 2017


Firma

W

edług badania przeprowadzonego przez Diners Club Polska na urlop zimowy w tym roku wybierze się niecałe 20 proc. Polaków, z czego 35 proc. spędzi go za granicą. Jako cel zimowych podróży wybieramy najczęściej ośrodki krajowe lub państwa Unii Europejskiej- jedynie 5 proc. badanych spędzi zimowy urlop poza Europą. Zdecydowana większość przedstawicieli tej grupy (niemal 80 proc.) zamierza ubezpieczyć się z tytułu zagranicznej podróży. Designed by Onlyyouqj / Freepik

B W

Zimą bardziej przezorni ez żadnego zabezpieczenia na zimowe ferie wyjedzie niecałe 11 proc. Polaków, wobec 22 proc. latem. O tej porze roku wyjeżdżamy najczęściej, by uprawiać sporty zimowe, które niosą za sobą dość duże ryzyko urazu. Chociaż każdy stara się ograniczyć wydatki związane z urlopem, rezygnując z ubezpieczenia, możemy ściągnąć na siebie jeszcze większe koszty. nadchodzącym sezonie zimowym z oferty ubezpieczyciela zamierza skorzystać ponad połowa osób wyjeżdżających za granicę (wobec 28 proc. latem). 17 proc. ankietowanych wykupi natomiast standardowe ubezpieczenie w biurze podróży. Z innej formy ubezpieczenia, np. zawartego w karcie kredytowej skorzysta 7 proc. respondentów. O czym powinniśmy wiedzieć, wybierając polisę? ybierając polisę, powinniśmy zapoznać się z ofertami dostępnymi na rynku. Warto wziąć pod uwagę zakres świadczeń, sumę gwarantowanego ubezpieczenia i listę wyłączeń, czyli zdarzeń

W

i chorób, których ubezpieczenie nie obejmuje. Przykre konsekwencje braku ubezpieczenia iedy planujemy wyjazd za granicę, zapoznajmy się z kosztami opieki medycznej w poszczególnych krajach. Leczenie związane z wypadkiem na stoku narciarskim w Szwajcarii może przekroczyć nawet 20 tys. euro. Należy liczyć się z tym, że koszt transportu medycznego jest wprost proporcjonalny do odległości. Wybierając się w dalsze zakątki świata, jesteśmy narażeni na większy koszt awaryjnego powrotu do kraju.

K Z

wymienionych powyżej powodów, tak ważne jest dokładne zapoznanie się z ofertami polis, które wykluczają często nawet najbardziej popularne zimowe sporty, jak np. narciarstwo. Pamiętajmy również o tym, że wydawana przez NFZ karta EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zagranicznego) gwarantuje tylko podstawową opiekę zdrowotną w krajach europejskich, w dodatku płatną w większości państw.

Zanim wykupimy dodatkową polisę upewnijmy się czy odpowiedniej ochrony nie zapewnia już ubezpieczenie zawarte w używanych przez nas produktach finansowych, np. kartach płatniczych. Na rynku są dostępne karty kredytowe, które zawierają kompleksowy pakiet ubezpieczenia podróży zagranicznej, obejmujący m.in. koszty leczenia, zakupu lekarstw i transportu do kraju. Warto również pamiętać, że standardowe ubezpieczenia oferowane przez biura podróży bywają mocno okrojone i zawierają wiele wyłączeń - doradza Katarzyna Fatyga z Diners Club Polska.

Diners Club Polska jest jedynym niebankowym wydawcą na terenie Polski, który wydaje karty działające jako obciążeniowe i kredytowe jednocześnie, z okresem bezodsetkowym do 59 dni i atrakcyjnym oprocentowaniem kredytu karty w wysokości od 6 proc. Karty Diners Club są dedykowane małym i średnim firmom, przedstawicielom wolnych zawodów i aktywnym podróżnikom, oraz wszystkim, którzy cenią wygodę i bezpieczeństwo.

E-Handel w Polsce – luty 2017

57


FMCG

Brześć promował swoją markę na międzynarodowych targach Firma Brześć promowała swoją markę podczas targów ISM w Kolonii. Targi ISM to jedna z największych i najważniejszych międzynarodowych imprez w branży słodyczy i przekąsek. Tegoroczna, 47. edycja odbyła się w dniach 29 stycznia – 1 lutego.

58

E-Handel w Polsce – luty 2017


FMCG

Designed by kues1 / Freepik

M

iędzynarodowe Targi Słodyczy i Przekąsek ISM przyciągają co roku najważniejszych producentów słodyczy, przedstawicieli sieci handlowych oraz hurtowników z całego świata. Zgodnie z szacunkami organizatorów, w tym roku na imprezie pojawiło się ok. 1600 wystawców z 65 krajów. Z perspektywy uczestników wydarzenie jest przede wszystkim okazją do promocji swojej oferty wśród obecnych i potencjalnych kontrahentów, ale również szansą na obserwację trendów i nowości w branży.

D

la Zakładu Produkcji Cukierniczej Brześć własne stoisko na targach to przede wszystkim okazja do promocji swojej nowej marki eksportowej – Crispico. Pod nową marką oferowane są flagowe produkty firmy z ciasta ptysiowego: słomka ptysiowa z cukrem, z cynamonem oraz ciesząca się rosnącą popularnością słomka pełna nasion.

