Page 1

HANDELSHÖGSKOLAN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

UTBILDNINGAR 2017

> Ekonomprogrammet > Logistikprogrammet > Juristprogrammet > Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram > Fristående kurser > Masterutbildningar

Vardagslivet i fem bilder: FÖLJ MED JACQUELINE EN VANLIG DAG PÅ HANDELS Miljövetenskap en vinnare: ALLA MINA JOBB HAR VARIT DRÖMJOBB! Gustav valde Göteborg: DET GÅR ATT FÅ SÅ MÅNGA NYANSER HÄR


VÄLKOMMEN TILL HANDELSHÖGSKOLAN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET ! Vår forskning och utbildning ska bidra till samhällsutvecklingen i stort. Därför tar vi oss an de utmaningar som världen står inför idag, exempelvis klimatförändringar, global resursfördelning och de politiska och finansiella systemens sårbarhet. Detta gör vi med ett tvärvetenskapligt angrepps­sätt, där forskare och lärare från olika ämnen arbetar tillsammans.   Som student får du en bred bas att stå på inför språnget ut i ­ arbetslivet. Du bygger successivt dina tillgångar i form av kunskaper, verktyg och färdigheter. Du lär dig samla och analysera information. Du skolas i kritiskt tänkande, att ifrågasätta det existerande och utveckla nya förslag till lösningar. Åren som student handlar också om personlig utveckling, till ­exempel genom diskussioner med kursare och lärare, extrajobb, resor och andra erfarenheter.    Med detta i ryggen är du väl rustad för en öppen, föränderlig och komplex värld.

Per Cramér, rektor


INNEHÅLL: DETTA ÄR HANDELS4 Fokus på hållbarhet5 Nära samarbete med näringsliv och samhälle6 Internationell studiemiljö7 Bredare är bättre8 Forskningsbaserad utbildning9 I GÖTEBORG ÄR ALLT INOM RÄCKHÅLL10 FÖLJ MED EN VANLIG DAG PÅ HANDELS11 ETT BRETT UTBUD AV UTBILDNINGAR Handelshögskolans ekonomprogram12 Handelshögskolans ­logistikprogram13 Juristprogrammet14 Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram15 Fristående kurser: ekonomisk geografi,  16 ekonomisk historia, företagsekonomi, juridik, kulturgeografi, nationalekonomi, statistik Handelshögskolans masterprogram 17 STUDENTKÅREN8 CAREER SERVICE FINNS FÖR DIG9 STUDENTAMBASSADÖRER17 SÅ HÄR ANSÖKER DU17 VAD HÄNDER EFTER EXAMEN?18

SVERIGES ENDA ”TRIPLE CROWN”-ACKREDITERADE HANDELSHÖGSKOLA ! Handelshögskolan har de tre mest prestigefyllda, internationella ackrediteringarna för ­handelshögskolor – EQUIS, AACSB och AMBA. Bara drygt 70 skolor i världen har denna ”Triple Crown”ackreditering. Handelshögskolan i Göteborg är en av dessa, och den enda i Sverige!   Det visar att vi är en handelshögskola med hög kvalitet, även vid en internationell jämförelse, och att vi hela tiden utvecklas i takt med omvärldens krav och förändringar. Ackrediteringarna är främst relaterade till företagsekonomi, men speglar styrkan i hela vår verksamhet.   Ackrediteringarna stärker vårt varumärke och för dig som student finns det flera fördelar med att läsa på en ”triple crown”-ackrediterad skola: • Garanterat hög kvalitet, som lever upp till internationella, högt satta standards. • Din utbildning möter kraven på framtidens arbetsmarknad. • Större möjligheter att knyta avtal om studentutbyte med universitet av högsta kvalitet. • En examen från en internationellt erkänd skola stärker din anställningsbarhet.


Följ oss på Instagram

# THIS IS HANDELS INTERNATIONELL STUDIEMILJÖ

BREDARE ÄR BÄTTRE

På Handelshögskolan gör vi dig redo för en internationell karriär. Du pluggar i en inter­nationell studiemiljö med internationella perspektiv i utbildningen. Och du har goda möjligheter att läsa en utbytes­termin på något av våra 150 partner­universitet runt om i världen.

En bredare förståelse gör dig bättre rustad att möta framtidens utmaningar. Därför strävar vi alltid efter att presen­tera olika perspektiv och synsätt i din utbildning. Handelshögskolan har också ett brett utbud av ­program och kurser och du får utbyta erfarenheter med studenter från olika delar av Sverige och världen, vilket vässar både dig som person och ditt cv lite extra!

NÄRA SAMARBETE MED NÄRINGSLIV OCH SAMHÄLLE Som student kommer du att möta våra partners från näringsliv och samhälle genom hela din utbildning. De kommer att dyka upp som gästföreläsare, när du ska skriva uppsats och så småningom k ­ anske erbjuda dig ett jobb.

FORSKNINGSBASERAD UTBILDNING Med lärare som också forskar kan vi förmedla de senaste rönen och du får verktyg för att tänka kritiskt. Att ifrågasätta och formulera dina egna argument är en viktig ­egenskap för din framtida karriär!

FOKUS PÅ HÅLLBARHET Vi tror att kunskaper i hållbarhet är bra både för världen och för din professionella utveckling. Hållbar­hetsfrågor är på agendan hos i stort sett alla företag idag, oavsett bransch. Vi ger dig verktygen för att hantera utmaningarna och göra skillnad! Hållbarhet ingår i alla våra program på grundnivå.

PULS STORSTADSDSLUGN ÅR OCH SKÄRG A GÅNG PÅ SAMM ger mitt centrala

lig och ögskolan öjligheter Handelsh p o h pingm s d e . d m n , Göteborg gångavstå ställen på ed a m k fi n e a ig lm mys r Saltho r väder så ä te t e n fi h r g ä jli t ö e m Om d r o ch bad o p lip k a sina härlig resa bort! pårvagns bara en s

4


FOKUS PÅ HÅLLBARHET Ann-Sofie Gullbring kombinerade företagsekonomi med miljövetenskap och fick en utbildning som har genererat en rad spännande jobb – både i Sverige och utomlands.

