Page 1

№ 11 (21)

2017 rok

listopad ROCZNICA

Marsz Niepodległości 2017 Maksym Sobkow

11 listopada Polacy w całym kraju świętowali 99. rocznicę odzyskania niepodległości. Wydarzeniem w którym wzięło udział najwięcej osób był Marsz Niepodległości, który przeszedł ulicami Warszawy. Przedstawiamy fotorelację z tego wydarzenia

11 listopada obchodziliśmy jedno z najważniejszych świąt państwowych. Z tej okazji, jak co roku, odbyły się zarówno uroczystości w których wzięły udział najważniejsze osoby w państwie, jak i inne wydarzenia związane ze świętem takie jak np. Bieg Niepodległości. Jednak to nie one zgromadziły największą ilość uczestników. Bezdyskusyjnie pierwsze miejsce w tej kategorii ma od lat Marsz Niepodległości. Tak było i w tym

roku. Według ustaleń policji w wydarzeniu wzięło udział około 60 tys. osób, choć organizatorzy twierdzą, że uczestników było o wiele więcej — nawet 150 tys. Tegoroczny Marsz Niepodległości przeszedł pod hasłem „My chcemy Boga”. Wyruszył o 15 z ronda im. Dmowskiego i przemaszerował przez Aleje Jerozolimskie i most Poniatowskiego, a po 17 dotarł na błonia Stadionu Narodowego. Całe wydarzenie zakończyło się ok. 19.00.

30 listopada 2017 r. w Izbie Przemysłowo-Handlowej Ukrainy w Kijowie odbędzie się Międynarodowa Konferencja Gospodarcza „Polska – Bramą do Europy” Organizatorem Konferencji jest Związek Przedsiębiorców Polaków Ukrainy

№ 11 (21, listopad 2017 Świadectwo rejestracyjne КВ № 22300-12200ПР od 29.08.2016 r.

Nakład — 5000.

Założyciel ­­­­­­— OOS «Związek Przedsiębiorców Polaków Ukrainy» Szef-redaktor — Włodzimierz Midzianowski Kierownik projektu — Wiktoria Trofymczuk Adres redakcji i wydawcy: 01054, m. Kijów, ul. Dmytriwska 18/24, tel. +380445012560, e-mail: ososppu@ukr.net

Dyzajn i zdjęcia — Mykoła Melnyczenko Korespondenci: Wiktoria Trofymczuk Oksana Iwanowa Dmitry Bołdyrew Aleksandr Iwanow Daria Gorbatenko Elżbieta Ter-Makariants Swietłana Orudżewa Andrzej Duszutin

Tetiana Kuzina Drukarnia — «Interkontynental — Ukraina» Sp. z o. o. Adres: 03190, Ukraina, m. Kijów, ul. Szczerbakowa 4, tel. +380442399788 Żródła: kresy.pl, polukr.net, gazeta.pl, kijów.msz.gov.pl, zozpu.zhitomir.net

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą


2

UKRAINA

Wolność i Prawo № 11 (21), listopad 2017

WIADOMOŚCI

Kraków: Polska i Ukraina będą wzmacniać partnerstwo strategiczne Leonid Nazarow

Podczas spotkania zastępcy szefa Administracji Prezydenta Ukrainy Konstynatyna Jelisejewa z ministrem w Kancelarii Prezydenta Krzysztofem Szczerskim w ramach Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów ustalono m.in. zniesienie moratorium na prace ekshumacyjne. kontynuować również komisja międzyrządowa ds. ochrony i przywrócenia dziedzictwa kulturowego. Podczas spotkania omówiono również stan relacji dwustronnych w innych sferach i uzgodniono działania, które mają na celu wzmocnienie partnerstwa strategicznego pomiędzy oboma krajami. Omówiono również przygotowania do szczytu Partnerstwa Wschodniego, który ma odbyć się 24 listopada w Brukseli, jak również przygotowania do wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Charkowie na początku grudnia br. Spotkanie w Krakowie odbyło Podczas obrad uzgodniono poszukiwawczymi i ich na szczeblu wicepremierów się z inicjatywy strony ukraińskiej także, że w sprawie dalszych wznowieniem w najbliższym obu krajów: Piotra Glińskiego i w związku z różnicami zdań w prac związanych z pracami czasie ma odbyć się spotkanie Pawła Rozenko. Swoje prace ma kwestiach polityki historycznej.

