Page 1

PERINCIAN PERSEKOLAHAN MENGIKUT PENGGAL KUMPULAN A : Sekolah-sekolah di Negeri Kedah, Kelantan dan Terengganu TAHUN 2013 PENGGAL

1

MULA PERSEKOLAHAN

AKHIR PERSEKOLAHAN

JUMLAH JUMLAH HARI MINGGU

01.01.2013 31.01.2013 01.02.2013 28.02.2013 01.03.2013 21.03.2013 JUMLAH HARI CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 22.03.2013 30.03.2013

23 20 15 58

31.03.2013 01.04.2013 30.04.2013 01.05.2013 23.05.2013 JUMLAH HARI CUTI PERTENGAHAN TAHUN 24.05.2013 08.06.2013

1 22 17 40

09.06.2013 30.06.2013 01.07.2013 31.07.2013 01.08.2013 05.08.2013 JUMLAH HARI CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 06.08.2013 17.08.2013

16 23 3 42

18.08.2013 31.08.2013 01.09.2013 30.09.2013 01.10.2013 31.10.2013 01.11.2013 14.11.2013 JUMLAH HARI CUTI AKHIR TAHUN 15.11.2013 31.12.2013

10 22 23 10 65

9

16

12

12

1

8

2

9

1

2

47 289

Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am Jumlah Hari Cuti Penggal

205 84

13

6 52


PERINCIAN PERSEKOLAHAN MENGIKUT PENGGAL KUMPULAN B : Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya TAHUN 2013 PENGGAL

1

MULA PERSEKOLAHAN

AKHIR PERSEKOLAHAN

JUMLAH HARI

02.01.2013 31.01.2013 01.02.2013 28.02.2013 01.03.2013 22.03.2013 JUMLAH HARI CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 23.03.2013 31.03.2013

22 20 16 58

01.04.2013 01.05.2013

22 18

30.04.2013 24.05.2013

9

JUMLAH HARI CUTI PERTENGAHAN TAHUN 25.05.2013 09.06.2013

40

10.06.2013 30.06.2013 01.07.2013 31.07.2013 01.08.2013 06.08.2013 JUMLAH HARI CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 07.08.2013 18.08.2013

15 23 4 42

19.08.2013 31.08.2013 01.09.2013 30.09.2013 01.10.2013 31.10.2013 01.11.2013 15.11.2013 JUMLAH HARI CUTI AKHIR TAHUN 16.11.2013 01.01.2014

10 21 23 11 65

16

12

JUMLAH MINGGU

12

1

8

2

9

1

2

47 289

Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am Jumlah Hari Cuti Penggal

205 84

13

6 52

takwim 2013  
takwim 2013  

takwim skbb