Page 1

Fotoverslag Brainstorm toekomst Automotive Center of Expertise 24 april 2018


Op 24 april kwamen vertegenwoordigers van het hbo en het bedrijfsleven bij 073 Meeting Company bijeen voor een brainstorm over de toekomst van Automotive Center of Expertise‌

2


We gingen met het volgende programma aan de slag‌


Kees Slingerland, directeur van ACE, opende de brainstormsessie en gaf een inhoudelijke update ‌

4


Vervolgens vroegen wij u: Wanneer is de brainstorm geslaagd?


Vervolgens gingen wij aan verschillende tafels onder leiding van een teamlid van ACE in gesprek over 4 verschillende onderwerpen‌


Onderwijs

7


Onderzoek

8


Accountmanagement

9


ACE in Actie!

10


Pitch - ACE in Actie!


Pitch - ACE in Actie!


Pitch - Accountmanagement


Pitch - onderzoek


Pitch - onderzoek


Pitch - onderwijs


Matthijs Bobeldijk vatte de vier pitches visueel samen‌


Kees sloot de brainstorm af...

Dank voor uw aanwezigheid! Wij houden u van het vervolg op de hoogte!

18

Fotorapportage ACE brainstormsessie  

In dit verslag wordt een terugblik gegeven op de ACE barinstormsessie van 24 april 2018

Fotorapportage ACE brainstormsessie  

In dit verslag wordt een terugblik gegeven op de ACE barinstormsessie van 24 april 2018

Advertisement