Andrzej Duda potwierdził, że planuje odwiedzić Ukrainę w grudniu Dmitry Starzyński

Prezydent RP potwierdził, że plany wizyty na Ukrainie w grudniu br. pozostają aktualne — informuje PAP. Plany wizyty dotyczą pobytu w Charkowie, gdzie ma spotkać się prezydentem Ukrainy oraz z przedstawicielami lokalnych środowisk polskich. „Ta wizyta ma kilka aspektów. Jednym z nich jest moja osobista chęć odwiedzenia mogił Polaków w Charkowie. To bardzo ważna sprawa dla mnie osobiście i jako prezydenta. Drugi punkt jest związany z tym, co za niewiele ponad dwa miesiące, 17 stycznia, będziemy omawiać w Radzie Bezpieczeństwa ONZ — chodzi o kwestie związane z Ukrainą, a ta wizyta pozwoli stwierdzić, jaka jest sytuacja w obwodach donieckim i ługańskim” — powiedział Andrzej Duda w wywiadzie dla „Naszego Dziennika”. „Równocześnie mamy niezbyt pozytywne sygnały ze strony ukraińskiej, co dla mnie, jako dla prezydenta Polski nie jest akceptowalne, tak jak to, by antypolscy politycy zajmowali

stanowiska w ukraińskich władzach” — dodał Andrzej Duda, stwierdzając, że w Polsce nie ma tego problemu. Z kolei minister w Kancelarii Prezydenta Krzysztof Szczerski poinformował, że strona polska pozytywnie ocenia inicjatywę prezydenta Ukrainy co do potrzeby nadzwyczajnego posiedzenia Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów obu krajów. „Przekazaliśmy Administracji Prezydenta Ukrainy informacje o gotowości do przyjęcia w Polsce ukraińskiej delegacji” — poinformował Szczerski, dodając, iż Andrzej Duda oczekuje na kroki prezydenta Ukrainy w kontekście obecnego stanu relacji polsko-ukraińskich.


Wolność i Prawo № 11 (21), listopad 2017

3

UKRAINA

UKRAINA

Uczestnicy ćwiczenia pk. „MAPLE ARCH 17” z Polski, Kanady, Litwy i Ukrainy świętują 99. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości Olga Molka

W dniu 11 listopada 2017 roku na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba, uczestnicy międzynarodowego ćwiczenia pod kryptonimem „Maple Arch 17” wzięli udział w ceremonii z okazji 99. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W trakcie uroczystości oficerowie i podoficerowie z Kanady, Litwy i Ukrainy złożyli partnerom z Polski życzenia i wyrazy szacunku. „Obchodząc Narodowe Święto Niepodległości jesteśmy zaszczyceni, że możemy świętować wraz z przedstawicielami innych państw sojuszniczych, którzy szanują naszą tradycję i oddają z nami cześć poległym za niepodległość Ojczyzny” — powiedział pułkownik Zenon Brzuszko, dowódca LitewskoPolsko-Ukraińskiej Brygady imienia Hetmana Wielkiego Konstantyna Ostrogskiego. Podczas ceremonii wyróżniono zasłużonych polskich żołnierzy z dowództwa Wielonarodowej Brygady.

Litewscy posłowie wezwali Budapeszt do nieblokowania zbliżenia Ukrainy z UE Artem Kołosiuk

Grupa deputowanych litewskiego Sejmu zwróciła się do węgierskich parlamentarzystów z apelem o nieblokowanie działań, które pozwoliłyby na zbliżenie Ukrainy z UE. Inicjatorem apelu jest były premier Litwy, Andrius Kubilius. Podpisało się pod nim 37 posłów. „Jesteśmy nieprzyjemnie zdziwieni i nawet zaszokowani ultimatum rządu Węgier z groźbami zablokowania zblizenia Ukrainy z UE lub NATO, jeżeli Ukraina nie zmieni swojej ustawy oświatowej, w jakiej wskazano kwestie dotyczące nauczania w szkołach członków mniejszości narodowych” — napisano w oświadczeniu. W ocenie przedstawicieli litewskiego Sejmu podobne kwestie powinny być rozwiązywane na drodze konstruktywnego dialogu. „Widzimy,żenaUkrainiepodejmowane są takie próby” — piszą litewscy posłowie. Autorzy apelu wyrazili również zdziwienie z powodu „wysuniętych przez władze Węgier gróźb o charakterze geopolitycznym, dotyczących kwestii

