Page 1

Tømmekalender 2012 Rute nr 72 rennebu - Skamfer bru - Ulsberg - Inset - kommunegrense Kvikne. Gisnås - Havdal - Berkåksmoen. Berkåk sentrum, langs E6 til kommunegrense nord

T

O

T

F

L

S

7

2

9

10

11

12

13

3

16

17

18

19

20 21

4

23

24

25

26

27

28 29

5

30

31 O

T

F

L

14 15

T

S

13

8

9

10

11

12

10

5

6

13

14

15

16

8

20

21

22

23

9

27

28

29

M

T

O

U

1

18

1

2

3

4

7

8

9

10

11

G

G

17 18

19

11

12

13

14

15

16 17

18

24

25

26

12

19

20

21

22

23

24

25

13

26

27

28

29

30 31G

T

O

T

F

Juni T

F

1

2

3

L

4

S

5

U 22

G

19

L

1

S

2

3

10

11 12

13

4

5

6

7

8

9

10

13 14

15

14

15

16

17

18

20

24

11

12

13

14

15

16

17

19

20

21

22

21

21

22

23

24

25 26

25

18

19

20

21

22 23

26

27 28

29

22

28

29

30

31

26

25

26

27

28

29

30

O

T

F

L

11

12

16

17

18

17

23

24

25

18

30

7

G

Juli

G

27

AuGust T

F

L

S

U

M

1

31

G

32

6

26

T

O

T

F

L

S

U

3

4

5

35

7

8

9

10

11

12

36

3

4

5

6

4

5

6

7

8

28

9

10

11

12

13

14

15

33

13

14

15

16

29

16

17

18

19

20 21G

22

34

20

21

22

30

23

24

25

26

27

28

29

35

27

28

31

30

31 O

T

F

L

S

G

1

2

3

4

41

8

9

10

11

42

15

16

17

43

22

23

24

44

29

30

31

5

6

T

7

44

G

12 13

14

45

5

6

18

19

20

21

46

12

25

26 27

47 48

G

28

tegnforklaring kalender

5

Dagene HAMOS henter restavfall hos deg er merket med grønt.

13

Dagene HAMOS henter papir/kartong/ plast hos deg er merket med blått.

27

Kjøreruter som er forskjøvet pga. helligdag er merket med rød ramm e.

Dagene med lørdagsåpent gjenbrukstorg i din kommune er merket med oransje og bokstaven G.

Informasjon om kildesortering –

S

1

G

17 18

19

37

10

11

12

13

23

24

25

26

38

17

18

19

29

30

31

39

24

25

O

T

F

November

40

T

2

3

M

M

1

2

U

24

September

27

Oktober

G

Sertifikat nr. 1638

10

6

G

7

G

2

8

9

G

14 15

16

20

21

22

23

26

27

28 29G

30

O

T

F

S

Desember L

S

1

2

3

7

8

9 10

13

14

15

16

19

20

21

22

23 24

26

27

28

29

30

U

M

T

4

48

G

11

49

3

4

5

6

17

18

50

10

11

12

51

17

18

52

24

25

1

31

G

25

L

1

2

7

G

8

9

13

14

15

16

19

20

26

27

G

21 22

23

28

29

30

Åpningstider gjenbrukstorg Rennebu: Torsdag 12 - 19 Lørdag 09 - 14 (oddetallsuker) Orkdal: Mandag - onsdag 08 - 16 Torsdag 08 - 19 Fredag 08 - 16 Lørdag 09 - 14 Sjekk www.hamos.no for endringer av åpningstider i forbindelse med helligdager.

www.hamos.no

Lisensnr. 241 823

6

M

9

9

3G

S G

8

16

T

L

7

5

M

F

20

4

U

T

8

3

O

O

G

2

T

T

23

15

M

M

19

14

U

U

7

G

Mai

April M

S

9

22

6

L

5

7

5

F

4

6

4

T

3

6

3

O

2

8

2

G

T

1

5

1

U

M

1

52

G

U

Dobbel J reklamebyrå Miljøtrykksak fra Trykkpartner Grytting AS.

