Page 1

Tømmekalender 2011 Rute nr 83 SURNADAL - Eidet - Stangvik - Todalen

M

U

MARS

FEBRUAR

JANUAR T

O

T

F

L

52

S

U

1

2

5

8

9

6

M

T

O

T

F

L

S

U

1

2

3

4

5

6

9

7

8

9

10

11

12

13

10

M

T

O

T

F

L

S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

3

4

5

6

7

2

10

11

12

13

14

15 16

7

14

15

16

17

18

19

20

11

14

15

16

17

18

19

20

3

17

18

19

20

21

22 23

8

21

22

23

24

25

26

27

12

21

22

23

24

25

26

27

4

24

25

26

27

28

29 30

9

28

13

28

29

30

31

5

31 T

O

T

F

L

M

T

O

T

F

L

S

M

U

JUNI

MAI

APRIL 13

S

U

1

2

3

17

M

T

O

T

F

L

S

U

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

25

20

21

22

23

24

25

26

26

27

28

29

30

O

T

F

L

S

1

22

14

4

5

6

7

8

9

10

18

2

3

4

5

6

7

8

23

6

15

11

12

13

14

15

16

17

19

9

10

11

12

13

14

15

24

16

18

19

20

21

22

23

24

20

16

17

18

19

20

21

22

17

25

26

27

28

29

30

21

23

24

25

26

27

28

29

22

30

31

JULI U

AUGUST M

T

O

T

F

26

L

S

U

M

SEPTEMBER T

O

T

F

L

S

U

1

2

3

31

1

2

3

4

5

6

7

35

M

T

1

2

3

4

27

4

5

6

7

8

9

10

32

8

9

10

11

12

13

14

36

5

6

7

8

9

10

11

28

11

12

13

14

15

16

17

33

15

16

17

18

19

20

21

37

12

13

14

15

16

17

18

29

18

19

20

21

22

23

24

34

22

23

24

25

26

27

28

38

19

20

21

22

23

24

25

30

25

26

27

28

29

30

31

35

29

30

31

39

26

27

28

29

30

O

T

F

L

S

O

T

F

L

S

OKTOBER U

M

NOVEMBER

T

39

U

1

2

44

M

T

DESEMBER O

T

F

L

S

U

1

2

3

4

5

6

48

M

T

1

2

3

4

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

40

3

4

5

6

7

8

9

45

7

8

9

10

11

12

13

49

5

6

41

10

11

12

13

14

15

16

46

14

15

16

17

18

19

20

50

12

42

17

18

19

20

21

22

23

47

21

22

23

24

25

26

27

51

43

24

25

26

27

28

29

30

48

28

29

30

52

44

31

Tegnforklaring kalender

5

Dagene HAMOS henter restavfall hos deg er merket med grønt.

13

Dagene HAMOS henter papir/kartong hos deg er merket med blått.

27

Dagene HAMOS henter plastemballasje hos deg er merket med grått.

29

Dagene HAMOS henter både restavfall og papir/kartong er todelt i grønn og blå

27

Kjøreruter som er forskjøvet pga. helligdag er merket med rød ramme.

Åpningstider miljøstasjon Surnadal: April – sept.: Tirsdag og torsdag Uke 29 – 32: Tirsdag og torsdag Oktober – mars: Tirsdag

12 – 18 10 – 15 12 ­ 18

Vi hjelper deg med sorteringen på Surnadal miljøstasjon.

Informasjon om kildesortering –

snu kalenderen 


Velkommen!

ASBEST PÅ MILJØSTASJONEN

Viktig å huske ved håndtering av asbestholdig avfall Hva er asbest?

Surnadal kommune er medeier i HAMOS Forvaltning IKS fra 1. januar 2011. HAMOS tar nå seg av håndtering av avfall fra husholdninger og hytter på vegne av kommunen. Som abonnent hos HAMOS har du mulighet til å velge mellom en rekke forskjellige abonnementstyper. Vårt prissystem belønner den som skaper lite avfall og er flink til å sortere. Det er mulig å kutte renovasjonsavgiften hvis du deler avfallsdunk med naboen eller komposterer matavfallet. Beholderstørrelse Ett abonnement består av to behol­ dere. En for restavfall (tømmes hver 2. uke i vinterhalvåret og hver uke i sommerhalvåret) og en for papir og kartong (tømmes hver 4. uke).

Hvordan leverer jeg asbest? Eternittplater må pakkes i minimum to lag plast og legges på pall. Maks høyde pr palle er 50 cm.

Ring oss før du kommer ANBEFALT BEHOLDERSTØRRELSE Anbefalte beholderstørrelser basert på gjennomsnittlige avfallsmengder for norske husholdninger.

Forhåndsvarsle Hamos på telefon 800 41 888 før du drar på stasjonen med eternitt/asbest. Det er kun Orkdal, Hitra og Surnadal som har utstyr til lossing av paller. På andre torg må du sørge for dette selv.

Redusert: 80 liter RETURPUNKT

Du kan når som helst bytte beholder­ størrelse. Byttegebyret er på kr 250,­. Normal: 140 liter

Et normalabonnement er et sett med 140 litersdunker, men det er mulig­ heter for både redusert og utvidet beholderstørrelser. Til høyre ser du en oversikt over anbefalte beholder­ størrelser.

Asbest er en type fiber som tidligere er brukt i plater både på vegger og tak. Eternitt/asbest er ikke miljøskadelig, men håndteres likevel som farlig avfall. Dette er på grunn av at innånding av relativt små mengder asbeststøv har vist seg å føre til økt risiko for flere sykdommer, inklusive asbestose og kreft. Arbeidstilsynet setter strenge krav til arbeidsforhold knyttet til arbeid med asbest.

Utvidet: 240 liter

Valg av abonnement ved nabodeling Det kan være både praktisk og besparende å dele avfallsdunk med naboen. Finn først ditt og dine naboers behov. Alle i et nabosamarbeid må ha likt behov. HAMOS beregner størrelse på beholderne ut i fra det behovet du og dine naboer oppgir. HAMOS gjennomfører en kampanje i løpet av våren 2011 med gratis bytte av dunker. Det vil bli sendt ut egen informasjon om dette i løpet av mars.

Her finner du returpunkter i din kommune: Skei (Domus) Grimsmo (Amfi-senteret) Bøfjorden Bæverfjorden Todalen Kvanne Syltøran

Glass/metall Klær

4 4 4 4 4 4 4

Dette kan du levere til returpunktene På returpunktene leveres klart og farget glass (syltetøyglass, flasker o.l.) og metall­ emballasje (hermetikkbokser, påleggs­ emballasje av metall o.l.). Matrester skylles bort før levering. På mange returpunkt kan også brukbare klær leveres inn.

Forvaltning IKS Mer informasjon finner du på www.hamos.no eller ved å ta kontakt på gratis grønt nummer 815 41 888.

4 4

Grønøra, 7300 Orkanger Grønt nummer: 800 41 888 mail: firmapost@hamos.no www.hamos.no

83_surnadal_2011  

20 21 22 23 24 25 26 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23...

83_surnadal_2011  

20 21 22 23 24 25 26 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23...

Advertisement