HSUF-nyt oktober 2021

Page 1

Lige om lidt formand Han ved det

er lederpokalen tildelt Johannes. bare ikke endnu.

Hammelev Sogns Ungdomsforening 1 Nr. 5 oktober 2021 47. årgang

Stiftet 31. maj 1919 hammelev.dk


Tømrermestrene Hansen & Larsen ApS · Stokkerhovedvej 7 · 6500 Vojens ·CVR-nr.:31 30 08 94 Torben: 20 87 62 00 · Jacob: 22 90 70 48 · mail@tmhl.dk · www.tmhl.dk

2


Oktober 2021 Indendørssæsonen er skudt i gang. Alle corona-restriktioner er faldet væk – vi er endelig fri af pandemien. Dog passer vi stadig på hinanden i HSUF. September har budt på pænt vejr – også her i slutningen af måneden. Vejret er stadig til udendørs aktiviteter, men vi er startet op med efterårets aktiviteter i hallen. Motionscenteret, håndbold, badminton, gymnastik, kegling og indoor-cycling, og inden ret længe også volleyball, er startet op på sæson 21/22 i hallen. Udendørs fodbold på kunstgræs og alm. græs er også for længst rullet i gang igen efter sommerferien. Vi kan se de første tilmeldinger til de forskellige hold, og vi håber der kommer endnu flere aktive medlemmer hen over den næste måned. Om vi kommer tilbage på niveau for årene før corona, er dog for os lidt for tidligt at kunne udtale os om. Foreløbigt ser det ud til, at vi har bibeholdt aktivitetsmedlemmerne – men det vil de næste måneder uden tvivl vise os mere om. Én ting er sikker – vi er klar til at tage imod jer! Den udskudte generalforsamling fra april i HSUF er netop afholdt med alle poster på plads i forretningsudvalget og mindre tilretninger i aktivitetsudvalgene. Vi har fået en ekstra suppleant til forretningsudvalget, så der nu er to personer vi kan uddelegere lidt opgaver til. Dette for at aflaste forretningsudvalget med deres bundne opgaver. At vi har mange trofaste ledere i foreningen, mindes vi altid om, når vi på den årlige generalforsamling hædrer ledere og trænere i forbindelse med jubilæer. I det forgangne år var der 4 personer, som nåede en ”jubilarmilepæl” (15 år). Uden dette længere uafbrudte engagement fra vores ledere og trænere i HSUF, ville HSUF ikke stå med så stærkt et sammenhold, som vi gør i dag. (Mere om dette på de næste to sider). Der er netop afholdt Danmarks Mesterskaber i mountainbike, hvor ruten blandt andet gik her igennem vores fantastiske terræn. Vejret viste sig heldigvis fra sin absolut bedste side den 25.sept.. HSUF var en væsentlig del af arrangementet, dog uden at være en del af arrangør-teamet omkring eventet. Vi havde budt ind på at lave et publikumsområde ved et af kardinalpunkterne i løbet. Det har været et stort arbejde, med omkring 50 af vores trofaste frivillige hjælpere involveret, men vores satsning lykkedes, og vi og flere hundrede tilskuere, havde en fantastisk dag på bakketoppen og ved depotet på engen bag Elmevej. Vi kan med en erfaring mere nu se frem imod næste års verdensmesterskaber, som afholdes på samme rute – og håber vi igen kan være en del af holdet. Hammelev blev denne dag sat på danmarkskortet – næste år er det verdenskortet TAK TIL ALLE DE MANGE FRIVILLIGE KRÆFTER VI KAN MØNSTRE I HSUF. Sammen er vi MEGA stærke! På bestyrelsens vegne, Johannes Hansen.

3


Ved Generalforsamlingen den 20. august blev der uddelt gaver og sagt gode ord til disse jubilarer for 15 års uafbrudt arbejde indenfor et område i foreningens regi (se formandens indlæg s.1):

Ejvind Petersen: Trykning og uddeling af HSUF NYT. Rikke Iversen, leder og udvalgsmedlem i gymnastikudvalget, Mona Jørgensen bestyrelsesmedlem og kasserer i HSUF, og i Hammelev Hallen. Elna Petersen, redaktør af HSUF NYT. (16 år) Tyge Lind, ”medarbejdende redaktør” på HSUF NYT, (16 år ) Gunnar Christiansen , tennisudvalget i 15 år. Er også fanebærer, og står for Team HSUF. De to sidste kunne ikke deltage denne aften. —————————Ved valg til bestyrelsen var der genvalg til Johannes Hansen som formand, og Ditte Hvolbøl Schrøder som sekretær. De to suppleanter, som blev valgt, er: Michael Bøgesvang Hansen og Lene Schmidt. ____________________________________

4


Pokalen til Årets leder Til den kombinerede hjælperfest og byfest i Hallen den 27. august blev der også uddelt hæder: Formand Johannes Hansen var blevet sat uden for indflydelse og blev overrasket af forretningsudvalget, da de kårede ham til Årets Leder. Som det fremgår af forsiden af bladet, var det lykkedes at holde det som en overraskelse for ham. Et populært valg, kunne man høre på forsamlingens opbakning. Johannes har i mange år ydet en stor indsats i bestyrelsesarbejdet på flere poster, og forrige år tog han over på formandsposten i en svær tid. Tillykke, Johannes! Ved samme lejlighed kåredes også Årets udvalg. Årets udvalg blev Håndboldudvalget. Udvalget har været meget aktivt og fået god gang i børnehåndbolden igen, og da Coronaen lukkede for indendørs aktivitet, genoplivede de med succes udendørs håndbold. Tillykke med titlen som Årets udvalg. ______________________________________________________

Støtteklubben BINGO I HAMMELEV HALLEN! I søndags blev der afholdt "Prøve" bingo i Hammelev hallen, for ca. 40 tidligere bingo hjælpere. En hyggelig eftermiddag med Bingo, erfaringer, kaffe og kage. Da Haderslev bingocenter er lukket, har Støtteklubben investeret i alt udstyret derfra. Der vil derfor starte lørdagsbingo i Hammelevhallen, 4 gange årligt. Første spilledag bliver 8. Januar 22. Du skal derfor sætte er STORT kryds i din kalender og invitere din nabo med. Stort tak til Team HSUF og Preben Halinspektør, for hjælp med opstillingen. Mvh Støtteklubben