integracji z NATO czy UE”. W ich ocenie podobne podejście jest nie do przyjęcia jako nieeuropejskie i tym bardziej niezrozumiałe, gdy padają w jednym z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. „Czy naprawdę Węgry chcą się domagać od Ukrainy rzeczy, które są zgodne z celami Putina?” — napisano w deklaracji. Z kolei minister obrony Litwy Rajmundas Karoblis zadeklarował, że Litwa przekaże Ukrainie tzw. „broń śmiercionośną” kiedy tylko będzie mieć taką możliwość. „Już przekazywaliśmy Ukrainie taką broń i rzecz jasna będzie to robić również w przyszłości, rzecz jasna zależnie od posiadanych przez nas możliwości” — powiedział litewski minister.


4

UKRAINA

Wolność i Prawo № 11 (21), listopad 2017

WIADOMOŚCI

Andrzej Duda chce, by antypolscy politycy nie obejmowali wysokich stanowisk na Ukrainie Elżbieta Ter­—Marariants

Prezydent RP stwierdził, że chciałby usłyszeć od prezydenta Ukrainy zapewnienie, że ludzie, którzy mają nacjonalistyczne i antypolskie poglądy nie będą zajmowali ważnych stanowisk na Ukrainie. „Tacy ludzie nie budują współpracy pomiędzy naszymi krajami, oni ją rujnują. Dlatego ze strony ukraińskiej nie powinni być obecni w wielkiej polityce, w polityce, która ma znaczenie międzynarodowe” — powiedział Andrzej Duda w wywiadzie dla TV Trwam. Najprawdopodobniej kwestia ta będzie temat rozmów podczas spotkania prezydentów, planowanego na początek grudnia br. w Charkowie.

Kilka dni wcześniej szef polskiego MSZ Witold Waszczykowski powiedział, że strona polska zamierza nie wpuszczać na swoje terytorium osób, które mają „skrajnie antypolskie poglądy”. W odpowiedzi ukraiński MSZ stwierdza, że na Ukrainie nie ma antypolskich nastrojów, mimo istniejących rozbieżności co do przeszłości i oceny faktów historycznych.

W Łucku odbyło się spotkanie Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa Natalia DENYSIUK

28 października w stolicy obwodu wołyńskiego dobyło się spotkanie Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa. Głównym tematem obrad było omówienie planów działalności na ostatnie dwa miesiące tego roku. Plany działalności PolskoUkraińskiego Forum Partnerstwa do końca 2017 roku, raporty obu stron oraz ustanowienie Nagrody im. Bogdana Osadczuka — to główne tematy roboczego posiedzenia mającego miejsce 28 października w Łucku. Ukrainę na posiedzeniu Forum, które odbyło się we Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki reprezentowali współprzewodniczący Forum, dziennikarz Witalij Portnikow, dyrektor Instytutu Światowej Polityki Alona Hetmanczuk, wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Oleg Dubisz, rektor WUN Ihor Kocan, rektor Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka Ihor Cependa. Z polskiej strony w spotkaniu uczestniczyli: współprzewodniczący Forum, dyrektor Studium Europy Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim Jan Malicki, koordynator Instytutu Fundacji Studiów Wschodnich, ambasador

RP na Ukrainie w latach 2005–2010 Jacek Kluczkowski, członek Komisji Wschodnioeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności Jan Jacek Bruski, dyrektor Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk Grzegorz Motyka, kierownik Zakładu Historii Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Stanisław Stępień. Prace Forum obserwowali przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP w Łucku na czele z Konsulem Generalnym Wiesławem Mazurem oraz pracownicy naukowi WUN im. Łesi Ukrainki. Na wstępie gospodarz spotkania, Witalij Portnikow, poprosił Jana Malickiego o przedstawienie planów związanych z ustanowieniem przez Forum Nagrody im. Bogdana Osadczuka. Jej wręczenie przewidziane jest w dniu 2 grudnia z okazji 26. rocznicy uznania przez Polskę niepodległości Ukrainy. Uczestnicy Forum przedyskutowali kryteria, zgodnie z którymi będzie wręczana nagroda oraz możliwych kandydatów do tegorocznej —

