Page 1

Mensen maken het moment. De omgeving schept de randvoorwaarde.

Kroonenberg Groep streeft naar het

Onze kernactiviteiten vastgoedbeleggingen

leveren van toegevoegde waarde aan de

en projectontwikkeling zijn flexibel en

kwaliteit van winkelen, werken en wonen.

doelgericht inzetbaar, dankzij onze

We stemmen functionaliteit en architec-

compacte organisatie en onze expertise.

tuur af op de lokale situatie. Waarbij we

Besluitvaardigheid, fi nanciĂŤle daadkracht

werken en winkelen combineren met

en creativiteit kenmerken het handelen

representativiteit, bereikbaarheid en een

van Kroonenberg Groep. Onze strategie

goed voorzieningenniveau. Economische

is om door aankoop van individueel

aspecten worden ingebed in de bestaande

vastgoed, overname van bestaande

infrastructuur en mede afgestemd op de

portefeuilles, of het nemen van grond-

wensen van de gebruikers.

posities, onze groei zeker te stellen.

REAL ESTATE INVESTMENT & DEVELOPMENT

Postbus 7538 1118 ZG Schiphol Tel. 020 5 788 788 Fax 020 6 750 430 info@kroonenberg.nl www.kroonenberg.nl


$EBIJOUTERIEDOZENVAN7INDROSEZIJNVANEEN BIJZONDERESCHOONHEID

*HOGHUODQGSOHLQ_/;$PVWHUGDP%XLWHQYHOGHUW_ %DUWHOMRULVVWUDDW_5%+DDUOHP_

ZZZODYDOLVHQO


WWW.GELDERLANDPLEIN.NL

5

Inhoud Voorwoord: “Het ene plein is het andere plein niet!” _____________________________________________________________________________________________________7 Van markt tot winkelcentrum.... _________________________________________________________________________________________________________________________8 - 11 Winkelen op Gelderlandplein: goed bewaard geheim ___________________________________________________________________________________________________13 Dé remedie voor een druilerige zaterdag __________________________________________________________________________________________________________________15 Wijkontmoengscentrum Buitenveldert (WOCB) _________________________________________________________________________________________________________17 Veilig winkelen op het Gelderlandplein!

___________________________________________________________________________________________________________________19

Koken met... ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________21 Jaarlijks terugkerende evenementen in beeld _______________________________________________________________________________________________________26 - 27 Wat is er te doen op en rond het winkelcentrum?________________________________________________________________________________________________________31 Zweedse puzzel ________________________________________________________________________________________________________________________________________________32 In de buurt van... _______________________________________________________________________________________________________________________________________________33 Wist u dat? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________35 De winter komt er weer aan... _______________________________________________________________________________________________________________________________37 Plaegrond winkelcentrum Gelderlandplein ______________________________________________________________________________________________________________40 Welke winkel vindt u waar? __________________________________________________________________________________________________________________________________41

COLOFON Oplage: 120.000 exemplaren, jaargang 1 - edie 1 Redace: Hammond Communicaons/WOCB/Ondernemersvereniging Winkelcentrum Gelderlandplein ■ Fotografie: ANP/Hammond Communicaons/Ondernemersvereniging Winkelcentrum Gelderlandplein ■ Druk: Drukkerij Dijkman ■ Vormgeving: Pixel Palace Design Informae: info@gelderlandplein.nl ■ Internet: www.gelderlandplein.nl


Fantasia Inlijstingen

Titel: Mauritius Palm - Ronald Boonacker

• Lijstenmakerij • Cadeauartikelen • Origineel werk, zeefdrukken en posters • Expositieruimte met wisselend werk van o.a. Boonacker, Salentijn, Brood en Corneille Fantasia Gelderlandplein 205 1082 LB Amsterdam Tel. 020-6426688 lijsten@stripwinkelfantasia.nl

Openingstijden: ma. 13.00 - 18.00 di. wo. vr. 09.30 - 18.00 do. 09.30 - 21.00 za. 09.30 - 17.00


WWW.GELDERLANDPLEIN.NL

7

Voorwoord

Het ene plein is het andere plein niet!

Deze beteling was jaren geleden de afsluiter van een Tv filmpje bij de Amsterdamse zender AT5 over het Winkelcentrum Gelderlandplein.

Hierbij werd het Gelderlandplein in een adem genoemd met andere beroemde wereldpleinen zoals o.a. het San Marcoplein in Veneë, het gaf uiteindelijk weer dat “ons” winkelcentrum paste in de reeks unieke karakters van al die andere pleinen. Maar wat maakt het Gelderlandplein dan toch zo uniek dat het een plein met karakter genoemd mag worden. Zit dat karakter in het feit dat er de eerste anderhalf uur vrij geparkeerd kan worden? De goede bereikbaarheid of juist in de veiligheid of misschien wel dat alle winkels onder 1 dak te vinden zijn? Voor mij is het toch ook vooral het uitgebalanceerde aanbod of wellicht beter de verscheidenheid aan winkels die het plein zo aantrekkelijk maken. Het unieke van het Gelderlandplein is dat er een uitgebalanceerde verhouding is tussen de individuele ondernemers en de grotere filiaalbedrijven.

Het is vooral deze samenhang die zorgt voor de juiste kwaliteit van het winkelcentrum, immers in vele winkels zijn de eigenaren zelf aanwezig en dat hee een posieve invloed op de kwaliteit, het serviceniveau en de gemeenschappelijke uitstraling, waardoor iedereen het hee over “ons“ plein. Mede door de extra investeringen van de laatste jaren in de uitstraling, properheid en veiligheid maar vooral ook door de juiste samenhang tussen al deze ondernemers gee een bezoek aan het Winkelcentrum Gelderlandplein het gevoel binnen te stappen in een groot en goed verzorgd warenhuis. Vandaar dat wij inmiddels ook vol trots durven te spreken over "Het Grootste Warenhuis aan de Amstel". Immers in een goed en internaonaal georiënteerd warenhuis tref je de speciale afdelingen , de enorme verscheidenheid en royale aanbod

maar vooral ook de service en kwaliteit aan die je daarvan mag verwachten. Deze verwachngen gelden voor het aanbod in zowel food als non food producten, ofwel voor de dagelijkse boodschappen maar ook voor het recreaef winkelen. Voor jong en oud voor man, vrouw of kind voor klassiek of modern "Het Grootste Warenhuis aan de Amstel" is een plek waar je, je thuis kunt voelen. Of je nu ondernemer, eigenaar, medewerker, filiaalhouder of consument bent. Wij allen tezamen vormen het karakter van het Gelderlandplein, een plein om trots op te zijn! Mogen wij u verwelkomen ? Rick Moorman Interim Voorzier Ondernemersvereniging Gelderlandplein


NOVEMBER 2011

8

Iedereen gaat wel eens naar een winkelcentrum maar kennen we ook definie van het woord winkelcentrum...? Een winkelcentrum is een zelfstandig complex dat als eenheid is ontworpen. Het is een concentrae van winkels met eventueel aanvullende voorzieningen waarbij het winkelen de primaire en belangrijkste funce is.

Van markt tot winkelcentrum... Het begin Om te komen bij een winkelcentrum en het ontstaan van winkelcentra moeten we starten bij de oorsprong, daar waar handel bedreven werd, op de markt en in markthallen. Verswaren, huisraad, kleding en gereedschap. De verkoop vond plaats daar waar de producten vervaardigd werden. De eerste voorbeelden van de moderne detailhandel gaan terug naar het eind van de 17e eeuw en brengen ons naar steden als Londen, Parijs en Amsterdam. Kenmerkend voor detailhandel is dat een 'tussenpersoon' dus handelaar goederen aan de man brengt en in voorraad houdt maar niet niet vervaardigt. Toen in 1798 het gildesysteem opgeheven werd kreeg de detailhandel te maken met een groeispurt, er veranderde een hoop. Aangezien de detailhandelaar voorraadhoudend is en zijn goederen uit wil stallen om ze makkelijker te kunnen verkopen werd het noodzakelijk de plaats van handelen te veranderen/verplaatsen. De handelaren die acef waren in de mode waren de eersten die voorraad hielden en zo ontstonden dus de eerste modewinkels. Al snel volgden de andere aanbieders van

De eerste passage in Nederland was de Haagsche Passage, die werd gebouwd tussen 1882 en 1885 goederen en producten. Hierdoor ontstonden winkelstraten waar men terecht kon voor alle producten en goederen. Onder invloed van de industriële revolue ontwikkelde de detailhandel zich heel snel.

Er kwamen meer fabrieken en door de toestroom van fabrieksarbeiders nam de urbanisae een enorme vlucht. Kleine steden werden door de urbanisae snel groot. Arbeiders werden gehuisvest in snel opgetrokken revoluebouw die zich meestal langs de uitvalwegen van de steden bevond. De industriële revolue betekent ook het ontstaan van een middenklasse, door de sterke groei van de gegoede burgerij sjgt het aantal mensen dat zich luxe arkelen en accessoires kan veroorloven. Met het steeds groter wordende onderscheid tussen de eerste levensbehoeen en luxe arkelen ontstaat er ook een differenae in vesgingsplaats van winkels. Het aantal winkels waar men terecht kan voor de dagelijkse boodschappen als aardappelen, vlees en groente in de binnenste-


WWW.GELDERLANDPLEIN.NL

9

den neemt af ten gunste van winkels vol luxe en duurzame goederen. Hiermee verandert ook de maatschappelijke betekenis van inkopen doen.

1884 een verbinding gemaakt tussen de Frederik Hendrikkade en de Nieuwendijk.

Doordat het publiek kan kiezen uit verschillende winkels met wisselend aanbod in prijs en kwaliteit verandert het boodschappen doen. Door de groei van aanbod neemt ook de omvang van winkels toe wat nieuwe grote winkelgebouwen en warenhuizen tot gevolg hee. Winkels en hun gevels veranderden van aanzicht, vensters en deuren veranderden in transparante uitstelkasten met als doel de voorbijgangers te prikkelen en naar binnen te lokken.