5


Nyt fra Borgerforeningen Boliger på vej: I har sikkert læst om det i aviserne: Der arbejdes

ihærdigt på at få tilladelser til at bygge 60 rækkehuse i Gadekæret mellem Hammelev Bygade og Ribe Landevej. Det er Oluf Dall, landmand i Erlev, der syntes, det gik for langsomt med Haderslev Kommunes byggemodning af området. Han mente, at Hammelev havde fortjent bedre og købte grunden. Borgerforeningens bestyrelse havde møde med Oluf Dall for en måneds tid siden, og han lader høre fra sig, når alle nødvendige tilladelser er i hus. Rækkehusene bliver opført i klynger, så Gadekæret nærmest bliver en lille landsby i landsbyen. Planerne er, at der anlægges grønne områder, legeplads – og et gadekær. Det er et forsinkelsesbassin, en lille sø, som tager overfladevandet i området. Mere når der foreligger godkendte planer. Chikaner på Ahornvej: Inden for de næste måneder sættes chikaner op et par steder på Ahornvej. Det sker for at få bilister og andet kørende til at sænke hastigheden og gøre det mindre attraktivt for store lastbiler at køre den vej. I mange år har Ahornvej i Hammelev i perioder været plaget af tung trafik, der brugte vejen som genvej til Tørningvej og videre til blandt andet Høgelund Mejeri. Også landbrugsmaskiner har brugt Ahornvej i stedet for Tørningvej. Det samme gælder hurtigt kørende biler. For år tilbage blev det forbudt for lastvognstog over 20 tons at køre ned forbi Tørning Mølle. Men det er ikke sivet ind i alle GPS’er. Så i Hammelev kan vi en gang imellem opleve fantastisk dygtige lastbilchauffører er blevet omdirigeret og bakker hele vejen fra Tørning Mølle op til Hammelev, vender bilen og kører den rette vej over Vojens og Ladegård til Høgelund. ************************ 40 km’s fart på Bøgevej. Samtidig med chikanerne på Ahornvej, kommer der 40 km. hastighedsbegrænsning på Bøgevej, som er plaget af bilister, der kører meget hurtigt. Borgerforeningen har i nogle år været i dialog med Haderslev Kommune for at få chikaner og hastighedsbegrænsning. Og det er lykkedes nu. Vi havde gerne set, at der kom 40 km/t i hele trækvarteret. Det er ikke lykkedes – i første omgang. Desuden har Haderslev Kommune et forsøg med begrænset hastighed omkring skolen. Også her er det 40 km/t på de tidspunkter, hvor børnene møder, og når de får fri. Det skal foreløbig køre i dette skoleår – med mulighed for at blive permanent. ********************** Tanden i anden er selvfølgelig onsdag 10. november. Her mødes vi mange til en hyggelig aften i forsamlingshuset. Det er kok Jesper Sjælland i forsamlingshuset – eller Hamis Hus, som huset hedder nu, der har overtaget aftenen efter Borgerforeningen. Det er kl. 18.00. Derfor skal tilmeldingen ske til Jesper på tlf./sms 5181 8656 senest fredag 5. november. ***********************

6


Advent på vej: Ikke så langt ude i horisonten venter adventstiden. Og til den hører

Spejdernes Julemarked på skolen

– og julemand med karameller, og juletræ ved skolen og senere også i Borgerparken. Datoen for julemarked & juletræer ved skolen er lørdag 20. november.

Hammelev Sogns Borgerforening ønsker alle et godt efterår - vi ses… ***********************

HUSK: Lørdagshøjskolen i Hammelev åbner sæsonen lørdag 6. november 2021 kl. 9:30 med en spændende iværksætter, Filip Jepsen fra Kolding. Han er 22 år kommer med et underholdende foredrag om at finde-på og sætte iværk. Lige noget, vi godt kan trænge til ovenpå Corona-tiden. Filip Jepsen er blandt andet kendt fra TV for sit meget veludviklede ’købmandsgen’. Han fik en TV2-kuglepen, og 14 dage senere havde han byttet og handlet sig til en brugt bil.

Filip Jepsen, der kommer til Hammelev. Lørdagshøjskolen i Hammelev er åben for alle, og man kan melde sig til det enkelte foredrag. De foregår i Sognehuset, Kirkestræde 6 i Hammelev fra kl. 09:30 til ca. 13:00. Der slutter af med en let frokost. Samlet pris pr. foredrag + frokost er 175 kr. Der betales ved indgangen. Også pr. MobilePay. Tilmelding er nødvendigt af hensyn til plads og den efterfølgende frokost senest torsdag 4. november:http://diaetist-iskov.mipsevent.dk/ group/sognehusethoejskoledage - eller til Anna Marie Bohsen, mail: anma@post12.tele.dk eller mobil/sms: 2532 8826.

7


Nyt fra Kegleafdelingen Der hersker en stor aktivitet i Keglecenteret for tiden. Alle hold er kommet i gang igen, og vores ca. 260 medlemmer fylder lokalet godt op i løbet af ugen. Her i efteråret har vi fået monteret nye tilløbsbaner på bane 3 og 4 så de igen er som de skal være. Vi har fået installeret en opvaskemaskine i keglecentret. Det er meningen at vi går helt væk fra pap/plastikkrus. De er simpelthen blevet for dyre og kan også til tider være svære at få fat i. Derfor bliver der stillet porcelæns kopper/krus i skabene. Så må vi hjælpe hinanden med at sætte maskinen i gang, når dette behøves, samt få den tømt igen, når den har vasket op. Det er vi overbevist om, at det nok skal komme til at fungere. Turneringsspillerne har lige startet sæsonen op igen. Licensspillerne som spiller i serie 1, har fået afviklet de første 2 runder, mens Ældrekeglerne lige har lagt den første af i alt 6 runder bag sig. Ældrekeglerene har 9 hold med i turneringen. Den 9. oktober afholder Ældrekegler sit årlige nålestævne i Hammelev. Man kan tilmelde sig på listen, som hænger oppe i keglecentret. Der kan vindes guld-, sølv- og bronzenåle og det koster 30 kr. pr. person at deltage.

Vort årlige julestævne løber af stablen fredag den 3. og lørdag den 4. december. Her spiller vi som sædvanlig om ænder, vin, kaffe og chokolade. Man stiller med et hold på 4 spillere, som dyster indbyrdes om præmierne. Det koster 50 kr. pr. person at deltage. Endvidere vil der være en præmiebane, hvorfra der kan vindes fine præmier. Der vil blive sat et opslag op i keglecentret, så hold øje med opslagstavlen. Vores årlige Klubmesterskab for sæson 2021/22 finder sted lørdag den 26. februar 2022. På grund af Covid-19 var vi ikke i stand til at afvikle mesterskabet i sidste sæson, så vi håber på mere held i denne. Mere om dette i næste udgave af HSUF-Nyt.

Kegleudvalget ___________________________________________________

For alle idrætter og andre kulturelle aktiviteter. Gå ind ¨på:

https://www.dgi.dk/landsstaevne Svendborg den 30. juni til 3. juli 2022 Cykelmotion har kigget på det og har bl.a. set, at der er landevejscykling for nybegyndere, let øvede og trænede, - alle slags cykler....også el. . Forskellige guidede ruter i lokalområdet. Følg med på stævnet's sider, Facebook eller hjemmeside. Hilsen motionsudvalget/Inga Aagaard

8


Vi glæder os til at se jer alle i hallen igen Træningstider: U6-U7, årgang 2014/2015 (piger og drenge): Onsdag 16.30-17.30 (piger og drenge). Opstartsdato: 6/10 2021. U8/U9, årgang 2012/2013 (piger og drenge) & U10 piger, årgang 2011: Onsdag 16.30-17.45. Opstartsdato: 6/10 2021. U11/U13 drenge, årgang 2008/2009/2010/2011: Torsdag 18.15-19.30 – senere også tirsdag. Opstart: Er startet, men kom frisk. Det er tilladt at prøvetræne nogle gange, inden man beslutter sig for at være håndboldspiller ☺. _______________ Håndboldudvalget takker mange gange, for kåringen til årets udvalg. Tak for de flotte blomster. Se s. 3.

