Page 1

Side  NR. 3 - desember 2006

NR. 3 - desember 2006

+5.$%!6)3&2!(!-/3&/26!,4.).')+3

&ORVALTNING)+3

Vi vil ha plastemballasjen din I løpet av desember kommer en liten pakke fra HAMOS. Den inneholder plastsekkene du skal bruke for å levere plastemballasjen din. Når du har fylt en sekk setter du den sammen med papirdunken på tømmedagen.

Foto: Emballasjeretur

Side 2

Side 2

Plastsortering i sekk fra nyttår

Side 3

Side 4

Plastgevinst i Verdal

Restavfallsdunken sier Nei takk!


Side 

NR. 3 - desember 2006

Plastsortering i sekk fra nyttår I løpet av desember kommer en liten pakke fra HAMOS. Den inneholder plastsekkene du skal bruke for å levere plastemballasjen din. Når du har fylt en sekk setter du den sammen med papirdunken på tømmedagen.

Foto: Emballasjeretur

Kildesortering Emballasje som plastflasker, -beger og -poser sorteres ut og legges i plastsekken. Plastemballasjen må være tom og ren når den havner i sekken.

Innsamling Plastsekken settes sammen med papirdunken på tømmedagen. Din tømmedag for papir finner du i vår tømmekalender.Tømmekalenderen for 2007 sendes ut i løpet av desember.

2

1

Foto: Emballasjeretur

Nytt liv Råstoff – Folie blir til nye bæreposer og sekker. Flasker/ kanner blir til nye flasker og kanner.

5

Slik får plasten nytt liv 3

Foto: Emballasjeretur

Energi – Plast gjenvinnes som energi som brukes til blant annet varmtvann og oppvarming.

Transport For at transporten skal være mest mulig effektiv fraktes plasten sammen med papiret. Når søppelbilen tømmes på sorteringsanlegget er det lett å plukke ut plastsekkene.

Foto: Tore Wuttudal

4

Foto: Emballasjeretur

Ettersortering På sorteringsanlegget skilles plastemballasjen i en del som går til energigjenvinning og en del som materialgjenvinnes. Plasten som skal materialgjenvinnes deles inn i to grupper, folie og flasker/kanner.

Dette vil vi ha:

Dette vil vi ikke ha:

3 kjappe!

• Plastflasker • Plastkanner • Plastesker og -bokser • Plastbeger • Bæreposer og folie • Isopor

• Plastflasker/kanner det har vært farlig avfall på • Tilgriset plast (restavfall) • Plast som ikke er emballasje (leker, møbler o.l.)

Hvorfor plastsortering? Gjennom EØS-samarbeidet forplikter norske kommuner å legge til rette for kildesortering av plast.

Noe du lurer på om levering av plastemballasje?

Ring oss gratis på Grønt nummer 800 41 888

Nytter det? Ja! For hver kilo plast som gjenvinnes, sparer vi 2 kilo olje og utslippet av CO2 reduseres med 1 kilo. Blir det dyrere? Nei. Innføring av plastsortering i sekk fører ikke til høyere renovasjonsavgift.


Side 

NR. 3 - desember 2006

Plastgevinst i Verdal – Det blir mye mindre søppel i restavfallsdunken, forteller Bård Kotheim. Han er enhetsleder i teknisk avdeling i Verdal kommune og er bosatt på idylliske Inderøy. Kommunene har hatt plastsortering i sekk i noen år og erfaringene er gode. – Plasten hentes sammen med papiret, så på tømmedagen står det plastsekker bortover hele gata her, peker Kotheim. På spørsmål om han synes det går greit å huske tømmedagen trekker han frem Innherred Renovasjon sin tømmekalender. – Det er bare å følge med på kalenderen det, forklarer han. – Papir og plast hentes hver 4. uke, og det er omtrent akkurat den tiden jeg bruker på å fylle opp en sekk.

