HSUF-nyt juni 2022

Page 1

Hvad har skoleskibet Danmark med HSUF at gøre? Forsideredaktøren er i gang med at undersøge det.

Hammelev Sogns Ungdomsforening 1 Nr. 3 juni 2022 48. årgang

Stiftet 31. maj 1919 hammelev.dk


Tømrermestrene Hansen & Larsen ApS · Stokkerhovedvej 7 · 6500 Vojens ·CVR-nr.:31 30 08 94 Torben: 20 87 62 00 · Jacob: 22 90 70 48 · mail@tmhl.dk · www.tmhl.dk

v/ Finn Thomsen Ringvej 4, Styding Tlf 4050 7697

Reparation—køb—salg

MEN’s CUT Hammelev Bygade 11B v/ Niels-Jørn Nielsen Tlf 7450 5040

Åbningstider tirsdag

9-12

& 13-17

onsdag og torsdag 13-17 & 19-22 fredag 9-12 & 13-18 mandag og lørdag efter aftale

2


Maj 2022 Ud over stepperne med HSUF igen Vi er for alvor kommet ud af ”corona-skyggen. Alle generalforsamlinger er afholdt i god ro og orden. Nye ansigter kommer til. Så rigtigt positivt, at vi ser nye udvalgsmedlemmer. Derved kan hårdtprøvede kræfter med sindsro slippe deres post og trække sig et skridt tilbage. Pusterummet har haft et OK forår, hvor medlemmerne er kommet retur efter nedlukningen. Fodbolden ruller igen – der er positive takter - der er blandt andet arrangeret fodboldskole i uge 26. Håndbold og Kegle-afdelingen kører på sidste vers inden sommerpausen. I skrivende stund er der netop afholdt DM i Krolf på vore boldbaner med 250 deltagende spillere. Flot arrangement til trods for det ikke helt optimale vejr. Kigger vi frem imod næste måned, så er der masser af aktivitet at glæde sig til. Byfesten bliver igen afholdt som sædvanligt i første weekend i juni. Det arbejdsomme udvalg, bestående af 2 personer, som har fat i de mange tråde i planlægningen af en byfest, har igen i år formået at stable et flot arrangement på benene, godt hjulpet af vore mange aktivitetsudvalg. For at holde liv i en byfest, kræver det, at mange personer involveres, så ikke alle gøremål og pligter hviler på få skuldre. Så spørg endelig ind til de to ildsjæle, om der er noget, I kan være behjælpelig med. Et ekstraordinært indslag i byfesten er indvielsen af vores nye disciplin – Padel. Som nogen nok har bemærket, har der været stor aktivitet på tennisbanerne siden starten af marts, hvor det første spadestik blev taget til den ny padelbane. Der er også her ydet en stor frivillig arbejdsindsats i at få denne bane grundlagt. Det være sig både ansøgningsarbejde og rent fysisk knokkelarbejde med skovl og trillebør og skruetrækker. Derfor glæder vi os i HSUF til snart at få aktiviteten op at køre, så vore mange medlemmer kan stifte bekendtskab med den nye dille. Banen bliver helt sikkert et aktiv for os som forening, så vi kan tiltrække endnu flere nye medlemmer. Så kom ned på tennisbanerne lørdag under byfesten kl. 11:30. Der vil være mulighed for at se en opvisningskamp og selv prøve disciplinen af på egen krop. Derudover har vi lavet et introduktionstilbud gældende frem til 31.03.2023, hvor man både kan spille tennis og padel – næsten til den pris, vi startede ud med for tennis spillet i 1985 på de to grusbaner. Se den særskilte folder, som følger med bladet her, om Tennis banernes historie og Padelbanens opståen. Se også Byfestprogrammet, der udkom i forrige uge. Fedt, at vi igen kan mødes til fest i HSUF - så mød op og vær med i fællesskabet! P.b.v. Johannes Hansen

3


Svar til forsiden -

På skoleskibet er det tvingende nødvendigt at arbejde sammen og trække i samme retning. Fuldstændig som i HSUF. Den undersøgende udsendte medarbejder kan oplyse, at rygtet om, at der skulle være mange bølger i Nordatlanten ikke er fake news. God sommer. Tyge

HSUF medlemskort er for passive medlemmer og dig, der deltager i idrætten. Hvem skal være medlem af HSUF? Alle fra 15 år og opefter, som deltager i en aktivitet. Deltagelse i flere aktiviteter kræver kun èt medlemskort. Pris 50 kr pr. år. Kan betales på mobil pay 65345, eller via hjemmesiden HSUF, forsiden, find medlemskort og tilmeld.

4


Byfesten - Happy Days den 3.-5. juni 2022

Se det tidligere udsendte program for dagene, samt diverse opslag på Facebook og andre steder. Vi ses - Byfestudvalget Thomas og Anette

HAMISHUS - Hammelev selskabs og forsamlingshus inviterer til borgerspisning tirsdag d.7. juni kl. 18.00 Vi starter udenfor på parkeringspladserne, hvor huset nye navn og logo vil blive afsløret. Bestyrelsen vil være vært ved et lille glas mousserende vin ved afsløringen. Efter afsløringen af husets nye navn trækker vi indenfor, hvor vi har endnu en afsløring. Derefter vil buffeten være åben, samt salg af drikkevarer. Spisningen kræver en forhåndsbestilling, da der er begrænset plads. Tilmelding som sædvanligt til vores kok Jesper Sjælland på tlf. 5181 8656 senest d. 4.juni. Prisen er 125,- for voksne & 75,- for børn fra 3-10 år. Mvh. Leif Andersen Formand

5


Idé-gruppen Vi holder vores årlige udflugt onsdag den 8. juni 2022. Afgang fra hallen kl. 08.00 og hjemkomst ca. kl. 18. Pris 450/person Turen går i år til Flamingo Naturpark i Vemb og Retromuseet i Ulfborg. I Flamingoparken spiser vi frokost, og derefter får vi en rundvisning på ca. 1½ time. Derefter kører vi til VW Retromuseet. Vi får kaffe og kage på museet, og derefter går turen hjemover. Tilmelding senest 02.06.22 til Tove Andersen 74507505 el. 29130616 Venlig hilsen Idé-gruppen

