Page 1

Turkort

Sørfjorden/Kobbelv Vertshus – Reinhausen Turen opp til Reinhausen er første del av skiltet og sommermerket rute som går fra Sørfjorden inn til grensen mot Sverige Norge på tvers! Fra parkeringen ved Kobbelv Vertshuset krysses E6 og skilt viser vei langs den ca. 500 m lange gårdsveien gjennom bygda. Etter å ha passert gjennom et boligtun følges merket sti opp mot høyfjellet. Stien følges opp i høyden fram til skiltet `Reinhausen` hvor man tar av og går ca. 800 m sørover mot toppen og trimkasse.

Middels - For den vanlige trimmer Turen går på: Gårdsvei, sti/tråkk, berg

700 600

400 300

Lengde: 9 km t/r Parkering: P-plass ved Kobbelv vertshus

200 100 0

Høyde (Moh)

500

Avstand (Meter) 0

Reiseliv i Hamsuns rike Oppeid, 8294 Hamarøy, www.hamsuns-rike.no

1000

2000

3000

4000


Sørfjorden/Kobbelv Vertshus – Reinhausen

Opplevelser under vegs I begynnelsen er turen opp til Reinhausen bratt, men over skoggrensen får man fantastisk utsikt over Sørfjorden, Engan og bygdene langs Leirfjorden. I gamle dager var dette ferdselsvei for svenske samer som kom fra sommerleir ved Stallo og Vastenjavre til Leirfjorden for å handle. Under 2.verdenskrig ble mange krigsfanger, men også sivile nordmenn ført i sikkerhet til Sverige av lokale kjentmenn, grenseloser. Løypa over til grensen har derfor fått navnet "Flyktningeruta"

Reiseliv i Hamsuns rike Oppeid, 8294 Hamarøy, www.hamsuns-rike.no

Turkort: Sørfjorden/Kobbelv Vertshus – Reinhausen  
Advertisement