Page 1

HAMLET PROTEIN – historien


En idé ser dagens lys Er der protein nok til at dække behovet hos verdens voksende befolkning? Dette spørgsmål blev allerede stillet først i 1970’erne, da en kemiingeniør ved navn Ole Kaae Hansen arbejdede på at udvikle nye mikrobielle enzymer for en dansk ingrediensvirksomhed. Det fik ham til at tænke på, om man kunne anvende en bioprocesteknik til at forbedre kvaliteten af vegetabilske proteiner. Han begyndte derfor at udføre sine egne forsøg og opdagede, at særligt én løsning havde en god effekt på soja og andre bælgfrugter. Han udtog patent på teknikken i sit eget navn med godkendelse fra sin daværende arbejdsgiver. Ole Kaae Hansen vidste det ikke på det tidspunkt, men hans idé var begyndelsen på et nyt eventyr. Det varede bare 15 år, før ideen rigtig tog fart.


1988

1989

Pilotanlægget opføres Til at begynde med var der to mål: at opføre et pilotanlæg, der skulle fremstille sojaproteiner på baggrund af Oles oprindelige idé, og at afprøve og optimere de prototyper af proteiner, som blev produceret. Da finansieringen var på plads, blev et

... En krise blev vendepunktet

formelt projekt lanceret, og man begyndte at

Vendepunktet kom i 1988 i form af en protein-

dække alle behov. Men Ole og hans lille team var

forsyningskrise. Forsyningen af foderproteiner kom

forberedt på det, så de udviklede deres egne anlæg.

opbygge produktionslinjen. Det viste sig hurtigt, at standardudstyret ikke kunne

under pres, og bunden gik ud af EU’s interventionslagre af skummetmælkspulver, hvilket fik priserne til

Og endelig efter en periode med udvikling og

at stige kraftigt.

afprøvning var alle begyndervanskeligheder overkommet. HAMLET PROTEIN havde nu sit eget fuldt

Efterspørgslen efter højkvalitetsproteiner steg. Ved

funktionsdygtige pilotanlæg – det samme, som kører

udgangen af året så den virksomhed, der senere blev

den dag i dag – og udvikler fortsat nye, innovative

til HAMLET PROTEIN, dagens lys.

produkter til vores kunder.


1990

Behov for nyt? Strategien var at begynde med proteiner til mælkeerstatning til kalve og foder til smågrise. Men, som Ole mindes det, var brugen af sojaproteinkoncen-

1992

En fabrik og et flagskib

trat i foder til smågrise meget begrænset på det

Før den kommercielle produktion kunne komme i

tidspunkt.

gang, var der brug for en ny partner for at kunne finansiere en fabrik med ansatte. Den tyske oliemølle-

“Vi blev anbefalet at glemme alt om det. Vi fik at vide,

virksomhed Oelmühle Hamburg viste interesse. I 1992

at fiskemel og skummetmælkspulver var de bedste

blev HAMLET PROTEIN A/S registreret som et 50/50

proteinkilder for smågrise, så der var ikke behov for,

dansk-tysk joint venture. En hensigtsmæssig beliggen-

at vi fandt på noget nyt.”

hed blev fundet i Horsens, og det første spadestik til den nye fabrik blev taget.

“Men resultaterne fra vores egne fodringsforsøg med smågrise viste noget andet – på samme måde

I 1993 var HAMLET PROTEIN klar til at lancere sine

som vores forsøg med mælkeerstatning til kalve. Vi

flagskibsprodukter HP 100 og HP 300 til hhv. mælke-

var overbeviste om, at vores produkter kunne

erstatning til kalve og fravænningsfoder til smågrise.

konkurrere både på pris og kvalitet.”

Begge fik hurtigt en førende markedsposition.


2001 - 2006

Salg til udlandet tager fart

2007 - 2012

Næste generation klar til vækst

I løbet af fem år blev kapaciteten på fabrikken i Horsens udvidet tre gange for at imødekomme den

For at sikre virksomhedens fremtidige vækst solgte

stigende efterspørgsel fra Danmark og udlandet.

Ole og Stephen i 2007 aktiemajoriteten til den

Man arbejdede løbende med at udvikle nye,

danske kapitalfond Polaris og begyndte at forberede

innovative produkter. I 2001 stod virksomheden

et generationsskifte på ledelsesniveau. I løbet af

klar med en ny produktserie, der forbedrede dyrs

de næste to år blev et nyt ledelsesteam udnævnt,

fordøjelse af mineraler, fx fosfor. HP 200 til smågrise

mens Ole stadig stod til rådighed for at dele ud af sin

på 15-30 kg kom på markedet i 2004.

værdifulde viden.

Den ene succes tog den anden, og i 2006 var den

Efter en kortvarig tilbagegang i 2008 kom

femte fabriksudvidelse færdig. Samme år købte Ole

HAMLET PROTEINs vækst igen tilbage på sporet.

Kaae Hansen og salgsdirektør Stephen Paul Rose

Flere nye produkter blev sendt på markedet,

Oelmühle Hamburg ud af virksomheden.

herunder HP 800 Booster og HP AviStart.


2012

2015

Fabrik åbner i USA Med åbningen af fabrik nr. to i Findlay, Ohio, USA, i 2012 tog HAMLET PROTEIN hul på et nyt kapitel i sin historie, hvormed det nordamerikanske marked blev åbnet. På det tidspunkt havde HAMLET PROTEIN opnået international anerkendelse for sin ekspertise inden for foder til ungdyr og evne til at hjælpe kunderne med optimering af deres startfoder. Voksende omsætning i Nordamerika og nye markeder som Brasilien, Cambodia, Rusland, Ukraine og

Et nyt kapitel begynder

Vietnam gjorde, at produktionskapaciteten endnu engang blev udfordret. HAMLET PROTEIN investerede

I 2015 købte Altor og Goldman Sachs Merchant

i endnu en produktionslinje i USA, hvilket fordoblede

Banking Division HAMLET PROTEIN fra Polaris og

kapaciteten. En tredje produktionslinje blev sat i drift

Ole Kaae Hansen. Fremtiden for HAMLET PROTEIN

i begyndelsen af 2016.

tager nu form under nye, stærke ejere.


Hvad betyder et navn? Hamlet er et velkendt navn med stærke bånd til Danmark og var et oplagt valg for Ole Kaae Hansen, da han skulle navngive sin nye virksomhed i 1988. Men her slutter forbindelsen, for i modsætning til det kendte skuespil af Shakespeare er historien om HAMLET PROTEIN en historie om fortsat succes.

HAMLET PROTEIN - historien