”ALLA MINA JOBB HAR VARIT DRÖMJOBB” När Ann-Sofie berättade om planerna på att ­studera Samhällsvetenskapligt miljövetar­program på Handelshögskolan fanns det ­personer i omgivningen som avrådde.   – De tyckte det lät flummigt och undrade vad det egentligen fanns för jobb. Men jag stod på mig och det är jag väldigt glad för. Karriären har varit spikrak och alla min jobb har varit drömjobb.

Ny transportstrategi för SKF Hos sin första arbetsgivare SKF, fick Ann-Sofie så småningom ansvar för att hållbarhetssäkra koncernens globala transporter.   – Vi jobbade med att minska flygfrakter och för­bättra ledtider, med fill-rate i lastbilarna och tittade även på förpackningarna för att optimera lastbarheten. Många tänker att miljöinsatser är förknippade med kostnader, men ofta redu­­cerar det resursanvändandet och mynnar ut i bespa­ ringar, berättar Ann-Sofie.   Efter fyra år på SKF var Ann-Sofie redo att prova något nytt.

Med IKEA i Dubai

till de etiska och miljömässiga kraven när IKEA öppnade sitt första varu­lager i Dubai.   – Arbetarna i Dubai har tuffa levnadsvillkor. Ibland saknas basala saker som pass och anställningskontrakt. Jag fick verkligen kavla upp ärmarna. Men det var också väldigt givande eftersom jag gjorde något bra och viktigt.   Nu är hon på väg mot nästa drömjobb, som Head of Corporate Social Responsibility för Getingekoncernen.

Styrkan kommer från Handels Att driva miljöfrågor i stora organisationer är inte helt lätt när man ­kommer som nyutexaminerad.   – Även när jag kom som gröngöling så vågade jag ifråga­sätta, göra min röst hörd. Det lärde jag mig på Handels, säger ­Ann-Sofie G ­ ullbring.   Idag ser hon sig som affärs­utvecklare och menar att hållbarhet ger konkurrens­fördelar på arbetsmarknaden oavsett vad du ska arbeta med.

Som Sustainability Developer på IKEA fick hon bland annat se till att leverantörerna levde upp

MÅNGA STUDENTER VILL ENGAGERA SIG FÖR HÅLLBARHET > hass.hhgs.se > facebook.com/HandelsStudents ForSustainability

Studentföreningen Handels Students for Sustain­ability (HaSS) har som mål att göra skolans s­ tudenter till “utmaningsdrivna förändring­s­agenter för en hållbar samhälls­ omställning”. Uppenbarligen fungerar det. Det är många studenter som vill engagera sig i hållbar­hets­frågorna. Styrelsen får så många projektförslag från medlemmarna

att de knappt hinner med. Föreningen stöttas också av Handelshögskolan. Sedan 2013 har Handels­högskolan en strategisk målsättning att alla program­studenter ska ha kunskap och färdig­heter rela­terade till sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetsfrågor. Verksamheten inom HaSS är ett bra komplement.

5


NÄRA SAMARBETE NED NÄRINGSLIV OCH SAMHÄLLE

KERSTIN RENARD, HR-CHEF VOLVO GROUP:

”ETT AV ÅTTA UNIVERSITET I VÄRLDEN VI VALT SOM TALANGPARTNERS” Med runt 100 000 anställa i 190 länder måste Volvo Group arbeta långsiktigt med sin talang­försörjning. Handelshögskolan i Göteborg har, som ett av åtta universitet i världen, blivit utvald som Preferred Talent Partner.   – Vi har valt ut några universitet som vi vill samarbeta med lite mer fokuserat och över tid. Vi tittar på sådant som ­kvalitet på utbildningen och internationella relationer med andra u ­ niversitet, och förstås att det finns ett utbildnings­ innehåll som passar vårt behov, säger Kerstin Renard.

Förutom de rent funktionella kompetenserna så blir de sociala egenskaperna och mångfalds­perspektivet allt viktigare för anställ­nings­barheten.   – Att ha kommunikationsförmåga, vara ödmjuk och kunna sam­arbeta med olika ­kulturer är ­viktiga egen­skaper, säger Kerstin Renard.

KONTAKT MED NÄRINGSLIVET Ett nära samarbete med näringslivet är självklart för oss. Faktum är att det var Göteborgs näringsliv som tog initiativet till att skapa Handelshögskolan i Göteborg 1923. I dag är ett stort antal företag och organisationer med och stödjer Handelshögkolans verksamhet, bland annat som partnerföretag. SENIOR PARTNERS

ASSOCIATE PARTNERS

6

GADDEN är nordens största arbetsmarknadsmässa som arrangeras av kåren. De håller också i REKON och GAIUS som är två andra stora mässor specifikt för revision och juridik. Mässorna är en mötesplats där du som ­student får möjlighet att träffa en mängd olika företag och skapa värdefulla kontakter. Det är också ett ypperligt tillfälle att ta reda på vilka yrken och branscher som kan passa dig i framtiden!


INTERNATIONELL STUDIEMILJÖ

Handelshögskolan har ca 150 partneruniversitet runt om i världen. Här ser du studenternas egna bilder från sina utbytesterminer.

PLUGGA UTOMLANDS

Genom att studera utomland s kan du skaffa dig den erfarenhet och värl dsvana som behövs för att kunna kvalific era dig till de mest intressanta jobben. Du får möj lighet att lära känna ett nytt land och en ny kultur samtidigt som din utbildning får en unik profil. Som student på Handelshög skolan finns det goda möjligheter att studera utomlands under en eller två terminer. Utlands studierna blir tillgodoräknade i din svensk a examen och förlänger därmed inte den tota la studietiden.

7


BREDARE ÄR BÄTTRE

”DET GÅR ATT FÅ SÅ MÅNGA NYANSER HÄR” Gustav flyttade från Ängelholm till Göteborg för att få en internationell touch på sina ekonomistudier – men också för att få en bra blandning på både lärandet och livet. Gustav Andersson är inne på sista året på masterutbildningen International Business and Trade, en resa som började i skånska Ängelholm.   – Nästan alla mina vänner skulle läsa vidare i Lund, men vi hade ju redan umgåtts i 18 år. Jag ville prova något nytt. Dessutom var det just inter­nationella affärer jag var intresserad av, berättar Gustav.

