Page 18

5

Opiskelijat aluekehityksen voimavarana

5.1 Opiskelijat tulevaisuuden tekijöinä Opiskelijat ovat, ja tulevat olemaan tulevaisuudessakin, tärkeä osa Kanta-Hämeen ja Etelä-Pirkanmaan aluetta. Tällä alueella on noin 7000 ammattikorkeakouluopiskelijaa, jotka opiskeluiden rinnalla elävät, harrastavat ja työskentelevät. Opiskelijoissa on paljon laajaa osaamista, joten he tuovat alueelle osaavaa ja nuorekasta työvoimaa. Opiskelijat ovat tulevaisuuden tekijöitä, mutta työ tulevaisuuden eteen on aloitettava jo nyt. HAMKissa koulutetaan biotalouden osaajia vastaamaan ja lisäämään alueen kysyntään Cleantech-osaamisessa, vahvoja tekijöitä SOTE-myllerryksen keskelle, vahvistamaan kasvukäytävän liiketalousosaamista niin kansallisesti kuin kansainvälisesti sekä rautaisia osaajia tekniikan aloilta lukuisiin tarpeisiin. Opiskelija tarvitsee kehittyäkseen ammattilaiseksi turvallisen ympäristön, vakaan ja riittävän toimeentulon, kannustusta korkeakoululta sekä kannustusta työelämältä. Opiskelujen aikainen turvallinen elinympäristö on taattava yhtälailla opiskelijoille kuin muillekin alueen asukkaille. Opiskelijoiden toimeentulo on keskusteluissa useasti, ja koulutuspolitiikan kentällä myllertää jatkuvasti ja on vaikea ennustaa tulevaa. Alueella toimivilta yrityksiltä toivomme entistä enemmän yhteistyötä. Olisi hienoa, jos alueen yritykset tarjoaisivat entistä enemmän kesä- ja työharjoittelupaikkoja opiskelijoille ja sitä

18

kautta kannustaisivat opiskelijoita myös tulevaisuudessa jäämään oman alansa huippuosaajiksi alueelle. Erityisesti kansainvälisten opiskelijoidemme ongelmana on löytää paikalliset yritykset joihin viedä omaa osaamistaan. Myös korkeakoulun on aktiivisesti kartoitettava yritysmaailman mahdollisuudet. Jotta valmistumisen jälkeen opiskelijat jäisivät HAMKin toiminta-alueelle, on alueen viihtyvyys, sen palvelut ja etenkin oman alan työpaikkojen saanti erittäin tärkeää. Opiskelijoista kannattaakin napata kiinni jo heidän opiskeluaikanaan, näin he varmemmin jäävät alueelle asumaan, kehittämään ja kehittymään. Toivottavasti jatkossa me opiskelijat, HAMK, alueen vaikuttajat sekä yritykset voimme tehdä entistä enemmän yhteistyötä ja saada alueemme kukoistamaan niin, että alueen ammattikorkeakoulu olisi vielä halutumpi paikka opiskella. Opiskelijat ovat tulevaisuuden tekijöitä, ja meidän tekemämme tulevaisuus näyttää hyvältä.

EMMA KOKKONEN PUHEENJOHTAJA, HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN HALLITUS

LOCAL – GLOBAL: Hämeen ammattikorkeakoulun aluevastuuraportti 2016  
Advertisement