Page 1

fremad Avis nr. 2 – januar 2012

Uddannelsesmagasinet for tietgen handelsgymnasium/HHX

åbent hus

06

28. januar 2012 Læs mere på side 4

Peter Lund Madsen om, hvorfor unge har krybdyrhjerne Yderligere I dette nummer

Iværksættersucces

08

Studieretninger

03

Hvad kan jeg blive? Læs om hvilke linjer vi tilbyder i 2012

FDB’s grønne idépris

09

4 fyre med forretningssans Elevportræt af innovative idémagere

Mød Konrad Kierklo

Fester, aktiviteter og markedsføring

10

Portræt af de nye udvalg Bliv inspireret til medindflydelse

Tietgen Handelsgymnasium

Elmelundsvej 10

Tidligere hhx-elev og en af bagmændende bag kæmpesuccesen Miinto.dk, som er blevet nordens største online modebutik

5200 Odense V

65 45 22 00

hhx@tietgen.dk

www.tietgen.dk


2

Aktivitetskalender 2011/2012 leder

Eleverne stiller krav – i højere grad end før Det passer fint – det gør vi også

12. august 2011

Introfest med Thomas DJ 15.-19. august 2011

Hyttetur for 1.g 6. september 2011

Valgdebat 6. oktober 2011

Foredrag med Peter Lund Madsen 7. oktober 2011

2011 Elevfest Oktoberfest 14. oktober 2011

Eleverne er med til at udvikle en Tietgen App Eleverne holder oplæg om, hvordan de har organiseret deres elevråd i mindre enheder for at skabe bedre gennemslagskraft og dynamik Der er næsten 50 elever i ”akademiet for HHX talenter”

Aktivitetsdag 1.g og Five-a-side turnering 17. november 2011

Forældreaften 1.g

Eleverne vil være med til at ”køre” biblioteket

11. november 2011

De står i kø for at være med i elevrådet og de forskellige underudvalg

Bowlingturnering start

Flere elever har startet egen virksomhed. Mange fortsætter med at leve af deres virksomhed, når de er færdige på vores gymnasium

18. november 2011

De efterspørger flere sprog

2. december 2011

FIFA 12 turnering Julefest

De viser interesse for kinesisk

21. december 2011

Antallet af elever, der går direkte til de videregående uddannelser er stigende

Juleafslutning med Linda P

På tavlerne i salen er der store matematiske ligninger, som eleverne underviser hinanden i

6. januar 2012

Nytårsfest

De taler med om finanskrisen og velfærdsmodeller

28. januar 2012

De forholder sig til virksomheders måde at brande sig på

Åbent Hus

De ryster på hovedet af bank krak

31. januar 2012

Og de ved, at de skal spidse pennen for at konkurrere med unge fra Kina, Brasilien, Indien, Rusland og mange andre lande

Bowlingturnering afslutning 5. februar 2012

Superbowl Har du lyst til at se Europa og verden som din arbejdsplads? Har du lyst til at understøtte alt det, som Danmark skal leve af? Så er du mere end velkommen på Tietgen Handelsgymnasium – det moderne gymnasium.

2. marts 2012

Fastelavnsfest

2012 7.+8. marts 2012

Forældrekonsultation 1.g 16. marts 2012

Af Gitte Bargholt, rektor

Foredrag Rasmus Tantholdt 23. marts 2012

Fredagsbar og bordfodboldturnering 30. marts – 8. april 2012

Skitur Val Thorens 4. maj 2012

Årets sidste skolefest 16. maj 2012

Gallafest 3.g 30. maj 2012

Dimission 3.g

Kolofon

Tekst: Tietgen Handelsgymnasium

Fotos: Skovdal & Skovdal, med flere

Ansvarshavende redaktør: Gitte Bargholt

Input: Anja Engholm , Martin Søjbjerg

Korrektur: Anja Engholm

(giba@tietgen.dk)

Falkenstrøm

Oplag: 6000 eksemplarer

Redaktør: Anja Engholm

Layout og redigering: Fingerspitz

Tryk: Svendborg Tryk


3

Studieretninger 2012

om linjerne International/sproglig

Internationale / sproglige linjer

Økonomilinjer

Marketinglinjer

Innovationslinje

• F orståelse for kultur, sprog og levevilkår

1. studieretningsfag

2. studieretningsfag

3. studieretningsfag

Tysk A

Afsætning A

Kulturforståelse B

Spansk A

Afsætning A

Kulturforståelse B

Kinesisk A

Afsætning A

Kulturforståelse B

International økonomi A

Afsætning A

Kulturforståelse B

Economics A

Marketing A

Culture B

Virksomhedsøkonomi A

International økonomi A

Matematik B

Virksomhedsøkonomi A

International økonomi A

Design B

Virksomhedsøkonomi A

Matematik A

Finansiering C/B

• A t få indsigt i hvordan en virksomhed træffer økonomiske beslutninger

Afsætning A

Virksomhedsøkonomi A

Markedskommunikation C

Afsætning A

Virksomhedsøkonomi A

Psykologi B

Afsætning A

Virksomhedsøkonomi A

Matematik B

Afsætning A

Virksomhedsøkonomi A

Innovation B

• A t få indsigt i udviklingen i den danske samfundsøkonomi, blandt andet gennem foredrag og institutionsbesøg, for eksempel ved Nationalbanken, Børsen og Syddansk Universitet

• Tolerance • Selvstændighed • Rejseaktivitet • L yst til at deltage i det internationale arbejde med henblik på at opnå international kompetence NB

:E

ng

el s

Økonomi ks

pr

og

et

• A t få en dybere indsigt i en virksomheds økonomiske forhold

• A t få indsigt i hvordan udviklingen i Danmarks økonomi er tæt forbunden med udviklingen i Europa og resten af verden. • A t få indsigt i forskellige velfærdsmodeller og deres konsekvenser for den enkelte borger og den enkelte virksomhed

English? Som noget nyt udbydes den internationale linje på engelsk. Det betyder, at undervisningen i international økonomi, afsætning, kulturforståelse, samtidshistorie, virksomhedsøkonomi, samfundsfag og matematik er helt eller delvist på engelsk. Du skal således være god til/brænde for engelsk for at søge om optagelse på denne linje.