Ekonomi med språklig inriktning Redan på kandidatnivån siktade Gustav mot en internationell framtid och valde ekonomi med språklig inriktning på Handelshögskolan.   – Just språkkurserna läste vi på Humanistiska fakulteten och där träffar man ju också andra typer av människor. Det går att få så många nyanser här, säger Gustav.

Fler perspektiv på världen Överhuvudtaget upplever Gustav att stor blandning av människor, inte minst i sin nuvarande masterklass.   – Vi har folk från Italien, Kina, Vietnam, Litauen, Frankrike, Kanada och Nigeria. Det ger intressanta diskussioner om olika affärskulturer. Det är väldigt bra att ha den förståelsen. Jag älskar den öppna miljön. Det är just det som gjort att jag valt att läsa även mastern här, säger Gustav.

Gustav är vid sidan om sina studier student­ambassadör och engagerad i Handelshögskolans arbete med breddad rekrytering där bl.a besök på högstadieskolor i Göteborgs förorter ingår som en viktig uppgift.

JOBBA SOM KONSULT ELLER DANSA BALETT Genom Handelshögskolans i Göteborg Studentkår (HHGS) utvecklas du även utanför studierna. Student­kåren är fylld av entreprenörsanda och gör att din tid på Handelshögskolan blir ännu mer givande och rolig.   Genom HHGS får du också chansen att testa dina kunskaper i praktiken. Det kan till exempel vara som projektledare för en av studentkårens tre arbetsmarknadsdagar, som studentkonsult på något av de sex studentdrivna bolagen eller via engagemang i någon av kårens många föreningar som erbjuder bland annat mentorskap, musik- och sportaktiviteter. Genom HHGS möter du både entreprenörer och företagsledare i närings­livet och engagerade studiekompisar – du får helt enkelt personliga kontakter som vidgar dina möjligheter.

HHGS arbetar också aktivt med utbildnings­ bevakning. Kåren representerar studenterna i alla beslutsfattande organ på Handelshögskolan och påverkar på så vis utbildningens innehåll, pedagogik och inriktning.   Sociala aktiviteter är viktigt under studietiden, HHGS egen studentdrivna pub – Handelspuben är den naturliga mötesplatsen för Handels­ högskolans studenter. Här skapas nya kontakter som överskrider programgränserna samtidigt som du får minnen att se tillbaka på.   Studentkåren ser också till att du får en flyg­ande start på ditt studentliv. Redan före terminsstart har HHGS aktiviteter där alla nya studenter kan samlas för att lära känna staden, skolan och varandra på ett ofta oförglömligt sätt. Se till att du är på plats i mitten av augusti! Läs mer om studentkåren på www.hhgs.se

8

Få praktisk ot genom någ erfarenhet rföretagen av de sju kå onsulting, – Handelsc sterna eller ­Handelsjuri  ! rketing m.fl Handelsma hhgs.se Läs mer på


FORSKNINGSBASERAD UTBILDNING

EN HEL VÄRLD AV KUNSKAP RAKT IN I DIN UTBILDNING Just nu spenderar 16 gästprofessorer från världens alla hörn delar av sin tid här hos oss. De medverkar i forskningsprojekt och delar med sig av sin kunskap till partners och studenter. Ta tillfället i akt och träffa en av dem, innovationsexperten Astrid HeidemannLassen. All undervisning på skolan baseras på forskning. En nära relation mellan undervisning och forskning ger tydliga fördelar. Det blir en garant för att de kunskaper som ­förmedlas är aktuella och det gav ett vetenskapligt förhåll­ ningssätt, där kritiskt tänkande är en viktig ingrediens.   – När jag är i Göteborg vill jag gärna spela en aktiv roll både inom forskning och undervisning på Handels­ högskolan. Undervisning är ett viktigt element när det gäller att sprida akademisk kunskap. Dr. Astrid Heidemann Lassen, Associate Professor i Innovation Management vid Center for Industrial Production, ­A alborg University. I Göteborg kommer hon främst att undervisa på masterprogrammet Knowledgebased entrepreneurship.

Kunskapsintensivt entreprenörskap Astrid arbetar normalt som ­professor på Aalborg Universitet i Danmark och ligger bakom många ­publikationer.   – Jag gillar särskilt boken Managing KnowledgeIntensive Entrepreneurship som jag skrev tillsam­mans med Maureen McKelvey på Handels­högskolan. Jag trivs med att se hur den utvecklar studenternas kunskaper inom området, säger Astrid.

PROFESSIONELLA COACHER Career Service finns för dig Career Service erbjuder kostnadsfri coaching och vägledning under hela din studietid och i upp till två år efter att du har tagit din examen. Du kan välja mellan individuella samtal, workshops och seminarier kopplade till färdigheter och teman som har med arbetslivet och samhället i övrigt att göra.    Career Service är en del av skolans Externa Relationer som hjälper dig att börja bygga broar till ditt kommande professionella liv. Vi är här för att guida dig i att plocka fram det bästa i dig och se hur du kan koppla ihop din passion och dina talanger med din utbildning, i syfte att styra mot en rätt startplats i arbetslivet – där du kan göra skillnad. 9


I GÖTEBORG ÄR ALLT

INOM RÄCKHÅLL

Photo: Beatrice Törnros / Mediabank

Göteborg&Co

Göteborg är lika mycket storstad som studentstad. Det finns kaféer, klubbar och restauranger för alla smaker och plånböcker. Musikscenen är livlig, oavsett om du gillar alternativ musikkultur, eller mer mainstream. Sport, konst, kultur och natur – om det finns så kan du hitta det här. Mitt i stadens hjärta ligger också Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. I Göteborg är allt inom räckhåll. Om du tycker om att vandra, cykla, klättra eller paddla så hittar du det inom promenad-, eller åtminstone cykelavstånd. Staden har 800 km cykelbanor, 50 000 träd och 175 kvadratmeter grönområde per innevånare! En resa till den vackra skärgården tar bara en timme från centrum och kostar inte mer än spårvagnsbiljett.   Om du vill komma i kontakt med intressanta framtida arbetsgivare så finns det ett flertal globala företag som har sina huvudkontor i Göteborg och Handelshögskolan har en nära relation med många av dem.   För mer information om studentlivet i Göteborg, besök www.gu.se/gothenburg.

