Page 1

№ 8 (18)

sierpień

2017 rok

POLSKA

Nowy polski wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Ambasada RP w Kijowie

W dniu Święta Wojska Polskiego Ambasador RP w Kijowie Jan Piekło, deputowany parlamentu ukraińskiego Mykoła Kniażycki, żołnierze WP i SZ Ukrainy, Konsul Generalny RP Tomasz Dederko oraz miejscowi Polacy złożyli kwiaty w Bykowni rzeczy niemożliwych. Cud nad Wisłą jako nazwa świadczy o tym, że zwycięstwo było prawie niemożliwe. Określenie to odbiera jednak zasługę geniuszu Marszałka Józefa Piłsudskiego i innych dowódców, którzy doprowadzili wtedy do wygranej w bitwie decydującej o losach naszego kraju. Myślę, że dziś tu w Bykowni, na Ukrainie i tam w Warszawie gdzie ulicami przeszedł oddział ukraińskich żołnierzy z Brygady PolskoLitewsko-Ukraińskiej, umiemy pokazać trwanie koncepcji, która kiedyś łącząc nas razem pozwoliła Rzeczypospolitej trwać i obronić niepodległość. Dziękuję, że Państwo tutaj z nami są i jestem głęboko wzruszony, że to właśnie ja mogę tutaj razem z Państwem być. Powinniśmy być dumni z tego zwycięstwa, z tego bohaterstwa i z tego, że mamy armię, która jest silna i która obecnie pomaga w szkoleniu ukraińskich żołnierzy.» Dziękujemy miejscowym Polakom, delegacji Sił Zbrojnych Ukrainy, ale również Białorusinom i Ukraińcom którzy Z przemówienia ambasadora przyjaciołom, którzy do nas Bitwa Warszawska pokazała, że dzisiaj przyjechali do Bykowni aby Jana Piekło «Serdecznie chcę dzisiaj przyszli aby pokazać, że jeżeli Polacy z Ukraińcami są w dniu święta Wojska Polskiego podziękować naszym ukraińskim to jest nasza wspólna sprawa. razem, to są w stanie dokonywać być akurat z nami.

№ 8 (18), sierpień 2017 Świadectwo rejestracyjne КВ № 22300-12200ПР od 29.08.2016 r.

Nakład — 5000.

Założyciel ­­­­­­— OOS «Związek Przedsiębiorców Polaków Ukrainy» Szef-redaktor — Włodzimierz Midzianowski Kierownik projektu — Wiktoria Trofymczuk Adres redakcji i wydawcy: 01054, m. Kijów, ul. Dmytriwska 18/24, tel. +380445012560, e-mail: ososppu@ukr.net

Dyzajn i zdjęcia — Mykoła Melnyczenko Korespondenci: Wiktoria Trofymczuk Oksana Iwanowa Dmitry Bołdyrew Aleksandr Iwanow Daria Gorbatenko Maksym Sobkow Swietłana Orudżewa Andrzej Duszutin

Tetiana Kuzina Drukarnia — «Interkontynental — Ukraina» Sp. z o. o. Adres: 03190, Ukraina, m. Kijów, ul. Szczerbakowa 4, tel. +380442399788 Żródła: kresy.pl, polukr.net, gazeta.pl, kijów.msz.gov.pl, zozpu.zhitomir.net

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą


2

UKRAINA

Wolność i Prawo № 8 (18), sierpień 2017

WIADOMOŚCI

W dzień niepodległości Ukrainy Polska jest i pozostanie razem z Ukrainą Wiktoria Trofymczuk

„Europa bez Ukrainy nie będzie pełnowartościowa ani w sensie politycznym, ani gospodarczym, ani wojskowym. Polska jest i pozostanie razem z Ukrainą, ponieważ wasz kraj broni Europy” — powiedział minister obrony narodowej Polski Antoni Macierewicz podczas spotkania w Kijowie z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką w ramach obchodów Dnia Niepodległości. Antoni Macierewicz był jednym z

honorowych gości w Kijowie, dzieląc na trybunie miejsce z szefem resortu obrony USA Jamesem Mattisem, ministrami obrony Litwy, Łotwy, Estonii, Turcji, Czarnogóry, Mołdawii i Gruzji, a także przedstawicielami Rumunii, Kanady i Wielkiej Brytanii. — Na Ukrainę spada dzisiaj główny ciężar obrony Europy przed barbarzyństwem, które grozi całej Europie, ale przede wszystkim flance wschodniej

— powiedział Macierewicz na wspólnej konferencji prasowej z ministrem obrony Ukrainy Stepanem Połtorakiem. Macierewicz poinformował, że rozmawiał z Poroszenką i Połtorakiem m.in. o współpracy przemysłów obronnych Polski i Ukrainy oraz o udziale brygady ukraińsko-litewsko-polskiej w ćwiczeniach bojowych państw Grupy Wyszehradzkiej w przyszłym roku. — Prezydent Poroszenko i minister

