Page 1

HANA VELČOVSKÁ portfolio


hana velčovská

28. 7. 1993 vzdělání

2012 - 2018 ČVUT, Fakulta architektury, Architektura a urbanismus získání titulu Ing. arch. 2008 - 2012 Gymnázium Šumperk maturitní zkouška

pracovní zkušenosti 2018 ateliér Ing. arch. Jaromír Krejčí studie, dokumentace na ÚR, SP, návrhy interiérů, vizualizace 2018 projekt pro Naše Dačice rehabilitace centra (www.nasedacice.cz/rehabilitace-centra) 2016 - 2017 Archiw studio s.r.o., Kladno studie, dokumentace na ÚR, SP, vizualizace, tvorba fyzických modelů

nominace a ocenění 2018 revitalizace hospodářského dvora v Milešově nominace na cenu Břetislava Štorma 2017 náměstí v Dačicích 1. místo ve studentské architektonické soutěži na návrh náměstí - Naše Dačice (www.nasedacice.cz/architektonicka-soutez) nominace na cenu Břetislava Štorma


+420 732 491 050 velcohan@gmail.com Nový Malín 261, 788 03

studentské projekty 2018 revitalizace hospodářského dvora v Milešově ateliér Girsa - diplomní projekt 2017 truhlárna ve Valkeřicích ateliér Girsa - volné zadání 2017 rodinný dům na Hanspaulce ateliér Krátký / Marques - realizační projekt 2017 náměstí v Dačicích ateliér Girsa / Efler / Čtverák - urbanismus 2016 základní škola na Hanspaulce ateliér Krátký / Marques - soubor staveb 2015 polyfunkční bytový dům, Vyšehrad ateliér Sedlák - bakalářský projekt 2014 střední průmyslová škola, Holešovice ateliér Cikán - občanská stavba 2013 bytový dům v Písku ateliér Plicka / Sedlák - bytový stavba 2013 dětské centrum, Břevnov ateliér Brožová / Hůrka - základy navrhování 2012 kořeny stavby ateliér Brožová / Hůrka - základy navrhování

znalosti archicad autocad photoshop indesign artlantis sketchup

řidičský průkaz B angličtina němčina další: kresba, modely


obsah

polyfunkční bytový dům 6 - 17

truhlářská dílna, valkeřice 38 - 47

revitalizace hospo


základní škola, hanspaulka 18 - 25

revitalizace náměstí, dačice 26 - 37

hospodářského dvora, milešov 48 - 75

rekonstrukce bytu - interiéry, meclov 76 - 83


6


polyfunkční bytový dům praha, vyšehrad

7


8


9


10


11


POHLED Z ULICE

POHLED ZE DVORA

12


13


14


15


A OV AN KL NE

A OV SL MY E PŘ 14 12 11 13

1 - BYTOVÝ DŮM 2 - POLYFUNKČNÍ BYTOVÝ DŮM 3 - BYTOVÝ DŮM 4 - OPĚRNÁ ZÍDKA 5 - SCHODIŠTĚ 6 - SCHODIŠTĚ 7 - KOMUNIKACE 8 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA 9 - DEŠŤOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA 10 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 11 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA 12 - PLYNOVÁ PŘÍPOJKA 13 - ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA 14 - DEŠŤOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA 15 - CHODNÍK

3

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY NOVÉ OBJEKTY BOURANÉ OBJEKTY VODOVOD VEDENÍ NÍZK. NAPĚTÍ VEDENÍ VYSOK. NAPĚTÍ PLYNOVOD KANALIZACE

10

8

2 Polyfunkční bytový dům 7NP, 1PP

9

5

1

13

4 15

6

7

KOMUNIK

ACE

± 0,000 = 198,8 m.n.m., BPV

15 000

50

1 050

3 700 2 700 (550)

15 000

3 060 2 700 (550)

