HSUF-nyt februar 2021

Page 1

Liv i skoven – det var før virussens ankomst. Men husk, at alle pandemierne har det med at forsvinde igen, så der er håb forude. Hammelev Sogns Ungdomsforening 1 Nr. 1 februar 2021 47. årgang

Stiftet 31. maj 1919 hammelev.dk


Tømrermestrene Hansen & Larsen ApS · Stokkerhovedvej 7 · 6500 Vojens ·CVR-nr.:31 30 08 94 Torben: 20 87 62 00 · Jacob: 22 90 70 48 · mail@tmhl.dk · www.tmhl.dk

2


Februar 2021

Vi venter stadig på Corona-opklaring – Vi er her stadig, og arbejder med nye tiltag til når tågen letter. Ja – Det holder da aldrig op! Bedst som vi havde indrettet os efter forsamlingsloftet på 10 personer, ramte den næste nedlukning os – og vi var slået tilbage til foråret, hvor al aktivitet i HSUF også var nedlukket. Denne gang med et forsamlingsloft på 5 personer, og total nedlukning af foreningens aktiviteter. Der var intet at gøre – vi måtte låse døren til hallen og Pusterummet. Restriktionerne er i skrivende stund forlænget til 7. februar – gad vide om det ikke strækker sig til og med uge 7 – vi kan blot afvente og se, hvordan tingene udvikler sig. I mellemtiden har vi i bestyrelsen forberedt os på, hvordan vi kommer i gang med vores aktiviteter igen efter endnu en lang nedlukning. Vi har jo været ramt af et større frafald af medlemmer over 60 år, da de har været kategoriseret som værende i en risikogruppe, og derfor har de holdt sig hjemme, for at undgå smitte, og dermed ikke været i gang med vores forenings aktiviteter. Vi håber, at vaccinen efterhånden får disse medlemmer til igen at føle sig trygge i andres samvær, og igen møder op til vores aktiviteter. Lige sådan er vi ramt i den anden ende af alders-skalaen. Gymnastikken har måttet aflyse ”Tons og Tumlastikholdet” – ligeledes grundet forsamlingsloftet.

Når vi så kigger fremad, står vi overfor snart at skulle beslutte, om der kan afholdes gymnastikopvisning, generalforsamlinger, byfest, Hammelev-Cup og Hammelev-løb på de sædvanlige datoer. Som udsigterne er lige nu, er det meget tvivlsomt, at vi får lov at mødes mere end 50 100 personer på tidspunktet for afholdelse af disse aktiviteter. Men udvalgene følger opmærksomt med på mulighederne for gennemførelse. Lykkes det ikke til den normale afholdelse fra marts til juli, forventes der afholdt et arrangement lige efter sommerferien med både gymnastikopvisning, løb og fest – det fortjener vi vist efter denne omgang virus. Betingelsen er selvfølgelig, at vi alle er kommet igennem vaccine -køen. Ligeledes er vi i gang med en længe ventet relancering af vores hjemmeside. Så hold øje med, hvordan den udvikler sig. Det vil ske i løbet af en måneds tid. DET SKAL NOK BLIVE GODT IGEN – DET ER BLOT ET SPØRGSMÅL OM LIDT MERE TID OG VACCINEDOSER. Hold afstand - Hold ud— Hold sammen—Hav tålmodighed. Det gør os stærkere. På bestyrelsens vegne Johannes Hansen

3


Borgerforeningen informerer: I marts skulle vi have holdt vores borgermøde i forsamlingshuset. Men det er udsat indtil videre, da vi i bestyrelsen ikke tror på, at der bliver åbnet så meget, at vi må være 50-75 i forsamlingshuset allerede i marts. Det er med forbehold, at vi satser på at kunne holde vores årlige generalforsamling omkring 20. april i hallens cafeteria. Der bliver en ledig plads i bestyrelsen, da formand John Schmidt ikke genopstiller. Vi har gang i meget i foreningen – og vi har det også rigtigt godt med hinanden i bestyrelsen. Det er vigtigt for at få arbejdet til at glide. Så vi er meget åbne for kandidater til bestyrelsen. Meld dig endelig til John Schmidt, tlf./sms 4260 3866.

Hammelev Sogns Borgerforening fylder 54 år i september og skal gerne eksistere mange år endnu. Derfor kommer bestyrelsen i foråret rundt i sognet for at forny medlemskabet. Tag godt imod os. Om der bliver Store Skidtdag i slutningen af april, som vi holder sammen med Hammelev-spejderne, er også uvis. Det er som oftest den sidste søndag formiddag i april, hvor vi bruger et par timer på at samle det, som andre ”har tabt” langs veje, grøfter og stier i Hammelev og Styding. Måske samles der også i Ladegård. Hold øje med HSUF Nyt i april. Sammen med Boligselskabet af 1943 i Vojens arbejder borgerforeningen på at få bygget flere almennyttige boliger i Hammelev. Og boligselskabet har besluttet i første omgang at opføre rækkehuse med 12 boliger. I øjeblikket undersøger vi sammen mulige byggefirmaer, fordi vi gerne vil have et godt kvarter med både parcelhuse og almennyttige boliger. Uanset Corona så bliver Borgerparken passet, som den plejer af det grønne team. Det var flot i december med juletræet i parken, der bød velkommen til Hammelev, når vi kom fra rundkørslen. Juletræet er væk – og snart pibler alle forårsblomsterne op. Der er hele tiden noget at glæde sig over. Tak for det. De bedste forårshilsner fra Hammelev Sogns Borgerforening __________________________________________

Lørdagshøjskolen

har desværre måttet aflyse/udsætte alle sine 3 foredrag i denne sæson. Det gælder også det, der skulle have slutte sæsonen af 6. marts. Her var temaet ”Hvad er en ghetto” med Torben Rugberg Rasmussen, lektor og forsker ved Syddansk Universitet. Vi håber på bedre held i næste sæson…

4


Generalforsamlinger 2021 Der afholdes følgende generalforsamlinger i Hammelev Sogns Ungdomsforening:

Dato

Tidspunkt

Sted

Håndbold

Tirsdag den 9. marts

19:00

Hallens cafeteria

Motion

Torsdag den 11.marts

19:30

Hallens keglecenter

Onsdag den 17. marts

17:30

Hallens cafeteria

Lørdag den 20. marts

10:00

Klublokalet på skolen

Lørdag den 20. marts

14:00

Hallens cafeteria

Badminton

Mandag den 22. marts

19:00

Hallens cafeteria

Kegler

Tirsdag den 23. marts

19:00

Hallens cafeteria

Fredag den 9. april

18:00

Hallens cafeteria

Udvalg

Gymnastik/Atletik Fodbold Tennis

HSUF og HSUF Støtteklub

Aktiv Fritid og volleyball hører under badmintonudvalget, Krolf under Kegling, og Cykling og Hammelev Løbet under Motion.