• A t reflektere over samspillet mellem den samfundsøkonomiske udvikling og virksomhedernes handlemuligheder med udgangspunkt i aktuelle problemstillinger, for eksempel den finansielle krise Marketing • V iden om erhvervslivet såvel praktisk som teoretisk • I ndsigt i markedsføring

OBLIGATORISKE FAG

VALGFAG

• Dansk A

• Matematik B/A

• Mediefag C

• Viden om organisation og ledelse

• Engelsk A

• Tysk A

• Psykologi C/B

• Samfundsfag C

• Spansk begyndersprog A/B

• Filosofi C

• L yst til at diskutere løsninger og muligheder med andre

• Samtidshistorie B

• Fransk begyndersprog A/B

• Innovation C

• Matematik C

• Kinesisk A/B

• Design C

• Virksomhedsøkonomi B

• Virksomhedsøkonomi A

• Markedskommunikation C

• Afsætning B

• International økonomi A

• Organisation C

• International økonomi B

• Samfundsfag B

• Idræt C

• Erhvervsret C

• Kulturforståelse C/B

• Informationsteknologi C/B

• 2. fremmedsprog (tysk B,

• Finansiering C/B

• Statistik C

spansk A eller fransk A)

• Viden om kommunikation og reklamer

Innovation • D u er kreativ, har fantasi, og vil gerne udvikle din selvstændighed • D u har lyst til at arbejde med idéudvikling, innovation og iværksætteri • D in målsætning efter uddannelsen er at starte og drive virksomhed i globale sammenhænge

Sådan bli’r du elev på Tietgen Handelsgymnasium Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse sker tilmeldingen igennem din skole. Hvis du ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse kan du ansøge online eller downloade et ansøgningsskema på www.optagelse.dk. Når du har besluttet dig for at søge optagelse på Tietgen Handelsgymnasium, er der nogle krav og betingelser du skal være opmærksom på:

• Du skal have afsluttet 9. eller 10. klasse • Du skal have aflagt folkeskolens afgangsprøver eller 10. klasses-prøver i følgende fag: • Dansk • Matematik • Engelsk • Tysk eller fransk (hvis faget bliver udtrukket) • Fysik/kemi/ biologi/geografi (de fag du får udtrukket)

Hvis du opfylder disse krav - og hvis du i din uddannelsesplan ikke er indstillet til uddannelsesparathedsvurdering - vil du blive optaget. Hvis din folkeskole eller Ungdommens Uddannelsesvejledning indstiller dig til uddannelsesparathedsvurdering (UPV), vil vi indkalde dig til en sådan. Du vil i så fald skulle vurderes i 4 fag: dansk, engelsk, matematik samt enten tysk eller fransk.

Forvirret? Så kontakt os! Vi kender reglerne ud og ind. HUSK ansøgningsfrist 1. marts 2012!


4

Starten på en drøm Da jeg skal skulle vælge en ny vej efter folkeskolen, var der mange muligheder, derfor besluttede jeg at vælge ud fra mine interesser. Jeg ønskede at få en dybere forståelse af økonomi og beskæftige mig med fag rettet imod erhvervslivet. Samtidig er min drøm at få en karriere som ejendomsmægler. Så i sidste ende var valget ikke specielt svært.

Anja Hansen hh201-11

ko n o m

i

Godt – både nu og fremover Økonomilinjen bragte mig hurtigt i den retning, jeg ønskede. Fagene gi’r mig masser af erhvervsmæssig viden og sammenhæng til de emner, som er en del af vores samfund – bl.a. dem, som omtales i nyhederne. Jeg er derfor specielt glad for valget nu, for jeg kan se, hvad jeg kan bruge det til i praksis og i fremtiden.

n o va ti o n

Studieretningen marketing har jeg valgt, fordi jeg fandt den mest inspirerende og det at brande/reklamere sig, finder jeg meget spændende. Det er noget jeg kunne se mig selv arbejde med senere hen. Efter studentereksamen vil jeg fortsætte en videregående uddannelse på Universitetet (SDU), det vil blive i retning af en HA, derfor har jeg også hævet mit matematik til B-niveau, så jeg kan komme ind på uddannelsen efter min studentereksamen. Samtidig ønsker jeg fortsat at beskæftige mig med en handelsbaseret uddannelse.”

Bianca Sørensen hh208-11

in

”Mit navn er Bianca Sørensen og jeg går i 2.g på marketinglinjen. Jeg valgte Tietgen Handelsgymnasium, da jeg så muligheden for en fremtidig uddannelse. Samtidig anbefalede min veninde mig uddannelsen. Dernæst så jeg interesse i at prøve nogle nye fag, da et alment gymnasium tilbyder fag, som jeg ikke interesserer mig for. Virksomhedsøkonomi og afsætning er nogle af de nye fag, jeg har fået. Jeg har virksomhedsøkonomi og afsætning på A-niveau, og jeg er blevet rigtig glad for dem. Det har været interessant at få nogle fag, hvor man kan drage paralleller til den virkelige verden.

m

Branding og handel

a

r

k

et i

n g

å

M

ø b d. e d o 28 n s ti t .j a h l n u u a r s

ø

Kompetencer – og gode klassekammerater Jeg er sikker på, at min baggrundsviden efter tre år på Tietgen Handelsgymnasium vil styrke mine kompetencer i fremtiden; det mærker jeg allerede nu, så det har yderligere styrket min drøm om at få en karriere som ejendomsmægler. Desuden har jeg fået en rigtig god klasse, som jeg ikke ville bytte væk for noget andet. Sammen har vi en god hverdag, og er man i tvivl om noget, er der altid en, som vil hjælpe. Selvom klasserne på økonomilinjen er præget af drenge, har det også sine fordele både socialt og fagligt. Jeg vil derfor aldrig fortryde mit valg af økonomilinjen på Tietgen Handelsgymnasium.