Warenhuizen Net als de passage is ook het warenhuis overgewaaid uit Frankrijk, het warenhuis is ook ontstaan in de periode van hoogconjunctuur en opkomende confece-industrie in de tweede hel van de 19e eeuw, de industrie leidde tot meer voorraad van massa-arkelen en de winkel was het omhulsel van de voorraad. De meeste warenhuizen zijn begonnen met de verkoop van kleding en texel en pas daarna ook andere goederen en producten gaan verkopen.

In de 19e eeuw is Parijs voor de gegoede burgerij het grote voorbeeld op het gebied van mode, architectuur en kunst. Voor de verkoop van mode ontstaat begin 19e eeuw in Parijs de overdekte passage. De passage is ontwikkeld als overdekte straat, alleen voor voetgangers en met aan weerszijden prachge winkels waar men zich, zonder externe factoren als weersomstandigheden en verkeer, kon vergapen aan de nieuwste mode. De passage werd zo echt een plek van zien en gezien worden. De eerste passage in Nederland was de Haagsche Passage, die werd gebouwd tussen 1882 en 1885 en nog steeds dienstdoet als passage. In Amsterdam werd in

Met het warenhuis doen ook het grootwinkelbedrijf en ďŹ liaalbedrijf hun intrede. Het warenhuis bood vrije toegang en vrije toegang betekent dat de voorbijganger verleid moet worden om naar binnen te komen, om dit te bereieken werden grote etalages en reclame ingezet. Het aanzicht van het warenhuis moet de mensen naar binnen trekken en het interieur moet er voor zorgen dat de mensen zo lang mogelijk binnen blijven. Een divers aanbod is hier dus erg belangrijk in.

Wie kent de Bijenkorf niet? Het eerste nederlandse warenhuis met de eerste vesging in Amsterdam en de tweede in Den Haag, nog steeds het meest vooraanstaande warenhuis van Nederland, wie liep er als kind zich nou niet te vergapen aan de prachge etalages van de Bijenkorf? Winkelgalerijen In Nederland is het verschijnsel winkelgalerij nooit groot geworden, daar waar in VeneĂŤ en Parijs echt beroemd zijn om hun galerijen, neem het San Marcoplein en het Place des Vosges, hiermee werd naar schoonheid van de openbare ruimte gestreefd. In Nederland zijn de voorkomende galerijen om hele andere redenen tot stand gekomen. Gemeenten en ondernemers werkten met elkaar samen aan onteigening van de grond, door brede stroken grond aan beide kanten van de straat te onteigenen werd ruimte gegenereerd, hierdoor was er ruimte voor nieuwbouw en nieuwbouw leverde inkomsten op. Straatbeeld en schoonheid deden dus niet ter zake. Decentralisae en het gevolg... De komst van de passage, warenhuis en winkelgalerij hee in Nederland niet direct tot grote toename van winkels geleid. Door de verbreding van assorment en vergrong van de winkelvoorraad, maar met name de verschuiving van aanbod naar meer luxe arkelen, verdwijnen veel winkels voor de eerste levensbehoeen uit de binnensteden, de detailhandel decentraliseert sterk in de eerste decennia van de twingste eeuw.

Winkels en hun gevels veranderden van aanzicht, vensters en deuren veranderden in transparante uitstelkasten

Met de bouw van villawijken, voorsteden en tuindorpen begon de decentralisae, meer en meer mensen vertrokken naar Lees verder op pagina 10


NOVEMBER 2011

10 Vervolg van pagina 9. naar de nieuwe woongebieden en buitenwijken. Doordat de steden dus groeiden werd de afstand naar het centrum van de stad voor veel mensen bezwaarlijk. Men wilde dicht bij huis boodschappen kunnen doen. Gevolg hiervan is de grote toename van winkels gericht op de verkoop van eten en drinken, drogisterij arkelen, kleding, schoenen en huishoudelijke arkelen. Deze winkelconcentraes verschijnen op diverse plaatsen, op centrale pleinen, aan kruisingen of aansluitend op al bestaande bebouwing aan de toegangswegen naar het centrum. Aangezien de aanloop van klanten naar deze 'subcentra' snel toenam werd ook het aanbod van winkels hier groter, er kwamen juweliers, boekenwinkels, restaurants en vaak ook een ďŹ lmzaal of bioscoop. De centra waren vaak ook te bereiken met het openbaar vervoer. Pas na de Tweede Wereldoorlog werd er meer aandacht besteed aan situering en proporonering van winkels en winkelge-

In Amerika leefde het fenomeen winkelcentrum al in de jaren 30 van de twintigste eeuw bieden. Aangezien in Amerika het fenomeen winkelcentrum al leefde in de jaren 30 van de twingste eeuw werden Amerikaanse invloeden als autovrije winkelgebie-

den, ruime parkeergebieden en eenheid in architectuur in de jaren vijig toegepast in de Nederlandse situae. Buiten de Amerikaanse invloeden zijn ook de ontwikkelingen in eigen land belangrijk geweest. De ontwikkelingen op winkelgebied in Nederland namen sinds de wederopbouw een vogelvlucht, in eerste instane door de bouw van noodwinkels. Na de bevrijding werd het eerste winkelcentrum ontwikkeld en gerealiseerd. Doordat de inkomens stegen kregen de mensen meer te besteden en al snel werd meer dan de hel van het inkomen besteed aan de detailhandel. Koopgewoonten veranderden en de consument meer keuzemogelijkheid. Winkels richen grote etalages in om hun producten aan te prijzen. Mensen gingen meer spullen kopen en het eten werd gevarieerder, er was veel maar aanbod in etenswaar dan de voorgaande jaren. Er kwam een duidelijk onderscheid tussen dagelijkse boodschappen (convenience goods) en luxe goederen (shopping goods) waarvoor men ging winkelen, winkelen werd steeds meer een recreaeve acviteit. Met winkelen werd niet meer bedoeld 'boodschappen'doen, andere factoren speelden en spelen bij winkelen een grote rol, zoals keuzemogelijkheid en beleving, een verlangen naar sociale contacten en vermaak.


WWW.GELDERLANDPLEIN.NL

In Nederland werd goed gekeken naar de Amerikaanse winkelcentra, wat was nou de bedoeling? Voor de consumenten was het belangrijk dat het zogenaamd 'one stop' shopping zou worden, met naast een uitgebreid winkelaanbod ook horecagelegenheden en recreaeve voorzieningen. WInkeliers stonden in de rij om hun winkel te kunnen vesgen of een ďŹ liaal in een winkelcentrum te hebben. Als je winkel in een winkelcentrum zit heb je je klanten een hoop extra's te bieden als parkeerplaatsen en in sommige gevallen zelfs overdekking, wat een echte toevoeging is aan het plezier van winkelen. Door de populariteit van de winkelcentra ontstonden er

11

steeds meer, maar met steeds minder eigen karakter, en dat brengt ons naar het het laatste deel. Er zijn veel winkelcentra maar de meeste winkelcentra hebben een verhouding qua winkels van 80% grootwinkelbedrijven en 20% kleine zelfstandigen. Daarmee werd en is winkelcentrum Gelderlandplein een uitzondering. Bij de oplevering in 1968 en zelfs nu, 43 jaar later is het percentage kleine zelfstandigen op het Gelderlandplein veel groter dan het percentage groot-winkelbedrijven. Daarbij komt dat het Gelderlandplein sinds een aantal jaren overdekt is, maar wel de charme hee van het buitengevoel, dit mede door de glazen overkapping en de parkachge seng van bomen, horeca op het middenplein en bankjes. Vanaf de opening op 30 november 1968

door toenmalig burgemeester Samkalden tot op heden besteden eigenaar en winkeliers veel aandacht aan de uitstraling van het winkelcentrum, ook worden er evenementen georganiseerd, groot en klein en voor elk wat wils. Van een ijsbaan in de winter tot midgetgolf in de zomer, maandelijks hebben de winkeliers speciale aanbiedingen die op het centrum gepresenteerd worden en twee keer per maand is er livemuziek. Het winkelcentrum biedt u dus nog steeds dat wat u verwacht van een winkelcentrum... een groot en gevarieerd aanbod aan winkels, diverse horecagelegenheden, vele speciaalzaken... maar ook kunt u er terecht voor de dagelijkse boodschappen. Dit maakt het Gelderlandplein met recht een plaats voor 'one-stop' shopping.

Als je winkel in een winkelcentrum zit heb je je klanten een hoop extra's te bieden als parkeerplaatsen en in sommige gevallen zelfs overdekking


NOVEMBER 2011

12

Rogge: modern fashion look Rogge staat voor dames – en herenmode, van de casual tot de meer ‘stylish look’. Hier bieden zij, in een relaxte sfeer, een breed assorment waarin een groot aantal merken niet ontbreekt.

Woolrich Drykorn Filippa K Patriza Pepe Hugo Armani Jeans Superdry PME

Zoekt u (bijpassende) accessoires, tassen of schoenen? Die vindt u hier ook! Triwa watches en Hultquist-Copenhagen sieraden maken deel uit van het aanbod in deze zaak, die de trends op de

voet volgt. De broers Mark en Niels, al enige jaren de trotse eigenaren van deze prachge winkel, zijn fashion-minded. Dus als u hier shopt, weet u zeker dat u helemaal up-to-date bent.

G-star Diesel D.E.P.T

Gelderlandplein 48- 50 ■ 1082 LB Amsterdam ■ Telefoon: 020-6426306 ■ E-mail: mwrogge@gmail.com

Supertrash

Openingsjden: Maandag 12.00 t/m 18.00, Dinsdag 09.30 t/m 18.00, Woensdag 09.30 t/m 18.00, Donderdag 09.30 t/m 20.00, Vrijdag 09.30 t/m 18.00, Zaterdag 09.30 t/m 17.00, Koopzondagen 12:00 t/m 17.00

Havaianas

SOHO Interiors Bij SOHO Interiors, voorheen bekend als Soixante-Neuf, kunt u terecht voor uw volledige interieurinrichng. Hun showroom op het Gelderlandplein ademt de sfeer van ‘metropolitan & luxury’ uit, maar zij kunnen adviseren in alle sjlen die u maar wilt.