Valkon Photo: Jorma

en/ Me diaban

k Göteborg&C

o

Göteborg är också en modestad och många Göteborgsbaserade varumärken är framgångsrika internationellt. Den kreativa modescenen går hand i hand med vårt breda musikoch kulturliv.

10

Photo: Jennie Smith/ Mediabank Göteborg&Co


Förmiddagen fortsätter med en föreläsning i helklass i Malmstensalen.

Dagen börjar med en lång frukost och jobb hemifrån för ett av studentkårens bolag – Handels Consultning.

FÖLJ MED EN VANLIG DAG PÅ HANDELS

Tredje dagen i rad jag käkar korv stroganoff till lunch.

Du undrar säkert fortfarande – hur är det egentligen att läsa på Handelshögskolan? Följ med juridik­studenten Jacqueline Leong genom en ganska vanlig dag i hennes studentliv.

Organiserat kaos när case-uppgiften ska lösas.

Dagen avrundas med ett foto­uppdrag för Handels Exponering, en av föreningarna på skolan. Det finns kårföreningar för nästan allt!

m L ä s me r o ningar re fö s n re Kå ma ng på och evene gs.se h .h www

11


180 hp

HANDELSHÖGSKOLANS ­EKONOMPROGRAM Handelshögskolans ekonomprogram är en av de mest attraktiva ekonomutbildningarna i ­Norden. Programmet ger dig kvalificerade kunskaper och färdigheter för en ­karriär inom svenskt och internationellt näringsliv och förvaltning.

MÅL Programmet är ett ekonomprogram med sju olika inriktningar (analytisk, engelsk, fransk, spansk, tysk, japansk, kinesisk). Samtliga leder till en ekonomie kandidatexamen.   Under studietiden övar du upp din förmåga att integrera kunskap om olika ämnen för att analysera, bedöma och hantera komplexa ekonomiska företeelser, frågeställningar och situationer. Kopplingen mellan ekonomiska aktiviteter och hållbar samhällsutveckling finns med som en röd tråd i utbildningen.

DET HÄR KAN DU ARBETA MED Utbildningen är bred och öppnar dörrar till många yrken. Tidigare studenter arbetar bland annat som finansanalytiker, ekonomi­ chef, aktie­mäklare, marknadsansvarig, manage­mentkonsult, projekt­ledare, control­ ler, ekonom och revisors­assistent. Andra yrken är till exempel omvärldsanalytiker, hälsoekonom, utvecklingsekonom, skatte­ ekonom, miljö­ekonom, fastighetsekonom och forskare.

SKILLNADER MELLAN SPRÅKLIG OCH ANALYTISK INRIKTNING De tre första terminerna är gemensamma. Inför termin fyra väljer du huvudämne. Språklig inriktning innebär att: • Du väljer mellan huvudämnena företags­ ekonomi och nationalekonomi inför ­termin fyra. • Du läser språk under termin fem, halva terminen vid ett förutbestämt utländskt partner­universitet. • Väljer du företagsekonomi som huvudämne läser du under termin fyra kurser med fokus på internationella frågor.

Analytisk inriktning innebär att: • Du väljer mellan huvudämnena företags­ ekonomi, nationalekonomi eller finansiell ekonom inför termin fyra. • Har du valt företagsekonomi eller national­ ekonomi läser du valfria kurser under termin fem. Har du valt finansiell ekonomi läser du delvis valfria kurser.

SÅ HÄR ÄR UTBILDNINGEN UPPLAGD • Termin 1–3. Gemensam för alla inrikt­ningar. Här lär du dig grunderna inom företags­ ekonomi, juridik, nationalekonomi och statistik. • Termin 4. Du väljer huvudområde (företags­ ekonomi, nationalekonomi, finansiell ekonomi) och läser fortsättningsnivån inom detta. OBS! Finansiell ekonomi kan endast väljas om du läser analytisk inriktning. • Termin 5. De språkliga inriktningarna läser sina respek­tive språk, större delen av tiden vid ett utländskt universitet (alla med samma språk åker gemensamt). Analytisk inriktning läser delvis valfria kurser som kan läsas vid något av våra partner­universitet. • Termin 6. Du fördjupar dig i ditt huvudämne och avslutar med en kandidatuppsats.

EXAMEN Utbildningen inom programmet kan avslutas efter tre år. Då får du en ekonomie kandidatexamen (Bachelor). Du har sedan möjlighet att söka en masterutbildning och läsa vidare på avancerad nivå för att efter två år ta ut en masterexamen.

”För mig var det enkelt. Jag ville läsa ekonomi och gärna bo i Göteborg. Dessutom hade jag hört så mycket gott om Handels. I framtiden är jag inte säker på vad jag vill jobba med, det finns så mycket kul!” Caroline, läser tysk inriktning

12

Läs mer om ekonomprogrammet och hur utbildningen är upplagd på www.handels.gu.se/ekprog. STUDIEVÄGLEDARE Karin Magnusson & Karin Cederholm ekprog-studievagledning@handels.gu.se BEHÖRIGHETSKRAV Analytisk, engelsk, kinesisk och japansk inriktning: • Områdesbehörighet A4/4 • Engelska 6/B • Matematik 3B/3C/C • Samhällskunskap 1b/1a1+1a2/A Fransk, tysk och spansk inriktning: • Områdesbehörighet A4/4 + steg 3 inom det valda språket

Antagningspoäng i urval 1, hösten 2016: Inriktning

Antal antagna

BI

BIex

BII

Analytisk

150

Engelsk

32

Fransk Spansk

HP

20,60

20,52

19,69

1,40

21,20

20,95

20,73

1,55

32

19,65

18,90

19,23

1,25

32

19,71

19,29

19,62

1,30

Tysk

32

19,50

19,29

17,15

1,25

Japansk

18

19,69

19,55

18,70

1,35

Kinesisk

20

19,75

19,57

20,05

1,35


180 hp

HANDELSHÖGSKOLANS ­LOGISTIKPROGRAM Logistik handlar om att skapa effektiva flöden av varor och tjänster från råvara till konsument. Som logistiker ­ arbetar du med problemlösning, där teknik och människor samspelar i komplexa system. Du planerar, utformar och styr material- och informationsflöden för att få rätt vara på rätt plats, i rätt tid och till rätt pris.

