Page 1

№ 12 (22)

grudzień

2017 rok

KONFERENCJA

„Polska Bramą do Europy” Olga Molka

Przedstawicieli organizacji polonijnych na Ukrainie, polscy i ukraińscy przedsiębiocy oraz wszyscy chętni wzięli udział w Międynarodowej Konferencji Gospodarczej „Polska Bramą do Europy”, która odbyła się 30 listopada b.r. w Izbie PrzemysłowoHandlowej Ukrainy w Kijowie. Tam zostało poruszono szereg tematów z zakresu ekononomii, opodatkowania, prawa, nauki, oświaty i kultury na płaszczyżnie stosunków ukraińskopolskich. Organizatorem Konferencji był Związek Przedsiębiorców Polaków Ukrainy przy finansowym wsparciu Senatu RP oraz Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Konferencję poprowadzili Prezes ZPPU Włodzimierz Miedzianowski, Wiceprezes ZPPU Włodzimierz Szczepaniak oraz członek Zarządu

№ 12 (22), grudzień 2017 Świadectwo rejestracyjne КВ № 22300-12200ПР od 29.08.2016 r.

Nakład — 5000.

wszystkim za to, że znaleźli czas na odwiedzanie imprezy. Pan Prezes powiedział: „Polska otworzyła bramę dla swojego sąsiada oraz stała się adwokatem dla Ukrainy na arenie międzynarodowej. Często słyszymy o polskim cudzie gospodarczym. W tym pytaniu uważam, że przełomowym dla ekonomii Polski został 2004 rok, kiedy kraj wstąpił do Unii Europejskiej, a otrzymując pierwsze granty, skierował pieniądze na naukę, edukację, rozwój przedsiębiorstwa. Więc w tym czasie Polacy, którzy mieli pomysły na biznes, nie myśleli o to, gdzie wziąć pieniędze. Polska szybko zaczęła się rozwijać”. Pan Włodzimirz także podziękował za to, że swoją pracą przedsiębiorcy ZPPU Stanislaw Kostecki. organizują miejsca do pracy dla Uczestnikom szczególnie zapamiętaly Ukraińców, zwalniając państwo od się występy znanego ekonomisty obciążeń socjalnych. „Mam nadzieję, Ukrainy Andrija Nowaka, Dyrektora że konferencja Związku Przedsiębiorcw Związku Gmin Wiejskich RP Pawła Tomczaka, Prezesa Związku Polaków na Ukrainie Antoni Stefanowicz, Profesora Walerego Kyryluka, Profesor Wioletty Fedczyszyn, Profesora Anatola Tkacza, Przedstawiciela Europejskiego Programu „Horyzont 2020” Ajnarsa Lankowskisa z Łotwy, Dyrektor Ggimnazium Lingwistycznego Walentyny Daszkowskiej czy dzielnej Prezes ZPU z Żytomierza Wiktorii Laskowskiej. Konferencję swoją obecnością zaszczycił II Sekretarz Ambasady RP Jan Mazurek. Prezes konferencji Włodzimierz Midzianowski powitał uczestników konferencji oraz podziękował

Założyciel ­­­­­­— OOS «Związek Przedsiębiorców Polaków Ukrainy» Szef-redaktor — Włodzimierz Midzianowski Kierownik projektu — Wiktoria Trofymczuk Adres redakcji i wydawcy: 01054, m. Kijów, ul. Dmytriwska 18/24, tel. +380445012560, e-mail: ososppu@ukr.net

Dyzajn i zdjęcia — Mykoła Melnyczenko Korespondenci: Wiktoria Trofymczuk Maksym Sobkow Dmitry Bołdyrew Leonid Nazaro Daria Gorbatenko Elżbieta Ter-Makariants Swietłana Orudżewa Dmitry Starzyński

Polaków na Ukrainie „Brama do Europy” stanie się placem dla dyskusji i nawiązania kontaktów” – powiedział Włodzimierz Midzianowski. Następnie wystąpił Andrij Nowak, prezentował wszystkim książkę. „Ostatnie trzy lata Ukraina jest ścianą, która powstrzymuje rosyjską agresję, — powiedział. — Jeśli każda ściana ma bramę, to bramą dla Ukrainy jest Polska. Uważam, że Polska może być potężną bramą gospodarczą dla Ukrainy. W bieżącym roku wymiana handlowa między Polską a Ukrainą wróciła do wskaźników 2014 roku. Wszyscy rozumiemy, że główną wymianą jest wymiana ludźmi. Nawiązując do oficjalnej statystyki w Polsce pracuj 1,2 mln. Ukraińców. Poza tym na Ukrainie mamy dużo polskich inwestorów i urzędników. Zakoń. na str. 2

