HSUF-nyt juni 2021-

Page 1

Spejderne er også i gang igen. Se inde i bladet, hvad de to har gang i Hammelev Sogns Ungdomsforening 1 Nr. 3 juni 2021 47. årgang

Stiftet 31. maj 1919 hammelev.dk


Tømrermestrene Hansen & Larsen ApS · Stokkerhovedvej 7 · 6500 Vojens ·CVR-nr.:31 30 08 94 Torben: 20 87 62 00 · Jacob: 22 90 70 48 · mail@tmhl.dk · www.tmhl.dk

2


Maj 2021

Nu er det ganske vist :-).

Det er for alvor ved at lysne for enden af den alt for lange coronatunnel. Vi har nu fået lov til igen at åbne vores Pusterum - det har været længe savnet – både for unge, men især også for de ældre, så de igen kan styrke andet end deres benmuskler – og samtidig være sociale, da alle jo igennem det sidste halve år har været henvist til gå - og løbeture i naturen. Nu er der igen adgang til maskinerne i Pusterummet. I weekenden op til åbningen, blev der gjort hovedrent, og alle maskiner efterset og smurt, så alt var klar til rykind. Åbningstiden er p.t. indskrænket, da en instruktør eller et udvalgsmedlem er nødt til at være til stede for at kontrollere corona-pas. Men en åbningstid på omkring 20-25 timer om ugen + efterfølgende daglig rengøring, er megaflot præsteret af Motionsudvalget, og nu kan hele kroppens muskler igen blive trænet. Forsamlingsloftet er tillige påbegyndt udfasningen hen imod 1. august, hvor det planmæssigt skulle være helt ophævet. Vi må nu være op til 50 personer forsamlede indendørs og 75 personer udendørs. Det gør, at vi nu kan få afholdt vores generalforsamlinger. Vi har i år valgt at få udvalgs-generalforsamlingerne afholdt inden sommerferien. Dog afventer vi med afholdelse af de to ”store” generalforsamlinger til den 20. august, da vi har et par vedtægtsændringer i på bedding, som vi lige skal have på plads hen over forsommeren. Så mød talstærkt op og støt op under de forskellige udvalg. Der kan altid bruges en ekstra hånd. Generalforsamlinger vil blive annonceret andetsteds i dette nummer af HSUF-nyt (s.3) og på vores hjemmeside og Facebook.

Når vi så er nået på den anden side af sommerferien, vil genåbningen af HSUF blive fejret med et brag af en åbningsfest – det har vi alle fortjent efter 1½ år med corona-virussen. Jeg håber bestemt, at alle er vaccinerede på det tidspunkt, så vi kan afholde fest, som vi plejer i HSUF. Datoen for åbningsfesten er weekenden d. 27.-29. August 2021. Så sæt er stort kryds i kalenderen der! Det bliver fedt igen at kunne mødes til fest i HSUF - så mød op og vær med i fællesskabet!

P.b.v. Johannes Hansen Nyeste: Lige før redaktionens afslutning er der kommet besked om, at der nu indføres den såkaldte kørekorts ordning, hvor der blot skal foretages stikprøvekontrol af coronapas en gang om dagen i motionsrummet. Dvs. at motionsrummet kan åbne fuldt ud fra fredag, hvis man har gyldig test eller coronapas. (Red.)

3


Er Hallen lukket? Hvem bestemmer egentlig over vores hverdag? Har vi vores frihed til selv at træffe valg? Hvad er det vigtigste i hverdagen? Vil vores foreningskultur for altid være ændret efter Covid19? Mange spørgsmål kan stilles, men der er ingen enkle og entydige svar. I Hammelev har der været tradition for et meget aktivt foreningsliv gennem mere end 100 år. Jeg har i godt 30 år haft fornøjelsen at nyde godt af og bidrage til den tradition, både som aktiv, som træner og bestyrelsesmedlem. HSUF er sammen med institutioner og andre foreninger de steder, hvor vi i nærsamfundet mødes i fællesskaber og fællesskabet med mange forskellige interesser. Det er i de sammenhænge, vi opnår kompetencer i forhold til kommunikation og samspil med andre mennesker. Idræt, spejder og andre foreningsaktiviteter kan noget i forhold til vores samvær. I HSUF har rigtig mange ejerskab af alt det, som sker i foreningen og omkring hallen og skolen. Intet af alt dette er en selvfølgelighed, men er kun til stede, fordi mange har haft indflydelse og har taget ansvar og ejerskab gennem tiden og gennem flere generationer - bliv ved med det! Covid19 har så sat en stopper for al aktivitet, som vi har kendt den med samvær og kontakt. Lad os tro på, at der snart kommer en tid efter Covid19, der kan bringe os sammen igen, og vi kan tænke fremad. Derfor - begynd allerede nu at overveje dine gode idéer til nytænkning i forhold til, hvordan vi bedst sikrer en fortsat udvikling af Hammelev og området omkring hallen. Vil det være et aktiv for Hammelev, hvis der f.eks etableres 6 campinghytter i tilknytning til hallen? Skal hallens cafeteria have en ugentlig dag med frokostspisning for dem, som har lyst? Skal hallen fredag aften være stedet, hvor de unge kan mødes til samvær, måske E-sport? Skal der etableres rum til anden fælles aktivitet?

Vi i hallens bestyrelse kan jo ikke sige, vi har travlt lige nu, men vi arbejder med fortsat at sikre hallen som et aktivt værested for Hammelevs borgere. Vi har gennem mere end 3 år, sammen med de øvrige selvejende haller i kommunen kæmpet en kamp for at sikre en fornuftig driftsaftale med Haderslev kommune. Vi er til dels blevet hørt og ser derfor fortrøstningsfuldt frem til fortsat at kunne drive hallen som hidtil. Trods en lukket hal hen over forsommeren, er der mange fra vores lokale Team HSUF, som har været i gang, så glæd dig til gensynet med lokalerne, - der er igen blevet foretaget vedligehold og forbedringer. Med håbet om en god sommer til alle og et gensyn til en masse gode timer i Hammelev Hallen sæson 21 - 22. På bestyrelsens vegne Per Riber Rasmussen

4


Generalforsamlinger 2021 Der afholdes følgende generalforsamlinger i Hammelev Sogns Ungdomsforening: Udvalg

Dato

Motion

Fredag den 11. Juni

Fodbold

Lørdag den 12. Juni

Tidspunkt

Sted

Kl. 17.00

Hallens keglecenter

Kl. 10.00

Klublokalet på skolen

Kl. 19.00

Hallens cafeteria

Badminton

Mandag den 14. Juni

Gymnastik/ Atletik

Tirsdag den 15. Juni

Kl. 17:30

Hallens cafeteria

Tirsdag den 15. Juni

Kl. 19.00

På terrassen ved tennisbanerne

Kegler

Torsdag den 17. Juni

Kl. 19:00

Hallens cafeteria

Håndbold

Tirsdag den 22. Juni

Kl. 17:30

Hallens cafeteria

HSUF og HSUF Støtteklub

Fredag den 20. august

Kl. 18.00

Hallens cafeteria

Tennis

Aktiv Fritid og volleyball hører under badmintonudvalget, Krolf under Kegling, og Cykling og Hammelev Løbet under Motion.