40

40

O01

1 565

s.v. 3480

11 050

415

2 975

260 3 100 3 270

5,61

WC

1.07

ZÁDVEŘÍ

7,53

1.08

VSTUPNÍ HALA

40,06

1.09

VÍCEÚČELOVÝ SÁL

1.10

ŠATNA 1

1.11

KERAM.DLAŽBA

KERAM.OBKLAD

KERAM.DLAŽBA

ŠTUK.OMÍTKA

KERAM.DLAŽBA

ŠTUK.OMÍTKA

132,60

PARKETY

ŠTUK.OMÍTKA

ŠTUK.OMÍTKA

8,84

LITÁ STĚRKA

ŠTUK.OMÍTKA

SDK PODHLED

ŠATNA 2

10,71

LITÁ STĚRKA

ŠTUK.OMÍTKA

SDK PODHLED

SPRCHA 1

40

1,98

SDK PODHLED ŠTUK.OMÍTKA ŠTUK.OMÍTKA

2,64

KERAM.DLAŽBA

KERAM.OBKLAD

SDK PODHLED

PROTISKLUZ.DLAŽBA

SPRCHA 2

2,64

KERAM.DLAŽBA

KERAM.OBKLAD

SDK PODHLED

PROTISKLUZ.DLAŽBA

1.14

WC - PÁNSKÉ

5,44

KERAM.DLAŽBA

KERAM.OBKLAD

SDK PODHLED

PROTISKLUZ.DLAŽBA

1.15

WC - DÁMSKÉ

7,87

KERAM.DLAŽBA

KERAM.OBKLAD

SDK PODHLED

PROTISKLUZ.DLAŽBA

1.16

WC - IVALIDNÍ

3,87

KERAM.DLAŽBA

KERAM.OBKLAD

SDK PODHLED

PROTISKLUZ.DLAŽBA

O03

3 100 3 270

3 100 3 270

15 580

Neřešený objekt

Stávající objekt

40 1 500

40 650

3 120 3 270

40 1 030 3 270

900 2 500

40

40

2 600

2 900

100

415

1 905 3 235

50

15 373

890

1 600 2 500

D02 P

2 000 3 270

200

d pohle SDK 2 600

7 550 2 200

L1

(2300)

900 2 500 D01 P

1.08

100 800 1 970

2 240

22

1

VD2 P

1.07 11

50

45,37

SKLAD

1.06

KERAMICKÝ SOKL

1 030 3 270

900 2 500

100

1 100

D02 L

810 100

KOMERČNÍ PROSTOR

1.05

KERAMICKÝ SOKL

ŠTUK.OMÍTKA

40 900 2 500

40

1.01

12

s.v. 3480

490

2 600

VD2 P

1 500

200 O03

4 650 3 800

520

snížení s.v. na 2760

800 1 970

200

D05 P

3 400

1.04

ŠTUK.OMÍTKA

BP ŠTUK.OMÍTKA KERAMICKÝ SOKL ŠTUK.OMÍTKA Č.VÝKR. ŠTUK.OMÍTKA C.2

200

900 2 500 100

520

VD1 L

2 450

1.03

3 650

1.12 s.v. 2795

s.v. 2795

4,53

1 290

6 250 D01 L

+ 1,895

1 650

1 600

100

1.10

350

100

(2300)

3 150

800 1 970

SDK pohle d

800 1 970

1.13 s.v. 2795

1 100

KOČÁRKÁRNA

ŠTUK.OMÍTKA

1 450

40

1.02

D01 P

900 2 500 100

1.11

1.03

ORIENTACE POVRCH STROPU POZNÁMKA

KERAM.DLAŽBA

STUPEŇ KERAM.DLAŽBA ŠTUK.OMÍTKA LITÁ STĚRKA ŠTUK.OMÍTKA MĚŘÍTKO LITÁ STĚRKA ŠTUK.OMÍTKA 1:500

± 0,000

s.v. 3540

200

1 850

3 400

s.v. 2795

1 150

1 850

1 100 D02 P

800 1 970

7,03 29,06

18

s.v. 2795 100 1 000 100

200

700 1 970

490

D05 P 1 650

1 150 2500

19

100 900

1 650

1.14 440

50 700 1 970

ZÁDVEŘÍ SCHODIŠTĚ

DATUM PODLAHA POVRCH STĚN 13. 1. 2016 KERAM.DLAŽBA ŠTUK.OMÍTKA

Z3

1 150 550

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ LEGENDA MÍSTNOSTÍ

PLOCHA (m2)

1.01

1.13

Thákurova 9 Praha 6, Dejvice

34

Z3

900 1 970

D02 P

800 1 970

33

25

D03 P

+ 2,625

1930

1 800

Z4 26

s.v. 2795

v. 2300

D04 P

(2300)

100 360 900

2 150

1.16 (2300)

2 970

1 350 440

1 175

1.15

100

100

100

100

s.v. 2795

330

1 450

1 200

700 1 970

700 1 970

840 900 100

Stávající objekt

(2300)