HSUF Støtteklub og HSUF afholder generalforsamling fredag den 9. april 2021 kl. 18.00 i Hammelev Hallens cafeteria. På denne generalforsamling afholdes også valg til Hammelev Hallens repræsentantskab. Der startes med spisning – HSUF Støtteklub er vært ved smørrebrød.

Af hensyn til spisning bedes du tilmelde dig, senest onsdag den 7. april til: Didde Schrøder : sekretaerhsuf@hammelev.dk Alle generalforsamlinger afholdes i henhold til vedtægterne for Hammelev Sogns Ungdomsforening og HSUF Støtteklub. Vel mødt! Johannes Hansen Formand HSUF formandhsuf@hammelev.dk

5


Nyt fra GYMNASTIK Gymnastikken er, som så mange andre områder, ramt af div. COVID19 restriktioner og siden før jul 2020 har der desværre været lukket helt ned for aktiviteterne. Vi håber meget snart, at vi kan få lov til at komme i gang igen. Indtil jul var næsten alle hold aktive og de fleste mere end overbookede. Desværre er tons og tumlastikholdet slet ikke startet op i denne sæson pga. corona. Vi håber, at I holder jer i gang og kommer ud og får rørt jeres kroppe i den skønne natur omkring os. Heldigvis ser vi en del ude på gaderne/stierne rundt omkring. Dejligt .

Desværre tror vi i år heller ikke på at Gymnastikopvisning 2021 bliver til noget i den store dejlige form vi kender. Vi håber bare, at vi får lov til at komme i gang med træningen igen . Så må vi se hvordan vi får sæsonen godt sluttet af til den tid. Her får I lige et flot billede af fanerne fra opvisningen 2019. Vi håber at kunne gennemføre årets generalforsamling ……… men hold øje med div. opslag på FaceBook og hjemmesiden. Der er brug for nye folk på nogle poster, så meld jer gerne. Se bagest i bladet, hvem der er i udvalget pt..

6


Gymnastik og atletik afholder Generalforsamling Onsdag den 17. marts 2021 kl. 17.30 i hallens cafeteria Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Indkomne forslag. (Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage forinden) 5. Valg af udvalgsmedlemmer og suppleanter til udvalget. På valg er : Mark Simonsen Hanne Rømer Rikke J. Iversen, valgt som suppleant for 1 år Ulla Aagaard, valgt som suppleant for 1 år Grethe Ø. Christensen, valgt som suppleant for 1 år 6. Eventuelt.

Vel mødt. Hilsen Gymnastikudvalget ________________________________________

Krolf Krolfaktiviterne har i 2020 været meget unormale. Som alle andre har vi været ramt af coronarestriktioner. Vi har måttet lukke for indendørsaktiviteterne, men til gengæld har vi fået masser af frisk luft, idet vi har spillet udendørs med hold om formiddagen og hold om eftermiddagen. Dette stoppede, da forsamlingspåbuddet kom ned på 5 personer. Vi har desværre i 2020 mistet begge vore gode venner og holdkammerater Anna Marie og Kaj. De er savnede, men vi kæmper videre i deres ånd. Med håb om en snarlig genåbning til en forhåbentlig mere normal sæson på gensyn til gamle og nye medlemmer Tove & Leif Andersen

7


Brugerrådet Pensionistarbejdet i Hammelev sogn. Nedlukning, aflysninger og flytning, tre ord som fylder meget i hverdagen pt.. Nedlukningen gør at vi ikke må holde de foredrag, som vi har på programmet her i starten af 2021. Aflysning lyder så trist, så derfor har vi valgt flytning, det vil sige, at vi forsøger at flytte de foredrag, som vi ikke kan afvikle i øjeblikket. Vi tilbyder de foredragsholdere vi har aftaler med her i januar – februar, at vi flytter dem hen til efteråret, hvor vi forhåbentlig kan gå i gang uden væsentlige restriktioner.

Det er vores klare indtryk, at dem, vi har indgået aftaler med, nærmest er lettede og glade for, at vi på denne måde er med til at hjælpe dem i gang igen. Vi har lavet en datoplan for sæsonen 21-22. Vi starter med en udflugt den 15. september, samt 6 foredrag og en julefrokost i efteråret 21, samt 6 foredrag fordelt på de første 3 måneder af 2022. Vi håber på, at det bliver muligt for os at holde nogle af de planlagte foredrag her i foråret, men vi må som alle andre vente på, hvad udviklingen vil bringe. Hvis vi må forsamles, så har vi besluttet, at vi bliver i forsamlingshuset resten af denne sæson. Vi satser på, at når vi går i gang igen til september, så vender vi tilbage til Sognehuset. Hvis det skulle gå sådan, at forsamlingsforbuddet først bliver lempet efter marts måned, så er det sådan det er. Det får så den konsekvens, at generalforsamlingen den 22. marts ikke kan afholdes. Vi tager så vores plan B i brug, hvilket indebærer, at generalforsamlingen bliver afviklet i forbindelse med det første foredrag den 20. september. Uanset hvornår vi holder generalforsamling, så har jeg besluttet, at jeg stopper i bestyrelsen, når denne periode udløber. Jeg har så været med i 8 år, det har været en rigtig spændende tid, med et fantastisk samarbejde både i bestyrelsen og med alle de øvrige samarbejdspartnere, vi har.

Der går garanteret nogen rundt derude, som godt kunne tænke sig at deltage i dette spændende arbejde. Bestyrelsen hører gerne fra dig, og kan også fortælle meget mere om det rent praktiske. Pas på jer selv derude, vi håber, at vi snart kan mødes igen til nogle spændende foredrag. På vegne af Brugerrådet Gynther.

8


Følgende resterende programpunkter i foråret bliver afholdt, hvis det bliver muligt. Se modsatte side. Mandag den 8. marts 2021 kl. 14.00 – 16.00 i Forsamlingshuset. Sanne Brodersen: ”Hvad fatter gør” Fatter er i dette tilfælde Svend Brodersen fra Gram slot. Både ham og datteren har vi hørt, så i dag skal vi høre hende, der står bag det hele, nemlig moren. Mandag den 22. marts 2021 kl. 14.00 – 16.00 i Forsamlingshuset. Årets generalforsamling, samt foredrag med Malene Lytting. Intet virker så dårligt, som et par høreapparater i skuffen. Malene er kommunens hørekonsulent, og vil fortælle om det hørerehabiliterende arbejde, der foregår i Haderslev kommune. —————————————————————Hammelev Cykelmotion Rundt om Isefjorden I begyndelsen af juni måned er vi igen klar til at tage på cykeltur. 19 personer har meldt sig til. Der er veteraner, øvede og nybegyndere i skøn forening. Turen tager sin begyndelse i Århus, og den vil bringe os over Kattegat til Odden, hvorfra vi så ad kringlede veje og stier vil finde vej til Hundested, der er første destination. I Hundested vil vi besøge Knud Rasmussens hus. Herefter vil vi besøge steder som Frederikssund med Willumsen museet, Roskilde med domkirken, Holbæk med Olafur Eliasson pavillon i Strandparken. Eliasson stødte vi også på, da vi cyklede rundt i København. En afvekslende natur - og kultur tur venter os. Vi glæder os, og for hver dag der går, er der en dag mindre, til vi skal afsted. Ptv. Ejvind P.