9


Brugerrådet Så fik vi i Brugerrådet taget hul på en ny sæson. Vi startede med den årlige udflugt. Først besøgte v Lyng kirke, kirken er fra 1994. Den er både flot og spændende, også arkitektonisk, og med masser af anvendelsesmuligheder. Derefter forsatte vi turen, til Den gamle By i Aarhus. Her ventede 4 guider på at vise os rundt, og fortælle, hvordan livet var i en købstad i attenhundredetallet. Efter en lækker frokost var der tid på egen hånd, inden vi fik kaffe og kunne påbegynde hjemrejsen. En rigtig fin dag, som ikke engang regnvejret kunne spolere. Den udsatte generalforsamling blev afviklet i forbindelse med årets første foredrag. Nu er alle Corona restriktioner blevet ophævet, så vi glæder os til at kunne modtage alle vores trofaste brugere under vante former, dog har vi valgt ikke at give hånd, men kun hilse på med et ”velkommen”. I skrivende stund, har den nye bestyrelse endnu ikke konstitueret sig, det sker på et møde i morgen mandag. Jeg valgte at trække mig fra bestyrelsen efter 8 år på formandsposten, og derfor skal der udpeges en ny person på den post. Der er en masse spændende ting på programmet for den nye sæson, og hele bestyrelsen glæder sig til at modtage vore brugere. Det eneste, der kræves for at blive bruger, er, at man møder op i Sognehuset på de datoer, der er annonceret i programmet, og som også vises her i HSUF-NYT. Man kan også se programmet på hjemmesiden www.hammelev.dk Det koster kr. 30,00 at deltage pr. person pr. gang, og der kræves ikke noget medlemskort. Foredragene starter kl. 14.00. På vegne af Brugerrådet, Gynther Revitz ______________________ Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således: Formand: Anne Jansson Næstformand: Hanne Assenholm Kasserer: Lona Lei Bestyrelsesmedlem: Henning Thomsen Bestyrelsesmedlem: Edel Westergaard Suppleant: Niels Ove Aagaard _______________________________ Mange tak til Gynther for indsatsen i de 8 år som formand for Brugerrådet. Det kom der meget godt ud af! (Red.)

10


Mandag den 4. oktober kl. 14.00 – 16.00 i Sognehuset. Knud Isaksen: Tidligere leder af Vognmuseet i Haderslev. Vi får i dag besøg af en rigtig ”træmand”. Knud har ledet vognmuseet, og dermed også været med til at istandsætte vogne mm., så man får en levende udstilling på vognmuseet. Mandag den 18. oktober kl. 14.00 – 16.00 i Sognehuset. Stig Nørregård: dansk underholdning gennem 100 år. Vi tager på en musikalsk rejse, Rejsen går via afdøde legender som Osvald Helmuth, Helge Kjærulf Schmidt, Dirch Passer til nulevende ikoner som Eddie Skoller, Niels Hausgaard, og ”De Nattergale”.

Mandag den 1. november kl. 14.00-16.00 Kristian Holt: journalist fra Haderslev. Kristian grundlagde sin interesse for medieverdenen på Radio Haderslev. Efter uddannelsen som journalist, har han været på TV2 nyhederne, og er nu vært på Aftenshowet på DR1. Mandag den 15. november kl. 14.00 – 16. 00 i Sognehuset. Familie på farten: Anne Grethe og Helge. I 1986 puttede Anne Grethe og Helge deres tre drenge ind i en autocamper og startede en lang rejse, som nok aldrig slutter helt. Sidst vi så Helge tog han den til fods fra Nordkap, til hjemmet i Give. Mandag den 29. november kl. 14.00 – 16.00 i Sognehuset. Malene Lytting: Intet virker så dårligt, som et par høreapparater i skuffen. Malene er kommunens hørekonsulent, og vil fortælle om det hørerehabiliterende arbejde der foregår i Haderslev kommune. Torsdag den 2. december 2021 i kirken Adventsmøde med efterfølgende kaffebord i Sognehuset. Arrangeres af præst og menighedsråd. Onsdag den 8. december 2021 kl. 12.00 i Forsamlingshuset. Traditionel julefrokost med god mad og drikke. En rigtig hyggeeftermiddag med sang og muntre indslag. Ret til ændringer forbeholdes. ________________________________________

Her blev der lige plads til en flok seje Hammelev fodboldspillere.

11


Team HSUF – for livet har samlet ca. 20.000 kr. ind ved stafetten i Haderslev Team HSUF – for livet deltog i Danmarks smukkeste stafet i Haderslev den 11. og 12. september. Vi er SÅ glade for, at der var 99, der tilmeldte sig Team HSUF-holdet og gav gas med en masse runder. Holdet tilbagelagde 820 km. på de 24 timer, og har samlet ca. 20.000 kr. ind til Kræftens Bekæmpelse (beløbet er ikke talt endeligt sammen endnu, da vi fortsat mangler nogle indbetalinger fra rundesponsorerne).

Der var en herlig summen af liv og aktivitet i teltet, som teltlauget igen i år havde rejst. I teltet tilbød Jette Abeloe om eftermiddagen en workshop, hvor man kunne være kreativ og lave kort. Ved krea-bordet var det også muligt at lave smykker af flotte perler. Man kunne hvile benene i sofahjørnet, spille bordfodbold og købe behandling ved Charlotte Hansen, der løsnede spændinger med Theragun (massagepistol). Flødebollekastemaskinen blev også flittigt brugt – flødebollerne blev sponsoreret af REMA 1000 Simmerstedvej.

Lørdag eftermiddag var der 2 klassestafetter, hvor hhv. 0.-3. klasse dystede og lidt senere 4.-6. klasse. Det var hhv. 3.H og 5.H, der vandt klassestafetterne og dermed 250 kr. til klassekassen. Benjamin Aebeloe bagte en hulens masse

12


boller til klassestafetterne, så børnene kunne få en bolle og juice, efter de havde løbet mange, mange runder på en time.

Desuden takker vi for de mange bidrag, og tak til rundesponsorerne Optivize, Consolis Spæncom, PD Elevator og LH. Desuden var der lykkeposer fra Lone P og gavekort til boghandel fra Margrethe Hørlycks forældre til de børn, der havde løbet flest runder i løbet af stafetten. Hovedpræmien til den voksne, der havde løbet flest runder, var et gavekort til en vinteraktivitet i HSUF. Desuden siger vi tak til Marianne Decker for de flotte blomster til at pynte bordene med, og til REMA 1000 for flødeboller og juice. Tak for endnu en god og stemningsfyldt stafet, hvor vores sognepræst Julie Aulkær Glöe holdt en meget smuk tale til lysceremonien. Har du idéer eller forslag til, hvordan arrangementet kan blive endnu bedre og hyggeligere næste år, så ta´ endelig fat i os – evt. skriv dit input til anetjensen@gmail.com eller tlf. 28990173. Håber vi ses næste år på Team HSUF – for livet. Suna Simonsen, Joline Petersen, Margrethe Hørlyck, Majken Sandholdt og Anette Fredsted ________________________________________________________

Mere fodbold på HSUF.dk og på FB.