1 000

D04 L

D04 L

575

+ 1,225

D04 P

11 800

v. 2300 50 1 150

FAKULTA ARCHITEKTURY

1.02

1.12

40

800 1 970

175

100

VD1 P

3 400

900 2 500

900 2 500

1 570

1.05

s.v. 3480

200

50

1 150

B

200

500

(2300)

1.06

s.v. 3480

D02 L

1 650

VD2 L

D04 L

700 1 970

1 150

50

100

410

3 270

300

1.04

NÁZEV MÍSTNOSTI

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 40

3 100

GSEducationalVersion

Č.M.

Situační výkresy

ČÁST:

O02

Prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA Ing. arch. Jan Sedlák Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Hana Velčovská

POLYFUNKČNÍ BYTOVÝ DŮM

15 000

1 300 40

415

40

50

VEDOUCÍ ÚSTAVU VEDOUCÍ PROJEKTU KONZULTANT VYPRACOVALA STAVBA

1 100

100

(2300)

L1

2 000 3 270 5 400 3 270

200

18 615

L2

D06

11 050

1.09

12 000

s.v. 3675

ŽELEZOBETON TVÁRNICE YTONG

200

SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY MINERÁLNÍ VATA

2 000 3 270

EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN

L3

ZEMINA

1 800

KAMENNÁ DLAŽBA

A

350

3 235

7 815

200

2 200

200

± 0,000 = 198,8 m.n.m., BPV VEDOUCÍ ÚSTAVU VEDOUCÍ PROJEKTU KONZULTANT VYPRACOVALA STAVBA ČÁST:

Prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA Ing. arch. Jan Sedlák Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Hana Velčovská

16

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

POLYFUNKČNÍ BYTOVÝ DŮM

DATUM 13. 1. 2016

ORIENTACE

Architektonicko-stavební část

STUPEŇ MĚŘÍTKO

BP Č.VÝKR. D.1.2.3

VÝKRES 1.NP

GSEducationalVersion

FAKULTA ARCHITEKTURY Thákurova 9 Praha 6, Dejvice

GSEducation


15 000 1 500 2 220

40

1 450 40

O10

750 2 220 40

40

O12

1 300

1 000 2 220 40

40

O11

K1

MÍSTNOSTI 3.NP

1 060

1 000 2 220 40

40

O11

K1

1 040

1 000 40

1 190 40

2 220 O11

K1

1 500 2 220

40

1 160 40

50

Č.M.

Z1

O10

K1

415

K1

NÁZEV MÍSTNOSTI

PLOCHA (m2)

PODLAHA

POVRCH STĚN

POVRCH STROPU

3.01

SCHODIŠTĚ

22,32

KERAM. DLAŽBA

ŠTUK.OMÍTKA

ŠTUK.OMÍTKA

3.02

VSTUPNÍ HALA

9,76

DŘEV. LAMELY

ŠTUK.OMÍTKA

ŠTUK.OMÍTKA

3.03

KUCHYNĚ

12,13

DŘEV. LAMELY

ŠTUK.OMÍTKA

ŠTUK.OMÍTKA

3.04

OBÝVACÍ POKOJ

22,19

3.05

KOMORA

3,15

LINOLEUM

ŠTUK.OMÍTKA

ŠTUK.OMÍTKA

3.06

WC

1,77

KERAM. DLAŽBA

KERAM.OBKLAD

SDK PODHLED

KOUPELNA POKOJ 1

3.07

50

200

3 600

100

3 475

250

3 575

100

3 500

200

5,73

KERAM. DLAŽBA

KERAM.OBKLAD

SDK PODHLED

17,46

DŘEV. LAMELY

ŠTUK.OMÍTKA

ŠTUK.OMÍTKA

POKOJ 2

16,85

DŘEV. LAMELY

ŠTUK.OMÍTKA

ŠTUK.OMÍTKA

VSTUPNÍ HALA

10,23

DŘEV. LAMELY

ŠTUK.OMÍTKA

ŠTUK.OMÍTKA

3.11

34,80

3.16

POKOJ 2

17,34

DŘEV. LAMELY

D11 L

200

1 280 2 140

SDK PODHLED

3.16 POKOJ 2

3.09 POKOJ 2

PROTISKLUZ.DLAŽBA

ŠTUK.OMÍTKA ŠTUK.OMÍTKA

3.15 POKOJ 1

3.14 KOUPELNA

3.07 KOUPELNA

B

100 210

VZT2

3.13

100

3.12

s.v. 2645

VZT4

430

V1

K1

VZT5

100

s.v. 2615 (2300)

