Page 1

Velkommen til Tietgen Handelsgymnasium 2013-2014


Velkommen til Tietgen Handelsgymnasium Velkommen til en treårig, gymnasial uddannelse, hvor vi kombinerer den almene, faglige viden med erhvervslivets vinkler og erfaringer. I dette velkomsthæfte vil du kunne få svar på en del af dine spørgsmål om skolen – men tjek også www.tietgen.dk/hhx. Du begynder i 1. g på grundforløbet, hvor du dels har obligatoriske fag, dels områdeforløb, hvor de forskellige fag arbejder sammen med det formål at vise dig, i hvilke sammenhænge fagene kan bruges. Omkring den 1. december skal du endeligt vælge dine studieretningsfag – dette hjælper vi dig med hen over efteråret. Vi møder dig dér, hvor du er. Vi tager hensyn til din måde at lære på, og mange vil sammen med os følge dig opmærksomt. Træf din helt egen beslutning om at ville opnå gode resultater – så er vi dér for dig. Velkommen til Tietgen Handelsgymnasium – og god arbejdslyst!

Gitte Bargholt rektor

Lidt om organisationen Tietgen Handelsgymnasium er en del af en større organisation, som hedder TietgenSkolen. Ud over handelsgymnasiet, der ligger i den vestlige del af Odense, har TietgenSkolen tre andre afdelinger i Odense og i Nyborg: Tietgen Kompetencecenter, Tietgen HG, og Tietgen Nyborg. På Tietgen Skolens hjemmeside: www.tietgen.dk kan du læse mere om de forskellige afdelinger. For hele TietgenSkolen er nedsat en bestyrelse med repræsentanter for Industri- og Handelskammeret Odense-Fyn, HK i Odense, Region Syddanmark, Odense Kommune, service- og administrative medarbejdere, lærere og elever/ studerende. Skolen er en selvejende institution og bestyrelsen kan derfor sammenlignes med en bestyrelse fra private virksomheder.

Lidt om navnet TietgenSkolen er opkaldt efter finansmanden og odenseaneren C. F. Tietgen (1829-1901), en af dansk erhvervslivs mest innovative, handlekraftige og internationalt orienterede ledere gennem tiderne. Ved skolens hovedindgang, står en statue af C. F. Tietgen og i forhallen er der opstillet en buste, som hvert år kranses i forbindelse med 3. g’ernes gallafest.

2


TietgenSkolen har eksisteret i sin nuvÌrende form siden 1954 efter en fusion mellem tre handelsskoler i Odense. Handelsgymnasiets logo udgøres af navnet TietgenSkolen med underteksten Tietgen Handelsgymnasium. Pü globen i centrum ses Merkur, romernes gud for handel.

3


Hvem møder du på skolen? Administrationskontor Skolens administrationskontor er beliggende til højre i stueetagen og har åbent mandag til torsdag kl. 7.00-15.00, fredag kl. 7.00-14.00. På kontoret møder du: Karina Skov Obbekjær Administration af 1. g, optagelsesprøver, optag af nye elever, ekstern kommunikation

Tanja Rubinke Pedersen Administration af 2. g, SU, bibliotek

Stefanie B. Jensen Administration af 3. g, eksamen, intern kommunikation

Claus Just Pedersen Brobygning/ præsentationshold, skema

Maria Lykke Nielsen (indtil 1. september 2013) Befordring, post

Skolens adresse er: Tietgen Handelsgymnasium Elmelundsvej 10 5200 Odense V Tlf.: 65 45 22 00 E-mail: hhx@tietgen.dk Hjemmeside: www.tietgen.dk/hhx

4


Lærerne Alle lærerne har lange, videregående uddannelser og er specialister inden for deres fagområder. Du kan se en oversigt over lærerne med navn, billede og angivelse af initialer samt fagområde på de sidste sider i hæftet.

Mentor Hver klasse har tilknyttet en mentor, som har til opgave at understøtte dit arbejde med at finde ud af, hvilke strategier du kan tage i brug med henblik på at lære at lære. Det er mentor, der på første skoledag introducerer dig og din klasse for skolen og for uddannelsen.