Połtorak wyrazili zgodę na udział wojsk ukraińskich w tych ćwiczeniach, za co serdecznie dziękuję, bo to jest istotny krok naprzód we współpracy Ukrainy z Unią Europejską i partycypacji Ukrainy w działaniach obronnych UE, co dla Polski jest bardzo ważne – powiedział polski minister obrony. Przypomniał, że 15 sierpnia na zaproszenie ministra Macierewicza był gościem na Święcie Wojska Polskiego w Warszawie. Podziękował Macierewiczowi za przybycie na Ukrainę i obecność na uroczystościach Dnia Niepodległości. — Byłem pod ogromnym wrażeniem stosunku Polaków do tradycji i historii, a przede wszystkim pod wrażeniem przyjaznego nastawienia, które odczułem wobec Ukrainy w Polsce. To, że Polska w Dniu Niepodległości Ukrainy była dziś z nami, jest dla nas bardzo ważne. Dla Ukrainy bardzo istotne jest to, że mamy sąsiada, który podaje nam ramię w trudnych dla nas chwilach — oświadczył minister obrony Ukrainy Stepan Połtorak. Podczas wizyty w Kijowie minister Macierewicz złożył kwiaty pod Pomnikiem Ofiar Euromajdanu 2014. Obserwował także defiladę wojskową, w której uczestniczył pododdział wydzielony z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, która jest członkiem Litewsko-PolskoUkraińskiej Brygady. Razem z Polakami po Chreszczatyku kroczyły także pododdziały z Gruzji, Kanady, Wielkiej Brytanii, Mołdawii i USA oraz poczty sztandarowe z Estonii, Łotwy i Rumunii.

SZLAKIEM MIEJSC PAMIĘCI Olga Ozolina 24 sierpnia 2017 roku Narodowy Rezerwat Historyczny i Kulturowy „Bykowiańskie Mogiły”. przyjmował uczestników XVII Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego. Gloryfikatorzy męstwa i bohaterstwa, którzy przybyli tu z różnych zakątków Polski uczcili pamięć pochowanych w bykowniańskim lesie Polaków i innych ofiar stalinowskich represji. Już siedemnaście lat z rzędu polscy motocykliści odwiedzają miejsca powiązane ze śladami polskiego oręża i polskiej krwi, przelanej w Katyniu, Żytomierzu, Ostaszkowie, Winnicy i wielu innych miejscowościach na Wschodzie. Trasa Rajdu corocznie ulega nieznacznym zmianom. W tym roku

przebiega ona przez terytorium Polski, Litwy, Łotwy, Rosji i Ukrainy i ogółem stanowi 7500 kilometrów. Na Polskim Cmentarzu Wojennym w Bykowni, będącym Czwartym Cmentarzem Katyńskim, gdzie spoczywają ofiary totalizmu z lat 19371941 uczestników rajdu spotykali przedstawiciele polskiej społeczności Kijowa. Przy świetle pochodni odbyła się Msza Święta, po której uczestnicy przedsięwzięcia złożyli wieńce kwiaty i zapalili znicze na wspólnych grobach w polskiej i ukraińskiej częściach cmentarza. W swojej przemowie komandor i kapelan Rajdu Katyńskiego Dariusz Stańczyk, zaznaczył, że misją Rajdu Katyńskiego — zachować od niepamięci

tragiczne miejsca historyczne, związane z polską historią oraz uhonorować poległych. Podziękował on również dyrekcji za przejawioną troskę o upamiętnienie niewinnie zamordowanych oraz okazywaną gościnność uczestnicy Rajdu corocznie odczuwają podczas odwiedzin Bykowni. Do zabranych zwrócili się również Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w KIjowie Tomasz Dederko i dyrektor generalny Narodowego Rezerwatu Historycznego i Kulturowego „Bykowiańskie Mogiły” Bogdan Biliaszwskyj oraz prezes Związku Polaków Ukrainy Antoni Stefanowicz. Bogdan Biliaszwskyj podkreślił doniosłość odsłonięcia przed światem całej prawdy o tragedii ukrywanej w

Bykownia, a także przypomniał, że całkiem niedawno, gdyż 11 sierpnia, minęło właśnie 80 lat, od rozpoczęcia tragicznego wydarzenia, powiązanego z Polską i Polakami, - tak zwanej «polskiej operacji NKWD» - ludobójstwa, które utonęło w tym ogromie zbrodni czasu Wielkiego Terroru. Wiceprezes stowarzyszenia Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński Katarzyna Wróblewska akcentowała: „Poświęcenie wkładane w rajd jest warte tego, co przeżywamy i czego doświadczamy. Spotkania w drodze niezwykle budują, poszerzają wiedzę, wrażliwość i przemieniają horyzonty”. Po Bykowni uczestnicy Rajdu wyruszyli do Żytomierza i Berdyczowa.