900

1 870

700 1 970

1 260

D10 L

ŠTUK.OMÍTKA

2 400

780 2 140

D14 L

900 2 100

3.08 KERAM.OBKLAD POKOJŠTUK.OMÍTKA 1

P

VZT8

3.02 VSTUPNÍ HALA

3.06 WC

3.10 VSTUPNÍ HALA

BYTOVÝ ROZVADĚČ

BYTOVÝ ROZVADĚČ

3.01 SCHODIŠTĚ

3.05 KOMORA

PATROVÝ ROZVADĚČ,POŽÁRNÍ ELEKTROMĚRY HYDRANT

VYT1

1 280 2 140

3.13 WC

VZT6

VZT3

K2 V2

VZT7 3.12 KOMORA VYT2

ES D13 P

250

7 175

3.11 OBÝV.POKOJ S KUCH.KOUTEM L

4 575

1 900 2 100

ES

ES 100

s.v. 2830

L

2 500

3.04 OBÝVACÍ POKOJ

3.03 KUCHYNĚ

3.11

4 850

s.v. 2830

1 980 2 140

4 850

2 165

3.04

3.03

s.v. 2830

40

ŽELEZOBETON

O09

TVÁRNICE YTONG SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY

K1

EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN

415

515 40

MINERÁLNÍ VATA

40 1 285

1 265

O10

40

1 500 2 220

VD4

40 870 7 665

D2

40

3 260 2 220

VD4

40 770 100

100

770

K1 O09 40

40

3 260 2 220

1 070 7 450

Z6

40

1 100 2 220

1 250

± 0,000 = 198,8 m.n.m., BPV

50

VEDOUCÍ ÚSTAVU VEDOUCÍ PROJEKTU KONZULTANT VYPRACOVALA STAVBA

Z7 11 940

3 275

ČÁST:

Prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA Ing. arch. Jan Sedlák Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Hana Velčovská

FAKULTA ARCHITEKTURY Thákurova 9 Praha 6, Dejvice ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

POLYFUNKČNÍ BYTOVÝ DŮM

DATUM 13. 1. 2016

ORIENTACE

Architektonicko-stavební část

STUPEŇ MĚŘÍTKO

BP Č.VÝKR. D.1.2.5

A

VÝKRES 3.NP

A

3 780

415

1 100 2 220

2 610

ES

110

SDK PODHLED

DŘEV. LAMELY

L

L

780 2 140

3.01

s.v. 2840

210

D10 P

980 2 140

D14 P 980 2 140

900 2 100

1 570

1 420

3.05

ŠTUK.OMÍTKA

KERAM.OBKLAD

KERAM. DLAŽBA

POKOJ 1

2 290

610

3.10

s.v. 2830

1 200 2 100

1 260

SD K po hled

800 2 100

1 150 60

+ 7,350

s.v. 2645

ŠTUK.OMÍTKA

KERAM. DLAŽBA

5,50

KOUPELNA

3.15

1 200 2 100

900

100

D12 P

2 500

61

s.v. 2830

2 200

780 2 140

4 650

1 150

3.02

200

180

780 2 140

700 2 100

3.14

s.v. 2615

Z2 4 800

ŠTUK.OMÍTKA

ŠTUK.OMÍTKA

LINOLEUM

1,68

WC

3.14

(2300)

800 1 970

SD K po hled

200

1 930

2 100

D12 L

100

1 970

3.06

s.v. 2615 (2300)

880 2 140

73

100

900

100

D10 P

72

DŘEV. LAMELY

3,02

16,98

KOMORA

3.13

PROTISKLUZ.DLAŽBA

880 2 140

D09 L

+ 9,450

67

Z2 430

60

800 2 100 200

610

100

60

Z5

880 2 140

P

+ 8,400

66

2 500

s.v. 2830

880 2 140

1 150

800 2 100 D09 P

D11 P

800 2 100

s.v. 2830

880 2 140

800 2 100

60

D09 L

(2300)