Kegleafdelingen Så er kegleafdelingen gået på sommerpause, og i den kommende tid skal vi have gået kegleanlægget efter, så vi er klar til en ny sæson, som starter op i begyndelsen af august. Vores turneringshold har i den forgangene sæson klaret sig ganske godt. Licenskeglerne sluttede midt i rækken og bibeholder deres plads i Serie 1/Jylland til næste sæson. I Ældrekegler vandt ”Woss” i Serie 4 og ”Talenterne” i Serie 6 guldmedaljer og rykker en serie op til næste sæson. Vores øvrige turneringshold havnede uden for medaljerækkerne, men alle undgik de dog en nedrykning til en lavere række. DM for Ældrekegler og Old Boys Hammelev havde 1 hold med, da Ældre Kegler afviklede DM for hold i Roskilde. Det var i Herre-rækken, hvor de opnåede en 5. plads. Til Individuelt DM for Ældrekegler, var vi fra Hammelev repræsenteret med 3 spillere. Jørgen Kjær blev nummer 6 i Herre-rækken, mens Elly Gammelgaard og Inga Frederiksen blev henholdsvis nummer 12 og nummer 25 i Dame-rækken. Ole Nielsen har kvalificeret sig til DM for Old Boys, men dette fandt først sted efter at HSUF-Nyt var gået i trykken. Tilbage er kun at ønske alle en god sommer, og vi ses igen til august, når en ny sæson igen starter op. Kegleudvalget

6


HSUF Støtteklub BINGO SPIL i Hammelev Hallen lørdag den 9. juli kl. 14.00

De seneste 31 år har HSUF været en ”del” af det tidligere Haderslev Bingo Center. Nu glæder bestyrelsen for støtteklubben sig over at stå på egne ben og håber på, at mange af de tidligere trofaste bingospillere vil komme til Hammelev, når der arrangeres BINGO SPIL lørdag den 9. juli kl. 14.00 i Hammelev Hallen. Dørene åbnes kl. 12. Salg af plader starter kl. 12.30. Det er 2. gang, der spilles i Hammelev Hallen ”på egen hånd”. Det er altid en god ide at komme i god tid, så man kan få hilst på de kendte hjælpere, opråberen og gamle venner. Skulle man være ”brændt inde” med nogle gamle bingocenter kort, så kan de også bruges her. De fleste vil genkende de spil, der vil blive spillet, da det er spil som i de ”gode gamle dage”. Er man heldig at sidde ved siden af en, der får pot på fuldt kort, så falder der en sidegevinst af. Der er masser af P-pladser, handicap p-pladser og P-vagter til at guide. Der kører hver dag busser igennem Hammelev, så dette er også en transportmulighed for at komme lige til døren. Skulle man være lidt bingo sulten, så er hallens cafeteria klar med lækre sager. Flaget er hejst og alle er velkomne.

HSUF Støtteklub

____________________________________

Padelbanen næsten klar. Se den særskilte folder, der følger med dette blad.

7


TAK

TAK

TAK.

Vi dagplejere siger 1000 tak til Borgerforeningen og BB-landsbypengene for støtten til vores Multihus ( kryb i ly ) på legepladsen på Hasselvej. Stor tak til Troels Hass, som har været tovholder og stor arbejdskraft. - også stor tak til dagpleje forældrene og Team HSUF. Vi vil også gerne sige 1000 tak til sponsorerne, som er VOJENS MALERFORRETNING L. H BYG DAVIDSEN HADERSLEV KOMMUNES DRIFTSAFDELING Hilsen dagplejerne Karin og Monika

8


Nyt fra Borgerforeningen Gadekæret: Der er stor interesse for den nye bydel, Gadekæret, i Hammelev. Det viste informationsmødet i hallen tirsdag 10. maj, som Borgerforeningen havde inviteret til. Der kom omkring 130 interesserede. Jordarbejdet er godt i gang, og egentlig byggestart bliver i juni. 1. etape er 14 rækkehuse. Og derefter følger 54 rækkehuse, alle med murstensfacade og betonsten på taget. Bygherre er Milton Huse, og det er Futurum Invest, der skal administrere og stå for udlejningen af husene, som danner en bydel, der er for alle aldersgrupper – unge, ældre og gamle folk! Husene bliver på hhv. 85, 95 105 og 115 kvadratmeter med egen carport og udhus og varmes op med varmepumper, som monteres i udhuset. Så snart byggeriet er godt i gang, opretter Futurum en special Hammelevsite: www.Futurumbolig.dk Her fortælles om, hvordan byggeriet forløber, om åbent hus med mere. Samtidig bliver der en interesseliste, som man kan skrive sig på. ’At skrive sig på’ betyder blot, at man er interesseret i måske at leje. Man bliver senere kontaktet af Futurum. Da hverken bygherre eller udlejer havde mulighed for at sende en repræsentant til informationsmødet, var det borgerforeningens forkvinde, Anna Marie Bohsen, der stod for informationen. I slutningen af september/start oktober inviteres til mere information, hvor en Futurum-medarbejder deltager. **************** Penge til nye projekter: Igen i år får vi 50.000 kr. af Haderslev Kommune i ’landsbypenge’ (BorgerBudgettering). De kan bruges til projekter, der kommer flest mulige til gavn og glæde. Så find kreativiteten frem, beskriv dit projekt, læg et budget og skriv navnet på projektets kontaktperson og send det til sandholdt.mads@gmail.com senest 15. august. Sammen med alle projektmagere inviteres du til at præsentere dit projekt i Hammelev Hallen mandag 29. august kl. 19. Der stemmes om projekterne onsdag 7. september mellem kl. 17 og 19 i hallens cafeteria. Alle, der kan holde på en blyant, har stemmeret. (Et eksempel på et projekt, der er foreslået og stemt for tildeling af midler til, ses på foregående side. Red. )

***************** Generalforsamling i Hammelev Sogns Borgerforening 10. maj havde god deltagelse. Trods perioder med nedlukninger, har der været en hel del aktiviteter i foreningen. De har været løbende beskrevet under denne rubrik. Efter flere perioder i bestyrelsen valgte Else Borchert ikke at genopstille. Ind kom i stedet Vincent Møller. Ligeledes genopstillede suppleant Troels Hass heller ikke. Herefter ser bestyrelsen således ud: Anna Marie Bohsen, forkvinde, Børge Christensen, kasserer, Mads Sandholdt er sekretær, mens Vincent Møller er bestyrelsesmedlem. Suppleant er Thomas Fredsted. Varme sommerhilsner fra Hammelev Sogns Borgerforening ******************

9


Nyt fra gymnastik Vi har haft generalforsamling som alle øvrige udvalg i foreningen – og vi i udvalget er alle gengangere fra sidste sæson. Vi er i fuld gang med at planlægge den nye sæson, og der er heldigvis mange instruktører og hjælpere klar i startboksen. Det er skønt. Der er faktisk kun ét hold, vi mangler instruktører til. Det er holdet for sognets yngste gymnaster – nemlig Tons og Tumlastik, der er for de 1-4 årige og deres forældre. Hvis det er noget for dig, så kontakt én fra gymnastikudvalget (se bagerst i bladet) – jo før jo bedre.

