Statek Špičák

Page 1

Cent rum aktiv ního Miku odpo lovic činku e 57 - JS , 43 1 51 Na Š pičák Klášt u erec n. Oh ří


Něco málo o nás

C

entrum aktivního odpočinku - Jezdecká společnost Na Špičáku je občanským sdružením, které vzniklo v roce 2002. Najdete nás v prostorách statku v Mikulovicích u Kadaně, při původní (dnes označované jako staré) silnici z Kadaně do Klášterce nad Ohří, v zatáčce nad přehradou na Ohři.

Statek Špičák

KONTAKTY:

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

telefon

732 762 737 177 432

e- mail:

info@agrorelax.cz

www.agrorelax.cz

789

Centrum aktivního odpočinku - JS Na Špičáku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohří IČ 26 592 592


Něco málo o nás ČLENSTVÍ: Členem se může stát zájemce o členství, kterému je víc než 12 let. Přihláška ke členství je k dispozici na stránkách www.agrorelax. cz nebo u p. Kateřiny Stratinské (tel. 732 762 789).Členové platí členské příspěvky. Ty jsou využívány na pokrytí části nákladů provozu společnosti. Výše členských příspěvků se může měnit, proto ji zde neuvádíme, ale dozvíte se jí při osobní návštěvě nebo telefonicky opět u paní Kateřiny Stratinské. AKTIVITY: Hlavní naší aktivitou je volnočasový „kroužek“, kdy se děti učí starat o zvířata a zároveň získávájí základní znalosti a dovednosti z jezdectví. Další významnou aktivitou jsou prázdninové tábory. Dlouhodobě spolupracujeme se výchovným ústavem v Místě. Smyslem naší činnosti je výchova k odpovědnosti, získávání základních pracovních návyků, základní znalostí z oblasti péče o zvířata i z oblasti jejich výživy, výchova k udržitelnému způsobu života a v neposlední řadě naše činnost nabízí prostor pro smysluplné využití volného času jak dětí, tak mládeže i dosplěých, kteří mají zájem se do činnosti zapojit.


Něco málo z historie statku Špičák

Statek Špičák má za sebou bohatou historii

Statek vznikl pravděpodobně již ve druhé polovině 13. století v rámci aktivit kadaňských měšťanů a byl jistě zamýšlen jako zárodek budoucí vesnice. U jeho počátků stál snad měšťan Arwo z Kadaně, který roku 1261 založil s podporou krále Přemysla Otakara II. nedaleké vesnice Mikulovice, Vernéřov, Prunéřov a Pavlov. Přes Špičák vedla ve středověku důležitá obchodní cesta směrem na Přísečnici a dále do Saska. Zdejší obyvatelé patřili k farnosti Mikulovice a navštěvovali prastarý gotický kostel sv. Mikuláše. Statek je přímo zmiňován v Berní rule z roku 1654. Roku 1742 se v Kadani u františkánského kláštera Čtrnácti sv. Pomocníků strhla bitka mezi Francouzi a chorvatskými vojáky císařovny Marie Terezie. Padlí byli pohřbeni na poli pod statkem Špičákem. Kolem Špičáku se rád toulal Dr. Anton Martius (†1876), známý cestovatel a přírodovědec, přítel Goethův. Byl kustodem historických a přírodovědných sbírek na zámku ve Vernéřově, pohřben je u kostela v Mikulovicích.

Roku 1901 nechala obec Mikulovice, k níž Špičák náležel, vybudovat ke statku tvrdou štětovanou silnici, záhy protaženou až do Kadaně. Po likvidaci Mikulovic v roce 1987/88 se statek Špičák stal – poněkud nesmyslně – částí obce Klášterec nad Ohří. (PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D. 7.8.2005)

statek Špičák v roce 2005

Špičák (něm. Spitzing, Spitzinghof) leží u Kadaně pod stejnojmennou horou (Špičák, Spitzing, Kaadner Spitzberg), která je významnou dominantou centrálního Kadaňska.


