Page 1

Tømmekalender 2012 Rute nr 29 snillfjord - Sunde, Vågan, Hemnskjel, Kongensvoll

T

O

T

F

L

S

7

2

9

10

11

12

13

3

16

17

18

19

20 21

4

23

24

25

26

27

28 29

5

30

31 O

T

F

L

14 15

T

S

13

8

9

10

11

12

10

5

6

13

14

15

16

8

20

21

22

23

9

27

28

29

M

T

O

U

1

18

1

2

3

4

7

8

9

10

11

G

G

17 18

19

11

12

13

14

15

16 17

18

24

25

26

12

19

20

21

22

23

24

25

13

26

27

28

29

30 31G

T

O

T

F

Juni T

F

1

2

3

L

4

S

5

U 22

G

19

L

1

S

2

3

10

11 12

13

4

5

6

7

8

9

10

13 14

15

14

15

16

17

18

20

24

11

12

13

14

15

16

17

19

20

21

22

21

21

22

23

24

25 26

25

18

19

20

21

22 23

26

27 28

29

22

28

29

30

31

26

25

26

27

28

29

30

O

T

F

L

11

12

16

17

18

17

23

24

25

18

30

7

G

Juli

G

27

AuGust T

F

L

S

U

M

1

31

G

32

6

26

T

O

T

F

L

S

U

3

4

5

35

7

8

9

10

11

12

36

3

4

5

6

4

5

6

7

8

28

9

10

11

12

13

14

15

33

13

14

15

16

29

16

17

18

19

20 21G

22

34

20

21

22

30

23

24

25

26

27

28

29

35

27

28

31

30

31 O

T

F

L

S

G

1

2

3

4

41

8

9

10

11

42

15

16

17

43

22

23

24

44

29

30

31

5

6

T

7

44

G

12 13

14

45

5

6

18

19

20

21

46

12

25

26 27

47 48

G

28

tegnforklaring kalender

5

Dagene HAMOS henter restavfall hos deg er merket med grønt.

13

Dagene HAMOS henter papir/kartong/ plast hos deg er merket med blått.

27

Kjøreruter som er forskjøvet pga. helligdag er merket med rød ramm e.

Dagene med lørdagsåpent gjenbrukstorg i din kommune er merket med oransje og bokstaven G.

Informasjon om kildesortering –

S

1

G

17 18

19

37

10

11

12

13

23

24

25

26

38

17

18

19

29

30

31

39

24

25

O

T

F

November

40

T

2

3

M

M

1

2

U

24

September

27

Oktober

G

Sertifikat nr. 1638

10

6

G

7

G

2

8

9

G

14 15

16

20

21

22

23

26

27

28 29G

30

O

T

F

S

Desember L

S

1

2

3

7

8

9 10

13

14

15

16

19

20

21

22

23 24

26

27

28

29

30

U

M

T

4

48

G

11

49

3

4

5

6

17

18

50

10

11

12

51

17

18

52

24

25

1

31

G

25

L

1

2

7

G

8

9

13

14

15

16

19

20

26

27

G

21 22

23

28

29

30

Åpningstider gjenbrukstorg Snillfjord: Mandag 12 – 19 Lørdag (Oddetallsuker) 09 – 14 Orkdal: Mandag - onsdag 08 - 16 Torsdag 08 - 19 Fredag 08 - 16 Lørdag 09 - 14 Sjekk www.hamos.no for endringer av åpningstider i forbindelse med helligdager.

www.hamos.no

Lisensnr. 241 823

6

M

9

9

3G

S G

8

16

T

L

7

5

M

F

20

4

U

T

8

3

O

O

G

2

T

T

23

15

M

M

19

14

U

U

7

G

Mai

April M

S

9

22

6

L

5

7

5

F

4

6

4

T

3

6

3

O

2

8

2

G

T

1

5

1

U

M

1

52

G

U

Dobbel J reklamebyrå Miljøtrykksak fra Trykkpartner Grytting AS.

M

U

Mars

Februar

Januar

Forvaltning IKS Grønøra, 7300 Orkanger Grønt nummer: 800 41 888 firmapost@hamos.no www.hamos.no

/29_snillfjord_2012  

http://www.hamos.no/images/Tommekalendre/2012/29_snillfjord_2012.pdf

/29_snillfjord_2012  

http://www.hamos.no/images/Tommekalendre/2012/29_snillfjord_2012.pdf

Advertisement