5

Interessen bestemte Grunden til, at jeg valgte den internationale linje på Tietgen Handelsgymnasium, var, at jeg er meget kulturelt interesseret. Jeg så det som en god mulighed for at få en uddannelse med fag, som interesserede mig. Det er jo alligevel tre år, man skal beskæftige sig med det. Studieture På denne studieretning er der mulighed for at komme på forskellige studieture. På mit første år var jeg i Belgien og Frankrig – virkelig interessante steder, når man også er politisk engageret. I 2. g. var vi i Malaga, og det var en rigtig fed oplevelse. Vi boede hos spanske familier og fik på den måde lov til at komme helt tæt på den spanske kultur samt mulighed for at få talt sproget.

hyttetur for 1.g’ere

Cecilie Møller Nielsen hh310-11

in

te r

n a ti o n a

l

Mere rejsefeber Efter hhx er mine planer at holde et sabbatår, hvor turen går til et latinamerikansk land. Her vil jeg lave velgørenhedsarbejde og på den måde opleve en ny kultur, få oplevelser for livet og få prøvet sproget af. Herefter har jeg planer om at flytte til København og starte på Copenhagen Business School.

Lisa Ruegaard Petersen hh305-11

Klar til arbejdsmarkedet Erhvervslivet, som samtidig er vores fremtidige arbejdsmarked, er som et oprørt hav. Du skal lære både dine stærke og dine svage sider at kende. Du skal finde frem til de muligheder, du har, for at holde dig oven vande. Det ruster Tietgen Handelsgymnasium os til. Initiativ og kreativitet Som elev på innovationslinjen får vi lidt ekstra med. Vi lærer ikke blot vores muligheder at kende, vi lærer at skabe dem. Vi lærer både at gå ad nye og ad kendte veje – som sagtens kan bygges længere endnu. På linjen får vi lov til at være kreative og skabe idéer. Netværk med perspektiv Vi kommer ud og får rig mulighed for at ”netværke”; lige fra messer i København til udvekslingsture til Wien. Vi lærer at starte vores egen virksomhed og får lov til at praktisere det i den virkelige verden gennem Young Enterprise. Med innovation i bagagen kan du ikke blot holde dig oven vande, du kan svømme.

Krop og hjerne fik nye udfordringer, da 1. g’erne i anden uge efter skolestart var på 2 dags-hyttetur. Aktiviteterne startede allerede i de grønne områder ved Tietgen Handelsgymnasium. I grupper bevægede de nye 1. g’er sig rundt i terrænet for at deltage i en række forskellige TEAMbuildingsøvelser, der krævede gymnastik af både hjerne og krop. De grupper, der forstod at lytte til hinanden og samarbejde, klarede sig rigtig godt. Husk lærdom fra folkeskolen eller løb ekstra omgange! Hytteturene fortsatte ud i spejderhytter ved Aarup og Føns, hvor nye aktiviteter ventede. I ”skiskydning” udløste forkerte svar i udvalgt pensum fra folkeskolen ekstra omgange i terrænet – mange klarede spørgsmålene fint og kunne løbe direkte videre i den ordinære bane. Bålhygge og orienteringsløb For mange bød hytteturen på hygge omkring lejrbålet eller spontane gåture i skov eller strand i nærområdet. Grupperne var sammensat af skolen, så der var god chance for at skabe relationer på kryds og tværs i den enkelte klasse. De sociale bånd er vigtige for at opnå et godt studieliv og i orienteringsløbet på hytteturens sidste dag var der god mulighed for at socialisere – grupperne fik som del at orienteringsløbet til opgave at lave og fremføre en gejstsang, hvilket fornemt blev løst med både krop og sjæl.


6

Sex, mad og magt Peter Lund Madsen af Peter Borberg

Interview/foredrag

Se interview med Peter Lund Madsen fra hans dag på Tietgen Handelsgymnasium

Fra du står op om morgenen, til du går i seng om aftenen, er din hjerne konstant i konflikt med sig selv. Slagsmålet står mellem det, du har lyst til, og det du bør gøre! - Det, du grundlæggende interesserer dig for, er sex, mad og magt. Dybt nede er du nemlig styret af krybdyrhjernen på samme måde som virkelig dumme dyr som hønen eller hajen. Av. Hjerne-forskeren Peter Lund Madsen trækker linjerne knivskarpt op. Han fortæller begejstret om pandelapperne, hvor personligheden sidder, og hvordan vi som pattedyr er i stand til at vise medfølelse. Men han fortæller også, at du i sidste ende som menneske er styret af den mest primitive del af hjernen – krybdyrhjernen. Heldigvis har vi mennesker – i forhold til hønen og hajen – mange flere funktioner i vores hjerne end bare

