Page 1

Tømmekalender 2012 Rute nr 13 oRKDAL - Gjølmesliene, Hemneveien, Gjønnesen, Ustjåren, Råbygda, Grønøra, Bårdshaug Vest

T

O

T

F

L

S

1

52

T

O

5

T

F

1

2

L

3

S

U

4

5

M

6

7

8

9

10 11

12

7

13

14

15

16

17 18

19

22

8

20

21

22

23

24 25

26

26

27 28M 29

9

27

28

29

T

F

M

T

O

2

3

4

5

2

9

10

11

3

16

17

4

23

24

5

30

31

6

7

8

12

13 14

15

18

19

20 21

25

O

M M M

M M M

T

L

S

18

7

8

19

T

F

1

2

3

7

8

9

10

L

4

S

5M

17

18

19

20 21

22

21

22

23

24

25 26

27

17

23

24

25

26

27 28

29

22

28

29

30

31

18

30

28

9

10

11

29

16

17

30

23

24

31

30

31

6

7

8

12

M

M M

13 14

18

19

25

M

T

O

M

T

O

31

T

F

1

2

L

3

S

5

7

8

9

10 11

12

15

33

13

14

15

16

M

17 18

20 21M

22

34

20

21

22

23

24 25M

26

27 28M

29

35

27

28

29

30

31

T

F

S

O

T

F

M

40

1

2

3

4

41

8

9

10

11

42

15

16

17

43

22

23

24

44

29

30

31

5

6M

M

T

7

44

12 13

14

45

5

6

18

19 20

21

46

12

25

26 27

28

47 48

M M M

20

21

22

23 24

25

13

26

27

28

29

30 31M

T

O

T

F

M

M

L

S

1

2M

3

8

9

10

14

15 16

17

20

21

22 23

24

27

28

29 30

O

T

F

M M M M

M

T

L

S

1

2

8

9

M

M

35 36

3

4

5

6

19

37

10

11

12

13

14 15

16

26

38

17

18

19

20

21 22M

23

39

24

25

26

27

28 29M

30

O

T

F

S

November U

19

U

4

M

6

L

12

M

September

32

Oktober U

M

AuGust

5

18

M

Sertifikat nr. 1638

16

4

16 17

26

20

3

15

25

18 19

2

14

26

17

27

13

19

16

1

12

18

15

M

11

25

14

21

26

11

13

15

U

9 10

12

13 14

S

8

11

12

L

7

7

11

F

6

6

10

T

5

5

9

O

M

10

4

16

T

4

24

20

M

3

13

5

U

S

2

11 12

4

Juli

L

1

23

3

M

F

22

2

M

T

6

15

M

O

9

U

14

M

T

7

M

Desember L

1

2

7

8

13

14

19

20

26

27

S

3M

U

M

T

4

48

9 10

11

49

3

4

5

6

15

16 17

18

50

10

11

12

21

22

23 24

25

51

17

18

28

29

30

52

24

1

31

M M M

L

1M

2

8

9

13

14 15

16

19

20

21 22

23

25 26*

27

28 29

30

7

M M M M

* Avfallet hentes 2/1-2013.

tegnforklaring kalender

5

Dagene HAMOS henter restavfall hos deg er merket med grønt.

13

Dagene HAMOS henter papir/kartong/ plast hos deg er merket med blått.

3M

Dagene med lørdagsåpen miljøstasjon i din kommune er merk et med oransje og bokstaven M.

Informasjon om kildesortering –

Åpningstider Orkdal miljøstasjon

Mandag - onsdag Torsdag Fredag Lørdag

08 - 16 08 - 19 08 - 16 09 - 14

Sjekk www.hamos.no for endringer av åpningstider i forbindelse med helligdager.

www.hamos.no

Lisensnr. 241 823

1

13

6

U

M

Juni

Mai

April M

M

6

1

U

U

Dobbel J reklamebyrå Miljøtrykksak fra Trykkpartner Grytting AS.