3.07

s.v. 2615

60

3.15

P

s.v. 2830

880 2 140

2 290

3.16

460

s.v. 2830

B

4 850

3.09

D1

ŠTUK.OMÍTKA

OBÝV.POKOJ S KUCH.KOUTEM

3.09

3.12

3.08

ŠTUK.OMÍTKA

3.10

3.08

50

DŘEV. LAMELY

POZNÁMKA

P

1 050

50

± 0,000 = 198 VEDOUCÍ ÚS VEDOUCÍ PR KONZULTAN VYPRACOVA STAVBA

GSEducationalVersion

DETAIL B

DETAIL C DETAIL D

35° PROFIL OKNA SCHÜCO ASS 70 HI

KERAMICKÁ DLAŽBA, 15 mm

IZOLAČNÍ RÁM BDX

HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA BETONOVÁ MAZANINA, 50 - 75 mm ISO NOSNÍK, HALFEN HIT-HP MV

LEMOVÁNÍ EDJ

TRVALE PRUŽNÝ TMEL

PLISOVANÁ MANŽETA BFX

NOSNÁ KCE, monolitický ŽB, 100 mm

38 0

OKAPNIČKA K4

ČÁST:

S 38 0

MECHANICKÁ KOTVA

GSEducationalVersion

SDK OSTĚNÍ

38 0

38 0

P5 18 5

TVÁRNICE YTONG, P2 500, tl.100 mm

0 1 85

SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY

0 3 93

7 17 1

+ 23,160VEDOUCÍ ÚSTAVU 290 120 80 60 30

5 696

Architektonicko-stavební část

ČÁST: 2 970

3 150

DETAIL C, D

1 60 0

DETAIL A + 19,780

P5

+ 19,890

P3

ORIENTACE

STUPEŇ

BP Č.VÝKR. D.1.2.22

DETAIL MĚŘÍTKO B

P5

Z5

EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN ZEMINA

± 0,000 = 198,8 m.n.m., BPV VEDOUCÍ ÚSTAVU VEDOUCÍ PROJEKTU KONZULTANT VYPRACOVALA STAVBA

+ 19,415

535

+ 18,840

K3

K2 + 19,245

2 005

6x

28 0x

+ 16,740

17 5

P3

+ 15,690

190

Z5

Prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA Ing. arch. Jan Sedlák Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Hana Velčovská

Thákurova 9 Praha 6, Dejvice ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

POLYFUNKČNÍ BYTOVÝ DŮM

DATUM 13. 1. 2016

ORIENTACE

Architektonicko-stavební část

STUPEŇ MĚŘÍTKO

BP Č.VÝKR. D.1.2.21

DETAIL B + 16,705

FAKULTA ARCHITEKTURY

1:10

GSEducationalVersion

+ 16,515

955

+ 16,430

200

320 200

730

P5 100 15 75

+ 17,600

P5

120

+ 16,630

320

+ 16,750

ČÁST:

2 540

2 830

2 100 120

2 070 1 080

3 150

Z2 + 17,790

TVÁRNICE YTONG, P2 500, tl.100 mm

MINERÁLNÍ VATA

98

25

+ 19,580

1:5

1 260

2 25 0

200

200

730

DATUM 13. 1. 2016

ŽELEZOBETON

SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

320

+ 19,900

PRKENNÉ BEDNĚNÍ

Thákurova 9 Praha 6, Dejvice

120

288 120

K3

FAKULTA ARCHITEKTURY

POLYFUNKČNÍ BYTOVÝ DŮM

320

400

Prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA Ing. arch.11Jan Sedlák 12 0 Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Hana Velčovská