Ved Sallingsund, Limfjorden rundt 2020

9


Skolen Hammelevafdelingen Fra skolen er der et begrænset indlæg denne gang. Nedlukning: Som landets øvrige skoler, er vi nedlukket og foreløbigt frem til 7. februar. Skole og SFO er åben for nødpasning af elever fra 0.-4 årgang, der måtte have et behov. Langt hovedparten af vores elever undervises både online og via materialer lagt ud på Aula eller til afhentning på skolen. Det er naturligvis en noget anderledes undervisningsramme for både elever, forældre og skolens medarbejdere. Hvad der fungerer godt for den ene elev og familie, kan være udfordrende for en anden elev og familie. Det kalder på, at samme løsning ikke blot hældes ud over alle. Samtidig er det heller ikke realistisk at tilpasse individuelt for 178 elever. Vi glæder os over, at vi gennem en god dialog med vore elever og forældre, har fundet gode løsninger for mange. Undervisningen tager vi naturligvis alvorligt, men er også klar over, at vi ikke kan det samme, som når vi har vores elever på skolen. Den faglige del har skolens medarbejdere ansvaret for, og vi fornemmer, at vore forældre, bedsteforældre og måske større søskende hjælper med på bedste vis. Tak for det. Klassefællesskabet er ligeledes af meget stor betydning. Her er det noget vanskeligere. For uanset vores bedste intentioner, så er det jo netop det ”at samles og forsamles”, der er nedlukket. Vi forsøger gennem digitale online møder at holde klassefællesskabet stærkt – give fornemmelse af ”at være sammen – hver for sig”. Det er naturligvis forskelligt, hvad der lader sig gøre både på enkelte klassetrin, men også i de forskellige hjem. Vi håber alle, at vi snart får vore elever tilbage.

- så der evt. kan holde fastelavn som sidste år.

10


Indskrivning I landets kommuner holdes indskrivning til kommende 0.klasser digitalt frem til udgangen af januar. Vi har måttet aflyse vores gode tradition med, at de kommende elever besøger skolen i midten af januar. Vi vil naturligvis mødes, når det igen lader sig gøre, for at hilse på hinanden. På skolens hjemmeside https://fhs.aula.dk/ er der både henvisning til indskrivning – men også til små film om Fællesskolen Hammelev Sct. Severin Skolefest 2021 Vi tror ikke, at det er realistisk at holde skolefest i begyndelsen af marts. Dels har de vanlige forberedelser svære vilkår netop nu, men det er også ganske usikkert, hvad forsamlingsloftet giver mulighed for i marts. Derfor har vi besluttet at udskyde skolefesten til sidst på skoleåret. Det fortæller vi selvfølgelig mere om senere. Skolen med få elever Vores pedel, Asger, har forsøgt at få noget godt ud af, at skolens lokaler og gange er tomme. Håndværkere har holdt indtog. Vort varme - og ventilationssystem er serviceret, og hvor der var behov også udskiftet. Trafik omkring Børnenes Hus Hammelev og skolen Som vi tidligere har fortalt om, har børnehave og skole et tæt samarbejde også omkring bedst mulig afvikling af trafikken. Det politiske udvalg behandler vores tanker og ønsker samt data fra undersøgelser og droneoptagelser på møde her i midten af februar. Vi glæder os til at fortælle mere om, hvad udvalget beslutter. Thomas T. Rothendal

11


Motionsrummet i Hammelev Hallen

Træf en aftale med en af vore DGI uddannede fitness instruktører og få tilrettelagt et træningsprogram, som passer lige netop til dig. Instruktørerne har blå bluser, så man kan se, hvem der er tilknyttet motionscentret. Henvend dig bare, hvis der er spørgsmål. Motionsrummets åbningstider: Mandag til søndag kl. 5.00 - 22.00 HUSK torsdag er der lukket fra 11.00 – 13.00 pga. rengøring.

Priserne er: Periode Fitness 1 mdr. 150 kr 3 mdr. 400 kr 6 mdr. 700 kr 12 mdr. 1200 kr Indoor cycling 600 kr 1 gang indoor cycling 25 kr (skal bookes) Udendørs cykling 100 kr HSUF medlemskort 50 kr Indoorcycling/spinning: Er du medlem af pusterummet er det gratis at booke, ellers koster det 25 kr. pr. gang. Har du betalt for ½ år til spinning, kan du betale 100 kr. ekstra, så kan du benytte Motionsrummet, hvor der i øvrigt er sat 2 spinningscykler op, som man kan benytte. Ung-fitness: Er for 14-16 årige Du kan kontakte Hanne Mikkelsen. Sådan bliver man medlem: Man skal være medlem af HSUF for at deltage i alle aktiviteter. Det koster 50 kr. om året. Kortet skal fornyes 1. maj hvert år. Kan bestilles via hjemmesiden. Ønsker man medlemskab til Pusterummet, kan man henvende sig til Hanne Mikkelsen, Hammelev Bygade 9, eller ringe eller sms’e på 2138 0239. Betaling via hjemmesiden: hammelev.dk. Vælg HSUF –sport/motion . Vælg hvor lang periode, du ønsker. Man kan også indbetale på bank konto 9892 2921162. Når jeg ser jeres indbetaling, hænger jeg et blåt kort op i Pusterummet, og I får desuden en kvittering for at have betalt. Hovedregel: Dette blå kort skal hænges op på snoren, mens man benytter motionsrummet. Da hallen er lukket for øjeblikket må vi vente og se hvornår der åbnes igen. Vi glæder os til, at vi må komme i motionscentret igen.

12


Motionsudvalgets generalforsamling er torsdag den 11. marts kl. 19.30 i Keglecenteret. (s. 3) p.u.v. Hanne Mikkelsen

Indoorcycling/spinning: Spinning i Hammelev Hallen: P.t. kender vi ikke mulighederne, men forhåbentlig kan vi nå en periode. Når det bliver muligt, er tiderne sådan her: Mandage Torsdage Fredage

kl. 18.30 - 19.30 kl. 18.00 - 19.00 kl. 06.30 - 07.15.