krybdyrhjernen. Til tider viser den dog sit grimme ansigt – og især som ung er du god til at fremprovokere krybdyrhjernen. For at sige det mere direkte: Kære teenager, du opfører dig i perioder som krybdyr. - Hvis du vil se krybdyrhjernen i fri dressur, skal du bare tage i byen en fredag aften. Når du drikker, bedøver du din hjerne, og det er de mest avancerede dele, der bliver bedøvet først. Så drikker du tilstrækkelig meget, tager krybdyrhjernen over – og det er ikke noget smukt syn. Du opfører dig tåbeligt, for det er den tåbelige del af din hjerne, der er aktiv, fortæller Peter Lund Madsen. Det er også krybdyrhjernen, der i perioder tager over, hvis du i teenageårene har kroppen fyldt med hormoner, og dansk-afleveringen kun får et minimum af din opmærksomhed sammenlignet med din lidt for lækre sidekammerat i skolen. En af hjernens vigtigste opgaver er nemlig at rette opmærksomheden mod det, der er vigtigt – og da det modsatte køn i høj grad er noget, krybdyrhjernen finder interessant, vil den derfor også forsøge at tvinge dig til at rette dit fokus væk fra undervisningen.

- Når man er en ung mand eller kvinde, kan det være det modsatte køn, der har en direkte adgang til hjernen. Derfor kan det være meget svært at koncentrere sig om skolesagerne, hvis der sidder en sød pige ved siden af en. Fornuften siger, skolen kalder, men alt i din hjerne siger: Der sidder noget ved siden af, som jeg rigtig gerne vil i kontakt med, forklarer Peter Lund Madsen.

Den evige kamp med dig selv Generelt set er vi mennesker dog ret dygtige til at bruge vores hjerne. Især i forhold til neandertalerne, som før mennesket kom til, var jordens herskere i omkring 150.000 år og alligevel aldrig nåede at få én eneste ide. Vi tager den lige igen: ikke en eneste ide! Da neandertalerne gik omkring på jorden, brugte de stenøkser, og da de uddøde var de stadig ikke nået så meget som et mikroskopisk skridt videre. Selv om de 75.000 år, som mennesket har været på jorden, dårligt kan siges at være andet end en parentes i jordens 4.5 milliarder årige levetid, har vi på den tid ændret alt på jorden.


7

Fakta om ... Peter Lund Madsen • Er født i 1960 • E r uddannet læge og forsker i hjernen. Derfor er han også kendt under tilnavnet ”HjerneMadsen” • Har boet på Rasmus Rask Kollegiet i Odense • E r storebror til Anders Lund Madsen, som han har lavet flere underholdningsshows med. Blandt andet ”Enden er nær - Nu gælder det fremtiden” og ”Mr. Nice Guy” • Har skrevet flere bøger om hjernen og har også fået priser for sin evne til at formidle det svære stof • Har udgivet en cd med sange om hjernens funktioner • Har arbejdet I USA på National Institute of Health, NIH, i Washington • E r ved at uddanne sig til psykiater

Peter Lund Madsen betragter skabelsen af den menneskelige hjerne som et af de tre mest afgørende punkter i jordens historie. Større er kun skabelsen af liv på jorden og fotosyntesen, som er fundamentet for liv på jorden – og dermed også den menneskelige hjerne. Derfor er din hjerne uden tvivl dit vigtigste værktøj. Men hjernen er også skruet sådan sammen, at der foregår en evig kamp mellem det, du skal, og det du vil. Det gælder for eksempel, når du har svært ved at stå op om morgenen, eller når du bliver ved med at udskyde dansk-afleveringen.

- Det er så svært at komme op om morgenen, fordi det er en af de utallige konflikter mellem det, du har lyst til, og det du skal. Du SKAL op om morgenen – men du har lyst til at blive liggende. For at gøre det rigtige, skal din hjerne være vågen nok til at skubbe lysten til at blive liggende til side og lægge en plan, der gør, at du går ned og børster tænder og ud af døren og i skole. Det er et meget avanceret stykke hjernearbejde, så når du går ud af døren i rette tid, skal du være stolt, for du har klaret en af de vanskeligste hjerneopgaver overhovedet. Du har undertrykt, det du har lyst til – for at gøre det, du skal, siger Peter Lund Madsen.

Det handler om at finde den rigtige balance Det samme gør sig gældende, når det kommer til at holde fokus i undervisningen. Du er jo udmærket klar over, at du burde følge koncentreret med og tage gode notater. Men samtidig kan det også bare være så ualmindelig svært. Du skal vide, at du ikke er alene. - Når du for eksempel kan have svært ved at slukke for Facebook i timerne, er det helt naturligt. Et af dine største ønsker og lyster i din hjerne er nemlig at indgå i sociale sammenhænge. Du skal selvfølgelig gøre, som din lærer siger, når han beder dig lukke for computeren, men problemet er, at hvis man kun gør, hvad man skal bliver det hele trist og kedeligt. Men hvis du kun gør det, du har lyst til, så kommer du ingen vegne. Derfor er en af de store opgaver i dit liv at finde den rigtige balance mellem det du skal, og det du har lyst til. Kan man slet ikke gøre noget?

Krybdyrhjernen får dig til at springe let henover ting, som du ved, at du bør gøre. Den får dig til at gøre ting, som, du ved, er ufornuftige. Den ligger dernede og bestemmer over alt for meget. Men er der slet ikke noget, du kan gøre for at tøjle krybdyrhjernen og nøjes med at gøre gennemtænkte og fornuftige ting? Svaret er både ja og nej, fortæller Peter Lund Madsen.

For at sige det mere direkte: Kære teenager, du opfører dig i perioder som krybdyr.