Současnost

V současné době zde máme zázemí pro svoji činnost a v části objektu je truhlářství pana Vodrážky. Objekty bohužel nebyly dlouhou dobu předchozími majiteli udržovány. Současní majitelé se je snaží podle svých možností opravovat a modernizovat. V roce 2011 byla vyměněna střešní krytina na tzv. špejcharu a v roce 2012 nad stájemi. V roce 2013 byla započata s podporou Programu rozvoje venkova modernizace hlavní provozní budovy statku. Modernizaci realizuje Cen-

trum aktivního odpočinku - JS Na Špičáku, které je nájemcem budovy. Ta bude následně sloužit, stejně jako dosud, jako zázemí pro své členy a také jako zázemí pro další volnočasové aktivity. Centrum má v nájmu pozemky, které původně ke statku patřily. Ty jsou využívány jako pastviny pro zvířata, jsou zde také venkovní kruhová a obdélníková jízdárny. Na pozemcích se pěstuje část krmiv pro zvířata, jsou využívány i k vyjížďkám.


Kroužek

Pokud máš zájem zapojit se, podle svých možností se pravidelně chodit starat o koně i další zvířata, přijď se s rodiči podívat a dohodnout si podmínky. Předem nás kontaktuj a domluv si termín návštěvy - tel. 732 762 789 - paní Stratinská..


Kroužek

Podmínkou je závazek dodržování pokynů vedoucích a bezpečnostních zásad a provozního řádu. Je třeba pořád mít na vědomí, že pracujeme s živými tvory, kteří můžou způosbit zranění tím, že se něčeho leknou apod. Vhodné oblečení a obuv obuv je podmínkou vždy a při jízdě na koni také helma


Zvířata

staráme se o: •

krávy

koně

ovce

prasata

slepice

husy a krůty

králíky


Zvířata


Koně

KONĚ

chováme jen pro rekreační účely. Základem stáda jsou koně plemene Českomoravský belgický kůň. Je to plemeno tzv. chladnokrevné, tito koně jsou mohutní, velcí, obvykle klidní. Byli vyšlechtěni pro práci v lese a do zápřahu. U nás jsou vyu-

Kůň domácí (Equus caballus) nebo pouze kůň je domestikované zvíře patřící mezi lichokopytníky. V minulosti se koně používali především na přepravu. Od 20. století se na nich jezdí hlavně rekreačně. Slovo kůň označuje obecně jak samce, tak i samici koně. Samice je klisna, kobyla či hřebice. Samec

žíváni stejně jako ostatní koně pouze k rekreačním účelům. Kromě českomaravského belgického koně chováme českého teplokrevníka a také jsou zde poníci. Koně se celoročně pasou na pastvinách, které jsou k statku přilehlé.

je hřebec, vykastrovaný pak valach. Mládě koně se nazývá hříbě. Věda zabývající se koňmi je hipologie. V současnosti se ve vyspělých zemích využívá kůň převážně pro zábavu a v podstatně menší míře než tomu bývalo minulosti i pro práci, například pro stahování dřeva v lesích (zvlášť při kalamitních si-


Koně tuacích, v obtížném terénu apod.), nebo pro provoz turistických povozů (fiakr,drožka) v centrech historických měst nebo při slavnostních příležitostech. Ve východní a jihovýchodní Evropě je kůň na venkově stále běžným tažným zvířetem. Setkat se s nimi lze i v cirkusech. Koně se využívali a využívají i ve zdravotnictví – jednak k výrobě očkovacích látek a sér a dále také k hipoterapii. Největší využití koní je ale stále ve sportu. zdroj:www.wikipedia.org

Výživa koní

Správná vyvážená strava koně obsahuje správný poměr všech následujících složek • Voda Voda je životně důležitá a je obsažena ve všech tělních buňkách. Tělo mladého koně tvoří až z 80% voda, u dospělého koně tento poměr klesá na 50-60% vody. Ztráta vody může vyvolat onemocnění a ve vážných případech i smrt. Požadavky na množství vody závisí na věku koně, typu stravy, kterou jí, množství pohybu a vnější teplotě. • Uhlovodíky Patří k nim cukry, škroby a některé složky vlákniny (celulóza). Cuk-

ry najdete v určitém množství ve všech potravinách. Značný obsah cukru má melasa, stejně jako čerstvá tráva. Škrob je přítomen především v obilninách. • Tuky Tuky jsou vydatným zdrojem energie, které obsahují dvaapulkrát více než uhlovodíky. Malé množství tuků je přítomno ve většině komerčních krmiv a běžně se přídávají ve formě rostlinného oleje do stravy koně. • Vláknina Tato důležitá složka potravy je ve všech krmivech a ve velkém množství v trávě, senu a slámě. • Bílkoviny Po rožštěpení poskytují bílkoviny tělu nezbytné aminokyseliny, využívané především k růstu, tvorbě mléka, v době březosti a k obnově tělesných tkání. • Minerály Hlavními minerály potřebnými ve větším množství jsou vápník, fosfor, horčík, draslík, sodík a chlor. Hlavními stopovými prvky jsou měď, zinek, mangan, selen a železo. Nejdůležitější rovnováha minerálů je mezi vápníkem a fosforem. Je nutné aby bylo ve stravě více vápníku než fosforu, v poměru asi 1,5:1.