Tetiana Kuzina Drukarnia — «Interkontynental — Ukraina» Sp. z o. o. Adres: 03190, Ukraina, m. Kijów, ul. Szczerbakowa 4, tel. +380442399788 Żródła: kresy.pl, polukr.net, gazeta.pl, kijów.msz.gov.pl, zozpu.zhitomir.net

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą


2

UKRAINA

Wolność i Prawo № 12 (22), grudzień 2017

KONFERENCJA

„Polska Bramą do Europy” Olga Molka

Pocz. na str. 1 Ostatnio pojawiły się nowe fale agresji politycznych. Nie mam żadnych wątpliwości, że ta fala ma trzecią stronę i jest wynikiem wojny hibrydowej, którą rozwiązała Rosja. Zgadzam się, że historię trzeba znać, ale najgłówniejsze

— nie potwarzać jej błędów. We współpracy polsko-ukraińskiej najgłówniejszym uważam wzajemne inwestycje i rozwój wspólnych ukraińsko-polskich przedsiębiorstw. Ukraińskie przedsiębiorstwa potrafią umieścić słowa „Wyprudokowano w Europie”, a polskie — wykorzystywać tanie resursy — przyrodnicze i ludskie. Wiele ukraińskich przedsiębiorstw otworzyli swoje przedstawicielstwa w Polsce”. Paweł Tomczak związał obecny sukces Polski w dużej mierze z rozwojemlokalnymizaangażowaniem społeczności w realizację swoich spraw. „Tutaj mówimy o kwestiach edukacyjnych, ochrony środowiska, drogami, komunikacji — szeregiem tych spraw, które są dla nas najistotniejsze, — wystąpił. Ale żeby to skutecznie realizować cały czas musimy pamiętać i nie zaniedbwać elementów edukacyjnych zaczynając od najmłodszych dzieci. Musimy także rozwijać wspópracę między

Polską a Ukrainą. My swego czasu korzystaliśmy z doćwiadczeń zachodnio-europejckich, ale wiemy, że każdy kraj ma swoją specyfikę. Musimy wykorzystywać najlepsze doświadczeia i praktyki, by rózwój był równomierny. Nie może być między naszymi krajami żadnej konkurencji, bo razem wchodzimy w gospodarkę głobalną i musimy dbać o jej rozwój”. Antoni Stefanowicz mówił o nauczaniu się języka polskiego na Ukrainie: „Mamy mizerną ilość szkół polskich czy z drugim językiem wykładowczym — polskim. A status prawny szkół sobotnich nie jest wyznaczony. Niedawno brałem udział w Pierwszym Wschodnim Kongresie Oświaty Polonijnej, który odbył się w Przemyślu. Dyrektorzy i nauczyciele polskich szkół z Ukrainy, Litwy, Białorusi i Mołdawii oraz przedstawiciele polskiego MSZ i Ministerstwa Edukacji Narodowej wzięli udział w tym wydarzeniu, bo problemy polskich szkół na

wschodzie, w tym na Ukrainie, są bardzo różne i potrzebują wsparcia. Chociaż w Polsce w około 200 placówkach można nauczyć się polskiego”. Z podsumowaniem konferencji wystąpił Włodzimierz Szczepaniak. On podkreślił, że dzisiaj musimy budować mocny państwowy model gospodarczy na Ukrainie. Z obecnym kursem hrywni do dolara trudno to zrobić. Dtalego jeśli wybudujemy biznes tylko na podstawie ukraińskiej waluty, możemy nie potrafić tego. Pan Wiceprezes powiedział, że musimy rozwijać relacje ukraińsko-polskie. Dużą rolę w tym odegrywa oświata — w pytaniu edukacji mamy ogromną perspektywę. Chcemy, żeby nasza konferencja sprzyjała rozwojowi projektów biznesowych i inwestycji. Więc zapraszamy wszystkich chętnych do dialogu na temat ekonimii, oświaty, nauki, kultury oraz innych pytań na płaszczyźnie polskąukraińskiej.


Wolność i Prawo № 12 (22), grudzień 2017

UKRAINA

3

WIADOMOŚCI

Prezydenci Polski i Ukrainy spotkali się w Charkowie Wiktoria Trofymczuk

Andrzej Duda przybył z jednodniową wizytą do Charkowa na Ukrainie, gdzie spotkał się z prezydetem Ukrainy, Petrem Poroszenką.

