Page 1

Side 1

NR. 1 - FEBRUAR 2005

Nr. 1 Februar 2005

KUNDEAVIS FRA HAMOS FORVALTNING IKS OG KYSTMILJØ AS

Vi shopper og kaster mer

... men mindre havner på fyllinga Det er ikke noe uvanlig med avfallet hos folk som bor i en Hamos-kommune. Vi kaster mer for hvert år, som folk flest i Norge. I 2004 ble økningen på syv prosent. Men vi ligger på landsgjennomsnittet, rundt 420 kilo per innbygger. SIDE 2

Utgitt av:

SIDE 3 Forvaltning IKS

E-FAKTURA - LETTVINT OG RASKT PÅ NETT

SIDE 3

MILJØSTASJONEN PÅ ORKANGER MODERNISERES

SIDE 4

OMORGANISERING I HAMOS


TRYGVES TANKER

Side 2

Retura HK – resultatet av godt samarbeid Vi har nå sannsynligvis lagt den hardeste vinteren bak oss. Innsamlingen av avfallet har for det meste gått bra selv om vær- og føreforholdene har vært skiftende. Jeg setter pris på at veiene stort sett har vært ryddet for snø og om nødvendig strødd, slik at renovasjonsbilene har kunnet tatt seg fram på en sikker måte. HAMOS og Kystmiljø formaliserte samarbeidet ytterligere fra årsskiftet, ved at selskapenes drift ble samlet i et felles selskap; RETURA HK AS. Hensikten med omleggingen er å imøtekomme nye forskriftskrav, samt ytterligere fokus på kostnader og kvalitet ved de tjenester vi leverer. Som et ledd i denne tilpasningen har vi valgt å fornye vår grafiske profil, blant annet ved å justere HAMOS-logoen og layouten på vår felles kundeavis; Grønt Blad. I likhet med kommunene Hitra og Frøya ønsker vi også å tilby plastinnsamling til Hamos-abonnentene. Dette vil sannsynligvis skje i løpet av sommeren ved at hver enkelt husstand får utlevert en spesiell sekk til oppsamling av utsortert plast. Denne plastsekken settes fram samtidig som parirdunken tømmes. Vår oppgave blir fortsatt å sørge for innsamling og sortering av papiret og plasten, slik at dette kan gjenvinnes og benyttes som verdifullt råstoff i nye produkter. Innbyggerne blir stadig flinkere til å benytte våre gjenbrukstorg. Ved Orkdal miljøstasjon er nå kapasiteten sprengt og vi planlegger derfor en større utvidelse i løpet av sommeren. I kommunene Hitra og Frøya vil det bli gjennomført forsøk med en mobil gjenbruksstasjon.

Trygve Berdal Daglig leder i Hamos

NR. 1 - FEBRUAR 2005

Vi shopper og kaster mer ... men mindre havner på fyllinga Det er ikke noe uvanlig med avfallet hos folk som bor i en Hamos-kommune. Vi kaster mer for hvert år, som folk flest i Norge. I 2004 ble økningen på syv prosent. Men vi ligger på landsgjennomsnittet, rundt 420 kilo per innbygger. Verdt å merke seg er det imidlertid at Hamos sine gjenbrukstorg har mottatt nær fire ganger så mange frysere og kjøleskap i 2004 i forhold til året før. En økning fra 26 til 105 tonn. Av de totalt 15 416 tonnene med avfall som Hamos samlet inn i fjor, ble om lag 30 prosent brukt som råstoff i nye produkter (materialgjenvinning). Rundt 60 prosent av avfallet havnet i ovnene hos Heimdal Varmesentral og ble til energi. Gledelig er det at under en prosent havnet på fyllinga. Resten av avfallet ble kompostert eller brutt ned på andre måter. Hvorfor skaper vi mer avfall?

