HSUF-nyt august2021

Page 1

HSUF på langfart -denne gang ved Isefjorden Hammelev Sogns Ungdomsforening 1 Nr. 4, august 2021 47. årgang

Stiftet 31. maj 1919 hammelev.dk


Tømrermestrene Hansen & Larsen ApS · Stokkerhovedvej 7 · 6500 Vojens ·CVR-nr.:31 30 08 94 Torben: 20 87 62 00 · Jacob: 22 90 70 48 · mail@tmhl.dk · www.tmhl.dk

2


August 2021 Nu ser vi fremad imod ”normale” tilstande Så er det meste af sommeren jo desværre gået. Sommeren har dog vist sig fra den flotte side i år – i forhold til 2020, som var en våd omgang i ferieugerne 28-29. Udendørsidrætten har kørt siden sæsonstart, med de restriktioner, der nu var hen over foråret. Der er nu gang i planlægningen med trænere og programmer til en ny sæson for indendørsidrætten. Vi håber, den næste sæson kan komme tilbage til ”normalen” - både idrætsmæssigt og ledelsesmæssigt. Selvom idrætten over længere perioder har ligget stille, har der ikke været stilstand med de ledelsesmæssige gøremål. Der har hele tiden været nye problemstillinger og covid-19 opdateringer at tage stilling til. Så vi håber fra bestyrelsens side – at nu er det kapitel slut.

Ikke at alt har været dårligt i det forløbne år, for vi har jo også været tvunget til at sno os og være opfindsomme af hensyn til, hvordan vi kunne komme videre med vores idræt – på den rigtige side af lovgivningen. Som et eksempel fik håndboldafdelingen den gode idé, at flytte håndboldtræningen - og også et par kampe - udendørs, da vi på et tidspunkt ikke måtte benytte hallen. Helt rigtigt set af udvalget – det er jo nogle årtier siden der sidst var udendørs håndbold på vore boldbaner. Også flot at fodbold-afdelingen øjeblikkeligt var med på idéen, og afstod en del af boldbanerne til formålet. Kommunen var også med på udfordringen. Et par opkald – og mål og kridtstreger var på plads i løbet af nogle dage. Pusterummet er igen så småt ved at komme op i omdrejninger. Her har det været gratis at træne for medlemmer, som havde abonnement under corona-nedlukningen. Der har i perioden efter den trinvise oplukning været mandet op på rengøring og ekstra kontrol af coronapas. Det har været et stort læs for instruktører og ledere hen over sommeren med nye retningslinjer at forholde sig til og rette ind efter. Forsamlingsloftet er nu stort set ophævet, og vi kan gennemføre generalforsamlingen og en lille byfest med hoppelandskab, hjælperfest og bal i hallen – mon nogen kan huske det der med at danse? Det bliver fedt igen at kunne mødes til fest i HSUF - så mød op og vær en del af fællesskabet! P.b.v. Johannes Hansen

3


Mindeord over Margit Mikkelsen. På vegne af HSUF – gymnastik og motion. Margit sov stille ind lørdag den 10. juli 2021. I Margits virksomme og aktive liv som fysioterapeut, var der mange der havde stor glæde af hende og hendes evner. Både blandt venner og naboer er der mange, som er ”kommet kravlende” for at få hjælp for et hold i ryggen eller en anden skavank. Margit kommanderede så ”patienten” ned på gulvet, og man blev instrueret i nogle effektive øvelser. Margit var konsekvent, og der var ikke så mange dikkedarer. Indenfor gymnastik havde de nye mødre fornøjelsen af at have Margit til efterfødsels gymnastik i mange år. Der var deltagere på holdet fra både Hammelev, Haderslev og Vojens området. Margit supplerede også når dame motionsholdets instruktør måtte melde fra. Da Motionsafdelingen startede Pusterummet for 16 år siden, blev Margit frivillig instruktør for både unge og de ældre deltagere. Margit kom altid cyklende på sin specielle lavgearede cykel, når hun skulle i motionscentret. Det var mest den ældre generation, der havde fornøjelsen af Margits evner, da hun havde morgen og formiddagstjansen. Mange der skulle igennem en hofte- eller knæoperation, kom forbi Margit og fik konditionen styrket inden operationen. Vi er mange der kan takke Margit for, at vi er så mobile den dag i dag. Margit blev også udnævnt til årets leder i forbindelse med sit frivillige virke. Også da Hammelev Løbet startede i 2006, sagde Margit og husbonden Peter straks ja til at stå post. Margit havde i mange år en post, som lå længst ude i skoven, og hun havde sin helt specielle måde at peppe halvmarathon løberne videre, når de kom pustende op af den lange bakke, som endte ved hendes post. I 2016 blev Margit udnævnt som det 12. æresmedlem i HSUF. Udover de ovennævnte poster var Margit også med i Hammelev hallens første repræsentantskab. Margit vil blive husket som en, man var tryg ved og aldrig gik forgæves til. Hun var altid parat til en god diskussion, og hun havde sine meninger – det var dejligt. Margit glædede sig ved at glæde andre. Æret være Margits minde.

4


Sæsonstart i Aktiv Fritid Nu begynder det at lysne. Endelig ser det ud til, at man er ved at få styr på Corona-virussen. Det betyder så, at vi snart kan se frem til at starte op igen. Den foregående sæson kom jo næsten ikke i gang, før den var slut. Vi ved, at mange af jer har savnet det sociale samvær. Og ikke at forglemme den vigtige motion et par gange om ugen. At mødes og motionere er guld værd for os. Badminton begynder mandag den 6. september kl. 8.00 i Hammelevhallen. Herefter spilles der hver torsdag og mandag fra kl. 8.00 indtil begyndelsen af april. Såvel gamle som nye deltagere er meget velkomne. Der er plads til alle uanset spilleniveau. Mød blot op til et godt sammenhold, hvor vi vægter det sociale. Men samtidig ønsker vi også at få sved på panden. Skat starter torsdag den 2. september kl. 9.00 i Hallens cafeteria. Herefter spilles der hver torsdag kl. 9.00 indtil sæsonafslutning. Kontaktperson: Søren Lund. På Aktiv Fritids vegne

Signe Schultz , Kai Hansen

________________________________________

Krolf

Krolf er kommet godt over vinter og corona og er godt i gang. Vi har fået penge fra borgerbudgetteringen, - tak for det -, og har fået ny tagrende, samt nye teltsider, som med frivillig hjælp er opsat. Vi har afholdt et internt stævne med en herre-række og en damerække. Vi havde en rigtig hyggelig dag. Mvh. Leif

5


HÅNDBOLD ER: Sejt Sjov i hallen Venskaber for livet Kampe med gnist og tænding Træning hvor man bliver bedre og bedre Et spil med fart og gang i den Gode kammerater Udfordringer God fysisk træning Fællesskab og sammenhold Fight og fairplay Et holdspil hvor man kæmper sammen og for sit hold Leg med bold Foreningsliv Stævner og klubture Vi glæder os til at se jer alle i hallen igen Træningstider: U6 - U9: Onsdag 16.30 - 17.30 (blandet piger og drenge). (Nærmere info vedr. opstartsdato bliver lagt op på HSUF facebook.) U11-U15: Piger: Tirsdag: 18:30-20:00/Torsdag: 18:00-19:30 Drenge: Tirsdag: 18:00-19:30/Torsdag 18:30-20:00 OPSTART 19. august 2021 Ved spørgsmål, kontakt Jette Jochimsen på tlf. 22882966

6


HSUF Badminton

- 2021-22

Hammelev Badminton byder velkommen til en ny sæson. Børn og unge. Trænerteamet består igen i år af Anette, Tommy og René. De 3 glæder sig til at tage imod en masse friske drenge og piger. Træning er incl. bolde og ketcher. Du må naturligvis gerne medbringe din egen ketcher. Vi starter mandag den 6. september fra kl. 16-18.00 On-line tilmelding via hjemmesiden. Gå ind på HSUF og vælg badminton og du vælger holdet ”Børn og unge, mandag kl. 16.00-18.00” under tilmelding Badminton. Har du ikke prøvet det sjove og spændende spil før, så mød gerne op inden du tilmelder dig, så du kan se om det er noget for dig. Har du spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte Kenn (mobil 29664639). Vi glæder os til at se dig. Motionister og turneringsspillere. Turneringsspillerne starter torsdag den 26. august kl.20.00. Kontingent 900 kr. Motionisterne starter mandag den 30. august i tidsrummet kl.19.00. – 23.00 Kontingent 450 kr. pr. spiller. Online tilmelding via hjemmesiden. Ønsker du at møde op personligt for tilmelding, er det muligt mandag den 30. august mellem kl. 18.00 og 18.30 i Hammelev hallens cafeteria. Tag nu fat i naboen, kollegaen, kæresten, ægtefællen eller en god kammerat. I kan låne en ketcher i klubben, og vi hjælper jer naturligvis gerne i gang. Har du spørgsmål til tilmelding, tider eller andet så kontakt Mogens Eriksen på mobil 20553284, eller Kenn Johannsen på mobil 29664639.

HUSK HUSK HUSK HUSK Hallen er åben lørdag formiddag mellem kl. 10.00 og 12.00 hvor medlemmer af badmintonafdelingen kan spille gratis. Alle andre, børn, unge, forældre, bedsteforældre er også velkomne en pris af 20 kr. pr. person (børn 0-5 år gratis, op til 18 år 10 kr.) som betales i hallen eller på Mobilpay.