- Det er vigtigt, at du er klar over, at krybdyrhjernen er der. Det er vigtigt at vide, at der er ting i din personlighed, der prøver at få dig til at gøre ting, som du grundlæggende ikke vil gøre. Hvis du for eksempel kæmper med at holde op med at ryge, er det din fornuft, der vil have dig til at holde op, men krybdyrhjernen kæmper imod. Det er hårdt, men du er nødt til at lade fornuften vinde og banke krybdyrhjernen på plads, siger hjerneforskeren.

Om idræt som valgfag

spring, løb, Grib, kast, og rotér I idræt skal du ”beherske grundlæggende idrætslige færdigheder og funktionelle bevægelser”, som der står i bekendtgørelsen. Basalt handler det om at kunne gribe, kaste, springe, løbe og rotere. Og for at kunne det skal du omkring tre hovedområder, når man taler fysisk aktivitet. Det er boldspil (eks. basketball, floorball mm.), bevægelse til musik og lyd (eks. egne opvarmningsprogrammer, spinning, aerobic, rytmisk gymnastik, dans) og nye og klassiske idrætter (eks. gymnastik, løb, klatring mm.). Der er også en mere teoretisk del, hvor du dels lærer om centrale begreber inden for idrættens discipliner og træning og dels motionens og livsstilens betydning for sundheden. Endvidere skal du lave dit eget træningsprogram og gennemgå en række fysiske test. Faget lægger stor vægt på samarbejde, og så er det værd at bemærke at den fysiske aktivitet selvfølgelig vægtes højt.

Jeg har valgt at have idræt som valgfag, dels fordi jeg har en stor interesse i faget, men også da idræt er relevant for mine fremtidige planer. Derudover synes jeg, at det forøger min interesse i skolen, fordi jeg får en time om ugen, hvor jeg får lov til at bevæge mig, hvilket gør, at jeg har lettere ved at koncentrere mig i timerne. Idræt har altid været en stor del af min opvækst, da jeg altid har f.eks. spillet håndbold og cyklet, og derfor er jeg meget glad for, at det er blevet muliggjort at få det i skoletiden. Katrine Guul Laursen

Jeg har valgt idræt fordi jeg godt kan lide det sociale i faget og jeg godt kan lide at udfordre mig selv fysisk i diverse sportsgrene. Jeg har altid godt kunne lide at lære nye sportsgrene at kende og kunne mærke hvordan man opnår mere forståelse for spillet og hvordan man udvikler sig. Jeg kan også godt lide at se hvordan man kommer i bedre fysisk form. Efter man har haft idræt, er man også meget mere veloplagt til at have timer og kan koncentrere sig langt bedre. Patric Vind Lübker


8

ERHVERVSEVENTYR

Skolen gav mig drømmen Konrad Kierklo har på rekordtid skabt Skandinaviens største online modebutik sammen med sin studiekammerat Mike Radoor. På Tietgen Handelsgymnasium lærte de at drømme og lave en forretningsplan

modebutik, Miinto.dk, med ikke færre end 570 butikker som en del af online-kataloget. Miinto.dk tæller over 70 medarbejdere og med kontorer i både Danmark, Sverige, Norge og USA kører forretningseventyret for fuld udblæsning. - Vores forretningsidé har uden tvivl været god, men først og fremmest har det handlet om, at vi har turdet forfølge drømmen – også når vi er blevet afvist og har mærket modgang, siger Konrad Kierklo. Drøm i rygsækken I den sammenhæng er de to gamle studiekammerater ikke i tvivl om, at de skylder hhx-tiden en del af æren for, at de i dag står med en millionforretning. Selv om Konrad Kierklo ikke var blandt dem, der kunne prale af en studenterhue med tårnhøjt karaktergennemsnit, så har årene på Tietgen Handelsgymnasium på Elmelundsvej - hvor han i øvrigt var første årgang på skolens dengang nye Young Enterprise-linje – givet ham en uvurderlig ballast.

Han indrømmer gerne, at han knokler en vis legemsdel ud af bukserne i disse år. Og det også koster tid til samvær med venner og familie. Men han gør det gerne. Knokleriet er nemlig sjovt og det hele værd. - Lige nu er det selvfølgelig vanvittig krævende. Der er ikke mange fridage. Men til gengæld er jeg godt i gang med at indfri mine karrieredrømme, siger Konrad Kierklo, der forlod Tietgen Handelsgymnasium i 2005 og i dag er 25 år. På blot tre år er det lykkedes ham – sammen med sin gamle hhx-kammerat Mike Radoor – at brage gennem lydmuren og skabe Skandinaviens største online

- Det kan være svært at sætte ord på, hvad det præcist er, som vi har fået med i rygsækken. Men det, at vi gik i en Young Enterprise-klasse, og prøvede kræfter med det at skabe en rigtig forretning allerede dengang, har gjort, at vi fik vakt en iværksætterdrøm. Og alene det at turde forfølge drømmen ser jeg som en væsentlig årsag til, at vi i dag er, hvor vi er, siger Miinto-direktøren. Slag i ansigtet At Konrad Kierklo skulle slå igennem som succesfuld iværksætter stod dog ikke at læse i kortene, da han umiddelbart efter hhx startede op som elev i et stort revisorfirma. Men 3½ år senere lå han i et solarium og kunne mærke, at han havde fået nok. Han kontaktede sin gamle ven Mike Radoor, og de to burede sig inde i en lejlighed i København en hel weekend. Alle tanker blev vendt, og iværksætterdrømmen tog fart.

- Vi havde på hhx lært at lave en forretningsplan. Det betød, at vi denne weekend kunne få sat nogle præcise ord på vores ide og samtidig pensle potentiale og udfordringer ud, siger Konrad Kierklo. Men det er ikke nok at turde drømme, understreger han. På Tietgen Handelsgymnasium lærte han nemlig en anden og mindst lige så vigtig ting. - Under Young Enterprise og arbejdet med at skabe forretning oplevede vi, at afvisninger er en væsentlig del af at skabe noget. Det skal man kunne tåle, uden at man mister troen på sin idé, siger Konrad Kierklo og kigger tilbage på den spæde start i Miinto.dk for tre år siden.