Studievejleder Hver klasse har også en studievejleder, som gennem hele uddannelsen vil orientere dig om de valgmuligheder, der er indbygget i dit uddannelsesforløb og de vil give dig både individuel og kollektiv vejledning om alle forhold, der har betydning for gennemførelsen af din hhxuddannelse. Studievejlederen kan bistå ved løsning af eventuelle personlige problemer og via studievejledningen kan du også få tilbud om både coaching og psykologhjælp. På Tietgen Handelsgymnasium har vi to studievejledere:

Elsebeth Eriksen eler@tietgen.dk

Ruth Schaeffer rusc@tietgen.dk

Psykolog På skolen har vi en psykologordning, hvor en fast psykolog er tilknyttet. Du kan få samtaler ved psykologen ved først at tale med din studievejleder, som i samråd med psykologen bevilger dig de nødvendige samtaler – det drejer sig typisk om 6-7 gange.

Vejleder fra Studievalg Fyn Tietgen Handelsgymnasium har tilknyttet en vejleder fra Studievalg Fyn. Vejlederen, der har til opgave at hjælpe dig med at få overblik over dine muligheder efter hhx, kommer jævnligt på skolen og afholder arrangementer med fokus på videregående uddannelse og erhverv eller giver individuel vejledning.

Thomas Gudjonsson thg@studievalg.dk 60 11 10 67

Studievalg Fyn Albanigade 30 5000 Odense C Telefon 65 50 10 60 fyn@studievalg.dk www.studievalg.dk/fyn

Åbningstider: Mandag kl. 12-18 Tirsdag - torsdag kl. 10-15 Fredag kl. 10-14

5


Coach Et tilbud til eleverne er coaching, som bl.a. kan medvirke til at løsne op for: manglende selvtillid, angst for at tale foran klassen eller andre, overdreven eksamensnervøsitet, skoletræthed eller manglende aktivitet. Lene Sidelmann lesi@tietgen.dk

Kantinepersonale I kantinen kan du hver dag købe spændende mad hos:

Helle

Tina

Anette

Skolebetjente På skolen har vi 2 fuldtidsansatte skolebetjente – i daglig omtale ’pedeller’:

Flemming Nielsen

Jens Haugaard

Rengøringsassistenter Når du har fået fri, bliver skolen gjort ren til næste dag. Ryd op efter dig, hvor du færdes og hjælp på denne måde med at gøre arbejdet nemmere for vores rengøringsassistenter.

6


Rektor Gitte Bargholt byder velkommen til 1. g Seje sild til Introfest

Lyserøde prinser og prinsesser Pizzadrenge i hawaiistemning

Sjove FUS-aktiviteter på hyttetur

Aftenbålhygge

7


Lidt om 1. g Skolen har i videst mulig udstrækning placeret jer i klasser efter studieretningsønsker. I løbet af det første semester vil du få en større viden om de nye fag. Hvis det får dig til at ønske at skifte studieretning kan du afgive ønske om det i begyndelsen af december, og skolen vil så forsøge at opfylde dine ønsker. Du skal være opmærksom på, at skift af studieretning også vil betyde skift af klasse. I 1.g vil du hver uge have ”gymnasietid”. Det er timer, som skal understøtte din studieparathed ved blandt andet at screene dig i dansk og matematik og vise dig kulturen på Tietgen Handelsgymnasium. Til hver 1. g klasse er der tilknyttet en ”elevmentor” som er en elev fra 2. g eller 3. g. Du kan altid henvende dig til din mentor eller din studievejleder for en snak om din trivsel på skolen.

Hyttetur I skoleårets anden uge tager alle 1. g klasserne på hyttetur. Hytteturen har to formål: Dels at ryste din klasse godt sammen og dels at opnå bevidsthed om fysisk udfoldelse og sundhed (FUS). Du vil meget snart få informationer om det nøjagtige tidspunkt for turen, som koster 100 kroner – med mad, overnatning og undervisning.