Booking af en cykel: via HSUFsport/motion/indoorcycling. Er du medlem af Pusterummet, kan du frit booke dig en cykel. Hilsen motionsudvalget/kontaktperson Inga Aagaard tlf. 29 61 25 31 Følg med på Facebook/HSUF.

Hammelev cykelmotion Glæd jer til tirsdag d. 6. april kl. 18.30

.

Da starter Hammelev Cykelmotion fra Hammelev Hallen

.

Vi mødes og fordeler os på 3 hold. Hold 1: ca. 16 - 24 km. med ca. 15 km./tim. Hold 2: ca. 25 - 30 km. med ca. 18/20 km./tim. Hold 3: ca. 40 - 45 km. med ca. 22 km./tim. Der er en luftpumpe i cykelskuret ved hallen. Kom i go' tid, og Svend Aagaard vil instruere i, hvordan I får luft nok i dækkene. Det gør det betydelig nemmere at cykle ‍♀ . Glæd jer til foråret, - op på cyklen og kom med på en tilrettelagt tur i vores skønne natur . Vi glæder os til at se nye deltagere . Der er kan bestilles cykelbluser m. HSUF logo på ryggen, pris ca. 200 kr. Refleksveste 100 kr. Hilsen Motionsudvalget/kontaktperson Inga Aagaard tlf. 29612531.

13


Spejderne Sammen, hver for sig. ”… For er man spejder eller ej, mukker man når det gælder, NEJ gir´op når modgangen melder sig, er ikke noget for os” Sådan er omkvædet på en gammel spejdersang, og det er jo netop den opskrift vi har brug for, i en ”Corona-tid” som denne. Som alle andre, er det ikke muligt med fysiske møder, men så må vi jo blot gøre noget andet, og det gør vi. Gennem de seneste 3 uger, har man hver uge kunnet finde opgaver på Hammelev Spejdernes facebook side. For vore juniorspejdere er det Joline, der præsenterer, og for vore minier er det bamsen Snapper. Spejderne kan så løse de forskellige opgaver hjemmefra, og aflevere billeder på tråden. Mange af spejderne er med, og det motiverer naturligvis også, at der er et ”Hjemmespejd” mærke i den anden ende. På den måde er der blevet reddet æg, der er strøget tørklæder, lavet skovvenner, bygget snemænd og toiletrulle skulpturer, der er bundet knob og mange andre sjove opgaver. De ældste spejdere holder hver uge online patruljemøder, hvor de sammen med 270 spejdere rundt i landet deltager i DigiZuli, som er et af landets ældste spejderløb, som i år er gået digitalt. De bygger modeller af lejrpladser, holder fest for kong Zulu og laver Storm P. opfindelser med kædereaktioner. Den sidste weekend i januar, har Hammelev Gruppe gennem mere end 30 år været på tur på Frederikshøj. Det er ikke muligt i år, men de ældste spejdere tager afsted hver for sig. Nogle i legehuset, andre finder et shelter eller en skov med mulighed for at bygge bivuak. Der vil blive lavet mad og både lejrbål, aktiviteter og aftenens godnathistorie kommer til at foregå virtuelt – Spejderne er gode til at være sammen hver for sig. Sidder der nu nogen og tænker, jeg må være med, så anmod om medlemskab af vore hjemmeside Hammelev Spejdergruppe. Du kan sagtens være med, selv om du ikke er spejder. Gennem længere tid har det I Hammelev Gruppe været et ønske, at vi vil kunne tilbyde en hel spejdertid, altså gøre det muligt at være spejder fra 3-23 før man bliver leder. Efter påske starter vi familiespejd op. Vi er endnu i planlægningsfasen, men ved, at vi i starten vil fokusere på ”Spejd og Spis” – så ja, der vil være bål eller trangia blus hver eneste gang. Den primære målgruppe vil være de 3-6 årige, med forældre eller bedsteforældre. Allerede efter sommerferien forventer vi dog, at der er nogen, der vil være ledere for en gruppe børn fra 0. og 1. klasse, så vi også kan få en mikrogren. I kommer helt sikkert til at høre nærmere men er allerede nu velkomne til at henvende jer til vores gruppeleder Jette på 20 25 03 81, hvis I bare venter på at blive ledere, eller ved at familiespejd er lige noget for jer. fortsætter

14


Sidst men absolut ikke mindst. Tak for den store opbakning til vores julemarked, som i år var salg af juledekorationer fra hytten på Brøkkelhusvej, samt vores juletræsindsamling. Ikke mindre end 109 træer blev det til, og begge dele gav midler til endnu mere spændende spejd. Spejderhilsen Jette la Cour Landergren ________________________________________

Tennis

I tennisafdelingen gør vi klar til sæsonen 2021 og håber, det bliver muligt at samles og afholde

tilmelding Lørdag den 20. marts 2021 kl. 13.00-14.00 i Hammelev Hallen for såvel gamle som nye medlemmer - både motionister og turneringsspillere. Efterfølgende er der generalforsamling. Kontingent for sæsonen 2021: Enkelt person Ægtepar Familie (2 voksne, 2 børn op til 14 år) Pensionister Børn/unge 12-18 år

kr. 450,00 kr. 800,00 kr. 900,00 kr. 300,00 kr. 300,00

Gæstebrik pr. time pr. person

kr.

25,00

Nøglepris - nye medlemmer Til gamle medlemmer: Husk at få nøglen byttet. Medlemskort til HSUF

kr. 50,00 kr. 50,00

Banerne bliver åbnet, så snart vejret tillader det. Generalforsamling i Tennisafdelingen Lørdag den 20. mart 2021 kl. 14.00 i Hammelev Hallen Dagsorden iflg. vedtægter. Mød op til generalforsamling og tilmelding, så vi kan få rigtig mange i gang med at spille tennis på vore dejlige baner. Vi byder på både kaffe og brød, samt øl og vand. Vel mødt lørdag den 20. marts 2021 Venlig hilsen Tennisudvalget Se medlemmerne i Tennisudvalget pt. På side 27.