Hospodářství • Vitamíny jsou potřebné v malých dávkách, k udržení zdraví, pomáhají řídit chemické reakce a procesy. K hlavním patří A, D, E, K a skupina B. Zelené krmení a tráva jsou jejich dobrým zdrojem, zatímco seno a průmyslová krmiva mají malé množství vitamínů.

dějte postupně, abyste zabránili trávicím problemům. •

Nepracujte s koněm rovnou po krmení, ani ho nekrmte bezprostředně po práci. Po krmení se snažte koni nechat dvě až tři hodiny klidu před prací a nekrmte ho aspoň hodinu po ní.

Krmte každý den ve stejnou dobu - koně mají rádi pravidelnost

Krmte koně dostatkem kvalitní vlákniny. Koně se vyvíjeli a přizpůsobovali stravě s vysokým obsahem vlákniny, takže by nejméně 50% stravy mělo být tvořeno právě jí.

Pravidla správného krmení

Všechna následující pravidla jsou založena na principu napodobování přirozených stravovacích návyků, aby vyhovovala trávicí soustavě. •

Zajistěte koni stále volný přístup k čestvé, čisté vodě

Nabízejte všechny složky potravy a jadrná krmiva často a v malých dávkách. V praxi musíte koni v lehké nebo střední zátěži podávat nejméně dvě krmení denně, a tři až čtyři koni v plném pracovním nasazení.

Krmte podle váhy koně.

Upravujte množství a typ potravy podle práce, kterou od koně očekáváte.

Nenabízejte prašné nebo plesnivé krmivo.

Veškeré změny stravy prová-

Aby měl kůň dost energie a tělesnou kondici, potřebnou k provádění požadované práce, pořebuje mít ve stravě dostatek správně vyvážených následujících složek. Pícniny Hlavní složku stravy koně budou vždy tvořit pícniny, ať už ve formě trávy nebo konzervované píce (seno, senáž). Obilniny Koním se z obilovin nejčastěji podávají oves, ječmen nebo kukuřice.


Hospodářství Zkrmují se celé nebo mačkané či vařené, aby se zlepšila stravitelnost. Otruby Otruby jsou slupky zrn pšenice a po mnoho generací se tradičně používají ke krmení koní. I dnes se ještě běžně používají v otrubových směsích nebo k dodání objemu mimo běžnou porci. Řezy cukrové řepy Jde o vedlejší produkt při získávání cukrů, který je dobrý a lehce stravitelný. Před použitím se musí vždy namáčet, protože řezy ve vodě nasáknou a značně nabobtnají. K tomu musí dojít dříve než je kůň spolkne, jinak by pravděpodobně vyvolaly zažívací potíže. Směsi Směsi obsahují vyvážený podíl různých složek, určený k doplnění pícnín. Vyrábějí se v granulích nebo v hrubé směsi. Jsou plně vyvážené a nabízejí stálou výživu, která nevyžaduje žádné doplňování kromě pícnin a vody. Vyrábějí se s různým obsahem bílkovin, energie, vlákniny, vitamínů a minerálů, aby vyhovovaly různým koním. Dužnaté ovoce a zelenina Potravu lze zchutnin přídáním něčeho dužnatého - například mrkví či jablkem.