MÅL Programmet är ett ekonomprogram som ger dig en god ekonomkompetens med en tydlig specialisering mot logistik, så att du i fram­ tiden kan arbeta på ledande befattningar inom näringsliv och offentlig förvaltning.

DET HÄR KAN DU ARBETA MED Logistiker finns i alla typer av organisationer och branscher, men kanske främst i tillverk­ nings-, tjänste- och transportföretag. Som logistiker kan du arbeta med att planera produktionen i ett företag. Du analyserar de olika stegen i produktionsprocessen och vad som krävs för att företaget ska nå sina produktions­mål. Du ser till att rätt mängd komponenter köps in, att det i varje steg finns personal och maskiner på plats och att tidsplaner håller så att varorna levereras i tid. Andra arbetsuppgifter är till exempel att ­planera hur transporterna till och från ­fabriken ska ske eller att sköta inköp. Exempel på yrkestitlar är logistikutvecklare, verksamhetsplanerare, inköpare, logistikoch transportkoordinator, logistikchef, distributionschef och Supply Chain Manager.

SÅ HÄR ÄR UTBILDNINGEN UPPLAGD Programmet är sammansatt av ämnena företagsekonomi, juridik, kulturgeografi, nationalekonomi och statistik. Du lär dig att identifiera, analysera och hitta lösningar på problem. För att stärka din personliga utveckling och position på arbetsmarknaden arbetar Logistikprogrammet även med färdighets­träning och självledarskap. • Termin 1. Du studerar logistikfunktionens roll i företaget och dess omvärld och även en kurs i handel- och transporträtt. • Termin 2. Terminen inleds med national­ ekonomi (både mikro- och makroekonomi) och avslutas med en kurs i statistik med miljö och logistiktillämpningar. • Termin 3–4. Kurser inom marknadsföring, organisation, redovisning och kalkylering. • Termin 5. Du läser en kurs om godsoch persontransporter och en kurs om logistiska informationssystem. • Termin 6. Logistik studeras här ur ett företags­ekonomiskt perspektiv.

EXAMEN Utbildningen inom programmet kan avslutas efter antingen tre eller fem år. Om du väljer att läsa i tre år får du en ekonomie kandidatexamen. Du har sedan möjlighet att läsa vidare på avancerad nivå och efter två år ta ut en masterexamen. Läs mer om logistikprogrammet och hur utbildningen är upplagd på www.handels.gu.se/logprog.

STUDIEVÄGLEDARE Anna Karin Hasselblad, 031-786 15 00 fek-studievagledning@handels.gu.se BEHÖRIGHETSKRAV • Områdesbehörighet A4/4 • Engelska 6/B • Matematik 3B/3C/C • Samhällskunskap 1b/1a1+1a2/A

Antagningspoäng i urval 1, hösten 2016 Antal antagna

70

BI

BIex

BII

HP

19,65

19,43

19,15

1,30

”Jag gillar att läsa en mix av olika ekonomikurser men samtidigt ha en tydligt inriktning mot logistik. Det finns en hel del potentiella arbetsgivare här i Göteborg men jag kan också tänka mig att starta eget företag eller bli konsult.” Mark, läser logistikprogrammet

13


270 hp

JURISTPROGRAMMET Juristprogrammet erbjuder särskilt goda förutsättningar för dig som vill studera kommersiell juridik med socialt ansvar.

MÅL Syftet med utbildningen är att ge dig en fullständig juristexamen där dina ­kunskaper kan tillämpas med känsla för etik och ­sammanhang.

DET HÄR KAN DU ARBETA MED Med en juristexamen får du tillgång till en mycket stor arbetsmarknad. Efter utbild­ ningen har du den kompetens som krävs för juridiskt arbete inom företag, organisationer och offentlig verksamhet, myndigheter eller kommuner. Du kan arbeta inom domstols­ väsendet som domare eller åklagare, eller inom näringslivet på något av alla de företag som har egna jurister anställda. ­Kanske ­ väljer du att arbeta på advokatbyrå, först som biträdande jurist och så små­ning­om som advokat.   Vill du arbeta internationellt finns möjlig­ heter bland annat inom EU, FN eller exempelvis inom någon frivilligorganisation. Att fortsätta inom universitetet och arbeta med juridisk forskning och utbildning är ytter­ligare ett alternativ.

SÅ HÄR ÄR UTBILDNINGEN UPPLAGD Teoretiska studier integreras med praktisk problemlösning och tidigt i utbildningen kommer du i kontakt med praktiserande jurister. Utbildningen förbereder dig genom att du får prova på juristens olika roller och uppleva hur juridiken förändras beroende på perspektiv. Programmet innehåller flera moment av rollspelskaraktär då du får tillämpa teoretisk

kunskap på scenarier med osäkerhets­ moment som efterliknar verkligheten.   Individuella arbeten varieras med grupp­arbeten och mer traditionella tentor. Du tränas i förmågan att analysera och lösa juridiska problem, men även i att behärska juristens verktyg och att förstå juristens olika roller och ansvar. • Termin 1. Grundläggande juridisk metod och Offentlig rätt inleder programmet. • Termin 2. Civilrätt I. Behandlar områdena avtalsrätt, skadeståndsrätt, försäkringsrätt, immaterialrätt, konkurrensrätt och ekono­ misk familjerätt. • Termin 3. Teoritermin med familje-, socialoch miljörätt. • Termin 4. Straff- och processrätt. • Termin 5. Kredit- och associationsrätt och arbetsrätt. • Termin 6. Inleds med internationell rätt som behandlar regelsystemet mellan stater med tyngdpunkt på ekonomiska relationer och EU-rätt. Avslutas med skatterätt. • Termin 7–8. Du väljer fördjupningskurser inom bl a affärs­juridik, miljörätt, socialrätt, skatterätt eller sjörätt. Du har också möjlighet att läsa välfärdsrätt inom ramarna för juridiska institutionens rättspraktik. • Termin 9. Examensarbete.