Grundforløb Det første semester i 1. g hedder grundforløbet og afvikles efter samme koncept, uanset hvilken studieretning du har valgt. Grundforløbet består af de obligatoriske fag dansk, engelsk, matematik og 2. fremmedsprog (tysk, fransk eller spansk) samt studieområde del 1. Herudover har vi valgt at påbegynde fagene virksomhedsøkonomi, afsætning, international økonomi og samfundsfag. Studieområde del 1 omfatter særfaglig og tematisk organiseret undervisning inden for de 3 områder: erhvervsøkonomi, samfundsfag/samfundsøkonomi og kultur/sprog. IT er en integreret del i alle obligatoriske fag og i studieområdet. IT undervisningen består af teori samt en række test som skal du skal bestå undervejs for at komme videre til næste emne. Derudover indgår en sproglig/kommunikativ dimension og FUS, som er en forkortelse for Fysisk Udfoldelse og Sundhed. Studieområdet del 1 afsluttes med en intern prøve – dette sker i slutningen af skoleåret.

Antal prøver Du kommer til en intern prøve i et af områderne i Studieområde del 1. I maj/juni kan du komme til eksamen i de fag, som du afslutter på C-niveau: Matematik C og/eller samfundsfag C. Fagene udtrækkes af Undervisningsministeriet. Herudover tilrettelægger skolen skriftlige og mundtlige årsprøver. Det er obligatoriske, interne prøver, hvor du får mulighed for at øve dig på at gå til eksamen.

8


Samarbejdets svære kunst på aktivitetsdagen

I fuldt firspring – hvem kommer først?

Virksomhedsbesøg hos Kims

Der spilles Big Business…

9


Lidt om 2. g I 2. g ligger studieområdet del 2, som består af erhvervscasen (EC).

Erhvervscase Erhvervscase (EC) er et undervisningsforløb på 4. semester. EC er et samarbejde mellem fagene afsætning og virksomhedsøkonomi og udgør den ene del af Studieområde del 2. Du vil i 2. g modtage detaljeret information om forløbet, der enten afsluttes med en mundtlig eksamen og/eller en standpunktskarakter. Erhvervscase stiller krav om samarbejde i grupper (du må ikke arbejde alene).

Dansk/historieopgave I 4. semester skal du lave en dansk/historie opgave. Du kan vælge at skrive opgaven i ét af fagene dansk eller samtidshistorie – eller i begge fag. Du får vejledning af din(e) faglærer(e) og skal færdiggøre opgaven inden for 6 uger. Opgaven bedømmes med en karakter, som indgår i faget/fagenes årskarakter.

Flerfaglig skriftlig opgave (SRO) I løbet af 3. semester besvares en opgave i en flerfaglig problemstilling fra to af studieretningens obligatoriske fag og studieretningsfag.

Ekskursioner Det er op til lærerne i din klasse at arrangere ekskursioner. Mange af vores nuværende elever har været på en eller to dages ture til København, Hamburg eller andre spændende steder. Ekskursioner kan have forskelligt indhold, men er dog altid af faglig karakter.

Spil I løbet af 2. g får du mulighed for at afprøve virksomhedsspillet Big Business, hvor du sammen med dine klassekammerater skal forsøge at opnå de bedste resultater for en fiktiv virksomhed.

Antal prøver Der gælder det samme som i 1. g – at Undervisningsministeriet udtrækker afsluttende fag til eksamen, dvs. fag, som du afslutter på C- eller B-niveau. I Studieområde del 2 kan Undervisningsministeriet udtrække Erhvervscase til eksamen. Desuden tilrettelægger skolen skriftlige og mundtlige årsprøver. Det er obligatoriske, interne prøver, hvor du får mulighed for at øve dig på at gå til eksamen.

10


Sidste skoledag med udklædning,

… sumobrydning…

og rodeoridning

Gallafest på Elmelundsvej Dimission i Carl Nielsen Salen

Flotte piger Første student Festligt farvel med klassen

11


Lidt om 3. g I 3. g har du studieområde del 3: Det Internationale Område (DIO). Størstedelen af det Internationale Område finder sted umiddelbart før, under og efter studieturen.

Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet (SRP) er en stor, skriftlig opgave, der skrives i mindst to fag med udgangspunkt i et studieretningsfag på A-niveau i kombination med et andet fag på mindst Bniveau. Du vil få udpeget 1 eller 2 vejledere, som bl.a. vil hjælpe dig med valg af materiale. Selve opgaveskrivningen finder sted før jul, hvor du får to sammenhængende uger til at færdiggøre din opgave. Studieretningsprojektet rettes af én af dine lærere og en censor fra et andet gymnasium. SRP tæller dobbelt på dit eksamensbevis.