Wolność i Prawo № 8 (18), sierpień 2017

3

UKRAINA

WIADOMOŚCI

Minister obrony RP z wizytą w Kijowie Andrzej Duszutin

Antoni Macierewicz wziął udział w obchodach 26 rocznicy ogłoszenia Deklaracji Niezależności Ukrainy. Szef polskiego MON wziął udział w uroczystej paradzie wojskowej, która odbyła się w centrum Kijowa i była głównym wydarzeniem obchodów Dnia Niezależności Ukrainy. „Warto sobie uświadomić, że dzisiejsza uroczystość zgromadziła obok Wielkiej Brytanii, Kanady, Stanów Zjednoczonych ministrów obrony od Estonii, aż po Turcję, a więc cała wschodnia flanka NATO się tu zgromadziła, żeby jasno pokazać, że niepodległość Ukrainy jest dla nas

Szef Sztabu Generalnego WP odwiedził Lwów

wszystkich ważna” — powiedział szef MON podczas rozmowy z dziennikarzami. Antoni Macierewicz, w towarzystwie ministrów obrony m.in. Rumunii, Mołdawii i innych krajów, których przedstawiciele wzięli udział w obchodach złożył kwiaty pod pomnikiem poległych w czasie Rewolucji Godności 2014 roku. Kilkanaście dni temu, minister obrony Ukrainy Stepan Połtorak wziął udział w defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego.

Ukraina na Air Show w Radomiu

Andrzej Duszutin

Daria Gorbatenko

29 sierpnia br. wizytę we Lwowie złożyła grupa polskich oficerów na czele z szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generałem Leszkiem Surawskim.

W dniach 26 — 27 sierpnia odbył się Air Show 2017 w Radomiu. Wśród państw zaproszonych na tegoroczną wystawę znalazła się również Ukraina. Lotnictwo naszego wschodniego sąsiada przygotowało pokaz dynamiczny myśliwca Su—27 oraz statyczny samolotu transportowego An—26.

Delegacja z Polski odwiedziła m.in. Akademię Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy oraz Międzynarodowe Centrum Operacji Pokojowych i Bezpieczeństwa, o czym poinformował generał Pawło Tkaczuk. Podczas dwustronnych rozmów omówiono sytuację na wschodzie Ukrainy oraz kwestie związane ze zbliżającymi się manewrami „Zapad-2017”. W Centrum Operacji Pokojowych trwają aktualnie przygotowania jednostek Wojsk

Powietrznodesantowych Ukrainy do działań zgodnie ze standardami NATO. W działaniach tych biorą udział instruktorzy z krajów NATO, w tym z Polski, a także z Litwy, Kanady, USA, Wielkiej Brytanii. Wśród żołnierzy szkolących się jednostek ponad 70% posiada doświadczenie z udziału w działaniach bojowych w ramach ATO. W dniach 8-23 września na poligonie w Jaworowie koło Lwowa odbędą się międzynarodowe ćwiczenia Rapid Trident 2017.

Sierpniowa pokazy wpisały się już na stałe w kalendarzach miłośników lotnictwa i militariów. Tym razem, mimo zapowiadanych opadów i dość dużego zachmurzenia zainteresowanie imprezą było ogromne. W godzinach przedpołudniowych można było swobodnie obejrzeć czołgi i transportery opancerzone nie tylko z zewnątrz, ale i usiąść za sterami tych wielkich maszyn. Jednak największą atrakcją były stojące na lotnisku samoloty wojskowe i cywilne. Ukrainę reprezentowały dwa myśliwceSu—27wcharakterystycznym niebieskim, pikselowym kamuflażu oraz towarzyszący im samolot transportowy An—26 z wyrysowaną na dziobie efektowną paszczą uśmiechniętego rekina. Wielu zwiedzających zachwyconych oryginalnym wyglądem obu maszyn robiło sobie na ich tle pamiątkowe zdjęcia. Równie duże zainteresowanie rozbudziły odbywająca się w sobotę

i niedzielę prezentacja samolotu myśliwskiego Su—27 w locie. Za sterami zasiadał doświadczony pilot ukraińskiego lotnictwa w randze pułkownika. Pokaz wzbudził uznanie dla umiejętności pilota i możliwości maszyny, mimo tego, że program lotu nie obfitował w szczególnie skomplikowane ewolucje akrobacyjne. Wśród grup akrobacyjnych biorących udział w pokazach wymienić należy Biało-Czerwone Iskry, Orlik oraz Baltic Bees. Z grup lotnictwa cywilnego pojawili się m.in. Red Bull — The Flying Bulls, Cellfast Flying Team, Formation Flying Team a także grupa Żelazny. Oprócz ukraińskich i polskich maszyn można było z bliska zobaczyć również między innymi włoskiego i niemieckiego Eurofightera, austriackiego Saab J105 OE, czy zabytkowy B-25J Mitchell, litewskiego C-27 Spartan, łotewskiego L-39 Albatros oraz amerykańskie bombowce strategiczne B-52H i B-1B.