Wizyta polskiego prezydenta rozpoczęła się od złożenia kwiatów na Cmentarzu ofiar totalitaryzmu w Charkowie, gdzie pochowani są m.in. zamordowani przez NKWD

który odwiedzili obaj prezydenci. Podczas rozmów ustalono m.in., że proces ekshumacji polskich ofiar na Ukrainie ma zostać wznowiony tuż po posiedzeniu komisji międzyrządowej na szczeblu Polski i Ukrainy. Petro Poroszenko wyraził także przekonanie, że dla rozwiązania konfliktu na Donbasie konieczne będzie wprowadzenie na ten teren misji pokojowej. „Dziękuję Polsce za obietnicę wsparcia tej inicjatywy na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ” — powiedział Petro Poroszenko. Odnosząc się do kwestii współpracy w sferze energetyki i budowy interkonektora gazowego Andrzej Duda w 1940 roku polscy oficerowie. nie Ukraina, a Rosja” — powiedział prezydent stwierdził, że projekt ten powinien „I ja i pan prezydent Duda Petro Poroszenko. Dodał, że oba zgadzamy się co do tego, że z narody historia nie tylko dzieli, zostać zrealizowany tak, aby konfliktów na tle historycznym ale i zbliża, co widać najlepiej na przynosił korzyści obu stronom — korzysta jeden kraj — nie Polska, Cmentarzu ofiar totalitaryzmu, Polsce i Ukrainie.

Ambasador RP na Ukrainie: wizyta prezydenta Dudy na Ukrainie to sygnał, że Polska jest gotowa do dialogu Artem Kołosiuk

Jan Piekło, ambasador RP na Ukrainie stwierdził w wywiadzie dla portalu dsnews.ua, że spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy w Charkowie pomoże w przezwyciężeniu aktualnego kryzysu we wzajemnych relacjach. „Nie sądzę, by relacje polskoukraińskie obecnie były w jakimś tragicznym stanie. W historii naszych stosunków charakterystyczną pozostaje pewna cykliczność: na pewien czas jest poprawa, a potem pogorszenie. To jak między sąsiadami: pokłócili się i pogodzili. Mimo aktualego kryzysu, nadal ponad milion Ukraińców mieszka, pracuje i uczy się w Polsce i obie strony są z tego zadowolone” — powiedział Jan Piekło komentując aktualny stan relacji pomiędzy Warszawą a Kijowem. Dodał, że faktem pozostaje także współpraca gospodarcza i rozbudowane kontakty, także pomiędzy miastami czy regionami. Problemy dotyczą w

zasadzie wyłącznie sfery historycznej. „Myślę, że obecnie trzeba dążyć do tego, by poprawić sytuację już na najwyższym poziomie politycznym. Mam nadzieję, że pomoże w tym spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy w Charkowie, który został wybrany jako neutralna lokalizacja. Powinniśmy, jako sąsiedzi, myśleć o przyszłości i wspólnym bezpieczeństwie, a nie dawać okazję do działania Rosji, która chętnie stworzyłaby nowy „Donbas” przy granicy polsko-ukraińskiej” – powiedział Jan Piekło. Spotkanie prezydentów Andrzeja Dudy i Petra Poroszenki jest zaplanowane na najbliższą środę, 13 grudnia.


4

UKRAINA

Wolność i Prawo № 12 (22), grudzień 2017

WIADOMOŚCI

Stosunki ukraińsko—polskie: pogląd z Kijowa Dmitry Starzyński

Wizyta Prezydenta Polski Andrzeja Dudy na Ukrainie nie wywołała w środkach masowego przekazu i wśród aktywistów społecznych takich spekulacji jak przyjazd Wiceprezydenta USA Joe Bidena. Nie jest to zresztą zaskakujące, w końcu dziennikarze sprawnie wyłapują sensacje i zawsze dobrze wiedzą, kto pociąga za sznurki w ukraińskiej polityce. To oczywiste, że — niezależnie od warunków — Amerykanie przykuwać będą znacznie więcej uwagi, jako że Stany Zjednoczone to większa siła w międzynarodowej polityce. Jednak nasi sąsiedzi również mają wiele Ukrainie do zaproponowania, szczególnie w kontekście politycznych zmian w Polsce po zwycięstwie prawicowych konserwatystów w wyborach parlamentarnych w październiku 2015 roku. Przekonujące zwycięstwo w październikowych wyborach parlamentarnych centroprawicowej partii „Prawo i Sprawiedliwość” Jarosława Kaczyńskiego znacząco zmieniło konfigurację polityki zewnętrznej Polski. Do nowego parlamentu nie weszły ugrupowania lewicowe, znalazła się tam natomiast liberalna „Nowoczesna” Ryszarda Petru oraz konserwatywny ruch „Kukiz — 15” Pawła Kukiza. Biorąc pod uwagę rezultaty wyborów parlamentarnych można przewidzieć, że polityka zagraniczna Polski będzie bardziej samodzielna i narodowo ukierunkowana. Potwierdzają to nominacje kadrowe w nowym rządzie premier Beaty Szydło. Minister Spraw Zagranicznych Polski, Witold Waszczykowski, znany jest ze swoich ostrych wypowiedzi, między innymi z krytyki działań swojego

