Page 1

Tømmekalender 2011 Rute nr 5 SKAUN - Buvika til Melhus grense, øst for Vigda til Lerånd, Høgseth

M

U

T

O

T

F

L

S

1

52

8

T

F

9

7

8

9

10

11

12

13

10

7

14

15

16

17

23

8

21

22

23

24

9

28

9

6

10

11

12

13

14

3

17

18

19

20

21 22

4

24

25

26

27

28

29 30

5

31 T

O

T

F

L

15 16

13

S

U

1

2G

3

17

8

9

T

O

T

T

O

14

15

16

17

25

26

27

12

21

22

23

24

13

28

29

30

31

M

T

O

T

L

S

U

1

22

29

30

O

T

F

S

7

G

T

O

T

F

L

S

U

1

2

3

4

5

6

7

35

32

8

9

10

11

12

13

14

36

5

6

8

9

10

28

11

12

13

14

15

16

17

33

15

16

17

18

29

18

19

20

21

22 23G

24

34

22

23

24

25

30

25

26

27

28

29

30

31

35

29

30

31

O

T

F

L

S

G

3

4

5

6

10

11

12

13

42

17

18

19

43

24

25

26

44

31

7

2

44

8

10 11

12

18

19

G

T

L

1

2

3

4

7

8

9

10

11

G

19 20

21

37

12

13

14

15

26

27

28

38

19

20

21

39

26

27

NOVEMBER

41

T

31

7

40

M

3

1G

G

SEPTEMBER

6

39

G

G

16 17

18

22

23

24

25

28

29

30

O

T

F

L

S

DESEMBER O

T

F

1

2

3

L

4

S

5

U

6

48

G

19

M

T

1

2

3

9 10

9

45

7

8

9

10

11 12

13

49

5

6

7

8

G

14 15

16

46

14

15

16

17

18

20

50

12

13

14

15

16

20

21

22

23

47

21

22

23

24

25 26

51

19

20

21

22

23 24

27

28 29

30

48

28

29

30

52

26

27

28

29

30

Tegnforklaring kalender Dagene HAMOS henter restavfall hos deg er merket med grønt. Dagene HAMOS henter papir/ kartong/plast hos deg er merket med blått. Kjøreruter som er forskjøvet pga. helligdag er merket med rød ramme. Dagene med lørdagsåpent gjenbrukstorg i din kommune er merket med oransje og bokstaven G.

G

5

28

6

G

M

4

27

31

U

3

26

5

T

2

29

30 M

1

27 28

4

M

S

26

22

OKTOBER

L

26

25

2

F

24 25

24

1

27

23

23

U

26

22

21

S

25

21

29 30

L

20

20

28

F

18 19

25

27

3

11

22

18

26

G

20

G

21

17

T

13

18 19

AUGUST M

12

20

16

JULI

11

19

24

27

10

17

23

26

9

16

22

25

8

15

21

17

7

14

12

G

6

13

11

20

5

15

10

19

4

13 14

9

18

3

9

20

14

2

8

17

13

1

7

15 16

12

S G

6

5

11

L

24

4

16

F

8

3

7

T

G

2

19

6

O

23

10

5

T

G

F

G

4

15

M

JUNI M

18

14

27

G

MAI

APRIL

13

U

6

2

5

S

5

7

U

L

4

6

U

O

3

5

M

T

2

4

G

M

1

5

3

G

U

2

1

U

MARS

FEBRUAR

JANUAR

G

27

4

G

11

17

18

G

25

31

Åpningstider gjenbrukstorg Skaun: Tirsdag 12 ­ 19 Fredag 09 ­ 16 Lørdag 09 ­ 14 (oddetallsuker) Orkdal: Mandag ­ onsdag 08 ­ 16 Torsdag 08 ­ 19 Fredag 08 ­ 16 Lørdag 09 ­ 14

Vi hjelper deg med sorteringen på Skaun gjenbrukstorg. Operatør: John Henry Hammer

Informasjon om kildesortering –

snu kalenderen 


Værsågod,

her er din nye tømmekalender!

PÅ GJENBRUKSTORGET

Viktig å huske ved håndtering av asbestholdig avfall Hva er asbest? Asbest er en type fiber som tidligere er brukt i plater både på vegger og tak. Eternitt/asbest er ikke miljøskadelig, men håndteres likevel som farlig avfall. Dette er på grunn av at innånding av relativt små mengder asbeststøv har vist seg å føre til økt risiko for flere sykdommer, inklusive asbestose og kreft. Arbeidstilsynet setter strenge krav til arbeidsforhold knyttet til arbeid med asbest.

FORTSETT OG SORTER PLAST OG PAPIR

Plast og papir blandes ikke

Hvordan leverer jeg asbest? Eternittplater må pakkes i minimum to lag plast og legges på pall. Maks høyde pr palle er 50 cm.

Ring oss før du kommer Forhåndsvarsle Hamos på telefon 800 41 888 før du drar på stasjonen med eternitt/asbest. Det er kun Orkdal, Hitra og Surnadal som har utstyr til lossing av paller. På andre torg må du sørge for dette selv.

RETURPUNKT Her finner du returpunkter i din kommune:

– selv om det samles inn sammen Minst mulig kjøring er bra for miljøet. Det er derfor det er smartest å samle inn plastsekkene samtidig med papiret. Transporten går til Heggstadmoen på Heimdal, og plastsekkene blir plukket ut der. Sorteringsanlegget skiller ut papir, papp og kartong hver for seg, slik at det kan sendes til gjenvinning og bli til nye produkter. Hva inngår i plastsorteringen? Plastemballasje som plastflasker og plastkanner, plastfolie og plastposer, plastbegre og plastbokser, potetgull­ poser, blomsterpotter. Farlig emballasje Ting som ikke skal leveres inn er: for­ urenset plast (matrester og lignende), farlig avfall, plast som ikke er emballasje og emballasje som er merket “Ekstremt brannfarlig, “oksiderende”,“meget giftig”, “giftig” og “eksplosiv”.

Rengjøring av avfallet Skyll emballasjen i kaldt vann ­ fjern eventuelle matrester Plastretursekken Legg plastemballasjen (tørr og tom) løst i plastretursekken. Knyt sekken og sett den ut til henting på tømmedag for papir og plast. Er plastsekken bare halvfull på tømmedagen? Husk at det ikke er nød­ vendig å levere plastsekken før den er fylt opp.

Vil du vite mer om kildesortering? Velkommen til hamos.no!

P-plass v/avkjørsel skole i Buvik Prix Buvika Orkla S-lag, Børsa Eggkleiva v/forsamlingshus Skaun S-lag, Skaun Gjenbrukstorg Børsa Viggja v/gamle S-laget

Glass/metall Klær

4

4

4 4 4 4 4 4

4 4

4

Dette kan du levere til returpunktene På returpunktene leveres klart og farget glass (syltetøyglass, flasker o.l.) og metall­ emballasje (hermetikkbokser, påleggs­ emballasje av metall o.l.). Matrester skylles bort før levering. På mange returpunkt kan også brukbare klær leveres inn.

Forvaltning IKS Grønøra, 7300 Orkanger Grønt nummer: 800 41 888 mail: firmapost@hamos.no www.hamos.no

/5_skaun  

http://hamos.no/images/Tommekalendre/2011/skaun/5_skaun.pdf

/5_skaun  

http://hamos.no/images/Tommekalendre/2011/skaun/5_skaun.pdf

Advertisement