EXAMEN Utbildningen ger dig en juristexamen (LL. M). Observera att du bara kan få den genom att läsa hela programmet. Det går inte att få en juristexamen genom att läsa fristående kurser.

”Jag trivs bra i Göteborg och det är topp­ klass på utbildningen. Juridik är betydligt bredare och mer allmänbildande än många tror. Dessutom är det roligt. Men jag har inte bestämt mig för exakt vad jag vill jobba med än.” Klara, läser juristprogrammet

14

Läs mer om juristprogrammet och hur ­ tbildningen är upplagd på www.law.gu.se u STUDIEVÄGLEDARE Lena Björk, 031-786 15 34 studievagledning@law.gu.se BEHÖRIGHETSKRAV • Områdesbehörighet A1/1 • Historia 1b/1a1 + 1a2/A • Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2/A

Antagningspoäng i urval 1, hösten 2016 Antal antagna

260

BI

BIex

BII

HP

20,90

20,83

20,96

1,45


180 hp

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT ­MILJÖVETARPROGRAM Att omsätta miljövisioner i konkret handling ställer krav på miljökompetens med samspelet mellan samhället och miljön i fokus.

MÅL Att ge dig kunskaper och färdigheter att utföra kvalificerade arbetsuppgifter inom företag och orga­nisationer där miljö är en av många viktiga frågor.

DET HÄR KAN DU ARBETA MED Det handlar om att påverka. Du ska med din kunskap aktivt kunna leda en organisation med en positiv miljöutveckling för ögonen, en kunskap och förmåga som behövs både inom företag och samhälle, nationellt som inter­nationellt. Du kan bli miljöchef eller miljöcontroller. Du kanske löser trafikproblem eller räddar torsken från utfiskning. Arbetsupp­gifterna finns och kommer att bli flera.

SÅ HÄR ÄR UTBILDNINGEN UPPLAGD Utbildningen genomförs i nära kontakt med verkliga miljöprojekt och du tränar på att arbeta i nätverk och projektgrupper.   Programmet är unikt genom att det integ­ rerar samhälls- och miljövetenskap. När du läser tillsammans med naturvetare får du en bred förståelse för miljöfrågorna samtidigt som du specialiserar dig i en av fem samhälls­ vetenskapliga profiler; humanekologi, miljö­ ekonomi, miljöplanering, miljöpolitik eller uthålligt företagande.

• Termin 1–2. Bred introduktion till miljö­ vetens­kapen som lär dig förstå miljö­problem på alla nivåer. • Termin 3–4. Du väljer profil;företags­eko­ nomi (uthålligt företagande), kultur­geografi (miljöpla­nering), nationalekonomi (miljö­ ekonomi), stats­vetenskap (miljöpolitik) eller humanekologi. • Termin 5. Breddning och fördjupning inom miljövetenskap. • Termin 6. Fördjupningskurser och examens­arbete inom vald profil.

EXAMEN Utbildningen på programmet kan avslutas efter antingen tre eller fem år beroende på vald inriktning. Om du väljer att läsa i tre år ger det dig en dubbel examen: filosofie kandidatexamen i miljövetenskap med inrikt­ ning mot den profil du valt samt filosofie kandidatexamen i ditt profilämne. Studenter som valt någon av inriktningarna miljö­eko­ nomi eller uthålligt företagande har sedan möjlighet att läsa vidare på avancerad nivå på Handelshögskolan och efter två år ta ut en masterexamen.

Läs mer om samhällsvetenskapligt miljövetar­program och hur utbildningen är upplagd på ­w ww.handels.gu.se/smil STUDIEVÄGLEDARE Anna-Karin Ågren, 031-786 13 40 smil@handels.gu.se BEHÖRIGHETSKRAV • Områdesbehörighet A3/3 • Matematik 3b/3c/C • Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2/A • Naturkunskap 2/B eller Fysik 1/A och Kemi 1/A • Dessutom krävs Engelska 6/B

Antagningspoäng i urval 1, hösten 2016 Antal antagna

65

BI

BIex

BII

HP

17,16

16,20

18,22

1,05

”Det här programmet ger spets­ kompetens inom ett växande och väldigt viktigt område. När jag är klar vill jag gärna jobba på Utrikes­ förvaltningen eller något med internationellt utvecklings­samarbete. Jag gillar också att jag har så många valmöjligheter på vägen.” Robert, läser Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram

15


LÄSA FRISTÅENDE KURSER

Du hittar aktuellt kursutbud på www.handels.gu.se/utbildning

Du kan ta en ekonomie eller filosofie kandidatexamen genom att läsa fristående kurser. Inom ekonomisk ­geografi, ekonomisk historia, företagsekonomi, juridik, kulturgeografi, nationalekonomi och statistik ges ett stort antal fristående kurser på grundnivå. När du bygger din utbildning med fristående kurser, istället för ett program, måste du söka till varje enskild kurs. Undersök noga vad ditt val av kurser innebär för möjlig­heterna att få ut en examen. Tag gärna hjälp av studievägledarna för respektive ämne.

EKONOMISK GEOGRAFI

JURIDIK

Ekonomisk geografi handlar om ekonomiska aktiviteter i det geografiska rummet. I utbildningen studerar du bland annat frågor som rör råvaruförsörjning, transporter, distribution, utrikeshandel, utländska direktinvesteringar, företagslokaliseringar, regional konkurrenskraft och näringslivsutveckling i olika delar av världen.