- Du skal turde drømme og vedblive at stole på dit projekt – også selv om du får et afslag.

- Samlet set er vi vel blevet afvist i omkring 100 butikker, da vi i starten bankede på. Men vi blev ved og holdt fast. I dag kan jeg se, at mange af de butikker, der tidligere afviste os, har kontrakt med os, smiler Konrad Kierklo. Derfor har den 25-årige direktør også et klokkeklart råd til andre unge, der drømmer om at skabe business: - Du skal turde drømme og vedblive at stole på dit projekt – også selv om du får et afslag.


9

elektronisk bon Projekt: Elektronisk bon • Fra venstre: Sebastian Lykke Kania, Jonatan Bøllingtoft, Jonas Dan Hansen, og Thorbjørn Christian Kaldau fra klasse 304

Grønne vindere kyler bon’en væk En flok hhx-elever løb med innovationspris for ideen om elektronisk kassebon. – Fedt, at nogen kan se et potentiale i vores idé, og den måske kan blive til virkelighed, siger Jonas Dan Hansen fra 3.g Bonede gulve. Blitzende kameraer. Direktører i jakkesæt og – bare for lige for at få dén krølle med - en klima- og energiminister. Der manglede bestemt ikke noget, da fire fyre fra Tietgen Handelsgymnasium trådte op på podiet ved FDB’s store konkurrence ”FDB’s Grønne Idépris” i København. Hyldet som vindere af Innovationsprisen og derudover en samlet 2. plads i hoved-

konkurrencen. - Selvfølgelig er det lækkert, at nogen kan se et potentiale i vores idé, så den måske kan blive til virkelighed, siger Jonas Dan Hansen, der går i 3. g på Tietgen Handelsgymnasiums innovationslinje. Sammen med sine tre studiekammerater har han udviklet en elektronisk kassebon, som skal gøre det nemt og overskueligt for forbrugere at holde styr på bonen i supermarkedet. Den sendes automatisk til mobil eller mail i stedet for at komme som en lap papir, der flagrer rundt i pose, pung eller bukselomme. - Den elektroniske kassebon vil også være til stor gavn for miljøet, da der kan spares en masse papir. Og i supermarkedet slipper man for at have bon’er flydende rundt ved kassen, lyder salgstalen selvsikkert fra Jonas Dan Hansen.

Der var lagt i kakkelovnen til et brag af en fest, da festudvalget den 7. oktober 2011 inviterede indenfor til Oktoberfest. Oktoberfesterne stammer fra München, hvor der drikkes store mængder af øl og høres masser af Tyrolermusik.

Thude

- Vi har, allerede inden vi går ud af skolen fået en fornemmelse af, hvad der skal til for at skabe en forretning. Det er ikke bare at få en god idé, men også tidskrævende og omkostningsfyldt at føre den ud i livet. Men det at have afprøvet udfordringerne i praksis gør, at det ikke skræmmer at skulle prøve kræfter med sig selv som iværksætter. Tværtimod, fremhæver Jonas Dan Hansen, der ligesom sine studiekammerater håber, at FDB og COOP Danmark vælger at forfølge ideen med den elektroniske kassebon og gøre den til virkelighed.

Smag på iværksætteriet Den unge 3.g’er lægger ikke skjul på, at han er begejstret for at gå på handelsgymnasiets innovationslinje.

Oktoberfest 2011

Rasmus

Gennem studietiden er der blevet arbejdet rigtig meget med Young Enterprise, der handler om, at eleverne lærer, hvordan man skaber en virksomhed fra bunden. Lige fra den spæde idé til selve produktudviklingen og det efterfølgende salg.

Folk kunne som altid føle sig trygge og vide at sikkerheden var i top fordi den blev varetaget af professionelle sikkerhedsfolk. Betaling og armbåndsgivning gik som en leg ikke mindst fordi, det var en flok festglade tyrolere der betjente kunderne.

Elev rådet

va r va nen

tro ik lædt

autent isk

ty rolerun

ifor m

Inde i festlokalet var der placeret masser af træborde, som gjorde oktoberfesten endnu mere autentisk, og flere gange blev både borde og stole benyttet som dansegulv. Aftenens store musiknavn var manden bag megahittet ”Til månen og tilbage” - Rasmus Thude. Der gik ikke mange sekunder før klynger af skrigende piger samlede sig foran scenen og festen var på sit højeste.