VEDOUCÍ PROJEKTU KONZULTANT VYPRACOVALA STAVBA

+ 22,730

0 1 60

960

OPLECHOVÁNÍ K3

6 465

+ 22,930

0 5 20

K2

VĚTRACÍ MŘÍŽKA

ZEMINA

± 0,000 = 198,8 m.n.m., BPV

9 4 71

0 23

ŽLABOVÝ HÁK

EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN

2 9 78

nalVersion

NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB K2

MINERÁLNÍ VATA

0 60

0 78

16 5

ŽELEZOBETON

+ 25,880

2 960

2 830

2 005

2 100

28 0x

+ 13,590

17 5

P3

P5

DETAIL D + 13,555

+ 13,365

955

Z5

DETAIL C 190

200

+ 12,540

12 350

6x

320 200

730

+ 13,280

100 15 75

+ 14,450

P5

320

120

+ 13,480

120

2 070

+ 14,640

+ 13,600

1 080

3 150

Z2

2 005

6x

28 0x

+ 10,440

17 5

P3

P5

190

320

Z5

+ 10,405

+ 10,215

855

+ 9,390

200

200

730

+ 10,130

100 15 75

+ 11,300

P5

120

120

+ 10,330

320

19 350

2 960

2 830

2 100

2 070

+ 10,450

1 080

3 150

Z2 + 11,490

+ 7,255

+ 7,065

+ 4,445

+ 3,790

17 5

P3

DETAIL F

200

+ 3,420

+ 3,630

+ 3,945

+ 3,680

3 850

3 540

+ 1,165

3 675

Z4

Z3

2 720

+ 4,445

P3

815

28 0x

+ 3,480 + 2,565

2 240

7x

3 675

P8

110

+ 3,680

310

120 200

380 320

910

180

+ 4,825 + 3,800

40

520 2 100

Z3

+ 5,015

2 100

200

320

Z5

3 500

3 320

+ 6,065

160 100 265 200

P5

50

P3

+ 6,980

2 620

+ 7,290

17 5

195

28 0x

100 15 80

6x

3 190

200 900

+ 6,980

2 620

+ 8,150

P5

120

+ 7,180

320

120

+ 7,300

2 955

2 100

2 830

2 100

+ 8,340 2 070

3 150

Z2

ŽELEZOBETON 28 0x

- 0,060

17 5

P3

P3

P1

P7

- 0,045

- 0,170

310 200

- 0,370

Z5

- 0,370

TVÁRNICE YTONG, P2 500, tl.100 mm

125

7x

SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY

325

+ 0,975

200

P4 - 0,170

110

170

± 0,000

200

DETAIL E

370

380

+ 0,830

- 0,370

MINERÁLNÍ VATA

- 1,110

EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN

- 3,560

P3

- 3,618

- 4,310

- 3,670

- 4,170

ZEMINA

3 248

3 248

P2

52

17 5

500

28 0x

652

P2

100

P2

52

P2

652

- 3,268

7x

652 500

- 2,350

3 500

3 248

- 2,160

100

3 248

Z3

± 0,000 = 198,8 m.n.m., BPV VEDOUCÍ ÚSTAVU Prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA VEDOUCÍ PROJEKTU Ing. arch. Jan Sedlák KONZULTANT Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. VYPRACOVALA Hana Velčovská STAVBA ČÁST:

FAKULTA ARCHITEKTURY Thákurova 9 Praha 6, Dejvice ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

POLYFUNKČNÍ BYTOVÝ DŮM

DATUM 13. 1. 2016

ORIENTACE

Architektonicko-stavební část

STUPEŇ MĚŘÍTKO

BP Č.VÝKR. D.1.2.12

ŘEZ A - A'

GSEducationalVersion

17


18


základní škola praha, hanspaulka

19


20


Projekt základní školy se nachází v Praze na Hanspaulce. Jedná se o pozemek mezi ulicemi Neherovská a Na Špitálce. Škola byla umístěna do západní části tohoto pozemku. Škola je navržena ze dvou základních hmot, kde jedna slouží pro první stupeň základní školy a druhá pro druhý stupeň. Tyto hmoty jsou propojeny společnými prostory pro oba stupně. Jedná se o vstupní halu, jídelnu a tělocvičnu. Celkem se škola skládá z 10 tříd na prvním stupni a 4 třídami na stupni druhém. Škola také obsahuje specializované třídy, kanceláře pro učitele, administrační místnosti a šatny.

21


SEVERNÍ POHLED

PŮDORYS 1.PP

A'

ZÁPADNÍ POHLED

P1.01 P1.02 P1.02 P1.03

VÝCHODNÍ POHLED

PŮDORYS 1.NP

A'

1.03 1.04

A

1.02 1.01 1.10

1.05

1.10 1.06

1 B

1.07 1.08

JIŽNÍ POHLED 1.09

A

ŘEZ A - A‘

22


PŮDORYS 2.NP

A' 2.01 2.01

2.01

2.02

2.01 2.02 B P1.05

P1.04

0

2.03

2.02

2.01

2.02

P1.05

B'