Kjøkkenlogistikk

På Kotheims kjøkkenbenk troner en liten stabel med plastemballasje sammen med barnas julekalendere. – Det hoper seg gjerne opp litt før det havner i sekken, sier han. – Men jeg synes jeg har funnet en genial plass til sekken, fortsetter han og viser vei ut i gangen. På en knagg i boden henger en halvfull plastsekk. – Naboen her jobber hos renovasjonsselskapet, så hun følger nok litt med oss. Men jeg tror ikke det er nødvendig, for jeg Luktfritt og renslig har inntrykk av at alle synes det er Kotheim er nøye med at plasten skal greit med plastsortering og sorterer være ren før han legger den i sekken. riktig. Jeg tror at så lenge folk vet – Er det ledig plass i oppvaskmaskinen at det kommer til nytte, så gjør de så hender det at jeg jukser litt og tar gjerne en liten innsats. Det er jeg går du frem: metallkommer til å gjøre i i Norg ir og de med litt plastemballasje påe enSlik vask. sikker f.eks. pappå tonn plastemballasje • Fjern materialer som Det brukes 100.000 . Vi trenger være på). parten i norske hjem iretiketter kan du la halv av (pap hvor år, per bal- til sekken temHAMOS-kommunene Det kan jo være flere uker også, avslutter plastem ballasjen. e det. Den • Rengjør plas din hjelp til å gjenvinn ifullt dag, kan bli et verd av korken. Kotheim og du kaster i så • Skrudet n som tatt. skal hentes, det lasje sekken du har mot kan avsløre at han er i plast.sier seg selv at ny jen av n allas one emb uksj • Legg nken på råstoff i prod settes ved papirdu en knytes og • Sekk må være rent. Men det er ikke sikutflyttet snillfjording og vet hva han gjenvinning tømmedagen. Plastemballasje til et plastaml inns all at er kert renovasjonsselskapet synes det snakker om. jeretur garanter Emballas sje som vunnet. Plastemballa emballasje blir gjen blir materialgjentprodukteroppvaskmaskinen er riktig å bruke kan gi liv til nye plas ng inni sendt til energigjenv vunnet. Resten blir strien. da, ler Kotheim. Plastposer og folie Plastknaggen. I boden har Kotheim brensel–i indu og erstatter kull som som det er griset til med matfett og funnet en fin plass til plastsekken : Nei takksin. er det • Plastflasker/kann slikt kaster jeg i restavfallet. Man – Her er den lett tilgjengelig, både t farlig avfall på har værnår avfall) (rest t plas jeg skal legge noe oppi og når• Tilgr jegisetskal ta plastemballasje? må bruke littgjensunn fornuft. vinning av • Plast som ikke er Har du spørsmål om tis) eller

allasjen din

Vi vil ha plastemb

mer 800 31 500 (gra Ring vårt grønne num tur.no r www.emballasjere besøk våre nettside

Ja takk: • Plastflasker • Plastkanner ser • Plastesker og -bok • Plastbeger • Bæreposer og folie e • Isopor og lignend

den med opp til papirdunken. emballasje

Riv her

ekalenderen Tømmeruter. bor på oversikten over • Finn stedet der du restavfall (R) og to fargefelt, ett for dariet. tømmerute er det • Ved siden av din finner du igjen i kalen ne farge Disse ng (P). ett for papir og karto e kalenderen. grønn den i t fall (R) finner du øvers kalenderen. restav blå for den i din n st Farge neder • du og kartong (P) finner Fargen din for papir fallsfarge (R) grå. te 18) så er din restav eks: fall hos deg hver ik i Agdenes (Tømmeru HAMOS henter restav Dersom du bor i Lensv ren. lende fallska er rød. i restav papir og kartong (P) Denne finner du igjen for farge Din r. 19. januar. 2. janua fredag, første gang 4. 2. mandag, første gang hver deg hos og kartong HAMOS henter papir

slik bruker du tømm

Os år 2007 M a H r fo r te ru e m tøm 1. januar – 30. juni

opp lønner det seg å gå størrelse.

er to-delt. Øverst Tømmekalenderen Nederst papir restavfall – hver 2. uke. og plastemballasje.

trevirke, impregGebyrbelagt: rent masser, restavfall, nert trevirke, rene asbest- og uer, vind pcb-holdige eternittplater.