M

U

Mars

Februar

Januar

Forvaltning IKS Grønøra, 7300 Orkanger Grønt nummer: 800 41 888 firmapost@hamos.no www.hamos.no


Værsågod,

her er din nye tømmekalender!

På miljøstasjonen

SORTERING PÅ 3 NIVÅ Avfallsinnsamlingen er en kombinasjon av hente- og bringeordning. Det vil si at noe av avfallet henter vi hjemme hos deg, resten bringer du til returpunkt og miljøstasjon.

1. Hjemme hos deg

Gebyrfri levering: gjelder kun for hus­ holdninger. Dette forutsetter at du selv sorterer på miljø­stasjonen. Maksimalt 500kg/­ 3m3 pr levering. Sorter på hengeren: Sorter avfallet samti­ dig som du laster det opp på tilhengeren. Da går det raskt å levere på riktig sted. Spør oss: Ta kontakt med betjeningen hvis du er i tvil om hvor du skal kaste avfallet.

Restavfall - grønt lokk (tømmes hver 2. uke) Dette er avfall som ikke leveres til retur­ punkter, gjenbrukstorg eller komposteres. Matavfall legges i gjenknyttede poser for å unngå søl og vond lukt fra restavfalls­ beholderen og renovasjonsbilen. papir og kartong - blått lokk (tømmes hver 4. uke) Aviser, ukeblad, bøker, tidsskrift, bølge­ papp, drikkekartong, pizzaesker m.m.

Forbered besøket på miljøstasjonen

Vi hjelper deg med sorteringen på Orkdal miljøstasjon. Operatør: Svend Rune Paulsen

Returpunkt GlemmeR Du å sette FRam Dunken? Send en sms til 2105 med kodeord HAMOS <Rute-

nummer> og motta en påminnelse om å sette fram plastemballasje - legges i plastsekken dunken og/eller plastsekken kvelden før tømming. (hentes hver 4. uke sammen med Tjenesten koster kr. 2,- for hver mottatte melding. papir og kartong) I plastsekkene du har fått av HAMOS skal du kun legge emballasje av plast, slik som kanner, poser, flasker, beger, folie, isopor (EPS) o.l. Plasten skal ikke være tilgriset. En tommelfinger­ regel er at plasten skal være så ren at den ikke tiltrekker seg fugler, katter og andre dyr.

2. På returpunkt tekstiler Brukbare tekstiler i rengjort stand. Husk å pakke inn tekstilene i poser.

Her finner du returpunkter i din kommune: Orkanger v/Amfi Orkanger v/OTI Orkanger v/Coop Prix Fannrem v/Coop Prix Orkanger v/Rema 1000 Svorkmo v/Joker Hoston v/badeplass Stokkhaugen v/nedlagt butikk Vormstad v/Bunnpris Orkdal miljøstasjon, Grønøra

Glass/ Tekstiler metall

4 4 4 4 4 4 4

4 4

3. På miljøstasjonen

Du kan leverer alle typer avfall. Unntaket er eksplosivt og radioaktivt avfall. Husk at du også kan levere EE­avfall til butikker som selger tilsvarende produkter.

4 4

4

Glass- og metallemballasje Hermetikkbokser og lignende, lettere metallemballasje, klart og farget glassemballasje. Skyll bort eventuelle matrester. Porselen, keramikk, ildfast glass o.l skal ikke leveres som glass­ og metallemballasje, men legges i restavfallet.

Miljøstasjonen er et tilbud både til private abonnenter og næringslivet. Her sorterer du avfallet selv i merkede konteinere.

4

Forvaltning IKS Grønøra, 7300 Orkanger Grønt nummer: 800 41 888 firmapost@hamos.no www.hamos.no

4 4

/13_orkdal_2012  
/13_orkdal_2012  

http://www.hamos.no/images/Tommekalendre/2012/13_orkdal_2012.pdf

Advertisement