Als u hier binnenkomt, komt u ogen tekort: van sjieke tot en met knuffelbare accessoires. Banken, stoelen, tafels, vazen, kasten, noemt u maar op. Maar dat is niet alles! Mocht u iets anders zoeken, dan kan SOHO Interiors u daarbij helpen. Zij regelen met u een afspraak bij een groothandel, waar u in wel 15 showkamers uw keuze kunt maken. En daarbij komt nog: bij een grote bestelling krijgt u 10 % korng op de advieskoopprijs. Voor uw eigen inrichng, maar ook als geschenk voor iemand anders zijn/haar woning: SOHO Interiors biedt het én adviseert hierin. Van zeer luxe tot en met zeer betaalbaar. Gelderlandplein 69 ■ 1082 LV Amsterdam ■ Tel: 020 6422926


WWW.GELDERLANDPLEIN.NL

13

Winkelen op Gelderlandplein: goed bewaard geheim Er zijn twee soorten winkelen; winkelen om de dagelijkse, noodzakelijke boodschappen te doen én winkelen om bijzondere inkopen te doen jdens een gezellig uitje. Voor beide typen boodschappen biedt internet steeds meer mogelijkheden, maar kan dat het fysieke shoppen ook vervangen? Behalve de noodzakelijke boodschappen blij het shoppen toch ook een beleving, een sociaal gebeuren. Online shoppen is natuurlijk heel wat anders dan bijvoorbeeld het Gelderlandplein bezoeken om lekker bij verschillende winkels te ‘snuffelen’, producten zelf aan te raken, aan te passen, te ruiken en daarbij ook advies in te winnen. Die persoonlijke aandacht en wisselwerking met andere mensen, daar kan geen online winkel tegenop! Het fijne van het Gelderlandplein is ook, dat u hier alles bij elkaar hee: zowel voor uw dagelijkse boodschappen als voor die shopmomenten, waarvoor u weleens naar

Amsterdam Centrum ging. Parkeren is daar al een crime en met volle tassen in de bus of tram te zien, is ook geen pretje! Lekker overdekt shoppen, dat u ook kunt afwisselen met uzelf verwennen met een heerlijk kopje koffie of thee én een harge of zoete lekkernij erbij. De winkels in winkelcentrum Gelderlandplein staan er ook om bekend, dat service hoog in hun vaandel staat. Gewoon ‘ouder-

wetse’ klantvriendelijkheid, die helaas niet meer gemeengoed is in Amsterdam. Hier voelt u zich echt als een welkome gast, die uit een enorm aanbod kan kiezen. Zowel op specialiteiten als op producten. Voor elk wat wils, van jong tot oud, vrouw of man.

Die persoonlijke aandacht en wisselwerking met andere mensen, daar kan geen online winkel tegenop! Hier kan iedereen slagen! Of u nu voor uzelf kleding zoekt of een passend cadeau voor iemand anders. Neem uw jd, want u kunt uit zoveel mogelijkheden kiezen. Hier vindt u winkels van grote welbekende ketens naast exclusieve zaken en (kleine) speciaalzaken. Deze combinae vormt een breed en zeer gevariëerd aanbod. Op een overdekte plek, waar alles op loopafstand bereikbaar is. Inclusief een parkeergarage. Komt u met de auto? Dan kunt u, als extra service van winkelcentrum Gelderlandplein, anderhalf uur gras parkeren. Waar vindt u dat nog? En mocht de parkeergarage onverhoopt vol zijn, dan kunt u voor slechts 10 eurocent een heel uur in de directe omgeving van het winkelcentrum parkeren. Nieuwe buurtbewoners verwonderen zich over het feit , dat Amsterdam Buitenveldert over zo’n geweldig winkelcentrum beschikt. Een winkelcentrum, dat toegankelijkheid en gezelligheid combineert met een ruim assorment en ser-

vice. Buurtbewoners, die langer in Buitenveldert wonen, ervaren winkelcentrum Gelderlandplein als ‘gewoon’. Maar bezoekers, die niet in Buitenveldert wonen, blijven zich verbazen over dit ‘best bewaard winkelgeheim’.

De winkeliers van Gelderlandplein zullen ervoor zorgen, dat het winkelcentrum blij voldoen aan uw verwachngen. Dus als u wilt… kunt u dit ‘winkelgeheim’ gerust delen met niet-Buitenvelders. Iedereen is welkom op dit leukste winkelplein in Amsterdam Buitenveldert en omstreken!


14

NOVEMBER 2011

EXPERT BUSHOFF: van experts mag u zeker meer verwachten De merken, waaronder Sony, Philips, JVC, Loewe, Miele, Siemens, Liebherr en Zanussi, staan garant voor kwaliteit. Als speciaalzaak in elektronica is het leveren van betrouwbare service vanzelfsprekend, want van experts mag u zeker meer verwachten! EXPERT Bushoff staat garant voor uitstekende service, die ook na uw aankoop verder gaat. Wij leveren én installeren uw aankoop op een vakkundige manier, zodat u nog lang van uw product kunt genieten én gebruik kunt maken. Inbouwapparatuur installeren vergt namelijk maatwerk, precisie en vakmanschap. Onze klanten weten dat wij dat leveren en u zult dat zelf ook ervaren, wanneer u iets bij ons bestelt of koopt. En wist u dat wij uw oude apparatuur en verpakkingsmaterialen ook gras meenemen? U kunt bij ons terecht voor witgoed, maar EXPERT Bushoff is ook expert op het gebied van domoca (huisautomasering): Bushoff Audio Visual Project Group (BAVPG). Zie onze website www.bavpg.nl voor alle informae hierover. Expert Bushoff: hoogkwalitaeve producten tegen scherpe prijzen, de beste service en deskundig advies. Al meer dan 10 jaar op het Gelderlandplein!

Expert Bushoff Gelderlandplein 11 1082 KX Amsterdam Tel: 020 442 12 99

Bij Expert Bushoff op het Gelderlandplein krijgt u deskundig en specialissch advies op basis van de uitstekende productkennis op het gebied van de elektronica. In de winkel tre u een breed aanbod van televisies, dvd-recorders, hifi-apparatuur, wasmachines en -drogers, koelkasten en aircondioners.


WWW.GELDERLANDPLEIN.NL

15

Dé remedie voor een druilerige zaterdag Na alle doordeweekse beslommeringen kijkt men vaak uit naar het weekend. Even bijkomen, uitslapen, jd nemen om te ontbijten en de krant rusg door te lezen. Maar dan moeten er ook boodschappen gedaan worden, voor het weekend en liefst ook voor maandag. Scheelt weer gehaast na het werk of gesjouw in die drukte op de eerste dag van de week.

te gaan. Integendeel, in de Kalverstraat eerst weekendboodschappen en daarna gezellig willen shoppen... dat zal iedereen u afraden. De meeste Amsterdammers zijn genoodzaakt om op 2 verschillende locaes te shoppen. En met het onvoorspelbare najaars- en voorjaarsweer kunt u maar beter overdekt shoppen. Het Gelderlandplein is daarom dé beste

gunnen, al dan niet onder het genot van kopje koffie of thee. Shoppen is dus geen must, want u kunt hier ook heerlijk lunchen of een gezellige koffie/thee-afspraak plannen bij verschillende plekken rond én op het Gelderland-

Maar er zijn ook mensen, die het weekend juist willen aangrijpen om te shoppen. Nou ja, eerst moeten de dagelijkse boodschap-

plek om te zijn jdens een druilerige dag, bijvoorbeeld zaterdags. U hee alles bij de hand; de ‘gewone’ boodschappen doet u bij de grootgruer, de gezellige speciaalzaken of een combinae van beiden. Daarna kunt u uw hart ophalen aan de andere winkels voor uiteenlopend winkelplezier: van moderne techniek, autheneke producten,

pen gedaan worden. Ook al wordt zaterdag een brooddag, dan is het wel zo fijn om vers brood met lekker beleg te halen. En de rest van het weekend moet er natuurlijk ook gegeten worden. En dan... shoppen! Als u in Buitenveldert woont, dan weet u dat u niet naar Amsterdan Centrum hoe

“Het Gelderlandplein is daarom dé beste plek om te zijn tijdens een druilerige dag” luxe arkelen tot en met smakelijke lekkernijen. En bent u een beetje moe of wilt u uw partner of (klein)kinderen even ‘parkeren’? Op het centrale plein kunnen de kleine mensjes naar hartelust spelen en kunnen grote mensen even de voeten rust

plein. Anderhalf uur gras parkeren in de parkeergarage is dan ook mooi meegenomen voor alle bezoekers. En komt u op de eerste zaterdag van de maand? Dan zijn er aljd extra promoeaces in de passages en in de verschillende winkels. Die wilt u zeker niet missen! Behalve de promoeaces is er op de eerste zaterdag van de maand ook aljd live muziek, wat het winkelen nog aangenamer en gezelliger maakt! Dus op een druilerige zaterdag hoe u zich niet te vervelen, want er is aljd veel leuks te zien en te beleven in "Het Grootste Warenhuis aan de Amstel" Winkelcentrum Gelderlandplein!