Internationalt område Det internationale område (DIO) er et flerfagligt forløb mellem fagene samtidshistorie, dansk, international økonomi og engelsk (evt. 2. fremmedsprog, hvis det er dit studieretningsfag). Her på skolen har vi valgt at kombinere DIO og klassens studietur. I det kommende skoleår vil størstedelen af undervisningen i DIO finde sted i forbindelse med rejseugen i uge 7. DIO udgør Studieområde del 3 og afsluttes med en synopsis, som indgår i årskarakteren for området og afsluttes evt. med en mundtlig eksamen. Det er Undervisningsministeriet der afgør, hvem der skal til eksamen. Hvis du IKKE har været til eksamen i EC, véd du med sikkerhed, at du skal op i DIO. Du kan også komme til eksamen i både EC og DIO.

Studietur I uge 7 har du mulighed for at komme på studietur sammen med din klasse. Studieturen går typisk til en europæisk destination og er fagligt tæt knyttet til målene for DIO. Derfor skal du – ud over at hygge dig med dine klassekammerater – løse faglige opgaver på studieturen. Skolen hjælper med at opsætte rammer for en elevopsparing, som påbegyndes i 3. g.

Antal prøver I løbet af hele din gymnasietid skal du op i sammenlagt 9 eksaminer (SRP tæller som én eksamen) samt en ekstra eksamen, for hver ekstra A-niveau fag du har. Antallet af prøver i 3. g vil derfor afhænge af, hvor mange fag du inden da har afsluttet med eksamen i 1. og 2. g. Du skal til skriftlig eksamen i mindst tre fag og til mundtlig eksamen i mindst 3 fag, og du skal altid til enten skriftlig og/eller mundtlig prøve i dine A-niveau fag.

Sidste skoledag Den sidste skoledag i 3. g markeres med fælles morgenmad og underholdning i kantinen – inden udlevering af karakterblade og eksamenskuverter.

Gallafest Det er en tradition, at vi i 3. g – så tæt på sidste skoledag som muligt – afholder Gallafest. Det er en festens dag med flotte kjoler, fin middag og lanciers, hvor forældre er velkomne til at kigge på dansen i salen. Dette er efterhånden en tradition rigtig mange steder, så måske har du allerede prøvet det på din efterskole eller i din folkeskole.

Dimission Dimission betyder ”at sende bort”. Vi sender jer bort, når I er blevet handelsstudenter. Dette foregår meget højtideligt i Carl Nielsen salen i Odense Koncerthus den sidste lørdag i juni måned. Her får du udleveret dit eksamensbevis og der holdes taler.

12


Generel information Værdier Værdier er vigtige for os. Dette er grundstenen, kulturen og vores varemærke på handelsgymnasiet. Vi har 1. 2. 3. 4. 5.

5 værdier: Faglig stolthed Aktive medspillere Ærlighed Læring og viden Personlig udvikling

Dette ligger der bag ved værdierne: 1. Faglig stolthed ”Vi er stolte af vores fag og pædagogik, som udvikler alle til at møde fremtidens og erhvervslivets udfordringer”. 2. Aktive medspillere ”Vi er aktive medspillere i alt hvad vi gør. Derfor forholder vi os aktivt og konstruktivt til egen og andres hverdag. Vi tager ejerskab i løsning af opgaver. I takt med behov og forventninger er vi aktive i informations-søgning og kommunikerer præcist og effektivt – internt og med om-verdenen.” 3. Ærlighed ”Vi er åbne og ærlige i en konstruktiv dialog med hinanden og har fokus på løsninger frem for begrænsninger”. 4. Læring og viden ”Vi deler viden og skaber den bedste læring for hinanden i formelle og uformelle sammenhænge.” 5. Personlig udvikling ”Vi tilstræber at give alle mulighed for at erhverve kompetencer til at forfølge såvel egne som fælles mål.” … samtidig med at vi morer os.

13


Forældres rolle Når du er under 18 år, vil en kopi af alle breve fra skolen blive sendt til dine forældre eller værge. Vi vil meget gerne i dialog med dine forældre, som altid er velkomne til at henvende sig til os. Når du bliver 18 år, må vi ikke give oplysninger til dine forældre, med mindre du giver dit samtykke hertil. Vi vil anbefale dig altid at inddrage dine forældre – kun derved kan de støtte dig bedst muligt.

