Page 14

4.4 Forssan seudun järkivihreys ja teollinen symbioosi kiinnostavat Forssan seudun Järkivihreys on tunnettu brändi. Sitä ja seudun yritysten yhteistyötä sivutuotteiden hyödyntämisessä käytetään alueen markkinoinnissa myös ulkomailla. Järkivihreyttä ja teollisia symbiooseja on esitelty kymmenissä maissa. Ne herättävät runsaasti kiinnostusta, poikivat yhteydenottoja, kansainvälisiä hankkeita ja uutta liiketoimintaa. Käynnissä olevista hankkeista mittavin on SYMBI-nimeä kantava Interreg-projekti. Sen puitteissa selvitetään seitsemässä Euroopan maassa vallitsevat teollisia symbiooseja edistävät ja niitä jarruttavat säädökset ja muut mahdolliset tekijät. Kokemuksista otetaan opiksi ja kehityksen esteitä pyritään poistamaan. Forssan seudun teollista symbioosia myös tutkitaan, jotta sen aluekehitysvaikutukset saataisiin paremmin näkyviin. Tutkimusta tehdään Luonnonvarakeskuksen ja HAMKin yhteistyönä.

Niin ikään HAMKin brasilialaisen strategisen kumppanin Feevalen yliopiston tutkijat kiinnostuivat Forssan seudun teollisista yhteistyökuvioista. HAMKin cleantech-tutkimusryhmä on valmistellut yliopiston Vesi- ja ympäristöosaston professori Fernando Spilkin kanssa kolmea yhteistyöhanketta. Yksi keskittyisi vesihuollon kehittämiseen, yksi ravinteiden kierrättämiseen ja kolmas hulevesien hallintaan. Ensimmäiseen liittymisestä on kiinnostunut myös Maputon yliopisto Mosambikissa. Kansainvälinen hankeyhteistyö antaa lisäarvoa niin koulutukseen ja tutkimukseen kuin myös suomalaisen ympäristöosaamisen markkinointiin.

HARRI MATTILA TUTKIJAYLIOPETTAJA, KESTÄVÄ KEHITYS

4.5 Valkuaisomavaraisuus nousuun Hämeessä Valkuaisfoorumi on yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on edistää kotimaisten valkuaiskasvien tunnettuutta ja käyttöä niin ihmisravitsemuksessa kuin kotieläintenkin ruokinnassa. Pellonpiennarpäivässä ja innovaatiotyöpajassa pohdittiin palkokasvien käyttöä ihmisravitsemuksessa. Palkokasvit ovat ravitsevia ja terveellisiä ja niiden käyttöä tulee lisätä. Kotimaisesta kasvivalkuaisesta löytyy valikoimaa ruoanvalmistukseen, mutta kuluttajat tarvitsevat lisää tietoa ja tuotteille tulee saada nykyistä paremmin näkyvyyttä. ScenoProt-hankkeen kanssa toteutettu Papuhaaste kampanjoi kotimaisen valkuaisen puolesta jakamalla tietoa ja reseptejä kasvivalkuaisen käytöstä. Mustialassa on voinut tutustua valkuaiskasvien havaintoruutuihin ja asiantuntijatreffeillä on koottu monipuolisesti tietoa kotimaisesta valkuaisesta. Kotieläinten ruokintaan kotimaisesta kasvivalkuaisesta löytyy monia vaihtoehtoja. Valkuaisfoorumi selvitti härkäpavun murskesäilöntää ja optimaalista korjuuajankohtaa säilörehuksi sekä herneen viljelyä puhdas- tai seoskasvustona ja esikasviarvoa. Härkäpapu ja herne ovat hyviä vaihtoehtoja kotieläinten rehuksi. Ne tuovat joustoa korjuuaikoihin ja monipuolisuutta ruokintaan. Murskesäilöntä on keino vähentää härkäpavun haitta-aineita, jotka rajoittavat sen käyttöä yksimahaisten ruokinnassa.

14

Yhteistyötä alan toimijoiden kesken on lisätty. Valkuaisosaamiskeskuksesta ratkaisuja Hämeen valkuaisomavaraisuuteen -hanketta toteuttavat Hämeen ammattikorkeakoulu ja Luonnonvarakeskus ja sitä osarahoittaa Hämeen liitto EAKR-rahoituksella. Katso lisää: www.hamk.fi/valkuaisfoorumi. KATARIINA MANNI LEHTORI, MAASEUTUELINKEINOT

Modernit laboratorio-olosuhteet mahdollistavat tutkivan oppimisen.

LOCAL – GLOBAL: Hämeen ammattikorkeakoulun aluevastuuraportti 2016  
LOCAL – GLOBAL: Hämeen ammattikorkeakoulun aluevastuuraportti 2016  
Advertisement