Page 1


Genmodifiering räddar liv Vi kan nu genmodifiera våra grödor så att de blir näringsrikare och ger större skördar. Vi kan på så sätt rädda miljoner liv, men ändå tycker människor att det ska vara förbjudet. Vid en genmodifiering så tar man bort eller lägger till en speciell del av DNA för att göra en förändring av arvsmassan. När man vet vilken gen man vill ersätta eller tillföra så måste den nya genen odlas fram med hjälp av bakterier. Man för då in den genen i en bakterie med hjälp av en vektor för att den nya genen inte ska brytas ned. En vektor är en budbärare kan man säga, oftast något virus, som man har försett med den speciella genen. När man vill genmodifiera en växt så använder man sig inte av något virus utan av en jordbakterie som i sig kan genmodifiera växter. Den lever i jordens ytskikt och innehåller en Tiplasmid som fungerar som vektor. Varför använder vi oss då av genmodifiering? Jo för att få större och näringsrikare skördar. Till exempel har man korsat en narciss och en risplanta vilket har gjort att man fått ris med högre A-vitamin innehåll. Risodlaren kan då odla lika mycket ris men det har mer näring och räcker därför till många fler. Detta skulle kunna lösa många av världens svältproblem. Det finns även en genmodifierad majs som producerar sitt eget insektsgift vilket leder till att ingen besprutning behövs, vilket är bra för miljön. Det finns dock personer som ifrågasätter detta, som menar att har vi rätt att leka gud och ändra livsformers egenskaper, är det inte onaturligt, och vågar vi äta genmodifierad mat? Men leker man verkligen gud och är det verkligen onaturligt, om ja, är inte då allt

jordbruk onaturligt? Kor producerar till exempel mycket mer mjölk idag och majskolvarna är mycket större, är det inte bara utveckling? Är inte dessa personer bara rädda för utvecklingen, till exempel trodde många när telefonen kom att den skulle göra oss isolerade och ta bort behovet att träffa andra människor, tvärtom skulle jag säga och kan du idag tänka dig en värld utan telefoner. Vad det gäller frågan om att våga äta genmodifierad mat, om man har socker med samma egenskaper som vanligt socker men kommer från en sockerbeta som är gjord att motså kyla bättre och socker som kommer från en vanlig beta, spelar det då någon roll vilket socker du äter, om det har samma egenskaper?

Det finns även folk som undrar om vi i de rikare länderna verkligen har rätt att utveckla produkter som de fattigare länderna blir beroende av, samt att det är dyrt. Men är det inte bättre att vi satsar en del av de miljontals kronor vi skänker till dem idag på att förbättra grödor så att de klarar deras klimat och ger större skördar. Det skulle även bilda fler jobbmöjligheter för dem. Och är det rätt att vi med resurser och kunskap struntar i att använda den och då struntar i att rädda miljoner människor från svält och undernäring och till och med död. http://hem.passagen.se/obing/NkB/elevVT 02/genmanipulation.htm http://www.gmo-guiden.se/gmo.aspx


http://www.bionetonline.org/svenska/conte nt/ff_eth.htm

Från stamceller till kött, utan att döda ett enda oskyldigt djur Ständigt så massproducerar stora företag djur för att sedan bli slaktade. Allting blir bara större och större, de föder upp mer djur än nödvändigt. Tack vare massproduktionen av kött har koldioxid utsläpp ökat drastiskt. Efterfrågan på kött blir ständigt mer och mer. Men är detta verkligen nödvändigt? Vi människor slänger mer kött än vad vi äter. Så varför vill vi ständigt ha mer kött än vad vi själva äter, att kunna producera kött utan att döda ett djur skulle båda gynna djuren och miljön. Detta skulle vara möjligt genom att odla stamceller i laboratorium som sedan utvecklas och blir till kött.

Jag är för att genmanipulera kött. Att odla kött i laboratorium låter som en bra idéi mina öron. Att kunna äta kött utan att döda ett oskyldigt djur. Gruppen ”The In Vitro MeatConsortium” är forskare från Holland, USA, Singapore och Norge. Dom har målet att kunna producera kött från en enda muskelstamcell från ett djur. Som ska föröka sig i en bioreaktor som blir matad med näringsämne. Ifall allt går till på rätt sätt så ska man kunna få en stor mängd muskelceller som slutligen blir till kött.