M

U

Mars

Februar

Januar

Forvaltning IKS Grønøra, 7300 Orkanger Grønt nummer: 800 41 888 firmapost@hamos.no www.hamos.no


Værsågod,

her er din nye tømmekalender!

På Gjenbrukstorget

SORTERING PÅ 3 NIVÅ Avfallsinnsamlingen er en kombinasjon av hente- og bringeordning. Det vil si at noe av avfallet henter vi hjemme hos deg, resten bringer du til returpunkt og gjenbrukstorg/miljøstasjon.

1. Hjemme hos deg

Gebyrfri levering: gjelder kun for hus­ holdninger og fritidsabonnenter. Dette forutsetter at du selv sorterer på gjenbruks­ torget. Maksimalt 500kg /3m3 pr levering. Sorter på hengeren: Sorter avfallet samti­ dig som du laster det opp på tilhengeren. Da går det raskt å levere på riktig sted. Spør oss: Ta kontakt med betjeningen hvis du er i tvil om hvor du skal kaste avfallet.

Restavfall - grønt lokk (tømmes hver 2. uke) Dette er avfall som ikke leveres til retur­ punkter, gjenbrukstorg eller komposteres. Matavfall legges i gjenknyttede poser for å unngå søl og vond lukt fra restavfalls­ beholderen og renovasjonsbilen. papir og kartong - blått lokk (tømmes hver 4. uke) Aviser, ukeblad, bøker, tidsskrift, bølge­ papp, drikkekartong, pizzaesker m.m.

Forbered besøket på gjenbrukstorget

Vi hjelper deg med sorteringen på Rennebu gjenbrukstorg.

Returpunkt GLeMMeR Du å sette FRAM Dunken? Send en sms til 2105 med kodeord HAMOS <Rute-

nummer> og motta en påminnelse om å sette fram plastemballasje - legges i plastsekken dunken og/eller plastsekken kvelden før tømming. (hentes hver 4. uke sammen med Tjenesten koster kr. 2,- for hver mottatte melding. papir og kartong) I plastsekkene du har fått av HAMOS skal du kun legge emballasje av plast, slik som kanner, poser, flasker, beger, folie, isopor (EPS) o.l. Plasten skal ikke være tilgriset. En tommelfinger­ regel er at plasten skal være så ren at den ikke tiltrekker seg fugler, katter og andre dyr.

2. På returpunkt

Her finner du returpunkter i din kommune: Berkåk v/Coop Coop Nerskogen Nerskogen v/dammen Jøldalskrysset Voll v/Joker Coop Innset Havdal Rennebu gjenbrukstorg, Berkåksmoen

Glass/ Tekstiler metall

4 4 4 4 4 4 4

4

4

4

tekstiler Brukbare tekstiler i rengjort stand. Husk å pakke inn tekstilene i poser. Glass- og metallemballasje Hermetikkbokser og lignende, lettere metallemballasje, klart og farget glassemballasje. Skyll bort eventuelle matrester. Porselen, keramikk, ildfast glass o.l skal ikke leveres som glass­ og metallemballasje, men legges i restavfallet.

3. På gjenbrukstorget Gjenbrukstorget er et tilbud både til private abonnenter, hytteabonnenter og næringslivet. Her sorterer du avfallet selv i merkede konteinere.

Forvaltning IKS

Du kan leverer alle typer avfall. Unntaket er eksplosivt og radioaktivt avfall. Husk at du også kan levere EE­avfall til butikker som selger tilsvarende produkter.

Grønøra, 7300 Orkanger Grønt nummer: 800 41 888 firmapost@hamos.no www.hamos.no

/72_rennebu_2012  
/72_rennebu_2012  

http://www.hamos.no/images/Tommekalendre/2012/72_rennebu_2012.pdf

Advertisement