Inom ämnesområdet juridik får du en förståelse för hur samhället fungerar, de rättsliga reglernas tillkomst innehåll och tillämpning. Du får inblick i hur juridiken reglerar förhållandet mellan människor, företag, organisationer. Att läsa en fristående kurs i juridik är allmän­bildande och ett bra komplement till studier inom andra områden.   Vi erbjuder följande fristående kurser om vardera 15 hp: Juridisk grundkurs, Beskattningsrätt I & II samt Juridik för ekonomer.

EKONOMISK HISTORIA Ekonomisk historia ger långsiktiga perspektiv på samhällsutvecklingen. Genom att studera det förflutna förstår du nutiden bättre och har därmed större möjlighet att påverka framtiden. Ekonomisk historia ger dig kunskap om de förlopp som skapat vår tid. Du studerar hur människan genom tiderna utnyttjat naturresurser, organiserat sitt arbete och fördelat sitt överskott. Du läser också om orsakerna till och konsekvenserna av förändringar i samhälle och marknadsstrukturer, om de utsuddade nationella gränserna och om det ökade ekonomiska och kulturella utbytet.

FÖRETAGSEKONOMI Företagsekonomi är ett omfångsrikt ämne. Delämnena fokuserar främst på organisatoriska processer som ekonomistyrning, externredovisning, finansiering, marknadsföring, verksamhetsstyrning, organisation och ledning. Om du väljer att läsa företagsekonomi som fristående kurs behandlas alla delämnen inom kurserna Företagsekonomi 1 och 2. Därefter kan du välja att inrikta dig på ett av ämnets områden. På avancerad nivå ges den ettåriga kursen Management av tillväxtföretag (MATIX).

INNOVATION & ENTREPRENÖRSKAP Innovation och entreprenörskap blir allt viktigare för vår välfärd. På grundnivå kan du läsa kursen ”Affärsplanering för tillväxtföretag” som ger dig kunskap i att skapa och utveckla tillväxtaffärer med särskild betoning på praktiska färdigheter i att ta fram ett affärskoncept för startups.

KULTURGEOGRAFI Kulturgeografi handlar om globaliseringsprocesser, hållbar samhällsplanering och omvärldsanalys. Kulturgeografi ger dig redskap att studera samhällets utveckling på olika platser och de faktorer som påverkar. Varför lever en allt större del av världens befolkning i städer? Hur påverkar genus och den byggda miljön människors vardagliga rörlighet?   Du kan läsa kurser inom kulturgeografi som fokuserar på sambanden mellan befolkningsutveckling, människors aktiviteter och resurs­användning i olika geografiska miljöer, från de lokala till det globala. Du kan också studera Geografisk informationshantering (GIS).

NATIONALEKONOMI När du läser nationalekonomi får du tillgång till en verktygslåda med gedigen teori och empiriska metoder som kan användas för att studera människors och företags beteende.   Det kan röra sig om frågor som: Varför har vi konjunktursväng­ ningar? Finns det något samband mellan arbetslöshet och inflations­takt? Hur bestäms priset på en marknad? Vad förklarar ekonomisk tillväxt i utvecklingsländer? Hur påverkas människors beteende av olika politiska beslut som RUT- och ROT- avdraget?   Frågor som dessa besvaras i vår grundkurs där du läser makro­ ekonomi, mikroekonomi, tillämpad ekonomi och handel samt finansiell ekonomi. Sedan har du möjlighet att fördjupa dig i något av ämnets inriktningar.

STATISTIK Poängen med kulturgeografi är att jag får både ekonomiska, ekologiska och sociala perspektiv på frågor som exempelvis stadsplanering och segregation. Det är också ämnen som jag gärna skulle vilja jobba med i framtiden. Jakob, läser Kulturgeografi

16

Hur kan du dra slutsatser från undersökningar fastän resultaten endast baserar sig på urval? Hur stora urval måste man ha och hur säkra är resultaten egentligen? Goda kunskaper i statistik är nödvändigt för att ha ett kritiskt förhållningssätt till all den information som vi möter ­dagligen, både privat och i vår yrkesroll.   Statistik är vetenskapen om insamling, analys och tolkning av ­ empiriska data. Tillämpningsområdena är många och skiljer sig också mycket åt inbördes. Statistiska metoder är viktiga i så skilda områden som medicin, pedagogik, psykologi, management, investerings­planering, opinionsunder­sökningar, marknadsanalyser, statskunskap, e ­ konomiska prognoser och juridik.


HANDELSHÖGSKOLANS MASTERPROGRAM Efter din kandidatexamen kan du söka till något av våra tvååriga masterprogram på engelska. Läs mer om dessa på handels.gu.se/master Masterprogram: • Accounting and financial management • Economics • Finance • Innovation and industrial management • International business and trade • Knowledge-based entrepreneurship • Logistics and transport management • Management • Marketing and consumption

Ettåriga kurser (Magister): • MATIX, management av tillväxtföretag • Avancerad externredovisning med juridik

SÅ HÄR ANSÖKER DU TILL PROGRAM OCH KURSER För att kunna genomföra din ansökan ­behöver du skaffa kompletterande information utöver den här broschyren. Information om alla utbildningar i Sverige finns på www.studera.nu och www.antagning.se. Information om Handels­hög­skolans utbildningar finns även på www.handels.gu.se och på ­w ww.utbildning.gu.se. Där kan du även beställa tryckt informationsmaterial. Materialet finns också att hämta på Handelshögskolan.

BEHÖRIGHET OCH URVAL Du måste uppfylla vissa behörighetskrav för att kunna bli antagen till program och kurser. Områdesbehörig­heter och behörighetskurser finns under respektive ­program på www.utbildning.gu.se. Vilka kurser som ger merit­poäng hittar du på www.studera.nu.

HUR DU ANMÄLER DIG Anmälan till program och kurser sker digitalt via www.antagning.se. Information om hur det går till ­hittar du också på www.utbildning.gu.se, på www.studera.nu och i Göteborgs universitets kurs- och programkatalog.

HAR DU BLIVIT ANTAGEN? Resultatet av det första urvalet meddelas via antagningsbesked i mitten av juli/december. Där framgår om du är antagen, reservplacerad eller struken. Du måste svara om du vill stå kvar som antagen eller reserv, annars förlorar du platsen. Därefter görs ett andra urval.   Har du tackat ja får du därefter kallelse till registrering och praktisk information. Reservplacerade får nya antagningsbesked direkt från universitetet eller från VHS. ­Därefter sker reservantagningen vid universitetet.   Du kan följa din anmälan på www.antagning.se.