Folk flest har bedre råd. Vi bygger større hus, utvider boligene, og vi pusser opp oftere, oppussing er god TV-underholdning. Og vi skifter hurtigere ut husholdningsartikler og møbler. Hver husholdning kaster i dag over dobbelt så mye avfall som i 1976. At vi blir stadig flere single husholdninger bidrar også til mer avfall. Og en oppjaget livsstil øker etterspørselen etter engangsprodukter. Vi kjøper nytt fremfor å vedlikeholde og reparere. Ofte blir det også dyrere å reparere. Det er ikke uvanlig å finne for eksempel nesten nytt sportsutstyr, gode sykler, og fine kofferter på fyllinger og gjenbrukstorg. Søppel – et speilbilde av samfunnet?

På tidlig 70-tall ble garbologi lansert i USA som en vitenskap der søppelfyllinga ble en nøkkel til å forstå samfunnet. Så ligger da også verdens største menneskeskapte ”byggverk”, fyllinga Fresh Landskills, utenfor New York. Den er større enn den kinesiske mur. Shopping vår nye fritidsbeskjeftigelse

Ola og Kari Nordmann shopper som aldri før. Faktisk oppgir 76 prosent av norske jenter at de har shopping som sin hovedinteresse. Hver desember de siste årene har ført til omsetningsrekorder i varehandelen. I desember i fjor ble det omsatt varer for nærmere 40 milliarder kroner. Det positive er at stadig mer av avfallet blir gjenvunnet til nye produkter eller til å lage energi av. Økt gjenvinning betyr mindre forurensing og mindre forbruk av råstoff og energi. Dess mer avfall som havner på fylling, dess mer forurensing i form av metangass. Næringslivet tar større ansvar

Næringslivet tar større ansvar for gjenvinning og behandling av avfall. Det er i dag opprettet retursystemer der vi som forbrukere gratis kan levere alle typer emballasje, kasserte elektriske produkter, batterier, dekk, bilvrak og PCB-vinduer for å nevne noe. Det er viktig at vi som forbrukere er flike til å benytte oss av tilbudene.

For mye matavfall – Det virker som om det handles mer nå en før, i alle fall er det slik for vår del, sier Marit Morvik. Hun og samboer Stig Nordal har tre barn og bor på Fillan på Hitra. Stort sett er det hun som tar seg av familiens innkjøp, men det hender at ”kaillen” trår til. De tre barna Martine (8), Kristin (6) og Sander (2) har nok bidratt til at avfallsdunkene har blitt fylt opp mange ganger av bleier. Men mor Marit sier ungene har vært flike til å arve hverandres leker, klær og sportsutstyr. – Det er kostbart å kjøpe nytt, sier Marit. Og gruer seg en smule til at barna blir motebevisste og skal ha de kuleste klærne. – Det må gå en del mat til en såpass stor familie, blir det mye matavfall? – Alt for mye, kan ikke nekte for det. Min mor derimot kaster nødig mat, hun er flink til å lage restemiddager. Men det hører vel generasjonen til... Når det gjelder innkjøp hender det at hun ser etter hva som står av miljømerking på pakken. Spesielt gjelder dette vaskemidler. – Hender det at dere kjøper brukte ting? – Tja, vi har i alle fall tatt over noen senger og en sofa fra naboen, sier Marit. Samtidig berømmer hun sin bedre halvdel for at han er flink til å reparere ting

og tang. Er det ikke det mannfolk er til for? Ellers sorterer familien slik kommunen har lagt opp til, men i tillegg leverer de også glass i en konteiner like ved.

Pappa Stig med Sander, Martine og venninne Trine.


Side 3

NR. 1 - FEBRUAR 2005

Nyhet!

Nå kan du betale regninga på nett Nå kan du benytte e-faktura (elektronisk faktura) når du skal betale renovasjonsavgiften. Ordningen gjelder for privatkunder både i Hamos og Kystmiljø. Dette er en service vi er glade for at vi nå kan tilby våre kunder, sier kontorleder Per Jostein Blokkum i Hamos. Blokkum forteller at alle som har PC eller tilgang til PC kan benytte seg av tilbudet. I god tid før forfall, sendes regningen til nettbanken din. Hvis du vil, kan du bli varslet via e-post når fakturaen blir sendt. I nettbanken vil du enkelt kunne se hva som ligger til forfall, og derfra klikke i vinduet for få frem bilde av hele regningen med all betalingsinformasjon. KID- og kontonumre vil være en saga blott. Det eneste du trenger å gjøre er å klikke OK når du vil betale.