13


HSUF Badminton Så er den nye sæson endelig kommet i gang, efter en alt for lang pause. Motionisterne er ”langsomme startere” men der er dog aktivitet i hallen mandag aften. Børn- og unge er kommet fint fra start mandag eftermiddag. Hallen summer af liv mellem kl. 16 og 18. Der er allerede meldt 6 til stævnet i Haderslev den 9. oktober. HSUF Badminton afholder i samarbejde med DGI en begynderturnering. Nedenfor uddrag fra DGI`s hjemmeside. Mere information til træning. Begynderturnering i Hammelev Lørdag den 13. november 2021 i Hammelev hallen. Sønderjysk Badminton inviterer i samarbejde med Hammelev Badminton til begynderturnering. Der kan tilmeldes i følgende rækker: U 9 = 2013 og yngre U 11 = årgang 2012-2011 U 13 = årgang 2010 -2009 U 15 = årgang 2008 – 2007 Pris kr. 100,- pr spiller Start kl. 9. Det tilstræbes, at den enkelte spiller max skal være i hallen i 3 timer. Begynderturneringer er selvsagt for begyndere. Spillere, der har lyst til at komme ud at spille mod andre nybegyndere. Hvis du er i tvivl, om en begynderturnering er det rigtige for dig, så snak med din træner om det. Begynderturneringer afvikles i et system, hvor spillerne spiller korte kampe, og kampene reguleres løbende i niveau, således at kampene bliver så jævnbyrdige, som muligt. Vi glæder os til at se dig. Tilmelding på BadmintonPlayer senest den 28. oktober 2021.09.28 Se evt. info på www.dgi.dk/202113104113 (Snak med din træner om tilmelding) Tidligere hed dette et stævne. Så ved I, hvad der menes. (Red.) —————————————HUSK – HUSK – HUSK Hammelev Hallen er åben hver lørdag formiddag, hvor der kan spilles badminton

14


Hammelev Forsamlingshus

Gammeldags andespil

Efter et år med nedlukning og begrænsninger er vi klar igen med et ”gammeldags andespil” i forsamlingshuset. Tirsdag den 9. november kl. 19.00 I Hammelev Forsamlingshus Dørene åbnes kl. 17.30 Gevinsterne er som i ”gamle dage” Ænder – kødpakker – gavekurve – vin - kaffe m.v. + amerikansk lotteri Der er gevinster til alle som har pot. Der kan købes kaffe og kage, øl og vand. Susanne fra tidligere Haderslev Bingo Center er opråber. Vi passer på hinanden og opfylder alle forholdsregler. Har du spørgsmål så ring til Henning på 4041 6543. Håber at vi ses til et anderledes og hyggeligt bingospil, hvor der spilles om alt andet end penge. Med venlig hilsen Hammelev Forsamlingshus

Juletræsfest i Hammelev hallen

Søndag d. 5. dec. kl. 14.30-16. Vi synger et par sange rundt om juletræet, og måske får vi besøg af julemanden. Der er tilmelding til Halbestyrer Preben på 5152 0923. Helst SMS. Skriv i tilmeldingen, hvor mange børn og hvor mange voksne. På gensyn— HSUF Støtteklub

15


Atletik Hammelev Atletik deltog søndag den 19/9 i Sønderjysk Mesterskab på Aabenraa Stadion. Vi havde 13 børn med i alderen 5 til 13 år, og alle vendte hjem med mindst 1 medalje. Alle, såvel børn som forældre, hyggede sig ,og der blev kæmpet bravt og sat flere rekorder. Der var bl.a. en helt speciel stemning, da hele stadion stod og kiggede på stafet og Hammelevs piger vandt guld kun ca. 10 cm før dem, der blev nr 2. En rigtig god dag, der også var afslutningen på denne sæson. Vi håber vi ses igen til foråret, hvor vi glæder os til at tage den nye løbebane i brug. Dejligt vi nu kan lave løb, uden af bekymre os om græstotter, rødder og huller. På trænerteamets vegne er der vist kun tilbage at sige tak for lån af jeres børn. Hilsen Anette.

De glade medaljetagere med deres lige så glade trænere: Annete Horn, Mogens Thygesen og Henning Thomsen.

16


Resultaterne: Aksel Ludvig: Guld i bold – Sølv i længdespring og bronze i 40 meter løb og kuglestød Ida Bram: Guld i 40 meter løb, længdespring og stafet og sølv i boldkast og bronze i kuglestød. Astrid Thygesen: Guld i højdespring, kuglestød og sølv i 60 meter løb, stafet og bronze i længdespring Andrea Fredsted: Guld i højdespring og Sølv i 80 meter løb, længdespring og kuglestød. Mai Simonsen: Sølv i højdespring og stafet. Anna Louise Frederiksen: Sølv i stafet og bronze i højdespring. Gry Schilling: Sølv i boldkast og stafet og bronze i højdespring. Valdemar Thygesen: Guld i kuglestød, sølv i boldkast og bronze i længdespring. Elena Fredsted: Sølv i Længdespring og stafet og bronze i kuglestød og boldkast. Freyja Andreasen: Guld i stafet. Luka Hansen: Guld i stafet, sølv i boldkast og bronze i kuglestød. Gry Schilling: Guld i stafet og sølv i boldkast. _________________________________

Nyt fra gymnastik Så er gymnastiksæsonen skudt i gang. Instruktørerne har stået klar i startboxen et stykke tid og fik de sidste instrukser fra udvalget til instruktørmødet den 21. september. Her deltog både ”gamle” instruktører og ”nye” ligesom også de mange nye unge hjælpere gjorde. Det er fedt med nye unge kræfter ☺ Det er skønt, at alle corona-restriktioner er ophævet. Vi opfordrer til, at der bruges sprit ved ind- og udgang til salen, og at man ikke møder op med symptomer med mindre, at man er blevet testet negativ for corona. I sidste HSUF-nyt efterlyste vi trænere til børneholdet ”Mikrofræs”. Takket være et par nye frivillige hænder, bliver holdet til noget. Det er vi mange, der er glade for. Bemærk dog – at dette hold først starter op i uge 40. (Se holdoversigten igen på de næste sider). Vi vil endnu engang reklamere for muligheden for at lave ”pop up – hold” i løbet af sæsonen. Det kan eks. være skitræningshold, dansehold over 4-6 gange. Yogaevent eller…. Du bestemmer. Så slip fantasien løs og kontakt formand Mark Simonsen, hvis du har en ide til et hold - simonmarksimonsen@hotmail.com Vi ser frem til en dejlig gymnastiksæson, og I kan allerede nu reservere eftermiddagen lørdag den 19/3-2022 til gymnastikopvisning i Hammelev hallen. Kolbøttehilsner fra gymnastikudvalget.

17


Gymnastiktilbud i

SE FLERE OPLYSNINGER OMKRING DE ENK

Start i uge 39 medmindre andet Tilmelding og onlinebetaling via conventus på

Tilmelding er mulig fra d. 13/9 2021

Prøv gerne et par gange inden betaling (undta Prisen stiger med 100 kr, når holdene

Vær obs på at YOGA har deltagerbegræns

Igen i år er hele udgiften til opvisni Holdbeskrivelse

Tid og sted

Tovho

Tons og Tumlastik Forældre og barn (1-2-3 og 4 årige spilopper)

I gymnastiksalen ved hallen Søndag kl. 09.30-10.30

Chalott Jørgen

Mikrofræs 4-5 årige (krudtugler + vildbasser)

I gymnastiksalen ved hallen Tirsdag kl. 16.00-17.00 Opstart uge 40

Carina Cecilie

Turbokids 0.-1. kl.

I gymnastiksalen ved hallen Torsdag kl. 16.00-17.00

Tóra Sk Camille

Stjerner 2.-3. (og 4. kl.)

I gymnastiksalen ved hallen Mandag kl. 16.30-17.30 Opstart uge 41

Anette Line Ki

Juniormix 4. kl. og opefter

I gymnastiksalen ved hallen Tirsdag kl 17.15-18.45 Opstart uge 34!