HSUF Støtteklub og HSUF afholder generalforsamling fredag den 20. august 2021 kl. 18.00 i Hammelev Hallens cafeteria. På denne generalforsamling afholdes også valg til Hammelev Hallens repræsentantskab. Der startes med spisning – HSUF Støtteklub er vært ved smørrebrød. Af hensyn til spisning bedes du tilmelde dig, senest onsdag den 18. august til: Didde Schrøder : sekretaerhsuf@hammelev.dk Alle generalforsamlinger afholdes i henhold til vedtægterne for Hammelev Sogns Ungdomsforening og HSUF Støtteklub. Vel mødt! Johannes Hansen Formand HSUF

5


HSUF gymnastik Gymnastikken er på lavblus for tiden. Hold øje med opslag på HSUFsiden på Facebook om evt. sommertiltag. Årets generalforsamling i marts måned blev desværre ikke afholdt pga. coronanedlukningen. I stedet afvikles der forhåbentlig generalforsamling tirsdag den 15/6 2021 kl 17.30 i hallens cafeteria. Sæt X i kalenderen. Nærmere information følger på Facebook, da arrangementets omfang bliver afholdt efter de gældende coronarestriktioner / forsamlingsforbuddet. Vi må se, hvor meget vi må på det tidspunkt. Alle, der har bestilt en t-shirt / hoodie vil få mail/SMS omkring, hvornår og hvor tøjet kan afhentes. Det er på vej!! Næste sæson er under planlægning. Hvis du vil give en hånd med i gymnastikken, så hører vi meget gerne fra dig. Ligeledes hører vi også gerne fra dig, hvis du har ideer eller andet til udvikling af gymnastikken i Hammelev. Vi regner med opstart af sæson 2021/2022 i uge 39 2021. Meget mere om det senere. Vi glæder os til at kunne lave gymnastik igen. Rigtig god sommer til alle. Mvh. Gymnastikudvalget

Generalforsamling i tennis Tennis-afdelingen afholder sin årlige generalforsamling tirsdag den 15. juni 2021 kl. 19.00 på terrassen ved tennisbanerne. Bemærk nyt sted! Dagsorden iflg. vedtægter. Vær ikke bange for at møde op til generalforsamlingen, da ingen vil blive valgt ind i udvalget mod deres vilje, men vi ser gerne, at nye vil træde til. Vi håber at se rigtig mange medlemmer til vor generalforsamling, og nye ideer til den nye sæson modtages gerne. Tennis-afdelingen er vært ved et let traktement samt øl eller vand. Vel mødt den 15. juni. Tennisudvalget. (Se udvalget s. 31)

6


Nyt fra Kegleafdelingen Efter 4 måneders nedlukning på grund af Covid-19, må der atter kegles i keglecentret. Dog skal coronapasset eller en negativ kviktest være i orden. Fra kegleudvalgets side, har vi besluttet at centeret er åbent i hele juni måned for vores keglehold, som må benytte det gratis. Så har alle en mulighed for at komme lidt i form, inden vi starter op på en ny sæson til august, forhåbentlig uden restriktioner. Turneringsspil, klubmesterskab og diverse afslutninger for alle vores hold, har jo altsammen været indstillet eller aflyst og ikke mindst har det sociale samvær været savnet. Alt det håber vi nu på kommer i normale rammer igen. Klubmesterskabet 2021 vil blive forsøgt afviklet til efteråret, hvis vi kan finde plads til det i kalenderen. Nærmere om dette vil blive slået op i keglecentret eller her i HSUF-Nyt. Vi håber at se alle hold igen efter sommerpausen.

Generalforsamling Kegle-afdelingens årlige generalforsamling finder i år sted

Torsdag den 17. juni 2021 kl. 19.00 i Hammelev hallens cafeteria. Dagsorden ifølge vedtægterne. 1. 2. 3. 4.

Valg af dirigent og referent Beretning ved formanden Regnskab ved kassereren Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før) 5. Valg til bestyrelsen Ejler Jespersen (modtager genvalg) Elly Gammelgaard (modtager genvalg) Eigild Tüchsen (modtager genvalg) Valg af suppleanter 6. Valg af Seniorkeglerformand Peter Holm (modtager genvalg) 7. Eventuelt (Se evt. opslag i keglecentret) Kegleafdelingen er vært ved et lettere traktement efter generalforsamlingen. Bemærk: Krolf hører organisatorisk under kegleafdelingen, så vel mødt til krolfspillerne. Kegleudvalget

7


HSUF Badminton

En af HSUF’s trofaste ledere, Lothar Langhanke døde 17. april 2021, knapt 84 år gammel. I de mere end 50 år, Lothar og Kâthe har boet i Hammelev, var Lothar en vigtig del af badmintonafdelingen. Lothar var murer, og da vi byggede Hallen i 1977, var han en ivrig medbygger. Det foregik efter arbejdstid, så for ham og de andre murere, var det med murerskeen i hånden langt ud over fyraften og i weekenderne. Som det også var for de mange andre lokale håndværkere. Det var en glæde for ham igennem alle årene at vide, at han havde været med til at lægge grunden til at HSUF fik så gode muligheder for bl.a. at spille badminton. Han var aktiv som træner, udvalgsmedlem og spiller. Det var især børnene og de unge, han trænede og brændte for. Efter en længere pause som træner, hvor yngre kræfter tog over, vendte han tilbage, da han var blevet pensionist. Afdelingen manglede trænere til børnene, - så måtte han i gang igen. Han var noget over 70, før han stoppede igen. Lothar har været træner for bl.a. Helene Petersen , hvis søn Anders Antonsen ligger nr. 3 på verdensranglisten og giver os mange gode oplevelser på TV fra store turneringer rundt i verden. Lothar fulgte altid hans kampe, og nåede som noget af det sidste at se ham vinde sæsonfinalerne i Thailand. Han var lidt stolt af, at han havde været træner for hans mor. Se, hvad det førte til! Lothar spillede selv så længe helbredet tillod det. Ja også udover det, for han gav ikke op. Utallige er de bolde, der er røget over nettet i alle de år, hvor venskabet med medspillerne også spillede en stor rolle. Lothar gik på banen for at vinde, - til det sidste-, sådan skal det være! Børnene lærte også den indstilling. Gjorde man ikke sit bedste, skulle man hellere lave noget andet. Flere generationer har nydt godt af Lothars store engagement i badminton i Hammelev. Både børn, unge og voksne. Tak for indsatsen, Lothar!

Pfv. E&E

Fra et mesterskabsstævne i 2008. Lothar er lige så stolt over sejren som Magnus Hjortlund.

8


HSUF Badminton Badminton har som al anden idræt ligget i dvale siden december, og sæsonen har været historisk kort. Vi kigger nu fremad og glæder os til at se unge som gamle igen efter sommerferien. Vi afholder i samarbejde med DGI en badmintonskole i Hammelev hallen den 5. - 6. august.

Der er tilmeldt 15 friske piger og drenge fra Hammelev, som kan glæde sig til 2 lærerige og spændende dage i Hammelev Hallen. Det giver jo samtidig en perfekt start på den nye sæson. Turneringsspillerne holder afslutning på sæsonen ultimo maj med spil på banerne og efterfølgende hygge. VI SES I HAMMELEV HALLEN EFTER SOMMERFERIEN ___________________________________________________

Badminton generalforsamling

Mandag den 14. juni kl. 19.00 i Hallens cafeteria Husk, at Aktiv Fritid og Volleyball hører under badmintonafdelingen. Vel mødt!