2.01

2.03

P1.01 P1.02 P1.03 P1.04 P1.05

TĚLOCVIČNA ŠATNA KABINET SKLAD UČEBNA INFORMATIKY

2.01

3.06

3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07

UČEBNA CHEMIE SKLAD UČEBNA BIOLOGIE KABINET UČEBNA ZÁZEMÍ JÍDELNY JÍDELNA

2.02

A

PŮDORYS 3.NP

2.03

KMENOVÉ UČEBNY (1.STUPEŇ) KMENOVÉ UČEBNY (2.STUPEŇ) KABINET

A' 3.07

3.01 B'

B' 3.02

1.09 B 1.10 1.10

3.03

3.04 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10

VSTUPNÍ HALA ŠATNY KANCELÁŘ SBOROVNA ŘEDITELNA UČEBNA VÝTVARKY SKLAD DÍLNY KABINET KMENOVÉ UČEBNY

3.05

A

ŘEZ B - B‘

23


24


25


26


revitalizace náměstí dačice

27


28


původní stav

stávající stav

29


30


Palackého náměstí K návrhu revitalizace Palackého náměstí bylo přistupováno s ohledem na jeho historii a na jeho důležitost v rámci města. Jelikož je současná dopravní situace města neúnosná, je počítáno s obchvatem kolem města Dačice a tudíž se značným snížením dopravy uvnitř města. Současný stav náměstí je spíše veliká dopravní kolize. Náměstí dnes slouží převážně jako parkoviště a neumožňuje chodcům plynulý a bezpečný pohyb přes plochu náměstí. Návrh je zaměřen především na zlepšení podmínek pro chodce. Cesty pro auta jsou zúžené, dochází ke snížení parkovacích míst a je odstraněn „parčík“ pod Kancnýřovým sadem, který po poslední úpravě působí jako bariéra a neumožňuje chodcům procházet všemi směry. Zároveň pomník je vrácen na původní místo, kde spolu s kašnou vytváří důležitou osu náměstí.

havlíčkovo náměstí Návrh Havlíčkova náměstí rovněž vychází z historických podkladů. Byla zrušena nevyužíváná zelená plocha a povrch byl sjednocen tak, aby prostor působil opravdu jako náměstí. Stromořadím částečně obnovuji alej stromů, která kdysi na Havlíčkově náměstí stála. Umocňuji tak důležitost osy kašna - sloup - křížek.

31


32


33


34


35


POUŽITÝ INVENTÁŘ

36


37


38


truhlářská dílna valkeřice

39


historickĂŠ fotografie

40


návrh

Řešený projekt se nachází v obci Valkeřice. Obec leží na území chraněné krajinné oblasti Českého středohoří. Jedná se o údolní vesnici, jejíž reliéf je dán Valkeřickým potokem. Vesnice má asi 400 obyvatel a nachází se ve vzdálenosti přibližně19 km od německých hranic. V obci se mísí několik architektonických stylů zástavby - klasické roubené, hrázděné a několik podstávkových chalup. Většina z nich jsou památky chráněné státem. Další pamětihodností je v současnosti rekonstruovaná fara, poblíž ní stával barokní kostel Svaté Barbory, který byl bohužel zbořen za minulého režimu.

SKLAD KANCELÁŘ

STROJE

Samotný projekt truhlářské dílny se nachází v bezprostřední blízkosti podstávkového domu. Dílna je založena na obnovených základech původně stojící stodoly, z níž se zachoval pouze sklep. Přízemní prostor dílny je rozdělen do 3 hlavních částí. Na „špinavou“ část, kde se nachází stroje pro řezání, čistější část s hoblicemi a zázemí, které tyto části odděluje. K přízemní část je prodloužena o zastřešený průjezd, který slouží zároveň k obsluze skladu, nacházejícímu se v podkrovním prostoru dílny. V podkroví se rovněž nachází část oddělená, sloužící jako kancelář s kuchyňským koutem.

ZÁZEMÍ HOBLICE

Jedná se o dřevostavbu s hambalkovým krovem. Celá budova je obložená dřevěná a střešní krytinou je dřevěný šindel. Hlavním prvkem dílny jsou veliké otvory uzavíratelné posuvnémi okenicemi. 41