De har hittills framställt små mängder. Detta är fortfarande på utvecklings stadium. Fördel med detta skulle vara att om du köper kött som har blivit odlat i ett laboratorium är det inte lika stor risk att de finns bakterier som det kan finnas hos djur som har blivit uppfödda på en gård. Finns större risk att djuren blir smittade av andra där man föder upp ett djur. Man skulle även kunna få det odlade köttet få mer smak och näring än vanligt kött har. Om vi skulle kunna odla kött på eget sätt, istället för att föda upp djur skulle vi spara in på transport. Det skulle betyda att koldioxidutsläppen skulle sjunka drastiskt. 18 % av all världens koldioxid utsläpp kommer från köttproduktion. Detta skulle vara bra också för vegetarianer. De flesta som är vegetarianer äter inte kött på grund av att djur blir dödade. Med laborationsmetoden så skulle mer folk äta kött, för genom denna procedur så dödas inga djur, dem får leva ett vanligt liv. Att odla kött har varit uppe ett antal gånger. Churchill ansåg att man skulle kunna få bröst och lår från kycklingar utan att föda upp en kyckling och döda den för sitt kött. Att det skulle vara möjligt att kunna växa separat. Även NASA har varit inne på denna teori. Att odla kött till deras astronauter som de skulle kunna ha på långa resor genom rymden. Detta projekt kräver förstås väldigt mycket pengar, som all annan forskning. Detta är en negativ del av att odla kött i laboratorium. Men ska pengar verkligen vara i vägen för detta? Nej, detta är en väldigt liten del av något stort. Och de pengarna kan man samla in genom olika organisationer, insamlingar m.m. Så pengarna måste inte komma från staten.


Att odla kött i ett labb skulle alla må mycket bättre av. Både människor, djur och vår miljö. Att slakta så mycket djur som vi gör nu är fruktansvärt, speciellt när vi slänger så pass mycket av det. De djuren kunde få leva ett vanligt liv istället för att bli uppfödda för att senare bli dödade och bli den mat som ligger på vårt matbord. Som senare kommer att ligga i komposten och multna bort. Detta tycker jag är fel. Om vi kunde få samma kött utan att döda ett djur, skulle inte ni välja det istället? Källa: illustrerad vetenskap

Kloning är framtiden Kloning är en ung och utvecklande kunskap. Men tyvärr så kan vi inte utveckla denna kunskap eftersom den är förbjuden. Jag tycker att den borde tillåtas och att fördelarna överväger nackdelarna. Kloning är skapandet av genetiska kopior av en individ, vilket innebär kopiering på cell eller gennivå men också flera individer

med samma arvsanlag. Men även om kloning låter ovanligt så händer det naturligt hela tiden t.ex. i växter och bakterier. Det är mer ovanligt med kloningav människor och djur. Men vetenskapen har nu tagit stora steg framåt. Med utvecklade egenskaper kan man nu hantera ägg och tidiga embryon, genom detta har man utvecklat två metoder för att på konstgjord väg skapa klonade djur. Metod 1: Den första metoden så gör man provrörsbefruktning och sedan klyver man embryot i två delar. Delarna förs in i varsin fostermoder, och när de sedan föds är de

genetiskt identiska. Den andrametoden så skapar man genetiska kopior av redan vuxna djur. Det första djur som någonsin klarat av denna metod är det omtalade fåret Dolly. Kloning är än så länge förbjudet här i Sverige och i nästan alla länder i världen för att det anses för riskfyllt, men kloning är en mycket ung kunskap som kommer utvecklas med stora steg om vi bara låter den göra det. Varför ska man få klona? Det är klart kloning ska vara tillåtet! Det finns mycket olika saker man kan klona växter, grödor, djur och i framtiden kanske människor. Man kan alltså klona, och ändra i t.ex. köttet från grisarna så det