4

POLONIA

Wolność i Prawo № 8 (18), sierpień 2017

KULTURA

Всеукраїнська конференція «26 років Незалежності України» Ольга Молька

28 серпня відбулася Всеукраїнська конференція «26 років Незалежності України: досягнення та перспективи розвитку державної етнонаціональної політики».

У заході взяли участь керівники Всеукраїнських об’єднань національних товариств та регіональних громадських організацій етнічних спільнот, науковці, митці, представники ЗМІ та громадськість. Серед почесних гостей — Перший заступник Міністра культури України Світлана Фоменко, директор Департаменту у справах релігій і

національностей Міністерства культури України Андрій Юраш , в. о. Координатора системи ООН в Україні, директор ЮНЕЙДС в Україні Яцек Тишко, голова Спілки поляків України Антон Стефанович. Конференція розпочалася з вітального слова Голови РНСУ, президента Національного Конгресу вірмен України, заслужено-

го діяча культури України Ашота Аванесяна. У своїй доповіді на тему «Досягнення проблеми та перспективи діяльності національно — культурних спільнот України» він зазначив, що міжнаціональні відносини в країні потребують уваги з боку держави, підкреслив, що не зважаючи на певні проблеми у різних сферах суспільного життя, представники етнічних спільнот ведуть активну громадську роботу, спрямовану на консолідацію багатонаціонального народу України в єдину Українську націю. Також, він подякував Міністерству культури України та Департаменту у справах релігій і національностей Мінкульту за плідну співпрацю у проведенні заходів і етнонаціональних культурнопросвітницьких проектів Ради національних спільнот України. Учасники заходу заслухали й обговорили важливі питання щодо діяльності та перспектив розвитку національних спільнот України в загальнодержавному контексті, визначили основні

завдання сучасного етапу міжнаціональних відносин в країні, що знайшли відображення в Резолюції Всеукраїнської конференції, яку оголосила заступник голови Ради національних спільнот України Інеш Кдирова. Після обговорення та затвердження Резолюції конференції відбулася урочиста церемонія нагородження активістів громадських організацій етнічних спільнот з нагоди 26-річчя Незалежності України Почесними грамотами Кабінету Міністрів України, Міністерства культури України та Рада національних спільнот України. Присутні бурхливими оплесками привітали відому співачку Ленару Османову з присвоєнням Почесного звання «Заслужений артист України» і побажали їй успіху на творчій ниві. В заключній частині заходу відбулася фотосессія учасників і почесних гостей Всеукраїнської конференції і святковий фуршет на честь 26-річниці Незалежності України.

Światowy Zjazd Lublinian Olga Molka Wydarzenie zrealizowane wspólnie ze środowiskami Polonii lubelskiej na całym świecie z udziałem gości z całego świata. Towarzyszyło Jarmarkowi Jagiellońskiemu oraz głównym obchodom Wielkiego Jubileuszu — 700-leciu miasta Lublin. Ok. 250 osób z organizacji polonijnych na całym świecie, w Prezes Związku Polaków na Ukrainie Antoni Stefanowicz, wzięło udział w Światowym Zjeździe Lublinian koordynowanym przez Stowarzyszenie «Wspólnota Polska» i Dom Polonii w Lublinie. W ramach programów edukacyjnych realizowanych przez Stowarzyszenie «Wspólnota Polska» już od 6 sierpnia byli obecni uczestnicy warsztatów

plastycznych, staży medycznych, warsztatów językowych i kolonii dla dzieci i młodzieży. Ponadto 10 sierpnia Lublin odwiedziła grupa 90 uczestników Akademii Liderów, którzy 11 i 12 sierpnia wzięli udział w zaplanowanych warsztatach tematycznych. W dniu 14 sierpnia na Zamku Lubelskim wszyscy uczestnicy oraz prezesi organizacji polonijnych spotkali się z Prezydentem Miasta Lublin, następnie dr Andrzej Frejlich wygłosił wykład «Kaplica Zamkowa w Lublinie, symbol spotkania kultur Wschodu i Zachodu», również odbyło się spotkanie na Wydziale Politologii UMCS z Rektorem prof. Stanisławem Michałowskim i prof. Iwoną Hofman.


Wolność i Prawo № 8 (18), sierpień 2017

UKRAINA

5

WIADOMOŚCI

Pojawi się kolejny pociąg na trasie Kijów-Przemyśl Aleksandr Iwanow

Koleje Ukraińskie planują uruchomienie kolejnego pociągu typu Interciti+ na trasie Kijów-LwówPrzemyśl już od 24 sierpnia br. Pociąg nr 715 będzie jechał przez Winnicę, Chmielnicki i Tarnopol. Wyjazd ze stacji Kijów Pasażerski planowany jest na 6.52, a przybycie do stacji Przemyśl Główny na 15.05 czasu polskiego (16.05 czasu ukraińskiego). Postoje są planowane na stacjach Winnica (9.09-9.11), Chmielnicki (10.4510.47), Tarnopol (12.12-12.14) i Lwów (13.42-13.55). Z kolei pociąg nr 716 ma wyjeżdżać z Przemyśla o godzinie 13.07 i przyjeżdżać do stacji Kijów Pasażerski o 23.10. Ma zatrzymywać się na stacji we Lwowie o godzinie 16.02-16.12, Tarnopol (17.3817.40), Chmielnicki (19.09-19.11) i