Forældrearrangementer Skolen afholder to arrangementer for 1. g’erne og deres forældre: en forældreaften og en forældrekonsultation. Forældreaftenen er den 21. november 2013, hvor vi vil lægge vægt på at informere om de forskellige studieretninger. Forældrekonsultationerne finder sted den 5. og 6. marts 2014. Her vil du som elev sammen med dine forældre blive tilbudt en samtale med mentor og én af klassens faglærere med henblik på en kortlægning af dit standpunkt.

Der er mødepligt til undervisningen Du har lov til at være fraværende fra undervisningen, når du er syg, når du skal til jobsamtale eller når du er på session. Er du syg mere end tre dage, skal du give besked til mentor. Mentor giver beskeden videre til kontoret. Har du kronisk lidelse, er væk i længere tid, skal du give dokumentation for dit fravær Du kan aflevere dokumentation for dit fravær ved at scanne fx lægeerklæringer ind og sende dem til hhx@tietgen.dk. Dokumenterne vil herefter blive arkiveret på dit elektroniske elevkartotekskort. Kontoret modtager ikke dokumentation i papirform – kun elektronisk. Husk at påføre navn, cpr-nummer og klasse. Vi véd, at det er afgørende for dig at deltage i undervisningen. Derfor sætter vi klare rammer op for dig – derfor vil de af jer, der er for meget væk fra undervisningen, modtage advarsler og ved gentagne advarsler, blive meldt ud af skolen. Hvis en lærer er syg, forsøger vi at finde en vikar. Er der tale om din første lektion sender vi dig så hurtigt som muligt en SMS med besked om du skal arbejde selv hjemme eller på skolen – eller om undervisningen er aflyst.

Skriftligt fravær Du skal aflevere alle dine skriftlige afleveringer. Skriftligt fravær sidestilles med fysisk fravær.

Lektiecafe På 2. salen vil studievejlederne danne ramme om en lektiecafe, hvor vi opfordrer til, at I bliver efter skoletid og får lavet lektier. På denne vis svarer det til at have et arbejde, hvor man mere eller mindre gør sig færdig, inden man tager hjem. Skulle du have særlige ønsker om faglig hjælp, kan studievejledere kontakte lærere på skolen med henblik på at få etableret støtte til dig.

Talentudvikling Talentudviklingen på Tietgen Handelsgymnasium er todelt. Lokalt på gymnasiet spotter vi de elever, der har særlige talenter i forhold til sprog, matematik eller økonomi. Disse elever bliver en del af Tietgen Talent Camp. Den anden del af talentudviklingen foregår i et Junior College i samarbejde med SDU og i samarbejde med Erhvervsakademiet.


Ferieplan for 2013-2014 Skolestart: Mandag den 12/8 2013 Efterårsferie: Mandag den 14/10 – fredag den 18/10 2013 Juleferie: Mandag den 23/12 – fredag den 3/1 2013 Vinterferie: Mandag den 17/2 – fredag den 21/2 2014 Påskeferie: Mandag den 14/4 – mandag den 21/4 2014 St. Bededag: Fredag den 16/4 2014 Kr. Himmelfartsdag: Torsdag den 29/5 – fredag den 30/5 2014 2. pinsedag: Mandag den 9/6 2014 Dimission: Lørdag den 28/6 2014 (begge dage inklusiv) Offentliggørelse af eksamener og prøver finder sted den 15. og den 27. maj 2014. Denne dato gælder for såvel elever som lærere.

Karakterer Du får karakterer i alle fag to gange om året: før jul og ved slutningen af skoleåret. Alle karaktermeddelelser offentliggøres i Elevplan . Bedømmelse af præstationer og standpunkter skal ske på grundlag af de faglige mål, der er opstillet for det pågældende fag eller flerfaglige forløb (absolut karaktergivning). Det betyder, at du i skriftlige fag ikke umiddelbart kan tage gennemsnittet af de karakterer, du har fået igennem året – læreren skal vurdere i hvor høj grad du opfylder de mål, som du er blevet præsenteret for. Klager over dine karakterer sendes skriftligt til rektor. Karaktergivningen sker efter 7-trinsskalaen: 12: Den fremragende præstation Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller kun få uvæsentlige mangler. 10: Den fortrinlige præstation Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. 7: Den gode præstation Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. 4: Den jævne præstation Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler. 02: Den tilstrækkelige præstation Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. 00: Den utilstrækkelige præstation Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. -3: Den ringe præstation Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation.


