Page 1

Tømmekalender 2012 Rute nr 17 agdenes - Råbygda vest for Fv 710, Geitastrand, Ingdal, Tøndel til og med Berganesset

T

O

T

F

L

S

1

52

T

O

5

T

F

1

2

L

3

20

21

22

23

24 25

26

27 28g 29

9

27

28

29

T

F

M

T

O

17

18

19

20

4

23

24

25

5

30

31 O

g

26

T

L

S

U 18

g

T

F

L

S

U

1

2

3

4

5g

6

22

12

2

3

4

5

6

7

8

19

7

8

9

10

11

15

9

10

11

12

13

14

16

16

17

18

19

17

23

24

25

26

18

30 T

4

5

28

9

10

11

12

29

16

17

18

30

23

24

31

30

31 T

26

27

28

29

30

31

T

O

T

F

L

M

13

4

5

6

7

g

11

12

13

14

26

1

2g

3

8

9

10

g

15 16

17

23

24

14

15

16

17

18 19

20

20 21

22

21

22

23

24

25

27

25

18

19

20

21

22

27

28

29

22

28

29

30

31

26

25

26

27

28

29 30

O

T

F

L

S

U

6

7

25

S

21

M

g

September T

O

31

T

F

1

2

L

3

S

4

U

5

M

T

L

S

1

35

g

10 11

12

36

3

4

5

6

2

8

32

6

7

8

9

g

13 14

15

33

13

14

15

16

17

18

19

37

10

11

12

13

14

15

16

19

20

21

22

34

20

21

22

23

24 25g

26

38

17

18

19

20

21 22g

23

25

26

27 28g

29

35

27

28

29

30

31

39

24

25

26

27

28

29

30

O

T

F

S

O

T

F

O

T

F

L

S

Oktober M

23 24

15

1 3

22

g

26

2

21

18

g

24

F

27

20

23

AuGust O

19

17

20

Juli T

16

11

Sertifikat nr. 1638

14

M

15

4

g

November L

U

40

1

2

3

4

5

6g

7

44

41

8

9

10

11

12

13

42

15

16

17

18

43

22

23

24

25

44

29

30

31

M

T

7

g

8

9

Desember L

S

U

1

2

3g

4

48

9

10

14

45

5

6

7

8

g

19 20

21

46

12

13

14

15

26

27

28

47

19

20

21

48

26

27

28

M

T

11

49

3

4

5

6

g

16 17

18

50

10

11

12

13

22

23

24

25

51

17

18

19

29

30

52

24

25 26*

1

31

7

1g

2

8

9

g

14 15

16

20

21

22

23

27

28 29

g

30

* Avfallet hentes 4/1-2013.

tegnforklaring kalender

5

Dagene HAMOS henter restavfall hos deg er merket med grønt.

13

Dagene HAMOS henter papir/kartong/ plast hos deg er merket med blått.

27

Kjøreruter som er forskjøvet pga. helligdag er merket med rød ramm e.

3g

Dagene med lørdagsåpent gjenbrukstorg i din kommune er merket med oransje og bokstaven G.

Informasjon om kildesortering –

Åpningstider gjenbrukstorg Agdenes: Mandag Lørdag (partallsuker) Orkdal: Mandag - onsdag Torsdag Fredag Lørdag

12 – 19 09 - 14 08 - 16 08 - 19 08 - 16 09 - 14

Sjekk www.hamos.no for endringer av åpningstider i forbindelse med helligdager.

www.hamos.no

Lisensnr. 241 823

1

13

3

Juni

Mai

April

14

13

8

16

13

12

21 22

3

9 10

12

17

13 14

8

11

16

12

S

7

19

15

11

L

2

18

14

10

F

1 6

13

9

T

9

5

7

2

g

O

10

15

7

T

12

9

6

5

M

10 11

8

5

U

g

7

4

U

4

6

3

U

S

6

2

M

M

8

1

U

U

Dobbel J reklamebyrå Miljøtrykksak fra Trykkpartner Grytting AS.

M

U

Mars

Februar

Januar

Forvaltning IKS grønøra, 7300 Orkanger grønt nummer: 800 41 888 firmapost@hamos.no www.hamos.no

/17_agdenes_2012  
/17_agdenes_2012  

http://hamos.no/ja/images/Tommekalendre/2012/17_agdenes_2012.pdf

Advertisement