Page 6

3

Työskentelemme yhdessä kumppaniemme kanssa

3.1 Strateginen kumppanuus vahvistaa HAMKia Hämeen ammattikorkeakoulu ja sen strategiset kumppanit Feevale University (Brasilia) sekä VIA University College (Tanska) solmivat 17.5.2016 liittoumasopimuksen. Liittouman nimeksi on ehdolla Beyond – Alliance for Knowledge. Kansainvälisen yhteistyön ensimmäiset askeleet on otettu HAMKissa jo 25 vuotta sitten. Työ on vähitellen kasvanut työtoveruudeksi, kumppanuudeksi ja viime keväänä strategiseksi liittoumaksi. Liittoumasopimuksen myötä yhdessä tehty työ tulee entisestään syvenemään ja hyödyntämään opiskelijoita, aluetta sekä korkeakoulun kehittymistä. HAMKin tavoitteena on olla alueen ammatillisesti profiloitunut kansainvälisen tason korkeakoulu. Tässä kehityksessä liittoumalla on keskeinen, erityisesti osaamista, vahvistava rooli. Liittoumasopimukseen on kirjattu, että HAMK muodostaa yhteistyössä liittoumakorkeakoulujen kanssa yhteisen osaajapoolin, rakentaa kansainväliset verkostomaiset tutkimusyksiköt, perustaa yhteisen virtuaalikampuksen, edistää osaamisen vientiä sekä hyödyntää ristiin korkeakoulujen yritysverkostoja. Yhteistyössä käytetään monipuolisesti moderneja digitaalisia työskentelytapoja sekä opiskelussa että tutkimuksessa. Ne lisäävät opiskelijoiden mahdollisuuksia osaamisensa kehittämi-

6

seen kansainvälisessä ryhmässä. Yhteinen osaaminen muodostaa vahvan pohjan monialaisille tutkimus- ja kehittämishankkeille, joista kiertotalous ja hyvinvointiosaaminen ovat kaikille yhteisiä kiinnostuksen kohteita.

Kumppanuusseminaarilaisia HAMKissa keväällä 2015.

HEIDI AHOKALLIO-LEPPÄLÄ VARAREHTORI, HENKILÖSTÖ- JA KEHITYSJOHTAJA

LOCAL – GLOBAL: Hämeen ammattikorkeakoulun aluevastuuraportti 2016  
LOCAL – GLOBAL: Hämeen ammattikorkeakoulun aluevastuuraportti 2016  
Advertisement