en beholder-

slik sorterer du nbar t avfall som Restavfall: alt bren punkt eller ikke leveres på retur . storg gjenbruk

i faste ruter, Bilen kjører normalt oppstå og da men problemer kan derfor fram Sett es. kan disse avvik tømming. dunken dagen før

lesestoff samt Papir og kartong: alt gemballasje. papir/papp/karton apir. julep ikke NB. plastemballasje. Plast: Alle typer ren

Helligdager (jul, påske osv) Ekstra helligdager e er spesielt forskyver rutene. Dett n. merket på kalendere

re Dette kan du leve til gjenbrukstorget r, kjøleskap, fryGebyrfritt: Hvitevare bare klær, glass, sere, ee-avfall, bruk metall, papp, pametallemballasje, avfall, plastempir, brunevarer, farlig tong, hageavfall. ballasje, drikkekar

internett Din tømmerute på og på vår nettside Kalenderen finnes kan du printe ut der o os.n .ham www ”din” rute. ekstra sekker ker koster Levering av ekstrasek . Trenger du kr 50,- pr stk eks mva pr termin mer eller ker 3 ekstrasek

avfall (R) Henting av Rest febRuaR

JanuaR uke

t

O

t

f

l

s

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 2 3 4 5

13

2 9 16 23 30

14 15 16 17 18

4 11 18 25

3 10 17 24

7 8

5 12 19 26

uke

f

l

s

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

f

l

s

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

M

t

t

O

13

16 17 18

2 9 16 23 30

3 10 17 24

6 7 8

5 12 19 26

4 11 18 25

6 13 20 27

l

s

7 14 21 28

1 8 15 22 29

uke

f

l

s

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

O

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

M

t

O

t

f

l

s

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

11 12

Juni f

l

s

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

uke

22 23 24 25 26

t

19 20 21 22

uke

f

l

s

2 9 16 23

3 10 17 24

4 11 18 25

l

s

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

M

t

O

t

f

l

s

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

13

Juni

t

O

t

f

l

s

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

uke

22 23 24 25 26

g IKS

Telefon: 72 48 37 00 Fax: 72 48 37 01 hamos.no E-mail: firmapost@ os.no Internett: www.ham

Hemne

Rutenr.

P R R P

P R R P

R

nettsider hvor i kalenderen? Se våre oss. med å skille fargene eller ta kontakt med Har du problemer ekalender for din rute, du finner egen tømm

HAMOS Forvaltnin Grønøra 7300 Orkanger

agdenes Berganesset l - Tøndel til og med 17. Geitastrand, Ingda gen til kirken nesset vest for riksve 18. Lensvik fra Berga til kirken. gen riksve for øst t nesse 19. Lensvik fra Berga kirken Hele ytre Agdenes fra , Fossjåren Søvassdalen, Svorkbygda Vinjefjorden, Vinjeøra, Støa Sødal, Bjørkan, Stølan, Stormyr, Eide, Likroken, øra Vitsø an, Lank , rum) Skeiet, Bugen, Øra (Sent Lankan, Vessøra, sstranda, Storoddan, Lerne rand, Skog en, Haug m rv. og Søa Wesselvegen, Vesse mello Mistfjord, , ndsjø Hella sjø, stø, Heim Dalum, Svanem, Gjeng

Taftøysundet Stokkhaugen, Berdal, Ytre Snillfjord, 27. Holla (fra Bugen), Skjenalddalen

f

Forvaltning IKS

1

Finn stedet der du bor på oversikten over Tømmeruter.

2

Ved siden av din tømmerute er det to fargefelt, ett for restavfall (R) og ett for papir og kartong (P). Disse fargene finner du igjen i kalendariet.

3

Fargen din for restavfall (R) finner du i den øverste kalenderen merket med grønt. Fargen din for papir og kartong (P) finner du i den blå kalenderen.

Rutenr.