B På fakturaen du får i posten fra Hamos står det en e-fakturareferanse. Notèr denne, logg deg inn i nettbanken, finn fram til e-faktura, og registrer din referanse her.

Det er to måter du kan bestille e-faktura på:

A De fleste nettbanker vil spørre deg om du vil motta e-faktura neste gang du betaler regning i nettbanken din. Alt du trenger å gjøre er å si ja takk.

Blokkum sier at det også er mulig å kombinere avtalegiro med e-faktura. Det betyr at dersom du ønsker det, kan summen automatisk belastes din konto uten at du behø-

ver å godkjenne hver innbetaling. Med en kombinasjon vil du utnytte fordelen med begge systemene.

Har du spørsmål om betaling av renovasjonsavgift via e-faktura, kontakt Per Jostein Blokkum, tlf.: 72 48 37 04 eller e-post: per.blokkum@hamos.no

Enklere å levere avfall

Det er firmaet Østbø i Bodø og returselskapet Elektronikkretur som står bak miljøprosjektet Ella og Viktor vaktmester. Ella er en semitrailer med både klasserom og en lagerdel for innsamlet avfall. I sitt første år på veien samlet Ella inn nærmere 60 000 tonn miljøfarlig avfall fra elever og husholdninger.

– Årene har nok på flere måter innhentet miljøstasjon på Grønøra i Orkanger. Trafikken har økt betraktelig siden åpningen i 1992, det er ikke til å nekte for at det i dag er trafikkproblemer både for kundene og oss, sier Gunnar Slupphaug, driftsleder i Hamos.

Hamos har bygd miljøstasjoner i seks av syv eierkommuner, nå står Orkdal for tur. Målet er å få til løsninger som gir klare brukerfordeler for kundene og et bedre anlegg å drifte. Slupphaug påpeker at det nye anlegget tar høyde for at det blir

- Enklere å levere avfall for kundene med bl.a. flere og lettere tilgjengelige ramper. - Bedre informasjon. Tydelig skilting. - Enklere atkomst. - Sikrere ferdsel. Tungtrafikken skilles fra øvrig trafikk.

miljøfarlig avfall er eksempler på avfall som kan leveres gratis. Her lønner det seg å sortere avfallet på forhånd.

For å få til en god flyt inne på miljøstasjonen er det lagt opp til to soner der kundene kan levere gebyrfritt avfall og gebyrbelastet avfall. Papp, plast, metall og

Arbeidet med moderniseringen av miljøstasjonen lyses ut på anbud i februar/mars. Det forventes at arbeidene vil bli fullført i løpet av høsten 2005.

Restavfall, for eksempel kasserte møbler, må kundene betale for å kvitte seg med.

Du kjenner Svanen, men kjenner du Blomsten? En undersøkelse viser at nesten alle kjenner det nordiske miljømerket, Svanemerket, hele 87 prosent. Men det europeiske miljømerket, Blomsten, er på langt nær så godt kjent.

M

Ø M E R KE T ILJ

Ella er 16 meter lang, sier brum, brum og er glad i å besøke skoler. Det er Viktor vaktmester som hjelper henne med å fortelle om miljøfarlig avfall og å samle det inn. Til våren kommer de til skolene i Hamos-kommunene. Ella er et rullende klasserom med plass til 20 elever og er utstyrt med storskjerm og surround lydanlegg. Oppgaven til Ella og Viktor vaktmester er å fortelle elever og lærere om miljøfarlig avfall og hva vi skal gjøre med det. Det er spesielt elever på mellomtrinnet de henvender seg til.

Miljøstasjonen på Orkanger moderniseres

I 1996 kom det inn om lag 5 000 tonn med avfall til anlegget, mens det i fjor ble tatt i mot 15 000 tonn.