Lasse H

Motionsdamer

I gymnastiksalen ved hallen Onsdag kl. 10.00-11.00 Opstart uge 43

Marian

Kombitræning Voksne over 16 år

I gymnastiksalen ved hallen Torsdag kl. 19.30–21.00

Charlot

Onsdagstræning for kvinder Voksne over 16 år

I gymnastiksalen ved hallen Onsdag kl. 19.00-20.00

Charlot

Yoga (obs deltagerbegræning)

I gymnastiksalen ved hallen Tirsdag kl 19.45-21.00

Anita B

18


HSUF 2021 – 2022

KELTE HOLD PÅ www.hsuf.dk fra ca. 1/9 2021

t er anført ved det enkelte hold. hjemmesiden www.hsuf.dk under gymnastik.

1 og skal ske senest d. 17/10 2021.

agen yoga). Mød bare op til 1. gangs træning. har trænet 3 gange (undtagen Yoga).

sning (først til mølle, derefter venteliste).

ingstøjet inkluderet i kontingentet.

oldere:

Pris:

te Lund Hansen, Mille Holm Krogh, Henriette Kristensen, Natacha nsen og Josefine

450,-

Thye Petersen, Sabine Lund Hansen, Michael Schønnemann Rand, Anker, Pernille Olesen, Yannick Aarup

450,-

køtt, Margrethe Hørlyck, Lise Carøe, Liva Lauenstein, e Hansen, Andrea Fredsted og Marie Kyhl

450,-

Horn, Sanne Markussen, Karsten Sejersbøl, Anne Mette Bram, irchner, Henriette Horn, Laura F. Markussen

450,-

Horn, Sara Rømer, Aksel Iversen

450,-

nna Haue, Ingrid Meyer

300,-

tte B. Hansen

450,-

tte Kyhl

450,-

Blenner

550,-

19


Hammelev Kirke Konfirmanderne på tur Tirsdag den 14. september begyndte et nyt hold på 27 konfirmander til konfirmationsforberedelsen i Hammelev Kirke. Konfirmanderne var på introtur syd for grænsen på konfirmandlejr på Spejdergråden Tydal den 17.-19. september på en lejr sammen med 70 konfirmander fra den danske mindretal syd for grænsen.

Temaet ved lejren var ”balance” , og udover at skabe nye venskaber havde konfirmanderne forud kunnet vælge sig ind på workshops, som de arbejdede med i løbet af lørdagen. Der var både mad, kor, band, pilgrimsvandring, kunst og journalist. Konfirmanderne var også i løbet af weekenden i lejrens spirituelle rum, hvor de fik mulighed for at fordybe sig. Efterfølgende skrev alle konfirmanderne anonyme bønner, som blev brugt til den fælles gudstjeneste søndag morgen i teltet. Her var konfirmandernes familier indbudt til at deltage. Lørdag aften fik vi besøg af det danske band ”De Sidste Bohemer”, der holdt et brag af en koncert med både populærmusik og deres egne numre. Vi var heldige med vejret, og det var en rigtig god weekend!

20


Gudstjenesteliste oktober-november 2021 19. s. e. trinitatis, d. 10. oktober 20. s. e. trinitatis, d. 17. oktober 21. s. e. trinitatis, d. 24. oktober 22. s. e. trinitatis, d. 31. oktober Alle Helgens dag,

d. 7. november

Højmesse kl. 10.30 i Hammelev Kirke ved sognepræst Julie Aulkær Glöe, m. dåb. Gudstjeneste kl. 10.30 i Hammelev Kirke v. Martin Bonde Eriksen. Ingen gudstjeneste i Hammelev Kirke, der henvises til Vedsted Kirke, højmesse kl. 9.00 v. Jens Thue Buelund. Højmesse kl. 10.30 i Hammelev Kirke v. JAG. Alle Helgens gudstjeneste kl. 16.00 i Hammelev Kirke v. JAG. Navnene på dem, vi har mistet siden sidste Alle Helgen vil blive læst højt, og der vil blive tændt lys for dem.

11. november, gudstjeneste for børnefamilier på børnenes præmisser.

Spaghettigudstjeneste kl. 17.00 med efterfølgende fællesspisning i sognehuset af spaghetti og kødsovs, spisning 30 kr voksne, børn: gratis.

24. s. e. trinitatis,

Højmesse kl. 10.30 i Hammelev Kirke v. Jens Thue Buelund.

d. 14. november 25. s. e. trinitatis, d. 21. november Sidste søndag i kirkeåret, d. 24. november 1. søndag i advent,

Søn. d. 28. november

Højmesse kl. 10.30 i Hammelev Kirke ved sognepræst Julie Aulkær Glöe Familiegudstjeneste kl. 10.30 i Hammelev Kirke v.JAG. Afslutning for minikonfirmander og babysalmesang. Højmesse kl. 10.30 i Hammelev Kirke v. JAG. Spejderne kommer med fredslyset fra Fødselsgrotten i Betlehem.

21


Hammelev Rytmiske Sognekor: Sognekoret har fået navneforandring til Hammelev Rytmiske Sognekor for at signalere, at vi fortrinsvis synger i den rytmiske genre. Koret er også for yngre sangere, og derfor holder koret flyttedag til torsdag aften, så flere har mulighed for at være med. Koret er fortsat et lejlighedskor, der mødes 3-4 gange om året. Næste gang vil vi øve til julekoncerten i Hammelev kirke, som foregår torsdag den 9. december kl. 19.00. Forud øver vi disse aftener: torsdage den 11., 18. og 25. november samt onsdag den 8. december. Alle aftener er fra kl. 19.00-21.00 i sognehuset. Hvis du har lyst til at være med til at synge de dejlige adventssange og komme i julestemning, så tilmeld dig julekoret til korleder Lene Jørgensen LENJO@km.dk eller 61407699.

Ved guldkonfirmationen søndag den 26. sept. 2021.

FUK-voksenkorstævne den 20. november: Folkekirkens Ungdoms Kor (FUK) er en landsdækkende organisation, der bl.a. arbejder for at fremme korarbejdet i Danmark. Hammelev kirke er medlem af FUK og får derfor tilsendt forskellige tilbud som korstævner, inspirationsdage m.m. Lørdag den 20. november kl. 10.00-16.00 er der mulighed for at være med til et voksenkorstævne sammen med andre kor i Haderslev stift. Det foregår i Christianskirken i Fredericia. Dagens instruktør er den inspirerende og anerkendte komponist og kordirigent Erik Sommer. Dagens repertoire vil bestå af satser, der vil kunne bruges i advents- og juletiden, og dagen afsluttes med en åben prøve kl. 15.30 for alle interesserede. Fortsætter

22


Forud for korstævnet øves repertoiret fredag den 12. og 19. november kl. 15.30-17.30 i sognehuset. Det koster 100,- kr. at deltage, og prisen inkluderer stævne, forplejning til frokost samt kaffe og småkager. Tilmelding og betaling snarest muligt og senest den 10. oktober til LENJO@km.dk

Spaghettigudstjenester:

Dette kalenderårs sidste spaghettigudstjeneste er torsdag den 11. november kl. 17.00 i Hammelev kirke. Som altid begynder vi med en børnevenlig gudstjeneste på max. en halv time med fortælling, sang og en aktivitet. Derefter spiser vi sammen i sognehuset. Det er gratis for børn og koster 30,- kr. pr. voksen. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig. Søndag den 22. november kl. 10.30 er der familiegudstjeneste i Hammelev kirke, hvor babysalmesang og minikonfirmander holder afslutning. Alle børnefamilier er meget velkomne.