blir mindre onyttigt fett eller att kor kan leverera sällsynta läkemedel i mjölken. Tänk vad mycket man kan göra bara inom matvägen, det finns hundratals mat problem i världen som skulle bli lösta och många fler människor skulle kunna få gå och lägga sig mätta. Man skulle kunna förbättra människors hälsa genom att få modifiera och klona grödor och djur. Förbudet mot kloning är inte bara mot djur och växter utan också emot kloning och modifiering av celler. Om detta inte varit förbjudet hade man kunnat minska chansen mot genetiska sjukdomar så som cancer. Man hade kunnat hjälpa sitt barn så de inte behöver drabbas sjukdomar som de har med sig i hela livet. Bara genom att låta kloningen vara tillåten. Eftersom man också då hade kunnat ändra sitt fosters celler och DNA för att de ska få speciella egenskaper eller ett speciellt utseende. För alla som inte kan få barn är inte adoption ett alternativ, men med denna kunskap så skulle man alltså kunna få barn ändå. De som är emot kloning säger att personen är en kopia av en annan, att ingen kommer vara olik den andra. Men det är definitivt inte sant. Att vara en genetisk kopia av en person betyder inte att man är en kopia av en annan individ. Man är fortfarande unik och skapar sina egna intressen och egenskaper, man har bara anlag för att t.ex. bli en bra artist, och det betyder inte att alla blir de. Folk som är emot kloning säger alltid, det är för riskfyllt. Ja, det är klart det är riskfyllt och det är de därför man inte får chanserna att utveckla kunskaperna och för att göra det måste man få testa, och för att få testa måste man tillåta kloning. T.ex. att bygga skyskrapor har inte varit säkert folk kunde lätt trilla ner och dö förr i tiden när de byggde, men man fortsatte att bygga och tillslut fick man mer säkerhet när man hade utvecklat det.

Samma sak gäller i det här vi måste ge det en chans, den här kunskapen kommer vara till gigantisk stor hjälp i framtiden så jag tycker verkligen att vi ska vara för kloning. Det finns så många problem som kan lösas med denna kunskap.

Egna åsikter Jag tycket att kloningen och modifiering av celler och DNA bör utvecklas jag tror att det kan vara nyckeln till framtiden. Vi bör tillåta den, eller i alla fall delar av den, så vi kan forska och göra tester och där med utveckla metoder att klona säkert. Jag drar slutsatsen att fördelarna är mycket fler än nackdelarna och att man bör tillåta kloning. Källor http://www.kloning.se/ http://www.genteknik.nu/ http://www.forskning.se/temaninteraktivt/t eman/kloning/tiofragorsvar/tiofragorochsv ar/vadarkloning.5.303f5325112d73376928 00014714.html

Rätten att välja sina barn Med en metod som kallas provrörsbefruktning eller in vitrofertilisering (IVF) kan du nu få barn på annat sätt än de vanliga könliga befruktningen. Man förenar ett ägg från mamman med en sädescell i en glasskål. Efter ca två och ett halvt dygn har äggcellen delat sig till åtta microsmå celler. Denna klump av celler förs sedan in i mammans livmoder och barn bildas.


Jag hade tänkt att diskutera frågan om rätten att välja sina barn. Det finns många olika åsikter om den här frågan. Ska man få välja hårfärg, sångröst, ögonfärg eller ska man vara nöjd över det man får? Än så länge har man inte kommit på en lösning till detta men när det väl kommer på kartan kanske det är många som blir intresserade. Forskarna tror att i framtiden efter några års forskning så har de kommit på en lösning till detta. Även när man kollar könet på sitt barn så är det många som vill göra abort eftersom det är ”fel” kön. Detta händer speciellt i Kina eftersom de har regeln att varje familj får bara ha ett barn. De får bara föda ett barn/familj. Då kollar många upp om det är en pojke eller flicka. De flesta tar bort barnet om det är en flicka eftersom de vill ha pojkar som ska försörja familjen med pengar och annat viktigt som de tycker män gör. Femton procent av Kinas män blir då utan kvinna eftersom de finns för många män vilket resulterar till att det blir färre barn. Vissa människor ser detta som en stor nackdel för de anser att människor ska ha lika värde. Ingen ska vara mer värd för att deras föräldrar har valt vilka gener barnet ska ha. Men vem är det som väljer vem som är värd mest? Vad är det på en människa som gör den mer värd? Är man