NOVEMBER 2011

16

Cedille Speelgoedwinkel, een waar speelgoedparadijs Als u via de roltrap op het Gelderlandplein komt, dan bevindt deze zaak zich achter u. In een soort inham ,naast de li naar beneden, ziet u een kleine ingang. Maar als u eenmaal de schuifdeuren voorbij bent, dan komt u gelijk in de sprookjesachge sfeer van een waar speelgoedparadijs! Waar u ook kijkt, u komt ogen tekort. Cedille Speelgoedwinkel onderscheidt zich in zoveel zaken van de andere welbekende speelgoedketens, omdat zij de meer oorspronkelijke doel van speelgoed in ere houdt. Speelgoed als educaef vermaak en als vermakelijke educae. Er is geen geautomaseerd of elektronisch speelgoed,

maar dat is absoluut geen gemis. Integendeel, het uitgestalde speelgoed straalt een rust en authenciteit uit die teruggrijpt naar eerdere jden, maar tegelijk ook jdloos is. Poppen, riddertjes, poppenhuizen, noem het maar op. Het betovert kleine én ‘grote kinderen’, waaronder grootouders, ouders, ooms en tantes. De verkoopsters kijken er niet meer van op: “We merken dat mensen echt verbaasd zijn over ons uitgebreide assorment. Wij willen de klanten dan ook graag advies geven zodat hun aankopen passen bij de leeijd en belevingswereld van de kinderen. Door de smalle ingang krijg je niet echt een goed beeld van de zaak, maar zodra je binnen bent, ben je verloren.” Hout en stof, daarvan is het meeste speelgoed gemaakt. En in tegenstelling tot de andere speelgoedzaken kunt u deze spullen vooraf aanraken. Ze zijn uit de verpakking gehaald, zodat u echt het speelgoed vooraf kunt ervaren. Een simpele ace die ertoe leidt dat er in de winkel vele uitgestalde items zijn. Het draagt ook onmiskenbaar bij aan de sprookjesachge sfeer van Cedille. Het aanbod spreekt oud én jong aan. En terwijl de volwassenen de winkel doorsnuf-

felen, is er ook een hoek waar de kinderen rusg kunnen spelen; een treinbaan met houten treintjes en andere aributen. Kortom, dit is een prachge speelgoedwinkel gespecialiseerd in duurzaam en educaef speelgoed van hout, natuurlijke stoffen en/of kwalitaef hoogwaardige kunststof. Van bijna levensechte knuffels tot een grote verkleedcollece voor stoere piraten en lieallige prinsesjes! Cedille Speelgoedwinkel betelt zichzelf als de mooiste speelgoedwinkel van Amsterdam en omstreken. En daarmee is geen woord teveel gezegd! Cedille Speelgoedwinkel is heel makkelijk bereikbaar. Het Gelderlandplein hee een parkeergarage waar u 1,5 uur GRATIS kunt parkeren. Indien u naar boven gaat vind u dit speelgoedparadijs meteen naast de li.

Cedille Speelgoedwinkel Gelderlandplein 67 1082 LV Amsterdam Tel: 020 616 26 94 Email:info@cedille.nl www.cedille.nl


WWW.GELDERLANDPLEIN.NL

17

Recht tegenover de ingang van winkelcentrum Gelderlandplein aan de A.J. Ernststraat staat het opvallende flatgebouw waar het Mulfunconeel Centrum is gevesgd. Het Wijkontmoengscentrum (WOCB) is een van de vele organisaes die in het MFC acef zijn. Het WOCB is een vrijwilligersorganisae van bewoners voor bewoners. Het brengt mensen bij elkaar en laat ze hun buurt beter leren kennen. Meer dan 65 vrijwilligers en 3 ondersteunende parme krachten zorgen ervoor dat er voor iedere bewoner in Buitenveldert regelmag wat te doen is. Dagelijks is het café open, waar je gezellig een kop koffie kunt drinken, maar daar worden ook burenlunches, burendiners, bridgedrives en exposies georganiseerd. En er is ook iedere laatste vrijdag van de maand Café Buitenveldert, met live muziek, voor alle bewoners uit de buurt.

Een goede buur van het Gelderlandplein

Wijkontmoengscentrum Buitenveldert (WOCB)

Foto’s: Anton Groeneschey

Acviteiten De vele vrijwilligers van het WOCB ontwikkelen samen met de medewerkers en een groot aantal organisaes tal van iniaeven, zoals de taxibus naar de markt voor mensen die slecht ter been zijn of computerhulp voor ouderen. Regelmag zijn er voorlichngsavonden, bijvoorbeeld over de zorg of het openbaar vervoer, en zoals op 1 oktober de WegWijsMarkt in de Vreugdehof. Daar presenteerden 26 organisaes op het gebied van zorg en welzijn aan de bewoners uit Buitenveldert. Het WOCB werkt onder andere samen met de Algemene Hulpdienst, de OBA bibliotheek, de verzorgingstehuizen, de scholen, GGZinGeest en natuurlijk met het stadsdeel. Het WOCB werkt met haar vrijwilligers aan het bestrijden van eenzaamheid, het voorkómen van geïsoleerd raken en het versterken van de zelfredzaamheid van bewoners. Dit doen we door buurtacviteiten te smuleren en culturele acviteiten in het MFC-gebouw aan te bieden. Op 13 november start ‘Buitenveldert Bright

Community’, een nieuw iniaef waarmee we de jong volwassenen tussen 23 en 50 jaar willen bereiken. Dat begint die avond met een feestelijke bijeenkomst, Lazy Sunday Borrel@Buitenveldert. Daar kunt u genieten van hapjes en drankjes, en van

Uw steun is welkom! Dankzij de vele aceve bewoners in Buitenveldert en de succesvolle acviteiten kan het WOCB volgend jaar ook rekenen op financiële steun van het stadsdeel. Maar het wordt natuurlijk ook flink geconfronteerd met allerlei bezuinigingen. Om wat we organiseren zoveel mogelijk te kunnen handhaven hebben we de Schng Vrienden van het WOCB opgericht (ING 6008937). Die kent al vele entjes-vrienden, en daarnaast is er ook reeds een aantal ondernemers die ons steunen bij onze

swingende muziek gedraaid door een dj. De mogelijkheid om te netwerken en nieuwe mensen te leren kennen. Voor ouders met kinderen wordt kinderopvang georganiseerd.

acviteiten voor de wijk.Wekelijks verschijnt de WOCB Nieuwsbrief met een overzicht van acviteiten in Buitenveldert, maandelijks verschijnt onze Wijkkrant, en de laatste nieuwtjes staan op onze website www.wocbuitenveldert.nl. Het Wijkontmoengscentrum Buitenveldert is van bewoners en voor bewoners en dus ook voor ondernemers. Wilt u ook meewerken aan een leeare en veilige wijk, bel dan (020) 644 99 36, mail woc.buitenveldert@worldonline.nl, of kom langs voor een kop koffie. Herman van Wissen, voorzier WOCB


Happy Print

Pingouin

Bladert ook u graag nog eens door uw fotoboeken om herinneringen op te halen? Laat uw foto's afdrukken bij Happy Print (digitaal én analoog) en bewaar ze in één van de bijzondere albums die u kunt vinden bij Happy Print. Tevens het adres vooor al uw wenskaarten, camera's en fotolijsten!

Een heerlijke door oma gebreide trui of zelf een trendy sjaal breien? Laat u adviseren door de professionele hand- en breiwerklieebbers van Pingouin. Hiervindt u de mooiste wol, garens en patronen!

Gelderlandplein 40 - 020-6441861

Gelderlandplein 171 - 020-6463463

De Leest Schoenmakerij

Volendammer Vishandel Kroon

Al sinds jaar en dag is De Leest dé reparateur van Buitenveldert en omgeving. Terwijl u verder winkelt en uw boodschappen doet zorgen de professionals van De Leest dat uw schoenen weer als nieuw zijn als u uitgewinkeld bent!

Dé plaats in Buitenveldert voor uw verse vis en door ons gemaakte maaljden als paella, een groot assorment vers gemaakte salades en de heerlijkste broodjes! Bij Vishandel Kroon haalt u vis van de beste kwaliteit!

Gelderlandplein 38 - 020-6463203

Gelderlandplein 36 - 020-6427651


WWW.GELDERLANDPLEIN.NL

19

Veilig winkelen op het Gelderlandplein!

Net zoals een schoon winkelcentrum is een veilige winkel ontzeend belangrijk, niet alleen voor de ondernemers maar ook voor u als consument! U wilt zich toch ook vrij kunnen bewegen en preg voelen daar waar u zich begee?

Er is geen ondernemer die niet mee kan praten over vandalisme, agressie of diefstal. Het is een gemeenschappelijk probleem, waar eigenlijk alleen door middel van samenwerking iets aan gedaan kan worden. Steeds meer winkelcentra gaan daarom op voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Samen met gemeente, brandweer en polie wordt geïnventariseerd wat er moet gebeuren om de omgeving zo veilig mogelijk te maken. Vervolgens wordt een plan van aanpak gemaakt. Hierin staan afspraken over bijvoorbeeld betere verlichng, extra surveillance, cameratoezicht of het instellen van een burenbelsysteem. Na uitvoering van het plan neemt de bedrijfsschade af. En wordt het imago van het winkelcentrum beter! Winkelgebieden komen voor KVO- cerficae in aanmerking als zij een aantal structurele maatregelen op het gebied van veiligheid treffen. Met maatregelen zoals inbraak-, overval- en brandbeveiliging zorgt het KVO voor een veiliger en preger omgeving. Op 11 mei van dit jaar hee het Gelderlandplein zijn eerste KVO-ster ontvangen! Deze ster is een bekroning voor de ondernemers, stadsdeel Zuid, polie en brandweer die samen afspraken gemaakt

hebben om de veiligheid op en rond het centrum te verbeteren. Stadsdeelwethouder hee samen met Lesley Bamberger (Directeur Kroonenberg Groep) de ster in de stoep van het Gelderlandplein geplaatst. Vervolgens ontvingen de betrokken parjen een cerficaat uit handen van de heer Rob Smeele (projectadviseur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel) en ondertekende men gezamenlijk het convenant Keurmerk Veilig Ondernemen. Gezamenlijk wordt gewerkt aan het schoon, heel en veilig houden van het winkelcentrum. Het KVO kent 5 sterren, waar winkelcentrum Gelderlandplein natuurlijk voor gaat! Gemiddeld wordt elke twee jaar een audit gedaan waarna een extra ster

kan worden toegekend als alle parjen zich aan de afspraken hebben gehouden die in het convenant staan. Het Gelderlandplein stond al bekend als veiligste winkelcentrum en ondernemers, eigenaar an andere betrokkenen zullen alles in het werk stellen om dit te blijven! We willen dat iedereen zich veilig voelt in en rond het winkelcentrum. Om het winkelcentrum zo veilig te houden zijn er cameratoezicht en surveillance. De beveiligers zijn zichtbaar aanwezig en zijn er voor u, om u met raad en daad bij te staan. Schroom dus niet om ze aan te spreken. We weten allemaal dat voorkomen beter is dan genezen!

Op 11 mei van dit jaar heeft het Gelderlandplein zijn eerste KVO-ster ontvangen!