26.

t

12

Orkdal metsmoen haug, Evjensmoen, Klem 7. Rundhaugen, Bårds alsveien, Fannrem vest for Orkd 8. Fannremsmoen, Follo tilFollo renda til Øyagrenda esbakkan, Mæla, Moan 9. Hovsbakkan, Rømm og nord for denne Orkdalsveien, samt øst 10. Orkanger Nerøra, for adk. og Fannrem øst Tverr for nord ger 11. Orkan li Sund og o Orkdalsveien, Ljåm åren rbusj m/Be og med Svorkmo 12. Fra Forve bru til Orkla) og Asbøljåren (vest for ren, Råbygda, Ustjå esen, Gjønn en, eveg 13. Gjølmesliene, Hemn Grønøra, Bårdshaug Vest bygda, Solsjø , Øyum , Solbu 14. Grøtte, Blåsmo, - Rektorli Monsetjåren, Svorkbrua Dorodalen, Kvålsjåren adjåren, Hoston, Eide, 16. Vormstadfeltet, Togst nesset l - Tøndel til og med Berga 17. Geitastrand, Ingda sdalen Søvas ra, Vinjefjorden, Vinjeø Snillfjord 22. Svorkb., Fossjåren, (fra Bugen), Berdal,Ytre Holla len, aldda Skjen 27. Stokkhaugen, lien Kling Skjøtskift, 34. Plassen, Skulmoen,

22. 23. 24. 25.

O

11

Lereggen

I løpet av desember får du tømmekalenderen for 2007. Den fungerer på samme måte som før, med fargekoder på tømmerutene. Da vi vet at ikke alle synes det er like enkelt å finne ut av dette tilbyr vi her et lite kurs i hvordan kalenderen skal brukes.

Rutenr.

P R R P

t

9

P

Råbygda ygda, Ånøya, Skjellum, Eggkleiva, Venn, Vassb ye, Jåren, Kaståsen Eggkleiva, Ribygda, Melb eth Høgs a, Viggj , Gullhaugen, Elistranda a til Vigda bru adgrenda, Børsa, Buvik Eggkleiva (Sætran), Meist d e, øst for Vigda til Lerån Buvika til Melhus grens til ya Onsø sen, Belså Ilhaugen, Buvik fra Gammelg.,

P R R P

M

10

M

18

R

t

10

Mai f

1. 2. 3. 4. 5. 6.

M

9

t

1 5 6 7 8 12 13 14 15 19 20 21 22 26 27 28

5

9

aPRil

15

4 11 18 25

13

O

t

M

uke

t

14

s

3 10 17 24

febRuaR

3 10 17 24 31

uke

2 9 16 23 30

22

O

5

1 8 15 22 29

21

2 9 16 23 30

4

7 14 21 28

20

t

3

t

19

1 8 15 22 29

2

M

O

18

M

1

l

2 9 16 23

skaun

Rutenr.

P

R

t

ast (P) R, kaRtOng Og Pl Henting av PaPi MaRs JanuaR

uke

6

uke

f

Mai

t

O

t

M

1 5 6 7 8 12 13 14 15 19 20 21 22 26 27 28

5

9

aPRil uke

t

O

t

M

uke

M

MaRs

flere kommuner har Tømmeruter som dekker ner. vn fra andre kommu liten tekst på stedsna

tøMMeRuteR

brukstorg Åpningstider gjen røra): • Hemne (Kyrksæte 16. tirs 12 – 19, fre 9 – : man 12 – 19. • Agdenes (Lensvik) ra): dmy (Run al • Meld – 19. ons 10 – 16, tors 12 man, tirs, ons, fre • Orkdal (Grønøra): lør 9 – 14. 9 – 16, tors 9 – 19, øra): • Snillfjord (Krokstad tirs 12 – 19. 1. april – 1. oktober: : annenhver 2. oktober – 31. mars allsuker). tirsdag 12–19 (part a): • Skaun (Børs – 16 tirs 12 – 19, fre 10 19 , fre 10 – 16 • Rindal: man 12 –

Lynkurs i kalenderbruk

snillfjord jord, Holla (fra Bugen), 27. Berdal, Ytre Snillf len Stokkhaugen, Skjenaldda gen Åstfjorden, Tannvikvå 28. Krokstadøra, Berg, ensvold Vågan, Hemnskjel, Kong e, Sund n, Moltu s, 29. Fene

Rutenr.

