Page 1

Tømmekalender 2012 Rute nr 6 Skaun - Buvika til Melhus grense, øst for Vigda til Lerån, fra Gråbakkan og over Høgseth

T

O

T

F

L

S

7

2

9

10

11

12

13

3

16

17

18

19

20 21

4

23

24

25

26

27

28 29

5

30

31 O

T

F

L

14 15

T

S

13

8

9

10

11

12

10

5

6

13

14

15

16

8

20

21

22

23

9

27

28

29

M

T

O

U

1

18

S

1

2

3

4

7

8

9

10

11

G

17 18

19

11

12

13

14

15

24

25

26

12

19

20

21

13

26

27

T

G

G

16 17

18

22

23

24

25

28

29

30 31G

O

T

F

Juni T

F

1

2

3

L

4

S

5

U 22

G

19

L

1

S

2

3

9

10

11 12

13

4

5

6

7

8

9

10

13 14

15

14

15

16

17

18

20

24

11

12

13

14

15

16

17

19

20

21

22

21

21

22

23

24

25 26

25

18

19

20

21

22 23

26

27 28

29

22

28

29

30

31

26

25

26

27

28

29

30

O

T

F

L

10

11

12

16

17

18

17

23

24

25

18

30

7

G

Juli

G

27

AuGust T

F

L

S

U

M

1

31

G

32

6

26

T

O

T

F

L

S

U

3

4

5

35

7

8

9

10

11

12

36

3

4

5

6

4

5

6

7

8

28

9

10

11

12

13

14

15

33

13

14

15

16

29

16

17

18

19

20 21G

22

34

20

21

22

30

23

24

25

26

27

28

29

35

27

28

31

30

31 O

T

F

L

S

G

1

2

3

4

41

8

9

10

11

42

15

16

17

43

22

23

24

44

29

30

31

5

6

T

7

44

G

12 13

14

45

5

6

18

19

20

21

46

12

25

26 27

47 48

G

28

S

1

G

17 18

19

37

10

11

12

13

23

24

25

26

38

17

18

19

29

30

31

39

24

25

O

T

F

November

40

T

2

3

M

M

1

2

U

24

September

27

Oktober

G

Sertifikat nr. 1638

9

6

G

7

G

2

8

9

G

14 15

16

20

21

22

23

26

27

28 29G

30

O

T

F

S

Desember L

S

1

2

3

7

8

9 10

13

14

15

16

19

20

21

22

23 24

26

27

28

29

30

U

M

T

4

48

G

11

49

3

4

5

6

17

18

50

10

11

12

51

17

18

52

24

1

31

G

25

L

1

2

7

G

8

9

13

14

15

16

19

20

25 26*

27

G

21 22

23

28

29

30

* Restavfall hentes 3/1-2013. tegnforklaring kalender

5

Dagene HAMOS henter restavfall hos deg er merket med grønt.

13

Dagene HAMOS henter papir/kartong/ plast hos deg er merket med blått.

27

Kjøreruter som er forskjøvet pga. helligdag er merket med rød ramm e.

3G

Dagene med lørdagsåpent gjenbrukstorg i din kommune er merket med oransje og bokstaven G.

Informasjon om kildesortering –

Åpningstider gjenbrukstorg Skaun: Tirsdag 12 - 19 Fredag 09 - 16 Lørdag 09 - 14 (oddetallsuker) Orkdal: Mandag - onsdag 08 - 16 Torsdag 08 - 19 Fredag 08 - 16 Lørdag 09 - 14 Sjekk www.hamos.no for endringer av åpningstider i forbindelse med helligdager.

www.hamos.no

Lisensnr. 241 823

6

M

8

16

T

L

7

5

M

F

20

4

U

T

8

3

O

O

G

2

T

T

23

15

M

M

19

14

U

U

7

G

Mai

April M

S

9

22

6

L

5

7

5

F

4

6

4

T

3

6

3

O

2

8

2

G

T

1

5

1

U

M

1

52

G

U

Dobbel J reklamebyrå Miljøtrykksak fra Trykkpartner Grytting AS.