10

Tietgen Cooperation

Formand for aktivitetsudvalget John Nymark Jensen

Tietgen Handelsgymnasiums sociale miljø er i høj grad præget af elevrådsorganisationen Tietgen Cooperation. Det bærende element er frivillighed. Som elevrådsformand er det fantastisk dejligt at se, at der er så mange, som vil være med til at skabe et super godt år for alle handelsgymnasiets elever. Især det gåpåmod, som præger alle udvalgene, er med til at skabe en stemning, som er helt unikt for et gymnasium. Jeg tror, det vil være umuligt at finde nogen elevrådsorganisation på hele Fyn, der er så aktivt som netop Tietgen Cooperation. Udvalgsmedlemmerne bærer langt hovedparten af ansvaret herfor. Deres engagement er med til at skabe gode arrangementer, som eleverne har lyst til at bakke op om. Udvalgenes arbejde lykkedes også så godt, fordi ledelsen bakker op omkring de forslag, Tietgen Cooperation kommer med. Dette gør at eleverne har stor indflydelse på deres hverdag. Når man kommer med forslag i bestyrelsen eller hos ledelsen, er der stor lydhørhed, fordi eleverne viser engagement, men især fordi udvalgene afvikler aktiviteterne på en sådan måde, at der ofte ikke er noget at sætte en finger på. En organisation som Tietgen Handelsgymnasium ville heller ikke fungere uden en elevrådsledelse, der tør tage ansvar, som netop vores gør. Både udvalgsformændene, kassereren og næstformanden er med til at skabe de rammer, hvor udvalgene kan udfolde sig. Samarbejdet mellem udvalgene har især i år været fantastisk. At mærke folk som disse, der tør at tage ansvar, har jeg aldrig nogensinde oplevet før. Selv startede jeg som medlem af festudvalget i 2.g. Personligt har mit arbejde som festudvalgsmedlem og elevrådsformand skabt både et netværk i form af mange fantastiske mennesker, men det har også givet mig kompetencer, som jeg aldrig havde turde håbe på, når man starter på et gymnasium. Det har simpelthen været som at drive en virksomhed, der skal føres så godt videre til næste generation som overhovedet muligt samtidigt med, at man arbejder med en masse glade mennesker, der bare har det sjovt.

Andreas Vestermark, Elevrådsformand

Jeg er 19 år og går i 3. g på økonomilinjen. Ud over skolen bruger jeg tid på at arbejde som køkkenmedarbejder på Monarch, går til fitness, driver en mindre virksomhed med en klassekammerat og arbejder frivilligt med at forbedre gymnasiets studiemiljø. Og så holder jeg meget af at spille klaver, løbe eller se en god film. Ting som hjælper mig med at koble helt fra den hektiske hverdag. I 1. g blev jeg menigt medlem af elevrådet. Vi blev inddelt i grupper, som skulle iværksætte en ide. Vores gruppe lavede Jeopardy. Så begyndte en ven og jeg at lave begivenheder, som skolen aldrig havde set før bl.a. bordfodboldturnering, five a side, Jeopardy, Dagens Mand m.m. Nu er jeg formand for Aktivitetsudvalget, som står for arrangementerne. Men hvorfor bruge så meget tid på frivilligt arbejde? Det er såre simpelt. Jeg får et stort udbytte ud af at organisere og planlægge arrangementer: At holde styr på alle de ”usynlige” ting bag kulissen. At være udadvendt og fungere i mange sociale sammenhænge. Og så skal man have selvdisciplin og være kreativ. På alle disse punkter er jeg blevet endnu bedre takket være det frivillige arbejde. I starten brugte jeg lidt for meget tid på det, men jeg har lært at strukturere min tid og er blevet mere disciplineret. Man må prioritere, så man også når de andre ting, man har foran sig; sådan får man størst mulig glæde og udbytte.


11

Formand for festudvalget

formand for promotionudvalget

Jonas Nygaard

Martin Skovly

At lave ingenting er det værste jeg ved! I hvert fald ikke for længe ad gangen. Jeg er uhyre aktiv og har hele tiden et nyt projekt kørende. Så da jeg blev de 18 år, gik der rigtig meget tid med at tage bil- og motorcykelkørekort. Oven i kom skolen, enorme mængder lektier og arbejdet, opvisningssæson i gymnastik og Festudvalget, hvor der lige var et par vilde fester, der skulle fyres af. Nogen tænker nok ”hold da op”; men for mig er det bare hverdagen. Og dog! Når der er så meget fart på, skal der planlægning til, og man må sige fra nu og da, ellers går det helt galt!

Jeg er 20 år gammel og går i 3. g på økonomilinjen, fordi jeg har en interesse for tal og ville kombinere det med regnskab. For mange er det skræmmende at skulle have Matematik A, men hvorfor ikke udfordre sig selv – det har jo aldrig skadet nogen! Ved siden af skolen er jeg formand for Promotion, hvor vi sørger for plakater til Elevrådets forskellige arrangementer. Desuden står vi for Elevrådets hjemmeside med billeder m.m.

Jeg husker tydeligt en gang i 1. g, hvor jeg sagde nej til en biograftur med en ven på grund af lektier. Det var rigtig træls, men jeg vidste, at hvis jeg ikke fik lavet de lektier, blev der ikke tid til de planer, jeg havde for resten af ugen. Ellers skulle alt rykkes eller blive gjort halvhjertet. Og er der noget, jeg finder træls, så er det ting, som ikke bliver gjort helt og ordentligt! Når folk spørger mig, hvordan jeg har tid til alt det, er svaret, at jeg tager mig tid til det. Det handler ”bare” om at koordinere sin tid rigtigt.

I min fritid spiller jeg fodbold på OKS’ Danmarksseriehold, hvor jeg træner tre gange om ugen og spiller kamp i weekenden. Derudover arbejder jeg i Bilka, men der er selvfølgelig også tid til vennerne. Mange finder det vanskeligt både at skulle tænke på arbejde, skole og evt. sport, men bare du disponerer din tid, er det altså intet problem! Jeg kan godt lide, at der sker noget, og hader at sidde stille i for lang tid ad gangen. Dette er selvfølgelig også med til at gøre det sjovere.

formand for fredagsbarsudvalget

næstformand for elevrådet

Peter Aagaard

Anders Michelsen

Da jeg valgte hhx, lå der flere tanker bag. Jeg havde været i udlandet og arbejde, og derfor er jeg også ældre end den gennemsnitlige hhx-elev. Ville jeg tage en hf, hg eller hg voksen?