Winnica (20.47-20.49). „Drugi pociąg w kierunku Przemyśla — to reakcja na wzrost popytu w tym kierunku. To część prac na rzecz rozwoju połączeń pasażerskich pomiędzy Ukrainą i Unią Europejską. Ponadto, nowy pociąg umożliwi sprawniejsze podróżowanie mieszkańcom Winnicy, Tarnopola i Chmielnickiego” — powiedział dyrektor Ukrzaliznicji, Wojciech Balczun. Od 23 grudnia 2016 roku funkcjonuje pociąg nr 705/706 Kijów-Lwów-Przemyśl. Jak dotąd przewiózł ponad 120 tysięcy pasażerów.

RMF FM nieoficjalnie: MSWiA nie umieści w polskich paszportach wizerunków Wilna i Lwowa Aleksandr Iwanow

Według stacji radiowej RMF FM polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zamierza zrezygnować z umieszczenia w paszportach wizerunków Ostrej Bramy w Wilnie i Cmentarza Orląt we Lwowie.

Informacje podane przez RMF FM jak na razie mają charakter nieoficjalny. Oba wizerunki miały

pojawić się w paszportach, które będą wydawane w przyszłym roku, w steną rocznicę odzyskania

niepodległości przez Polskę. W związku z tym na stronie MSWiA odbywało się głosowanie, w którym

internauci mieli zdecydować, które z zaproponowanych motywów graficznych mają znaleźć się w rocznicowych paszportach. Propozycja umieszczenia w nich Wilna i Lwowa spotkała się z krytyką resortów spraw zagranicznych Litwy i Ukrainy. Jak na razie najwięcej głosów otrzymał wizerunek z portretem prezydenta Gabriela Narutowicza oraz Kopiec Czynu Niepodległościowego i Orzełek Legionowy. Najprawdopodobniej to one znajdą się w wydawanych w przyszłym roku paszportach. Grafika z lwowskim Cmentarzem Orląt została umieszczona w puli wizerunków, które wskaże specjalna komisja. Z kolei wizerunek Ostrej Bramy jak na razie zajmuje czwarte miejsce w głosowaniu.


6

POLSKA

Wolność i Prawo № 8 (18), sierpień 2017

WIZYTA

Minister obrony Ukrainy z wizytą w Warszawie Oksana Iwanowa

Stepan Połtorak, minister obrony Ukrainy przybył z wizytą do Warszawy. Szef ukraińskiego MON weźmie udział w jutrzejszych obchodach Święta Wojska Polskiego. W pierwszym dniu wizyty w Warszawie ukraiński minister spotkał się z szefem Ministerstwa Obrony Narodowej RP, Antonim Macierewiczem. „Będziemy wspierali niepodległość Ukrainy w każdy możliwy sposób Ukraina jest dla nas bardzo ważnym partnerem” —powiedział minister Macierewicz na konferencji prasowej po spotkaniu z szefem ukraińskiego Ministerstwa. „Minister Połtorak przybył specjalnie dla uczczenia polskiej niepodległości, Bitwy Warszawskiej, tego wielkiego zwycięstwa jakie odnieśliśmy nad bolszewikami wspólnie, bo oddziały ukraińskie walczyły wraz z wojskami polskimi” — dodał szef polskiego MON

odwołując się wprost do rocznicy Bitwy Warszawskiej, która przypada 15 sierpnia. Z kolei Stepan Połtorak przedstawił aktualną sytuację bezpieczeństwa na Ukrainie, w tym związaną z konfliktem na wschodzie kraju. Podziękował także za wsparcie strony polskiej, którego udziela Ukrainie od początku konfliktu z Rosją. Rozmowy dotyczyły także realizacji wspólnych przedsięwzięć obronnych, w tym szkoleniowych i współpracy przemysłów zbrojeniowych. W jutrzejszej defiladzie z okazji święta Wojska Polskiego weźmie udział poczet sztandarowy reprezentujący Siły Zbrojne Ukrainy.

Projekt „Znane i nieznane – wspólne dziedzictwo polsko-ukraińskiego pogranicza” Swietłana Orudżewa

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu ogłasza nabór do projektu realizowanego wspólnie z Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską.