Der er stadig mulighed for at lave ”pop up – hold”. Et hold som træner over færre gange – eks. 6 eller 8 gange, eller hvad der giver mening for dig som instruktør. Det kan være al mulig træning og leg – udendørs som indendørs. Overvejer du at tilbyde et pop up-hold, så kontakt Mark Simonsen på mail: simonmarksimonsen@hotmail.com Kolbøttehilsner fra gymnastikudvalget. Stafet for livet – Haderslev 10.-11. september.

Så er der under ½ år til Stafet for livet i Haderslev. Vi stiller som vi plejer med et hold fra Hammelev Sogn- og tilmeldingen er allerede åben. Selvom du ikke kan deltage i selve stafetten, vil din støtte og bidrag være med til at gøre en STOR forskel for de mange der bliver ramt af kræft, og du er med til at give håb for nuværende og kommende kræftpatienter. Tilmeld dig eller støt holdet på www.stafetforlivet.dk og vælg ”Team HSUF-for livet” under Haderslev. TEAM HSUF – for livet Der er lige plads til at fortælle om disse to seje piger, der her i maj måned cyklede til Paris på egen hånd og med oppakning, som det ses her. Mange vil kende Jytte Carstensen som mangeårig dagplejemor. Isen er velfortjent, vil jeg sige. Godt cyklet!

10


FODBOLD

FODFDD

FODBOLDEN RULLER FOR ALVOR IGEN OG STADION ER FYLDT FLERE AFTENER OM UGEN! Der er gang i stævne- og kamp-aktiviteterne De mindste U5 var til ”3-bold stævne” i Åbenrå lørdag den 21. maj, hvor der var godt gang i den. Koncepten er nyt, der spilles 3 mod 3, på en bane med bander og formålet er bare at børnene spiller en masse fodbold og hygger sig

U9 har i foråret prøvet kræfter med Arækken, hvor de spiller mod de bedste U9 spillere i vores nærområde, bl.a. AABK, HFK, Ribe, Starup, osv. Det er vildt godt gået af holdet og trænerne. Holdet har været tæt på point, men er nu et smut nede i Brækken igen.

OPFORDRING TIL FORÆLDRE!!!

HSUF er en forening der bygger på frivillighed og lokalt engagement. Det er disse to ingredienser, der gør, at vi kan tilbyde spændende aktiviteter til børn, unge og vokse. Derfor vil vi fra Fodboldudvalget gerne opfordre forældre, søskende, mv. til at give en hånd med, hvis der lige skal bindes et snørebånd eller flyttes mål under en træning, når vi skal stille med en ”dommer” til en U8 kamp, hvis der skal grilles pølser til en afslutning, eller noget helt fjerde. Derudover… GÅ EN TUR FORBI STADION TIRSDAG, ONSDAG, TORSDAG ELLER PÅ KAMPDAGE - SÅ I KAN SE HAMMELEVS DRENGE OG PIGER I AKTION LÆS ALTID MERE PÅ  www.hammelev-fodbold.dk

11


Motionsrummet i Hammelev Hallen

Træf en aftale med en af vore DGI uddannede fitness instruktører og få tilrettelagt et træningsprogram, som passer lige netop til dig. Instruktørerne har blå bluser, så man kan se, hvem der er tilknyttet motionscentret. Henvend dig bare, hvis der er spørgsmål. Motionsrummets åbningstider: Mandag til søndag kl. 5.00 - 22.00 HUSK torsdag er der lukket fra 11.00 – 13.00 pga. rengøring. Priserne er: Periode Fitness 1 mdr. 150 kr 3 mdr. 400 kr 6 mdr. 700 kr 12 mdr. 1200 kr Udendørs cykling 100 kr starter 5. april. Afgang fra hallen kl. 18.30 HSUF medlemskort 50 kr Indoorcycling/spinning: Holder pause til efteråret. Ung-fitness: Er for 14-16 årige, hvor man 10 gange skal følge en instruktør. Du kan kontakte Hanne Mikkelsen, 2138 0239. Oplysning om, hvordan man bliver medlem: Man skal være medlem af HSUF for at deltage i alle aktiviteter. Det koster 50 kr. om året. Kortet skal fornyes hvert år. Kan bestilles via hjemmesiden: HSUF, forsiden og find bliv medlem. Ønsker man medlemskab til Pusterummet, henvend dig til Hanne Mikkelsen, Hammelev Bygade 9, eller ring eller sms’e på 2138 0239. Betaling via hjemmesiden: HSUF.dk/idrætstilbud/fitness. Der finder du, hvor lang en periode, du ønsker at være medlem. Når der er betalt, får du en 5 cifret kode på kvitteringen, som skal bruges ved hallens indgang, hvis der er låst. Der er nu installeret et tastatur ved motionsrummets dør, hvor man skal bruge samme kode. Hvis du ikke har betalt, kan du ikke komme ind. Husk at gemme kvitteringen på din telefon, da det er dit bevis på, at du er medlem. Jeg sender jer en sms, når jeres kort er ved at udløbe. Hvis I ikke forlænger medlemsskabet, sletter jeg koden. Man kan også indbetale på bank konto 9892 2921162, men så får i ikke automatisk en kode med det samme. Jeg skal først lige se at I har betalt. Vh Hanne Mikkelsen

12


HSUF har netop fået færdiguddannet 2 nye fitnessinstruktører, som er at finde i Pusterummet. De 2 nye instruktører er Vicky Weitling og Karina Blicher. Kend dem på de blå t-shirts og tag gerne fat i dem, hvis du har spørgsmål til din træning eller ønsker at få lavet et helt træningsprogram for på den måde få mest muligt ud af din træning.