pohledy

příčný řez

42


půdorys 1.np

podkroví

podélný řez

43


44


45


46


revitalizace hospodářského dvora milešov

47


stabilní katastr

současný stav 48


nรกvrh

C

D

B

A E H G F

49


koncept funkčního využití Vzhledem k jedinečné poloze místa, kde se mísí rozmanitost přírody s bohatou historií, skrývá lokalita vysoký turistický potenciál. Můj projekt se proto soustředí jednak na podpoření života v obci a možnosti rozvoji turistického ruchu. Nové využití areálu se zaměřuje na otevření lidem, nabízí možnost ubytování, stravování, ale i další rekreační aktivity. V areálu můžeme nalézt multifunkční sál, výstavní prostory, kavárnu, restauraci i salónek pro pořádání větších oslav či svatebních hostin. Zároveň je v areálu částečně zachováno hospodářské využití a to ve formě menší rodinné farmy. Dochází tak k menší formě agroturistiky, kdy se návštěvníci mohou blíže seznámit s chovem zvířat, zemědělstvím i výrobou některých mléčných výrobků. Ubytování je navrženo ve formě dvoulůžkových pokojů a větších mezonetových apartmánů. Dále areál poskytne i prostory pro prodej místních farmářských výrobků.

50


51


52


53


půdorys 1.np Nové konstrukce Nové konstrukce

OBJEKT A 101 - chodba 102 - obývací pokoj 103 - pokoj 104konstrukce - ložnice Nové 105 - kuchyň 106 - koupelna Stávající konstrukce 107 - šatna 108 - spižírna

Stávající konstrukce Stávající konstrukce

OBJEKT B 101 - vstupní prostor (a - šatna, b - bar) 102 - polyfunkční sál 103 - chodba 104 - toalety GSEducationalVersion

OBJEKT C 101 - stálá expozice OBJEKT D 101 - salónek 102 - sklad nábytku 103 - úklid OBJEKT E 101 - recepce 102 - restaurace / jídelna 103 - bar 104 - kuchyně 105 - sklad 106 - obaly 107 - chlaz. odpad 108 - technické zázemí 109 - kancelář 110 - šatna + zázemí 111 - wc 112 - obchod 113 - sklad potravin 114 - sklad 115 - technické zázemí OBJEKT F 101 - zahradní stroje 102 - zahradní náčiní 103 - zádveří 104 - civilní šatna 105 - čistá šatna 106 - sýrárna (a - pasterizace/sýření) (b - mléčnice) 107 - balení 108 - expedice 109 - sklad krmiva 54

OBJEKT G 101 - kotce 102 - ovce 103 - kozy OBJEKT H 101 - kavárna 102 - wc 103 - bar 104 - kuchyňka 105 - sklad potravin 106 - šatna


55


půdorys 2.np

E202

E213

E203

E212

E214

E215

E211

E210

E216

OBJEKT E 201 - schodišťová hala 202 - prádlo 203 - kuchyňka 204 - kuchyňka 205 - wc 206 - 213 - dvoulůžkové pokoje 214 - 221 - mezonetové pokoje

E201

E209

E208

OBJEKT H

E217

E218

201 - kavárna E207

E206

E219

E220

E221

H201

56

E204

E205


půdorys 3.np

E303

E302

E301

OBJEKT E 301 - 308 - mezonetové pokoje

E304

E305 E306

E307

E308

57


POHLED A - A’

POHLED B - B’

POHLED C - C’

58


59


POHLED D - D’

POHLED E - E’

POHLED F - F’

60


61


pohledy - kavรกrna

62


63


detail střešního žlabu - kavárna

64


detail fasรกdy 65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


rekonstrukce bytu meclov

75


STÁVAJÍCÍ STAV

NAVRHOVANÝ STAV

07

04

06

07

05

04

08

01 02 03 04 05 06 07 08 09

pracovna

76

02

03

Sušička P

09

01

PŘEDSÍŇ TECHNICKÁ MÍSTNOST LOŽNICE CHODBA KOUPELNA PRACOVNA DĚTSKÝ POKOJ OBÝVACÍ POKOJ KUCHYŇ

techn. místnost

05

08 03

09

06

01 02 03 04 05 06 07 08 09

dětský pokoj

obývací pokoj

02

PŘEDSÍŇ TECHNICKÁ MÍSTNOST LOŽNICE CHODBA KOUPELNA PRACOVNA DĚTSKÝ POKOJ OBÝVACÍ POKOJ KUCHYŇ

koupelna

01


nรกvrh koupelny

77


loĹžnice

78


obývací pokoj

79


dětský pokoj

80


pracovna

81


hana velčovská +420 732 491 050 velcohan@gmail.com Nový Malín 261, 788 03

Hana Velčovská - architecture portfolio  
Hana Velčovská - architecture portfolio  
Advertisement