7


Brugerrådet Hvad laver man på en regnvejrsdag i august? Man giver sig da selvfølgelig til at skrive Brugerrådets indlæg til næste udgave af HSUF-Nyt. I bestyrelsen er vi begyndt at glæde os til at komme ”rigtigt” i gang igen, og med rigtig mener jeg uden begrænsninger og restriktioner af nogen art. Lad os se hvordan det bliver, for selvfølgelig overholder vi altid gældende retningslinjer, og som det ser ud nu, så skulle næsten alle begrænsninger bortfalde den 1. september. Aktivitetsprogrammet for den kommende sæson er netop blevet færdigt og er sendt afsted til trykning. Når vi modtager den trykte udgave, går vi i gang med omdelingen. Heldigvis udsendes langt den største part elektronisk; det sparer både papir og tid. Vi synes selv, at det er lykkedes os at sammensætte et alsidigt program. Alle foredragsholdere fra det ”forsømte” forår har sagt ja til at komme i efteråret i stedet for. Sognehuset vil igen danne rammen om vore aktiviteter, så alt vil være som mange af jer kender det. Vi serverer kaffe og the, og kage medbringer man selv undtagen de to gange, hvor vi serverer lagkage. Og hvornår det er, vil fremgå af programmet. Prisen vil også være den samme som de foregående år, nemlig kr. 30,00 pr gang for kaffe/the og foredrag, og vi kræver hverken medlemskort eller tilmelding. Bemærk at til første foredrag den 20. september, da starter vi kl. 13.30 med at afvikle den udsatte generalforsamling. Når den er overstået, giver vi ordet til Sanne Brodersen fra Gram slot. Vi glæder os til at se såvel gamle som nye deltagere. På Brugerrådets vegne - Gynther.

Brugerrådets program for efterårssæsonen 2021 Onsdag den 15. september 2021 Udflugt. Turen arrangeres i samarbejde med menighedsrådet. I dag går turen nordpå, Først besøger vi Lyng kirke, hvorefter turen går til ”Den gamle by” i Århus, hvor vi får frokost, guidet rundtur, samt eftermiddagskaffe. Turen er fuldtegnet. Bemærk: Der er blevet et par ledige pladser, så skynd jer at henvende jer til Henning Thomsen, på 4041 6543. Mandag 20. september kl. 13.30 – 16.00 i Sognehuset. Generalforsamling, dagsorden iflg. vedtægter, derefter: Sanne Brodersen: ”Hvad fatter gør” Fatter er Svend Brodersen fra Gram slot. Både han og datteren har vi hørt, så i dag skal vi høre hende der står bag det hele nemlig moren. Der serveres lagkage til kaffen.

8


Mandag den 4. oktober kl. 14.00 – 16.00 i Sognehuset. Knud Isaksen: Tidligere leder af Vognmuseet i Haderslev. Vi får i dag besøg af en rigtig ”træmand”. Knud har ledet vognmuseet, og dermed også været med til at istandsætte vogne mm., så man får en levende udstilling på vognmuseet. Mandag den 18. oktober kl. 14.00 – 16.00 i Sognehuset. Stig Nørregård: dansk underholdning gennem 100 år. Vi tager på en musikalsk rejse, Rejsen går via afdøde legender som Osvald Helmuth, Helge Kjærulf Schmidt, Dirch Passer til nulevende ikoner som Eddie Skoller, Niels Hausgaard, og ”De Nattergale”.

Mandag den 1. november kl. 14.00-16.00 Kristian Holt: journalist fra Haderslev. Kristian grundlagde sin interesse for medieverdenen på Radio Haderslev. Efter uddannelsen som journalist, har han været på TV2 nyhederne, og er nu vært på Aftenshowet på DR1. Mandag den 15. november kl. 14.00 – 16. 00 i Sognehuset. Familie på farten: Anne Grethe og Helge. I 1986 puttede Anne Grethe og Helge deres tre drenge ind i en autocamper og startede en lang rejse, som nok aldrig slutter helt. Sidst vi så Helge tog han den til fods fra Nordkap, til hjemmet i Give. Mandag den 29. november kl. 14.00 – 16.00 i Sognehuset. Malene Lytting: Intet virker så dårligt, som et par høreapparater i skuffen. Malene er kommunens hørekonsulent, og vil fortælle om det hørerehabiliterende arbejde der foregår i Haderslev kommune. Torsdag den 2. december 2021 i kirken Adventsmøde med efterfølgende kaffebord i Sognehuset. Arrangeres af præst og menighedsråd. Onsdag den 8. december 2021 kl. 12.00 i Forsamlingshuset. Traditionel julefrokost med god mad og drikke. En rigtig hyggeeftermiddag med sang og muntre indslag. Ret til ændringer forbeholdes. ___________________________________

Cyklisterne på bladets forside: Det 18-mands store felt har udsigt til Isefjorden. Lige ud over kanten ligger Kyndbyværket. En markant medspiller i udsigtsmulighederne på de kanter. Se eventuelt fotohæfte fra turen. Det ligger fremme i hallens cafeteria. Se mere på side 28.

9


Nyt fra Kegleafdelingen Så er vi i gang igen efter sommerpausen. Efter en amputeret sæson på grund af Covid-19 er vi igen klar i keglecentret til en ny sæson, forhåbentlig uden afbrydelser. Vi håber igen at se størstedelen af vore keglere, men vi ved dog, at et par mindre hold har valgt at stoppe. Forhåbentligt har de tiloversblevne keglere fra disse hold, fundet andre hold at gå ind på, ellers hjælper vi gerne i udvalget. Til den kommende sæson har vi tilmeldt 1 hold hos Licenskeglerne, som spiller i serie 1 under DKeF. Hos Ældrekeglerne er der tilmeldt 11 turneringshold. En strukturændring hos DKeF har betydet, at divisionerne er blevet sløjfet og erstattet af Serie 1-6. Sidste sæson blev der på grund af Covid-19 kun spillet få runder hos Licenskeglerne og en enkelt hos Ældrekeglerne. Vi vil igen i år afvikle Ældrekeglers nålestævne her i efteråret, ligesom vort traditionelle julestævne også kommer på programmet senere på året. Klubmesterskabet 2021 kan komme på tale, hvis vi kan finde en plads til det i kalenderen. Hvis ikke, må der kæmpes ekstra hårdt, når 2022mestrene skal findes i februar/marts. Nærmere om disse vil blive sat op på opslagstavlen i keglecentret. I forbindelse med ”genåbningen af HSUF” holder kegleafdelingen ÅBENT HUS, lørdag den 28. august kl. 11.00 – 16.00. Her kan både nuværende, tidligere og nye spillere komme og prøve kræfter med keglespillet. Tag roligt naboer og venner med, der er plads til alle. – Og der er kaffe på kanden!

Kegleudvalget

__________________________________________

Både Lars Mikkelsen og Carl Alfred Carøe og såmaskinen er klar til at så blomsterfrø. (Se næste side).

10


Nyt fra Borgerforeningen: Der kom nye folk i bestyrelsen, da vi holdt generalforsamling den 8. juni. Det er 2 fra Styding: Mads Sandholdt og Thomas Fredsted. Formand gennem de senere år, John Schmidt, Hammelev, ønskede ikke genvalg. Og han blev takket for indsatsen. Ny formand er Anna Marie Bohsen, Børge Christensen fortsætter som kasserer, Mads Sandholdt er sekretær, Else Borchert er bestyrelsesmedlem, og de to suppleanter er Thomas Fredsted og Troels Hass. ************ I timen før generalforsamling havde vi præsentation af dette års projekter, der søgte om penge fra BorgerBudgettering. De slog alle rekorder i år: Der var anmeldt 15 projekter, 13 blev præsenteret, og efter afstemningen i hallen 16. juni var der 5 projekter, der fik penge: Spejderne køber felt-GPS’er, dagplejerne får multihus på legepladsen på Hasselvej i Hammelev, Krolf forbedrer bålhytten i Sogneparken, Forsamlingshuset får garderobestativer, og ’Hammelev blomstrer’ kan købe frø næste år. Og så var de 50.000 kr. brugt. Lad det blomstre – og det gør vi i Hammelev Sogn. Igen i år har driftige landmænd som Lars Mikkelsen og Carl Alfred Carøe sammen med Troels Hass fra Borgerforeningen tilsået en halv hektar med blomster. De 5.000 kvadratmeter er fordelt på 14 flotte ’blomsterbede’ i sognet. Og det blomstrer så smukt alle stederne. Så pluk bare en fin lille – eller stor buket med hjem eller til en, du har kær. Det er Landmandens Blomsterblanding, der er brugt – suppleret af nogle poser blomsterfrø fra landdistriktsudvalget. Nyd det flotte syn… Stor tak til alle, der har bidraget til at gøre det muligt. Der skal bygges boliger i Gadekæret. Udstykningen mellem Hammelev Bygade og Ribevej og Brøkkelhusvej har Haderslev Kommune solgt til en privat investor. Borgerforeningens bestyrelse mødes i nær fremtid med investoren, for at høre om hans planer for området. Når vi ved mere, skal vi nok orientere om det. Normale tider! Hvad er det nu, det er? Vi håber på snart at kunne komme i gang med vores aktiviteter. Inden vi ser os om, er det november og tiden inde til ”Sæt tanden i anden” i Forsamlingshuset. Og vi mødes som sædvanligt til en hyggelig aften. I år er det Jesper Sjælland, husets bestyrer, der tager sig af det. Men det gør ingen forskel… I ønskes alle en dejlig sensommer af Hammelev Sogns Borgerforening

11


Gudstjenesteliste for Hammelev Kirke aug.– sept. 12. trinitatis, 22. august 13. s. e. trinitatis, d. 29. august

Spaghettigudstjeneste opstart, d. 2. september

14. s. e. trinitatis, 5. september 15. s. e. trinitatis, 12. september

2021

Højmesse kl. 10.30 i Hammelev Kirke ved sognepræst Julie Aulkær Glöe Teltgudstjeneste kl. 10.30 v. JAG i forbindelse med byfesten. Kl. 10.00 inviterer Hammelev Menighedsråd til kaffe og rundstykker i teltet bag hallen. Sangere fra sognekoret og Dan List-Jensen på cornet medvirker. Spaghettigudstjeneste kl. 17.00 opstart med efterfølgende fællesspisning i bålhytten spaghetti og kødsovs, spisning 30 kr. voksne, børn: gratis. Spejderne medvirker. Højmesse kl. 10.30 i Hammelev Kirke ved JAG. Familiehøstgudstjeneste kl. 14.00 m. efterfølgende tomatsuppe m. brød og auktion i sognehuset af medbragte høstgaver. Se nærmere overfor for.