Oprykning Du har krav på oprykning til følgende klassetrin, når du har 2,0 eller derover i vægtet gennemsnit af de karakterer, der er opnået ved afslutningen af et skoleår og du har aflagt de krævede prøver, herunder årsprøver, samt større skriftlige opgaver, projektopgaver og lignende. Din studievejleder vil i slutningen af juni tage kontakt til dig, hvis dit gennemsnit er under 2.

Studieplan Hver enkelt lærer lægger planlagte undervisningsforløb ind i en studieplan, som offentliggøres på nettet. Her kan du følge med i fremtidige forløb og når faget er afsluttet vil der på skolens hjemmeside være undervisningsbeskrivelser: En oversigt over gennemgået stof og eksamensstof. Følg med i studieplan i dine forskellige fag.

Virksomhedsbesøg Vi er et erhvervsgymnasium. Derfor inviterer vi ofte folk udefra ind på vores skole. På denne måde får vi koblet teorien til den praksis, som er oppe i tiden. Faglærerne arrangerer ligeledes virksomhedsbesøg, hvor eksempelvis Kims, Nordea og Odense Marcipanfabrik har budt os velkommen til spændende besøg og dermed viden om virksomhederne. Således får vi undervisningen på det teoretiske plan omsat til praktisk viden. Dette er den optimale måde at udvikle dine kompetencer.

Fællessamlinger Cirka fire gange om året samles hele skolen i salen, hvor der gives informationer om forskellige ting, der synges eller holdes foredrag af folk udefra. Det er dejligt at samles og få en fornemmelse af alle de 1200 elever, der går på skolen. Du kan se, hvornår der er fællessamlinger i LMS.

Elevråd Elevrådet er for de elever, der ønsker at være med til at gøre en forskel, så dine 3 år på Elmelundsvej bliver sjove, indholdsrige og vedkommende. Elevrådet er elevernes officielle repræsentation og har bl.a. til opgave:  at repræsentere eleverne og deres ønsker over for skolens bestyrelse, ledelse, lærere samt andet personale  at skabe et godt miljø på skolen, hvor du trives fagligt og socialt  at stå for arrangementer, der er relevante for din hverdag  at sørge for aktiviteter, der giver et afbræk fra hverdagen med skolegang og lektier Elevrådet deltager i månedlige møder med skolens ledelse. Skolens elevråd består af en repræsentant og en suppleant fra hver klasse, som vælges i starten af 1. g. Man er repræsentant og suppleant så længe man har lyst eller indtil nogle andre hellere vil være det, hvilket kræver et nyt valg. Blandt de elever, som udgør elevrådet, vælges endvidere en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer. Snak med din mentor, hvis du gerne vil stille op til elevrådet. Det er mentor der sørger for at afholde valget i klassen. Elevrådet er også ansvarligt for udlejningen af de elevskabe, der står på gangene. Nærmere information herom ved skoleårets start.


Festudvalg Festudvalget består af elever, der på frivillig basis arbejder for at skabe socialt sammenhold blandt skolens elever gennem afholdelse af forskellige arrangementer: skolefester, fredagsbarer og koncerter. Faktisk er festudvalget som en lille virksomhed, vi selv styrer og hvor vi prøver at skabe overskud. Festudvalgets arbejde støttes af én af skolens lærere, Erik Rasmussen.