HammelevLøbet er aflyst Vi må desværre aflyse årets HammelevLøb på grund af covidsituationen, selv om vi havde håbet, at der på nuværende tidspunkt ville være lukket op. Det er rigtig ærgerligt, men vi håber, at der kan blive mulighed for at lave en lille udgave af løbet, hvis der bliver en byfest senere på året. Tak som altid for jeres opbakning og så satser vi på et stærkt comeback i 2022 Med venlig hilsen , Mogens Mandrup, HammelevLøbet 2389 5079

9


Børnenes Hus Kære Hammelev. Hvem er jeg, udover at være den nye leder i ”Børnenes hus”? Jeg hedder Louise. Jeg 44 år gammel og mor til Mikoline på 7. Vi bor i et dejligt hus i Kolding, sammen med vores hund Sky. Jeg er glad for udeliv, for at være aktiv, og gerne sammen med andre. Det er jeg i min egen have, men også ude i naturen, hvor vi går ture, sover i telt, og laver mad på bål. Mit arbejdsliv har bragt mig vidt omkring, men et fælles for alt, hvad jeg har lavet er, at jeg altid har arbejdet tæt på og med mennesker. Inden jeg uddannede mig til pædagog, arbejdede jeg fx. nogle år i udlandet, hvor jeg var på en international skole i Vietnam. Som menneske, som pædagog og som leder er det min overbevisning, at mennesker er stærkere og bedre sammen. Vores største styrke er vores forskellighed, og vores evne til at få hinanden i spil, respektere hinanden og de forskellige bidrag, der sammen gør fællesskabet. Jeg tror på, at vi skaber hele mennesker ved at møde hinanden med åbenhed, ønsket om at hjælpe og lysten til at gøre en positiv forskel. Jeg glæder mig meget til at blive en del af ”Børnenes Hus”, og til at bidrage til et sted, der har mulighed for at bidrage positivt til børnenes liv, nu og i fremtiden. Og jeg ser frem til at blive en del af Hammelevs engagerede lokalsamfund med de spændende oplevelser, det kan bringe. Venlig hilsen Louise Bredvig Mimoun.

Louise starter 1. juni som leder af Børnenes Hus i Hammelev.

10


Nyt fra Borgerforeningen: Penge til projekter: Igen får vi 50.000 kr.s Landsbypenge (BorgerBudgettering) af Haderslev Kommune. Og dem må vi bruge til små og store projekter efter eget valg. Alle har mulighed for at søge om at få del i pengene: Foreninger, klubber, grupper og enkelt personer. Derfor: Find kreativiteten og opfindsomheden frem og kom med gode projekter, som rigtig mange i sognet kan få glæde af! Beskriv kort projektet, læg et økonomisk overslag ved og skriv, hvem der er tovholder på projektet – og send det til: anma@post12.tele.dk senest fredag 4. juni. De indkomne projekter skal præsenteres tirsdag 8. juni 2021 kl. 19:00 i Hammelev Hallens mødelokale, forud for Borgerforeningens generalforsamling. Vi glæder os til at modtage mange projekter ****************** Vi ringer på….. hos godt 300 husstande i Hammelev Sogn i de næste par uger. For vi er ude at forny medlemskabet af Borgerforeningen. Det koster stadig kun 50 kr. om året for hele familien at være medlem – og dermed bakke op, om at Hammelev Sogn fortsat er et godt sted at bo. Tag godt imod os. ***************** Generalforsamling har vi tirsdag 8. juni 2021 kl. 20:00 i hallens mødelokale. Mødet indledes allerede kl. 19:00, når dette års BorgerBudgetterings projekter bliver præsenteret. Et spændende indslag i aftenen, fordi Hammelev Sogn har mange kreative idefolk og ildsjæle, som er med til at udvikle vores sogn, så det også fremover er et attraktivt sted at bo. Nogle af dem kommer med projekter denne aften.

Bagefter er der generalforsamling i Borgerforeningen. Der er jo ikke sket så meget i årets løb, fordi der har været Cor….. Vi skal have valgt et par stykker til bestyrelsen, da formand John Schmidt trækker sig efter knap en halv snes år i bestyrelsen. Se indkaldelse og dagsorden for aftenen på næste side. Hammelev Sogns Borgerforening ønsker alle en god sommer

Aktuelt foto

Rørsanger ved

Kenn Johansen

Damende

11


Hammelev Sogns Borgerforening

sognet, hvor alle kan bidrage til fællesskabet. HUSK: Tirsdag 8. juni 2021 i Hammelev Hallens mødelokale: Kl.19:00: Præsentation af årets ’BorgerBudget’-projekter Kl. 20:00: Generalforsamling i Hammelev Sogns Borgerforening (kun for medlemmer) Dagsordenen: 1: Valg af dirigent 2: Formandens beretning v. John Schmidt 3: Kassererens beretning/regnskabet v. Børge Christensen 4: Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant På valg er John Schmidt Erling Klich og suppleant: Troels Hass

(modtager ikke genvalg) (tager imod genvalg) (tager imod genvalg)

5: Valg af revisor og 1 suppleant 6: Behandling af indkomne forslag *Skriftligt forslag skal senest lørdag 5. juni sendes/afleveres til formanden John Schmidt, Ahornvej 8, Hammelev eller pr. mail: Schmidt.j.k@hotmail.dk 7: Eventuelt /Bestyrelsen -------------------------------------------------------------------

Nyt fra Idé Gruppen Udflugt til Søby Brunkulsmuseum onsdag 18.08.21 (obs. flyttet fra 17.08.) Afgang kl. 08,00 fra Hammelevhallen. Undervejs vil vi få rundstykker og kaffe. Ca. kl. 10 ankomst til Brunkulsmuseet, hvor vi får en guidet tur. Herefter kører vi til Paarup kro. Kl. 13,45 afgang til Klosterlund museum m.m. Kaffe og kage i museets cafe. Hjemkomst ca. kl. 17,30 Pris for medlemmer: 450 kr. Medlemskort 50 kr./hustand. Tilmelding og betaling senest 25.07.21 til Tove Andersen på mobil 2913 0616 Kun 25 pladser tilbage Med venlig hilsen Bestyrelsen

12


Generalforsamling i Motionsafdelingen fredag den 11. juni 2021 kl. 19.00. i Hallens Cafeteria Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag ( Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamling ) 5. Valg af udvalgsmedlemmer og suppleanter På valg : Udvalgsmedlem Morten Hvolbøl, - modtager genvalg. Udvalgsmedlem Susan Gydensen, -modtager genvalg. Udvalgsmedlem Hanne Mikkelsen, - modtager genvalg. Suppleant Lasse Ejby, - modtager genvalg. 6. Eventuelt Tilmelding til formand Steffan Petersen på : motionhsuf@hammelev.dk senest 5. juni 2021

Husk at HammelevLøbet og cykling hører under Motionsudvalget. Vh. Motionsudvalget

Atletik

Jeg fik lige et par billeder første træning den 12. april. (Red). Det var koldt og der var haglvejr. Men det kan ikke afskrække seje atleter. Der var 28 børn sidste mandag. Der er et billede mere på side23. Træning mandage kl. 16—17. Anette Horn, 2895 0351.

13


Spejderne Familiespejd er i gang. I sidste nummer af HSUF-NYT annoncerede vi, at vi ville starte familiespejdere op i Hammelev. Vi har haft 2 familiespejdermøder, vi har været samlet på den gode side af 40 børn og voksne ved Mejsekassen, og vi har foreløbigt indmeldt 14 nye spejdere – det er familiespejdere, så søskende og forældre følger med de små mikrober. Det er en fornøjelse at se de små spejdere med deres forældre. De snitter spåner, laver stearinbomber og tænder bål. Der bliver lavet bålmad, samarbejdsøvelser og navneskilte. Der er leg og latter og når musen Alfredo løber rundt mellem fødderne på store og små, er der stor koncentration, latter og godt humør.