Realizacja projektu pt. „Znane i nieznane — wspólne dziedzictwo polsko-ukraińskiego pogranicza — jego wpływ na budowanie współczesnych więzi społecznych” — Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

RP w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 — komponent II Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2017”. Celem projektu jest pogłębienie wiedzy dziennikarzy oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z Ukrainy na temat

Polski oraz stosunków polskoukraińskich, ze szczególnym uwzględnieniem relacji społecznych na terenach pogranicza. Interdyscyplinarny charakter zajęć szkoleniowych pozwoli wzbogacić warsztat dziennikarski osób związanych z mediami na Ukrainie. Dzięki temu m.in. pojawią się nowe, interesujące teksty, ukazujące pozytywny wymiar relacji polskoukraińskich. Z kolei przedstawiciele ukraińskich organizacji pozarządowych uzyskają wiadomości, które w przyszłości będą mogli wykorzystać w trakcie opracowywania projektów we współpracy z polskimi organizacjami pozarządowymi. Zwiększy to potencjał zarówno polskich jak i ukraińskich NGOs w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na współpracę międzynarodową państw sąsiadujących. W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia

podzielone na 6 bloków tematycznych dotyczących: literatury, etnologii, socjologii, historii, polityki oraz historii sztuki polsko-ukraińskiego pogranicza. Szkolenia z ww. dziedzin zostaną opracowane w taki sposób, aby ukazać te postacie i wydarzenia w stosunkach polsko ukraińskich, które mogą mieć pozytywny wpływ na wzmocnienie współpracy dwustronnej, a także pogłębienie dialogu międzykulturowego oraz działań na rzecz wzajemnego szacunku i zrozumienia, ze szczególnym uwzględnieniem społeczeństw pogranicza. Szkolenia odbędą się w dniach 17-22 września 2017 r. w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu oraz we Lwowie. Przewidywany przyjazd uczestników od 16 września, po uzgodnieniu z organizatorami. Szkolenia zostaną przeprowadzone w języku ukraińskim oraz w języku polskim.


Wolność i Prawo № 8 (18), sierpień 2017

7

POLSKA

PRAWO

Rok małej ustawy reprywatyzacyjnej — podsumowanie Maksym Sobkow

Stolica nie oddaje już kamienic z lokatorami oraz budynków szkół i przedszkoli. Kupuje też roszczenia. Mija rok od wejścia w życie małej ustawy reprywatyzacyjnej. Częściowo udało jej się rozwiązać najbardziej palące problemy Warszawy. Pod adresem miasta pada jednak wiele krytycznych uwag. Bez zwrotów Z danych ujawnionych przez miasto wynika, że do 1 września wydano 34 decyzje odmawiające zwrotu nieruchomości wykorzystywanych do celów publicznych, m.in. szkół,

przedszkoli, szkoły wyższej, parku oraz siedziby komendy policji. — Miasto bardzo wąsko interpretuje przepisy dotyczące celu publicznego. Tymczasem taki charakter mają też budynki komunalne. Spokojnie mogłoby więc na ich podstawie odmawiać zwrotu kamienic z lokatorami — uważa Oskar Hejka, radny PiS oraz członek rady społecznej komisji weryfikacyjnej. Przedstawiciele miasta uważają, że taki pogląd ich krzywdzi. — W tej chwili miasto kamienic z lokatorami nie oddaje. Całkowicie ten problem rozwiązuje projekt, który

od roku jest w Sejmie, i nic się z nim nie dzieje — mówi Agnieszka Kłąb z warszawskiego ratusza. Miasto chwali się też, że kupiło roszczenia do dwóch kamienic: przy ul. Grochowskiej 230A oraz przy ul. Dąbrowskiego 12. Ustawa reguluje bowiem handel roszczeniami do nieruchomości odebranych na podstawie dekretu Bieruta. Miastu od roku przysługuje prawo pierwokupu i można je sprzedawać tylko notarialnie. Od 17 września 2016 r. do 9 sierpnia 2017 r. ratusz skorzystał z niego osiem razy. Dzięki ustawie można też zająć się tzw. śpiochami. Są to zabytkowe kamienice, do których zgłoszono przed laty roszczenia i nic się nie dzieje. Śpiochy się budzą Ustawa przewiduje, że miasto może w mediach i internecie poszukiwać rzeczywistych właścicieli śpiochów i ich następców prawnych. Jeżeli nie zgłoszą się w ciągu sześciu miesięcy od publikacji ogłoszenia, nieruchomość przejdzie na własność miasta lub Skarbu Państwa. Od lutego 2017 r. opublikowano ogłoszenia dotyczące 115 adresów. — Miasto nie zwraca żadnych