16. s. e. trinitatis, 19. september

Ingen gudstjeneste i Hammelev Kirke

17. s. e. trinitatis,

Guldkonfirmation kl. 10.30 i Hammelev Kirke v. JAG. Sognekoret medvirker v. gudstjenesten.

26. september 18. s. e. trinitatis, 3. oktober

Fælles kor gudstjeneste kl. 10.30 i Sommersted Kirke.

Konfirmandopstart og opstartsmøde : Fra den 7. september begynder et nyt hold konfirmander i Hammelev. Der vil derfor være opstartsmøde for tilmeldte konfirmander og deres forældre d. 26. august kl. 14.30 i sognehuset. Sognehusets strikkecafé Hver vinter mødes en flok superstrikkere 10-12 gange i Sognehuset. Af garnrester strikkes de fineste ting, som sendes til Kirkens Korshær – en organisation, der hjælper de mest udsatte. En del uddeles til trængende, noget sælges fra boder, og pengene går til hjælpearbejde i K.K. . Har flere strikkeglade lyst til at være med, er I meget velkomne, ligesom vi med tak modtager garnrester! Kontakt: Else Marie Birk tlf. 29164295 eller Anne-Marie Roesgaard tlf. 23952407

12


Familiehøstgudstjeneste 12. september 2021, kl. 14.00 i Hammelev Kirke Gudstjeneste for hele familien: Søndag d. 12. september holder vi familiehøstgudstjeneste i Hammelev Kirke kl. 14.00, med optræden fra vores kære børnekor. Alle er velkomne, både unge, som gamle. Vi får også besøg af Sporskifte danske menighed i Sydslesvig & deres præst Thomas Hougesen.

Frugt, grønt, marmelade og kage i procession: Vi opfordrer alle til at medbringe et eller andet, som kan bæres frem som høstoffer i begyndelsen af gudstjenesten. Det kan både være frugt, grønt, marmelade, kage eller saft eller noget andet, som er opstået ud af denne årshøst. Auktion i sognehuset: Efter gudstjenesten vil der være auktion af det medbragte og vores smukke kirkedekorationer i sognehuset. Man byder ind med hvad man synes man har i lommen og alt går ubeskåret til kirkeligt familie- og børnearbejde i sognet. Tomatsuppe og brød: Vi serverer i sognehuset lidt til den lille sult og står klar med tomatsuppe og brød. Det er helt gratis. _____________________________________________________ Tro, håb og minikonfirmander: Alle børn i 3. klasse på Hammelev skole inviteres til at være med i et forløb over 10 torsdage, hvor Bibelens fortællinger vil være i centrum. Alle sanser kommer i brug. Vi skal lytte, se, mærke med hænderne og bruge hele kroppen. Vi skal opleve, eksperimentere, få ny viden, samtale og reflektere. Det er sognepræst Julie Aulkær Glöe og organist Lene Jørgensen, der står for undervisningen. Første gang er torsdag den 9. september efter skoletid kl. 13.15. Der vil blive delt en invitation ud i klassen med nærmere information. Børnene hentes på skolen hver gang, og vi går samlet til sognehuset, hvor vi slutter kl. 15.00. Forløbet slutter med en gudstjeneste søndag den 21. november kl. 10.30, hvor minikonfirmanderne medvirker. Tilmelding til Julie Aulkær Glöe JUAG@km.dk Frivillige søges: Brænder du for at gøre en forskel for andre og kan du godt lide at have med børn at gøre? Vi mangler frivillige til at hjælpe i forbindelse med spaghettigudstjenesterne. Det kan være af praktisk art, inputs og idéer eller hvad du kan byde ind med. Kontakt Julie Aulkær Glöe og hør nærmere JUAG@km.dk eller 20266513. Se mere om Spaghettigudstjenester næste side.

13


Hammelev Sogns Børnekor:

Børnekoret mødes igen efter sommerferien onsdag den 11. august kl. 14.05-15.30. Det er for alle piger og drenge i 2.-5. klasse på Hammelev skole. Koret øver i sognehuset og medvirker ved forskellige arrangementer både i kirke og skole sammenhænge. Fællesskabet og glæden ved at synge vægtes højt, og samtidig er det sjovt og lærerigt at synge i kor. Børnekoret synger et blandet repertoire, har musiklege og lærer at varme stemme og krop op, inden der gives fuld gas. Det er gratis at være med, og der er 3 prøvegange. Første gang hentes børnene på skolen. Børnekoret medvirker ved søgudstjenesten i Vedsted søndag den 15. august kl. 10.30 i ”Gryden”, hvis det er godt vejr – og ellers i kirken. Nærmere oplysninger fås hos korleder Lene Jørgensen LENJO@km.dk eller mobil 61407699.

Børnekoret øver udendørs i det skønne vejr , juni 2021.

Kor for de 25-50-årige: Er du mellem 25 og 50 år plus/minus? Ka’ du li’ at synge? Vil du gerne synge sammen med andre? Så find en barnepige, lad opvasken stå og grib denne mulighed for at prøve og synge i kor. Det kræver ingen forkundskaber. Du skal bare have lyst til at synge og mod på at lære nyt. Repertoiret vil være lettilgængeligt og i den rytmiske genre. Vi øver 3 torsdag aftener i september – den 9., 16. og 23. – kl. 19.0021.00 i Hammelev sognehus, Kirkeforte 6. Det koster ikke noget at være med. Så tag din ven eller nabo under armen og få en energibooster i et skønt korfællesskab. Tilmelding til korleder Lene Jørgensen LENJO@km.dk eller mobil 61407699

14


Hammelev Sognekor: Fra september mødes sognekoret igen for at synge sammen i et dejligt og åbent fællesskab, hvor der altid er plads til nye. Glæden ved at synge har første prioritet. Sognekoret er et lejlighedskor, der mødes forår, efterår og til jul. Der øves 4 fredag eftermiddage og afsluttes med optræden i forbindelse med en gudstjeneste eller andet. Dette efterår er der traditionen tro fælles korgudstjeneste, hvor korene fra Hammelev, Vedsted og Sommersted/Oksenvad synger sammen. I år foregår det i Sommersted kirke, hvor korene vil synge hver for sig og sammen søndag den 3. oktober kl. 10.30. Vi håber og satser på, at alle former for restriktioner om afstand er ophævet til den tid. Da guldkonfirmationen palmesøndag blev aflyst i år, vil årets guldkonfirmander i stedet samles til gudstjeneste i Hammelev kirke søndag den 26. september kl. 10.30, hvor sognekoret vil være med til at festliggøre fejringen. Hammelev Sognekor øver forinden de to arrangementer den 3., 10., 17. og 24. september samt den 1. oktober kl. 15.30-17.30 i sognehuset. Der må desuden påregnes en øveaften med de andre kor torsdag den 30. september kl. 19.00 i Sommersted kirke. Nærmere oplysninger og tilmelding til korleder Lene Jørgensen LENJO@km.dk eller mobil 61407699. Spaghettigudstjenester: Torsdag den 2. september starter en ny sæson af spaghettigudstjenester i Hammelev kirke. Traditionen tro begynder vi i bålhytten, hvis vejret tillader det. Vi mødes kl. 17.00 til fortælling, sang og en aktivitet. Bagefter spiser vi sammen, og spejderne vil hjælpe til med maden. Arrangementet slutter omkring kl. 18.30, og det er ikke nødvendigt at tilmelde sig. Det koster 30,- kr. pr. voksen, og børn spiser gratis. Spaghettigudstjenesterne er et særligt børnevenligt tilbud til familier i Hammelev sogn, men andre er også velkomne. Datoer for 1. halvår: 2/9, 5/10, 11/11 Familiegudstj.: 21/11 (kl. 10.30 afslutning for minikonfirmander og babysalmesang) Babysalmesang - skab en grobund for din baby at blomstre i: Gør noget godt for dit barns udvikling – sprogligt, sansemotorisk, socialt og åndeligt. Salmernes enkle tonesprog i kirkens akustik, børneremser og sange med berøring og bevægelse samt andre sanseindtryk stimulerer dit barns tryghed, sansemotoriske udvikling, musikalitet, sprog, rytmesans og evne til at opleve og bearbejde omverden. Du skaber grobund for din baby at blomstre som individ og som en del af fællesskabet! Mange fortæller, at deres babyer sover ekstra godt efter babysalmesang, fordi de har fået så mange indtryk, og fordi de oplever et stærkt nærvær sammen med dig og de andre i rummet. Vi begynder i Hammelev kirke kl. 10.00 og slutter af i sognehuset med en kop kaffe/te. Forløbet er på 8 torsdage med start den 9. september og slut den 18. november. (Ingen undervisning i uge 41-42-43 pga. ferie) Tilmelding til organist Lene Jørgensen LENJO@km.dk eller 61407699

15


Sognehuset er igen åbent for arrangementer. Ved kirkelige handlinger i Hammelev kirke, som f.eks. mindesamvær ved bisættelser og begravelser og dåbshandlinger, kan Sognehuset i Hammelev bookes. Ved ønsker om booking tages kontakt til Sognehusets bestyrer Malene Iskov, som har styr på husets kalender, og som også står for planlægning sammen med værtsparret. Sognehuset bestilles altid med beværtning, og huset har plads til 100 gæster. Som udgangspunkt booker man huset i max 4 timer, men meget er muligt og rammerne afklares mellem værtspar og bestyrer for hvert enkelt arrangement. Kontakt Malene Iskov malene@diaetist-iskov.dk tlf. 222309590. Vi glæder os også til igen fra september at åbne op for foreningsaktiviteter, højskoledage, spaghettigudstjenester mv. . Vi forventer i efteråret ingen begrænsninger eller krav om Coronapas, men vi beholder spritten fremme og opfordrer til at holde fast i de gode vaner, hvor vi passer på hinanden.