Tro, håb og minikonfirmander:

Minikonfirmanderne er godt i gang, og vi glæder os over opbakningen. Pga. ferie er der ingen minikonfirmandundervisning i uge 41 og 42. Søndag den 21. november kl. 10.30 er der afslutning for minikonfirmanderne i Hammelev kirke, hvor minikonfirmanderne medvirker i gudstjenesten. Efterfølgende er der samvær og overrækkelse af diplomer i sognehuset.

Minikonfirmanderne 2020

23


Motionsrummet i Hammelev Hallen

Træf en aftale med en af vore DGI uddannede fitness instruktører og få tilrettelagt et træningsprogram, som passer lige netop til dig. Instruktørerne har blå bluser, så man kan se, hvem der er tilknyttet motionscentret. Henvend dig bare, hvis der er spørgsmål. Motionsrummets åbningstider: Mandag til søndag kl. 5.00 - 22.00 HUSK torsdag er der lukket fra 11.00 – 13.00 pga. rengøring. Priserne er: Periode 1 mdr. 3 mdr. 6 mdr. 12 mdr. Indoor cycling 2021/22 1 gang indoor cycling Udendørs cykling HSUF medlemskort

Fitness 150 kr 400 kr 700 kr 1200 kr 600 kr 25 kr (skal bookes) 100 kr 50 kr

Indoorcycling/spinning: Se næste side. Ung-fitness: Er for 14-16 årige Du kan kontakte Hanne Mikkelsen. Oplysning om, hvordan man bliver medlem: Man skal være medlem af HSUF for at deltage i alle aktiviteter. Det koster 50 kr. om året. Kortet skal fornyes hvert år. Kan bestilles via hjemmesiden. Ønsker man medlemskab til Pusterummet, kan man henvende sig til Hanne Mikkelsen, Hammelev Bygade 9, eller ringe eller sms’e på 2138 0239. Betaling via hjemmesiden: hammelev.dk. Vælg HSUF –sport/motion. For at finde, hvor lang periode, du ønsker, skal du gå ned i bunden. Der vælger du hvor lang en periode du ønsker. Nyt nyt nyt: Når der er betalt får du en 5 cifret kode på kvitteringen, som skal bruges ved hallens indgang, hvis der er låst. Vi er ved at få installeret nyt tastatur ved motionsrummet. Der skal man bruge samme kode. Hvis du ikke har betalt, kan du ikke komme ind. Derfor er det ikke længere nødvendigt med de blå kort, som derfor nu er sløjfet. fortsætter

24


Jeg sender jer en sms, når jeres kort er ved at udløbe. Hvis I ikke forlænger medlemsskabet, sletter jeg koden. Man kan også indbetale på bank konto 9892 2921162, men så får I ikke automatisk en kode med det samme. Jeg skal først lige se, at I har betalt. Vh Hanne Mikkelsen

Indoorcycling/spinning : - i Salen i Hammelev hallen, - få sved på panden, og godt socialt samvær. Mandage: kl. 18.30 - 19.30 Torsdage: kl. 18.00 - 19.00 Fredage: kl. 6.30 - 7.15. Der er sko til fri afbenyttelse. Husk drikkedunk og håndklæde.... Du må gerne få en gratis prøvetime. Er du medlem af Pusterummet kan du frit booke, - ellers 25 kr./gang, - eller 600 kr. for 6 mdr. Book via HSUF spinning. Hilsen motionsudvalget/kontaktperson Inga Aagaard tlf. 29612531. ___________________________________________________ Se også side 6, hvor der lige var lidt plads til at gøre opmærksom på DGI’s Landsstævne i Svendborg 30. juni til 3. juli. 2022. Her kan man også cykle. _______________________________________________________

Djursland kalder Som nævnt i seneste nr. af HSUF-Nyt går næste års lange cykeltur til Djursland. Med udgangspunkt i Århus besøges begge djurskommuner med Mols bjerge. I Hadsund, som bliver en af målbyerne, stikker vi dog forhjulet ind i Himmerland. Turen finder sted i uge 20 fra 16. - 20. maj. Interesseret? Så kom til et orienteringsmøde mandag d. 1. november kl. 19.00 i Hammelevhallen. På turens vegne Ejvind Petersen OBS. Vi har et job som chauffør/serviceperson ledigt. Det er ulønnet, men holdet betaler basisomkostningerne. Servicepersonen søges så vidt muligt inddraget i kulturformidlingen. Yderligere oplysninger kan indhentes hos Inga Aagaard, tlf. 29612531.

25


Hammelev Bed & Breakfast www.hammelevbb.dk

Fire værelser med hver 2 senge, badeværelse, stort køkken, stor stue, bryggers, garage, terrasse og have. Se fotos på hjemmesiden. Hvor

Christiansdalvej 6, Hammelev, 6500 Vojens

Mail

hammelevbb@bbsyd.dk

Telefon

3190 7780

Effektiv lektiehjælp

FEGU Hammelev Læseskole Hjælp til læse– og staveproblemer, matematik, engelsk og tysk.

Ingrid Hansen Christiansdalvej 23, Hammelev 6500 Vojens Tlf. 61 24 54 96 Ingridllh@hotmail.com

26


Koncert med Almost Irish torsdag den 28. oktober kl. 19:30, hvor det igen bliver muligt at opleve de 4 musikalske brødre Rasmus, Alexander, Lukas og Jacob alle med efternavnet Nielsen på Tørning Mølle, når de fortolker den Irske folkemusik. Ring og bestil dine billetter kr. 220 på 7450 7450 eller på hjemmesiden. Stjernedrys og musical – kom og syng med, bliv en aktiv del af koncerten søndag den 7. november kl. 14. Tag hele familien med, når Nete (født / opvokset i Hammelev) og Thomas Gammelgaard synger og spiller op med liflige toner og skøn musik på sangens vinger. Billetter voksne kr. 185 og børn kr. 75 købes/ på 7450 7450 eller mail. Mark & Christoffer Julekoncert tirsdag den 23. og onsdag 24. november kl. 19:30. Gavesækken er fuld af musikalske julelækkerier, når Mark & Christoffer giver julekoncert på Tørning Mølle med en god blanding af velkendte klassikere og nyere julehits. Billetter kr. 235 på 7450 7450 eller på hjemmesiden. Besøg julemessen på Tørning Mølle 27. og 28. nov. fra kl. 10 til 16. Lørdag uddeler julemanden godteposer til børnene, Bliv fotograferet sammen med julemanden. Besøg de mange stande med masser af julegaver. Besøg Staldcafeen og Fars Bar. Vind masser af gaver på indgangsbilletten. Vælg flotteste stand og vind vin. Oplev en god gammeldags julestemning. Fredag den 18. februar 2022 kl. 19:30 giver Midt Om Natten – Larsen Kopiband koncert. De leverer i den grad fremragende versioner af de allermest kendte mesterværker fra Gasolin tiden og frem til Kjukken i dag. Få en rigtig KIM LARSEN oplevelse. Billetter kr. 335 købes/bestilles på 7450 7450 eller på hjemmesiden.

