Page 1

TOVÁRNA KNIHOVNOU Z HISTORIE KNIHOVNY MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ

Sychrová Hana P-LDCB 2. ročník


VZNIK KNIHOVNY MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ 2. polovina 19. století – spolkové knihovny a čítárny  r. 1894 vznik městské knihovny  r. 1896 otevřena veřejnosti  1. světová válka  r. 1919 knihovnický zákon 

2 22.1.2013


DĚJINY KNIHOVNY MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ r. 1939 sídlo v ulici Tomkova 177  německá okupace a první vyřazování knih  r. 1942 připojeny okolní obce  r. 1948 – 1989 vyřazování knih z ideologických důvodů  v 90. letech automatizace knihovního fondu a připojení k internetu  r. 2003 zřizovatelem město Hradec Králové 

3 22.1.2013


ÚSTŘEDNÍ BUDOVA – TOMKOVA 177 novobarokní budova postavena v letech1903-1904  původně sídlo Záložního úvěrního ústavu  vnější i vnitřní prostory bohatě zdobeny 

4 22.1.2013


ÚSTŘEDNÍ BUDOVA – TOMKOVA 177 později Průmyslová banka, berní úřad a berní správa  od r. 1939 městská knihovna 

5 22.1.2013


ÚSTŘEDNÍ BUDOVA – TOMKOVA 177 nedostatek prostoru vede k zakoupení nového objektu  provoz ústřední půjčovny ukončen v červnu 2012 

6 22.1.2013


CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ multifunkční zařízení: • Knihovna města Hradce Králové, • dětské oddělení s hernou, • studovna, • hudební a zvuková knihovna, • přednáškový a výstavní sál, • kavárna  rozšíření knihovního fondu  bezbariérový přístup 

7 22.1.2013


CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ podzim 2012 dokončena přestavba bývalé textilní továrny Vertex ve Wonkově ulici  náklady 197 miliónů Kč, 137 miliónů Kč z fondu Evropské unie 

8 22.1.2013


CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ architekt David Vávra  netypické prvky: velryba s vodotryskem, hřbet knihy, nábytek podobný stavebnici Merkur 

9 22.1.2013


TOVÁRNA KNIHOVNOU: Z HISTORIE KNIHOVNY MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ Autor prezentace: Sychrová Hana Zdroje: www.knihovnahk.cz www.hradeckralove.org www.hradeckydenik.cz

Děkuji Vám za pozornost. 10 22.1.2013

Továrna knihovnou  

Vývoj Knihovny města Hradce Králové

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you