IDE-GRUPPEN Pga. COVID-19 aflyste vi i foråret vores generalforsamling. Vi afholder nu generalforsamlingen Onsdag 01.09.21 kl. 19,00 i sognehuset. Kom og hør Mogens Carøe Thygesen fortælle om sine internationale udsendelser. Alle er velkomne. Bestyrelsen

16


HUSK: Lørdagshøjskolen i Hammelev åbner sæsonen lørdag 6. november 2021 kl. 9:30 med en spændende iværksætter, Filip Jepsen fra Kolding. Han er 22 år kommer med et underholdende foredrag om at finde-på og sætte iværk. Lige noget, vi godt kan trænge til ovenpå Corona-tiden. Filip Jepsen er blandt andet kendt fra TV for sit meget veludviklede ’købmandsgen’. Han fik en TV2kuglepen, og 14 dage senere havde han byttet og handlet sig til en brugt bil. Lørdagshøjskolen i Hammelev er åben for alle, og man kan melde sig til det enkelte foredrag. De foregår i Sognehuset, Kirkestræde 6 i Hammelev fra kl. 09:30 til ca. 13:00. Vi begynder med 3 sange fra højskolesangbogen og en kop kaffe. Derefter 2 timers foredrag med en kort pause, og slutter af med en let frokost. Samlet pris er 175 kr. for at deltage. Der betales ved indgangen – også pr. MobilePay. Tilmelding er nødvendigt af hensyn til plads og den efterfølgende frokost. Tilmelding senest torsdag 4. november:http://diaetistiskov.mipsevent.dk/group/sognehusethoejskoledage - eller til Anna Marie Bohsen, mail: anma@post12.tele.dk eller mobil/ sms: 2532 8826. *************************

Hammelev Forsamlingshus

LOPPEMARKED Lørdag d. 25. september kl. 9.00 – 15.00 afholdes loppemarked i Hammelev forsamlingshus. Støt op om forsamlingshuset. Der er ca. 40 stande, dels i forsamlingshuset og dels i telt, så bestil stadeplads nu ved sms til Leif Andersen tlf. 61814371

17


Ta´ med til Danmarks smukkeste Stafet For Livet i Haderslev Så er vi klar til Stafet for livet i Damparken, Haderslev igen – i år er den 11.-12. september 2021. Det er en fantastisk og stemningsfyldt weekend, som store dele af kommunens foreninger og erhvervsliv tager del i. HSUF er naturligvis repræsenteret igen i år, og vi glæder os til, at DU også bliver en del af vores hold. For 2 år siden deltog 166 på Team HSUF. Holdet gik/løb tilsammen 1446 km. og indsamlede – bl.a. med hjælp fra rundesponsorer – ca. 38.500 kr. Det er vildt! Mange spændende ting i og ved HSUF-teltet Der foregår flere spændende ting i og ved HSUF-teltet for både børn og voksne hele døgnet. Blandt andet er der krea-hjørne, hvor der kan laves smykker og tegninger, diverse spil og naturligvis flødebollekastemaskinen. Hygge, fællesskab, klassestafet og præmier på spil Som de andre år forventer vi, at der vil være hyggeligt samvær, fællesskab og god stemning hele døgnet. Jo før vi ved, hvem der har lyst at være med, jo før kan vi lave en plan for, hvornår man har ”rundevagten”. Da vi er et stort hold, har vi som regel flere på ”vagt”, så det er ikke noget problem at holde stafetten i gang. HSUF vil lørdag eftermiddag fra kl. 14-17 være vært for en klassestafet for elever fra Hammelev Skole (uanset hvilket hold, de måtte være tilmeldt ved stafetten). 0.-3. klasse konkurrerer og 4.-6. klasse konkurrerer om pengepræmie til sin klassekasse. Igen i år har vi fået sponsoreret præmiegaver, så der vil være præmier i forskellige aldersgrupper, til dem der melder flest runder ind. Hvad er Stafet For Livet Stafetten symboliserer et døgn i en kræftpatients liv. Ved at deltage i stafetten, er du med til at give håb for nuværende og kommende kræftpatienter. Ruten er på ca. 2 km. Du bestemmer selv, hvor længe du vil gå, løbe, hoppe eller ? Det vigtigste er, at holdet kan holde stafetten i gang i de 24 timer, stafetten varer. Hvordan kan du (eller din virksomhed) støtte stafetten Deltag på holdet ”Team HSUF – for livet”Evt. også som fighter (én der har eller har haft kræft) Donér et beløb til holdet Sponsorér et beløb pr. runde, der præsteres Køb en lyspose til støtte for dem der kæmper eller har kæmpet.

Stafet For Livet i Haderslev 11.-12. september fra kl. 12

Tilmeld dig Har du ellers spørgsmål, ønsker hjælp til tilmelding, donation eller lign. er du velkommen til at kontakte Anette Fredsted på tlf. 28990173 eller mail: anetjensen@gmail.com. Det samme gælder, hvis du har idéer eller forslag til, hvordan vi kan gøre stafetten endnu bedre og hyggeligere, eller ønsker at give en hånd med i forberedelsen. Der skal bl.a. bruges hjælpere til at rejse teltet fredag og til at tage det ned igen søndag. Vi håber, at så mange som muligt vil deltage i stafetten – også selvom det kun er noget af tiden! Tilmeld dig NU eller læs mere på www.stafetforlivet.dk. TEAM HSUF – for livet Suna Simonsen, Joline Petersen, Margrethe Hørlyck, Majken Sandholdt og Anette Fredsted

18


FLYTTET TIL: Fredag den 27. august 2021

kl. 19:30 giver Midt Om Natten – Larsen Kopiband koncert. De leverer i den grad fremragende versioner af de allermest kendte mesterværker fra Gasolin tiden og frem til Kjukken i dag. Få en rigtig KIM LARSEN oplevelse. Billetter kr. 320 købes/bestilles på 7450 7450 eller på hjemmesiden. 40 ÅRS JUBILÆUMSKONCERT FLYTTET TIL: Onsdag den 6. oktober 2021 kl. 19:30 Tørfisk på Tørning Mølle. Tørfisk er god til at komme ud over scenekanten. Det foregår på en spændende, munter, ironisk, god og sober måde med vestjysk charme, der får gang i lattermusklerne. Billetter kr. 330 købes/bestilles på tlf. 7450 7450.

Koncert med Almost Irish torsdag den 28. oktober 2021 kl. 19:30, hvor det igen bliver muligt at opleve de 4 musikalske brødre Rasmus, Alexander, Lukas og Jacob alle med efternavnet Nielsen på Tørning Mølle, når de fortolker den Irske folkemusik. Ring og bestil dine billetter kr. 220 på 7450 7450 eller på hjemmesiden. Stjernedrys og musical – kom og syng med, bliv en aktiv del af koncerten søndag den 7. november kl. 14. Tag hele familien med, når Nete (født og opvokset i Hammelev) og Thomas Gammelgaard synger og spiller op med liflige toner og skøn musik på sangens vinger. Billetter voksne kr. 185 og børn kr. 75 købes/bestilles på 7450 7450 eller mail. Mark & Christoffer Julekoncert tirsdag den 23. november 2021 kl. 19:30. Gavesækken er fuld af musikalske julelækkerier, når Mark & Christoffer giver julekoncert på Tørning Mølle med en god blanding af velkendte klassikere og nyere julehits. Billetter kr. 235 på 7450 7450 eller på hjemmesiden.

25. august – Lystfiskeri foredrag m. spisning Jesper Nymann og Malthe Ryge Pedersen ÅBNINGSTIDER. Se hjemmesiden www.toerning-moelle.dk. **** Bliv medlem af Tørning Mølles Støttekreds og få rabat i forbindelse med nogle arrangementer og når du benytter Tørning Mølle. Tørning Mølle tlf. 7450 7450 – Se mere www.toerning-moelle.dk

19


Medlemskort Fik du ikke et kort angående medlemskab – så (tør øjnene og) se her: Heldigvis er vi knap så Coronabelastede som sidste år, men der er stadig langt igen. HSUF og Hallen har brug for din støtte. GDPRreglerne gør, at vi ikke må sende dette ud til så mange, som vi plejer. Kender du nogen, der ikke er medlem og som evt. gerne vil være det, så tag en snak med vedkommende. Hver en 50er tæller. Hvem kan være medlem af HSUF? Alle. Hvad koster det? 50 kr. for alle fra 15 år og op. Hvem skal være medlem af HSUF? Alle fra 15 år og opefter, der deltager i en aktivitet Findes der familiemedlemskaber eller anden rabatordning? Nej, kun hvis du bliver æresmedlem. Deltagelse i flere aktiviteter kræver naturligvis kun ét medlemskort. Der er flere mulige måder at betale på. Af hensyn til vores registrering af betalinger er det vigtigt, at hvert medlemskontingent betales særskilt med navn og adresse. Skriv også gerne fødselsdato på. Alternativ: Betaling via www.hammelev.dk, vælg HSUF. På forsiden - faneblad HSUF- HSUF tilmeldinger-medlemskort. Tryk på Tilmeld, og udfyld skemaet.. NB! Betaling via hjemmesiden anbefales, hvis du påtænker at deltage i aktiviteter i 2021. Alternativ: Indsæt pengene på foreningens konto 9892 0002921081 med tydelig angivelse af IDnr.: «Id», navn, adresse, fødselsdag. Alternativ: Aflevere 50,00 kr. sammen med IDnr.: «Id» navn og adresse i en lukket kuvert til Tyge Lind, Tørningvej 4A, Hammelev. Alternativ: Mobile Pay kan nu bruges med det femcifrede nummer 65345. Husk at skive IDnr.: «Id»,navn og adresse Skulle du have betalt på anden vis, så se venligst bort fra denne henvendelse. Med venlig hilsen,

Tyge Lind,

HSUF

Billedet her af formand Johannes hører til side 33 om OK sponsorat. Men der var ikke plads. OK har tredoblet tilskuddet i år. Tak for det. Også her en indtægtskilde, som du har indflydelse på. Tegn OK abonnement og lad HSUF få bonussen. (Red.)