ÅBNINGSTIDER. Se hjemmesiden www.toerning-moelle.dk. **** Bliv medlem af Tørning Mølles Støttekreds og få rabat i forbindelse med nogle arrangementer og når du benytter Tørning Mølle. Tørning Mølle tlf. 7450 7450 – Se mere www.toerning-moelle.dk

27


For hver handel I gør hos os, giver vi 5% rabat lige til afregning til HSUF. _____________________________________________________________________________

Vær opmærksom på denne støtte til HSUF (red.). Husk at sige, du er fra HSUF.

Hammelev

Damefrisør Kirsten Blicher-Nielsen

Bøgevej 11, Hammelev, tlf 7450 7479 åbent: tirsdag kl. 8 til 12, onsdag kl. 8 til 12, torsdag kl. 8 til 19, fredag kl. 8 til 19 og lørdag kl. 7 til 12

28


Foreningens Festtelte

Overvejer du fest i haven, gadefest m.m., så benyt dig af de flotte festtelte fra HSUF’s teltlaug. Eneste betingelse er, at du er bosat i Hammelev Sogn, dvs. i Hammelev, Styding eller Ladegård. Teltene er moderne Partytelte med vinduer i siderne. Følgende regler er gældende ved udlån af telt: Teltet opsættes af teltlauget, men der skal, afhængigt af teltets størrelse, være 2-4 hjælpere tilstede, når teltet sættes op. Depositum ved bestilling af telt 500,Fag Længde 1.fag - 3 m

Telt 9 meter bred 1.500.-

Lån af gulv 675.-

Telt 6 meter bred 1.000.-

Lån af gulv 450.-

2.fag - 6 m

2.100.-

1.350.-

1.400.-

900.-

3.fag - 9 m

2.700.-

2.025.-

1.800.-

1.350.-

4.fag - 12 m

3.300.-

2.700.-

2.200.-

1.800.-

5.fag - 15 m

3.900.-

**

2.600.-

2.250.-

6.fag - 18 m

4.500.-

**

3.000.-

2.700.-

7.fag - 21 m

5.100.-

**

3.400.-

**

** ej tilgængeligt. Grilltelt 3x3 meter Lyskæde

480,150,-

Borde og bænke kan lejes sammen med telt eller alene. Smalle borde Brede borde Bænke Stole

50x220cm 24,- pr. stk. dobbelt pris ved levering 80x220cm 36,- pr. stk. dobbelt pris ved levering 12,- pr. stk. dobbelt pris ved levering 12,- pr. stk. dobbelt pris ved levering

Betalingen for brug af telt, borde, bænke, tilfalder HSUF, og bruges til vedligehold, samt nyanskaffelser. Betaling bedes indbetalt på.: Bank Nordik reg.nr. 9892 Konto nr. 3061186084

Udlån sker efter princippet først til mølle… Har du spørgsmål eller ønsker at leje telt, så ring/mail til nedenstående: Telte: Karsten Skøtt 4034 7071 /telthsuf@gmail.com Borde/Bænke/Stole: Hans Henning Axelsen 7450 7312 / 2331 9304

29


v/ Finn Thomsen Ringvej 4, Styding Tlf 4050 7697

Reparation—køb—salg

30


Støtteklubbens vinderliste september 2021

Medlem Navn

Adresse

Sted

Gevinst

497

Henning Reistoft

Tørningvej .5

Hammelev

200,00

640

Marianne Sejstrup

Kirkestræde .2

Hammelev

200,00

73

Rolf Pedersen

Tørning Banke 12

Hammelev

200,00

1026

Christian Schilling

Hamisgårdsvej 5 G

Hammelev

100,00

910

Nicklas Gade

Ringvej 11

Styding

100,00

832

Preben Pabst

Platanvej 11

Hammelev

100,00

314

Anette Jensen

Svinget .7

Styding

50,00

281

Anita Blenner

Christiansdalvej 41

Hammelev

50,00

569

Børge Andersen

Tværvej .5

Vojens

50,00

700

Catherine W. S. Johansen Svinget 5

Styding

50,00

434

Ellen Kristensen

Pilevej .5

Hammelev

50,00

331

Esther Andreasen

Jyllandsgade 20

Tørning

50,00

773

Freddy Lund Jensen

Bygaden 20A

Hammelev

50,00

920

Gunnar Prinds

Hammelev Bygade 71

Hammelev

50,00

524

Hanne Mikkelsen

Hammelev Bygade .9

Hammelev

50,00

548

Ingrid Hansen

Christiansdalvej 23

Hammelev

50,00

168

Jette Andersen

Hamisgårdvej .6

Hammelev

50,00

962

Jytte Gøbel

Hamisgårdvej .3m

Hammelev

50,00

634

Søborg

Tørninghøj 12

Hammelev

50,00

454

Kate Petersen

Østergade 5, Middelfart

Hammelev

50,00

28

Keld Andersen

Tørningvej 2 c

Hammelev

50,00

296

Lila & Hans Rasmussen

Tørning Banke .5

Hammelev

50,00

332

Lone Mathiesen

Tørninglundvej .6

Tørning

50,00

446

Lone Quvang

Hammelev Bygade 1B

Hammelev

50,00

399

Marianne Juhler

Elmevej 22

Hammelev

50,00

279

Ruth Schmidt

Christiansdalvej .9

Hammelev

50,00

233

Solveig Carøe

Christiansdalvej 10A

Hammelev

50,00

31


Al henvendelse vedrørende vandværket, også ved driftsforstyrrelser mm, bedes meldt til tlf. 7450 7003. www. hammelev-vandvaerk.dk Gode numre!: Idegruppen: Solveig Carøe, 6169 7521, formand. Hammelev Sogns Borgerforening, Anna Marie Bohsen, 2532 8826, formand. Hammelev Brugerråd: Anne Jansson, 2195 3080, formand. Hammelev Forsamlingshus: Bestyrer: Jesper Bach Sjælland, 5181 8656, forsamlingshushammelev@gmail.com. Formand Vicky Weitling, 2042 14 23 Hammelev Sogns Ungdoms Forening: Formand Johannes Hansen, 6126 5563. Hammelev Hallen: Preben Hjortlund, halbestyrer, 5152 0923. Per Riber Rasmussen, formand, 3030 0014 HSUF Støtteklub, Rasmus Thygesen, 3040 9050, formand, Hammelev Spejdergruppe: formand Esge Homilius, 2362 9882. Hammelev Kirke: Menighedsrådsformand: Hans Henrik Knudsen, 2330 9543 Sognepræst: Julie Aulkær Glöe, 2026 6513 Graver Yannick Aarup, 2345 2683. Organist og kulturmedarbejder: Lene Jørgensen, 61407 699. Hammelev Skole: 7434 3950. Afdelingsleder Thomas Tramm Rotendahl. SFO: 7434 3980. Børnenes Hus Hammelev: 7450 7588 . Leder: Louise Bredvig Mimoun, 2345 3044