15


Kirken Fra præsten: ”Nyd hver eneste solnedgang, glæd dig til næste solopgang”. Sådan hørte jeg fornyeligt nogen sige. Jeg stoppede op, blev forundret og tænkte, ”sikke en smuk tanke”. Kort herefter tænkte jeg: ”men hvor er den tåbelig lige nu. Det er da overhovedet ikke muligt”. Sætningen fortæller noget om, at vi skal stoppe op i vores hverdag og nyde nuet. Nyde den tid, vi er i lige nu. For langt de fleste er livet dog vendt helt på hovedet i øjeblikket, og intet er, som det plejer at være. Vi kan ikke være sammen med dem, vi holder af, vi kan ikke på samme måde færdes blandt mennesker, som vi ellers gør. Vi holder os hjemme for os selv. Livet i hallen, i kirken, i skolen, i børnehaven, på gaden i Hammelev og mange andre steder er plaget af afstand og coronamørke. Det kan være nemt at miste modet. Så, hvordan glæde sig i nuet? Ligesom man kan have brug for at tage hånden op foran ansigtet, når man ser på solen, en solopgang eller en solnedgang, på den måde skal vores livsmod, vores håb, vores glæde også engang imellem skærmes, når der er ting, som truer det. Fx alt det vi må gå glip af ga. corona. Vi må derfor træne os selv i at gøre vores håb og vores glæde, vores mod på livet mere robust. Hertil en lille øvelse, der i hvert fald kan få mig til at se med lidt mildere øjne på tilværelsen: Find to ting hver dag at sige tak for. Det kan være alt imellem himmel og jord. En samtale på afstand med en nabo eller en tilfældig, en god kop friskbrygget kaffe om morgenen, et nyt blad på en stueplante eller netop en solned- eller solopgang. Julie Aulkær Glöe

____________________

Nadvergudstjenester: I øjeblikket er kirken, ligesom store dele af Danmark, ramt af restriktioner i forhold til Covid-19. Derfor må vi først og fremmest frem til den 7. februar, kun holde gudstjenester der varer i højest 30 min. Af denne årsag holder vi ikke nadver ved alle gudstjenesterne. I stedet vil vi en gang om måneden (så længe restriktionerne gælder) om søndagen holde nadvergudstjeneste. Her vil prædiken være taget ud, men til gengæld holder vi nadverfællesskab. Vi har forberedt brødet og vinen, så alle kan indtage det på deres plads i kirken. Næste nadvergudstjeneste er den 31. januar kl. 10.30 i Hammelev Kirke.

Samtale med præsten: Husk, at du altid kan kontakte sognepræst Julie Aulkær Glöe og aftale en samtale, hvis der er noget du er tynget af. Som præst har hun tavshedspligt. Samtalen kan ske via telefon, i præstegården eller i hjemmet. Tlf. 20266513.

16


Gudstjenesteliste for Hammelev Kirke februar—marts.

Kyndelmisse, 2. februar

Andagt kl. 18.00 i Hammelev Kirke ved sognepræst Julie Aulkær Glöe. På grund af forsamlingsforbud kan vi ikke spise pandekager sammen efterfølgende, som planlagt. Dog er det muligt at tage sine pandekager med hjem og varme i stedet. Tilmelding nødvendig pr sms til præsten, tlf. 20266513. senest søndagen før.

Søndag seksagesima, 7. februar

Højmesse kl. 10.30 i Hammelev Kirke ved JAG.

Fastelavnssøndag, 14. februar

Ingen fysisk gudstjeneste i Hammelev Kirke. Fastelavnsgudstjeneste ONLINE i Hammelev Kirke på kirkens Facebookside.

1. søndag i fasten, 21. februar

Højmesse kl. 10.30 i Hammelev Kirke ved sognepræst JAG

2. søndag i fasten, 28. februar

Dåbsgudstjeneste kl. 10.30 JAG. Højmesse kl. 14.00 i Hammelev Kirke v. JAG.

3. søndag i fasten, 7. marts

Højmesse kl. 10.30 i Hammelev Kirke v. JAG

Midt fastesøndag, 14. marts

Højmesse kl. 10.30 i Hammelev Kirke v. JAG

Mariæ bebudselses dag, 21. marts

Højmesse kl. 10.30 i Hammelev Kirke v. JAG

Palmesøndag, 28. marts

Guldkonfirmation kl. 10.30 i Hammelev Kirke v. JAG med medvirken fra Hammelev Sognekor

17


Fastelavn er mit navn… den 14. februar: Fastelavnsgudstjenesten for børn og barnlige sjæle i Hammelev Kirke, vil i år foregå ONLINE på kirkens facebookside, der også kan tilgås via HSUF´s hjemmeside. Der vil være mulighed for at bestille et fastelavns-sæt, som vil være til afhentning på selve dagen i tidsrummet 14-14.30 i sognehuset. Ønsker man at bestille et sæt, skal det ske senest søndagen før på følgende link http://diaetist-iskov.mipsevent.dk/subscribe/fastelavn/! Linket lægges også ud på Facebook ugen før. Er det ikke muligt at bruge linket, kan det også ske ved kontakt til Malene Iskov under nummeret 22230590. Gudstjenesten kan sagtens ses uden sæt. __________________________________________ Hilsen fra Lene Jørgensen, Organist og korleder. "Kirkens kor og andre aktiviteter er i øjeblikket lukket ned pga. Corona restriktionerne. Vi håber, det bliver muligt at åbne op for aktiviteterne igen i løbet af foråret. Indtil da opfordres man til at følge Hammelev kirke på Facebook."

Babysalmesang ved Lene Jørgensen, da det kunne lade sig gøre.

18


Menighedsrådet Det nye menighedsråd har haft konstituerende møde. Herefter ser rådet således ud: Hans Henrik Knudsen - formand Hans Hansen – næstformand Karsten Nybjørn – kirkeværge og kasserer Thomas Lauenstein – kontaktperson Anne Jansson – sekretær Bodil Lanting – rådsmedlem Valgudvalgs formand: Hans Hansen Suppleanter: Anne Marie Roesgaard, Majken Sandholdt og Gurli Thomsen Således gældende fra 29./11. 2020 På samme møde tog vi afsked med Helga Blomgren og Rasmus Lauenstein. Helga har været medlem af MR i 20 år, heraf 15 år som formand. Helga har været meget aktiv i at udvikle sognet og har stået i spidsen for mange projekter bl.a. køb af Anne Espersen ejendom, som blev erstattet af vores sognehus. I kirken er der blevet lavet 2 større ændringer: sakristiet er blevet renoveret og de første 3 rækker bænke i kirken er fjernet for at give plads til kor m.m. Det var et stort ønske for Helga, at være med til at ansætte en ny præst. Dette gav mulighed for at have indflydelse på at sognet udviklede sig i den retning, hun selv havde været med til at præge det i. Personalets trivsel betød meget for hende, så ved alle ny ansættelser var det, ved siden af de faglige kompetencer, bl.a. vigtigt, at de nye kunne trives sammen med det øvrige personale. I Helgas tid som formand er der blevet oprettet både børne- og voksenkor, spaghetti gudstjenester m.m. Hun har gået foran i frivilligt arbejde i sognehuset og har været med til at oprette et korps af frivillige, så det blev muligt at udnytte sognehuset meget mere. Til sidst vil jeg takke Helga for den måde hun ledede menighedsrådet på og det kæmpe arbejde hun har gjort for sognet. Rasmus har været medlem af menighedsrådet i 4 år og været kasserer og IT-ekspert for os. Han kan desværre ikke finde tid mere på grund af arbejde, familieliv m.m. Han har dog lovet at hjælpe os med IT. Vi håber, at han engang vender tilbage, når børnene er blevet lidt større. Han havde mange gode indlæg i debatter ved møderne. Jeg vil også takke Rasmus for hans indsats. En kort præsentation af mig selv: Jeg er født og opvokset på en gård i Styding og har været selvstændig landmand siden 1983. Som ung var jeg aktiv i HSUF, både som spiller og træner. Senere har jeg været medlem af diverse bestyrelser, bl.a. skolebestyrelsen i Hammelev. Jeg har i 15 år været medlem af menighedsrådet. Med venlig hilsen Hans Henrik Knudsen