20


GYMNASTIK Vi glæder os til at byde jer alle velkommen til en ny dejlig gymnastiksæson. Vi forventer, at denne sæson kan sluttes af med en gymnastikopvisning til foråret Sæsonen begynder i uge 39 for de fleste hold. Hvis der er andet starttidspunkt er dette anført. Læs mere om tider mm. på midtersiden. OPRÅB: På ét børnehold mangler der ”hænder”, for at det kan blive til noget. Det er ”Mikrofræs” (4-5 årige), og vi vil gerne appellere til, at man melder sig som frivillig. Vi har brug for hjælp for at få det hele til at hænge sammen. Mht. voksenhold udbydes der pt. kun ét yogahold. Er du yoga-instruktør (eller overvejer at blive det) og har lyst til at have et hold i foreningen, er du meget velkommen til at melde dig som frivillig. Der er som noget nyt også mulighed for, at man kan lave ”pop-up” hold. Det er hold der træner over få gange - eks. ”et 5ugers skitræningshold”, eller ”4 lørdage i det fri” osv. Det giver mange gode oplevelser at være frivillig. Der er mulighed for at komme gratis på DGI-kurser, og derudover får man en masse oplevelser. Vi har brug for dig!! Kontakt Mark (22114776) hurtigst muligt, hvis du ønsker at bidrage. Kort beskrivelse af de enkelte hold:

Tons og tumlastik: For de 1 til 4 årige spilopper, som har tid og lyst til at tage deres far, mor eller bedsteforældre i hånden til en hyggelig søndagstime med musik og leg, der styrker motorik og sanser. Mikrofræs: Der mangler hænder!!!! 4-5 årige krudtugler og vildbasser. Der vil være fuld fart over feltet!! Der skal bruges en masse energi. Vi vil styrke børnenes motorik gennem forskellige former for aktiviteter og øvelser. Vi vil arbejde på at slå kolbøtter, stå på hænder, øve os i at bære vores egen kropsvægt og ikke mindst lave for-øvelser til vejrmøller. Der arbejdes altså stadig med grundmotorik og tilvænning til redskaberne, og sidst, men ikke mindst, så skal der leges. Turbokids: 0. og 1. klasse arbejder med grundspring og styrkeøvelser igennem leg. Vi vil øve vejrmølle, håndstand og trampolinspring. Stjerner: 2.- 3. (og 4.) kl. drenge og piger har mulighed for at blive rigtige stjerner på dette springhold. Her er der mulighed for at dygtiggøre sig inden for de forskellige spring. En træning består af opvarmning, styrke og spring. Holdet begynder i uge 41 pga. atletik. Juniormix: Blandet rytme- og springhold fra 4. kl og opefter. Træningerne vil være fokuserede på at blive bedre og udvikle sig, samtidig med at vi har det sjovt. Derfor vil der være en god blanding af tekniktræning og fuld gas, både med spring og rytme. Det er ikke et udtaget hold – så alle, der har lyst at lave gymnastik og blive bedre, er velkomne

21


Gymnastiktilbud

SE FLERE OPLYSNINGER OMKRING DE ENKE

Start i uge 39 medmindre and

Tilmelding og onlinebetaling via conventus på h

Tilmelding er mulig fra d. 13/9 2021

Prøv gerne et par gange inden betaling (undta Prisen stiger med 100 kr, når holdene

Vær obs på at YOGA har deltagerbegræns

Igen i år er hele udgiften til opvisni Holdbeskrivelse

Tid og sted

Tovho

Tons og Tumlastik Forældre og barn (1-2-3 og 4 årige spilopper)

I gymnastiksalen ved hallen Søndag kl. 09.30-10.30

Chalott Jørgen

Mikrofræs 4-5 årige (krudtugler + vildbasser)

I gymnastiksalen ved hallen Tirsdag kl. 16.00-17.00

Vi man Carina

Turbokids 0.-1. kl.

I gymnastiksalen ved hallen Torsdag kl. 16.00-17.00

Tóra Sk sen, Andrea

Stjerner 2.-3. (og 4. kl.)

I gymnastiksalen ved hallen Mandag kl. 16.30-17.30 Opstart uge 41

Anette Kirchne

Juniormix 4. kl. og opefter

I gymnastiksalen ved hallen Tirsdag kl 17.15-18.45 Opstart uge 34!

Lasse H

Motionsdamer

I gymnastiksalen ved hallen Onsdag kl. 10.00-11.00 Opstart uge 43

Marian

Kombitræning Voksne over 16 år

I gymnastiksalen ved hallen Torsdag kl. 19.30–21.00

Charlot

Onsdagstræning for kvinder Voksne over 16 år

I gymnastiksalen ved hallen Onsdag kl. 19.00-20.00

Charlot

Yoga (obs deltagerbegræning)

I gymnastiksalen ved hallen Tirsdag kl 19.45-21.00

Anita B

22


i HSUF 2021 – 2022

ELTE HOLD PÅ www.hammelev.dk fra ca. 1/9 2021

et er anført ved det enkelte hold.

hjemmesiden www.hammelev.dk under gymnastik.

1 og skal ske senest d. 17/10 2021.

agen yoga). Mød bare op til 1. gangs træning. har trænet 3 gange (undtagen Yoga).

sning (først til mølle, derefter venteliste).

ingstøjet inkluderet i kontingentet.

oldere:

Pris:

te Lund Hansen, Mille Holm Krogh, Henriette Kristensen, Natacha nsen og Josefine

450,-

ngler hænder!! – ellers bliver holdet ikke til noget Thye Petersen, Cecilie Anker, Pernille Olesen

450,-

køtt, Margrethe Hørlyck, Lise Carøe, Liva Lauenstein, Camille Han-

450,-

a Fredsted og Marie Kyhl

Horn, Sanne Markussen, Carsten Sejersbøl, Anne Mette Bram, Line er, Henriette Horn, Laura F. Markussen

450,-

Horn, Sara Rømer, Aksel Iversen

450,-

nna Haue, Ingrid Meyer

300,-

tte B. Hansen

450,-

tte Kyhl

450,-

Blenner

550,-

23


Motionsdamer: Opvarmning, stolegymnastik, store bold, små bold, øvelser på gulv og elastikker er noget af det man kan opleve på dette hold. En gang i måneden holdes der fælles kaffehygge. Holdet begynder i uge 43. Kombitræning: Holdet er for dig, der er fyldt 16 år og gerne vil i bedre form. Alle kan være med uanset hvilken form, eller mangel på samme, man er i. Træningen er en blanding af konditions- og styrketræning, vi får sved på panden og smil på læben. Der er garanti for at komme i bedre form i løbet af sæsonen.

Onsdagstræning for kvinder: ”Fuld gas” kun for kvinder. Vi træner styrke, core og lidt puls. Vi laver en del cirkeltræning og forsøger at bruge hele kroppen. Der vil være mulighed for at udfordre sig selv, uanset hvilket niveau man er på. Så er du klar på en times styrketræning, så mød op. Yoga: Ønsker du at genoplade batterierne i en travl hverdag, så kom og være med. Medbring tæppe/trøje og gerne eget udstyr. Der er dog mulighed for at låne yogamåtte, klodser og strop. Der er deltagerbegrænsning på holdet. Først til mølle via tilmeldingen på hjemmesiden. Tilmeld dig holdene via conventus på hjemmesiden www.hammelev.dk under gymnastik. Det er muligt at tilmelde sig fra den 13/9 2021. Tilmelding skal ske inden den 17/10 2021. Derefter stiger prisen med 100 kr. (gælder ikke Motionsdamer og Stjerner). Med håbet om en god sæson. HSUF gymnastik

24


Støtteklubbens vinderliste juni 2021

Medlem Navn

Adresse

Sted

Gevinst

219

Lene Nielsen

Hammelev Bygade 64

Hammelev

200,00

564

Susanne Petersen

Christiansdalvej 43

Hammelev

200,00

354

Søren Nygaard

Tvedvej .6

Styding

200,00

53

Marianne Paulsen

Ringvej .6

Styding

100,00

160

Michael Randløv

Hamisgårdvej .6

Hammelev

100,00

800

Thomas Holst

Christiansdalsvej 6

Hammelev

100,00

59

Anne Jansson

Platanvej 27

Hammelev

50,00

126

Birgit Thomsen

Egevej .8

Hammelev

50,00

445

Britta Christensen

Hammelev Bygade 1D

Hammelev

50,00

452

Børge Svensson

Pilevej .4

Hammelev

50,00

708

Erik Holst

Tørninghøj .3

Hammelev

50,00

91

Gunnar Christiansen

Birkevej 11

Hammelev

50,00

757

Hanne Korff

Hammelev Bygade 19

Hammelev

50,00

802

Jessica G Seierup

Christiansdalvej 49

Hammelev

50,00

394

Jørgen Iversen

Nyvang .4

Styding

50,00

170

Käthe Langhanke

Bøgevej 13

Hammelev

50,00

135

Laila Steenfat

Birkevej .4

Hammelev

50,00

741

Lars Lauritsen

Elmevej .1

Hammelev

50,00

532

Lars Peter Nørgaard

Christiansdalvej .8a

Hammelev

50,00

774

Maria Mathisen

Hamisgårdvej 18

Hammelev

50,00

772

Michael & Charlotte Benkjær

Hamisgårdvej .9

Hammelev

50,00

349

Poul E.Weitling

Hamisgårdvej .3b

Hammelev

50,00

832

Preben Pabst

Platanvej 11

Hammelev

50,00

439

Ruth Olsen

Tørninghøj .2

Hammelev

50,00

211

Sarah & Karsten Voss

Hammelev Bygade 53

Hammelev

50,00

234

Sigrid Hass

Pilevej 13

Hammelev

50,00

14

Tina Hansen

Ringvej 5

Styding

50,00

25


Har du lyst til at være spejder?

I Hammelev gruppe kan man være spejder fra man er 3 år til man er 23. Er du ældre end det, skal du måske være leder. Som spejdere mødes vi én gang i ugen og holder spejdermøder, hvor vi er ude naturen, lærer at tænde bål og bruge en kniv eller økse, læser hemmelige koder, bygger høje tårne eller noget helt andet, hvor vi har det sjovt sammen. Nogle gange tager vi på tur en weekend og sover i hytte, telt eller måske i hængekøje, eller en bivuak som vi selv har bygget. Vi er også nogen gange sammen med andre spejdere – det er vildt sjovt. Har du lyst til at være med så kom, vi har helt sikkert plads til dig. For 2.- 8- klasse er der vennedag den 20/ 8 se vores hjemmeside.