poprzednika Radosława Sikorskiego w zakresie rozwiązania konfliktu ukraińsko-rosyjskiego, budowy gazociągu Nord Stream 2, czy też polityki migracyjnej. Aktywne stanowisko W. Waszczykowskiego wobec naszego państwa [Ukrainy] znalazło już swojej odzwierciedlenie w odwołaniu nominacji Marcina Wojciechowskiego na stanowisko Ambasadora Polski na Ukrainie, co eksperci traktują jako polityczne porachunki. Pozytywną reakcję na Ukrainie wywołało mianowanie na stanowisko Ministra ds. Europejskich Konrada Szymańskiego, który w 2007 roku, mając status eurodeputowanego, był jednym z autorów projektu rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczącej Hołodomoru na Ukrainie w latach 1932-1933. Najbardziej kontrowersyjne dyskusje wywołało jednak mianowanie Antoniego Macierewicza — który w latach 2005-2007 był pełnomocnikiem rządu do spraw rozwiązania Wojskowych Służb Informacyjnych – na stanowisko Ministra Obrony. Gdy PiS znajdował się w opozycji, Macierewicz był szefem tzw. komisji do spraw badania katastrofy smoleńskiej, która prowadziła alternatywne dochodzenie na temat katastrofy samolotu polskiego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, i zakwestionowałoficjalnieupublicznione przyczyny tragedii. Macierewicz także dzisiaj nie wyklucza, że polscy urzędnicy stali się ofiarą politycznego zabójstwa. Na stanowisku Ministra Obrony jego uwaga, jak uważają eksperci, skupi się przede wszystkim na kwestii powstrzymywania Rosji i jej agresywnego zachowania, co gra na rękę Ukrainie, która otrzyma wiarygodnego sojusznika w konfrontacji z rosyjską agresją.

Uregulowanie konfliktu w Donbasie zajmuje priorytetowe miejsce na porządku dziennym stosunków dwustronnych Polski i Ukrainy. W sierpniu 2015 roku Prezydent Duda zaproponował rozszerzenie formatu normandzkiego poprzez zaangażowanie dodatkowych państw europejskich, w tym Polski. We wrześniu 2015 roku Duda nazwał wojnę na wschodzie Ukrainy jednym z czterech największych problemów Europy, obok kryzysu demograficznego, napływu imigrantów oraz niestabilności strefy euro. Nowy polski rząd jest zainteresowany poszukiwaniem nowych formatów uregulowania konfliktu w Donbasie, jeżeli strona rosyjska nadal będzie hamować implementację porozumień z Mińska. PiS wielokrotnie krytykował format normandzki za monopol Francji i Niemiec na reprezentowanie Unii Europejskiej. Aktywność Warszawy na tym odcinku może zostać wykorzystana przez Kijów do zwiększenia nacisku na Rosję podczas wielostronnych negocjacji oraz posiedzeń organów kierowniczych Unii Europejskiej i NATO. Ponadto, Polska wspólnie z Ukrainą ma interes w sprzeciwianiu się naciskowi energetycznemu ze stronu Federacji Rosyjskiej. We wrześniu 2015 roku rosyjski koncern energetyczny Gazprom podpisał umowę z europejskimi przedsiębiorstwami E.ON, BASF Wintershall, OMV, ENGIE oraz Royal Dutch Shell o budowie kolejnego rurociągu w Europie (tzw. Nord Stream 2). FR zgadzając się, aby zagraniczne firmy naftowe miały dostęp do pokładów na ich terytorium, planuje w ten sposób pozbyć się zależności od krajów tranzytowych przy dostępie do europejskiego rynku gazu. Dla Kijowa i Warszawy uruchomienie tego gazociągu oznaczać będzie utratę dochodów z tranzytu rosyjskiego gazu. W takich warunkach potrzebna jest ścisła współpraca między rządami obu krajów w celu nacisku na organy regulacyjne Unii Europejskiej, w związku z widocznym naruszenie norm UE podczas realizacji wspomnianego projektu. Innym kierunkiem współpracy może stać się stworzenie wspólnego ukraińskopolskiego hubu gazowego, który da obu krajom możliwość wykorzystania potencjału alternatywnych do rosyjskich dróg dostaw gazu ziemnego.

