Page 1

Tømmekalender 2011

Endring på tømmetider Merk deg at noen av dine vante tømmetider er endret fra i fjor.

Rute nr 20 AGDENES - Leksa

M

U

T

O

T

F

L

S

52

7

U

M

T

F

3

7

8

9

10

7

14

15

16

22

23

8

9

6

16

5

3

4

5

6

2

10

11

12

13

14 15

3

17

18

19

20

21

22 23

8

21

4

24

25

26

27

28 29G 30

9

28

5

31 T

O

T

F

L

4

S

5

U

6

L

1

13

S

2

U

3

17

G

O

T

F

2

3

7

8

9

10

11

14

15

16

12

21

22

13

28

M

13

10

17

18

19

20

24

25 26

27

T

1

11 12

G

M

9

G

17

18

19

20

23

24

25 26

27

29

30

31

M

T

O

T

F

L

S

U

T

O

T

F

S

1

22

G

3

4G

5

10

11

12

5

6

7

8

9

10

2

3

4

5

6

7

8

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

19

9

10

11

12

13

14

13

14

15

16

16

18

19

20

21

22

23

24

20

16

17

18

19

17

25

26

27

28

29

30

21

23

24

25

26

22

30

31

T

F

L

1

26 27

4

5

6

7

28

11

12

13

14

29

18

19

20

30

25

26

S

2

8

U

G

3

9

G

20 21

22

25

20

21

22

23

27

28

29

26

27

28

29

30

M

M

O

T

T

O

T

F

31

1

2

3

4

L

5

26

S

6

U

7

M

T

F

L

S

35

1

2

3

9 10

4

9

10

11

12 13

14

36

5

6

7

8

15 16

17

33

15

16

17

18

19

20

21

37

12

13

14

15

16

17

18

21

22

23

24

34

22

23

24

25

26 27G

28

38

19

20

21

22

23 24G

25

27

28

29 30G

31

35

29

30

31

39

26

27

28

29

30

O

T

F

S

O

T

F

L

1

U

2

44

G

M

T

G

T

F

L

U

2

3

4

5G

6

48

12

4

5

6

7

8

9

7

8

9

10

11

10

11

12

13

14

15

14

15

16

17

42

17

18

19

20

24

43

24

25

26

27

44

31

16

46

G

21 22

23

47

21

22

23

28

29

30

48

28

29

30

Dagene HAMOS henter restavfall hos deg er merket med grønt. Dagene HAMOS henter papir/ kartong/plast hos deg er merket med blått. Kjøreruter som er forskjøvet pga. helligdag er merket med rød ramme. Dagene med lørdagsåpent gjenbrukstorg i din kommune er merket med oransje og bokstaven G.

S

1

3

Tegnforklaring kalender

G

11

DESEMBER O

41

3G

25

8

45

27

24

32

40

13

19

10

39

5

17 18

SEPTEMBER

NOVEMBER

T

G

G

OKTOBER U

15

24

AUGUST

L

2

4

O

G

1

15

T

6 13

23

M

5

11 12

18

U

4

S G

14

JULI

L

JUNI

MAI

APRIL M

O

2

2

G

T

1

1

1

U

MARS

FEBRUAR

JANUAR

M

T

L

S

1

2

3G

4

9

10

11

13

49

5

6

7

8

G

18 19

20

50

12

13

14

15

25

26

27

51

19

20

21

52

26

27

28

G

16 17

18

22

23

24

25

29

30 31

G

Åpningstider gjenbrukstorg Agdenes: Orkdal:

Mandag Lørdag (partallsuker) Mandag ­ onsdag Torsdag Fredag Lørdag

12 – 19 09 ­ 14 08 ­ 16 08 ­ 19 08 ­ 16 09 ­ 14

Vi hjelper deg med sorteringen på Agdenes gjenbrukstorg. Operatør: John Henry Hammer

Informasjon om kildesortering –

snu kalenderen 


Værsågod,

her er din nye tømmekalender!

PÅ GJENBRUKSTORGET

Viktig å huske ved håndtering av asbestholdig avfall Hva er asbest? Asbest er en type fiber som tidligere er brukt i plater både på vegger og tak. Eternitt/asbest er ikke miljøskadelig, men håndteres likevel som farlig avfall. Dette er på grunn av at innånding av relativt små mengder asbeststøv har vist seg å føre til økt risiko for flere sykdommer, inklusive asbestose og kreft. Arbeidstilsynet setter strenge krav til arbeidsforhold knyttet til arbeid med asbest.

FORTSETT OG SORTER PLAST OG PAPIR

Plast og papir blandes ikke

Hvordan leverer jeg asbest? Eternittplater må pakkes i minimum to lag plast og legges på pall. Maks høyde pr palle er 50 cm.

Ring oss før du kommer Forhåndsvarsle Hamos på telefon 800 41 888 før du drar på stasjonen med eternitt/asbest. Det er kun Orkdal, Hitra og Surnadal som har utstyr til lossing av paller. På andre torg må du sørge for dette selv.

RETURPUNKT Her finner du returpunkter i din kommune:

– selv om det samles inn sammen Minst mulig kjøring er bra for miljøet. Det er derfor det er smartest å samle inn plastsekkene samtidig med papiret. Transporten går til Heggstadmoen på Heimdal, og plastsekkene blir plukket ut der. Sorteringsanlegget skiller ut papir, papp og kartong hver for seg, slik at det kan sendes til gjenvinning og bli til nye produkter. Hva inngår i plastsorteringen? Plastemballasje som plastflasker og plastkanner, plastfolie og plastposer, plastbegre og plastbokser, potetgull­ poser, blomsterpotter. Farlig emballasje Ting som ikke skal leveres inn er: for­ urenset plast (matrester og lignende), farlig avfall, plast som ikke er emballasje og emballasje som er merket “Ekstremt brannfarlig, “oksiderende”,“meget giftig”, “giftig” og “eksplosiv”.

Coop Lensvik Coop Mølnbukt Selva Senter Gjenbrukstorg

Glass/metall Klær

4 4 4 4

Dette kan du levere til returpunktene På returpunktene leveres klart og farget glass (syltetøyglass, flasker o.l.) og metall­ emballasje (hermetikkbokser, påleggs­ emballasje av metall o.l.). Matrester skylles bort før levering. På mange returpunkt kan også brukbare klær leveres inn.

Rengjøring av avfallet Skyll emballasjen i kaldt vann ­ fjern eventuelle matrester Plastretursekken Legg plastemballasjen (tørr og tom) løst i plastretursekken. Knyt sekken og sett den ut til henting på tømmedag for papir og plast. Er plastsekken bare halvfull på tømmedagen? Husk at det ikke er nød­ vendig å levere plastsekken før den er fylt opp.

Vil du vite mer om kildesortering? Velkommen til hamos.no!

4

Forvaltning IKS Grønøra, 7300 Orkanger Grønt nummer: 800 41 888 mail: firmapost@hamos.no www.hamos.no

20_agdenes_2011  
20_agdenes_2011  

26 27 28 29 30 8 9 10 11 12 13 G 14 27 28 29 30 28 29 30 31 MAI APRIL 16 17 18 19 20 21 G 22 21 22 23 24 25 26 G 27 11 12 13 14 15 16 G 17 2...

Advertisement