26


Du er velkommen til vores spejdermøder, og må gerne være med 3 gange før du beslutter dig. Senest derefter skal du melde dig ind på www.hammelevspejderne.dk Familiespejdere fra 3-6 år, med forældre Hver 3. lørdag fra 11.00 – 14.00 (1. gang 5/9)

Ledere: Margrethe Damm Hørlych Jens Hørlych Mikrospejdere fra 0. – 1. klasse Ledere: Kerstin Høft Homilius Niels Jørn Nielsen Morten Jes Agertoft Skøtt

Mandage 16.00 – 17.30 (1. gang 30/8)

Minispejdere fra 2. – 3. klasse Ledere: Jens Hørlych Karen Malene Andreasen Anne Mette Wiborg Bram

Torsdage 17.30 – 19.00 (1. gang den 26/8)

Juniorspejdere fra 4. -5. klasse Ledere: Joline Pedersen Asger Madsen

Onsdage 17.30 – 19.00 (1. gang den 25/8)

Tropspejdere fra 6. – 9. klasse Ledere: Benjamin Christesen Jette la Cour Landergren

Onsdage 18.45 – 20.30 (1. gang den 25/8)

Seniorspejdere fra 10. klasse – 23 år Ledere: Kerstin Høft Homilius Johanne Li la Cour Westergaard Spørgsmål, nysgerrig, kontakt: Jette la Cour Landergren, 20 25 03 81

27


Motionsrummet i Hammelev Hallen

Træf en aftale med en af vore DGI uddannede fitness instruktører og få tilrettelagt et træningsprogram, som passer lige netop til dig. Instruktørerne har blå bluser, så man kan se, hvem der er tilknyttet motionscentret. Henvend dig bare, hvis der er spørgsmål. Motionsrummets åbningstider: Mandag til søndag kl. 5.00 - 22.00 HUSK torsdag er der lukket fra 11.00 – 13.00 pga. rengøring. Priserne er: Periode 1 mdr. 3 mdr. 6 mdr. 12 mdr. Indoor cycling 1 gang indoor cycling Udendørs cykling HSUF medlemskort

Fitness 150 kr 400 kr 700 kr 1200 kr 600 kr 25 kr (skal bookes) 100 kr 50 kr

Indoorcycling/spinning: Se næste side. Ung-fitness: Er for 14-16 årige Du kan kontakte Hanne Mikkelsen. Oplysning om, hvordan man bliver medlem: Man skal være medlem af HSUF for at deltage i alle aktiviteter. Det koster 50 kr. om året. Kortet skal fornyes 1. maj hvert år. Kan bestilles via hjemmesiden. Ønsker man medlemskab til Pusterummet, kan man henvende sig til Hanne Mikkelsen, Hammelev Bygade 9, eller ringe eller sms’e på 2138 0239. Betaling via hjemmesiden: hammelev.dk. Vælg HSUF –sport/motion . Vælg hvor lang periode, du ønsker. Man kan også indbetale på bank konto 9892 2921162. Når jeg ser jeres indbetaling, hænger jeg et blåt kort op i Pusterummet, og I får desuden en kvittering for at have betalt. Hovedregel: Dette blå kort skal hænges op på snoren, mens man benytter motionsrummet. Motionsrummet er nu åbent, og vi kan mærke, at medlemmerne kommer igen. Vi skal stadig tage stikprøver til corona pas. Vi vil i løbet af efteråret få et nyt låsesystem i hallen.

28


Indoorcycling/spinning : - i Salen i Hammelev hallen. Sæsonstart mandag d. 13. sept. Mandage: kl. 18.30 - 19.30 Torsdage: kl. 18.00 - 19.00 Fredage: kl. 6.30 - 7.15. Book- og betal en cykel via HSUF/motion. Der er sko til fri afbenyttelse. Er du medlem af Pusterummet kan du frit booke. - (bookingsystemet lægges ind start sept. ). Hilsen motionsudvalget / Inga Aagaard tlf. 29612531. ____________________________________________________ Rundt om Isefjorden

Atten ryttere og en fremragende serviceperson, Hans Henning Jensen, var undervejs i juni måned. Omkring 350 km blev det til på 5 begivenhedsrige dage. Det nordvestsjællandske fjordlandskab med Isefjorden og Roskilde fjord blev gennempløjet på de mest varierede stier og veje og krydret med kulturoplevelser af de helt store. Fra polarforskeren Knud Rasmussen til kunstnere som J.F. Willumsen og Olafur Eliasson og videre til verdenskulturarvsstedet Roskilde Domkirke. Alt dette i groft sagt det fineste danske sommervejr. Mange laurbær at hvile på. Og minder at glædes ved. Og var det så det? Nej, bestemt ikke. Det er allerede bestemt, at Hammelev Cykelmotion også til næste år vil finde nye stier og veje at cykle på Djursland, fortsættes

29


fortsat: med nationalpark Mols bjerge, og Himmerland, skal danne

rammen om næste års tur. Det er allerede nu vedtaget, at 2022-turen skal finde sted i uge 20 fra d.16. -20. maj. En råskitse til denne tur vil blive forelagt på et orienteringsmøde mandag d. 1.11.21 kl. 19.00 i Hammelev-Hallen. Interesseret? Så mød frem til orienteringsmødet. Her vil også blive fastsat en sidste frist for tilmeldings dato. Vi ses! OBS: På HSUF-cykelmotions ture har vi gennem en årrække haft stor glæde af vores servicemand, Hans Henning Jensen. Nu har han valgt at stoppe, han vil selv cykle med, og da ingen andre fra holdet ønsker at overtage dette arbejde, har vi en ledig stilling som følgevognschauffør/serviceperson. Holdet er indstillet på, at betale chaufførens basisomkostninger. Kunne et sådant job blandt glade cykelfolk have din interesse, kan du få yderligere oplysninger hos Inga Aagaard. Tlf. 29612531 Ptv. Ejvind Petersen ___________________________________________ Også på anden vis er Hammelev med på cykelfronten: Peter fra Hammelev cykler til tops i Pyrenæerne for en verden uden sclerose. 250 danske cykelentusiaster er i øjeblikket i fuld gang med at træne på den tohjulede for at blive klar til september, når de kæmper sig i mål på de afgørende Tour de France-bjerge i Pyrenæerne. En af dem, der bruger mange timer i sadlen, er Peter Meyer Omby fra Hammelev, der har valgt at tage kampen op mod de franske bjergtoppe på sin cykel, men også mod en verden uden sclerose. Det er nemlig sammen med resten af rytterne på Scleroseforeningens cykelevent, Cykelnerven, at han samler ind til forskning i sclerose på sin tur op ad Tour-bjergene. Cykelnerverytterne kører i år fra 15. til 18. september, og når rytterne kører over målstregen den 18. september, kan de fejre fire hårde og oplevelsesrige etaper med 362 kilometer bjergkørsel i Pyrenæerne og ikke mindre end cirka 10,989 højdemeter. Følg Cykelnerven på Facebook.com/Cykelnerven eller www.cykelnerven.dk

30


Støtteklubbens vinderliste juli 2021 Medlem Navn

Adresse

Sted

Gevinst

517

Janne & Mikkel Frederiksen

Hammelev Bygade 51

Hammelev

200,00

699

Mikael Nilsson

Hamisgårdsvej 2A

Hammelev

200,00

202

Peter &Annette Jessen

Hammelev Bygade 56

Hammelev

200,00

888

Birgitte Haman

Hammelev Bygade 75

Hammelev

100,00

829

Jenny Prinds

Hammelev Bygade 71

Hammelev

100,00

558

Karsten Andersen

Kirkestræde .5

Hammelev

100,00

255

Bent Petersen

Birkevej 10

Hammelev

50,00

452

Børge Svensson

Pilevej .4

Hammelev

50,00

440

Carsten Petersen

Pilevej .1

Hammelev

50,00

793

Chalotte Lund hansen

Elmevej .5

Hammelev

50,00

848

Charlotte Hansen

Ladegårdsvej 10

Ladegård

50,00

78

Charlotte Kyhl

Birkevej 20

Hammelev

50,00

121

Ejvind Petersen

Hasselvej 14

Hammelev

50,00

273

Hans Henning Axelsen

Christiansdalvej 20

Hammelev

50,00

739

Hans Jørgen Absalon

Tørninghøj 18

Hammelev

50,00

497

Henning Reistoft

Tørningvej .5

Hammelev

50,00

525

Just Mikkelsen

Hammelev Bygade .9

Hammelev

50,00

404

Jytte Michaelsen

Nyvang .1

Styding

50,00

756

Lasse Ejby

Hammelev Bygade 19

Hammelev

50,00

323

Marianne Rasmussen

Iver Dahlsvej .9

Lunderskov

50,00

769

Michael Bossen

Christiansdalvej 28

Hammelev

50,00

697

Michel Du´Prie

Parcelvej 4

Styding

50,00

762

Sara Waheed

Elmevej 18

Hammelev

50,00

487

Søren Peter Høyer

Ringvej 22A

Styding

50,00

909

Tanja Møller

Christiansdalsvej 15

Hammelev

50,00

623

Troels Hass

Pilevej 13

Hammelev

50,00

Hammelev Cykelmotion tirsdagscykling har sidste cykelaften tirsdag d. 7. sept. Samme aften evaluerer vi sæsonen, samt planlægger sæson 2022. Hilsen Inga Aagaard tlf.29612531.

31


Nyt fra skolen

Vi er kommet godt i gang. Mandag den 9.august var første skoledag for alle elever – og naturligvis også for vore 0.klasse. 15 elever fulde af forventninger, og klar til at tage hul på skolelivet. Også i år viste forældre deltagelsen sig stor på denne første skoledag. Tak for det. Det var også første skoledag for vore 6.årgang. Et specielt og særligt skoleår. De er nu afgangselever, og vi vil sammen med eleverne gøre alt for, at de får et skoleår de aldrig glemmer, og ruster dem godt til det videre skoleforløb.