Jens og Margrethe er ledere for familiespejdergrenen og laver et rigtigt godt stykke spejderarbejder, for at få grenen godt i gang. Heldigvis kan flere af gruppens øvrige ledere slet ikke holde sig væk med deres familier, så der er mange til at give en hånd med, og skabe gode rammer. Det er skønt at så mange børn nu kan starte deres spejderliv i Hammelev. Vi har altid plads til nye spejdere i alle aldre, og glæder os til, at vi efter sommerferien også kan starte en mikrogren op for 0. og 1. klasse – de kommer til at have spejdermøder om mandagen. Følg os på facebook eller kig forbi vores hjemmeside på www.hammelevspejderne.dk Spejderhilsen Esge og Jette

14


JOBOPSLAG: BRÆNDER DU FOR AT BRÆNDE FUGTIGT TRÆ AF? Trives du med at have mange pinde over ilden? Kan du bevare roen, når 6-årige Søren for tredje gang har forlagt sin støvle? Er du omstillingsparat til dansk vejr? Så er det måske dig, vi søger som vores nye Key Scout Manager. Det Danske Spejderkorps, Hammelev Gruppe er i rivende udvikling og har ekspanderet betragteligt de seneste år. Vil du være en del af succesen? OM DIG: • Du er en holdspiller, der kan lede exceptionelt unge teams til både personlige og fælles sejre • Du tør gå forrest, når svævebanen skal prøvekøres, eller gryderetten smages • Du formår at have mange rafter i luften • Du er proaktiv og kan eksekvere, hvis bålet går ud, eller teltene oversvømmes • Du kan forklare forældre-stakeholders om vores standarder for risk management DET TILBYDER VI: • En dynamisk arbejdsplads med lysår til loftet, bogstaveligt talt • Interessant frokostordning med et touch af New Nordic og røg • Bonusordning, der inkluderer grineflip, storslået natur og livskvalitet • Glæden ved at gøre verden til et lidt bedre sted ved at udvikle børn og unge

Erfaring fra branchen ikke nødvendig. Vi står for et oplæringsforløb i bl.a. Kompas 1.0, FireStarter Basics CS, TRANGIA2 og HjemV Doc. Og har du bare lyst til at være helt almindelig spejderleder i Hammelev, uden titel, uden tørvejr og uden TEAMS´s møder, og med garanti for oplevelser, fællesskab og røg i øjnene – så kontakt gerne Jette (20 25 03 81) eller Esge (23 62 98 82) Hammelev Gruppe ______________________________________

Forsidebilledet: Leo og Benjamin forener moderne teknik med spejderdyder i form af at tænde bål. De er ganske fordybet i projektet, for den lille "dims" kan lave strøm til at oplade sin mobiltelefon. Tyge Billedet er modtaget fra Jette la Cour Landergren

15


Brugerrådet

Pensionistarbejdet i Hammelev Sogn Til denne udgave af HSUF NYT synes jeg for en gangs skyld, jeg er ved at løbe tør for nyheder. Vi har for godt et døgn siden udsendt invitation til udflugten den 15. september, som vi arrangerer i samarbejde med menighedsrådet. I løbet af det første døgn, er der ikke mindre en 55 personer, som har tilmeldt sig. Det er helt fantastisk. Vi råder over i alt 63 pladser, så min spådom vil være, at når dette blad lander i postkasserne, så er turen fuldtegnet. Man plejer at sige, at den ”løn” man får for at udføre frivilligt arbejde, er den opbakning man får fra dem, som man gennem dette arbejde henvender sig til. I Brugerrådets bestyrelse føler vi os rigtig godt lønnede, - og tak for det. Selvom vaccinationen, af forskellige grunde, går lidt langsommere end oprindelig planlagt, så vil vore primære brugere være færdig vaccinerede inden for de næste 14 dage til 3 uger. Det gør, at vi håber og tror på, at når vi når september, kan vi uden angst og bæven gå i gang med det planlagte program, som allerede nu ligger klar til at gå i trykken. Programmet for 2021/22, vil blive sendt ud elektronisk og fysisk i midten af august. Første foredrag afvikles den 20. september. Den dag starter vi kl. 13.30 med en forsinket generalforsamling. Når den er vel overstået, giver vi ord og mikrofon til Sanne Brodersen fra Gram slot. Det er kutyme, at der serveres lagkage, når der er generalforsamling, og det gør vi selvfølgelig også denne dag. Den 4. oktober får vi besøg af Stig Nørgaard ”Dansk underholdning gennem 100 år” en musikalsk eftermiddag, hvor vi skal mindes lige fra Oswald Helmuth og Dirch Passer, til nulevende kunstnere som Eddie Skoller og Niels Hausgaard. Vi forventer at vi igen kan holde foredragene i sognehuset, og prisen for at deltage vil stadig være kr. 30,00 for foredrag og kaffe, Som noget nyt vil der til den tid være muligt at betale via MobilePay. Faktisk er hele programmet i efteråret det samme, som det vi havde planlagt til foråret i år. Vi håber at sommeren på alle måder må blive dejlig, og ser frem til at vi mødes, - dog med det forbehold, at Corona situationen er under kontrol, og at der ikke er forordninger og regler, som umuliggør, at vi kan samles. På vegne af Brugerrådet Gynther Revitz

16


Et fællesskab

Kirken

Nu går vi endelig en lysere tid i møde og med en lysere tid kommer også endelig lidt flere arrangementer. Vi er så småt begyndt at planlægge arrangementer igen for sommer og efterår 2021. Vi tror og håber på at vi snart igen kan nyde hinandens selskab i lidt større forsamlinger, med både sognekor, lørdagshøjskole og meget mere. Vi nyder i fulde drag, at der nu igen kan synges sammen i kirken. Det har været nogle stille måneder, heldigvis har vi haft vores dygtige kirkesanger Edel Thomsen til at bære os igennem. I år bortfalder den fælles 2. pinsedagsgudstjeneste i provstiet pga. corona. Dette giver os dog mulighed for at holde noget lokalt. 2. pinsedag inviterer vi derfor til fælles pinsesang foran sognehuset (se nærmere på plakaten nedenunder). Når vi synger sammen, sker der noget særligt med os som mennesker. Med den fælles melodi og tekst smelter vore stemmer sammen til én og danner et fællesskab. I fællessangen ophæves de grænser og forskelle, vi kan opleve i hverdagen. Et fællesskab, som vi længes efter, dannes, ! JAG

Konfirmander i Hammelev Kirke 20. juni 2021 kl. 9.30 /11.00

Amalie Cubbin Juhl

Nikolaj Kristian Benkjer

Andrea Skovgaard-Simonsen

Nikolai Vestergaard Petersen

Anja Mescic

Kirstine Andrea Dinsen

Astrid Saana Nørgaard

Lorenzen

Camilla Rossen Ebbesen

Lara Thomsen Erichsen

Cecilie Anker

Lea Andreasen

Christian Madsen Loholm

Louisa Maria Haue

Emilie Albertsen Lausdahl

Pernille Olesen

Maya Marcussen

Philip Jacobsen

Mikkel Holm Håkonsson

Sissi Nissen Hansen

Mikkel Vestergaard Petersen

Sofie Marie Hasberg

Telegrammer kan afleveres fra kl. 8.45 i sognehuset den 20. juni.

17


Gudstjenesteliste for Hammelev Kirke juni—august 2021 Pinsedag, 23. maj.

Højmesse kl. 10.30 i Hammelev Kirke ved JAG med Dan List på cornet.

2. pinsedag, 24. maj

Pinsesang kl. 14.00 foran sognehuset med efterfølgende kaffe. Tilmelding til JAG, 20266513/ juag@km.dk

Trinitatis søndag, 30. maj

Højmesse kl. 14.00 i Hammelev Kirke v. domprovst Torben Hjul Andersen.

1. søndag efter trinitatis, 6. juni

Højmesse kl. 10.30 i Hammelev Kirke ved sognepræst Julie Aulkær Glöe.

2. s. e. trinitatis, 13. juni

Højmesse kl. 10.30 i Hammelev Kirke ved JAG.