Meldal steinvegen og kryss kryss Orklaveien,/Kløv 30. Hele bygda fra e en til Rennebu grens Løkkenvegen/Ressveg Losbrua. Storås og – s -Hulluvollen. Storå Tavla 31. Eldalen-Øyasæter n og Løkkenvegen til svege Kvam samt um Grefstad sentr gen. Kløvsteinvegen. alen til Storås bru. Losve 32. Opøyen – Elvad Sæterdalsvegen li fra Festiviteten roa, Løvby til Tavla. Bjørn 33. Fra Bergmannsk roa til um, f.o.m. Bergmannsk 34. Hele Løkken sentr Festiviteten til an” ”Bakk nsa, Orkdalsgre nsli, Håko len, Rørda n, Lomundale 35. Vaula, Blakstad, Stokkøyan til Storås Riksvei 65 fra og med

Rutenr.

Alle trenger kalenderen

Ta vare på tømmekalenderen, den forteller deg når du skal sette fram plastsekken (på tømmedagen for papir). Hvorfor så mange tømmeruter på en kalender?

– Det ville blitt veldig dyrt å trykke opp og distribuere én kalender for hver tømmerute, kan driftsleder Gunnar Slupphaug opplyse.

Tips! Bruk en tusj og marker dine tømmedager. Da er det R PP Rindal å se hvilke dager vi kommer til deg. enklere Riksvei 65 fra og med n, Rørdalen, Håkonsli, Rutenr.

35. Lomundale Vaula, Blakstad Stokkøyan til Storås, a mot Surnadal øyan (vegkrysset) til grens 36. Riksvei 65 fra Stokk ida av vegen T-komponent samt vests e Bolm n svege Fylke gjennom sentrum vegen fylkes for lia - Sentrum øst 37. Stokkøyan - Grøn

På vår hjemmeside www.hamos.no kan du printe ut en tømmekalender bare for din tømmerute. Har du ikke tilgang Romundstadbygda på internett og printer kan du ringe oss, så printer vi den ut og sender den til deg.

– Dessuten ville selve distribusjonen bli svært krevende og mange ville kanskje fått feil kalender. Derfor mener vi det er mest hensiktsmessig å samle flere områder på én kalender. Selv om det er mye informasjon på kalenderen prøver vi å gjøre den så oversiktlig som mulig og erfarer at de fleste synes den er grei å bruke. Stadig flere velger også å printe ut sin egen kalender fra våre hjemmesider, avslutter Gunnar.


Side 

NR. 3 - desember 2006

Restavfallsdunken sier NEI TAKK! I restavfallsdunken havner det litt av hvert, men det er ikke alt som burde være der. Her er noen eksempler. Leker

Hold deg fast! Barneværelset er som regel fullt av miljøgifter og noen av lekene kan være direkte helseskadelige.

Batterier

Brannalarmer

Hvordan var det nå med disse batteriene? Er de farlige eller er de ikke?

Det kjøres nå en kampanje som oppfordrer til å skifte brannalarmer hvert 10. år. Skal du skifte? Se etter om den gamle alarmen er CE-merket. Er den ikke det regnes den som farlig avfall og leveres gratis på gjenbrukstorget.

DISSE ER FARLIGE • Oppladbare batterier • Knappcellebatterier • Bilbatterier (leveres til forhandler) Farlige batterier (unntatt bilbatteri) leveres gratis på gjenbrukstorget.

TRYGVES TANKER

Ansvarlig utgiver av Grønt Blad: Hamos Forvaltning IKS Grønøra, 7300 Orkanger Tlf: 72 48 37 00 Faks: 72 48 37 01 E-post: firmapost@hamos.no Internett: www.hamos.no Ansvarlig redaktør: Trygve Berdal Tekst og layout: Dobbel J reklamebyrå Trykk: ST-Trykk AS

Forvaltning IKS

I år føler vi oss litt som julenissen, siden vi også deler ut pakker til jul. Pakken du får fra oss inneholder en rull med plastsekker som plastemballasjen skal leveres i. Kanskje ikke den mest spennende gaven du får i år, men vi håper den kommer til nytte.

Gavepapir er restavfall

Til nytte kommer i hvert fall plasten vi samler inn. Plast kan gjenvinnes til mye forskjellig og brukes både som energi og råstoff. Gjenvinning av plast kommer miljøet til gode både gjennom redusert oljeforbruk og reduserte utslipp av CO2.

