Page 1

BIE DER MEIER


Biedermeier

Biedermann a Bummelmayer 1815/1848 Vídenský kongres/revoluce

Biedermeier je měšťanská obdoba empíru (odtud název měšťanský empír), šlechtického stylu odvozeného z klasicismu. V první polovině 19. století byla již buržoazie natolik majetná, aby si mohla pořizovat výrobky, které jí pro svou náročnost byly dříve finančně nedostupné (např. čalouněný nábytek, porcelán atd. – díky zavádění tovární výroby se náklady na jejich zhotovení snížily). Protože však příjmy měšťanů nedosahovaly takových výší, aby si mohli dovolit stavět městské domy či paláce, zůstal biedermeier především stylem užitého umění.


Biedermeier 1. Fáze Po roce 1815 navazovala tvary (tympanony, sloupky, černé lemy) a hmotou na předchozí empír (psací sekretář a šatní skříň). 2. Fáze Pravděpodobně nejosobitější fáze, již velmi zabstraktnila předchozí klasicistní tvary, odhodila zcela ornament na plochách nábytku a svou tvarovou invencí se nadčasově dotkla stylů 20. st. (kolem 1820-30). 3. Fáze Již v sobě nese stopy stále více se rozšiřujících tendencí historismu, zejména zakřivené tvary včetně drobných ornamentů připomínají oblíbené neorokoko poloviny 19. st. (kolem 1830-45).


V reakci na romantismus, který se zdál svým duchovním vzletem přinášet jen krvavé revoluce a války, zdůrazňoval biedermeier klid, umírněnost, měšťanské ctnosti a drobnou práci.


B I D E

R

Interiér byl propojen společným tvaroslovím nábytku, který byl prost ornamentální zdobnosti.

E


Byt se stal útočištěm před nejistotou vnějšího světa, a proto byl na soukromí kladen velký důraz.


Rozvíjel se v době tzv. metternichovského absolutismu, kdy byla většina občanských aktivit potlačena či kontrolována a biedermeier znamenal rovněž únik z veřejného života ke klidu u domácího krbu.


Českým příkladem biedermeieru může být např. literární dílo Magdaleny Dobromily Rettigové, především její kuchařky.

Valickova kniha  
Advertisement