19


Tak og farvel til vores Menighedsrådsformand Da der blev valgt nyt menighedsråd i november, havde Helga Blomgren valgt ikke at genopstille. Helga har i 20 år været medlem af menighedsrådet, de 15 af dem som formand. Personalet ved Hammelev Kirke har været utrolig glade for deres arbejdsgiver. Helga har gjort en fantastisk indsats i menighedsrådet, og derved gjort vores arbejdsplads til et super godt sted at være ansat. Helga satte en ære i at der var orden i tingene og gik ikke af vejen for selv at give en hånd med, når praktiske ting skulle ordnes. Helga havde styr på alle og alt og fik altid styr på de løse ender. Hun har været fremsynet og været på forkant, når der er kommet nye tiltag. Hun har altid talt personalets sag, passet godt på os og været lydhør, når der har været udfordringer. Helga var rigtig god til at huske at give et skulderklap eller ros, når det gik rigtig godt. Nyansatte har altid følt sig meget velkommen, og har altid fået besøg af Helga, efter en uges tid på job, med en lille snak og en buket blomster. Ofte kiggede hun forbi på kirkegården eller i kirken, ikke for at tjekke om tingene var i orden eller om der blev lavet noget, nej blot for at se om medarbejderne havde det godt, eller om der var noget, hun kunne gøre for os. Personalet har altid haft frie tøjler, men vi kunne altid regne med hende hvis der var brug for det. Vi gik aldrig forgæves til Helga, hvis vi manglede hjælp til noget.

Personalet ved Hammelev kirke ønsker Helga god vind fremover og 1000 Tak for dejligt samarbejde gennem årene. Billedet er fra sidste gudstjeneste som formand, hvor personalet takkede Helga.

20


FLYTTET TIL: Fredag den 27. august 2021 kl. 19:30 giver Midt Om Natten – Larsen Kopiband koncert. De leverer i den grad fremragende versioner af de allermest kendte mesterværker fra Gasolin tiden og frem til Kjukken i dag. Få en rigtig KIM LARSEN oplevelse. Billetter kr. 320 købes/ bestilles på 7450 7450 eller på hjemmesiden. 40 ÅRS JUBILÆUMSKONCERT FLYTTET TIL: Onsdag den 6. oktober 2021 kl. 19:30 giver Tørfisk koncert på Tørning Mølle. Tørfisk er god til at komme ud over scenekanten. Det foregår på en spændende, munter, ironisk, god og sober måde med vestjysk charme, der får gang i lattermusklerne. Billetter kr. 330 købes/bestilles på tlf. 7450 7450. Onsdag den 15. april 2021 kl. 19:30 giver The Quiggs koncert. Det dansk/skotske ægtepar Pernille og Stephen gør det inden for den skotske folkemusik. Stephen har tidligere været medlem af den legendariske gruppe ”The McCalmans” som ofte har gæstet Danmark. Billetter kr. 165 bestilles på 7450 7450.

”Weise fra Badehotellet” og Danfoss orkesteret giver koncert 4. maj kl. 19:30 Det bliver en musikalsk oplevelse, når Danfoss Orkesteret underledelse af dirigent Gert Skovlod Hattesen giver en sommerkoncert på Tørning Mølle sammen med "Hr. Weise" i form af Jens Jacob Tychsen. Billetter kr. 260 købes på 54505450 Med forbehold i disse Corona tider. Følg med på vores hjemmeside.

ÅBNINGSTIDER. Se hjemmesiden www.toerning-moelle.dk. **** Bliv medlem af Tørning Mølles Støttekreds og få rabat i forbindelse med nogle arrangementer og når du benytter Tørning Mølle. Tørning Mølle tlf. 7450 7450 – Se mere www.toerning-moelle.dk

21


Hammelev Bed & Breakfast www.hammelevbb.dk

Fire værelser med hver 2 senge, badeværelse, stort køkken, stor stue, bryggers, garage, terrasse og have. Se fotos på hjemmesiden. Hvor

Christiansdalvej 6, Hammelev, 6500 Vojens

Mail

hammelevbb@bbsyd.dk

Telefon

3190 7780

Effektiv lektiehjælp

FEGU Hammelev Læseskole Hjælp til læse– og staveproblemer, matematik, engelsk og tysk.

Ingrid Hansen Christiansdalvej 23, Hammelev 6500 Vojens Tlf. 61 24 54 96 Ingridllh@hotmail.com