Selv om gavepapir er papir skal det ikke kastes i papirdunken. Grunnen er at gavepapir er problematisk å avsverte og derfor ikke lar seg gjenvinne. Rett sted blir derfor restavfallsdunken.

PASS PÅ • Leker som går på strøm eller batteri (EE-avfall) • Myke plastleker (En kontroll av oppblåsbare badeleker utført av Statens Forurensningstilsyn viser at hele 15 av 18 produkter inneholder ftalater, et forbudt stoff som brukes som mykgjørere for plast, særlig PVC) • Malte og lakkerte leker (kan inneholde giftige tungmetaller som bly og kadmium) • Malefarger, tusjpenner og modelleire (kan inneholde skadelige kjemiske stoffer, løsemidler og konserveringsstoffer)

Det er også hyggelig å kunne bekrefte at selv om vi går inn i et nytt år vil renovasjonsavgiften forbli ved det gamle. Gjennom effektiv drift og gode sorteringsresultater lykkes vi med å holde kostnadene nede, noe som kommer alle våre kunder til gode. Julen er snart over oss, med alt det innebærer av kos og hygge. Men vi i renovasjonsbransjen har begrensete muligheter til å nyte julefreden, faktisk er julen en av årets travleste perioder. Julefeiringen fører til mye avfall, i tillegg skal helligdager kjøres inn. Vi ber om forståelse for at dette fører til at enkelte får forskjøvet hentetidspunkt i julen.

Rent og i orden til Fretex Fretex har i det siste fått en del ubrukbare klær og ønsker å komme med et par råd. • Pakk klærne inn i plastposer/-sekker og knytt eller tape igjen. • Lever bare det som er rent og i orden, husk at andre skal kjøpe og bruke klærne.

Skal du kaste leker som du tror inneholder skadelige stoffer? Disse leveres gratis på gjenbrukstorget. Mer informasjon finner du på www.gronnhverdag.no

Jeg takker for et godt samarbeid i året som har gått og ønsker alle en riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR!

Gjør døren høy, gjør porten vid... Mange har bygd flotte hus til dunkene sine, men ikke alle er like praktiske i bruk. Dette fører til mye ekstra strev for renovatørene.

Trygve Berdal Daglig leder i Hamos

Dører, trange åpninger og høye terskler gir renovatørene problemer når dunken skal tømmes. Dette

innebærer åpning av diverse lukkemekanismer, lirking og kanskje verst av alt, løfting. Renovatørene tømmer inntil 500 dunker om dagen og har allerede en tøff jobb, derforvil de helst slippe enda flere belastninger. – Det hadde vært fint om flere tenkte på oss når de bygger dunkhus, opp-

fordrer renovatør Morten Flaugeli. – Helst skal det bare være å trille dunken rett ut. Vil du ha dører, la deg inspirere av ville vesten og lag saloondører, uten noen form for lukkemekanisme. – Vi kommer til å ta en liten runde og kontakte de som har bygd dunk-

/

Åpningstider gjenbrukstorg /

/

Hemne (Kyrksæterøra) Tirs 12 - 19, fre 9 - 16

Meldal (Rundmyra) Ons 10 - 16, tors 12 - 19

Hitra (Aurdalen) Tirs, ons, fre 9 - 15, tors 11 - 18

Snillfjord (Krokstadøra) 1. april - 1. oktober: tirs 12 – 19 2. oktober - 31. mars: annenhver tirsdag 12 - 19 (partallsuker)

Rindal Man 12 - 19, Fre 10 - 16

Hitra/Frøya (Gjenbrukstorget Rulle) Se tømmekalender for besøksteder.

Agdenes (Lensvik) Man 12 - 19 /

Orkdal (Grønøra)Man, tirs, ons, fre 9 - 16, tors 9 - 19 , lør 9 - 14 Skaun (Børsa)Tirs 12 - 19, fre 10 - 16

hus det er vanskelig å bruke, opplyser driftsleder Gunnar Slupphaug. – Jeg tror de fleste forstår problemet og ofte skal det små tiltak til for å gjøre arbeidsdagen enklere for renovatørene, avslutter Gunnar og håper på velvilje fra snekkerglade abonnenter.

/gb_nr3_2006  

http://www.hamos.no/images/gront_blad/gb_nr3_2006.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you