3. s. e. trinitatis, 20. juni

Konfirmation kl. 9.30 og kl. 11.00 i Hammelev Kirke JAG.

4. s. e. trinitatis, 27. juni

Højmesse kl. 10.30 i Hammelev Kirke ved Martin Bonde Eriksen.

5. s. e. trinitatis, 4. juli

Højmesse kl. 14.00 i Hammelev Kirke ved MBE.

6. s. e. trinitatis, 11. juli

Højmesse kl. 16.00 i Hammelev Kirke ved MBE.

7. s. e. trinitatis, 18. juli

INGEN GUDSTJENESTE

8. s. e. trinitatis, 25. juli

Højmesse kl. 10.30 i Hammelev Kirke ved JAG.

9. s. e. trinitatis, 1. august

Højmesse kl. 10.30 i Hammelev Kirke ved JAG.

10. s. e. trinitatis, 8. august

Højmesse kl. 10.30 i Hammelev Kirke ved JAG.

11. s. e. trinitatis, 15. august

Sø-gudstjeneste i v. Vedsted Sø kl. 10.30 v. JAG, MBE og Jens Thue Harild Buelund. Er vejret dårligt rykker vi ind i Vedsted Kirke. Hammelev Sogns Børnekor medvirker.

12. s. e. trinitatis, 22. august

Højmesse kl. 10.30 i Hammelev Kirke ved JAG.

13. s. e. trinitatis, 29. august

Højmesse kl. 10.30 i Hammelev Kirke ved sognepræst JAG.

18


Børnekoret er i gang igen:

Fra starten af maj er forsamlingsloftet blevet lempet, og det har gjort det muligt for børnekoret igen at synge indenfor. Det er dejligt, for april har været ustabil med både regn og sol. Sæsonen fortsætter indtil den 16. juni, hvor vi vil holde sommerafslutning. Efter sommerferien begynder børnekoret allerede den 11. august, da børnene skal synge til en friluftsgudstjeneste ved Vedsted sø søndag den 15. august. Kortilbuddet er for alle børn i 2.-5. klasse på Hammelev skole. Det foregår hver onsdag efter skoletid kl. 14.05-15.30 i sognehuset overfor kirken. Der vil også blive sendt invitation ud gennem skolen. Alle interesserede korbørn bedes tilmelde sig korsæsonen 2021/22 senest den 1. august til korleder Lene Jørgensen LENJO@km.dk eller mobil 61407699.

Sommer-kor-skole:

I Hammelev kirkes regi vil vi prøve noget helt nyt – nemlig sommerkor-skole. Mange kender nok allerede sommerferietilbud som fodboldskole, madskole m.fl. Sommer-kor-skolen vil være et lignende gratis tilbud for alle børn i 2.-5. klasse i Hammelev og Vedsted sogne. Det vil foregå over 3 dage den 27.-28.-29. juli fra kl. 10-14 i sognehuset, hvor vi vil synge, lege, danse, lære lidt om rytmer og noder og have det sjovt sammen. Sognehus bestyrer Malene Iskov samt korleder Lene Jørgensen vil stå for dagene, der også inkluderer frokost. Tilmelding til Lene senest den 20. juli på LENJO@km.dk eller mobil 61407699.

Fællessang for alle:

Hammelev sognekor har ligget stille i lang tid, og det er håbet, at vi kan komme i gang igen fra september. Det kunne være så hyggeligt at mødes inden sommerferien. Derfor inviterer korleder Lene Jørgensen alle interesserede til en times fællessang i det fri fredag den 4. juni kl. 16.00-17.00 på græsset bag sognehuset. Medbring din egen stol eller tæppe. Vi vil synge fra Højskolesangbogen og måske et par lette korsatser. Alle kan være med – også de, der ikke har sunget i kor før. Hvis det regner, rykker vi ind i sognehuset. Vi overholder alle afstandskrav ved sang både inde og ude. Det er ganske gratis, og det er ikke nødvendigt at tilmelde sig. Lene Jørgensen ________________________________________

Høringssvar fra Hammelev Menighedsråd ang. Solcelleanlæg i Styding, 6500 Vojens, Haderslev Kommune. Hammelev Menighedsråd har gjort indsigelse vedrørende oprettelsen af solenergianlægget i Haderslev Kommune i Styding. Indsigelsen sker på baggrund af en stor bekymring angående en mulig negativ indvirkning på Hammelev Sogn, og sådan også på opretholdelsen af et aktivt kirkeliv i sognet.

19


Bladet vil nok ikke være ude hos alle før dette arrangement har været afholdt. Men vi bringer alligevel det glade opslag. I har forhåbentlig set og hørt om det andet steds. (Red.)

20


Lørdagshøjskolen i Hammelev. Så er programmet lagt for den kommende sæson i Lørdagshøjskolen, og det spænder som sædvanligt vidt. Første foredrag er lørdag 6. november, når den 22-årige iværksætter Filip Jepsen fra Kolding slår hul på den nye sæson med et meget underholdende foredrag. Han er blandt andet kendt fra TV for sit meget veludviklede ’købmandsgen’. Han fik en TV2-kuglepen, og 14 dage senere havde han byttet og handlet sig til en brugt bil. Andet foredrag er 5. februar 2022. Dagens gæst er sangeren Karen Marie Troldborg, der giver os et helt specielt koncert-foredrag. Hendes mor døde af kræft for år tilbage, og mens hun var syg, skrev hun nogle digte. Karen Marie Troldborg skrev nogle svardigte, som hun har sat musik til og synger. Med sin sang og fortælling skaber hun en poetisk stemning med digte og musik. Tredje og sidste foredrag er 2. april 2022. Da kommer sognepræst Kim Legarth, Haderslev Domsogn og fortæller om demens. Titlen er ”Hvor er mor?”, og handler om den forfærdelige situation, mange pårørende står i, når de begynder at opleve, at demensen tager til i styrke. Lørdagshøjskolen i Hammelev er åben for alle, og man kan melde sig til det enkelte foredrag. De foregår i Sognehuset, Kirkestræde 6 i Hammelev fra kl. 09:30 til ca. 13:00. Vi begynder med 3 sange fra højskolesangbogen og en kop kaffe. Derefter 2 timers foredrag med en kort pause, og slutter af med en let frokost. Samlet pris er 175 kr. for at deltage. Der betales ved indgangen – også pr. MobilePay. Tilmelding senest torsdag er nødvendigt af hensyn til plads og den efterfølgende frokost. Tilmelding til Anna Marie Bohsen, mail: anma@post12.tele.dk eller mobil/sms: 2532 8826. Eller på linket på Hammelev Kirkes Facebook-side og på Hammelev.dk **********************

21


Motionsrummet i Hammelev Hallen

Træf en aftale med en af vore DGI uddannede fitness instruktører og få tilrettelagt et træningsprogram, som passer lige netop til dig. Instruktørerne har blå bluser, så man kan se, hvem der er tilknyttet motionscentret. Henvend dig bare, hvis der er spørgsmål. Motionsrummets åbningstider: Mandag til søndag kl. 5.00 - 22.00 HUSK torsdag er der lukket fra 11.00 – 13.00 pga. rengøring. Priserne er: Periode 1 mdr. 3 mdr. 6 mdr. 12 mdr. Indoor cycling 1 gang indoor cycling Udendørs cykling HSUF medlemskort

Fitness 150 kr 400 kr 700 kr 1200 kr 600 kr 25 kr (skal bookes) 100 kr 50 kr

Indoorcycling/spinning: Starter op igen til efteråret. Ung-fitness: Er for 14-16 årige Du kan kontakte Hanne Mikkelsen. Oplysning om, hvordan man bliver medlem: Man skal være medlem af HSUF for at deltage i alle aktiviteter. Det koster 50 kr. om året. Kortet skal fornyes 1. maj hvert år. Kan bestilles via hjemmesiden. Ønsker man medlemskab til Pusterummet, kan man henvende sig til Hanne Mikkelsen, Hammelev Bygade 9, eller ringe eller sms’e på 2138 0239. Betaling via hjemmesiden: hammelev.dk. Vælg HSUF –sport/motion . Vælg hvor lang periode, du ønsker. Man kan også indbetale på bank konto 9892 2921162. Når jeg ser jeres indbetaling, hænger jeg et blåt kort op i Pusterummet, og I får desuden en kvittering for at have betalt. Hovedregel: Dette blå kort skal hænges op på snoren, mens man benytter motionsrummet. Nyeste: Den 21. maj kunne motionscentret igen åbne fuldt ud. De, som benytter det, skal have coronapas eller test i orden. Der vil hver dag blive taget stikprøver.

