Page 1

Turkort

Kobbelv Vertshus - Sørfjordvatnet - Sørfjorddalen

Enkel - Kan gjennomføres av alle. Turen går på: traktorvei, sti

Høyde (Moh)

Turen er en fin avveksling ved oppholdet på Kobbelv Vertshus eller fra kjøreturen på E6. Rundturen er skiltet og merket. Første delen av turen går på asfalt og deretter langs en god skogsvei fram til Sørfjordvatnet. Her får du en stille villmarksopplevelse hvor du får et lite innblikk i Sørfolds ville, men vakre fjellverden. Tilbaketuren går gjennom Sørfjorddalen hvor du går over gammel slåttemark fram til to nedlagte småbruk. Ned gjennom dalen går stien langs elva som veksler mellom stryk og stille partier. Her er det muligheter for fiske etter småørret. Voksne må huske å kjøpe fiskekort. Dette får du kjøpt på Kobbelv Vertshus som også leier ut kano for bruk i Sørfjordvatnet.

300 200 100

Lengde: 4 km Parkering: Ved Kobbelv Vertshus

0

Reiseliv i Hamsuns rike Oppeid, 8294 Hamarøy, www.hamsuns-rike.no

1000 2000 Avstand (Meter)

3000


Kobbelv Vertshus - Sørfjordvatnet - Sørfjorddalen

Følg E6 400 meter sørover fra Vertshuset og ta av til venstre opp mot boligfeltet. Halvveis oppe i bakken, ca. 300 meter fra E6, tar du av til venstre og følger traktorveien helt fram til vatnet. For å gå gjennom Sørfjorddalen må du gå 100 meter tilbake fra Sørfjordvatnet. Her går du over den nye hengebrua og tar stien til venstre på andre siden. Deretter følger du skiltene og merket sti gjennom skogen og markene fram til Dalstua,videre forbi det andre småbruket og ned til bebyggelsen og Kobbelv Vertshus. Har du god tid, kan padle over Sørfjordvatnet, gå til Kollbakkan og videre mot Austervatnet. Se eget turkort.

Reiseliv i Hamsuns rike Oppeid, 8294 Hamarøy, www.hamsuns-rike.no

Sørfold - Kobbelv Vertshus-Sørfjorddalen  
Advertisement