Hammelev Cykelmotion : På med cykelhjelmen og - kom med på tilrettelagte ture - få motion i frisk luft - alt i godt socialt samvær Vi er 2 forskellige hold, som cykler hver tirsdag fra Hammelev Hallen kl. 18.30. El - cykler er velkomne . (Turlederne holder ferie i juli). Hilsen Motionsudvalget/Inga Aagaard tlf. 29 61 25 31 Via DGI og Danske Bank har Hammelev Cykelmotion søgt og MODTAGET 5.000 kr., som skal anvendes i.fb. m. Tour de France. Tak for det ! Derfor er der bl.a. indkøbt goodiebags til de første 25 tilmeldte til cykelturen d. 2.juli. Gå ind på nedenstående link. Goodiebags anvender hver især så et sted på ruten d. 3. juli. Hilsen Motionsudvalget/Inga Aagaard

.

Vi ses ! https://www.dgi.dk/landevejscykling/arrangementer/202213324515

13


Arbejdsdag i Børnenes Hus Når forældre og børn bliver kaldt til arbejdsdag, så tropper mange op og giver en hånd med. Det er skønt at være en del af et Hus, hvor forældreopbakningen er så god det gør en forskel for både børn og voksne. Arbejdsdagen gik over alt forventning godt hjulpet på vej af det gode vejr. Her er en kort opsummering over de ting, vi nåede: Maling af garderober og hele gangarealet i børnehavedelen af Huset

Vask af vinduer, vægge og højstole i vuggestuedelen af Huset Oliering af det udendørs træhegn imod syd samt alle borde- bænkesæt (15 stk.!) Udskiftning af alle trærammer i højbedet inkl. oliering heraf. Højtryks)rensning af gyngestativer, legetårnet og taget på legehuset ud mod vejen mm., så det var klar til oliering senere på året ret. Fejning, rivning, hakning, oprydning m.m. af udendørsområderne inkl. på begge sider af hækken Fejning og fritlæggelse af mooncar vejen Udskiftning af tag på to af legehusene Konstruktion af en ny opbevaringskasse til legetøj ved den nye sandkasse.

14


Der var endda også tid til hygge, leg, frokost og kage. Mange tak til alle dem, som havde medbragt kage, værktøj og udstyr. Vi glæder os allerede til vi næste gang skal holde et fællesarrangement. Arbejdsdagen var arrangeret af forældrebestyrelsen i Børnenes Hus Hammelev. P fb v, Lise Ludvig

15


DM i Krolf Hammelev krolf og Odin krolf Vojens har netop afviklet DM i krolf. Det var et stævne med 250 deltagere fra hele landet. Desværre regnede det en del, men en rigtig krolfspiller siger: Der er ikke noget dårligt vejr, men kun forkert påklædning, så alle tog det med et smil. Stor tak til Preben i hallen, og tak til alle frivillige hjælpere, uden jer kunne det slet ikke lade sig gøre. Arrangementet fik stor ros af Dansk Krolf Union samt deltagere. Der skal også lyde en tak til HSUF Teltlaug for assistancen, og tak til fodbold for lån af grill. Leif Andersen Formand for HSUF krolf

Holdene fra Lolland var de mest vindende ved stævnet.

16


Cykelmotion—Tirsdagscykling Som omtalt side 11, cykles der hver tirsdag fra Hallen kl. 18.30. Her har Hold 1 netop entret Tørning Bakke efter en tur på 22 km. Der mangler et par stykker på holdet denne aften, bl.a. Ulla, der var med på Djursland turen. Elna

__________________________________________________________ Situationsbillede fra Gadekærs byggeriet, fra omkring 2. maj. Læs mere s. 7..

17


Teltgudstjeneste med sognekor: Pinsedag den 5. juni kl. 10.30 er der teltgudstjeneste på festpladsen ved Hammelev hallen som afslutning på Hammelev byfest. Menighedsrådet sørger for morgenmad fra kl. 10.00, og en halv time senere holdes en festlig pinsegudstjeneste ved sognepræst Julie Aulkær Glöe. Hammelev Rytmiske Sognekor medvirker desuden med skønne pinse- og sommersange. Alle er hjertelig velkomne.

Fra teltgudstjenesten ved byfesten 2021

Juniorkor for drenge og piger i 4.-6. klasse: Da indskolingen og mellemtrinnet efter sommerferien ikke har fri fra skole samtidig, vil der ikke længere blive tilbudt børnekor i Hammelev. I stedet vil der blive nystartet et juniorkor for alle drenge og piger i 4.-6. klasse. Hver onsdag efter skole kl. 14.05-15.30 er der korprøve i sognehuset, Kirkeforte 6. Første gang er den 10. august. Der er 3 prøvegange, så man kan komme og se, hvad et juniorkor er. Det er korleder Lene Jørgensen, der vil lede koret, som vil synge alt fra nyere musik, som de større børn selv lytter til, til gode rytmiske sange på både dansk og engelsk. Det vil være et blandet repertoire af både kirkelige og ikke-kirkelige sange. Der vil desuden blive arbejdet med sangteknik, rytmetræning og flerstemmighed. At synge i kor giver et helt særligt fællesskab med andre. Man får nye venner på tværs af klassetrin og udvikler sig både sangmæssigt og personligt. Juniorkoret vil optræde ca. 5 gange om året: ved søgudstjeneste, høstgudstjeneste, julekoncert, fastelavnsgudstjeneste, forårskoncert samt af og til på skolen. Nærmere oplysninger og tilmelding til korleder Lene Jørgensen LENJO@km.dk eller mobil 61 40 76 99. Søgudstjeneste ved Tørning Mølle: Søndag den 21. august kl. 10.30 er der søgudstjeneste i de skønne omgivelser ved Tørning Mølle. Det er et samarbejde mellem Hammelev, Vedsted og Sommersted/Oksenvad sogne, hvor præsterne fra alle 3 sogne deltager. Derudover vil de nystartede juniorkor i både Hammelev og Over Jerstal/Vedsted medvirke med dejlig sang. Kom og vær med til en gudstjeneste i det grønne og medbring gerne picnickurven, da der efter gudstjenesten vil være mulighed for at nyde frokosten og samvær med familie og venner.

18


Gudstjenesteliste Hammelev Kirke maj—juli 2022

Kristi Himmelfartsdag, 26. maj 6. s. e. påske, 29. maj Pinsedag, 5. juni

Højmesse kl. 10.30 i v. JAG.

Anden pinsedag, 6. juni

Fælles provstigudstjeneste i det fri kl. 11.00 i Gram Slotspark. Temaet er ”Velkommen i det grønne”. Lokale spejderkorps, børne- og voksenkor medvirker og en professionel trio vil spille for, og underholde efter gudstjenesten med sommersange.

