Page 4

1

HAMK on vauhdissa mukana

Ammattikorkeakoulut käyvät parhaillaan läpi merkittävää muutosvaihetta. Erityisesti ammattikorkeakoulusektorille kohdistuneet rahoitusleikkaukset ovat olleet huomattavia – jopa dramaattisia. Tästä syystä on selvää, että ammattikorkeakoulujen kyky tehdä vaikuttavaa aluekehitystä perinteisin menetelmin on heikentynyt. Ammattikorkeakoulujen kyvykkyydestä uudistua kertovat kuitenkin keskeiset tulosindikaattorit. Opiskelijat valmistuvat nopeammin, osaamisen vienti kasvaa ja hanketoiminta on vahvassa vauhdissa. Rahoituksen vähyys on kannustanut toimijoita tehostamaan toimintaa, etsimään vahvempaa kumppanuutta ja tekemään asioita yhdessä. Tätä voidaan pitää kaikin tavoin positiivisena kehityksenä. HAMK on myös vauhdissa mukana. Tuloksemme osoittavat selvää kehitystä erityisesti koulutuksen indikaattoreiden osalta. Tutkimustoiminnassa olemme yksi johtavista ammattikorkeakoulutoimijoista valtakunnassa. Tutkimusyksiköillä – Ammatillinen osaaminen, Biotalous, Ohutlevykeskus sekä Älykkäät palvelut – on kaikilla merkittävä hankekanta ja laaja yhteistyöverkosto.

HAMK Strategia 2020 etenee Toiminnan edellytyksiä on vahvistettu erityisesti kolmella strategisen kumppanuuden sopimuksella. Yksi on kansainvälinen

liittouma tanskalaisen VIA University Collegen sekä Brasilialaisen Feevalen yliopiston kanssa. Toinen on bioalaa vahvistava sopimus strategisesta yhteistyöstä Luonnonvarakeskuksen kanssa. Nämä kaksi ensimmäistä vahvistavat HAMKin osaamispohjaa korkeakouluna. Kolmantena on strateginen kumppanuus Hämeen Yrittäjien kanssa, missä parannetaan toiminnallisen yhteistyön edellytyksiä HAMKin ja alueen yritysten välillä. Sopimusten kautta lisätään korkeakoulumme vaikuttavuutta toimialueella. Tiedostamme, että yrityskumppaneiden roolia osana toimintaamme tulee edelleen vahvistaa. Työelämän lähipalvelut – yhden luukun toimintaperiaate HAMKin palveluille – on jo toisella kehityskierroksella. Syksyllä 2016 tarjotaan laajamittaisesti opiskelijaprojekteja yrityksille ja julkiselle sektorille osana strategian mukaista opetuksen 8 – 16-mallia. Tässä toiminnassa Työelämän lähipalveluilla on keskeinen rooli. Olemme rakentamassa ammatillisesti profiloitunutta korkeakoulua. Korkeakoulua, joka pystyy tarjoamaan tutkinnot kaikilla tasoilla, vahvaa soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä korkeakoulutasoista asiantuntijuutta – oman alueemme parhaaksi.

PERTTI PUUSAARI REHTORI

4

LOCAL – GLOBAL: Hämeen ammattikorkeakoulun aluevastuuraportti 2016  
Advertisement