mer värd om man har blont hår och blå ögon? Eller är man mer värd om man föds som pojke? Det som föräldrarna tycker är vackert och väljer till sitt barn kanske inte barnet själv tycker är fint. Man är olika som människa om vad man tycker och tänker. Om alla föräldrar som vill ha barn ändrar och mixtrar hur ens barn kommer se ut så kommer det sluta med att alla barn kommer se likadana ut och alla kommer vara proffs på fotboll eller ha bra sångröst just för att man har valt ut de gener man vill att sitt barn ska ha. Nu är då frågan: Vad är rätt? Men nu ska vi inte bara prata om nackdelarna med detta. Genom att välja ut de gener man vill ha så kan man också ta bort de gener som för vidare ärftliga sjukdomar från föräldrarna. Tänk t.ex. om du vet om att du har en jobbig sjukdom som t.ex. Diabetes som förs vidare via gener. Tycker du inte då att det är bättre att ta bort de gener som för vidare sjukdomen så ditt barn slipper allt jobb med sprutor och tabletter dagligen. Ditt barn kan leva som alla andra barn och få ett friskt liv! Vore inte det bättre? Eller du kanske fortfarande står kvar vid din sak med att gud skapar oss till vad vi blir och får vi diabetes, cancer eller någon annan sjukdom så är det så vi ska leva livet. Alla ska ha samma förutsättningar. Men då ställer jag den frågan till mig själv: Har alla barn samma förutsättningar om vissa föds med svåra sjukdomar och vissa helt friska? Har alla inte samma förutsättningar om alla får födas friska och starta sina liv på noll? Min personliga åsikt: Jag tycker att detta till viss del är en alldeles utmärkt idé eftersom man kan rädda många liv från att få genetiska sjukdomar. Inget barn vill väl leva med det? Jag tycker att får man chansen att välja friska gener så tycker jag att man ska ta den men att mixtra och välja


gener som gör att man ger barnet blont hår, bruna ögon, fotbollskunskaper m.m. bara för att barnet ska se ut på ett visst sätt utåt är fel. Jag lovar att du kommer tycka att ditt barn är fantastiskt som det är även ifall han/hon inte är fotbollsproffs http://www.watchtower.org/z/20040922/art icle_01.htm Jag har inte använt mig av så många källor utan jag tog reda på hur genmanipulation gick till från denna sidan och sedan har jag använt mig av egna erfarenheter.

Lungcancer Med 3500 insjukna svenskar varje år, är lungcancer den femte vanligaste cancerformen. Väldigt många vet att rökning är den främsta orsaken till sjukdomen, bara 1015% drabbas pga. andra skäl, ändå visar en statistik från 2010 att 1,2 miljoner personer röker i Sverige, 14 % av befolkningen! När kommer vi att inse att vi med rökning långsamt mördar oss själva? Lugncancern orsakas av okontrollerad celldelning av lungvävnad, som i sin tur kan spridas till andra vävnader. Lungcancer leder till flest dödsfall av alla cancerformer bland män och ligger på andra plats efter bröstcancer hos kvinnor. Några av symtomen är hosta, upprepade lunginflammationer, viktnedgång och att man hostar blod. De första symtomen är oftast så lindriga att man inte söker vård fören det är för sent, man upptäcker oftast cancern genom röntgen på lungorna. Det två vanligaste sorterna av lungcancer är småcellig och icke-småcellig lungcancer. Den förstnämnda sprider sig och växer väldigt snabbt och är i första hand orsakad av rökning. Småcellig lungcancer står för ungefär 15 procent av fallen.

. Den icke-småcelliga typen drabbar i första hand den som inte har rökt. De vanligaste anledningar där är genetiska faktorer och miljöfaktorer, t.ex. luftföroreningar. Behandlingen för dessa sorter är främst operation, strålbehandling och cellgifter. Sjukdomen går vanligtvis inte att bota helt pga. att den brukar upptäckas så sent, dock lever de drabbade längre idag än tidigare med hjälp av förbättrad behandling och mer kunskaper om sjukdomen.

Det billigaste och mest effektiva sättet att bekämpa lungcancer är att minska rökningen, eftersom det både skadar rökaren och personer i dess omgivning. I många länder finns det lagar som förbjuder rökning på offentliga platser. Då ca 80 procent av alla lungcancer insjuknar pga. rökningen, är det här en viktig fråga att ställa i samhället. Borde rökning förbjudas helt och hållet?

http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-ochrad/Omraden/Sjukdomar-ochbesvar/Lungcancer/ http://sv.wikipedia.org/wiki/Lungcancer http://web4health.info/sv/answers/addsmoking-statistics.htm


Svneska NO  
Svneska NO  

Svenska NO

Advertisement