Polityka regionalnej dominacji, wypływająca z narodowych priorytetów Polski, nakazuje bardziej aktywne zaangażowanie państwa w zwiększenie bezpieczeństwa regionalnego. Wspierając Ukrainę w przeciwdziałaniu agresji militarnej, Polska w perspektywie długoterminowej zainteresowana jest efektywnością reform obronnych w naszym państwie oraz aktywnie włącza się w organizację szkoleń i ćwiczeń dla ukraińskich wojskowych. Istotnym elementem, na co wskazuje poziom i znaczenie współpracy regionalnej, jest funkcjonowanie wielonarodowego oddziału wojskowego – polskolitewsko-ukraińskiej brygady (4500 wojskowych), ulokowanej w pobliżu Lublina. Osiągnięcie zdolności operacyjnej tej brygady, z możliwością jej rozmieszczenia w przypadku eskalacji militarnej w regionie, jest istotnym środkiem odstraszającym. To świadczy o wspólnym stanowisku demokratycznych państw Europy Środkowej i Wschodniej wobec zagrożenia rosyjską agresją. W związku ze wspólnym zagrożeniem i wspólnymi wyzwaniami wojskowo-polityczna współpraca pomiędzy Ukrainą i Polską powinna zostać sformalizowana i usystematyzowana. Kryzys strefy euro, zmiany w środowisku bezpieczeństwa związane z agresją Rosji na wschodzie Europy, wpłynęły na potrzebę poszukiwania przez Polskę drogi do objęcia regionalnego przywództwa jako przeciwwagi dla zbiorowego braku decyzyjności w ramach UE lub NATO. W związku z powyższym PiS będzie prowadził niezależną politykę zewnętrzna, ukierunkowaną na obronę interesów narodowych. W tym celu Polska gotowa jest zaangażować zarówno dwustronne, jak i wielostronne instrumenty współpracy na poziomie regionalnym. Dążenie do regionalnego przywództwa Polski, w połączeniu z realistycznym zrozumieniem współczesnych zagrożeń oraz ich natury, szczególnie w kontekście hybrydowej agresji Rosji na Ukrainie, oraz chęcią przyjęcia na siebie roli kluczowego uczestnika bezpieczeństwa regionalnego, sprzyja intensyfikacji bilateralnych relacji. W perspektywie sojusz dwóch regionalnych sił — Polski i Ukrainy — może stać się rdzeniem subregionalnej formacji wojskowo-politycznej w regionie bałtycko-czarnomorskim.


Wolność i Prawo № 12 (22), grudzień 2017

5

UKRAINA

WIADOMOŚCI

Spotkanie mikołajkowe dla dzieci z organizacji polskich Maksym Sobkow

Wydział Konsularny Ambasady RP w Kijowie wraz z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie zorganizował spotkanie mikołajkowe dla dzieci polskiego pochodzenia.

Spotkanie odbyło się 9 grudnia w kijowskim Teatrze Młodego Widza i zgromadziło 400 dzieci z całego Kijowskiego Okręgu Konsularnego. Dzieci wraz z opiekunami miały okazję obejrzeć spektakl muzyczny pt. „Baśń o stworzeniu

artysty” w wykonaniu krakowskiego teatru „Hothaus”. Po spektaklu do dzieci dołączyły elfy oraz Święty Mikołaj, który obdarował wszystkich małych gości prezentami. Każde dziecko otrzymało między innymi książkę w j. polskim.

Organizacja spotkania mikołajkowego dla czterystu dzieci polskiego pochodzenia była możliwa dzięki wsparciu finansowemu ze strony Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie,

Wodociągów Krakowskich oraz stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Patronat medialny nad przedsięwzięciem objęło Radio Kraków. W spotkaniu wzięła udział attaché Ambasady RP w Kijowie Klaudia Tenoudji.

Spotkanie Bożonarodzeniowe dla Polaków z Kijowskiego Okręgu Konsularnego Daria Gorbatenko

11 grudnia w Ambasadzie RP w Kijowie obyło się Spotkanie Bożonarodzeniowe dla Polaków z całego Kijowskiego Okręgu Konsularnego. Spotkanie rozpoczął występ chóru polskiego działającego przy Kościele św. Aleksandra w Kijowie pod kierownictwem Pani Krystyny Leszczenko. Chór uświetnił uroczystość programem kolędowym, na który składały się najpiękniejsze kolędy polskie i ukraińskie. Spotkanie zgromadziło licznych gości zrzeszonych w większości w stowarzyszeniach polskich działających na terenie

KOK, a także przedstawicieli polskiego duchowieństwa. Gości powitali Ambasador RP na Ukrainie Jan Piekło oraz Biskup Diecezji Kijowsko-Żytomierskiej Witalij Krywicki. Spotkanie, w którym uczestniczyli pracownicy Ambasady RP w Kijowie, m.in. Konsul RP Tomasz Dederko, było okazją do wspólnego kolędowania i złożenia sobie życzeń świątecznonoworocznych.