pierwszej — nagrody. Chodziło m.in. o wybitnych działaczy oraz o znane instytucje zasłużone dla budowy dobrych stosunków polskoukraińskich. Następnie rozmawiano o plenarnym posiedzeniu bilateralnego Forum w Warszawie, zaplanowanego na 3 grudnia. Jan Malicki podkreślił przy okazji, że coroczny Salon Poezji w Teatrze Polskim w tym roku zostanie poświęcony poezji Wasyla Stusa. Kolejnym tematem rozmów były plany działalności Forum do końca roku. Po posiedzeniu warszawskim 2–3 grudnia, planowane jest w połowie grudnia spotkanie w Charkowie, zorganizowane przez Ambasadę RP w Kijowie, Stację Polskiej Akademii Nauk w Kijowie oraz Forum. W tych dniach w Charkowie jest planowana wizyta prezydentów Polski i Ukrainy. Jacek Kluczkowski zaprosił członków spotkania na XI Forum Europa–Ukraina w Rzeszowie organizowane przez Instytut Studiów Wschodnich, którego hasłem wiodącym będzie «Stowarzyszenie i co dalej». Uczestniczyć w nim będą

przedstawiciele świata polityki, nauki i biznesu. «W programie przewidujemy cztery ścieżki programowe oraz ok. 40 dyskusji panelowych» — zaznaczył Jacek Kluczkowski. Uczestnicy Forum postanowili, że każda ze stron przygotuje raport oceniający rok 2017. «Będzie to ocena najważniejszych problemów i zagrożeń w stosunkach polsko-ukraińskich i rekomendacje co do ich rozwiązywania» — zaznaczył Jan Malicki. Omawiano najpierw możliwość sporządzenia wspólnego dokumentu, ale następnie obie strony przystały na propozycję Witalija Portnikowa, aby «każdy przygotował osobny dokument». Ukraiński współprzewodniczący zaproponował zapoznanie obu stron z treścią tych dokumentów. Uczestnicy Forum postanowili także, że te raporty zostaną przesłane ministrom spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Należy również zaznaczyć, że uczestnicy Forum w trakcie posiedzenia rozmawiali każdy w swoim języku ojczystym, co wcale nie przeszkadzało im w porozumiewaniu się.


Wolność i Prawo № 11 (21), listopad 2017

UKRAINA

5

WIADOMOŚCI

Bank Światowy oczekuje od Ukrainy stworzenia Sądu Antykorupcyjnego Daria Gorbatenko

Bank Światowy uważa, że następnym krokiem, który powinna zrobić Ukraina w kontekście reform, powinno stać się stworzenie Sądu Antykorupcyjnego. O czym podczas podpisania memorandum o porozumieniu w sprawie wsparcia prywatyzacji (sprzedaży) AB «Ukrgasbank» powiedział prezes Grupy Banku Światowego Jim Yong Kim, poinformowała agencja prasowa Ukrinform. «Rozmawialiśmy o walce z korupcją, i spotkałem się wczoraj z prokuratorem antykorupcyjnym oraz kierownictwem Narodowego Biura Antykorupcyjnego. Jestem pod wrażeniem od ich pracy. Zaczęli

bardzo ważną sprawę. Podczas rozmowy doszliśmy wspólnego wniosku, że następnym krokiem powinno stać się stworzenie Sądu Antykorupcyjnego» — powiedział prezes grupy Banku Światowego. Jim Yong Kim zaznaczył, że z punktu widzenia inwestorów ten kolejny krok jest decydujący. «Wiem, że organ ten zostanie utworzony, ale nadal pragnę podkreślić znaczenie utworzenia niezależnego Sądu Antykorupcyjnego» — powiedział szef Banku Światowego.

NBU poprawił prognozę wzrostu gospodarki Ukrainy

Ukraina ponad dwukrotnie zwiększyła eksport Wiktoria Trofymczuk

Wiktoria Trofymczuk

Ukraińskie przedsiębiorstwa w poprzednim Według prognozy Narodowego Banku miesiącu wyeksportowały na zewnętrzne Ukrainy, gospodarka Ukrainy wzrośnie w 2017 rynki 42,3 tys. ton cukru, co o 2,5 razy więcej, niż we wrześniu. roku znacznie bardziej, aniżeli oczekiwano.