M

U

Mars

Februar

Januar

Forvaltning IKS Grønøra, 7300 Orkanger Grønt nummer: 800 41 888 firmapost@hamos.no www.hamos.no


Værsågod,

her er din nye tømmekalender!

På Gjenbrukstorget

SORTERING PÅ 3 NIVÅ Avfallsinnsamlingen er en kombinasjon av hente- og bringeordning. Det vil si at noe av avfallet henter vi hjemme hos deg, resten bringer du til returpunkt og gjenbrukstorg/miljøstasjon.

1. Hjemme hos deg

Gebyrfri levering: gjelder kun for hus­ holdninger. Dette forutsetter at du selv ­sorterer på gjenbrukstorget. Maksimalt 500kg /3m3 pr levering. Sorter på hengeren: Sorter avfallet samtidig som du laster det opp på tilhengeren. Da går det raskt å levere på riktig sted. Spør oss: Ta kontakt med betjeningen hvis du er i tvil om hvor du skal kaste avfallet.

Restavfall - grønt lokk (tømmes hver 2. uke) Dette er avfall som ikke leveres til returpunkter, gjenbrukstorg eller komposteres. Matavfall legges i gjenknyttede poser for å unngå søl og vond lukt fra restavfallsbeholderen og renovasjonsbilen. papir og kartong - blått lokk (tømmes hver 4. uke) Aviser, ukeblad, bøker, tidsskrift, bølgepapp, drikkekartong, pizzaesker m.m.

Forbered besøket på gjenbrukstorget

Vi hjelper deg med sorteringen på Skaun gjenbrukstorg. Operatør: John Henry Hammer

Returpunkt GLeMMeR Du å sette FRAM Dunken? Send en sms til 2105 med kodeord HAMOS <Rute-

nummer> og motta en påminnelse om å sette fram plastemballasje - legges i plastsekken dunken og/eller plastsekken kvelden før tømming. (hentes hver 4. uke sammen med Tjenesten koster kr. 2,- for hver mottatte melding. papir og kartong) I plastsekkene du har fått av HAMOS skal du kun legge emballasje av plast, slik som kanner, poser, flasker, beger, folie, isopor (EPS) o.l. Plasten skal ikke være tilgriset. En tommelfingerregel er at plasten skal være så ren at den ikke tiltrekker seg fugler, katter og andre dyr.

2. På returpunkt

Her finner du returpunkter i din kommune: P-plass v/avkjørsel Buvik skole Buvika v/Coop Prix Børsa v/Coop Prix Eggkleiva v/forsamlingshus Skaun v/Coop Skaun Viggja v/ Blikkenslagerverksted Skaun gjenbrukstorg, Børsa

Glass/ Tekstiler metall

4 4 4 4 4

4 4 4

4

4

4

tekstiler Brukbare tekstiler i rengjort stand. Husk å pakke inn tekstilene i poser. Glass- og metallemballasje Hermetikkbokser og lignende, lettere metallemballasje, klart og farget glassemballasje. Skyll bort eventuelle matrester. Porselen, keramikk, ildfast glass o.l skal ikke leveres som glass- og metallemballasje, men legges i restavfallet.

3. På gjenbrukstorget Gjenbrukstorget er et tilbud både til private abonnenter og næringslivet. Her sorterer du avfallet selv i merkede konteinere. Du kan leverer alle typer avfall. Unntaket er eksplosivt og radioaktivt avfall. Husk at du også kan levere EE-avfall til butikker som selger tilsvarende produkter.

Forvaltning IKS Grønøra, 7300 Orkanger Grønt nummer: 800 41 888 firmapost@hamos.no www.hamos.no

/6_skaun_2012  

http://www.hamos.no/images/Tommekalendre/2012/6_skaun_2012.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you