6

POLONIA

Wolność i Prawo № 12 (22), grudzień 2017

ROCZNICA

Maria Skłodowska-Curie - pierwsza kobieta z Noblem Leonid Nazarow

Wszystko, czym dysponowali w tym laboratorium było naprawdę nędzne, a jednak to tu robione były badania, które doprowadziły do odkrycia i wydzielenia polonu i radu - powiedział prof. Marcel Guillot, współpracownik Marii Skłodowskiej-Curie.

150 lat temu, 7 listopada 1867 urodziła się Maria SkłodowskaCurie, polska fizyczka i chemiczka. Dwukrotna laureatka Nagrody Nobla. Praca nad promieniotwórczością Był rok 1897. 30-letnia Maria Skłodowska, po licencjacie z fizyki i matematyki na Sorbonie i po napisaniu pracy na temat magnetyzmu stali, rozpoczęła z mężem Piotrem Curie badania nad promieniotwórczością, odkrytą w 1896 r. przez francuskiego fizyka Henri Becquerela. Pięć lat później w 1903 roku Henri Becquerel, Pierre Curie i Maria Skłodowska-Curie otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Bylo to wydarzenie tym bardziej doniosłe, ponieważ po raz pierwszy w historii nagrodę tę przyznano kobiecie. Wielkie odkrycie 18 lipca 1898 Maria Skłodowska-Curie i jej mąż Piotr Curie poinformowali świat, że odkryli polon. Uczeni nazwali nowy pierwiastek na cześć Polski. — Jestem z tych, którzy wierzą, że nauka jest czymś bardzo pięknym — mówiła Maria Skłodowska— Curie. Odkrywając polon i kilka

miesięcy później rad, Maria Skłodowska-Curie stała się prekursorką współczesnej radiochemii. Dwa miesiące po odkryciu polonu Maria SkłodowskaCurie urodziła pierwszą córkę — Irène, również wybitną uczoną, późniejszą laureatkę Nagrody Nobla z chemii. Portret uczonej O postaci wielkiej uczonej, dwukrotnej noblistce oraz jej osiągnięciach mówili goście Doroty Truszczak: Małgorzata S obieszczak—Marciniak, kier. Muzeum Marii Skłodowskiej- Curie oraz prof. Andrzej Kułakowski, chirurg onkolog, prezes Tow. Marii Skłodowskiej— Curie. «Naukowy Wieczór z Jedynką» został nadany w 2007 r. z okazji 140. rocznicy urodzin wybitnej Polki. W programie udział wzięła także prof. Alicja Dorabialska, która odbyła staż u Marii SkłodowskiejCurie na przełomie 1925 i 1926 roku. — Pani Curie uważała, że każda praca naukowa musi być własnością

całej ludzkości i tych rzeczy nie sprzedaje się za pieniądze - mówiła prof. Dorabialska. — Doceniała wartość swego odkrycia. I dodała: — Dziwny był jej stosunek do sławy. Maria Skłodowska-Curie bała się sławy, uważała, że sława bardziej zawstydza niż cieszy. Postęp w onkologii Nowoczesna walka z rakiem zaczęła się od dwóch epokowych odkryć: promieni X, dokonanego przez Roentgena w 1895 r. oraz

polonu i radu. Dało to impuls do rozwoju nowych gałęzi chemii, fizyki oraz medycyny. Małżonkowie Curie sami poddawali się eksperymentom, wykorzystując do badań odkryte przez siebie pierwiastki. Piotr Curie poddał swoje ramię kilkugodzinnemu działaniu radu, a powstałą trudno gojącą się ranę obserwował i opisał. Sława Za swoje prace Maria Skłodowska-Curie oraz jej mąż zostali wyróżnieni licznymi nagrodami m.in. Plante, Lacaze, Gegner, Osiris, Medalem Davy. W roku 1903 Maria i Piotr Curie otrzymali wspólnie z Becquerelem Nagrodą Nobla z fizyki. Rok później Maria urodziła drugą córkę, Ewę — przyszłą biografkę matki, pianistkę i działaczkę pokojową. Kiedy w 1934 roku Maria CurieSkłodowska zaczęła czuć się coraz gorzej lekarze zdiagnozowali grypę, a później gruźlicę. Pobyt w sanatorium umożliwił lekarzom zdiagnozowanie prawdziwych przyczyn osłabienia — złośliwą anemię oraz zaawansowaną chorobę popromienną wywołaną przez promieniowanie jonizujące. Maria Curie-Skłodowska zmarła 4 lipca 1934.