22


Støtteklubbens vinderliste januar 2021

Medlem Navn

Adresse

Sted

Gevinst

200

Ehler‍Knudsen

Brøkkelhusvej‍.5

Hammelev

200,00

394

Jørgen‍Iversen

Nyvang‍.4

Styding

200,00

239

Pernille‍Matthiesen

Brøkkelhusvej‍1‍A

Hammelev

200,00

341

Henrik‍Pors

Ladegårdsvej‍12a

Ladegård

100,00

815

Jørn‍Hellesøe‍Paulsen

Tørning‍bank‍2B

Hammelev

100,00

310

Peter‍Sønnichsen

P.A.Madvigsvej‍30

Haderslev

100,00

1085

Andreas‍Randløv

Hamisgårdsvej‍.6

Hammelev

50,00

356

Børge‍Andersen

Nyvej‍.5

Styding

50,00

82

Carsten‍Carstensen

Birkevej‍13

Hammelev

50,00

440

Carsten‍Petersen

Pilevej‍.1

Hammelev

50,00

91

Gunnar‍Christiansen

Birkevej‍11

Hammelev

50,00

405

Hanne‍Otte

Risager‍.2

Haderslev

50,00

597

Helga‍Schmidt

Hasselvej‍.2

Hammelev

50,00

68

Henriette‍Starostka

Egevej‍.7

Hammelev

50,00

548

Ingrid‍Hansen

Christiansdalvej‍23

Hammelev

50,00

1069

Ingrid‍Iversen

Hammelev‍Bygade‍83

Hammelev

50,00

812

Karen‍Andreasen

Tørningvej‍12

Hammelev

50,00

897

Karina‍Jensen

Ladegårdsvej‍24

Ladegård

50,00

632

Lasse‍Nansen

Sønderskovvej‍12

Hammelev

50,00

219

Lene‍Nielsen

Hammelev‍Bygade‍64

Hammelev

50,00

8

Linda‍Hjortlund

Ringvej‍31

Styding

50,00

349

Poul‍E.Weitling

Hamisgårdvej‍.3b

Hammelev

50,00

267

Preben‍Jensen‍&‍Rathje Christiansdalvej‍39

Hammelev

50,00

473

Signe‍Schultz

Pilevej‍.8

Hammelev

50,00

385

Søren‍&‍Ulla‍Lund

Hamisgårdvej‍.3l

Hammelev

50,00

42

Tanja‍Wiborg

Elmevej‍15

Hammelev

50,00

150

Andersen‍

Egevej‍.9

Hammelev

50,00

23


For hver handel I gør hos os, giver vi 5% rabat lige til afregning til HSUF. _____________________________________________________________________________

Vær opmærksom på denne støtte til HSUF (red.). Husk at sige, du er fra HSUF.

Hammelev

Damefrisør Kirsten Blicher-Nielsen

Bøgevej 11, Hammelev, tlf 7450 7479 åbent: tirsdag kl. 8 til 12, onsdag kl. 8 til 12, torsdag kl. 8 til 19, fredag kl. 8 til 19 og lørdag kl. 7 til 12

24


Foreningens Festtelte

Overvejer du fest i haven, gadefest m.m., så benyt dig af de flotte festtelte fra HSUF’s teltlaug. Eneste betingelse er, at du er bosat i et af de tre gamle sogne Hammelev, Styding eller Ladegård. Teltene er moderne Partytelte med vinduer i siderne. Følgende regler er gældende ved udlån af telt: Teltet opsættes af teltlauget, men der skal, afhængigt af teltets størrelse, være 2-4 hjælpere tilstede, når teltet sættes op. Depositum ved bestilling af telt 500,Fag Længde 1.fag - 3 m

Telt 9 meter bred 1.500.-

Lån af gulv 675.-

Telt 6 meter bred 1.000.-

Lån af gulv 450.-

2.fag - 6 m

2.100.-

1.350.-

1.400.-

900.-

3.fag - 9 m

2.700.-

2.025.-

1.800.-

1.350.-

4.fag - 12 m

3.300.-

2.700.-

2.200.-

1.800.-

5.fag - 15 m

3.900.-

**

2.600.-

2.250.-

6.fag - 18 m

4.500.-

**

3.000.-

2.700.-

7.fag - 21 m

5.100.-

**

3.400.-

**

** ej tilgængeligt. Grilltelt 3x3 meter Lyskæde

480,150,-

Borde og bænke kan lejes sammen med telt eller alene. Smalle borde Brede borde Bænke Stole

50x220cm 24,- pr. stk. dobbelt pris ved levering 80x220cm 36,- pr. stk. dobbelt pris ved levering 12,- pr. stk. dobbelt pris ved levering 12,- pr. stk. dobbelt pris ved levering

Betalingen for brug af telt, borde, bænke, tilfalder HSUF, og bruges til vedligehold, samt nyanskaffelser. Betaling bedes indbetalt på.: Bank Nordik reg.nr. 9892 Konto nr. 3061186084 Udlån sker efter princippet først til mølle… Har du spørgsmål eller ønsker at leje telt, så ring/mail til nedenstående: Telte: Karsten Skøtt 4034 7071 /telthsuf@gmail.com Borde/Bænke/Stole: Hans Henning Axelsen 7450 7312 / 2331 9304

25


v/ Finn Thomsen Ringvej 4, Styding Tlf 4050 7697

Reparation—køb—salg

26


Genforeningstræ i Styding

Stydingboerne havde også søgt om og fået et genforeningstræ, plantet den 20. november 2020 af børn og voksne i fællesskab.

27


Spurv i forårsfarver.

Kenn J. forår 2020

Al henvendelse vedrørende vandværket, også ved driftsforstyrrelser mm, bedes meldt til tlf. 7450 7003. www. hammelev-vandvaerk.dk Gode numre!: Idegruppen: Else Marie Schmidt, 7450 7520, formand. Hammelev Sogns Borgerforening, John Schmidt, 4260 3866 , formand. Hammelev Brugerråd: 2045 7480, Gynther Revitz, formand. Hammelev Forsamlingshus: Bestyrer: Jesper Bach Sjælland, 5181 8656, forsamlingshushammelev@gmail.com. Formand Vicky Weitling, 2042 14 23 Hammelev Sogns Ungdoms Forening, formand Johannes Hansen, 6126 5563. Hammelev Hallen: Preben Hjortlund, halbestyrer, 5152 0923. Per Riber Rasmussen, formand, 3030 0014 HSUF Støtteklub, Christian Barsøe, formand, 5157 4669. Hammelev Spejdergruppe: formand Esge Homilius, 2362 9882. Hammelev Kirke: Menighedsrådsformand: Hans Henrik Knudsen, 2330 9543 Sognepræst: Julie Aulkær Glöe, 2026 6513 Graver Yannick Aarup, 2345 2683. Organist og kulturmedarbejder: Lene Jørgensen, 61407 699. Hammelev Skole: 7434 3950. Afdelingsleder Thomas Tramm Rotendahl. SFO: 7434 3980. Børnenes Hus Hammelev: 7450 7588 , leder Allan Vallenthin Nielsen

