Page 16

4.7 Osaamisen vienti tukee aluekehitystä Osaamisen viennistä on tavoitteena tulla keskeinen osa koko HAMKin toimintaa. Edistysaskeleet ovat olleetkin merkittäviä. Yhtenä esimerkkinä on VET Teachers for the Future -opettajankoulutusohjelma, johon on osallistunut yli sata brasilialaista eri alojen opettajaa. Ohjelmassa keskitytään uudenlaisiin oppimismenetelmiin sekä erityisesti koulutuksen työelämäyhteyksiin. Kaukainen Brasilia tulee lähelle, kun osallistujat tutustuvat Hämeenlinnan alueen oppilaitoksiin, yrityksiin, kehittämisja tutkimusorganisaatioihin kolmen kuukauden ajan. Brasilialaiset valtio-omisteisen Federal Institutin opettajat ovat tyypillisesti alansa huippuja, ja usein he ovat myös suorittaneet tieteellisiä tutkintoja. Siksi he solmivat mielellään kontakteja ja lähtevät virittämään jopa uutta liiketoimintaa alueen yritysten kanssa. Suomi-jakson jälkeen he kehittävät opetusta kotimaassaan HAMKin opettajankouluttajien etäohjauksessa sekä jakavat osaamistaan omissa brasilialaisissa verkostoissaan. Alumnit ovat aktiivisia sanansaattajia ja uutta luovaa yhteistyötä syntyy innostuneessa verkostossa. Äskettäin Brasilian ja Suomen ulkoministerit allekirjoittivat maiden välisen yhteistyön linjat ja sopivat koulutuksen sekä VET-ohjelman olevan niistä kärjessä. Monivuotinen yhteistyö, kolme onnistunutta toteutusta ja monipuoliset oppimismahdollisuudet Tampereen aammattikorkeakoulun kanssa kantavat hedelmää.

HAMKin alumneja Riossa.

SEIJA MAHLAMÄKI-KULTANEN YKSIKÖN JOHTAJA, AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU IRMA KUNNARI YLIOPETTAJA, AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU

4.8 Opiskelijat Valkeakosken kansainvälistäjinä Valkeakoski on HAMKin kansainvälisin kampus, jonka englanninkielisistä ohjelmista on valmistunut 837 tradenomia ja 176 insinööriä. Heistä 265 tradenomia ja 144 insinööriä on eisuomaisia noin 50 eri kansalaisuudesta. Vuonna 1997 alkaneessa International Business -ohjelmassa aloittaa vuosittain 50 opiskelijaa ja vuonna 2008 alkaneessa Electrical and Automation Engineering -ohjelmassa 25 opiskelijaa. Vuosittain noin 55 vaihto-opiskelijaa opiskelee Valkeakoskella. Ulkomaiset opiskelijat voivat auttaa alueen yrityksiä kansainvälistymään. He tuovat yritykseen oman maansa tuntemuksen ja väistämättä opettavat yrityksen työntekijöille kansainvälisyyttä. Opiskelijat puolestaan saavat hyvää työkokemusta ja tutustuvat suomalaiseen työelämään. Opintoihin Valkeakoskella kuuluvat esimerkiksi Market Entry -projekti, jossa tehdään vuosittain 10 – 15 yritykselle kansainvälistymistä pohjustava selvitys, ja jokakesäiset FUAS Innovation School -projektit, joissa opiskelijat toteuttavat yritystoimeksiantoja. HAMKin yli sataa kansainvälistä kumppanikorkeakoulua on hyödynnettävä myös yritysyhteistyössä nykyistä parem-

min. Suunnitteilla on toimia, joilla HAMK ja sen strategiset kumppanikorkeakoulut VIA University College Tanskassa ja Feevale University Brasiliassa voivat yhdessä auttaa toimialueidensa yrityksiä kansainvälistymisessä. Ensi vuodesta alkaen EU- ja ETA-alueiden ulkopuolisilta opiskelijalta peritään lukuvuosimaksu. Kiristyvä kilpailu ulkomaisista opiskelijoista vaatii koulutusten hiomista entistä paremmiksi ja niiden markkinoinnin tehostamista. Valkeakoskella valmistuneet alumnit osallistuvat markkinointiin. Nämä alumnisuhteet ovat käytettävissä myös yrityskumppaniemme kansainvälisessä liiketoiminnassa. Koulutuksen laadun lisäksi kansainvälinen ilmapiiri, laadukas asuminen ja hyvät työmahdollisuudet vaikuttavat opiskelupaikan valintaan. Valkeakosken kampuksella on jatkossakin hyvät edellytykset menestyä kilpailussa. ULLA BARD YKSIKÖN JOHTAJA, YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN YKSIKKÖ LASSI MARTIKAINEN

16

YKSIKÖN JOHTAJA, TEKNOLOGIAOSAAMISEN YKSIKKÖ

LOCAL – GLOBAL: Hämeen ammattikorkeakoulun aluevastuuraportti 2016  
LOCAL – GLOBAL: Hämeen ammattikorkeakoulun aluevastuuraportti 2016  
Advertisement