W związku ze stagnacją na rodzimym rynku słodyczy, od kilku lat koncentrujemy się na działalności eksportowej. Dotychczas produkowaliśmy słodycze głównie pod marki własne zagranicznych sieci. Dzięki Crispico chcemy zwiększyć świadomość zagranicznych konsumentów odnośnie naszych produktów oraz budować silny, międzynarodowy i  rozpoznawalny brand – mówi Arkadiusz Drążek, dyrektor ds. handlowych w  firmie Brześć.

E-Handel w Polsce – luty 2017

59


FMCG

TRUNEK Z PIANKĄ POPULARNIEJSZY NIŻ WÓDKA Polska słynie z produkcji jednych z najlepszych wódek na świecie, a biała, czysta zdaje się dobrze zadomowiona na naszym rynku. Tymczasem okazuje się, że Polacy coraz częściej sięgają po kufel niż po kieliszek.

60

E-Handel w Polsce – luty 2017


FMCG

T Designed by Montypeter / Freepik

rzech na czterech pełnoletnich Polaków, kupując alkohol na własny użytek, wybiera piwo. Po alkohol sięga aż ośmiu na dziesięciu z nas i tylko co piąty Polak deklaruje, że w ogóle nie kupuje napojów procentowych – takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego pod koniec ubiegłego roku przez ARC Rynek i Opinia. Mężczyźni częściej niż kobiety kupują alkohol i preferują trunki wysoko procentowe, kobiety zaś wino.

J A Z

Zdecydowana większość pełnoletnich Polaków kupuje alkohol, przy czym piwo triumfuje nad innymi trunkami. Popularność tego trunku może wynikać z jego przystępności cenowej oraz niskiej zawartości procentowej alkoholu w tym napoju. Istnieje jeszcze jedno, bardzo ciekawe zjawisko związane z piwem: od kilku lat obserwujemy rewolucję piwną na polskim rynku, gdzie małe, regionalne browary w coraz bardziej wyrazisty sposób zaznaczają swoją obecność. W Polsce, co chwila otwiera się nowy bar serwujący różne odmiany i smaki piw – od dyniowych, przez wędzone, aż po kwiatowe - komentuje Paweł Jurowczyk, Senior Project Manager z ARC Rynek i Opinia.

ak wynika z badań, piwo zdominowało gusta Polaków. Kolejne najpopularniejsze alkohole to wino (42 proc.) oraz wódka biała (36 proc.). W przypadku mężczyzn najbardziej popularnym alkoholem jest piwo, ale też wódki białe, whisky i inne mocne trunki, min. koniak, gin, brandy. Piwo dla siebie, wino na prezent lkoholem, który najczęściej wybieramy na prezent jest wino – kupuje je ponad jedna trzecia Polaków. 23 proc. badanych wręcza butelkę whisky, a 15 proc. białej wódki.

badań wykonanych przez ARC Rynek i Opinia można wywnioskować, że jedna piąta kupujących alkohol sięga tylko po ulubioną markę, a 15 proc. kupuje alkohol, gdy jest on w promocyjnej bądź atrakcyjnej cenie. Tylko co dziesiąty kupujący alkohol, deklaruje, że jest otwarty na nowe, nieznane produkty i w związku z tym chętnie je nabywa. Według 64 proc. respondentów stoiska alkoholowe powinny oferować jak najwięcej różnych produktów, w tym również regionalne.

ARC Rynek i Opinia już od 25 lat przeprowadza badania marketingowe oraz sondaże opinii publicznej i ma stałe miejsce wśród najlepszych instytutów badawczych w Polsce. Dzięki przynależności do największej międzynarodowej sieci zrzeszającej niezależne agencje badawcze – IriS – realizuje projekty badawcze w Europie i na świecie. Instytut ARC Rynek i Opinia posiada certyfikat jakości pracy ankieterów PKJPA , a wszystkie badania są realizowane w zgodzie ze standardami ESOMAR-u.

E-Handel w Polsce – luty 2017

61


Katalog e-commerce Moda

TOP SECRET

Bonprix

Czasnabuty.pl

APART

Douglas

Yves Rocher

Babyland

TOMI

Pati i Maks

Media Markt

SATURN

Uroda

Dziecko

Elektronika

RTV Euro AGD

62

E-Handel w Polsce – luty 2017


Katalog e-commerce Dom i ogród

home&you

Leroy Merlin

Selgros

Taniaksiążka.pl

Gandalf

Bonito

CEFARM

Citysport

4F

Krakvet

Broń.pl

Rebel.pl

Kultura

Sport i zdrowie

Pozostałe

E-Handel w Polsce – luty 2017

63


Subskrybuj

teraz I nie przegap kolejnego numeru! Już 5 marca!

E-Handel w Polsce – luty 2017

Handel w Polsce - 2/2017  

Handel w Polsce - 2/2017 Gospodarka | Handel | E-commerce | Bankowość | Firma | Franczyza Kto odpowiada za upadek firmy Atlantic? Czy stocz...

Handel w Polsce - 2/2017  

Handel w Polsce - 2/2017 Gospodarka | Handel | E-commerce | Bankowość | Firma | Franczyza Kto odpowiada za upadek firmy Atlantic? Czy stocz...

Advertisement