NOVEMBER 2011

20

Italiaans genot Zo bruisend als Italiaans temperament rolt de naam van de Italiaanse delicatessenwinkel van je tong. OLIODIOLIVO, vrij vertaald: olie van de olijoom.

Aan het Gelderlandplein in Amsterdam is Oliodiolivo al bijna 8 jaar een begrip. Bij binnenkomst in de winkel op het Gelderlandplein waan je je meteen in zonnige, Italiaanse sferen. Mediterrane kleuren op de wanden en het plafond en een houten vloer. Aan de wanden kasten met de meest verrukkelijke Italiaanse producten. Bijzondere blikvangers zijn de proeafels die je uitnodigen om de smaak te beleven van wel twing soorten olijfolie, waaronder prijswinnaars en 30 soorten balsamico’s. ‘Dat is onze kracht: proeven. Op basis van onze kennis en advies maakt de klant een keuze.’ De Italiaanse keuken wordt ook wel de moeder van de kookkunst genoemd. De lieebber kan bij Oliodiolivo terecht voor de meest uiteenlopende producten. Olijfolie en balsamico azijnen vormen samen de core business van Oliodiolivo. Oliën voor salades, vinaigrees en om te dippen. Maar je vindt er ook ansjovis, tonijn, pesto’s en pastasauzen. Andere verfijnde Italiaanse delicatessen zijn crema’s, arsjokken en niet te vergeten de vele truffelproducten waaronder verse truffel maar

ook een lekkere pecorino met truffel. Lekker met een mooie truffel honing. Ook lekkere Toscaanse koekjes, koffie en honing. Voor wie een keertje van makkelijk houdt hee Oliodiolivo ook kant-en-klare risoo. Wie Italië zegt, denkt uiteraard ook aan pasta. Er is volop keuze bij Oliodiolivo. De fijnere soort Campofilonese (een minuutje kookjd) als voorgerecht of de meer grove soort voor het hoofdgerecht. Ook is er tegenwoordig een verse pasta. Eenmaal geproe, wil je niet meer anders. Voor een lekker tussendoortje of voorgerecht is Grissini met parmaham een uitstekend idee. Italiaanse wijnen en kookboeken maken het assorment compleet. Om de tafel mooi aan te kleden hee Oliodiolivo mooi keramiek. Wij hebben o.a. een groot assorment Bunzlau. Leuke Bunzlau serveen erbij en de sfeer van de tafel is compleet. Een mooi relaegeschenk of een leuk pakket voor vrienden…., wij pakken het mooi voor u in. Ook maken wij lekkere en aparte Kerstpakkeen. U kunt te allen jde een af-

Bij binnenkomst in de winkel op het Gelderlandplein waan je je meteen in zonnige, Italiaanse sferen

spraak maken en wij stellen samen met u het pakket samen. Dit doen wij ook voor bedrijven. Misschien een leuk idee als u dit jaar iets anders wilt. Oliodiolivo is onlangs ook gestart met het geven van proeverijen. Voor bedrijven, voor een vriendenkring, een verjaardag of een groepje kookfanaten. Belangstelling: geef je groep dan op via info@oliodiolivo.com. Als je thuis wilt genieten van al het moois en lekkers dat Italië te bieden hee, kijk dan eens rond bij Oliodiolivo. De kunst van de smaak. Verrassend en veelzijdig! OLIODIOLIVO WWW.OLIODIOLIVO.COM


WWW.GELDERLANDPLEIN.NL

21

Koken met... Aangezien we met deze eerste edie van het Gelderlandplein Magazine de koude donkere wintermaanden in gaan en daarna het heerlijke voorjaar weer tegemoet zien hebben we voor u twee heerlijke recepten geselecteerd. We beginnen met een echt wintergerecht en daarnaast hebben we een lekker voorjaarsgerecht! Wintergerecht:

Jachtschotel Ingrediënten ■ 100 g boter ■ 2 grote uien, fijngesneden ■ 750 g sucadelappen, in stukken ■ 100 ml vleesbouillon (van tablet) ■ 2 laurierblaadjes ■ 2 kruidnagels ■ 1/2 zakje vleeskruiden (a 20 g) ■ 1 kg aardappels, geschild ■ 200 ml melk, warm ■ 2 grote zure appels ■ 50 g paneermeel

Voorjaarsgerecht:

Pasta met gamba's en rucola (bereidingsjd 15 minuten)

Bereiding: Verhit de hel van de boter in een braadpan met dikke bodem en bak hierin de uien goudgeel. Voeg het vlees toe en bak het rondom bruin. Schenk de bouillon erbij en voeg de laurier, kruidnagel, vleeskruiden en (versgemalen) peper naar smaak toe. Laat het vlees met de deksel schuin op de pan in 45-50 minuten gaar worden, schep af en toe om. Kook de aardappels in een bodempje water met zout met de deksel op de pan in 20 minuten gaar. Giet ze af en stamp ze met 25 gram boter en de warme melk fijn. Schil de appels en snijd ze in plakken. Verwarm de oven voor op 200 ºC. Vul de ovenschotel met een laagje aardappelpuree, een laagje vlees en een laagje appel. Herhaal dit nog twee keer, zodat er drie laagjes aardappelpuree, drie laagjes vlees en drie laagjes appel zijn. Bestrooi het geheel met een laagje paneermeel en verdeel de rest van de boter erover. Bak de schotel in 30 minuten in het midden van de oven gaar. Lekker met een goede op kamertemperatuur geserveerde Merlot. eet smakelijk!

Ingredienten voor 4 personen ■ stuk gemberwortel van 5 cenmeter ■ 400 gr. verse pasta (spaghe of tagliatelli) ■ gedroogde gemalen chilipeper ■ 4 tenen knoflook ■ 500 gr. gepelde rauwe (diepvries) gamba's ■ rucola (150gr) ■ peper ■ scheutje gembersiroop ■ scheutje olijfolie Bereiding: We beginnen met het schoonmaken van de gemberwortel, de schil verwijderen en dan fijnraspen, is er geen rasp in huis, geen nood! Fijn snijden gaat ook prima, de gember apart houden. Vervolgens de knoflooktenen schoonmaken en persen en ook apart houden. Wok op het vuur zeen, heet laten worden en als de pan goed heet is de olijfolie in de pan. Vervolgens de knoflook en gember toevoegen, let op dat de knoflook niet verbrand want dan krijgt knoflook een biere smaak! Ondertussen een pan met water opzeen voor de pasta. Gamba's toevoegen en al omscheppend gaar laten worden. Peper en (gemalen chilipepers toevoegen, let op voor de hoeveelheid chilipepers, want het wordt snel pikant! Alles goed omscheppen en met deksel op de pan laten rusten, zo kunnen de smaken goed op elkaar inwerken. De pasta koken, afgieten en door het gamba mengsel scheppen. Als laatste de rucola erdoorheen mengen en aan tafel! Erg lekker met een koude Chardonnay of Pinot Gris, eet smakelijk!


Een greep uit onze collectie: Dames Maison Scotch Dept Denim Modström Object Mina UK Marccain Cambio Repeat Hans Ubbink Essentiel Citizens of Humanity Sarah Pacini Steffen Schraut Ted Baker Peuterey Canada Goose Moncler Claudia Sträter Josephine & Co Mark Scarva Kyra & Ko Ana Alcazar Gaastra Basler Brax Gant Gerry Weber Betty Barclay Rosner Not Your Daughter’s Jeans MOQ Escada Th.Braun Samoon

Heren Scotch & Soda Jaggy Vanguard Peuterey British Indigo Tommy Hilfiger Gant Van Gils Brax Gardeur Bugatti Paul & Shark Roy Robson Carl Gross Fortezza


Blok Dames-, heren- en kindermode Amstelplein 19, Uithoorn 0297-561353 Blok Dames- en herenmode Gelderlandplein 25 Amsterdam-Buitenveldert 020-6462656 www.blokmode.nl


NOVEMBER 2011

24 Bezoek onze winkel of onze site

www.deVitaminewinkel.nl ● Uitsluitend de beste kwaliteit. ● Aantrekkelijke vaste klanten korng. ● Geen verzendkosten bij bestedingen boven de € 50,-

Onze winkel is reeds jaren gevesgd aan de buitenkant van het Gelderlandplein, tegenover het poliebureau. Wij voeren een zeer uitgebreid en kwalitaef hoogwaardig assorment voedingssupplementen, natuurlijke cosmeca en sportvoeding. Onze voedingssupplementen (vitamines, mineralen en dergelijke) zijn onder andere van de merken: Solgar, Orthica en New Chapter. En onze costmecalijnen zijn bijvoorbeeld: Dr. Hauschka, Alquimia en Louis Widmer. Recent hebben wij, als eerste in Nederland, Caudalie hieraan toegevoegd, een natuurlijk Frans topmerk. Sportvoeding hebben we van EAS, MDY en Ulmate Nutrion. Onze ervaring, opleiding en connue bijscholing zorgen voor een eerlijk en gedegen advies. Als u ons advies niet nodig hee, kunt u ook terecht op op onze webwinkel www.devitaminewinkel.nl. Hiermee bedienen we steeds meer klanten uit het hele land én daarbuiten!

Winterp! Vitamine D In de periode september tot en met mei maken wij onder invloed van zonlicht, als die er al is, geen vitamine D meer aan. Dit kan leiden tot een vitamine D-tekort Algemeen bekend is dat een vitamine D-tekort tot botafwijkingen kan leiden. Minder bekend is het vermoeden van wetenschappers dat vitamine D een rol kan spelen in de bescherming tegen griep en andere virussen. Dit vermoeden begon in 1965 met het werk van Dr. R. Edgar HopeSimpson, een Britse onderzoeker die de virale oorzaak van gordelroos ontdekte. Het viel hem op dat men vooral in de winter griep ontwikkelde, terwijl het virus ook in de zomer volop aanwezig is. Dr. Hope-Simpson vermoedde dat er een bepaalde beschermende seizoensfactor moest zijn die in de zomer aanwezig was en in de winter niet. Alhoewel het nog niet onomstotelijk bewezen is, gaan veel wetenschappers er van uit dat vitamine D deze beschermende seizoensfaktor is. De gezondheidsraad hee de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine D de laatste jaren verschillende malen verhoogd.