Jak krmíme na Špičáku? EKOLOGICKY! Statek Špičák je zařazen v systému ekologického zamědělství (EZ). Může zde být zařazen proto, že se zavázal k dodržování určitých pravidel. Mezi těmi pravidly je stanoveno také to, jakým způsobem se můžou zvířata v systému EZ krmit: Nna Špičáku jsou v systému EZ chováni koně. Zásada č. 1 Zvířata musí mít přístup do výběhů, na pastviny, nesmí být trvale uzavřená ve stájích. Zásada č. 2 Zvířata musí dostávat krmivo, které bylo vyrobeno také podle zásad pro ekologické zemědělství. Pokud tedy krmíme senem, muse se jednat o seno, které vyprodukoval některý ze zemědělců, hospodařící v systému ekologického zemědělství. Zásada č. 3 Zvířata nesmí dostávat preventivně žádné umělé vitamíny, hormony antibiotika a podobné látky (pokud jim je nenaordinuje ze zdravotních důvodlů veterinární lékař) - krmné směsi tedy obvykle nejsou vhodné, pokud nemají certifikát k použití v EZ.


Další hospodářská zvířata

PRASE DOMÁCÍ Prase se od jiných druhů hospodářských zvířat liší v mnoha charakteristikách. Z pohledu konvenčního zemědělství jsou hlavními charakteristikami: • vysoká plodnost (více jak 2 vrhy selat za rok, a to s ohledem na specifika daného zemědělského podniku resp. faremní organizace chovu prasat) a relativně krátká doba gravidity 115 dní (tj. 3 měsíce, 3 týdny, 3 dny), • vysoký počet selat ve vrhu (až 14 selat, v závislosti na plemeni a mnoha dalších faktorech stáří plemenice, plodnosti, výživě, ustájení apod.), • ranost intenzivně chovaných plemen prasat - relativně brzké zařazení jak kanečků, tak i prasniček do reprodukce (kanečci od 8 měsíce, prasničky v závislosti na hmotnosti, nejčastěji mezi 6 až 7 měsícem), divoká prasata jsou oproti domácím pozdnější,

• relativně brzké ukončení závislosti selat na mléce a rychlý návyk a přechod na krmné směsi, • dosažení porážkové hmotnosti mezi 5 až 7 měsícem, a to s ohledem na konečnou porážkovou hmotnost a konečným využití jatečně opracovaného těla (5 měsíc - šunkové typy, 6 měsíc - dosažení standardní porážkové hmotnosti tj. mezi 107 - 115 kg, 7 měsíc a později - lidový výkrm prasat s cílem dosažení vyššího podílu tukové tkáně - sádla), • vysoká jatečná výtěžnost dosahuje až 80 %, která je velmi variabilní mezi plemeny a jejich liniemi, • z pohledu výživy jsou prasata nejčastěji krmena krmnou směsí, kdy obsah živin a podíl jednotlivých komponent je závislý na věkové kategorii, fázi produkce a reprodukce, kdy tyto označujeme např. ČOS (časný odstav selat), A1, A2 (směs pro předvýkrm a výkrm), CPD (cereální dieta prasat), KPK (kompletní krmná směs pro prasnice kojící), KPB (kompletní krmná směs pro prasnice březí), OKAŠ (odchov kanečku ve šlechtitelském chovu) apod. zdroj: Zootechnika.cz


Další hospodářská zvířata

SKOT - KRÁVY

Tur domácí (Bos primigenius f. taurus) je zdomestikovaný sudokopytnatý savec celosvětově chovaný pro hospodářský užitek. Vedle prasete je jedním z nejužitečnějších chovných zvířat. Samice se nazývá kráva, samec býk. Vykastrovaný býk se označuje slovem vůl, vůl je méně agresivní, snáze ovladatelný. Mládě se nazývá tele. Kráva, která ještě nerodila, je jalovice. V zemědělství se využívá pro maso, mléko, v minulosti se využívala i jako pracovní síla při tahání nákladů. Maso z tura domácího se nazývá hovězí, z mláďat se nazývá telecí. Své využití také najde hovězí kůže (kožené oblečení, boty), kosti (mýdla, kostní moučka). Na světě existuje řada plemen skotu, která je možno dělit podle různých kriterií. Nejčastěji je využíváno dělení plemen podle typu produkce na mléčná, masná

a kombinovaná. Tur domácí je tzv. přežvýkavec, jeho žaludek se skládá ze 4 částí bachoru, čepce, slézu a knihy Základem jejich potravy jsou pícniny. V létě pastva, v zimě konzervovaná tráva - seno nebo senáž. Lze přikrmovat jadrnými krmivy - ječmen, kukuřice nebo směs obilovin. Základem většiny plemen domácího skotu byl dnes již vyhubený pratur (B. primigenius), jehož původní areál výskytu patrně sahal od západní Evropy po Blízký východ a Zakavkazsko. Měl výšku v kohoutku až 2 m a vážil 800–1000 kg. Samice (krávy) jsou zpravidla březí 9 měsíců. Obvykle se rodí jedno těle. V intenzivních chovech, kde produkují mléko, setelata odstavují ihned po narození a jsou krmena umělou výživou. U nás na Špičáku, v systému ekologického zemědělství, telata zůstavají u matky a jsou krmena mateřským mlékem po dobu několika měsíců.