Trinitatis søndag, Global søndag, 12. juni

Højmesse kl. 10.30 i v. JAG med gæsteprædikant Bodil Lanting, som både er uddannet teolog og journalist. Gudstjeneste med fokus på mission og udsendelse. Efter gudstjenesten vil Bodil og Peter Lanting under en fælles frokost i sognehuset fortælle om deres missionsarbejde med bl.a. promission og rejser. Tilmelding til kirkefrokosten hos Malene Iskov på sms, tlf. 22230590. Nævn gerne eventuelle diæter.

1. søndag efter trinitatis, 19. juni

Højmesse kl. 10.30 i v. JAG.

2. s. e. tri., 26. juni

Højmesse kl. 10.30 i v. JAG.

3. s. e. tri., 3. juli

Højmesse kl. 10.30 i v. JAG.

4. s. e. tri., 10. juli

Højmesse kl. 14.00 i v. JAG.

5. s. e. tri., 17. juli

Ingen gudstjeneste i Hammelev

6. s. e. tri., 24. juli

Gudstjeneste kl. 10.30 v. Samuel Skadkær-Munch

7. s. e. tri., 31. juli

Gudstjeneste kl. 14.00 v. Martin Bonde Eriksen.

Højmesse kl. 10.30 i v. JAG. Pinsebyfestgudstjeneste kl. 10.30 i teltet på festpladsen i Hammelev. Vi begynder kl. 10 med fælles morgenmad.

19


Kirken fortsat: Barselsvikar til Hammelev Kirke: Fra den 11.07.22 går sognepræst Julie Aulkær Glöe på barsel. Der er fundet en barselsvikar til overtagelse af embedet i de måneder hvor Julie er væk. Indskrivningsmøde for nye konfirmander: Den 16. juni kl. 16.00 er der indskrivningsmøde for de konfirmander der skal konfirmeres i 2023. Under mødet vil der holdes kort orientering om videre forløb, og det vil være muligt at lade sit barn indskrive på dagen. Medbring venligst en kopi af den kommende konfirmands dåbsattest til mødet, hvis barnet ønskes tilmeldt på dagen. Tilmeldingen kan også ske online via folkekirken.dk.

Børnekoret opførte musicalen ”Den store Moses” søndag den 22. maj.

20


Torsdag den 2. juni 2022 giver Steffen Schulz koncert kl. 19:30. Steffen er en ”Singger-Songwriter” med sønderjyske rødder. Det bærende element i Steffens dansksprogede pop-sange er hans vokal, som er kraftfuld, fyldig og smuk. Billetter kr. 120 købes på 74507450 eller hjemmesiden.

Morgenbuffet kr. 135 – børn under 13 år kr. 60

Pinse morgen søndag den 5. juni kl. 7 - 13. Lions Club Vojens sørger igen for morgenkaffen pinsemorgen på Tørning Mølle. Aabenraa Gospel Oaks koret synger. På gårdspladsen spiller vi jazzmusik. Der er overrækkelse af pinsepriserne ”ildsjælen og bedste kammerat”. Boldkast for børnene. Loppemarked og grillpølser. Nyd en fadøl i de lækre omgivelser. Jazzmusik med The Bogalusa NO Style Combo fra Egtved. Kunstens dag 26. juni kl. 11 til 15 hvor alle kunstarter kan deltage og fremvise værker og arbejder. Har du lyst til at deltage, så se mere på hjemmesiden og tilmeld dig. For publikum er der gratis adgang med mulighed for at få en stor oplevelse i kunstens tegn og måske erhverve et kunstværk. Tirsdag den 23. juni Sct. Hans. Byrådsmedlem Thomas Fredsted holder båltalen. Kl. 18:00 helstegt pattegris kr. 210, børn under 13 år kr. 105 (bestilles på forkant på 7450 7450 eller via hjemmesiden). Der er også grillpølser, øl, kaffe og kage. Kl. 18:00 spiller Harmonika Banditterne og der er gratis adgang. Snobrød for børn. 20:30 tændes bålet, bålsang og båltale. Er flyttet fra fredag den 18. februar til torsdag den 22. september 2022 kl. 19:30. Her giver Midt Om Natten – Larsen Kopiband koncert. De leverer i den grad fremragende versioner af de allermest kendte mesterværker fra Gasolin tiden og frem til Kjukken i dag. Få en rigtig KIM LARSEN oplevelse. Billetter kr. 335 købes/bestilles på 7450 7450 eller på hjemmesiden.

ÅBNINGSTIDER. Se hjemmesiden www.toerning-moelle.dk. **** Bliv medlem af Tørning Mølles Støttekreds og få rabat i forbindelse med nogle arrangementer og når du benytter Tørning Mølle. Tørning Mølle tlf. 7450 7450 – Se mere www.toerning-moelle.dk

21


Fællesskolen Hammelev Sct. Severin - Hammelevafdelingen Skolefest 27.-28 marts havde vi 2 festlige aftner med skolefest. Èn for 0.-3.årgang, hvor vi var på skolen. Vi spiste sammen, og havde forberedt boder rundt i klasserne. Jo, det var en go’ aften. 3H havde forberedt en spøgelsesbane i deres klasseværelse, og det var utrolig populær, og trak lange køer.

Vi har et meget velfungerende samarbejde med Hammelev Kirke – og Hammelev Sogns børnekor kom og sang for os. Det er en rigtig dejlig tradition.

.-6.- klasse havde en festlig aften på Tørning Mølle. 6. klasserne opførte ”Mordet på skoleinspektøren” – og det gjorde de godt… rigtig godt. Her var både noget at grine af for kammerater, forældre og lærere. Traditionen tro var der både diskotek og masser af smurte boller og lækre kager. Tak til jer forældre for hjælpen.

I Hammelev er der sjældent langt til god hjælp. Også i år kunne vi regne med hjælp til opsætning og nedtagning af borde og stole fra Team HSUF. Sammen med Michael og Asger havde de styr på alt det praktiske. 1000 tak for hjælpen.

22


”SFO – mange slag aktiviteter” Løbeklubben er startet op. Stine og Karina hopper i løbetøjet, og alle der har lyst kan smutte med. Der er selvfølgelig fokus på både opvarmning og hyggelig leg, som en del af løbeklubben. SFO’en er fuld af kreative muligheder og projekter. Nogle stykker træ kan hurtigt få liv og forvandle sig de mest charmerende dyr.