De Vitaminewinkel ■ Winkelcentrum Gelderlandplein ■ Van Leyenberghlaan 214 1082 DC Amsterdam ■ 020-6446711 ■ www.devitaminewinkel.nl


WWW.GELDERLANDPLEIN.NL

25

Delikeet 'n ware culi hype! Verrassende smaakexplosies!

Op niveau eten, wanneer u het wil! Keuken open: maandag t/m zaterdag van 11:00 tot 22:00 uur Reserveren op spits-eeturen gewenst! 020 - 66 13 730 Willem van Weldammelaan 4 www.delikeet.com

Boekhandel Timp

DÊ plek op het Gelderlandplein voor uw boeken, jdschrien, puzzelboekjes en wenskaarten. Idereen kan hier slagen en iets van zijn gading vinden, een heerlijke plek om te snuelen...en je komt nooit met lege handen thuis! Tevens hebben we een OV-chipkaart oplaadpunt (handig om te weten!) Gelderlandplein 147 - 020-6423368 info@boekhandelmp.nl


26

NOVEMBER 2011

Jaarlijks terugkerende evenementen in beeld...


WWW.GELDERLANDPLEIN.NL

27


NOVEMBER 2011

28

Expert Bushoff breidt dienstverlening uit U kent de zaak Expert Bushoff hoogstwaarschijnlijk als dé zaak, waar u terecht kunt voor witgoed, klein huishoudelijke apparatuur, (mobiele) telefoons, computers en digitale camera’s. Maar wist u dat Expert Bushoff nog veel meer te bieden hee? Via Bushoff Audio Visual Project Group (BAVPG) breidt Expert Bushoff namelijk haar dienstverlening verder uit.

Domotica betekent letterlijk huisautomatisering en zorgt ervoor dat technologieën en diensten in

Hier bent u ook op het juiste adres voor de meeste geavanceerde techniek, die er bestaat op het gebied van huiscomfort en (audiovisueel) elektronica: domoca. Domoca betekent leerlijk huisautomasering en zorgt ervoor dat technologieën en diensten in huishoudens en organisaes samengaan. Praksch gezien: door verschillende elektrotechnische oplossingen (denk aan afzonderlijke afstandbedieningen of toetsknoppen van apparaten) slim aan elkaar te koppelen, ontstaat domoca.

huishoudens en organisaties samengaan Alles onder controle U kunt dan veel makkelijker, sneller en zelfs op afstand een woning of gebouw reguleren. Reguleren op het gebied van beveiliging, energiebesparing, (sfeer)verlichng en home-entertainment. Wilt u door hele huis uw favoriete muziek laten weerklinken, aangepaste verlichng in bepaalde kamers of de maaljd in de oven laten gaarbakken,

terwijl u nog onderweg naar huis bent? Alles is mogelijk! Gemak door techniek De meest toegankelijke en goedkope manier van domoca-bediening kan via een Ipad of een iPhone. U hee dan een touchscreen-bedieningsscherm met beeldtot-beeld telefonie, waarmee u bijvoor-


WWW.GELDERLANDPLEIN.NL

29

beeld via WiFi (draadloos) kunt communiceren. Gemak dient de mens en u hoe ook niet ter plekke aanwezig te zijn! EXPERT: domoca van begin tot eind Met het veelgeroemde Control4-systeem kan de Bushoff Audio Visual Project Group nieuw –en oudbouw voorzien van een geïntegreerd elektrotechnisch controlsysteem. EXPERT Bushoff/ Bushoff Audio Visual Project Group is ook expert in het feilloos en veilig wegwerken van alle bedrading en contactdozen, waardoor de wooncomfort toeneemt. Control4 Control4 hee zichzelf wereldwijd bewezen als hét topmerk, als het gaat om intelligente en makkelijk bedienbare controlesystemen om verschillende elektronica, programma’s te combineren en opmaal te laten werken. Bij Control4 krijgt u waar voor uw geld en nog meer, geschikt voor woningen, bedrijven en gebouwcomplexen ! Opmale wooncomfort Wilt u weten wat domoca voor uw woning of wooncomplex kan betekenen? Neem dan contact met ons op, want wij kunnen met u meedenken en het hele tra-

Control4 heeft zichzelf wereldwijd bewezen als hét topmerk, als het gaat om intelligente en makkelijk bedienbare controlesystemen ject voor u verzorgen: van advies, productkeuze tot en met installae en wegwerken in de betreffende ruimte. Zodat u het opmale wooncomfort binnen handbereik hee. Leerlijk en figuurlijk.

Meer weten? Zie www.bavpg.nl voor alle informae en mogelijkheden, die wij u kunnen bieden. Bushoff Audio Visual Project Group (BAVPG)

Gelderlandplein 11 ■ 1082 KX Amsterdam ■ Tel: 020 442 12 99 ■ Mail: info@bavpg.nl


NOVEMBER 2011

30

Shilla: Autheneke smaken uit Korea en Japan Al sinds 1995 is Shilla Delicatessenwinkel gevesgd op het Gelderlandplein 32 - 34 te Amsterdam. Of u nu op zoek bent naar lekker eten, een origineel kado of betaalbaar servies, bij Shilla slaagt u aljd! Om meer mensen kennis te laten maken met de autheneke smaken uit Korea en Japan hebben wij sinds oktober 2011 ook een webshop waarvan het grootste deel van onze arkelen ook online zijn te bestellen. Gewoon vanuit huis of vanaf het werk. Vanzelfsprekend worden alle producten zorgvuldig verpakt en wordt alles netjes bij u thuis of op uw werk bezorgd.

Onze Producten Het is onmogelijk om al onze producten hier op te noemen, maar wij verkopen onder andere: ramen, noedels, sauzen, oliĂŤn, thee, snacks, kookgerei, accessoires en serviezen Waarom kopen bij Shilla? We hebben een uitgebreid assorment van exclusieve delicatessen die men niet zomaar in iedere winkel tegenkomt. De fabrikanten die aan ons leveren komen rechtstreeks uit Japan en Korea. Shilla hee meer dan 1000 verschillende producten voor u om een keuze uit te maken.

Wij wensen u veel winkelplezier toe! Zowel online als in onze winkel op het Gelderlandplein 32-34 in Amsterdam. Indien u de winkel wilt bezoeken kan dit op de volgende dagen: maandag 09:00 - 18:00 dinsdag 09:00 - 18:00 woensdag 09:00 - 18:00 donderdag 09:00 - 20:00 vrijdag 09:00 - 18:00 zaterdag 09:00 - 17:00 www.shilla-amsterdam.nl

DĂŠ juwelier van Buitenveldert De zaak voor iedere gelegenheid het juiste geschenk De zaak voor service en reparaes van sieraden, horloge's en klokken

Gelderlandplein 20-22 telefoon 020-6441061


WWW.GELDERLANDPLEIN.NL

31

Wat is er te doen op en rond het winkelcentrum? Aangezien er heel wat op en rond het winkelcentrum gebeurt en georganiseerd wordt geven we hieronder aan wat er dit jaar nog op de planning staat. Als eerste een overzicht van de ingeplande evenementen op het winkelcentrum zelf en daarna van wat er bij onze goede buur, het WOCB, gelegen tegenover het winkelcentrum aan de A.J. Ernststraat gebeurt.

Overzicht acviteiten Gelderlandplein Zoals iedereen inmiddels weet hebben we natuurlijk ons winterevenement weer op stapel staan, de ijsbaan! Een feest voor kinderen en wat is er nou preger dan rusg winkelen en weten dat de kinderen zich vermaken? De ijsbaan wordt op woensdag 23 november geopend en de laatste schaatsdag is op zaterdag 7 januari 2012. Openingsjden van de ijsbaan zijn te vinden op: www.gelderlandplein.nl Zaterdag 26 november Sinterklaas op het winkelcentrum, met allerlei acviteiten, Zwarte Pieten, cadeautjes... Tussen 11.00 en 15.00 uur zal dit jaarlijkse spektakel plaatsvinden! Zaterdag 3 december: Vrijdag 23 december: Zaterdag 24 december:

speciale aanbiedingen van diverse winkeliers aan de paden van het winkelcentrum live muziek extra avondopenstelling tot 20.00 uur live muziek verzorgd door zangeres Jolanda Traarbach, begeleid door toetsen en contrabas

Overzicht acviteiten WOCB November 11 Taxibus naar de markt 13 Jazzconcert Amstel Quintet 13 Feest Buitenveldert Bright Community 15 Burenlunch 16 Computer inloop café 20 Jamsessie 25 Taxibus naar de markt 25 Café Buitenveldert; opening exposie 28 Verspreiding Nieuwe Wijkkrant December 1 Wijkraadvergadering 7 Computer inloop café 9 Taxibus naar de markt 11 Zondag salon Fratres Corona 13 Eetcafé 16 Café Buitenveldert 20 Burenlunch 21 Computer inloop café 23 Taxibus naar de markt 26 KerstInn Voor informae en aanvangsjden kijk op: www.wocbuitenveldert.nl of bel 020) 644 99 36


NOVEMBER 2011

32

Zweedse puzzel


WWW.GELDERLANDPLEIN.NL

33

In de buurt van… Dit magazine staat in het teken van "Het Grootste Warenhuis aan de Amstel". Het winkelcentrum Gelderlandplein maakt deel uit van het vrijejds- en zakelijk aanbod in Buitenveldert, maar bevindt zich ook in een zeer aantrekkelijk deel van Buitenveldert. Wat te denken van bijvoorbeeld het prachge Gijsbrecht van Aemstelpark? De meeste Amsterdammers kennen het Vondelpark, Oosterpark of Sarphapark, maar deze onbekende, langgerekte natuurschoon is nog onbekend terrein voor de meeste bewoners uit de hoofdstad. Dit park met een enorme verscheidenheid aan kunstwerken, vogels, eekhoorns en bloeiende natuur loopt parallel aan de Van Nijenrodeweg. Vanaf de Europaboulevard tot aan het Amsterdamse Bos. Heerlijk voor een wandeling of om lekker even te zien op een bankje aan een vijver of in bloemenperkje. Naast het natuurschoon, waarbij we het Amsterdamse Bos ook niet moeten vergeten, zijn er ook andere faciliteiten, die het

Buitenveldert is een bescheiden, doch eigenzinnig deel van Amsterdam bezoeken waard zijn. Bijvoorbeeld de openbare bibliotheek aan de Willem van Weldammelaan nr. 5, die elke donderdagochtend een koffieochtend organiseert. Om de hoek zit het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert (WOCB), hét bolwerk van vrijwilligers(werk) en allerlei leuke, goedkope of zelfs gras acviteiten voor de buurtbewoners.

