Page 1

Tømmekalender 2012 Rute nr 81 surnadal - Nordsia Tellesbø - Åmot, sørsida Åmot - Skei, boligfelta på nedsida av Modalen, “Gammel-grytå”, Røtet

T

O

T

F

L

S

1

52

O

5

T

F

1

2

L

3

20

21

22

23

24 25

26

27 28M 29

9

27

28

29

T

F

M

T

O

17

18

19

20

4

23

24

25

5

30

31 O

M

26

T

L

S

U 18

M

T

F

L

S

U

1

2

3

4

5M

6

22

12

2

3

4

5

6

7

8

19

7

8

9

10

11

15

9

10

11

12

13

14

16

16

17

18

19

17

23

24

25

26

18

30 T

4

5

28

9

10

11

12

29

16

17

18

30

23

24

31

30

31 T

27

28

29

30

31

T

O

T

F

L

M

13

4

5

6

7

M

11

12

13

14

26

1

2M

3

8

9

10

M

15 16

17

23

24

15

16

17

18 19

20

20 21

22

21

22

23

24

25

27

25

18

19

20

21

22

27

28

29

22

28

29

30

31

26

25

26

27

28

29 30

O

T

F

L

S

U

6

7

25

S

14

M

M

September T

O

31

T

F

1

2

L

3

S

4

U

5

M

T

L

S

1

35

M

10 11

12

36

3

4

5

6

2

8

32

6

7

8

9

M

13 14

15

33

13

14

15

16

17

18

19

37

10

11

12

13

14

15

16

19

20

21

22

34

20

21

22

23

24 25M

26

38

17

18

19

20

21 22M

23

25

26

27 28M

29

35

27

28

29

30

31

39

24

25

26

27

28

29

30

O

T

F

S

O

T

F

O

T

F

L

S

November L

U

40

1

2

3

4

5

6M

7

44

41

8

9

10

11

12

13

42

15

16

17

18

43

22

23

24

25

44

29

30

31

M

T

L

S

U

1

2

3M

4

48

9

10

14

5

6

7

8

M

19 20

21

46

12

13

14

15

26

27

28

47

19

20

21

48

26

27

28

T

11

3

4

5

6

M

16 17

18

50

10

11

12

13

22

23

24

25

51

17

18

19

29

30

52

24

25

26

1

31

8

9

7

1M

2

8

9

M

14 15

16

20

21

22

23

27

28 29

M

30

Åpningstider miljøstasjon

Dagene HAMOS henter restavfall hos deg er merket med grønt.

13

Dagene HAMOS henter papir/kartong/ plast hos deg er merket med blått.

Tirsdag: Torsdag: Lørdag (partallsuker):

27

Kjøreruter som er forskjøvet pga. helligdag er merket med rød ramm e.

Sjekk www.hamos.no for endringer av åpningstider i forbindelse med helligdager.

Informasjon om kildesortering –

M

49

5

Dagene med lørdagsåpen miljøstasjon i din kommune er merk et med oransje og bokstaven M.

7

M

Desember

45

tegnforklaring kalender

3M

26

21

Oktober M

23 24

15

1 3

22

M

26

2

21

18

M

24

F

27

20

23

AuGust O

19

17

20

Juli T

16

11

Sertifikat nr. 1638

14

M

15

4

M

www.hamos.no

9 - 16 12 - 19 9 - 14

Lisensnr. 241 823

1

13

3

Juni

Mai

April

14

13

8

16

13

12

21 22

3

9 10

12

17

13 14

8

11

16

12

S

7

19

15

11

L

2

18

14

10

F

1 6

13

9

T

9

5

7

2

M

O

10

15

7

T

12

9

6

5

M

10 11

8

5

U

M

7

4

U

4

6

3

U

S

6

2

M

T

8

1

U

M

U

Dobbel J reklamebyrå Miljøtrykksak fra Trykkpartner Grytting AS.

M

U

Mars

Februar

Januar

Forvaltning IKS Grønøra, 7300 Orkanger Grønt nummer: 800 41 888 firmapost@hamos.no www.hamos.no


Værsågod,

her er din nye tømmekalender!

På miljøstasjonen

Forbered besøket på miljøstasjonen

Plast og papir blandes ikke

Gebyrfri levering: gjelder kun for hus­ holdninger og fritidsabonnenter. Dette for­ utsetter at du selv sorterer på miljø­stasjonen. Maksimalt 500kg /3m3 pr levering. Sorter på hengeren: Sorter avfallet samti­ dig som du laster det opp på tilhengeren. Da går det raskt å levere på riktig sted. Spør oss: Ta kontakt med betjeningen hvis du er i tvil om hvor du skal kaste avfallet.

Vi hjelper deg med sorteringen på Surnadal miljøstasjon. Returpunkt Her finner du returpunkter i din kommune:

– selv om det samles inn sammen Fra nyttår blir plastemballasjen og papiret samlet inn på samme dag for alle husstander i Surnadal kommune. Minst mulig kjøring er bra for miljøet, og derfor er det smartest å samle inn plast­sekkene sammen med papiret. Transporten går til Heggstadmoen på Heimdal, og plastsekkene blir plukket ut der. Sorteringsanlegget skiller også ut papir, papp og kartong hver for seg, slik at det kan sendes til gjenvinning og bli til nye produkter.

Glemmer du å sette fram dunken? Send en sms til 2105 med kodeord HAMOS <Rute­ nummer> og motta en påminnelse om å sette fram dunken og/eller plastsekken kvelden før tømming. Tjenesten koster kr. 2,- for hver mottatte melding.

Skei v/Domus Grimsmo v/Amfi Bøfjorden Bæverfjorden Todalen Kvanne Surnadal miljøstasjon, Syltøran

Glass/ Tekstiler metall

4 4 4 4 4 4

4 4

4

Dette kan du levere til returpunktene På returpunktene leveres klart og farget glass (syltetøyglass, flasker o.l.) og metall­ emballasje (hermetikkbokser, påleggs­ emballasje av metall o.l.). Matrester skylles bort før levering. På mange returpunkt kan også brukbare klær leveres inn.

Forvaltning IKS Grønøra, 7300 Orkanger Grønt nummer: 800 41 888 firmapost@hamos.no www.hamos.no

/81_surnadal_2012  

http://www.hamos.no/images/Tommekalendre/2012/81_surnadal_2012.pdf