nieruchomości, nawet tych, które powinno. Nie wypłaca także odszkodowań — mówi Ryszard Grzesiuła, wiceprezes stowarzyszenia Dekretowiec. — Miała się pojawić ustawa, która całościowo rozwiąże sprawy dekretowe, ale nie ma woli polityków, by się zająć problemem. Uchwalono jedynie przepisy powołujące komisję weryfikacyjną przy ministrze sprawiedliwości. Komisja bada tylko przypadki dzikiej reprywatyzacji. Ma prawo podważać decyzje reprywatyzacyjne, które jej zdaniem naruszają prawo. Do tej pory wydała kilka, m.in. w sprawie Chmielnej 70, od której zaczęło być głośno o reprywatyzacji. — Wpłynęło też 203 próśb w sprawach reprywatyzacji, najczęściej od osób prywatnych, ale i od wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeń, fundacji, Rady Społecznej działającej przy komisji. Wśród zgłoszonych spraw są m.in. nieruchomości na ulicach: Kruczej, Marszałkowskiej, Chmielnej, Puławskiej, Nowy Świat — mówi Oliwier Kubicki z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zasiłek macierzyński: sprzedaż czterech par butów na Allegro to za mało by uzyskać ubezpieczenie w ZUS Maksym Sobkow Sprzedaż tanich chińskich butów na portalu Allegro przy jednoczesnym płaceniu wysokich składek na ZUS była pozorowaniem prowadzenia działalności gospodarczej w celu uzyskania wysokiego zasiłku macierzyńskiego. Tak uznał Sąd Okręgowy w Kaliszu rozpatrujący odwołanie Weroniki S. od decyzji ZUS ws. podlegania przez nią ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Weronika S. zarejestrowała działalność gospodarczą, której przedmiotem była internetowa sprzedaż obuwia. Kilka miesięcy później, będąc w ciąży, wystąpiła o wypłatę zasiłku chorobowego. ZUS uznał jednak, że jej działania nie miały charakteru stałego,

zorganizowanego i zarobkowego, lecz służyły tylko stworzeniu pozorów prowadzenia działalności w celu uzyskania wysokich świadczeń z tytułu macierzyństwa, przerastających znacznie wniesione składki. Świadczy o tym fakt, że przy bardzo niskim przychodzie ze sprzedaży butów Weronika S. zadeklarowała maksymalną podstawę wymiaru składek tj. 10.137,50zł. Weronika S. w odwołaniu do Sądu napisała, że działalność faktycznie prowadziła i składki opłacała, a ZUS nie ma prawa kwestionować zadeklarowanej podstawy wymiaru składek. Firma na szybko Sąd ustalił, że Weronika S., z zawodu technik hotelarz, na początku maja 2016 r. zgłosiła się do

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jako osoba prowadząca działalność gospodarczą — sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. Jako adres głównego wykonywania działalności wskazała adres zamieszkania. W dniu zgłoszenia była w pierwszych tygodniach ciąży, co potwierdzała dokumentacja prowadzona przez lekarza ginekologa. W czerwcu Weronika S. kupiła firmową pieczątkę i zawarła z biurem rachunkowym umowę o prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego. Za usługę płaciła co miesiąc 73,80 zł. W końcu czerwca kupiła dwa kartony chińskich butów — tenisówek i baletek po 12 sztuk

w dwóch fasonach, za łączną kwotę 687 zł. Przechowywała je w piwnicy bloku, w którym mieszka. Zarejestrowała się też na portalu internetowym Allegro i wystawiła ofertę sprzedaży butów (z czym wiązało się poniesienie opłaty ok. 4 zł). Buty nie cieszyły się zainteresowaniem, więc dla przyciągnięcia uwagi wystawiła ofertę do licytacji od 1 zł. W efekcie sprzedała cztery pary uzyskując w sumie 42,77 zł. Dochód był niższy, bo sprzedająca ponosiła jeszcze koszty wysyłki do nabywców po około 3 zł za paczkę. Po tej sprzedaży nie udało się sprzedać więcej butów, choć Weronika S. ponawiała swą ofertę na portalu Allegro i na Facebooku. Zak. na str. 8.


8

Wolność i Prawo №8 (18), sierpień 2017

OSTATNIA STRONA

PRAWO

ANONS

Zasiłek macierzyński: sprzedaż czterech par butów na Allegro to za mało by uzyskać ubezpieczenie w ZUS

Międzynarodowa konferencja naukowa „Prawa człowieka i tożsamość narodowa w kontekście procesu integracji europejskiej Ukrainy”

Maksym Sobkow pocz. na str. 7 Od 1 września 2016 r. Weronika S. przebywała na zwolnieniu lekarskim. Wniosła o wypłatę zasiłku chorobowego. Jak obliczył Zakład, przy przyjęciu zdeklarowanej przez nią maksymalnej podstawy wymiaru składek hipotetyczna kwota zasiłku chorobowego za 270 dni wyniosłaby 78.729,30zł brutto, a zasiłku macierzyńskiego za 364 dni: 84.911 zł. Działalność musi być opłacalna Sąd Okręgowy w Kaliszu przypomniał obowiązujące przepisy: zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązek podlegania tym ubezpieczeniom istnieje od dnia rozpoczęcia działalności do dnia jej zaprzestania. Nie jest to równoznaczne z datą wpisu i wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej, bo sam wpis stanowi tylko podstawę rozpoczęcia działalności gospodarczej w rozumieniu jej legalizacji. Nie musi to być tożsame z faktycznym podjęciem takiej działalności. W utrwalonej linii orzecznictwa sądowego przyjmuje się, że podleganie ubezpieczeniom społecznym wynika nie z samego faktu zgłoszenia działalności gospodarczej, ale rzeczywistego jej prowadzenia. W ocenie Sądu Weronika S. nie zdołała udowodnić, że faktycznie prowadziła działalność gospodarczą. — Działalność gospodarcza jest działalnością stałą, zorganizowaną, planową, samodzielną, zarobkową, podporządkowaną regułom opłacalności i zysku, a przede wszystkim istniejącą w obrocie gospodarczym. Działania podejmowane przez odwołująca się takich cech nie miało — uznał Sąd. Zwrócił uwagę na trzy kwestie.