Ella og Viktor vaktmester kommer

Undersøkelsen viser også at svært mange ønsker svanemerkede produkter fremfor andre produkter. Varer som er miljømerket med Svanemerket eller Blomsten gir en garanti for at varen holder en høy miljø- og kvalitetsmessig standard. Dette er pro-

dukter som er minst mulig miljøbelastende. Svanemerket finner vi ofte på toalettpapir og vaskemidler, men også på gressklippere, hoteller, hårpleiemidler og mye annet, i alt 59 produktgrupper. Det europeiske merket, Blomsten, kommer nå for fullt. I Norge finnes den i dag på interiørmaling, hoteller, barnesko, barneklær og andre tekstiler. I 2005 er det Norge som har presidentskapet for Blomsten. For mer info www.ecolabel.no.

Norge på verdenstoppen

Elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall) kan inneholde miljøgifter som PCB, bly, kvikksølv og kadmium. Riktignok ligger Norge på verdenstoppen når det gjelder innsamling av denne avfallstypen, men når det gjelder småelektriske produkter som hårfønere, barbermaskiner, driller og lignende får vi tak i bare en tredel av de kasserte produktene. Både Ella og kommunene tar i mot slikt avfall gratis. Miljøfarlig avfall ”forsvinner”

Over 50 000 tonn miljøfarlig avfall ”forsvinner” hvert år i Norge fordi det blir etterlatt i naturen eller håndtert feil. Miljøfarlige stoffer kan i tillegg til EE-avfall finnes bl.a. i maling, lim, oljeprodukter og plantevernmidler. Miljøfarlig avfall på avveie kan representere en alvorlig trussel for mennesker, dyr og natur. Det er dette Ella og Viktor forteller om på sine skolebesøk. Og kanskje vil elevene fortelle dette videre til sine foreldre? Hamos vil informere i god tid før Ella nærmer seg våre kommuner.


Side 4

NR. 1 - FEBRUAR 2005

Slik Slik er er ”nye” ”nye”Hamos Hamos forvaltning forvaltning

Hamos har endret sin organisasjon og skiftet navn til Hamos forvaltning IKS. Dette har sin Hamos har EU-regelverk. endret sin organisasjon ogsom skiftet navnviltilikke Hamos forvaltning IKS. Dette har sin årsak i bl.a. Symbolikken EU-regelverk. Men deg som kunde vil ikke dette få noen årsak i bl.a. Men for deg kunde dette få noen praktisk betydi vår nyefor logo praktisk betydning, bortsett at det nye navnet vil stå på fakturaen din. I forbindelse med navneendringen er HAMOS sin logo modernisert. ning, bortsett at det nye navnet vil stå på fakturaen din og at vi har endret vår logo. De som henspeiler på kretsløpet, henter avfallet hjemme hos deg er nå ansatt i et eget driftsselskap som utfører jobben på naturen og bevegelse. De som henter avfallet hjemme hos deg er nå ansatt i et eget driftsselskap som utfører jobben på oppdrag fra Hamos forvaltning. oppdrag fra Hamos forvaltning.

Forvaltning IKS

NÆRINGSLIV

PRIVATE HUSHOLDNINGER Dette er kommuner som tilhører Hamos: Hemne, Agdenes, Orkdal, Snillfjord, Skaun, Rindal.

Forvaltning IKS

Næringsliv i Sør-Trøndelag (unntatt Trondheim) og nordlige deler av Hedemark

Har du spørsmål om kildesortering, faktura, beholdere eller annet kontakter du Hamos forvaltning 72 48 37 00.

Er du næringsdrivende og ønsker å bestille konteiner eller andre tjenester, kontakt Retura ST. Også husstander kan leie container her. Tlf: 72 48 67 70, E-post: st-post@retura.no

Retura HK er et selskap eid av Hamos forvaltning og avfallsselskapet Kystmiljø. De sørger for innsamling av avfall, drift av gjenbrukstorg og lignende.

Avfallsselskapet Kystmiljø er eid av kommunene Hitra og Frøya.