Hospodářství

DRŮBEŽ

kachny

perličky

Na Špičáku je možné vidět •

slepice (kur domácí)

krůty bronzové

husy landerské

U domácí drůbeže se tradičně rozlišuje hrabavá drůbež (kur domácí, perličky,krůty) a vodní drůbež (kachny a husy). Mláďata se líhnou z vajíček a říkáme jim: • slepice, perlička - kuře • krůta - krůtě • kusa - house • kachna - kachně Užitek: vajíčka, maso, dříve i peří.


Hospodářství

OVCE

domácí je malým domestikovaným přežvýkavcem, chovaným u nás s voučasnosti hlavně pro, maso a mléko. Dříve byla využívána také střeva (šicí materiál v chirurgii, výplety do tenisových raket). Ještě v nedávné době sechovala také pro vlnu. Dobře využitelná pro zahrádkářské účely také chlévská mrva a následně i hnůj. Protože ovce nejsou tak náročné jako skot, chovají se i v horských nebo suchých oblastech. Velmi dobře spásají porosty, nejsou vybíravé jako např. kozy. Tím, že jsou podstatně lehčí než skot, nedevastují spásané travní porosty. Proto se využívají k udržování travních porostů třeba i v chráněných krajinných oblastech. Samice se nazývá ovce, samec beran. Vykastrovaný beran se označuje slovem skopec. Mládě se nazývá jeh-

17

ně. Ovce, která ještě nerodila, je jehnice. Ovce je stejně jako kráva přežvýkavec. Živí se zejména pící. V létě se pase, v zimě dostává seno nebo senáž. Ovce je březí 5 přibližně měsíců, může se bahnit 2x do roka, nebývá to ale obvyklé. Ovce může mít ale, ale také až 5 jehňat. Jedno až dvě jehňata mívají ovce masných typů. Romanovské ovce mívají obvykle dvě až tři mláďata, vyjíměčně i zmíněných pět. Maso z ovcí se nazývá skopové. V dřívějších dobách se v obchodech prodávalo skopové maso ze starších kusů, které mělo svoji charakteristickou chuť a proto dodnes mnoho lidí skopovým masem opovrhuje. Ovšem neprávem. Mladé skopové patří k dietním masům, je velmi kvalitní a chutné.


Ekologické zemědělství

Ekologické

zemědělství (někdy též biozemědělství, řidčeji organické zemědělství z anglického „organic agriculture“) je takový způsob hospodaření, který bere ohled na přirozené koloběhy a závislosti a umožňuje tak produkovat vysoce kvalitní a hodnotné potraviny. Jeho prioritou je kvalita, nikoli kvantita produkce. Je založené na zásadách etičtějšího přístupu vůči chovaným zvířatům, ochrany životního prostředí, šetření neobnovitelných zdrojů, ochraně zdraví populace ale i udržení zaměstnanosti v zemědělství a na venkově a udržení biodiverzity (rozmanitosti rostlinných a živočišných druhů). Je jedním z prostředků trvale udržitelného rozvoje a od roku 1994 je součástí zemědělské politiky Evropské unie. Organické zemědělství je jedna z teorií zemědělského hospodaření, založená čistě na používání organických hnojiv (hnůj, kejda, kompost, atd.), který nepřipouští hnojiva minerální. Velký důraz je kladen na přirozenou půdní úrodnost, vyhnojování polí a agrotechniku. Opakem organického zemědělství je konvenční zemědělství, které je postaveno na maximálním zisku. V souvislosti s tím, že se hnojí hlavně organickými hnojivy, jedná se o sdruženou rostlinnou a živočišnou výrobu.

