Page 1

Inbjuder till frukostseminarium på temat:

Företagsutveckling – från medelmåtta till branschledande Seminariet handlar om hur du gör för att: – skapa en framgångsrik affärsidé – som chef hantera byte av strategier – fatta rätt beslut och förmå organisationen att ”walk the talk” Kom och ta del av Tomas Mattssons värdefulla kunskaper som han vunnit bland annat som CEO för Vattenfall Power Consultant. Seminariet handlar om det mödosamma arbete det innebär att ta en verksamhet från förlust till vinst. Hur du som chef och ledare på ett framgångsrikt sätt förankrar strategier och vad som krävs för att du ska lyckas på den nationella och internationella arenan. Oavsett om det handlar om Luleå, Säffle, Stockholm eller i Förenade Arabemiraten. En resa som ofta kräver envishet, slughet, vilja och mod att sticka ut och tänka i nya banor. Du vet säkert att verksamheter med stora inslag av service och kunskap i sitt erbjudande är beroende av att chefer och medarbetare tar sitt ansvar och blir en bärande del av verksamheten. Det här är en viktig del som bidrar till effektivitet, affärsfokus och som därigenom också bygger varumärket. En framgångsfaktor för att nå lönsamhet är att du som chef och ledare kan få organisationen att behålla affärsfokus, trots byte av strategier som ofta resulterar i ett allt för stort internt fokus. Ytterst handlar det om hur duktig du är på att ställa höga, men motiverande krav på organisationen, samtidigt som medarbetarna, på ett individuellt plan, känner att de har ett eget beslutsutrymme. Detta är relativt självklara parametrar för att nå framgång. Men är du nyfiken på att ta del av exempel från verkligheten långt från de teoretiska modellerna? Seminariet leds av: Tomas Mattsson har mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom energisektorn. Under åren 1980 till 1990 medverkade han till utvecklingen av ekonomistyrningen inom Vattenfall-koncernen utifrån positioner som projektansvarig och linjechef. Under åren 1990-2000 var han marknads- och försäljningsansvarig för några av Vattenfalls kundsegment, nationellt och internationellt. Från 2000 till 2008 arbetade han som CEO för Vattenfalls teknik- och managementkonsultföretag SwedPower AB, sedermera namnändrat till Vattenfall Power Consultant AB. Han har också gedigen erfarenhet av styrelsearbete både som ordförande och ledamot.

Hamrin & Partners är experter på att utveckla affärs- och verksamhetsplaner. Vi säkerställer att orden snabbare blir till handling, och att du kan räkna hem effekterna av dina prioriterade aktiviteter. I praktiken innebär det att vi utgör ett stöd i de flesta utmaningar som handlar om att utveckla och implementera din verksamhets strategi, styrning, kommunikation och ledarskap. Resultatet av ett samarbete med oss ger dig nya insikter och perspektiv, men framförallt en effektivare verksamhet, uthålligare vinst och ett starkare varumärke. Välkommen att anmäla dig till frukostseminariet: Datum: Torsdagen den 19 april 2012 Tid:  07.30-08.00 Frukostbuffé, 08.00-09.00 Seminarium Plats: Hornsbruksgatan 28, Stockholm (Tunnelbana Hornstull) Lån

T

tan

ksga

sbru

Horn

T

n

gata lms gho

and s Str

sund

Berg

T

gatan

Horns

Ho

rn

st

ul

ls

St

ra n

d

Strategi, förändringsledning och implementering Hamrin & Partners Hornsbruksgatan 28 117 34 Stockholm Tel 08-31 76 50 Fax 08-31 76 40 info@hamrin.se www.hamrin.se

frukostseminarium  

frukostseminarium

frukostseminarium  

frukostseminarium

Advertisement