Wolność i Prawo № 12 (22), grudzień 2017

7

POLSKA

KULTURA

Film „Wołyń”: między dobrymi chęciami a rzeczywistością Dariusz Materniak

Film „Wołyń” Wojciecha Smarzowskiego, opowiadający o wydarzeniach, jakie miały miejsce w latach czterdziestych XX wieku na Kresach Wschodnich, pomimo wyraźnie dobrych chęci twórców, prawdopodobnie zostanie odebrany jako obraz zdecydowanie antyukraiński.

Już sam początek filmu, jeszcze przed pierwszą sceną budzi wątpliwości. Na ekranie pojawia się bowiem cytat: „Kresowian zabito dwukrotnie. Raz przez ciosy siekierą, drugi raz przez przemilczenie”. Nie jest to prawda i wie to każdy, kto obserwuje debaty, toczące się wokół relacji polsko-ukraińskich przez ostatnie ćwierć wieku. O ile temu tematowi nie poświęcano dotąd wielkich produkcji kinowych, to zbrodnie, popełnione przez ukraińskie podziemie nacjonalistyczne na Wołyniu i Lwowszczyźnie są omawiane i badane, także na forach polsko—ukraińskich i mimo kontrowersji dotyczących kwestii ich oceny czy konkretnych faktów nie można stwierdzić, że temat ten jest nieobecny lub celowo pomijany. Między innymi dlatego ten wstęp wydaje się być niepotrzebnym. Najpoważniejszym „grzechem” filmu są zbyt daleko idące uproszczenia i szereg niedomówień, w efekcie tworzące taki, a nie inny obraz całości. Wołyń przed wojną jawi się

jako kraina dobrosąsiedztwa i przyjaznych relacji pomiędzy Polakami a Ukraińcami. O problemach takich jak (rzekome) zamykanie cerkwi przez ówczesne władze dowiadujemy się z bełkotu pijanego Ukraińca, który pyta o tę sprawę katolickiego księdza (w rzeczywistości, wiele cerkwi nie tyle zamknięto, co zburzono, co miało swój oczywisty wpływ na stosunek ludności prawosławnej i ukraińskiej do Polaków i nie pozostało bez wpływu na dalszy rozwój wypadków). Wypaczonym jest również obraz Wojny Obronnej 1939 roku: co prawda pojawia się postać polskiego żołnierza narodowości ukraińskiej uczestniczącego w kontrnatarciu przeciwko Niemcom, jednak już po chwili ustępuje ona obrazom ukraińskich dezerterów, następnie ukraińskich band torturujących polskich żołnierzy oraz chłopów dokonujących symbolicznego „pogrzebu Polski”. I choć te ostatnie wydarzenia miały miejsce naprawdę, to wielka szkoda, że ponad 120 tysiącom żołnierzy narodowości ukraińskiej, którzy

walczyli z niemiecką i sowiecką inwazją we wrześniu 1939 roku poświęcono… 2 lub 3 sekundy. I choć ten film nie dotyczy tematu udziału Ukraińców w obronie Polski, to wydaje się, iż można było lepiej wyważyć te akcenty, skoro już pojawiły się one w filmie. Niestety, nie brak tu również elementów kuriozalnych: zaliczyć do nich należy obraz doskonale uzbrojonych w broń palną oddziałów ukraińskiej partyzantki (w rzeczywistości, zwłaszcza w 1943 roku nie posiadały one praktycznie broni palnej), licznie eksponowaną symbolikę — zarówno nacjonalistyczną w postaci flag: czarno-czerwonych (praktycznie niewystępujących w tym czasie i błędnie kojarzonych z UPA) czy żółto-niebieskich z centralnie umieszczonym herbem współczesnej (!) Ukrainy czy wreszcie pijanych ukraińskich chłopów uczących się na pamięć „Dekalogu Ukraińskiego Nacjonalisty” (w rzeczywistości, większość ukraińskich mieszkańców Kresów nie potrafiła