Jeg er 19 år og startede på hhx i 2009 efter 10. klasse på en elitesportslinje på Hjalleseskolen. Jeg var klar til 3 fede år! Det første år hørte jeg på flere af fællessamlingerne om Festudvalget. Det lød meget interessant – fest, godt sammenhold og at være med til at skabe noget. Jeg elsker at arbejde og se resultater. Efter en periode i Festudvalget og drevet af skolens gode sammenhold, slog jeg til, da posten som næstformand var fri. En perfekt mulighed for at bruge min baggrund til at gøre endnu mere for min skole, skolens 1000 elever og for at skabe et studiemiljø med masser af trivsel.

Jeg ville have en uddannelse, jeg synes, jeg kunne bruge og valgte derfor at tage en hhx, og jeg har på ingen måde fortrudt. Det at jeg kan se, hvordan jeg kan bruge fagene i min hverdag, giver en super motivation i forhold til at skulle have fx kemi eller biologi, fag som jeg ikke aner, hvad jeg skal bruge til. Jeg har valgt at involvere mig i skolens elevmiljø som formand i Fredagsbarudvalget. Det er både sjovt og udfordrende. Og jeg lærer ting, som jeg kan bruge i min fremtid. For eksempel hvordan man får mennesker til at arbejde sammen, hvordan jeg forbereder mig, så tingene kører problemfrit under selve baren – og i det hele taget arbejdet med andre. Desuden kan jeg bruge ting fra min undervisning, for eksempel lagerstyring. Selvom man er ældre end gennemsnittet kan 3 år herude sagtens være sjovt. Har man har lyst, og gider man gøre noget selv, så bliver det sjovt! Jeg vil i hvert fald anbefale alle en tur på Tietgen Handelsgymnasium!

På Tietgen Handelsgymnasium er vi utrolig innovative, og som næstformand har jeg haft gode muligheder for at sætte præg på de ting, vi synes, skal forbedres. Lige fra festerne til skolens indretning. De tre år på Tietgen Handelsgymnasium har været de fedeste 3 år i mit liv! Når jeg tænker tilbage på en start i 1. g uden den store viden og ikke særlig mange venner, er det helt modsat nu: Masser af kompetencer, gode venner og oplevelser … ting som gør, at jeg virkelig føler mig rustet til flere udfordringer.

Min sportsgren Jeg hedder Nikolaj Ilsøe Jensen, er 18 år, går på Tietgen Handelsgymnasium, hvor jeg er Team Danmark elev fordi jeg spiller bordtennis på eliteplan. Jeg startede med at spille i en klub, da jeg lige var blevet 9 år. Jeg fandt hurtigt ud af, at det var sporten for mig. Mange folk har fordomme omkring bordtennis, og den mest almindelige er, at folk tror, at vi bare står helt stille ved bordet uden at flytte os det mindste. Men lad mig være den første til at afvise den fordom. Bordtennis er et verdens hurtigste boldspil når man taler om gennemsnitshastighed. Udover det er det den sportsgren, hvor der er flest forskellige slags skru i bolden. Der kan laves følgende skru: overskru, underskru, siddeskru og fejlskru. Meningen med disse skru er, at de skal overraske modstanderen.

TEAM DANMARK elev Nikolaj Ilsøe Jensen hh303-11

Min hverdag Det første år var lidt at et kaos for mig. Jeg fik ikke trænet nok på grund af gymnasiet, og jeg fik heller ikke gjort nok ud af mine lektier på grund af bordtennis. Jeg brugte omkring 18-20 timer om ugen på bordtennis. Nu er min hverdag heldigvis betydelig nemmere på grund af Team Danmark ordningen. Jeg går i skole under 15 timer om ugen og bruger omkring 25 timer på bordtennis om ugen, så der er også blevet meget mere plads til familien og vennerne i forhold til sidste skoleår. Så uden Team Danmark-støtten havde jeg aldrig kunne nå at dyrke bordtennis på eliteplan.

Hvad går min ordning ud på? Jeg er som sagt Team Danmark elev. Det er en ordning, som eliteudøvere i forskellige sportsgrene kan søge om at få inden de starter på gymnasiet. Kort sagt går ordningen ud på, at jeg tager gymnasiet på 4 år i stedet for 3 år. De 3 første år går jeg i skole med min normale klasse og det sidste år går jeg i flere forskellige klasser. Det man kan med denne ordning er, at skubbe nogle af sine fag til tredje og fjerde år. Det betyder, at jeg ikke har haft så mange fag de første tre år. Det har givet mig tid til at træne mindst 10 timer mere om ugen. Jeg valgte dog at tage det første år helt normalt og så tage de sidste to år på tre år.

Læs mere om ordningen på www.teamdanmark.dk


12

HAR DU SET SKRIFTEN PÅ VÆGGEN? Rektor for Tietgen Handelsgymnasium, Gitte Bargholt, har fået lavet et helt unikt kunstværk på væggen uden for sit kontor. Hun har selv skrevet teksten, som handler om at turde sætte sit fingeraftryk.

Dit aftryk er unikt / Dit aftryk kan der ikke sættes en finger på / Dit aftryk er dit eget og kan ikke lånes ud eller tages fra dig / Dit aftryk giver dig enestående mulighed for bare at være DIG / Du bestemmer

åb 28 e . n ja n

hvor hårdt du vil trykke / Jo hårdere du trykker, jo dybere spor efterlader du dig / Dit aftryk giver tryghed / Det gør ikke spor at trykke spor / På sporet af det trykte finder vi historien / Tryk i nutiden

/ Nutidens spor har det med at trykke / Men det går over og man forliges med sine aftryk

t

ua h r us 20 12

Elmelundsvej 10 · 5200 Odense V · Tlf: 65 45 22 00 · hhx@tietgen.dk · www.tietgen.dk

Handelsgymnasiet 2012 -avis  

Livet på Tietgen handelsgymnasium

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you