Page 1

Tømmekalender 2012 Rute nr 71 rennebu - Berkåksmoen - langs R700 til Flå - Gunnes - Grindal - Nerskogen - Hol - Stamnan. R700 Voll Tverdalen - Gorset.

T

O

T

F

L

S

1

52

T

O

5

T

F

1

2

L

3

20

21

22

23

24 25

26

27 28G 29

9

27

28

29

T

F

M

T

O

17

18

19

20

4

23

24

25

5

30

31 O

G

T

L

S

U 18

G

F

L

S

U

1

2

3

4

5G

6

22

12

3

4

5

6

7

8

7

8

9

10

11

15

9

10

11

12

13

14

16

16

17

18

19

17

23

24

25

26

18

30

4

5

28

9

10

11

12

29

16

17

18

30

23

24

31

30

31 T

26

27

28

29

30

31

T

O

T

F

L

M

13

4

5

6

7

G

11

12

13

14

26

1

2G

3

8

9

10

G

15 16

17

23

24

14

15

16

17

18 19

20

20 21

22

21

22

23

24

25

27

25

18

19

20

21

22

27

28

29

22

28

29

30

31

26

25

26

27

28

29 30

O

T

F

L

S

U

6

7

25

S

21

M

G

September T

O

31

T

F

1

2

L

3

S

4

U

5

M

T

L

S

1

35

G

10 11

12

36

3

4

5

6

2

8

32

6

7

8

9

G

13 14

15

33

13

14

15

16

17

18

19

37

10

11

12

13

14

15

16

19

20

21

22

34

20

21

22

23

24 25G

26

38

17

18

19

20

21 22G

23

25

26

27 28G

29

35

27

28

29

30

31

39

24

25

26

27

28

29

30

O

T

F

S

O

T

F

O

T

F

L

S

Oktober M

23 24

15

1 3

22

G

26

2

21

18

G

24

F

27

20

23

AuGust T

19

17

20

Juli O

16

11

Sertifikat nr. 1638

2

19

T

15

4

G

Juni T

14

M

3

November L

U

40

1

2

3

4

5

6G

7

44

41

8

9

10

11

12

13

42

15

16

17

18

43

22

23

24

25

44

29

30

31

M

T

3G

4

48

9

10

14

5

6

7

8

19 20

21

46

12

13

14

15

26

27

28

47

19

20

21

48

26

27

28

5 13

Dagene HAMOS henter papir/kartong/ plast hos deg er merket med blått.

27

Kjøreruter som er forskjøvet pga. helligdag er merket med rød ramm e.

Dagene med lørdagsåpent gjenbrukstorg i din kommune er merket med oransje og bokstaven G.

Informasjon om kildesortering –

U

2

G

Dagene HAMOS henter restavfall hos deg er merket med grønt.

S

1

45

tegnforklaring kalender

7

G

8

9

Desember L

M

T

11

49

3

4

5

6

G

16 17

18

50

10

11

12

13

22

23

24

25

51

17

18

19

29

30

52

24

25

26

1

31

7

1G

2

8

9

G

14 15

16

20

21

22

23

27

28 29

G

30

Åpningstider gjenbrukstorg Meldal: Onsdag 12 - 19 Lørdag 09 - 14 (partallsuker) Orkdal: Mandag - onsdag 08 - 16 Torsdag 08 - 19 Fredag 08 - 16 Lørdag 09 - 14 Sjekk www.hamos.no for endringer av åpningstider i forbindelse med helligdager.

www.hamos.no

Lisensnr. 241 823

1

13

3G

26

Mai

April

14

13

8

16

13

12

21 22

3

9 10

12

17

13 14

8

11

16

12

S

7

19

15

11

L

2

18

14

10

F

1 6

13

9

T

9

5

7

2

G

O

10

15

7

T

12

9

6

5

M

10 11

8

5

U

G

7

4

U

4

6

3

U

S

6

2

M

M

8

1

U

U

Dobbel J reklamebyrå Miljøtrykksak fra Trykkpartner Grytting AS.