Základem ekologického hospodaření je zdravá půda. To znamená, že se nedá začít s biozemědělstvím na půdě, kde donedávna probíhalo chemické hnojení apod. Udržení a zlepšování úrodnosti půdy se provádí organickým hnojením, zeleným hnojením, pestrými osevními postupy a šetrným zpracováním půdy. Díky střídání plodin na poli a mnohotvárné kulturní krajině v jeho okolí se vytváří biologická rovnováha, která posiluje schopnost rostlin se bránit proti chorobám a škůdcům. Regulace plevelů se v rámci ekologického zemědělství provádí s využitím moderní techniky přizpůsobené přírodě. Ekologičtí zemědělci nesmí používat průmyslová hnojiva, syntetické pesticidy, herbicidy, růstové regulátory a geneticky modifikované organismy.


Ekologické zemědělství Zvířata jsou na ekologických farmách krmena převážně z produkce vlastního ekologického podniku a je jim umožněno, aby si žila tak, jak je jim od přírody vrozené. Ekologická farma chová jen tolik hospodářských zvířat, kolik je schopna uživit vlastní produkcí krmiv. Nákup krmiv je možný pouze z jiných certifikovaných ploch. Zvířatům musí být umožněn pohyb mimo ustájení (a to i v zimě) a je předepsána minimální rozloha pastvin na 1 kus. Masové chovy jsou proto vyloučeny. Zakázány jsou genové manipulace, používání hormonů i přenosy embryí. Cílem je pracovat v co nejvíce uzavřených cyklech koloběhu látek, využívat místní zdroje a minimalizovat ztráty. Hlavním principem je biologický koloběh: zdravá půda — zdravé rostliny — zdravá zvířata — zdravé potraviny — zdraví lidé — nenarušená krajina

Jak poznám produkt vyrobený s principy udržitelného rozvoje? Všichni zemědělci, kteří se rozhodli hospodařit podle výše uvedených principů a přihlásili se k tomuto způsobu hospodaření, jsou pravidelně, nejméně jedenkráte za rok kontrolováni organizací, která k tomu získala na základě akreditace pověření Ministerstvem zemědělství. Pokud splní

19

všechny podmínky, mají potom právo označovat svoje produkty logem Logo ČR

Logo Evropské unie

Tato loga nezaručují vyšší kvalitu produktů než mají konvenční výrobky. Zaručují ale, že při jejich výrobě bylo postupovány ohleduplně k přírodě i ke zvířatům, že nebylo používáno nepřiměřené množství hnojiv, že zvířata nedostávala syntetické vitaminy, hormonální přípravky ani antibiotika apod. Tím, že tyto výrobky používáme, přispíváme k trvale udržitelnému rozvoji.


Letní tábory

Již mnoho let pořádáme pravidelně každý rok letní dětské tábory. Jedná se o tábory v rodinném duchu, kde bývá max. 20 dětí v jednom turnuse. Každý rok jsou tři turnusy pro „veřejnost“ a jeden turnus pro děti z výchovného ústavu, se kterým dlouhodobě, již od roku 2006, spolupracujeme. Táborový program je přizpůsobený tomu, že se jedná o tábor na statku. Dopolední aktivity dětí jsou zaměřeny na chov hospodářských zvířat a na práci s koňmi. Odpolední aktivity jsou odpočinkové, obdobné jiným táborům - podle počasí koupání, výlety do okolí, táborové hry. Děti se samozřejmě učí základům jízdy na koních, ale nejedná se o klasický tábor se zaměřením na výuku jízdy. Je proto vhodný i pro děti, které nikdy na koni neseděly. Není vhodný pro ty, kteří mají za cíl se naučit jezdit. Naše tábory jsou vhodné pro děti, které chtějí smysluplně strávit část prázdnin ve venkovském prostředí, v malém kolektivu, pod dohledem zkušených vedoucích.

Exkurze pro školy a školky V případě zájmu pořádáme exkurze, které jsou vhodné spíš pro menší děti - ze školek nebo nižších ročníků základních škol. Děti se seznámí s domácími zvířaty, můžeme jim ukázat ruční zpracování ovčí vlny - práci na kolovrátku, případně tkaní na stavu. Lze dojednat svezení na koních pro celou skupinu dětí a následné opečení např. vuřtů na ohni. Exkurze jsou vhodné jako půldenní školní výlet v období květen a červen nebo září a říjen. Děti mohou ochutnat a odvést si domů čerstvě nadojené kravské mléko.

Brožurka byla vydaná v rámci realizace projektu Enviromentální výchova a vzdělávání na statku Špičák u Kadaně, podpořeného Ministerstvem zemědělství v roce 2013.