Chromebooks – et værktøj i læringen. Vi har på Fællesskolen haft mulighed for at prioritere midler til IT. I den forbindelse er det blevet muligt at sikre 1.-6. årgang en Chromebook. I moderne og differentieret læringsmiljø er let og hurtig adgang til computer et krav. Vi skal selvfølgelig ikke bruge computeren tit, men det er et vigtigt værktøj i undervisningen. Nu kan klasserne bruge computer, når det giver mening – og ikke kun, når de er ledige. 0.klasse har fået 10 stk, som de deles om.

Personale Sune kongstad Pedersen, der var pædagog i skole og sfo er flyttet til Give. Han opsagde kort før ferien sin stilling, og der er derfor opslået en stilling som pædagog ved Hammelevafdelingen. Ansættelsesprocessen er i gang, og vi håber at kunne byde en ny pædagog velkommen 1. oktober. Til da har en af vore dygtige vikarer Jacob, takket JA til at hjælpe os til vi har ansat en ny pædagog. Dejligt, for det er godt for kontinuiteten.

32


Anette Grosbøl Jensen, der har været sekretær på Fællesskolen og i lange perioder også særligt været tilknyttet Hammelevafdelingen, stoppede før sommerferien. Der er derfor opslået en stilling som skolesekretær ved Fællesskolen. Trafik Børnenes Hus Hammelev og skolen har længe haft fokus på trafikken – og særligt morgentrafikken. Indkørslen og parkeringspladsen ved børnehave/SFObygningen er særlig udfordret. Her er der trafik i mange retninger og også mange trafikanttyper. Der er ligeledes brug for fokus på en god afvikling af morgentrafik ved skolens hovedindgang. Der er udarbejdet en skolevejsanalyse med ideer og forslag til en god og sikker trafikafvikling. Udfordringen er naturligvis finansieringen. I har sikker bemærket de skilte, der er malet på kørebanen ud for skolen på både Hammelev Bygade og på Erik Eriksensvej. Det er nogle af de tiltag, som skolevejsanalysen nævnte. Corona Der er ikke mange restriktioner tilbage i hverdagen, og friheden mærkes helt bestemt. At eleverne kan være sammen på tværs af årgangene i både frikvarterer og undervisning er så skønt, og nok det elever værdsætter allermest. Vi holder også samling på ”trappen” igen – og det nyder vi rigtig meget. Det er dejligt at mærke fællesskabet, når vi alle er samlede.

Vi passer stadig på os selv og hinanden – og derfor opfordres til god og hyppig håndhygiejne og god udluftning i klasselokalerne i forbindelse med frikvartererne. Det havde vi faktisk også fokus på, længe før nogle kendte til eller havde hørt om Corona og Covid-19. Det har vist altid været en ret god idé i både skolen og hjemme. Vi opfordrer også stadig til, at elever der er sløje eller syge bliver hjemme. Skolebestyrelsen Dorthe Carlsen stoppede før sommerferien i skolebestyrelsen. Pernille Toft fra Hammelev er indtrådt i skolebestyrelsen. Pernille har tidligere været formand for forældrebestyrelsen i Børnenes Hus. Husk: referater fra møder i skolebestyrelsen kan findes på skolens hjemmeside under ”skolebestyrelsen”. Du finder hjemmesiden på Fhs.aula.dk

33


Hammelev Bed & Breakfast www.hammelevbb.dk

Fire værelser med hver 2 senge, badeværelse, stort køkken, stor stue, bryggers, garage, terrasse og have. Se fotos på hjemmesiden. Hvor

Christiansdalvej 6, Hammelev, 6500 Vojens

Mail

hammelevbb@bbsyd.dk

Telefon

3190 7780

Effektiv lektiehjælp

FEGU Hammelev Læseskole Hjælp til læse– og staveproblemer, matematik, engelsk og tysk.

Ingrid Hansen Christiansdalvej 23, Hammelev 6500 Vojens Tlf. 61 24 54 96 Ingridllh@hotmail.com

34


3

8

25

Antal liter Bonus 200 kr.

Aktive kort 57

6

4604 4967 8

2012

74

9

5799 5678 7

2013

76

9

6531 6849 8

2014

101

14

8930 8117 8

2015

112

15

9616 8240 3

2016

114

3

5854 9244 6

2017

2019

152

6 169

7

8002 9361 12127 14625 9 9

2018

195

11

184623

16039

2020

35

https://www.ok.dk/privat/bestil/benzinkort

Bestil benzinkort på nedenstående link.

brændstof vi tanker oppebærer 15 øre/L i bonus.

Disse relativt små bonusser, er dog medvirkende til, at for nogle af de liter

Disse gav en bonus på 708-kr sidste år Af Mobil-aftaler ligger der 7 aftaler, som sidste år gav en bonus på 198kr.

I skrivende stund har vi 22 aktive EL-aftaler kørende.

HUSK at vælge HSUF som sponsor. HSUF´s Sponsor-nummer er 560304

Vidste du, at du kan støtte HSUF op til 3 gange så meget, hver gang du tanker med dit OK - Benzinkort. Du skal bare skifte til OK EL, OK Mobil eller begge dele - så kører det af sig selv. OG - vi har checket - OK har nogle rigtig gode elpriser og mobil-pakker lige nu på www.ok.dk/ lokalsport

35

2519 2831 7

2011

3004 1607 5

Optjent kr.

2010

OK sponsorat til HSUF overstiger nu 80.000 kr. siden 2010.

Hent OK appén - Vask bil, mens du sidder inde i din kølige bil.


For hver handel I gør hos os, giver vi 5% rabat lige til afregning til HSUF. _____________________________________________________________________________

Vær opmærksom på denne støtte til HSUF (red.). Husk at sige, du er fra HSUF.

Hammelev

Damefrisør Kirsten Blicher-Nielsen

Bøgevej 11, Hammelev, tlf 7450 7479 åbent: tirsdag kl. 8 til 12, onsdag kl. 8 til 12, torsdag kl. 8 til 19, fredag kl. 8 til 19 og lørdag kl. 7 til 12

36


Foreningens Festtelte

Overvejer du fest i haven, gadefest m.m., så benyt dig af de flotte festtelte fra HSUF’s teltlaug. Eneste betingelse er, at du er bosat i et af de tre gamle sogne Hammelev, Styding eller Ladegård. Teltene er moderne Partytelte med vinduer i siderne. Følgende regler er gældende ved udlån af telt: Teltet opsættes af teltlauget, men der skal, afhængigt af teltets størrelse, være 2-4 hjælpere tilstede, når teltet sættes op. Depositum ved bestilling af telt 500,Fag Længde 1.fag - 3 m

Telt 9 meter bred 1.500.-

Lån af gulv 675.-

Telt 6 meter bred 1.000.-

Lån af gulv 450.-

2.fag - 6 m

2.100.-

1.350.-

1.400.-

900.-

3.fag - 9 m

2.700.-

2.025.-

1.800.-

1.350.-

4.fag - 12 m

3.300.-

2.700.-

2.200.-

1.800.-

5.fag - 15 m

3.900.-

**

2.600.-

2.250.-

6.fag - 18 m

4.500.-

**

3.000.-

2.700.-

7.fag - 21 m

5.100.-

**

3.400.-

**

** ej tilgængeligt. Grilltelt 3x3 meter Lyskæde

480,150,-

Borde og bænke kan lejes sammen med telt eller alene. Smalle borde Brede borde Bænke Stole

50x220cm 24,- pr. stk. dobbelt pris ved levering 80x220cm 36,- pr. stk. dobbelt pris ved levering 12,- pr. stk. dobbelt pris ved levering 12,- pr. stk. dobbelt pris ved levering

Betalingen for brug af telt, borde, bænke, tilfalder HSUF, og bruges til vedligehold, samt nyanskaffelser. Betaling bedes indbetalt på.: Bank Nordik reg.nr. 9892 Konto nr. 3061186084

Udlån sker efter princippet først til mølle… Har du spørgsmål eller ønsker at leje telt, så ring/mail til nedenstående: Telte: Karsten Skøtt 4034 7071 /telthsuf@gmail.com Borde/Bænke/Stole: Hans Henning Axelsen 7450 7312 / 2331 9304