wówczas czytać ani pisać). Jako niewątpliwe pozytywy wskazać należy próby pokazania dwuznaczności w ukraińskiej społeczności Wołynia. Służą temu zarówno niektóre postaci, takie jak mąż siostry głównej bohaterki, który nie waha się zabić własnego brata, gdy ten próbuje zmusić go do zbrodni na Polce i jej dziecku, czy zestawienie ze sobą dwóch ukraińskich duchownych z których jeden nawołuje wprost do zbrodni, a drugi przestrzega wiernych przed czynieniem zła. Wątki te, podobnie jak ten dotyczący polskiego odwetu na ukraińskiej ludności cywilnej pozostają jednak wyraźnie na uboczu i pomimo wyraźnie widocznych dobrych chęci twórców, nie wpływają na ogólną wymowę filmu. W efekcie, obraz, jaki jawi się po obejrzeniu „Wołynia” przeciętnemu widzowi, nieposiadającemu głębszej wiedzy na temat relacji pomiędzy Polakami a Ukraińcami przed i w czasie II wojny światowej wygląda mniej więcej tak: Polacy


8

POLSKA

Wolność i Prawo №12 (22), grudzień 2017

KULTURA

Film „Wołyń”: między dobrymi chęciami a rzeczywistością Dariusz Materniak

Pocz. na str. 7 i Ukraińcy żyli w zgodzie, a gdy zaczęła się wojna, z dnia na dzień Ukraińcy zaczęli nienawidzić, a następnie mordować Polaków – a to uproszczenie jest bardzo daleko idącym. Równocześnie wielką naiwnością byłoby stwierdzić, że takie przedstawienie spraw nie wpłynie na postrzeganie współczesnej Ukrainy przez przeciętnego polskiego widza, nie posiadającego wiedzy na temat aktualnych relacji polsko-ukraińskich czy współczesnej Ukrainy. Aby uniknąć tego efektu, należałoby każdy seans poprzedzić wykładem o historii Polski i Ukrainy ostatnich 100 lat (nierealne) lub założyć, że przeciętny widz sam zdobędzie się na wysiłek postawienia sobie pytań i poszukiwania odpowiedzi (tym bardziej nierealne). I nie chodzi tu w żaden sposób o szukanie usprawiedliwienia dla zbrodni popełnionych na Wołyniu – bo dla takowych usprawiedliwienia nie ma i nie będzie — ale o zrozumienie przyczyn i mechanizmów, które do nich doprowadziły, przede wszystkim po to, by nie doszło do niczego podobnego w przyszłości. Powyższe nie oznacza rzecz jasna, że filmy dotyczące trudnej historii relacji Polski z Ukrainą czy innymi państwami nie powinny powstawać. Warto byłoby jednak głębiej zastanawiać się nad ich ogólną wymową i możliwym wpływem na współczesność. Możliwe, że w

trwającym 150 minut filmie nie dało się inaczej ująć omawianych spraw — może zatem należało się zastanowić nad inną konstrukcją tego obrazu? Być może należałoby wyjść od pytania, czemu służyć mają podobne filmy? Jeśli pokazaniu wydarzeń historycznych, może lepiej byłoby iść w stronę produkcji czysto dokumentalnych? Pytania te należałoby skierować do twórców tego i kolejnych podobnych produkcji.

Co szczególnie problematyczne w omawianym kontekście – „Wołyń” nie jest filmem dokumentalnym, lecz fabularnym, co wielokrotnie podkreślał sam reżyser. Niestety, najprawdopodobniej w odbiorze większości widzów zostanie uznany właśnie za dokument wiernie oddający wydarzenia historyczne — ze wszystkimi tego konsekwencjami. Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, które padło w kilku

już wcześniejszych recenzjach „Wołynia” — że każdy zobaczy w tym filmie to, co będzie chciał. Problem w tym, że nieposiadający szerszej wiedzy widz zobaczy i zapamięta obraz pijanych ukraińskich hord mordujących polską ludność Wołynia — i najprawdopodobniej tylko i wyłącznie ten obraz będzie łączył z historią Ukrainy okresu II wojny światowej (postaci ukraińskich „sprawiedliwych” pozostają praktycznie niezauważone). Z kolei środowiska antyukraińskie zobaczą w tym filmie idealny materiał do walki propagandowej, będący koronnym dowodem na „zbrodnicze” podstawy powstania i funkcjonowania współczesnej Ukrainy. I nie dotyczy to tylko Polski, ale także (a może przede wszystkim) Rosji, będącej przecież głównym architektem toczącej się przeciwko Ukrainie wojny w przestrzeni informacyjnej. O ile prawdą jest, że nie ma dobrego momentu na tego typu film — to w tym wypadku trudno było znaleźć moment gorszy, niż obecnie gdy chyba jak nigdy dotąd, od przetrwania niezależnej Ukrainy zależy także bezpieczeństwo Polski…

Газета грудень 2017  
Газета грудень 2017  
Advertisement