32


HSUF’s bestyrelse og udvalg 2021/22 Formand

Johannes Hansen

Hamisgårdvej 2E, Hammelev

Næstformand

6126 5563

Torben Føns

Hamisgårdvej 5 d, Hammelev

6026 5964

Ditte Hvolbøl Schrøder

Ribevej 2, Hammelev

3031 5933

Lars Lundgren Lauritzen

Elmevej 1, Hammelev

2712 9326

Badminton

Kenn Johannsen

Knagsledvej 2, Tørning

2966 4639

Kasserer

Mogens Eriksen

Egevej 4, Hammelev

2055 3284

Chris Trangbæk

Nyvang 6, Styding

2876 2761

Tommy Schultz

Erik Eriksensvej 2, Hammelev

2063 0599

René Cordes

Erik Eriksensvej 3, Hammelev

2349 1477

Thomas Larsen

Søndergårdsvej 1, Hammelev

2126 9060

Anette Føns

Hamisgårdvej 5 d, Hammelev

2757 8047

Annemette Bram

Platanvej 4, Hammelev

2695 3906

Fodbold

Rolf Qvortrup

Nyvang 7, Styding

3142 5853

kasserer

René Iversen

Knagsledvej 12, Ustrup

2486 0639

Tim Hünkemeier

Tørning Banke 13, Hammelev

9955 4328

Thomas Hynding Larsen

Søndergårdsvej 1, Hammelev

71969 060

Gymnastik

Mark Simonsen

Svinget 9, Styding

2211 4776

Kasserer

Dorte Skovby

Egevej 1, Hammelev

3035 9279

Anette Føns

Hamisgårdvej 5 d, Hammelev

Henrik Iskov

Hamisgårdvej 5E, Hammelev

2757 8047 2210 4250

Grethe Ø. Christensen

Ladegårdvej 13, Ladegård

6017 6347

Anette Fredsted

Svinget 7, Styding

2899 0173

Charlotte Kyhl

Birkevej 20, Hammelev

2232 8716

Lene Jacewicz

Hammelev Bygade 64

2547 4868

Anette Horn

Platanvej 10, Hammelev

2895 0351

Jette Jochimsen

Hamisgårdvej 5F

22882966

Kegleudvalg

Eigild Tüchsen

Pilevej 15, Hammelev

6166 7581

Kasserer

Gorm Gad

Præstegårdsvej 17, Vojens

2822 4201

Elly Gammelgaard

Fasanvej 12, Vojens

3054 4691

Robert Sørensen

Tovskovvej 4, Sommersted

2762 7484

Ejler Jespersen

Tørninghøj 14, Hammelev

7450 5101 / 2049 4705

Senior Kegler

Peder Holm

Sodegade 19, Haderslev

40481445

Tekniske

Erik Waldemar

Sundparken 58, Årøsund

7458 5220

Medarbejdere

Ejler Jespersen

Tørninghøj 14, Hammelev

7450 5101 / 2049 4705

Motion

Steffan Petersen

Hammelev Bygade 59

4078 3080

Kasserer

Hanne Mikkelsen

Hammelev Bygade 9, Hammelev

2138 0239

Sekretær

Susan Gydesen

Fasanvej 13 st., Haderslev

2190 0317

Morten Hvolbøl Schrøder

Ribevej 2, Hammelev

2829 0738

Lasse Ejby

Hammelev Bygade 19

4275 5172

Suppleant

Lars Weitling

Elmestien 3, Hammelev

60470337

Cykling

Inga Aagaard

Pilevej 3, Hammelev

2961 2531

Tennis

Peter Jochimsen

Elmestien 6, Hammelev

6127 7422

Kasserer

Inge Lykke Schmidt

Skibbrogade 7, Haderslev

7452 0441

Henning Schultz

Pilevej 8, Hammelev

4048 1439

Kaj Schultz

Odinsvej 287, Vojens

2291 1922

John Schmidt

Ahornvej 8, Hammelev

4260 3866

Arne Hansen

Ahornvej 18, Hammelev

4041 7292

Gunnar Christiansen

Birkevej 11, Hammelev

4129 4885

Sekretær Kasserer

Festudvalg

Håndbold

Baneformand

33


Støtteklub

Rasmus Carøe Thygesen

Tvedvej 4, Styding

3040 9050

Jette Amdi Andersen

Tørningvej 3, Hammelev

2033 0691

Christian Barsøe

Tørning Banke 11 , Hammelev

5157 4669

Bodil Rasmussen

Ringvej , Styding

6120 8932

Kirsten Rossen

Nyvang 11, Styding

4034 4117

Skat

Søren Gravgaard

Sdr. Ringvej 3, Vojens

5129 7063

Aktiv Fritid

Signe Schultz

Pilevej 8, Hammelev

2943 9839

Kai Hansen

Fyrremejsevej 8, Vojens

6066 3695

Henning Schultz

Pilevej 8, Hammelev

4048 1439

Søren Lund

Hamisgaardvej 31

2125 7874

Kasserer

Krolf

Blad

Leif Andersen

Christiansdalsvej 18, Hammelev

6181 4371

Elna Petersen (red.)

Hasselvej 14, Hammelev

7450 7377, 6138 7377

Ejvind Petersen (tryk mm.)

Hasselvej 14, Hammelev

4021 7377

Kenn Johannsen (tryk mm)

Knagsledvej 2, Tørning

2966 4639

Tyge Lind (foto mm.)

Tørningvej 4A, Hammelev

2097 0705

Hammelev Bygade28A, Hammelev

5152 0923

Hammelev Hal Formand

Per Riber Rasmussen

Ringvej , Styding

3030 0014

Bestyrer

Preben Hjortlund

Ringvej 31, Styding

5152 0923

Datoplan 2021: Oktober: Søn. d. 3.kl. 10.30: Man. d. 4. kl. 14: Ma. d. 18. kl. 14: Tors. d. 28. kl. 19.30: November: Man. d. 1. kl. 14: Man. d. 1. kl. 19: Lør. d. 6. kl. 9.30 : Søn. d. 7. kl. 14: Man. d. 15. kl. 14: Lør. d. 20.: Lør. d. 20.: Man. d. 29.kl. 14: December: Ons. d. 1.: Tors. d. 2. :

Fælles gudstjeneste i Sommersted. (s.19) Brugerrådet i Sognehuset. (s.9) Brugerrådet i Sognehuset (s.9) Almost Irish på Tørning (s.25) Brugerrådet i Sognehuset (s.9) Møde om cykeltur 2022 (s.23) Lørdagshøjskole i Sognehuset (s.5) Nete Nørgård synger på Tørning (s.25) Brugerrådet i Sognehuset (s.9) Spejdernes julemarked (s.5) Deadline til HSUF Nyt Brugerrådet i Sognehuset (s.9) HSUF Nyt udkommer Adventsmøde i kirke og sognehus ( s.9 )

Bemærk: det er langt fra elle datoer, der er plads til her. Se under de enkelte aktiviteter, Tørning Mølle, Gudstjenestelisten s. 19. mm. Se også HSUF.dk og www. Hammelev.dk , samt på HSUF’s Facebook side.

Stof til HSUF-NYT afleveres til Elna Petersen, Hasselvej 14, Hammelev, elej@webspeed.dk tlf. 74507377 /61387377 Deadline, se herover. Husk at gemme bladet indtil et nyt udkommer.

34


Hammelev Hallens Cafeteria v/ Preben Hjortlund Stedet, hvor man hygger sig med en godbid og en forfriskning.

  

5152 0923

Efter træning. Efter kampene. Under stævnerne.

MEN’s CUT Hammelev Bygade 11B v/ Niels-Jørn Nielsen Tlf 7450 5040

Åbningstider tirsdag

9-12

& 13-17

onsdag og torsdag 13-17 & 19-22 fredag 9-12 & 13-18 mandag og lørdag efter aftale

35


36


37