Du som bor på Hitra eller Frøya kontakter Kystmiljø om du har spørsmål om avfall, 72 44 16 70.

Si din mening om Hamos og vinn gavekort! I de nærmeste dagene vil du kanskje bli oppringt av et meningsmålingsinstitutt som vil vite hva du mener om Hamos sine tjenester og tilbud. Vi ber deg om å ta deg noen minutter til å svare på spørsmålene. Vi jobber for å gi deg tjenester du er fornøyd med, så din mening er viktig for oss. Send inn og bli med i trekningen av 3 gavekort á kr 1500,-.

På en skala fra 1 til 5 - hvor 1 er svært misfornøyd og 5 er svært fornøyd. Hvor fornøyd er du med følgende forhold rundt renovasjonsordningen? Svært misfornøyd1_a 1_b

Agdenes Orkdal Skaun Hitra

2

3

4

Svært fornøyd

Oppsamlingssystemet for ditt daglige avfall? (både utvendig og innvendig i boligen). Hvor ofte avfallet blir hentet?

Feil på tømmekalender Det er oppdaget en feil på tømmekalenderen til Kystmiljø. Restavfall 26. mai skal være rute 9 (lys grå) og ikke rute 5 som kalenderen viser.

1_c

Gjenvinningsstasjon hvor du kan levere avfall som du ikke kaster i de vanlige dunkene? 1_d Sørvis fra HAMOS/KYSTMILJØ når du henvender deg til selskapet? 1_e Den generelle informasjonen vedrørende HAMOS/ KYSTMILJØ eller avfallsordningen 1_f Kostnadene forbundet med renovasjon der du bor? Prisen på tjenestene? 1_g Tilfredshet med renovatøren sitt arbeid vedhenting av avfall hjemme hos deg? 1_h Hvor lettvint det er å kunne levere miljøfarlig avfall? 1_i Kildesorteringen der du bor? 1_j

Surr med måte I strøk med sterk vind oppfordrer vi våre abonnenter å surre dunkene med måte. Ikke lag mange blåknuter da det blir vanskelig for våre renovatører å løsne dunkene.

Kundeforholdet ditt totalt sett med HAMOS/ KYSTMILJØ?

I hvilken grad mener du det stemmer at renovasjonsselskapet der du bor fremstår som moderne, kompetent, tilgjengelig, effektiv og troverdig? Angi på en skala fra 1 til 5 hvor 1 er at dette stemmer svært dårlig og 5 er at dette stemmer svært godt.

Hvilken kommune bor du i? Hemne Meldal Snillfjord Rindal Frøya

Retura ST betjener næringslivet. Firmaet er eid av Hamos, Kystmiljø, Fosen renovasjon, Envina og FIAS.

Stemmer svært dårlig 2_a

Moderne

2_b

Kompetent

2_c

Tilgjengelig

2_d

Effektiv

2_e

Troverdig

2

3

4

Stemmer svært godt

Ansvarlig utgiver av Grønt Blad: Hamos Forvaltning IKS Grønøra, 7300 Orkanger Tlf: 72 48 37 00 • Faks: 72 48 37 01 E-post: firmapost@hamos.no Internett: www.hamos.no Ansvarlig redaktør: Trygve Berdal Tekst: Jarle I. Olsen Layout: Dobbel J reklamebyrå Trykk: ST-Trykk AS

Alle personopplysninger blir behandlet konfidensielt av Sentio AS og det vil ikke bli foretatt noen form for kobling mellom personopplysninger og svar gitt i spørreundersøkelsen.

Svarfrist: 10. mars 2005 SVARSENDING Avtale nr. 613143/302

Navn: ....................................................................................................................................

Postnr/Sted: ..........................................................................................................................

SENTIO AS merket ligger i orginal størrelse Postterminalen N-7008 Trondheim NORGE

Adresse: .................................................................................................................................

Forvaltning IKS

Grønt blad nr 1 2005  
Grønt blad nr 1 2005  

Grønt blad nr 1 2005

Advertisement