Staon Zuid, dat goed bereikbaar is met de sneltram 51 en tram 5, is ook niet ver verwijderd van het Gelderlandplein. Dit staon is de dagelijkse toegang tot de Zuidas, waar vele kantoren van zowel naonale als internaonale bedrijven gevesgd zijn. Dit gebied dat nog volop in ontwikkeling is, kent geen winkelcentrum zoals het Gelderlandplein. Dus kantoorpersoneel om én

nabij het Gelderlandplein bezoekt het winkelcentrum jdens de lunchpauze of na werkjd. Voor een uitgebreide lunch of een speciaal belegd broodje. Voor beide lunchsoorten zijn er verschillende zaken op het Gelderlandplein waar ze terecht kunnen. Het VU ziekenhuis en het VU complex voor studenten en VU Connected, kenniscentrum voor organisaes, instellingen en het bedrijfsleven, bevinden zich ook op loopafstand van het staon én het Gelderlandplein. Buitenveldert is een bescheiden, doch eigenzinnig deel van Amsterdam waar alle maatschappelijke, wetenschappelijke en zakelijke aspecten van het leven elkaar kruizen in het meest groene deel van de hoofdstad. En daar maken wij, de buurtbewoners en winkeliers, graag onderdeel van. Buitenveldert bloeit en groeit, of het nu winter, lente, zomer of herfst is. Van alle jden én jaargejden.


NOVEMBER 2011

34

Sinds 1968 gevestigd op Gelderlandplein.

Beutler voor verlichng & sfeerverlichng Lampenkappenatelier met grote sortering stoffen. Beutler levert maatwerk en maakt de lampenkap, die u wilt. Sfeerbepalers Onderschat niet de kracht van lampen in uw huis; zij kunnen de sfeer en de inrichng van uw woning maken óf breken. Maak dus een weloverwogen keuze voor uw lampdecorae en kom langs bij Beutler.

Ruime sortering klassieke en moderne verlichng. Van funconeel, strak modern, klassiek tot en met futurissche lampen. Beutler hee ze allemaal!

Beutler Verlichng ■ Gelderlandplein 179 ■ 1082 LW Amsterdam ■ Tel: 020 644 13 51


WWW.GELDERLANDPLEIN.NL

WIST U DAT u zich kunt abonneren op de Gelderlandplein-nieuwsbrief?

WIST U DAT 1 ½ uur gras in de parkeergarage kunt parkeren en dat u – in de directe omgeving- slechts 10 eurocent voor 1 uur parkeren betaalt?

WIST U DAT het Gelderlandplein bekend staat als het veiligste winkelcentrum?

WIST U DAT er op het Gelderlandplein maar liefst 7 horecagelegenheden zijn?

WIST U DAT Winkelcentrum Gelderlandplein regionale bekendheid geniet door zijn exclusiviteit en verscheidenheid van winkels?

WIST U DAT het Gelderlandplein zo ruim opgezet is dat u zelfs op zaterdag geen last hee van de drukte?

WIST U DATde servicegraad van de winkels op het Gelderlandplein meer dan gemiddeld hoog is?

WIST U DAT er speciaal voor kinderen, goed in het zicht van ouders, een Kiddieland is op het Gelderlandplein?

WIST U DAT het Gelderlandplein elke dag en gedurende de hele dag schoongemaakt en gehouden wordt?

WIST U DAT door de hoge kwaliteit van de winkels op het Gelderlandplein het winkelcentrum een internaonale sfeer uitademt?

WIST U DAT er op het Gelderlandplein om de week op zaterdagmiddag te genieten is van live muziek?

35


Zaterdag 26 november van 11.00 tot 15.00 uur

Workshop Pietenbaretten en Sintmijters maken Zwarte Pieten Orkest Zwarte Pieten Fiets Parade Bezoek van Sinterklaas en Hoofdpiet vanaf 13.00 uur WINKELCENTRUM GELDERLANDPLEIN “Het Grootste Warenhuis aan de Amstel”

www.gelderlandplein.nl


WWW.GELDERLANDPLEIN.NL

37

We staan op het punt om de winter in te gaan. Voor veel mensen een treurig moment, maar voor veel andere mensen juist een verlossing. Geen plakkerige nachten meer, geen uitgestorven straten en iedereen pakt het normale leven weer op. In de herfst en winter ben je veel in je huis te vinden. Bovendien is het de jd van de grote familiefeesten. Sinterklaas staat voor de deur en de kerstdagen zijn een feit voor je het door hebt. Het is nu een mooie jd om in de komende weken je huis lekker winterklaar te maken!

Door je huis lekker op te knappen en in goede staat te brengen voelt het weer even helemaal als nieuw! Maak de boel eens lekker schoon Hoe vaak stofzuig jij achter je kasten? En hoe vaak neem je je kasten af? Ga eens lekker aan

De winter komt er weer aan....

Laat de frisse wind door je huis waaien! Ga even langs de vuilstortplaats Ga eens met een flinke vuilniszak door je huis en gooi of geef alles weg wat je niet meer nodig hebt of wat je het komende jaar waarschijnlijk niet gaat gebruiken. Doe dit niet alleen in je huiskamer, maar ook in alle kasten in huis, de kledingkast, de schuur of garage, de zolder en op alle andere plaatsen waar je je spullen opbergt. Je zult je nog verbazen over de hoeveelheid echte rommel die je bewaart! Door je te ontdoen van onnodige spullen wordt je huis ruimer en voelt je hoofd leger. Je hebt ineens lekker veel ruimte voor nieuwe dingen. Dat is een lekkere manier om de winter in te gaan! Als je toch aan het opruimen bent, vergeet dan ook niet je computer eens goed te organiseren. Gooi onnodige documenten weg en zorg voor een backup van al je foto’s, documenten en muziek! Bedenk dat je opruimen niet in een dag hoe te doen. Doe het stap voor stap, iedere dag een beetje. Valt er nog iets te klussen? Zijn er nog zaken die moeten gebeuren voordat het weer gaat regenen en vriezen? Maak je tuin in orde of verf de buitenboel. En als je toch bezig bent kun je meteen al die achterstallige klusjes in huis meenemen. Heb je nog plankjes die al jaren geleden opgehangen hadden moeten worden? Wil je graag nog even ergens een likje verf overheen halen of hebben jullie een nieuw kleed nodig? Maak dan jd om de boel even goed aan te pakken.

de slag met je sopemmer en maak die dingen schoon waar je normaal niet aan toe komt. Zeem de ramen, dweil de vloer en neem eens de jd om de frituurpan goed schoon te maken. In een schoon huis voel je je lekker, en door even wat grote klussen aan te pakken kun je de komende maanden heerlijk van je huis genieten! Ga aan de slag met je interieur De winter is in aantocht, dus is het jd om je huis helemaal klaar te maken voor gezellige winteravonden. Ga op jacht naar leuke kussens voor op de bank, haal al je kaarsen uit de kast of ga op zoek naar mooie takken om in een vaas te zeen. Het is een goed idee om eens wat woonbladen te kopen om inspirae op te doen. Bekijk wat de laatste trends zijn en kijk hoe jij ze in jouw huis kunt toepassen. Bovendien doet een nieuw behangetje of een ander kleurtje op de muur echt wonderen! Omdat je de komende maanden veel in je huiskamer te vinden zult zijn is het leuk om er een warm en gezellig plekje van te maken. Begeef jezelf in geur Het winterseizoen is een seizoen vol met heerlijke geuren. Als je een dipje hebt, kun je je door bepaalde geuren ineens stukken beter voelen. Ga dus de natuur in om al dat heerlijks te ruiken. Blijf je liever binnen? Kruip dan in een lekker warm bad met een aromasche olie met geuren zoals sinaasappel, vanille of Ylang Ylang.

Kleur in je huis en je kleding Het is buiten al saai en grijs genoeg, dus het is jd voor wat meer kleur. In je kleding, in je huis, waar je het maar kunt bedenken. Bij kleur kun je beter niet denken aan limegroen en felblauw. Deze worden snel flets en kil. Warme kleuren als crème-wit, oranje, ecru, chocoladebruin, donkergrijs, zwart en mosgroen zijn veel beter! Deze kleuren geven je een relaxed, warm en rijk gevoel. Ga naar buiten! Met het koude winterweer nestel je jezelf graag op de bank met warme chocolademelk. Alleen word je daar niet gelukkiger van... Binnen doe je niks en eet je jezelf helemaal vol. Echt voldoening gee dat niet. Ga lekker naar buiten om te wandelen, hard te lopen of te skaten. De frisse lucht is goed voor een nieuwe heldere kijk op je leven. Ook verhoogt het je weerstand. Je zult merken dat je je na een lekkere inspanning buiten, heerlijk voldaan voelt. Geniet van elk seizoen Elk seizoen hee zijn voor- en nadelen. In de winter is het koud, grijs, grauw en lijkt het snel ongezellig. Als je alleen maar let op de nadelen van dit seizoen, is het logisch dat je in een dip belandt. Ga dus op zoek naar de voordelen van de winter. Geniet meer! Lekkere warme chocolademelk drinken, de frisse gezonde lucht inademen, gezellig knus op de bank, speciale kerstspecials op tv, Oud & Nieuw enzovoort. Met al deze leuke dingen is het zo weer voorjaar!