Narodowy Bank Ukrainy poprawił prognozę wzrostu gospodarczego w 2017 r. z 1,6 proc. do 2,2 proc. — podało biuro prasowe NBU. «Poprawa perspektyw wzrostu gospodarki wiąże się z korzystnym działaniem zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych czynników, co znalazło odzwierciedlenie w lepszych wynikach aktywności gospodarczej w większości sektorów w drugimtrzecim kwartałach bieżącego roku,

niż wcześniej oczekiwano» — czytamy w komunikacie. Przy czym w 2018-2019 roku wzrost PKB przyspieszy do 3,2 proc. i 3,5 proc., odpowiednio. «Konsumpcja prywatna pozostanie głównym motorem wzrostu gospodarczego w tych latach ze względu na wzrost płac i emerytur, poprawę nastrojów konsumenckich społeczeństwa i aktywizację kredytów konsumenckich», — podkreśliło biuro prasowe NBU.

O czym poinformowało biuro prasowe stowarzyszenia producentów cukru Ukrcukor. «W październiku, producenci, wyeksportowali 2,5 razy więcej cukru niż w poprzednim miesiącu i, według prognoz stowarzyszenia, wskaźnik ten nadal będzie wzrastał» — czytamy w komunikacie. Według danych stowarzyszenia, od początku roku gospodarczego (MG, wrzesień 2017 — sierpień 2018) ukraińskie przedsiębiorstwa wyeksportowały 59,3 tys. ton cukru. Rzecznik prasowy stowarzyszenia

dodał, że głównymi odbiorcami ukraińskiego cukru są Azerbejdżan (29 proc. w ogólnej strukturze eksportu tego produktu), Sri Lanka (18 proc.), Tadżykistan (9 proc.), Sudan (8 proc.). Eksperci przewidują, że w bieżącym 2017—2018 roku gospodarczym (MG, wrzesień 2017 — sierpień 2018) ukraińskie przedsiębiorstwa wyprodukują 1,9— 2 mln ton cukru, w tym około 500 tys. ton pójdzie na eksport, podczas gdy poprzedni MG był rekordowy pod względem eksportu tego produktu na poziomie 767,3 tys.ton.


6

POLONIA

Wolność i Prawo № 11 (21), listopad 2017

ROCZNICA

Uroczystości na Cmentarzu Łyczakowskim: władze Lwowa i mniejszość polska – osobno Ambasada RP w Kijowie

1 listopada Cmentarzu Łyczakowskim odbyła się tradycyjna XIV wspólna polsko-ukraińska modlitwa za dusze zmarłych. W kaplicy Cmentarza Orląt odprawiono uroczystą mszę świętą, w której wziął udział m.in. wiceszef polskiego MSZ, Jan Dziedziczak. Delegacje z Polski i Ukrainy złożyły kwiaty pod pomnikami Orląt Lwowskich, żołnierzy Ukraińskiej Armii Galicyjskiej oraz poległych na Majdanie i w ATO.

Światło

pamięci” zniczy

i

tysiące ziemiach Zachodniej Ukrainy w XX wieku. W ciągu tych 99 lat zmieniło się niewiele. Żaden kraj Tuż przed dniem Wszystkich nie realizuje swojego prawa do Świętych polscy wolontariusze samostanowienia bez własnej i działacze społeczni zapalili armii i kierownictwa politycznona Cmentarzu Łyczakowskim wojskowego. Oddajemy hołd tym, tysiące zniczy. Akcja „Światełko którzy oddali życie za Ukrainę Pamięci” jest realizowana co roku i pamiętamy tych, którzy są — za zebrane w Polsce pieniądze odwiecznymi wrogami, których kupowane są znicze, które potem trzeba pokonać” – powiedział zapalane są na zapomnianych i zaniedbanych grobach Cmentarza Łyczakowskiego, niezależnie od narodowości pochowanych. Co roku akcję wspiera Konsulat Generalny RP we Lwowie. 99 lat ZURL i modlitwa za obrońców Ukrainy Przedstawiciele władz Lwowa złożyli kwiaty pod pomnikami żołnierzy Ukraińskiej Armii Galicyjskiej, na grobie prezydenta ZURL Jewhena Petruszewicza i poległych w czasie ATO, którzy są pochowani na Cmentarzu Łyczakowskim. Uroczystość poświęcona 99 rocznicy powstania Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej odbyła się kilka godzin przed tą na Cmentarzu Orląt. „Świętujemy ustanowienie pierwszej państwowości na

szef lwowskiej rady obwodowej, Ołeksandr Hanuszczyn. „1 listopada 1918 roku po raz pierwszy od czasów księstwa Halicko-Wołyńskiego nad Lwowem pojawił się ukraiński sztandar. Trudno wyobrazić sobie emocje, które przeżywali młodzi chłopcy i dziewczęta, którzy ustanowili ukraińską władzę po raz pierwszy od stuleci. Myślę, że myśleli wtedy,