22


Hammelev Cykelmotion cykler afsted hver tirsdag kl. 18.30 fra hallen. Vi mødes i go´ tid, får hyggesnakket lidt, og de 3 turledere fortæller, hvor turene går hen. På med cykelhjelmen, glæd jer og få: - en tilrettelagt tur i vores fantastiske natur - motion - frisk luft

- alt i skønt socialt samvær. Alle slags cykler er velkomne, - også Elcykler. Turlederne holder ferie hele juli. Flere finder dog sammen alligevel og cykler i de fine sommeraftener. Hilsen HSUF/motionsudvalget Kontaktperson Inga Aagaard tlf. 29612531 _____________________________________________________ "Go´ cykelstil på landevejen"

.

Forholdet mellem cyklister og bilister er vigtigt. Hvis du sidder i bilen idag, - kan det være dig på cyklen i morgen og omvendt. Hvordan cykler vi i flok ? Derfor kommer Carsten Jensen fra DGI i Hammelev hallen og gi´r gode råd. Hammelev hallen mandag d. 31. maj kl. 19, hvor HSUF er vært ved en øl/vand. Coronapas skal medbringes. Mundbind indtil vi sidder ned. Medlemsskab af HSUF. Tilmelding/SMS til Inga Aagaard tlf. 29 61 25 61 senest d. 30. maj. _____________________________

Generalf0rsamling i Motionsafdelingen: Se side 11 og side 3.

23


Støtteklubbens vinderliste maj 2021

Medlem

Navn

Adresse

Sted

Gevinst

425

Grethe Steffensen

Christiansdalvej 19

Hammelev

200,00

761

Martin Schneider

Platanvej 33

Hammelev

200,00

251

Svend Åge Lauritzen

Christiansdalvej 45

Hammelev

200,00

19

Hans Michaelsen

Ribevej .7

Styding

100,00

1001

Peter Kaad

Ringvej 1

Styding

100,00

211

Sarah & Karsten Voss

Hammelev Bygade 53

Hammelev

100,00

299

Anne Mette Nørgaard

Christiansdalvej .8a

Hammelev

50,00

902

Gynther Andersen

Egevej .9

Hammelev

50,00

502

Harry Simonsen

Elmevej .4

Hammelev

50,00

442

Helle Hansen

Hammelev Bygade 25

Hammelev

50,00

409

Henrik Møller

Ringvej 11

Styding

50,00

264

Ingelise Christensen

Ribevej .5

Hammelev

50,00

277

Jens Andersen

Christiansdalvej .2

Hammelev

50,00

278

Johnny Aebeloe

Christiansdalvej .8

Hammelev

50,00

404

Jytte Michaelsen

Nyvang .1

Styding

50,00

74

Lene Schmidt

Ahornvej .8

Hammelev

50,00

48

Lisbeth Drewa

Ved Landevejen .2

Styding

50,00

801

Mogens Carøe

Christiansdalsvej 45 B

Hammelev

50,00

439

Ruth Olsen

Tørninghøj .2

Hammelev

50,00

810

Sanne Markussen

Ahornvej 10

Hammelev

50,00

311

Sanne Olesen

Hamisgårdvej .5h

Hammelev

50,00

169

Solvejg Hummeluhre

Bøgevej 15

Hammelev

50,00

480

Steen Larsen

Hammelev Bygade 55

Hammelev

50,00

479

Steffen Schmidt

Hammelev Bygade 89

Hammelev

50,00

354

Søren Nygaard

Tvedvej .6

Styding

50,00

523

Tommy Schulz

Erik Eriksensvej .2

Hammelev

50,00

779

Tove Andersen

Christiansdalsvej 18

Hammelev

50,00

24


Hammelev Forsamlingshus indkalder til

Generalforsamling med stegt flæsk og persillesovs torsdag den 10. juni 2021 Kl. 18.00 serveres der stegt flæsk med persillesovs Pris pr. person 125,00 og børn under 12 år halv pris. Kl. 19.00 starter generalforsamlingen. Dagsorden ifølge vedtægterne Forsamlingshuset er vært ved kaffe og hjemmebag. For at deltage i spisningen bedes du tilmelde dig senest søndag den 6. juni til Birgit Thomsen på bh.thomsen@msoutlook.dk eller pr. tlf./sms 5190 7262. Ønsker du kun at deltage ved spisningen eller kun i generalforsamlingen er dette også helt ok. Med venlig hilsen Bestyrelsen for Hammelev Forsamlingshus __________________________________________

Endnu et billede fra atletik på startdagen. Bemærk himlen. Se også s. 11.

25


Hammelev Bed & Breakfast www.hammelevbb.dk

Fire værelser med hver 2 senge, badeværelse, stort køkken, stor stue, bryggers, garage, terrasse og have. Se fotos på hjemmesiden. Hvor

Christiansdalvej 6, Hammelev, 6500 Vojens

Mail

hammelevbb@bbsyd.dk

Telefon

3190 7780

Effektiv lektiehjælp

FEGU Hammelev Læseskole Hjælp til læse– og staveproblemer, matematik, engelsk og tysk.

Ingrid Hansen Christiansdalvej 23, Hammelev 6500 Vojens Tlf. 61 24 54 96 Ingridllh@hotmail.com

26


Støtteklubbens vinderliste april 2021 Medlem Navn

Adresse

Sted

Gevinst

520

A.J.Andersen

Hasselvej 11

Hammelev

200,00

793

Chalotte Lund Hansen

Elmevej .5

Hammelev

200,00

202

Peter &Annette Jessen

Hammelev Bygade 56

Hammelev

200,00

809

Kenni Kloster

Nyvej .7

Styding

100,00

455

Maj Britt Jensen

Hasselvej .3

Hammelev

100,00

472

Ulla Kristensen

Kirkestræde .3

Hammelev

100,00

828

Bjarne Hansen

Tørning Banke .2H

Hammelev

50,00

529

Brian Thomsen

Hammelev Bygade 39a

Hammelev

50,00

452

Børge Svensson

Pilevej .4

Hammelev

50,00

848

Charlotte Hansen

Ladegårdsvej 12a

Ladegård

50,00

31

Chr. Jessen

Elmevej 21

Hammelev

50,00

449

Gunnar Kyhl

Kirkeforte .8

Hammelev

50,00

920

Gunnar Prinds

Hammelev Bygade 71

Hammelev

50,00

277

Jens Andersen

Christiansdalvej .2

Hammelev

50,00

394

Jørgen Iversen

Nyvang .4

Styding

50,00

666

Karen Margrethe Mikkelsen Årøsundvej 76 st.