M

U

Mars

Februar

Januar

Forvaltning IKS Grønøra, 7300 Orkanger Grønt nummer: 800 41 888 firmapost@hamos.no www.hamos.no


Værsågod,

her er din nye tømmekalender!

På Gjenbrukstorget

SORTERING PÅ 3 NIVÅ Avfallsinnsamlingen er en kombinasjon av hente- og bringeordning. Det vil si at noe av avfallet henter vi hjemme hos deg, resten bringer du til returpunkt og gjenbrukstorg/miljøstasjon.

1. Hjemme hos deg

Gebyrfri levering: gjelder kun for hus­ holdninger og fritidsabonnenter. Dette forutsetter at du selv sorterer på gjenbruks­ torget. Maksimalt 500kg /3m3 pr levering. Sorter på hengeren: Sorter avfallet samti­ dig som du laster det opp på tilhengeren. Da går det raskt å levere på riktig sted. Spør oss: Ta kontakt med betjeningen hvis du er i tvil om hvor du skal kaste avfallet.

Restavfall - grønt lokk (tømmes hver 2. uke) Dette er avfall som ikke leveres til retur­ punkter, gjenbrukstorg eller komposteres. Matavfall legges i gjenknyttede poser for å unngå søl og vond lukt fra restavfalls­ beholderen og renovasjonsbilen. papir og kartong - blått lokk (tømmes hver 4. uke) Aviser, ukeblad, bøker, tidsskrift, bølge­ papp, drikkekartong, pizzaesker m.m.

Forbered besøket på gjenbrukstorget

Vi hjelper deg med sorteringen på Meldal gjenbrukstorg. Operatør: Erik Haugerud

Returpunkt GLeMMeR Du å sette FRAM Dunken? Send en sms til 2105 med kodeord HAMOS <Rute-

nummer> og motta en påminnelse om å sette fram plastemballasje - legges i plastsekken dunken og/eller plastsekken kvelden før tømming. (hentes hver 4. uke sammen med Tjenesten koster kr. 2,- for hver mottatte melding. papir og kartong) I plastsekkene du har fått av HAMOS skal du kun legge emballasje av plast, slik som kanner, poser, flasker, beger, folie, isopor (EPS) o.l. Plasten skal ikke være tilgriset. En tommelfinger­ regel er at plasten skal være så ren at den ikke tiltrekker seg fugler, katter og andre dyr.

2. På returpunkt

Her finner du returpunkter i din kommune: Å v/Coop Marked Meldal v/Coop Marked Løkken v/trafo idrettsbygget Storås v/Coop Marked Bjørnli Frilsjøen v/osen Børtnet, Resdalen Meldal gjenbrukstorg, Rundmyra

Glass/ Tekstiler metall

4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4

4

4

tekstiler Brukbare tekstiler i rengjort stand. Husk å pakke inn tekstilene i poser. Glass- og metallemballasje Hermetikkbokser og lignende, lettere metallemballasje, klart og farget glassemballasje. Skyll bort eventuelle matrester. Porselen, keramikk, ildfast glass o.l skal ikke leveres som glass­ og metallemballasje, men legges i restavfallet.

3. På gjenbrukstorget Gjenbrukstorget er et tilbud både til private abonnenter, hytteabonnenter og næringslivet. Her sorterer du avfallet selv i merkede konteinere.

Forvaltning IKS

Du kan leverer alle typer avfall. Unntaket er eksplosivt og radioaktivt avfall. Husk at du også kan levere EE­avfall til butikker som selger tilsvarende produkter.

Grønøra, 7300 Orkanger Grønt nummer: 800 41 888 firmapost@hamos.no www.hamos.no

/71_meldal_2012  
/71_meldal_2012  

http://www.hamos.no/images/Tommekalendre/2012/71_meldal_2012.pdf

Advertisement