Page 11

SAMI SULKKO, FORSSAN KAUPUNGINJOHTAJA* (*KIRJOITUSHETKELLÄ ELOKUUSSA 2016)

HAMK tuo kaupunkiimme osaamista, virettä ja opiskelijadynamiikkaa. Kaupunkimme saa HAMKilta tärkeää osaamista ja poikkeuksellisen laajat verkostot, jotka palvelevat kaupungin elinvoiman kehittämistä ja lisäävät mielenkiintoa kaupunkia kohtaan.

LAURI INNA, HATTULAN KUNNANJOHTAJA HAMK on tärkeä kunnallemme, sillä HAMKin yksikkö Lepaalla lisää kuntamme elinvoimaa sekä työpaikkojen että opiskelijoiden muodossa. Yksikkö on myös kansallisesti profiloitunut. HAMK on kunnalle tärkeä myös seudullisena kehittäjänä. HAMK tuo kuntaamme korkeakoulutettujen työpaikkoja, opiskelijoita, matkailijoita sekä kansallista tunnettuutta.

TIMO KENAKKALA, HÄMEENLINNAN KAUPUNGINJOHTAJA Ilman HAMKia kaupungiltamme puuttuisi tärkeä osa ”fiilistä”: tulevaisuuden uskoa, houkuttelevuutta ja mahdollisuutta kehittää omaakin toimintaa. Kaupunkimme saa HAMKilta kaupunkibrändiä vahvistavan kumppanin, palveluiden kehittämiseen tarvittavaa osaamista, työllisyyden hoidon kumppanin ja yrittäjyyttä vahvistavan ”työkalun” sekä nuorekasta ja dynaamista fiilistä. SEPPO KESKIRUOKANEN, RIIHIMÄEN KAUPUNGINJOHTAJA* (*KIRJOITUSHETKELLÄ ELOKUUSSA 2016)

HAMK on tärkeä kaupungillemme, sillä se vahvistaa aluekehitystä. Ilman HAMKia kaupungiltamme puuttuisi mm. osin elinkeinopoliittista vireyttä. Kaupunkimme saa HAMKilta yleistä osaamisperustaa ja välillistä kehitystukea.

KALLE LARSSON, TAMMELAN KUNNANJOHTAJA HAMK on tärkeä kunnallemme, sillä korkeakouluopetus on kuntaimagon kannalta vetovoimatekijä. Ilman HAMKia kunnaltamme puuttuisi vetovoimainen koulutuskeskittymä. Kuntamme saa HAMKilta tukea kunnan kehittämiseen.

11

LOCAL – GLOBAL: Hämeen ammattikorkeakoulun aluevastuuraportti 2016  
LOCAL – GLOBAL: Hämeen ammattikorkeakoulun aluevastuuraportti 2016