”Legepatrulje – elever hjælper elever”

Frikvarter er dejligt – men nogle gange kan det være svært, hvad der lige skal ske. Hvem skal jeg lege med, og hvad skal vi lave… I de yngste klasser er der ofte legeaftaler til frikvarteret. Klassens voksen forsøger at hjælpe til, så alle har en aftale til det kommende frikvarter. Elevrådet har også taget et stort ansvar for frikvartererne. De har sørget for, at der hver tirsdag er legepatrulje. På skift hjælper elever fra 4.6.klasse med at organisere lege for kammeraterne i 0.-3. klasse. Vores praksisvejleder Christina har sammen med elevrådet fået rigtig godt gang i ”patruljen”.

23


”Planteworkshop” 6I har meldt sig til en ”planteworkshop”. En række af skoler på strækningen fra Øsby til Gram skal sammen med kunster Camilla Berner forsøge at vise variationen i botanikken på strækningen. Formålet er at få vore øjne op for den righoldige natur, der omgiver os. Målet har været at finde så mange forskellige arter som muligt og artsbestemme dem. Eleverne er blevet fotograferet med deres ”buket” – op mod sommerferien vil de kunne ses i og omkring Hammelev.

Vejret i disse dage varsler om, at sommeren er ganske nær. Vi har en god måneds tid tilbage af skoleåret. Det er gået stærkt. God sommer. Thomas Tramm Rotendal ________________________________________________________________

Som om det ikke var nok med bakkerne på vejen, Kalø Slotsruin skal beses.

24


HSUF Cykelmotion - Djursland rundt Deltagerne på HSUF- cykelmotions 5-dages tur på og omkring Djursland, samt rundt om Mariager fjord, har nu fået bugt med den værste ømhed i lemmerne, og alle er nu bevidste om, at terrænet i Nationalpark Mols bjerge er meget kuperet, og det samme gælder landskabet omkring Mariager fjord. Hegedalsvej i Hobro er en sand dræber. Men gode oplevelser giver jo mod på noget nyt. Og det nye er i svøb. Det er besluttet, at 2023-turen skal finde sted i uge 23 fra d. 5. - 9. juni. Det første planlægningsmøde herom er fastsat til d. 25.10.2022 kl. 19.00 i Hammelev-Hallen. Ptv. Ejvind Petersen

Hele holdet klar til afgang fra Aarhus mandag morgen kl.9. den 16. maj

Frokosten nydes ved Vikingeborgen Fyrkat ved Hobro

25


Hammelev Bed & Breakfast www.hammelevbb.dk

Fire værelser med hver 2 senge, badeværelse, stort køkken, stor stue, bryggers, garage, terrasse og have. Se fotos på hjemmesiden. Hvor

Christiansdalvej 6, Hammelev, 6500 Vojens

Mail

hammelevbb@bbsyd.dk

Telefon

3190 7780

Effektiv lektiehjælp

FEGU Hammelev Læseskole Hjælp til læse– og staveproblemer, matematik, engelsk og tysk.

Ingrid Hansen Christiansdalvej 23, Hammelev 6500 Vojens Tlf. 61 24 54 96 Ingridllh@hotmail.com

26


Støtteklubbens vinderliste april 2022

Medlem Navn

Adresse

Sted

Gevinst

979

Erling Huusmann

Hammelev bygade 20c

Hammelev

200,00

811

Rasmus Markussen

Ahornvej 10

Hammelev

200,00

201

Åse Petersen

Egevej .3

Hammelev

200,00

165

Eline Jochimsen

Tørninghøj 10

Hammelev

100,00

405

Hanne Otte

Risager .2

Haderslev

100,00

156

Lisbeth Johannsen

Birkevej .5

Hammelev

100,00

614

Anne Mette & Morten Bram Platanvej .4

Hammelev

50,00

106

Bent Christoffersen

Hasselvej 13

Hammelev

50,00

38

Bodil Jessen

Elmevej 21

Hammelev

50,00

45

Børge Otte

Risager .2

Haderslev

50,00

531

Conny Marcussen

Skovgårdsvej .5

Hammelev

50,00

252

Edith Schilling

Christiansdalvej 26

Hammelev

50,00

637

Eva Sørensen

Christiansdalvej 27

Hammelev

50,00

414

Fam Decker

Stokkehovedvej .4

Styding

50,00

550

Frederikke Lykke Møller

Christiansdalsvej 15

Hammelev

50,00

449

Gunnar Kyhl

Kirkeforte .8

Hammelev

50,00

597

Helga Schmidt

Hasselvej .2

Hammelev

50,00

240

Jørn M. Petersen

Tørninglundvej .4

Tørning

50,00

666

Karen Margrethe Mikkelsen Årøsundvej 76 st.

Haderslev

50,00

280

Karsten Skøtt

Christiansdalvej 23

Hammelev

50,00

170

Kathe Langhanke

Bøgevej 13

Hammelev

50,00

587

Kim Christensen

Ringvej 19

Styding

50,00

Lene Gyldenkrone

Hamisgårdvej 13

Hammelev

50,00

651

Marie & Rasmus Lauenstein

Hamisgårdvej .5l

Hammelev

50,00

818

Martin Jensen

Tørning banke .8

Hammelev

50,00

151

Ruby Lambertsen

Ahornvej .2a

Hammelev

50,00

46

Søren Breinbjerg Hansen

Hammelev Bygade 47

Hammelev

50,00

2

27


For hver handel I gør hos os, giver vi 5% rabat lige til afregning til HSUF. _____________________________________________________________________________

Vær opmærksom på denne støtte til HSUF (red.). Husk at sige, du er fra HSUF.

Hammelev

Damefrisør Kirsten Blicher-Nielsen

Bøgevej 11, Hammelev, tlf 7450 7479 åbent: tirsdag kl. 8 til 12, onsdag kl. 8 til 12, torsdag kl. 8 til 19, fredag kl. 8 til 19 og lørdag kl. 7 til 12

28


Foreningens Festtelte

Overvejer du fest i haven, gadefest m.m., så benyt dig af de flotte festtelte fra HSUFs teltlaug. Eneste betingelse er, at du er bosat i Hammelev Sogn, dvs. i Hammelev, Styding eller Ladegård. Teltene er moderne Partytelte med vinduer i siderne. Følgende regler er gældende ved udlån af telt: Teltet opsættes af teltlauget, men der skal, afhængigt af teltets størrelse, være 2-4 hjælpere tilstede, når teltet sættes op. Depositum ved bestilling af telt 500,Fag Længde 1.fag - 3 m