Haderslev

50,00

400

Kasper Beck

Elmevej .3

Hammelev

50,00

678

Maja Mikkelsen

Christiansdalsvej 47

Hammelev

50,00

691

Morten Schneider

Tørningvej .1

Hammelev

50,00

4

Niels O. Ågård

Dybdalvej .2

Styding

50,00

784

Patricia Nielsen

Elmevej 11

Hammelev

50,00

1001 Peter Kaad

Ringvej 1

Styding

50,00

1049 Poul Mikkelsen

Sønderskovvej .3

Hammelev

50,00

429

Ruth Thøgersen

Elmevej .7

Hammelev

50,00

211

Sarah & Karsten Voss

Hammelev Bygade 53

Hammelev

50,00

909

Tanja Møller

Christiansdalsvej 15

Hammelev

50,00

3

Troels Bruhn

Nyvej 17

Styding

50,00

27


For hver handel I gør hos os, giver vi 5% rabat lige til afregning til HSUF. _____________________________________________________________________________

Vær opmærksom på denne støtte til HSUF (red.). Husk at sige, du er fra HSUF.

Hammelev

Damefrisør Kirsten Blicher-Nielsen

Bøgevej 11, Hammelev, tlf 7450 7479 åbent: tirsdag kl. 8 til 12, onsdag kl. 8 til 12, torsdag kl. 8 til 19, fredag kl. 8 til 19 og lørdag kl. 7 til 12

28


Foreningens Festtelte

Overvejer du fest i haven, gadefest m.m., så benyt dig af de flotte festtelte fra HSUF’s teltlaug. Eneste betingelse er, at du er bosat i et af de tre gamle sogne Hammelev, Styding eller Ladegård. Teltene er moderne Partytelte med vinduer i siderne. Følgende regler er gældende ved udlån af telt: Teltet opsættes af teltlauget, men der skal, afhængigt af teltets størrelse, være 2-4 hjælpere tilstede, når teltet sættes op. Depositum ved bestilling af telt 500,Fag Længde 1.fag - 3 m

Telt 9 meter bred 1.500.-

Lån af gulv 675.-

Telt 6 meter bred 1.000.-

Lån af gulv 450.-

2.fag - 6 m

2.100.-

1.350.-

1.400.-

900.-

3.fag - 9 m

2.700.-

2.025.-

1.800.-

1.350.-

4.fag - 12 m

3.300.-

2.700.-

2.200.-

1.800.-

5.fag - 15 m

3.900.-

**

2.600.-

2.250.-

6.fag - 18 m

4.500.-

**

3.000.-

2.700.-

7.fag - 21 m

5.100.-

**

3.400.-

**

** ej tilgængeligt. Grilltelt 3x3 meter Lyskæde

480,150,-

Borde og bænke kan lejes sammen med telt eller alene. Smalle borde Brede borde Bænke Stole

50x220cm 24,- pr. stk. dobbelt pris ved levering 80x220cm 36,- pr. stk. dobbelt pris ved levering 12,- pr. stk. dobbelt pris ved levering 12,- pr. stk. dobbelt pris ved levering

Betalingen for brug af telt, borde, bænke, tilfalder HSUF, og bruges til vedligehold, samt nyanskaffelser. Betaling bedes indbetalt på.: Bank Nordik reg.nr. 9892 Konto nr. 3061186084

Udlån sker efter princippet først til mølle… Har du spørgsmål eller ønsker at leje telt, så ring/mail til nedenstående: Telte: Karsten Skøtt 4034 7071 /telthsuf@gmail.com Borde/Bænke/Stole: Hans Henning Axelsen 7450 7312 / 2331 9304

29


v/ Finn Thomsen Ringvej 4, Styding Tlf 4050 7697

Reparation—køb—salg

30


FLYTTET TIL: Fredag den 27. august 2021 kl. 19:30 Midt Om Natten – Larsen Kopiband giver koncert. De leverer i den grad fremragende versioner af de allermest kendte mesterværker fra Gasolin tiden og frem til Kjukken i dag. Få en rigtig KIM LARSEN oplevelse. Billetter kr. 320 købes/bestilles på 7450 7450 eller på hjemmesiden. 40 ÅRS JUBILÆUMSKONCERT FLYTTET TIL: Onsdag den 6. oktober 2021 kl. 19:30. Tørfisk giver koncert på Tørning Mølle. Tørfisk er god til at komme ud over scenekanten. Det foregår på en spændende, munter, ironisk, god og sober måde med vestjysk charme, der får gang i lattermusklerne. Billetter kr. 330 købes/bestilles på tlf. 7450 7450. Koncert med Almost Irish torsdag den 28. oktober 2021 kl. 19:30, hvor det igen bliver muligt at opleve de 4 musikalske brødre Rasmus, Alexander, Lukas og Jacob alle med efternavnet Nielsen på Tørning Mølle, når de fortolker den Irske folkemusik. Ring og bestil dine billetter kr. 220 på 7450 7450 eller på hjemmesiden. Stjernedrys og musical – kom og syng med, bliv en aktiv del af koncerten søndag den 7. november kl. 14. Tag hele familien med, når Nete (født og opvokset i Hammelev) og Thomas Gammelgaard synger og spiller op med liflige toner og skøn musik på sangens vinger. Billetter voksne kr. 185 og børn kr. 75 købes/bestilles på 7450 7450 eller mail. Mark & Christoffer Julekoncert tirsdag den 23. november 2021 kl. 19:30. Gavesækken er fuld af musikalske julelækkerier, når Mark & Christoffer giver julekoncert på Tørning Mølle med en god blanding af velkendte klassikere og nyere julehits. Billetter kr. 235 på 7450 7450 eller på hjemmesiden. Med forbehold for Corona forhold. Følg med på vores hjemmeside.

ÅBNINGSTIDER. Se hjemmesiden www.toerning-moelle.dk. **** Bliv medlem af Tørning Mølles Støttekreds og få rabat i forbindelse med nogle arrangementer og når du benytter Tørning Mølle. Tørning Mølle tlf. 7450

31


Aktuelt foto: Sortspætteunger ved Tørning Kenn Johansen

Al henvendelse vedrørende vandværket, også ved driftsforstyrrelser mm, bedes meldt til tlf. 7450 7003. www. hammelev-vandvaerk.dk Gode numre!: Idegruppen: Else Marie Schmidt, 7450 7520, formand. Hammelev Sogns Borgerforening, John Schmidt, 4260 3866 , formand. Hammelev Brugerråd: 2045 7480, Gynther Revitz, formand. Hammelev Forsamlingshus: Bestyrer: Jesper Bach Sjælland, 5181 8656, forsamlingshushammelev@gmail.com. Formand Vicky Weitling, 2042 14 23 Hammelev Sogns Ungdoms Forening: Formand Johannes Hansen, 6126 5563. Hammelev Hallen: Preben Hjortlund, halbestyrer, 5152 0923. Per Riber Rasmussen, formand, 3030 0014 HSUF Støtteklub, Christian Barsøe, formand, 5157 4669. Hammelev Spejdergruppe: formand Esge Homilius, 2362 9882. Hammelev Kirke: Menighedsrådsformand: Hans Henrik Knudsen, 2330 9543 Sognepræst: Julie Aulkær Glöe, 2026 6513 Graver Yannick Aarup, 2345 2683. Organist og kulturmedarbejder: Lene Jørgensen, 61407 699. Hammelev Skole: 7434 3950. Afdelingsleder Thomas Tramm Rotendahl. SFO: 7434 3980. Børnenes Hus Hammelev: 7450 7588 . Leder: Louise Bredvig Mimoun, 23453044 (fra 1. juni)