że tak już będzie zawsze. Tak się jednak nie stało. Dzisiaj mamy niezależną Ukrainę. Wierzymy, że na zawsze. Często boimy się przyznać, że największy wróg jest w każdym z nas. To nasza obojętność, zniewaga, lenistwo. Jeśli sobie to uświadomimy, zmienimy siebie i cały kraj” – stwierdził mer Lwowa Andrij Sadowyj. Zak. na str. 7


Wolność i Prawo № 11 (21), listopad 2017

7

POLONIA

ROCZNICA

Uroczystości na Cmentarzu Łyczakowskim: władze Lwowa i mniejszość polska – osobno Ambasada RP w Kijowie

pocz. na str „Oddajemy hołd poległym za wolność Ukrainy, twórcom ZURL” — powiedział szef lwowskiej administracji obwodowej, Oleg Synotka. „Tak jak 99 lat temu, tak i teraz nasz naród walczy o niezależność. Trzeba pamiętać dwie lekcje. Pierwsza, by być razem, ramię w ramię. Druga — zwyciężymy, gdy cywilizowany świat będzie po naszej stronie, zrozumie, ze Ukraińcy bronią nie tylko własnego kraju, ale i całej Europy przed agresją”.

w żadnym wypadku nie jest wydarzeniem politycznym. To po prostu obchody wielkiego święta w tradycji chrześcijańskiej, dzień w którym wspominamy naszych przodków. Cmentarz Łyczakowski — to miejsce ważne dla nas. To jedna z trzech największych nekropolii, gdzie pochowani są Polacy: po Warszawie i Krakowie. To miejsce, gdzie spoczywają najwybitniejsi ludzie w naszym kraju i narodzie. Ale rozumiemy, że ten cmentarz to nekropolia nie tylko jednego Komentarze narodu, ale także miejsce pochówku bohaterów wielu Rafał Wolski, konsul generalny narodów — Polaków, Ukraińców, RP we Lwowie. Niemców, Ormian. Spoczywają tu „Dzisiejsza wspólna modlitwa uczestnicy polskich powstań i walk o niezależność Polski, jak również o niezależność Ukrainy. Dla mnie dzisiejszy dzień ma swój wymiar, który jednoczy Polaków i Ukraińców. To miejsce, które łączy nacje i religie, chrześcijan, Europejczyków, wszystkich tych, dla których ważna jest europejska przyszłość”. Taras Woźniak, dyrektor Lwowskiej Galerii Sztuki, redaktor czasopisma „I”, jeden z inicjatorów wspólnej modlitwy na Cmentarzu Łyczakowskim. „Rozpoczęliśmy akcję wspólnej modlitwy z Polakami na tym cmentarzu mniej więcej w latach 2000-2003. Przez te kilkanaście lat wiele zmieniło się w relacjach polsko-ukraińskich, wiele nieporozumień udało się wyjaśnić, w tym choćby kwestię pochówku żołnierzy polskich na Cmentarzu

Orląt. Rozwiążemy także i aktualne problemy. Potrzeba jeszcze więcej wspólnych polsko-ukraińskich projektów, które będą służyć temu, co nas łączy. To mogą być projekty mające na celu odbudowę cerkwi i kościołów, konserwację

wspólnych dóbr kultury i pamiątek historycznych. To dobry szlak, którym warto iść. Potrzeba także więcej promocji, by duże grupy ludzi mogły włączyć się w ten proces pojednania. To nie tylko sprawa władz czy inteligencji, ale całych społeczeństw”.


8

Wolność i Prawo №11 (21), listopad 2017

POLONIA

WIADOMOŚCI

We Lwowie może pojawić się ulica Jacka Kuronia Wiktoria Sobkowa

Grupa znanych lwowian zaproponowała, być jedną z ulic miasta nazwać imieniem Jacka Kuronia, urodzonego w tym mieście polityka i działacza społecznego. List otwarty w tej sprawie pojawił się na portalu zbruc.eu. Ideę poparł mer Lwowa, Andrij Sadowyj.