Telt 9 meter bred 1.500.-

Lån af gulv 675.-

Telt 6 meter bred 1.000.-

Lån af gulv 450.-

2.fag - 6 m

2.100.-

1.350.-

1.400.-

900.-

3.fag - 9 m

2.700.-

2.025.-

1.800.-

1.350.-

4.fag - 12 m

3.300.-

2.700.-

2.200.-

1.800.-

5.fag - 15 m

3.900.-

**

2.600.-

2.250.-

6.fag - 18 m

4.500.-

**

3.000.-

2.700.-

7.fag - 21 m

5.100.-

**

3.400.-

**

** ej tilgængeligt. Grilltelt 3x3 meter Lyskæde

480,150,-

Borde og bænke kan lejes sammen med telt eller alene. Smalle borde Brede borde Bænke Stole

50x220cm 24,- pr. stk. dobbelt pris ved levering 80x220cm 36,- pr. stk. dobbelt pris ved levering 12,- pr. stk. dobbelt pris ved levering 12,- pr. stk. dobbelt pris ved levering

Betalingen for brug af telt, borde, bænke, tilfalder HSUF, og bruges til vedligehold, samt nyanskaffelser. Betaling bedes indbetalt på.: Spar Nord reg.nr. 9892 Konto nr. 3061186084

Udlån sker efter princippet først til mølle… Har du spørgsmål eller ønsker at leje telt, så ring/mail til nedenstående: Telte: Karsten Skøtt 4034 7071 /telthsuf@gmail.com Borde/Bænke/Stole: Hans Henning Axelsen 7450 7312 / 2331 9304

29


Når din forening er med i Flügger andelen, sparer du 20 % på Flügger maling, tapeter og malerværktøj i høj kvalitet, samtidig med at din forening får 5% af købsbeløbet i støtte. Hør mere om Flügger andelen i butikken. Denne ordning gælder i alle Flüggers egne butikker. Haderslev – Teaterstien 13, 6100, Aabenraa – Industrivej 19, 6200, Kolding – Vejlevej 150 6000

30


Støtteklubbens vinderliste maj 2022

Medlem Navn

Adresse

Sted

Gevinst

559

Marcus & Magnus Juhl

Nørremark .5

Vojens

200,00

50

Morten F. Petersen

Knagsledvej .3

Tørning

200,00

319

Signe Beck

Elmevej .3

Hammelev

200,00

829

Jenny Prinds

Hammelev Bygade 71

Hammelev

100,00

320

Karen Malene Andreasen

Tørningvej 12

Hammelev

100,00

170

Kathe Langhanke

Bøgevej 13

Hammelev

100,00

213

Anne Buch

Julius Nielsensvej 33

Vojens

50,00

299

Anne Mette Nørgaard

Christiansdalvej .8a

Hammelev

50,00

890

Benny Fogtmann

Ladegårdsvej .3

Ladegård

50,00

392

Betina Korff

Hasselvej 10

Hammelev

50,00

45

Børge Otte

Risager .2

Haderslev

50,00

87

Dagmar Diesenberg

Brøkkelhusvej 1A

Hammelev

50,00

905

Else Hansen

Vismarlundvej .1

Ladegård

50,00

307

Else Marie Thomsen

Elmevej 23

Hammelev

50,00

328

Esther Petersen

Tørninglundvej .4

Ladegård

50,00

684

Gynther Rybasch

Hamisgårdsvej 3F

Hammelev

50,00

494

Jens C. Madsen

Tørning Banke 2 a

Hammelev

50,00

377

Mads Skau

Skovgårdsvej 15

Hammelev

50,00

714

Marcus & Magnus Juul

Nørremark .5

Vojens

50,00

259

Nichlas Sørensen

Christiansdalvej 27

Hammelev

50,00

287

Peter Ibsen

Christiansdalvej .4

Hammelev

50,00

211

Sarah & Karsten Voss

Hammelev Bygade 53

Hammelev

50,00

658

Sonja Møller

Vibestien .2

Vojens

50,00

480

Steen Larsen

Hammelev Bygade 55

Hammelev

50,00

203

Torben Hansen

Stokkerhovedvej 7

Hammelev

50,00

777

Ulla Axel

Tørninghøj .9

Hammelev

50,00

85

Walter Borchert

Birkevej .7

Hammelev

50,00

31


Al henvendelse vedrørende vandværket, også ved driftsforstyrrelser mm, bedes meldt til tlf. 7450 7003. www. hammelev-vandvaerk.dk Gode numre!: Idegruppen: Solveig Carøe, 6169 7521, formand. Hammelev Sogns Borgerforening, Anna Marie Bohsen, 2532 8826, formand. Hammelev Brugerråd: Hanne Assenholm, formand, 2321 4017 Hammelev Forsamlingshus: Bestyrer: Jesper Bach Sjælland, 5181 8656, forsamlingshushammelev@gmail.com Formand: Leif Andersen, 6181 4371 Hammelev Sogns Ungdoms Forening: Formand Johannes Hansen, 6126 5563. Hammelev Hallen: Preben Hjortlund, halbestyrer, 5152 0923. Per Riber Rasmussen, formand, 3030 0014 HSUF Støtteklub, Rasmus Thygesen, 3040 9050, formand, Hammelev Spejdergruppe: formand Esge Homilius, 2362 9882. Hammelev Kirke: Menighedsrådsformand: Hans Henrik Knudsen, 2330 9543 Sognepræst: Julie Aulkær Glöe, 2026 6513 Graver Yannick Aarup, 2345 2683. Organist og kulturmedarbejder: Lene Jørgensen, 6140 7699. Hammelev Skole: 7434 3950. Afdelingsleder Thomas Tramm Rotendahl. SFO: 7434 3980. Børnenes Hus Hammelev: 7450 7588 . Leder: Louise Bredvig Mimoun, 2345 3044