28


HSUF’s bestyrelse og udvalg 2020/21 Formand

Johannes Hansen

Hamisgårdvej 2E, Hammelev

Næstformand

6126 5563

Torben Føns

Hamisgårdvej 5 d, Hammelev

6026 5964

Ditte Hvolbøl Schrøder

Ribevej 2, Hammelev

3031 5933

Lars Lundgren Lauritzen

Elmevej 1, Hammelev

2712 9326

Badminton

Kenn Johannsen

Knagsledvej 2, Tørning

2966 4639

Kasserer

Mogens Eriksen

Egevej 4, Hammelev

2055 3284

Chris Trangbæk

Nyvang 6, Styding

2876 2761

Tommy Schultz

Erik Eriksensvej 2, Hammelev

2063 0599

René Cordes

Erik Eriksensvej 3, Hammelev

2349 1477

Thomas Larsen

Søndergårdsvej 1, Hammelev

2126 9060

Anette Føns

Hamisgårdvej 5 d, Hammelev

2757 8047

Annemette Bram

Platanvej 4, Hammelev

2695 3906

Monika Marcussen René Iversen

Pilevej 11, Hammelev

4143 9428

Knagsledvej 12, Ustrup

2486 0639

Morten Bram

Platanvej 4, Hammelev

2097 0631

Tim‍Hünkemeier‍

Tørning Banke 13, Hammelev

9955 4328

Gymnastik

Mark Simonsen

Svinget 9, Styding

2211 4776

Kasserer

Ulla Aagaard

Dybdalvej 4B, Styding

2462 6408

Anette Føns

Hamisgårdvej 5 d, Hammelev

2757 8047

Dorte Skovby

Egevej 1, Hammelev

3035 9279

Rikke Iversen

Knagsledvej 12, Ustrup

2334 0929

Hanne Rømer

Ladegårdvej 3A, Ladegård

2348 1028

Henrik Iskov

Hamisgårdvej 5E, Hammelev

2210 4250

Grethe Ø. Christensen

Ladegårdvej 13, Ladegård

6017 6347

Håndbold

Lene Jacewicz

Hammelev Bygade 64

2547 4868

Kasserer

Anette Horn

Platanvej 10, Hammelev

2895 0351

Jette Jochimsen

Hamigårdvej 5F

22882966

Helle Appel

Odinsvej 114

2462 4010

Ronnie Nielsen

Elmevej 16

4057 6674

Kegleudvalg

Eigild Tüchsen

Pilevej 15, Hammelev

6166 7581

Kasserer

Gorm Gad

Præstegårdsvej 17, Vojens

2822 4201

Elly Gammelgaard

Fasanvej 12, Vojens

3054 4691

Robert Sørensen

Tovskovvej 4, Sommersted

2762 7484

Ejler Jespersen

Tørninghøj 14, Hammelev

7450 5101 / 2049 4705

Senior Kegler

Peder Holm

Sodegade 19, Haderslev

40481445

Tekniske

Erik Waldemar

Sundparken 58, Årøsund

7458 5220

Medarbejdere

Ejler Jespersen

Tørninghøj 14, Hammelev

7450 5101 / 2049 4705

Motion

Steffan Petersen

Hammelev Bygade 59

4078 3080

Kasserer

Hanne Mikkelsen

Hammelev Bygade 9, Hammelev

2138 0239

Sekretær

Susan Gydesen

Fasanvej 13 st., Haderslev

2190 0317

Morten Hvolbøl Schrøder

Ribevej 2, Hammelev

2829 0738

Lasse Ejby

Hammelev Bygade 19

4275 5172

Suppleant

Lars Weitling

Elmestien 3, Hammelev

60470337

Cykling

Inga Aagaard

Pilevej 3, Hammelev

2961 2531

Tennis

Peter Jochimsen

Elmestien 6, Hammelev

6127 7422

Kasserer

Inge Lykke Schmidt

Skibbrogade 7, Haderslev

7452 0441

Henning Schultz

Pilevej 8, Hammelev

4048 1439

Kaj Schultz

Odinsvej 287, Vojens

2291 1922

John Schmidt

Ahornvej 8, Hammelev

4260 3866

Arne Hansen

Ahornvej 18, Hammelev

4041 7292

Gunnar Christiansen

Birkevej 11, Hammelev

4129 4885

Sekretær Kasserer

Festudvalg

Fodbold Kasserer

Baneformand

29


Støtteklub

Christian Barsøe

Tørning Banke 11 , Hammelev

5157 4669

Jette Amdi Andersen

Tørningvej 3, Hammelev

2033 0691

Rasmus Carøe Thygesen

Tvedvej 4, Styding

3040 9050

Bodil Rasmussen

Søndergårdsvej 7, Hammelev

6120 8932

Kirsten Rossen

Nyvang 11, Styding

4034 4117

Skat

Søren Gravgaard

Sdr. Ringvej 3, Vojens

5129 7063

Aktiv Fritid

Signe Schultz

Pilevej 8, Hammelev

2943 9839

Kai Hansen

Fyrremejsevej 8, Vojens

6066 3695

Henning Schultz

Pilevej 8, Hammelev

4048 1439

Kasserer

Krolf

Leif Andersen

Christiansdalsvej 18, Hammelev

Blad

Elna Petersen (red.)

Hasselvej 14, Hammelev

7450 7377, 6138 7377

Ejvind Petersen (tryk mm.)

Hasselvej 14, Hammelev

4021 7377

Kenn Johannsen (tryk mm)

Knagsledvej 2, Tørning

2966 4639

Tyge Lind (foto mm.)

Tørningvej 4A, Hammelev

2097 0705, 7450 7010

Hammelev Bygade28A, Hammelev

5152 0923

Hammelev Hal

6181 4371

Formand

Per Riber Rasmussen

Søndergårdsvej 7, Hammelev

3030 0014

Bestyrer

Preben Hjortlund

Ringvej 31, Styding

5152 0923

Datoplan: 2021 Februar: Søn. d. 14.:

Fastelavn online (s. 16)

Marts: Man. d. 8. kl. 14– 16: Man. d. 22. kl. 14-16: Fre.d. 26. :

Brugerrådet, ”Hvad fatter gør” (s. 6 ) Brugerrådet, Hørekonsulenten (s. 6) Deadline til HSUF Nyt

April: Ons. d. 7.: Fre. d. 9. kl. 18.00: Ons. d. 15. kl. 19:30:

HSUF Nyt udkommer senest dd. Generalforsamling i HSUF og Støtteklubben (s.3) The Quiggs, koncert på Tørning Mølle. (s.19)

Maj: Tirs. d. 4. kl. 19.30:

Danfoss orkesteret på Tørning Mølle (s.19)

Flere datoer under de enkelte aktiviteter, bl.a. alle generalforsamlinger i HSUF regi på side 3, samt for gudstjenester s. 15.. Se også www. Hammelev.dk og på HSUF’s Facebook side.

Stof til HSUF-NYT afleveres til Elna Petersen, Hasselvej 14, Hammelev, elej@webspeed.dk tlf. 74507377 /61387377 Deadline, se herover. Husk at gemme bladet indtil et nyt udkommer.

30


Hammelev Hallens Cafeteria v/ Preben Hjortlund Stedet, hvor man hygger sig med en godbid og en forfriskning.

  

5152 0923

Efter træning. Efter kampene. Under stævnerne.

MEN’s CUT Hammelev Bygade 11B v/ Niels-Jørn Nielsen Tlf 7450 5040

Åbningstider tirsdag

9-12

& 13-17

onsdag og torsdag 13-17 & 19-22 fredag 9-12 & 13-18 mandag og lørdag efter aftale

31


32


33