NOVEMBER 2011

38

Tabakspeciaalzaak Van Lookeren: rookwaar, gebrande waar én reukwaar Bijna een halve eeuw bestaat deze tabakspeciaalzaak al op het Gelderlandplein, gespecialiseerd in goede sigaren. Eigenaar Berry van Nugteren leidt de zaak 26 jaar en hee het assorment uitgebreid, vanuit de gedachte: koffie, thee, tabak en specerijen. Deze combinae lijkt nu apart voor een tabakspeciaalzaak, maar is historisch gezien helemaal juist. Hollandse schepen voeren uit Oosndië deze lading. Vandaag de dag kijk je, als roker en niet-roker, dan ook je

ogen uit in deze speciaalzaak: van waterpijpen, koffiebonen, zeer uitgebreid assorment van sigaren uit het Caraïbisch gebied (inclusief de enige, echte Havana’s) tot en met de geurpoen van het beroemde merk Lampe Berger. Laatstgenoemd product hee zichzelf bewezen als dé manier om veilig en gegarandeerd de lucht te zuiveren van hinderlijke geurtjes. Ja, dus ook voor degenen, die bijvoorbeeld rookluchtjes willen verwijderen. Als u bij Van Lookeren langs gaat, dan zult u ook de speciale klimaatkamer zien. Hier worden de sigaren op de juiste temperatuur en op de juiste vochgheid bewaard. Van een kleinschalig gefabriceerde sigaar ‘De Olifant’ tot de wereldberoemde Havana's uit Cuba. Sigaarrokers houden van hun kwaliteitsmoment van genieten en daarbij horen sigaren van kwaliteit. Ga dus langs bij Van Lookeren, waar deze kwaliteitssigaren met aandacht én zorg voor u klaarliggen.

Tabakspeciaalzaak van Lookeren Gelderlandplein 143 1082 LV Amsterdam Tel: 020 644 10 62 www.vanlookeren.com Openingsjden: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

10.00 08.30 08.30 08.30 08.30 08.30

tot tot tot tot tot tot

Werelds Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: u hoe niet meer naar de Noordermarkt voor die befaamde, ambachtelijk bereide appeltaart. Werelds op de hoek van het Gelderlandplein hee die ook! Sterker nog, hun zelfgemaakte appeltaart is maar een van hun (h)eerlijk aanbod van zelfgemaakte lekkernijen. Van versgeperste fruitsapjes, speciaal gemaakte pitabroodjes, zelfgemaakte smoothies, cakes, brownies tot en met rijkelijk belegde broodjes met bijvoorbeeld zelfgemaakte tonijnsalade. (H)eerlijke producten tegen eerlijke prijzen! U kunt hier terecht voor een ontbijt, lunch of een koffie/thee-tussendoortje. Sinds

kort kunt u er ook op donderdagavond terecht. Aalen kan en wilt u voor een gezelschap of op kantoor een grote bestelling plaatsen? Dat is ook mogelijk en kan bezorgd worden. De zaak van eigenaresse Jacqueline van Eijk , met begane grond en een verdieping met lekkere banken, hee een huiselijke en zeer laagdrempelige sfeer. En van april tot eind oktober kunt u, als het weer het toestaat, ook genieten op het terras. Bij Werelds komt de zon leerlijk als eerste op en gaat als laatste omlaag. Het moo van Werelds: (H)eerlijk komt overal terug, van een open keuken tot en met de producten en prijzen. Werelds, een hoek aan het Gelderlandplein, die u niet mag missen!

Van Leijenberghlaan 252 1082 DC Amsterdam Tel: 020 644 56 25

18.00 18.00 18.00 20.00 18.00 17.30


WWW.GELDERLANDPLEIN.NL

39

Als je bij Bakker Jongejans binnenstapt, vallen een paar zaken direct op: het oogt als een autheneke én tegelijk moderne bakkerij, waar de klantvriendelijkheid je tegemoet komt. Gaat dat samen? Jazeker, want Bakker Jongejans is een familie- en vriendenbedrijf vanaf 1926, toen de schter Jacob Jongejans al zijn zaligheid legde in zijn producten en bedrijf. In de zaak hangen levensgrote portreen van Jacob Jongejans en zijn personeel, waardoor je gaat beseffen: hier hebben mensen, die het bakkersambacht koesteren, iets autheneks neergezet. Zonder toeters of bellen, maar gewoon een bakkerij die met zorg en aandacht de beste producten wil neerzeen. Kwaliteit Je merkt diezelfde passie en betrokkenheid als je nu de kleinzoon van de schter, Henk Jongejans spreekt. “Er komt heel veel liefde, aandacht en hard werk bij kijken om zo’n mooi product als brood te maken. De mensen, die vroeger bij mijn vader in de zaak kwamen, verwachten ook dat onze producten voldoen aan de hoge kwaliteit waarvoor de naam ‘Jongejans’ staat. En daarvoor doen we elke dag en nacht, want bakken is vooral nachtwerk, ons uiterste best!” Smakelijk In de winkel tref je een ruim assorment aan vers ambachtelijk brood, banket en passerie aan. Naast het heerlijk geurend

Heerlijk authenek

brood, zeer aanlokkelijk gebak en allerlei seizoensspecialiteiten maakt Bakkerij Jongejans ook lekkere harge snacks voor de snelle trek. Bijvoorbeeld Italiaans belegde bagels, broodjes hete kip, belegde panini's en nog veel meer! Dit is handig voor een lekkere lunch, maar een lunch voor meerdere personen (bijvoorbeeld collega’s op het werk) is ook mogelijk. Sinds vorig jaar kun je een complete lunch voor meerdere

personen op locae laten bezorgen. Ook een aanrader, deze Lunchtafel, waar ze – geheel in de sjl van Jongejans - met zorg de producten leveren, zodat je smakelijk kunt genieten. Zorg, passie voor het bakkersvak en aandacht vormen het credo voor Bakkerij Jongejans en dat uit zich in de lekkernijen, maar ook in de klantvriendelijke en persoonlijke bediening. Dus ga je naar het Gelderlandplein? Aan de Van Leijenberghlaan 176, aan de zijkant van de ingang van parkeergarage, daar vind je Bakkerij Jongejans voor ouderwets heerlijke producten tegen een eerlijke prijs! Bakkerij Jongejans Van Leijenberghlaan 176-178 (bij Winkelcentrum Gelderlandplein) 1082 DC Amsterdam 020 44 207 66 info@bakkerjongejans.nl www.bakkerjongejans.nl


NOVEMBER 2011

40

Plaegrond Winkelcentrum Gelderlandplein WILLEM VAN WELDAMMELAAN

4

1

2

3

Kantoor de Gelder

A

16

15

14

71

73

72

17

19

61

13

79

78

77

62

23

18

60

20

24

74

58

59

76

75

21

57

30

26

22

31

86

55

32

A19.01

36

Kantoor de Veldert

B

35

34

33

52

54

53

A.J. ERNSTSTRAAT

25

29

56

GELDERLANDPLEIN

85

27

70 84 83 82

81 80

64

63

5

12

65

28

11

66

6 7

8

9

10

69

68

67

LOOWAARD

51

38

39

37

C

Kantoor de Inham

50

42

40

43

41

44

45

46

47

48

49

VAN LEIJENBERGHLAAN


WWW.GELDERLANDPLEIN.NL

41

Welke winkel vindt u waar op het Gelderlandplein? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Poelwijck Sweers Schmidt Opek Bristol De Diamanten Schaar Smedicus Interieur Elementos de Vida Kapsalon l'instute Geox Fantasia Bakkerij van Muyden Music Store La Valise Lederwaren Zwartjes van 1883 Beneon Nelson Schoenen Esprit Belcompany La Place Bröring Slaapcomfort Boots Apotheek Oriëntal Restaurant Ruby ING Bank Winter Kantoorboekhandel Eyewish Groeneveld / Prins Opciens Blokker ICI Paris XL Wieveen Damesmode Arke Fango Kapper Moorman Mannenmode Oliodiolivo The Bodyshop Tabak Van Lookeren Speelgoedwinkel Cedille SOHO Interiors Expert Bushoff ABN-AMRO bank Expert Bushoff Modehuis Blok Warung Celebes Tjin's Exosche Broodjes Gall & Gall Slagerij Arie van de Raa

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

La Fourchee Stadsbakker Jongejans Mulvlaai De Vitaminewinkel Gusto di Casto Ontbijt & Lunch Werelds Albert Heijn Bronwasser Mode Timp Boekhandel Cook & Co De Tuinen Etos Jamin Meyer Schoenen Balt Herenmode Bart Smit Pingouin Huize van Wely Un Jour Ailleurs Beutler Verlichng Dierenspeciaalzaak Discus Daan Women's wear Wassalon Buitenveldert Stomerij Gelderlandplein Molenaar Haarmode Riviera Maison Duo Sport Rogge Casual Jackie D. Lingerie HEMA Mexx Youths Pauw Damesmode Parfumerie Douglas Zohar Fashion Sietze Wagenmakers RM24 (Hugo Boss) Strego Juwelier Shilla Volendammer Vishandel Kroon De Leest Schoenmakerij Happy Print Kiddieland Coffee Company


'URJHOXFKW" ‡ NULHEHOLQGHNHHOYHUVWRSWHQHXV" ‡ 'URJHKXLGJHVSURQJHQOLSSHQ" ‡ 6FKHXUHQLQKRXWHQPHXEHOHQSDUNHW  YORHUHQHQPX]LHNLQVWUXPHQWHQ" ‡ .RXGHWDEDNVURRNHQJHXUWMHV" ‡ 9HUNRXGKHLGVJHYDDUGRRU  XLWJHGURRJGHVOLMPYOLH]HQ" ‡ +XLVVWRIGLHUKDUHQHQSROOHQ"

9HQWD$LUZDVKHU EHVFKHUPWWHJHQGURJHOXFKW 5HYROXWLRQDLUHWHFKQLHN]RQGHU¿OWHUNXVVHQV +\JLsQLVFKJHQLDDOHHQYRXGLJODQJHOHYHQVGXXU

Gelderlandplein 11 1082 KX Amsterdam

Tel.: 020-4421299 Fax: 020-6465648 E-mail: info@bushoff.nl

Gelderlandpleinmagazine  

Editie najaar 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you