32


HSUF’s bestyrelse og udvalg 2022/23 Formand

Johannes Hansen

Hamisgårdvej 2E, Hammelev

Næstformand

6126 5563

Torben Føns

Hamisgårdvej 5 d, Hammelev

6026 5964

Ditte Hvolbøl Schrøder

Ribevej 2, Hammelev

3031 5933

Lars Lundgren Lauritzen

Elmevej 1, Hammelev

2712 9326

Badminton

Kenn Johannsen

Knagsledvej 2, Tørning

2966 4639

Kasserer

Mogens Eriksen

Egevej 4, Hammelev

2055 3284

Chris Trangbæk

Nyvang 6, Styding

2876 2761

Tommy Schultz

Erik Eriksensvej 2, Hammelev

2063 0599

René Cordes

Erik Eriksensvej 3, Hammelev

2349 1477

Thomas Hynding Larsen

Hammelev Bygade 50

2126 9060

Anette Føns

Hamisgårdvej 5 d, Hammelev

2757 8047

Fodbold

Lasse Nansen

Søndergårdsvej 12, Hammelev

2830 3397

kasserer

René Iversen

Knagsledvej 12, Ustrup

2486 0639

Camilla (Mille) Holm

Christiansdalvej 22, Hammelev

4073 2517

Tim Alex Hünkemeier

Tørning Banke 13, Hammelev

9955 4328

Sekretær Kasserer

Byfestudvalg

Thomas Hynding Larsen

Hammelev Bygade 50

2126 9060

Søren Peter Høyer

Christiansdalsvej 16, Hammelev

51216091

Gymnastik

Mark Simonsen

Svinget 9, Styding

2211 4776

Kasserer

Dorte Skovby

Egevej 1, Hammelev

3035 9279

Anette Føns

Hamisgårdvej 5 d, Hammelev

Henrik Iskov

Hamisgårdvej 5E, Hammelev

2757 8047 2210 4250

Grethe Ø. Christensen

Ladegårdvej 13, Ladegård

6017 6347

Anette Fredsted

Svinget 7, Styding

2899 0173

Charlotte Kyhl

Birkevej 20, Hammelev

2232 8716

Lene Jacewicz

Hammelev Bygade 64

2547 4868

Anette Horn

Platanvej 10, Hammelev

2895 0351

Jette Jochimsen

Hamisgårdvej 5F

22882966

Kegleudvalg

Eigild Tüchsen

Pilevej 15, Hammelev

6166 7581

Kasserer

Gorm Gad

Præstegårdsvej 17, Vojens

2822 4201

Elly Gammelgaard

Fasanvej 12, Vojens

3054 4691

Robert Sørensen

Tovskovvej 4, Sommersted

2762 7484

Ejler Jespersen

Tørninghøj 14, Hammelev

7450 5101 / 2049

Senior Kegler

Peder Holm

Sodegade 19, Haderslev

4705 40481445

Tekniske

Erik Waldemar

Sundparken 58, Årøsund

7458 5220

Medarbejdere

Ejler Jespersen

Tørninghøj 14, Hammelev

7450 5101 / 2049

Motion

Steffan Petersen

Hammelev Bygade 59

4078 3080

Kasserer

Hanne Mikkelsen

Hammelev Bygade 9, Hammelev

2138 0239

Sekretær

Susan Gydesen

Fasanvej 13 st., Haderslev

2190 0317

Morten Hvolbøl Schrøder

Ribevej 2, Hammelev

2829 0738

Lasse Ejby

Hammelev Bygade 19

4275 5172

Suppleant

Lars Weitling

Elmestien 3, Hammelev

60470337

Cykling

Inga Aagaard

Pilevej 3, Hammelev

2961 2531

Tennis

Peter Jochimsen

Elmestien 6, Hammelev

6127 7422

Kasserer

Inge Lykke Schmidt

Skibbrogade 7, Haderslev

7452 0441

Kaj Schultz

Odinsvej 287, Vojens

2291 1922

John Schmidt

Ahornvej 8, Hammelev

4260 3866

Arne Hansen

Ahornvej 18, Hammelev

4041 7292

Gunnar Christiansen

Birkevej 11, Hammelev

4129 4885

Håndbold

4705

Baneformand

33


Støtteklub

Rasmus Carøe Thygesen

Tvedvej 4, Styding

3040 9050

Jette Amdi Andersen

Tørningvej 3, Hammelev

2033 0691

Morten Skøtt

Bøgevej 4, Hammelev

5190 8871

Bodil Rasmussen

Ringvej , Styding

6120 8932

Kirsten Rossen

Nyvang 11, Styding

4034 4117

Skat

Søren Gravgaard

Sdr. Ringvej 3, Vojens

5129 7063

Aktiv Fritid

Signe Schultz

Pilevej 8, Hammelev

2943 9839

Kai Hansen

Fyrremejsevej 8, Vojens

6066 3695

Henning Schultz

Pilevej 8, Hammelev

4048 1439

Søren Lund

Hamisgaardvej 31

2125 7874

Kasserer

Krolf Blad

Leif Andersen

Christiansdalsvej 18, Hammelev

6181 4371

Elna Petersen (red.)

Hasselvej 14, Hammelev

7450 7377, 6138 7377

Ejvind Petersen (tryk mm.)

Hasselvej 14, Hammelev

4021 7377

Kenn Johannsen (tryk mm)

Knagsledvej 2, Tørning

2966 4639

Tyge Lind (foto mm.)

Tørningvej 4A, Hammelev

2097 0705

Hammelev Hal

Hammelev Bygade28A.

5152 0923

Formand

Per Riber Rasmussen

Svinget 1 , Styding

3030 0014

Bestyrer

Preben Hjortlund

Ringvej 31, Styding

5152 0923

Datoplan: Juni: Tors. d. 2. kl.19.30: 3.—5. : Fre. . 4. kl. 11.30: Tirs. d. 7. kl. 18.00: Ons. d. 8.: Tors. q. 16.: Tors. d. 23.: Juli: Lør. d. 8.: Lør. d. 30.: August: Ons. d. 10:

Steffen Schultz koncert på Tørning (s. 19) Byfest (s. 3 og tidligere udsendte folder) Indvielse af Padelbanen, del af byfesten Spisning i Forsamlingshuset ( s.3) Idé gruppens udflugt (s.4) Indskrivningsmøde for konfirmander (s18) Sankt Hans aften på Tørning (s.19) Støtteklubbens Bingospil i Hallen (s. 6) Deadline til HSUF Nyt august

HSUF Nyt udkommer senest dd.

Flere datoer inde i bladet, bl.a. Gudstjenestelisten og kirkens datoer s. 16—18 Og Tørning Mølles s.19.. Se også HSUF.dk og www. Hammelev.dk samt HSUF Facebook sider.

HSUF Nyt trykkes i 860 eksemplarer og husstandsomdeles af et frivilligt korps. Desuden sendes det til en del annoncører og udenbys medlemmer eller interessenter pr. mail som pdf fil.

Stof til HSUF-NYT afleveres til Elna Petersen, Hasselvej 14, Hammelev, elej@webspeed.dk tlf. 74507377 /61387377 Husk at gemme bladet indtil et nyt udkommer.

34


35


36


37


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.