SENASTE ANMÄLNINGSDAG Program på grundnivå: 18 april

VILL DU VETA MER? Undrar du hur det är att vara student ”på riktigt”, eller vill du besöka Handelshögskolan för att känna in miljön? Vi är ett gäng studenter som gärna tar emot dig för en ”skuggning” där du får följa med någon av oss under en dag för att testa på livet som handelsstudent. Du kan också komma tillsammans med dina kompisar eller hela din klass, eller träffa oss på mässor.   Det går också bra att skicka ett mejl om du bara har någon snabb fråga eller undrar över något mer konkret. Du når oss på studentambassador@handels.gu.se för allt mellan himmel och jord. Vi hörs och ses!

Program på masternivå: Icke EU-medborgare: 16 januari Svensk examen/examen från EU: 18 april Kurser som börjar på hösten: 18 april Kurser som börjar på våren: 17 oktober Alla program på Handelshögskolan startar på hösten.

17


VAD HÄNDER EFTER EXAMEN ?

90 %

SKULLE REKOMMENDERA HANDELSHÖGSKOLAN TILL BLIVANDE STUDENTER !

Handelshögskolan har levererat välutbildade medarbetare till näringsliv och samhälle sedan 1923. Ett år efter examen följer vi upp hur det har gått för våra studenter.

TID TILL FÖRSTA JOBBET Fick arbete 7 månader eller mer efter avslutad utbildning

Arbetssökande

Annan sysselsättning (t ex föräldraledighet)

EKONOMER

Fick arbete 0–6 månader efter avslutad utbildning

48 %

39 %

11 %

2%

0%

JURISTER

Tackat ja till ett arbete innan avslutad utbildning

41 %

50 %

7%

0%

2%

KONTAKTVÄG TILL FÖRSTA JOBBET

EXEMPEL PÅ INGÅNGSPOSITIONER

Annons på företags/ organisations hemsida Bekanta eller andra kontakter Tidigare anställning eller sommarjobb

EKONOMER

Arbetsförmedlingen ”Gadden” eller andra arbetsmarknadsdagar

Account manager Analytiker Business development intern Country manager Ekonomiansvarig Inköpsplanerare International sales representative Junior product manager Kommunikatör Redovisningsekonom Samhällsplanerare Vd

Spontanansökan Annons Career Service Förfrågan direkt från arbetsgivare/headhunting Exjobb/Uppsats

JURISTER

Platsannons i tidning

Startat eget

Ekonomer Jurister

Övrigt

5% 18

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

Analyst Associate Biträdande jurist Compliance officer Handläggare Notarie Politiskt sakkunnig Rådgivare Skatterådgivare Skuldsanerare Tingsnotarie Utredare


VANLIGASTE BRANSCHERNA EKONOMER

JURISTER

14 %

12 %

8 %

37 %

22 %

10 %

Redovisning och revision

Bank och finans

IT och telekom

Advokatbyrå

Rättsväsendet

Myndigheter

7 %

7 %

5 %

3 %

Industriföretag

Övriga konsultbolag

Bank och finansbolag

Handel, tjänsteeller serviceföretag

INGÅNGSLÖNER EKONOMER

JURISTER

KVINNOR

MÄN

< 20 000

13 %

3 %

7 %

12 %

20 000–21 999

7 %

8 %

9 %

2 %

22 000–23 999

15 %

18 %

17 %

13 %

24 000–25 999

29 %

23 %

25 %

35 %

26 000–27 999

15 %

33 %

24 %

21 %

28 000–29 999

9 %

10 %

10 %

7 %

> 30 000

12 %

5 %

8 %

10 %

GEOGRAFISK PLACERING

ERFARENHET UTÖVER STUDIERNA EKONOMER

JURISTER ingen

2 %

sommarjobb

ingen

extrajobb

extrajobb

Göteborg Stockholm Övriga Sverige Utomlands

EKONOMER

JURISTER

62 % 13 % 20 % 5%

63 % 15 % 22 % 0%

5 %

sommarjobb

88 %

87 %

87 %

kårarbete/ ideellt arbete

kårarbete/ ideellt arbete

63 %

33 %

38 %

UTLANDSERFARENHET FÖRE EXAMEN EKONOMER utlands­studier

46 %

JURISTER utlands­studier

ingen

43 %

31 % praktik/ arbete

31 %

ingen

43 %

praktik/ arbete

18 %

Undersökningen omfattar 499 studenter som tog en ekonomie kandidatexamen, filosofie kandidatexamen, ekonomie magisterexamen (MATIX) eller jur.kand/juristexamen från Handelshögskolan 2014. Examinerade från masterprogrammen ingår ej i undersökningen. Svarsfrekvens: jurister 39 %, ekonomer 61 %. Könsfördelning (av de svarande): jurister 68 % kvinnor, 31 % män, ekonomer 54 % kvinnor, 46 % män. Genomsnittlig ålder på de svarande: jurister 29 år, ekonomer 28 år. Med ”ekonomer” avses alla med en ekonomie kandidatexamen, filosofie kandidatexamen, ekonomie magisterexamen (MATIX) från Handelshögskolans program eller fristående kurser. De som valt att studera vidare ingår inte i undersökningen.

19


3041 0129

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

instagram.com/ handelshogskolangbg

youtube.com/ handelshogskolan

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Vasagatan 1, Box 600, SE-405   30 Göteborg 031-786   0000, info@handels.gu.se, www.handels.gu.se

2016 Frank&Earnest. Photos: Carina Gran, Jeffrey Johns, Jacqueline Leong, Daniel Karlsson, Göteborg&Co. Print: Billes

facebook.com/ handelshogskolangbg

HGU utbildningar 2017  
HGU utbildningar 2017  

Läs om program och kurser på grundnivå, studentliv, utbytesstudier, hållbarhet och näringslivskontakter på Handelshögskolan vid Göteborgs un...

Advertisement