Yelyzaveta Ter­—Marariants Weronika S. dopiero po ponad miesiącu od zarejestrowania działalności zakupiła pieczątkę, choć jej posiadanie jest przedsiębiorcy potrzebne od samego początku. Zakupu towaru do sprzedaży dokonała po kolejnych trzech tygodniach. Zakupiony towar był tak tani, że nierealne było liczenie na zysk z jego sprzedaży pokrywający choćby poniesione koszty obsługi księgowej. Dodatkowo Weronika S. nie miała żadnego biznesplanu ani nawet rozeznania o tym jakie przychody może osiągnąć i ile musi zainwestować, by nie ponieść straty. Sąd zauważył, że na zakup towaru dysponowała kwotą około 3 tys. zł, nie miała żadnego lokalu poza niedużym mieszkaniem, nie miała żadnego doświadczenia w handlu obuwiem. Zamierzając handlować tanimi butami chińskimi musiałaby liczyć się z tym, że na wypracowanie jakiegokolwiek zysku musiałaby handlować dużą ilością towaru. To z kolei wymagałoby dysponowania większą przestrzenią magazynową, pomieszczeniem do przygotowywania wysyłki towaru, czego nie miała. — Nie można pomijać faktu, że składka w ubezpieczeniach społecznych jest osobistym wkładem ubezpieczonego ale z przeznaczeniem na tworzenie ogólnego funduszu ubezpieczeniowego, z którego prawo do świadczeń czerpią ci ubezpieczeni, którym się ziści określone ryzyko socjalne. Tymczasem odwołująca się oczekiwała świadczeń od ZUS już w bliskiej perspektywie czasowej i nie można mówić o ryzyku ubezpieczeniowym skoro zdarzenie z jakiego wywodziła swe roszczenia czyli ciąża już było zdarzeniem pewnym — zaznaczył Sąd oddalając odwołanie Weroniki S.

Czas i miejsce: Łódź 15 — 16 września 2017 r. w budynku Wydziału Prawa i Administracji ul. Kopcińskiego 8/12. Konferencja „Prawa człowieka i tożsamość narodowa w kontekście procesu integracji europejskiej Ukrainy” organizowana jest we współpracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Prawno-Ekonomicznego Uniwersytetu Narodowego w Odessie im. I.I. Mecznykowa oraz Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi. W zamiarze stanowić ma preludium do dalszej naukowej i dydaktycznej współpracy ośrodków badawczych z Łodzi i Odessy. W organizowanej w dniach 15—16 września międzynarodowej konferencji wystąpią przedstawiciele jednostek badawczych oraz praktyków zarówno z Polski (reprezentujących m.in.: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Wrocławski), jak i Ukrainy (przedstawiciele Uniwersytetu Narodowego w Odessie im. I.I. Mecznykowa, Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego w Iwano-Frankiwsku im. Wasyla Stefanyka, Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki oraz Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza). Konferencję objął patronatem Konsul Honorowy Ukrainy w Łodzi, Pan Bogdan H. Wysocki

Wydarzenie objęły patronatem medialnym portale: Obserwator Międzynarodowy, oraz Infor.pl. Panele dyskusyjne dotyczyć będą następujących zagadnień: 1. Współczesne wyzwania dla Ukrainy w procesie integracji europejskiej — perspektywa filozofii prawa i polityki. 2. Prawno-polityczne następstwa Rewolucji Godności — problemy rozliczeń z przeszłością (dekomunizacja, lustracja) oraz tworzenia strategii sprawiedliwości okresu przejściowego 3. Poziom ochrony praw człowieka na Ukrainie. 4. Dialog sądów ukraińskich z sądami międzynarodowymi, w tym Unii Europejskiej. 5. Prawa ekonomiczne i socjalne: wymiar europejski oraz ich ochrona na Ukrainie. 6. Stabilizacja polityczna w Europie Środkowej i Wschodniej w świetle tożsamości narodowej społeczeństw regionu. 7. Następstwa agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę — międzynarodowy konflikt zbrojny na Donbasie (mechanizmy rozwiązania, reintegracja Donbasu). 8. Integracja europejska a system bezpieczeństwa międzynarodowego. 9. Koncepcja Trójmorza i polskoukraińska współpraca w kontekście przyszłości Europy. Program konferencji jest dostępny na stronie internetowej. Języki konferencji: polski, ukraiński, angielski.

WiP sierpień 2017  
WiP sierpień 2017  
Advertisement