37


v/ Finn Thomsen Ringvej 4, Styding Tlf 4050 7697

Reparation—køb—salg

38


Støtteklubbens vinderliste august 2021

Medlem Navn

Adresse

Sted

Gevinst

828

Bjarne Hansen

Tørning Banke .2H

Hammelev

200,00

415

Matthias Møller

Christiansdalsvej 15

Styding

200,00

530

Per Burgwald & Bente Konge Hamisgårdvej 19

Hammelev

200,00

369

Helga Blomgreen

Nyvej .4

Styding

100,00

558

Karsten Andersen

Kirkestræde .5

Hammelev

100,00

701

Mogens W. S. Johansen

Svinget 5

Styding

100,00

162

Anne Lise Nielsen

Tørninghøj 16

Hammelev

50,00

139

Anne Marie Gammelgaard

Birkevej .8

Hammelev

50,00

529

Brian Thomsen

Hammelev Bygade 39a Hammelev

50,00

919

Britta Abselon

Tørninghøj 18

Hammelev

50,00

104

Børge Christensen

Hasselvej .8

Hammelev

50,00

72

Dan List-Jensen

Platanvej 27

Hammelev

50,00

831

Grethe Helene Boel

Platanvej 11

Hammelev

50,00

101

H.J. Gram-Hansen

Hasselvej 18

Hammelev

50,00

497

Henning Reistoft

Tørningvej .5

Hammelev

50,00

406

Hugo Jensen

Elmevej 20

Hammelev

50,00

722

Jannik Årup

Hammelev Bygade 15

Hammelev

50,00

79

Jens Christian Haman

Hammelev Bygade 75

Hammelev

50,00

400

Kasper Beck

Elmevej .3

Hammelev

50,00

125

Kirsten Christoffersen

Hasselvej 13

Hammelev

50,00

296

Lila & Hans Rasmussen

Tørning Banke .5

Hammelev

50,00

625

Mads Sandholdt

Styding Skovvej .2

Styding

50,00

896

Mie Johansen

Ladegårdsvej 28a

Vojens

50,00

283 873

Orloff Jepsen Otto Schilling

Christiansdalvej 12 Nyvej 19

Hammelev Styding

50,00 50,00

638

Sebastian Krogh

Christiansdalsvej 22

Hammelev

50,00

293

Thyge Lind

Tørningvej .4A

Hammelev

50,00

39


Al henvendelse vedrørende vandværket, også ved driftsforstyrrelser mm, bedes meldt til tlf. 7450 7003. www. hammelev-vandvaerk.dk Gode numre!: Idegruppen: Else Marie Schmidt, 7450 7520, formand. Hammelev Sogns Borgerforening, Anna Marie Boesen, 2532 8826, formand. Hammelev Brugerråd: 2045 7480, Gynther Revitz, formand. Hammelev Forsamlingshus: Bestyrer: Jesper Bach Sjælland, 5181 8656, forsamlingshushammelev@gmail.com. Formand Vicky Weitling, 2042 14 23 Hammelev Sogns Ungdoms Forening: Formand Johannes Hansen, 6126 5563. Hammelev Hallen: Preben Hjortlund, halbestyrer, 5152 0923. Per Riber Rasmussen, formand, 3030 0014 HSUF Støtteklub, Christian Barsøe, formand, 5157 4669. Hammelev Spejdergruppe: formand Esge Homilius, 2362 9882. Hammelev Kirke: Menighedsrådsformand: Hans Henrik Knudsen, 2330 9543 Sognepræst: Julie Aulkær Glöe, 2026 6513 Graver Yannick Aarup, 2345 2683. Organist og kulturmedarbejder: Lene Jørgensen, 61407 699. Hammelev Skole: 7434 3950. Afdelingsleder Thomas Tramm Rotendahl. SFO: 7434 3980. Børnenes Hus Hammelev: 7450 7588 . Leder: Louise Bredvig Mimoun, 23453044

40


HSUF’s bestyrelse og udvalg 2021/22 Formand

Johannes Hansen

Hamisgårdvej 2E, Hammelev

Næstformand

6126 5563

Torben Føns

Hamisgårdvej 5 d, Hammelev

6026 5964

Ditte Hvolbøl Schrøder

Ribevej 2, Hammelev

3031 5933

Lars Lundgren Lauritzen

Elmevej 1, Hammelev

2712 9326

Badminton

Kenn Johannsen

Knagsledvej 2, Tørning

2966 4639

Kasserer

Mogens Eriksen

Egevej 4, Hammelev

2055 3284

Chris Trangbæk

Nyvang 6, Styding

2876 2761

Tommy Schultz

Erik Eriksensvej 2, Hammelev

2063 0599

René Cordes

Erik Eriksensvej 3, Hammelev

2349 1477

Thomas Larsen

Søndergårdsvej 1, Hammelev

2126 9060

Anette Føns

Hamisgårdvej 5 d, Hammelev

2757 8047

Annemette Bram

Platanvej 4, Hammelev

2695 3906

René Iversen

Knagsledvej 12, Ustrup

2486 0639

Tim Hünkemeier

Tørning Banke 13, Hammelev

9955 4328

Rolf Qvortrup

Nyvang 7, Styding

3142 5853

Thomas Hynding Larsen

Søndergårdsvej 1, Hammelev

71969 060

Gymnastik

Mark Simonsen

Svinget 9, Styding

2211 4776

Kasserer

Dorte Skovby

Egevej 1, Hammelev

3035 9279

Anette Føns

Hamisgårdvej 5 d, Hammelev

2348 1028

Henrik Iskov

Hamisgårdvej 5E, Hammelev

2210 4250

Grethe Ø. Christensen

Ladegårdvej 13, Ladegård

6017 6347

Anette Fredsted

Svinget 7, Styding

2899 0173

Charlotte Kyhl

Birkevej 20, Hammelev

2232 8716

Lene Jacewicz

Hammelev Bygade 64

2547 4868

Anette Horn

Platanvej 10, Hammelev

2895 0351

Jette Jochimsen

Hamisgårdvej 5F

22882966

Kegleudvalg

Eigild Tüchsen

Pilevej 15, Hammelev

6166 7581

Kasserer

Gorm Gad

Præstegårdsvej 17, Vojens

2822 4201

Elly Gammelgaard

Fasanvej 12, Vojens

3054 4691

Robert Sørensen

Tovskovvej 4, Sommersted

2762 7484

Ejler Jespersen

Tørninghøj 14, Hammelev

7450 5101 / 2049 4705

Senior Kegler

Peder Holm

Sodegade 19, Haderslev

40481445

Tekniske

Erik Waldemar

Sundparken 58, Årøsund

7458 5220

Medarbejdere

Ejler Jespersen

Tørninghøj 14, Hammelev

7450 5101 / 2049 4705

Motion

Steffan Petersen

Hammelev Bygade 59

4078 3080

Kasserer

Hanne Mikkelsen

Hammelev Bygade 9, Hammelev

2138 0239

Sekretær

Susan Gydesen

Fasanvej 13 st., Haderslev

2190 0317

Morten Hvolbøl Schrøder

Ribevej 2, Hammelev

2829 0738

Lasse Ejby

Hammelev Bygade 19

4275 5172

Suppleant

Lars Weitling

Elmestien 3, Hammelev

60470337

Cykling

Inga Aagaard

Pilevej 3, Hammelev

2961 2531

Tennis

Peter Jochimsen

Elmestien 6, Hammelev

6127 7422

Kasserer

Inge Lykke Schmidt

Skibbrogade 7, Haderslev

7452 0441

Henning Schultz

Pilevej 8, Hammelev

4048 1439

Kaj Schultz

Odinsvej 287, Vojens

2291 1922

John Schmidt

Ahornvej 8, Hammelev

4260 3866

Arne Hansen

Ahornvej 18, Hammelev

4041 7292

Gunnar Christiansen

Birkevej 11, Hammelev

4129 4885

Sekretær Kasserer

Festudvalg

Fodbold

Håndbold

Baneformand

41


Støtteklub

Christian Barsøe

Tørning Banke 11 , Hammelev

5157 4669

Jette Amdi Andersen

Tørningvej 3, Hammelev

2033 0691

Rasmus Carøe Thygesen

Tvedvej 4, Styding

3040 9050

Bodil Rasmussen

Søndergårdsvej 7, Hammelev

6120 8932

Kirsten Rossen

Nyvang 11, Styding

4034 4117

Skat

Søren Gravgaard

Sdr. Ringvej 3, Vojens

5129 7063

Aktiv Fritid

Signe Schultz

Pilevej 8, Hammelev

2943 9839

Kai Hansen

Fyrremejsevej 8, Vojens

6066 3695

Henning Schultz

Pilevej 8, Hammelev

4048 1439

Søren Lund

Hamisgaardvej 31

2125 7874

Kasserer

Krolf

Blad

Leif Andersen

Christiansdalsvej 18, Hammelev

6181 4371

Elna Petersen (red.)

Hasselvej 14, Hammelev

7450 7377, 6138 7377

Ejvind Petersen (tryk mm.)

Hasselvej 14, Hammelev

4021 7377

Kenn Johannsen (tryk mm)

Knagsledvej 2, Tørning

2966 4639

Tyge Lind (foto mm.)

Tørningvej 4A, Hammelev

2097 0705

Hammelev Bygade28A, Hammelev

5152 0923

Hammelev Hal Formand

Per Riber Rasmussen

Søndergårdsvej 7, Hammelev

3030 0014

Bestyrer

Preben Hjortlund

Ringvej 31, Styding

5152 0923

Datoplan 2021: August: Tors. d. 26.: Fre-søn. d. 27.-29.: Man. d. 30: September: Ons. d. 1. kl. 19: Man. d. 6.: Man. d. 6. kl. 8.00: 11.-12. : Søn. d. 12. kl. 14: Lør. d. 25. kl. 9 -15: Man. d. 20. kl. 13.30: Søn. d. 26. kl.10.30: Søn. d. 26. Uge 39: Oktober: Søn. d. 3.kl. 10.30: Man. d. 4. kl. 14: Ons. d. 6. :

Badminton turneringsspillere (s.5) Opstartsweekend. Program er tidligere delt ud. Badminton motionister starter (s.5) Idégruppen i Sognehuset. (s. 14) Badminton for børn starter. (s.5) Aktiv fritid starter i Hallen (s. 3) Stafet for livet. (s.16) Familiehøstgudstjeneste (s.10) Loppemarked i forsamlingshuset (s. 15) Brugerrådets foredrag starter, + generalfors. (s.4 ) Guldkonfirmation (s. 13) Deadline til HSUF NYT Gymnastikken starter (s.20) Fælles gudstjeneste i Sommersted. (s.10) Brugerrådet i Sognehuset. (s.6) HSUF NYT udkommer

Bemærk: det er langt fra elle datoer, der er plads til her. Se under de enkelte aktiviteter, Tørning Mølle, Gudstjenestelisten s. 10. mm. Se også www. Hammelev.dk og på HSUF’s Facebook side.

Stof til HSUF-NYT afleveres til Elna Petersen, Hasselvej 14, Hammelev, elej@webspeed.dk tlf. 74507377 /61387377 Deadline, se herover. Husk at gemme bladet indtil et nyt udkommer.

42


Hammelev Hallens Cafeteria v/ Preben Hjortlund Stedet, hvor man hygger sig med en godbid og en forfriskning.

  

5152 0923

Efter træning. Efter kampene. Under stævnerne.

MEN’s CUT Hammelev Bygade 11B v/ Niels-Jørn Nielsen Tlf 7450 5040

Åbningstider tirsdag

9-12

& 13-17

onsdag og torsdag 13-17 & 19-22 fredag 9-12 & 13-18 mandag og lørdag efter aftale

43


44


45