Erik Rasmussen kontaktperson for festudvalget


Lærerne

Allan Albrechtsen alal: AF, IØ, MK

Anders D. Rex anre: IØ, SF

Anna Winther awin: KI

Annette Bech Morgen amor: EN

Anne Birgitte Jepsen annj: DA, DE

Anette W. Jørgensen awjo: EN, MK

Britt Grydholt brig: SF, SH

Bo Stærke Jensen bsje: ER

Camilla Segnitz Haus csha: DA, EN

Christian Nielsen Godthaab chrn: SH, PS

Claus Jensen clje: VØ

Daniel Sigrist dach: AF, IN, IT

Ditte Jørgensen dijo: MA

Dorthe S. Pedersen dspe: FR, VØ

Ellen Thvilum elth: DA, SH

Else L. Sørensen elso: DA, DE, FR

Elsebeth Eriksen eler: EN, SA

Erik Lundorff erlu: IN, AF

Erik Rasmussen erra: VØ, FN, OR

Erling Strange Nielsen esni: VØ

Hans Erik Dahl Hansen hadh: DA, EN

Heidi N. Sejer hese: VØ, FN, EN

Frank Gregersen frgr: AF, VØ

Gun K. Holm ghol: EN


Henrik Hansen hkha: MA, SH

Henrik Møhl hemo: DA, SH, ME

Henrik Salling hsal: VØ, FN

Inge F. Jacobsen ifja: SP

Jacob Gadegaard jaga: AF, KU, EN

Jakob Højmark Høg jakh: MA

Jan Ytting jayt: AF

Jesper Karmark Pedersen jekp: VØ, AF

Jesper Kirkebæk Pedersen jesk: DA

John G. Madsen joma: AF, VØ, OR

Jonas Walstrøm jowa: VØ

Jørgen Stengade jost: AF, IN, MK

Kaj Storgaard Nielsen ksni: IØ, SA

Karen Zoffmann kazo: DA, TY

Karin Ørbæk korb: DA

Karsten Buch kabu: VØ

Kasper K. Westergaard kasw: EN, DA

Katrine Søgaard Ølbye kolb: AF, IØ

Kirsten B. Andersen kian: EN, TY

Klaus V. Hansen klha: IØ, SA

Lars Hedegaard larh: EN, SA

Lea Hansen leah: PS, SA

Lea Pedersen lepd: EN, FI

Lena Sørensen lsoe: AF, MA


Lena Bækholm lena: ER, OR

Lene Reif Andersen lean: IØ, KU, SA

Lene Sidelmann lesi: AF

Lilian Boe Hansen libo: DA, TY

Lise Rud Ehmsen lieh: MA, VØ

Louis K. Behrend lobe: MA

Louise Skouv losk: DA, TY

Mads Frølich frol: VØ, FN

Maj Sofie Rasmussen msra: PS

Martin W. Abildgaard abil: EN

Martin Black Pedersen mabp: AF

Maria Husted mahu: DA, KU

Maria Malmkvist mmal: IØ

Maria Rudbæk mrud: IØ, SA

Mette H. Vester meve: DA, EN

Mia Holck Kjærgaard mhkj: AF, IN

Michael P. Jørgensen mpjo: AF

Mick I. Hartwig mick: IØ, SA, ID

Rasmus Jørgensen rajo: SH, IØ

Nancy Faurschou nafa: AF

Pernille Lohmann ploh: DA, PS

Pia Nielsen pini: SP, KU

Rene Leth Christiansen rene: SA, SH

Rune Pettersson rune: DA, TY

Ruth V. Schaeffer rusc: EN

Signe W. Godthaab sigo: DA, SH

Sonja Molz somo: TY, ME

Louise Corneliussen lcor: KU


Stine Godske Jacobsen stja: TY

Sune Ogilvie suog: SA, SH

Sussi R. Thomsen suth: AF, MK, OR

Søren Havshøj Jensen shje: EN, FI

Tina S. Andersen tian: MA

Tinna Kruse tikr: MA, VØ

Tine Martinussen tima: EN, SH

Trine K. Christensen tkch: SP, MK

Vibeke Andersen vian: SP, EN

Vibeke K. Jensen vije: MA

Fagkoder AF: Afsætning DA: Dansk DE: Design EN: Engelsk ER: Erhvervsret FI: Filosofi FN: Finansiering FR: Fransk IN: Innovation IØ: International Økonomi KI: Kinesisk KU: Kulturforståelse

MK: Markedskommunikation MA: Matematik ME: Mediefag OR: Organisation PS: Psykologi SA: Samfundsfag SH: Samtidshistorie SP: Spansk TY: Tysk VØ: Virksomhedsøkonomi

Tietgen Handelsgymnasium Elmelundsvej 10 5200 Odense V 65 45 22 00

Velkommen til tietgen handelsgymnasium elevhåndbog 2013 2014  
Velkommen til tietgen handelsgymnasium elevhåndbog 2013 2014  
Advertisement