Page 9

3.6 Partiolaisten ja HAMKin välinen puitesopimus vahvistaa yhteistyötä Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry ja HAMK solmivat keväällä 2016 puitesopimuksen yhteistyöstä. Yhteistyö keskittyy neljään painopistealueeseen, jotka ovat osaamisen kehittäminen, Evon alueella tapahtuviin leireihin liittyvä yhteistyö, yhteinen näkyvyys sekä Partion Metsäohjelmaan liittyvä yhteistyö. Ensimmäinen Partion tilaisuus, jossa sopimusta sovellettiin täysimääräisesti, oli Suomen Partiolaisten Finnjamboree Roihu 2016 -suurleiri, joka pidettiin 20. – 28.7.2016 Hämeenlinnan Evolla. Roihulla HAMK ja Suomen Partiolaiset kehittivät sellaisia toimintatapoja, joilla partiossa hankittua osaamista voitiin tuoda näkyväksi sekä tunnistaa ja tunnustaa virallisessa

koulutusjärjestelmässä ja työelämässä. HAMKilla oli Roihulla oma osasto Partion kumppanuuskylässä, jossa HAMKin monipuolinen koulutustarjonta oli näyttävästi esillä. Roihu Finnjamboreehen liittyen HAMK myös tuotti leirille osana metsäalan opintoja riukuja erilaisten leirirakennelmien tekoa varten sekä vuokrasi partiolaisille tiloja leirin käyttöön.

TIMO SINIVUORI KASVATUSJOHTAJA SUOMEN PARTIOLAISET – FINLANDS SCOUTER RY

HAMK oli mukana partiolaisten Roihu-leirillä Evolla heinäkuussa 2016.

9

LOCAL – GLOBAL: Hämeen ammattikorkeakoulun aluevastuuraportti 2016  
LOCAL – GLOBAL: Hämeen ammattikorkeakoulun aluevastuuraportti 2016  
Advertisement