Page 17

4.9 Älyteknologia auttaa näkövammaisia liikkumisessa Älykkäät palvelut -tutkimusyksikössä tutkitaan mm. sitä, kuinka moniaistisuus ja avustava teknologia voisivat olla oppimisen ja toimintakyvyn tukena näkövammaisille henkilöille.

MATECin monialainen tutkimus kohdistuu oppimista edistäviin ja itsenäistä selviytymistä tukeviin moniaistisiin teknologisiin ratkaisuihin.

Kauppakeskus Itiksen ja MIPSoft Oy:n kanssa kehitettiin ja pilotoitiin näkövammaisille soveltuvia tienlöytämisratkaisuja, jotka helpottavat itsenäistä liikkumista avarissa ja kaikuvissa tiloissa. Tutkimuksen edetessä ratkaisujen kehittämisen perustaksi muodostuivat näkövammaisten henkilöiden havaitsemat ja nimeämät maamerkit. Näistä kehitettiin iBeaconeilla virtuaalisesti vahvistettuja maamerkkejä, ns. älykkäitä maamerkkejä.

Katso lisää Tikkurilan matkakeskusratkaisuista: https://youtu.be/Kl3rfpGE89M.

Myös Tikkurilan matkakeskuksen ja Itäkeskuksen metroasemalle on kehitetty älykkäitä ja esteettömiä tienlöytämisratkaisuja. Tuloksena syntyi viestijärjestelmä, joka muodosti älykkään ääniympäristön yhdessä pysäkeiltä välittyvien, reaaliaikaisesti päivittyvien aikataulutietojen kanssa. Ääniopastukset välitetään sekä puhelimen BlindSquare-sovelluksen että kosketeltavien 3D-tulostettujen kohokarttojen kautta. Lisäksi sanakarttasimuloinnit voi ladata ennakkoon kuunneltaviksi. Näiden lisäksi tutkitaan opastavia äänimajakoita ja ohjaavia lattiaopasteita sekä niiden roolia tienlöytämisessä. Äänimajakoilla tarkoitetaan äänisignaalia lähettäviä laitteita, joita voidaan kiinnittää keskeisiin paikkoihin.

MERJA SAARELA MATEC-TUTKIMUSRYHMÄN VETÄJÄ, ÄLYKKÄÄT PALVELUT -TUTKIMUSYKSIKKÖ

Katso lisää: www.hamk.fi/matec.

4.10 Opiskelijat tekivät laajan lukujärjestyspalvelun HAMKin tietojenkäsittelyn viisihenkinen opiskelijaryhmä toteutti lukuvuonna 2015 – 2016 mobiilisti toimivan lukujärjestyspalvelun. "Oiva-palvelu syntyi käytännön tarpeeseen helpottamaan arjen ajan hallintaa: Opiskelijat pääsevät kännykällään kiinni mm. omiin ja ryhmänsä lukujärjestyksiin, kampusten ruokalistoihin, lukuvuosikalenteriin ja vapaiden tilojen hakuun. Tavoitteenamme oli luoda käyttäjäystävällinen alusta, johon voi lisätä toimintoja opiskelijoiden todellisten tarpeiden mukaan", kertoo Mikael Lehto, joka oli yksi projektin opiskelijoista. Projektipäällikkö Mika Rintala oli työn toimeksiantajana HAMKin puolelta. "ICT-projektin teettäminen omilla opiskelijoilla oli mieluista työtä. Näin saimme välittömästi yhdistettyä käyttäjätarpeet, kehitystyön ja oppimisen, ja tuloksena meillä on avoimeen dataan perustuva dokumentoitu tuote, jota voimme hyödyntää jatkossakin. HAMKin avoimia rajapintoja integroidaan jatkossa omaan opetukseen, ja suunnitel-

missa on Oivan laajentaminen mm. kurssihaulla. Nykypäivänä avoin data on tapa tarjota tieto hyötykäyttöön", toteaa Rintala. HAMK tarjoaa opetus- ja sovelluskehityskäyttöön veloituksetta opetuksen toteutukseen liittyviä tietosisältöjä ja rajapintoja: tilat ja niiden varaukset, opintojaksot ja -toteutukset sekä opetussuunnitelmat. Palvelun osoite: oiva.hamk.fi. Lue lisää: Lehto, M. (2016) Mobiilisovellustyypit ja niillä kehittämisen vaihtoehdot: Case: Hämeen ammattikorkeakoulun mobiilipalvelut. http://www.theseus.fi/handle/10024/106545

MIKA RINTALA ICT-PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, TIETOHALLINTOPALVELUT

17

LOCAL – GLOBAL: Hämeen ammattikorkeakoulun aluevastuuraportti 2016  
LOCAL – GLOBAL: Hämeen ammattikorkeakoulun aluevastuuraportti 2016  
Advertisement