Zwracamy się do lwowskiej Rady Miejskiej z propozycją nazwania jednej z centralnych ulic miasta jego imieniem. Równocześnie proponujemy władzom innych miast Ukrainy i Polski, by dokonały podobnych kroków — nazwania ulic imieniem osoby, która tak wiele zrobiła dla polsko-ukraińskiego pojednania” — napisano w liście, który podpisali m.in. Mirosław Marynowycz, Jarosław Hrycak, Taras Woźniak, Iryna Podoliak, Jurij Andruchowycz i inni. Autorzy listu odnosząc się do aktualnego kryzysu w relacjach polsko-ukraińskich zaznaczają, że w obecnej sytuacji nie chodzi jedynie o „relacje pomiędzy dwoma krajami, ale o przyszłość całego regionu Europy Środkowej i Wschodniej. To szczególnie ważne, gdy na wschodnich rubieżach Europy pojawia się agresor w postaci putinowskiej Rosji, która widzi w polskoukraińskim pojednaniu zagrożenie dla swoich

neoimperialnych planów”. „Nie można dopuścić do tego, by relacje polskoukraińskie zależały wyłącznie od decyzji złych polityków. Politycy przychodzą i odchodzą — a my tu razem żyjemy i tworzymy wspólną przyszłość” – napisali autorzy listu, krytycznie oceniając ostatnie posunięcia polskich władz wobec Ukrainy. „Nie mam możliwości wpływu na politykę państwową. Ale Lwów zawsze był ważnym czynnikiem naszych relacji, twórcą symboli. Niech jednym z takich symboli stanie się inicjatywa nazwania jednej z ulic Lwowa imieniem honorowego obywatela miasta, wielkiego przyjaciela Ukrainy i naśladowcy idei Giedroyćia, urodzonego we Lwowie Jacka Kuronia” — napisał Andrij Sadowyj, mer Lwowa. W jego ocenie, odpowiedzialna reakcja Ukrainy na aktualną sytuację „pozwoli w przyszłości umocnić pozycję we wzajemnych relacjach”.

W centrum Lwowa odkryto stare żydowskie nagrobki Artem Kołosiuk

Dzisiaj, 22 października, na dziedzińcu kamienicy przy Pl. Halickim 15, rozpoczęto odkopywanie i oczyszczanie macew – żydowskich nagrobków, które zostały niedawno przypadkowo odkryte w tym miejscu.

Nagrobki odkodowują członkowie Lwowskiego Centrum Wolontariuszy. Na razie odkryto macewy w pobliżu wejścia do kotłowni, ale eksperci przypuszczają, że nawet całe podwórko może być zabrukowane starymi nagrobkami. Nagrobki niedawno zauważyli amerykańscy turyści, którzy poinformowali o tym wolontariuszy. Po zakończeniu prac wszystkie macewy z podwórka zostaną przeniesione na Cmentarz Janowski.

Na razie nie wiadomo, w jaki sposób i skąd trafiły macewy na to podwórko. Wolontariusze podkreślają, że mogą pochodzić z cmentarza żydowskim, który do II wojny światowej znajdował się w miejscu Bazaru Krakowskiego. «To jest naprawdę frustrujące, kiedy chodzimy po płycie, na której widnieje napis: «Tu spoczywa Abraham, który żył sprawiedliwie». Tak nie powinno być» — powiedział jeden z wolontariuszy.

Ukraiński film dokumentalny wygrał festiwal w Warszawie Olga Molka

Film pt. „Powietrzni obrońcy” zajął pierwsze miejsce wśród filmów dokumentalnych na VIII Warszawskim Festiwalu Filmów Lotniczych „FlyFilm Festiwal”. Reżyserami obrazu są Dmytro Ponomarow i Rusłan Panasiuk. Film był prezentowany m.in. w Austrii, Niemczech i Austrii. Po raz pierwszy w Polsce można było obejrzeć go w kwietniu br. Film to historia załogi samolotu transportowego AN-26 Sił Powietrznych

Ukrainy, który został zestrzelony nad Ługańskiem 14 lipca 2016 roku. Część załogi uratowała się wyskakując ze spadochronami. Gratulacje twórcom filmu złożył m.in. ambasador Ukrainy w Polsce, Andrij Deszczyca.

Wolność i Prawo listopad 2017  
Wolność i Prawo listopad 2017  
Advertisement