32


HSUF’s bestyrelse og udvalg 2020/21 Formand

Johannes Hansen

Hamisgårdvej 2E, Hammelev

Næstformand

6126 5563

Torben Føns

Hamisgårdvej 5 d, Hammelev

6026 5964

Ditte Hvolbøl Schrøder

Ribevej 2, Hammelev

3031 5933

Lars Lundgren Lauritzen

Elmevej 1, Hammelev

2712 9326

Badminton

Kenn Johannsen

Knagsledvej 2, Tørning

2966 4639

Kasserer

Mogens Eriksen

Egevej 4, Hammelev

2055 3284

Chris Trangbæk

Nyvang 6, Styding

2876 2761

Tommy Schultz

Erik Eriksensvej 2, Hammelev

2063 0599

René Cordes

Erik Eriksensvej 3, Hammelev

2349 1477

Thomas Larsen

Søndergårdsvej 1, Hammelev

2126 9060

Anette Føns

Hamisgårdvej 5 d, Hammelev

2757 8047

Annemette Bram

Platanvej 4, Hammelev

2695 3906

Monika Marcussen René Iversen

Pilevej 11, Hammelev

4143 9428

Knagsledvej 12, Ustrup

2486 0639

Morten Bram

Platanvej 4, Hammelev

2097 0631

Tim Hünkemeier

Tørning Banke 13, Hammelev

9955 4328

Gymnastik

Mark Simonsen

Svinget 9, Styding

2211 4776

Kasserer

Ulla Aagaard

Dybdalvej 4B, Styding

2462 6408

Anette Føns

Hamisgårdvej 5 d, Hammelev

2757 8047

Dorte Skovby

Egevej 1, Hammelev

3035 9279

Rikke Iversen

Knagsledvej 12, Ustrup

2334 0929

Hanne Rømer

Ladegårdvej 3A, Ladegård

2348 1028

Henrik Iskov

Hamisgårdvej 5E, Hammelev

2210 4250

Grethe Ø. Christensen

Ladegårdvej 13, Ladegård

6017 6347

Håndbold

Lene Jacewicz

Hammelev Bygade 64

2547 4868

Kasserer

Anette Horn

Platanvej 10, Hammelev

2895 0351

Jette Jochimsen

Hamigårdvej 5F

22882966

Helle Appel

Odinsvej 114

2462 4010

Ronnie Nielsen

Elmevej 16

4057 6674

Kegleudvalg

Eigild Tüchsen

Pilevej 15, Hammelev

6166 7581

Kasserer

Gorm Gad

Præstegårdsvej 17, Vojens

2822 4201

Elly Gammelgaard

Fasanvej 12, Vojens

3054 4691

Robert Sørensen

Tovskovvej 4, Sommersted

2762 7484

Ejler Jespersen

Tørninghøj 14, Hammelev

7450 5101 / 2049 4705

Senior Kegler

Peder Holm

Sodegade 19, Haderslev

40481445

Tekniske

Erik Waldemar

Sundparken 58, Årøsund

7458 5220

Medarbejdere

Ejler Jespersen

Tørninghøj 14, Hammelev

7450 5101 / 2049 4705

Motion

Steffan Petersen

Hammelev Bygade 59

4078 3080

Kasserer

Hanne Mikkelsen

Hammelev Bygade 9, Hammelev

2138 0239

Sekretær

Susan Gydesen

Fasanvej 13 st., Haderslev

2190 0317

Morten Hvolbøl Schrøder

Ribevej 2, Hammelev

2829 0738

Lasse Ejby

Hammelev Bygade 19

4275 5172

Suppleant

Lars Weitling

Elmestien 3, Hammelev

60470337

Cykling

Inga Aagaard

Pilevej 3, Hammelev

2961 2531

Tennis

Peter Jochimsen

Elmestien 6, Hammelev

6127 7422

Kasserer

Inge Lykke Schmidt

Skibbrogade 7, Haderslev

7452 0441

Henning Schultz

Pilevej 8, Hammelev

4048 1439

Kaj Schultz

Odinsvej 287, Vojens

2291 1922

John Schmidt

Ahornvej 8, Hammelev

4260 3866

Arne Hansen

Ahornvej 18, Hammelev

4041 7292

Gunnar Christiansen

Birkevej 11, Hammelev

4129 4885

Sekretær Kasserer

Festudvalg

Fodbold Kasserer

Baneformand

33


Støtteklub

Christian Barsøe

Tørning Banke 11 , Hammelev

5157 4669

Jette Amdi Andersen

Tørningvej 3, Hammelev

2033 0691

Rasmus Carøe Thygesen

Tvedvej 4, Styding

3040 9050

Bodil Rasmussen

Søndergårdsvej 7, Hammelev

6120 8932

Kirsten Rossen

Nyvang 11, Styding

4034 4117

Skat

Søren Gravgaard

Sdr. Ringvej 3, Vojens

5129 7063

Aktiv Fritid

Signe Schultz

Pilevej 8, Hammelev

2943 9839

Kai Hansen

Fyrremejsevej 8, Vojens

6066 3695

Henning Schultz

Pilevej 8, Hammelev

4048 1439

Kasserer

Krolf

Leif Andersen

Christiansdalsvej 18, Hammelev

Blad

Elna Petersen (red.)

Hasselvej 14, Hammelev

7450 7377, 6138 7377

Ejvind Petersen (tryk mm.)

Hasselvej 14, Hammelev

4021 7377

Kenn Johannsen (tryk mm)

Knagsledvej 2, Tørning

2966 4639

Tyge Lind (foto mm.)

Tørningvej 4A, Hammelev

2097 0705

Hammelev Bygade28A, Hammelev

5152 0923

Hammelev Hal

6181 4371

Formand

Per Riber Rasmussen

Søndergårdsvej 7, Hammelev

3030 0014

Bestyrer

Preben Hjortlund

Ringvej 31, Styding

5152 0923

Datoplan 2021: Maj: Man. d. 31. kl. 19:

Juni: Fre. d. 4. kl. 16—17: Tirs. d. 8. kl.19.00:

Go’ cykelstil på landevejen (s.21)

Tors. d. 10. kl. 18.00: Søn. d. 20.:

Fællessang for alle (s.17) Borgerforeningen, generalforsamling og borgerbudgettering i Hallens mødelokale (s. 9 –10) Forsamlingshuset, Stegt flæsk og generalfors. (s.23) Konfirmation (s.15 og 16 )

August: Tors.d.12.: Ons. d. 18. : Fre. d. 20.: Fre. d. 20. kl. 18.00: Fre. d. 27. kl. 19:30 :

Deadline til HSUF Nyt Idegruppens udflugt (s.10) HSUF Nyt udkommer HSUF og HSUF Støtteklub generalforsamling. (s.3) Midt om natten på Tørning Mølle (s. 29).

September: Man. d. 6. kl. 8.00: Man. d. 20. kl. 14:

Aktiv fritid starter i Hallen Brugerrådets foredrag starter, + generalfors. (s.14 )

Flere datoer: Gudstjenestelisten s. 16. og HSUF Generalforsamlinger s.3. Se også www. Hammelev.dk og på HSUF’s Facebook side.

Stof til HSUF-NYT afleveres til Elna Petersen, Hasselvej 14, Hammelev, elej@webspeed.dk tlf. 74507377 /61387377 Deadline, se herover. Husk at gemme bladet indtil et nyt udkommer.

34


Hammelev Hallens Cafeteria v/ Preben Hjortlund Stedet, hvor man hygger sig med en godbid og en forfriskning.

  

5152 0923

Efter træning. Efter kampene. Under stævnerne.

MEN’s CUT Hammelev Bygade 11B v/ Niels-Jørn Nielsen Tlf 7450 5040

Åbningstider tirsdag

9-12

& 13-17

onsdag og torsdag 13-17 & 19-22 fredag 9-12 & 13-18 mandag og lørdag efter aftale

35


36