Page 1

Jeugdsportproject 2017 Voor elk schuttertje ‘Quality time’


HBL jeugdsportproject Dat is:  13 477,95 euro (= 100%) verdeeld over: Clubs die starten met een jeugdwerking (5%) Clubs met minder dan 5 HBL-jeugdleden (20%) Clubs met tenminste 5 HBL-jeugdleden (60%) Primaire voorwaarden (38%) Secundaire voorwaarden (22%)

Gedeelte voor HBL (15%): ondersteuning startende clubs, opvolging, formats


Reglement gebaseerd op 3 pijlers

 Structuur: ontwikkeling van een goed jeugdschuttersklimaat.  Participatie: stijging van het aantal jeugdleden.  Kwaliteit: goede begeleiding van jeugdschutters.


Startende jeugdprojecten  Clubs die starten met een jeugdwerking  Ondersteuning vanuit HBL  Voldoen aan enkele voorwaarden  Opmaken jeugdsportbeleidsplan (zie format)  5% van het totaalbedrag (673,90 euro)  Dit wordt evenredig verdeeld over het aantal clubs die een jeugdwerking opstarten


Clubs met < 5 HBL-jeugdleden  Clubs met minder dan 5 HBL-jeugdleden in de onderbouw (pupillen en benjamins)  Voldoen aan enkele voorwaarden  Opmaken jeugdsportbeleidsplan (zie format)  20% van het totaalbedrag (2.695,59 euro)  Dit wordt evenredig verdeeld over het aantal clubs in deze categorie


Clubs met tenminste 5 HBLjeugdleden Clubs met tenminste 5 HBL-jeugdleden in de onderbouw Opmaken jeugdsportbeleidsplan  60% van het totaalbedrag (38% en 22%) Voldoen aan de voorwaarden van elke pijler: Primaire voorwaarden: verplicht aan voldoen. Secundaire voorwaarden: optioneel.


Primaire voorwaarden (38%)

Indien een club aan ALLE primaire voorwaarden voldoet, dan kan ze deelnemen aan jeugdsportproject. = garantie op basissubsidie


Secundaire voorwaarden (22%)

Extra inspanningen die een club kan doen om extra subsidies te ontvangen. ď&#x192; Op basis van puntensysteem.


Een rekenvoorbeeld  5.121,62 euro (38%) om te verdelen onder clubs aan primaire voorwaarden.  Verdeling onder 15 clubs.  Dit is 341,44 euro = BASISSUBSIDIE (5121,62/15).

 2.965,15 euro (22%) te verdelen onder clubs aan secundaire voorwaarden.  15 clubs behaalden totaal 600 punten. Elk punt is 4,94 euro waard (2965,15/600).  Club A scoorde 63 punten en ontvangt bovenop de basissubsidie 311,22 euro (63x4,49 euro).


Bestedingsmogelijkheden  Aankoop sporttechnisch materiaal i.f.v. jeugdtrainingen, initiaties, jeugdstages, beginnende schutters, evenementen.  Onkosten (sporttechnische) stage: huur accommodatie, andere onkosten stage.  Onkosten promo/integratie-evenementen voor de jeugd: drukwerk, huur accommodatie.  Onkosten organisatie wedstrijden (Jeugdwedstrijd Korte Afstand, Jeugd Interclubs): huur doelen, aankoop blazoenen, huur extra materiaal, huur accommodatie.  Onkosten bijscholingen, trainerscursussen: inschrijvingsgeld bijscholing, trainerscursus, jeugdsportcoördinator.  Lesgever/trainer: loonkost (bvb. via Vlabus, vrijwilligersvergoeding NIET).  Onkosten jeugdtrainingen: huur accommodatie.


Timing

   

Indienen jeugdsportbeleidsplan: 21 maart 2017 (volgens format) Toekenning deelname jeugdsportproject: 21 april 2017 Indienen definitieve rapportering: 30 november 2017 Uitbetaling: december 2017

Jeugdsportproject 2017 communicatie  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you