Page 10

3.7 HAMKin kanssa kansainvälistymässä HAMK lisää paikkakunnan vetovoimaa ja osaamispääomaa, kasvattaa sosiaalista pääomaa ja on osa innovaatiokeskittymää. Ja kaikki tämä kansainvälisessä kontekstissa. HAMK edustaa opetuksen korkeinta tasoa Valkeakoskella. Sillä on tärkeä rooli, osaamisen vahvistamisessa, sosiaalisen pääoman kasvattamisessa sekä innovaatioympäristön rakentamisessa. Erittäin tärkeä rooli sillä on myös koko talousalueen elinkeinopolitiikassa sekä vetovoimaisuudessa, sillä koulutusmahdollisuuksia arvostetaan paikkakuntaa valittaessa. Oppilaitosten keskittäminen samalle kampukselle on luonut uusia mahdollisuuksia kurssitarjonnan laajentamiseksi sekä ammattikorkeakoululle että toisen asteen oppilaitoksille. Valkeakosken kampuksellahan on eri oppilaitoksissa opiskelijoita yhteensä noin 2500. HAMKin Valkeakosken yksikön 750 tutkinto-opiskelijan joukosta ulkomaalaisia opiskelijoita on 280 ja opiskelijoita on yli 40 maasta. Kampuksella olevat toisen asteen opiskelijat saavat näin kasvaa kansainvälisyyteen omassa arjessa, luontevana osana opiskelua ja elämää. Valkeakoskella on tehty tässä työssä esimerkillistä pioneerityötä. Ulkomaalaisten opiskelijoiden läsnäololla on vaikutusta kaupungin ilmeeseen, ilmapiiriin ja maineeseen. He synnyttävät aktiivisuutta ja myönteistä pörinää kaupungissa. Opiskelijoita hyödynnetään yrityksissä työharjoittelijoina, projektien ja opinnäytetöiden tekijöinä sekä linkkeinä opiskelijoiden kotimaihin. Oppimista on kuitenkin vielä yritysyhteistyössä ja siinä, miten heidän kansainvälisiä verkostojaan hyödynnettäisiin nykyistä paremmin. Ulkomaalaiset opettajat ja opiskelijat tuovat vaikutteita maailmalta paikkakunnalle mutta samalla myös levittävät tietoa paikkakunnastamme maailmalle. Tämän verkoston tiedonvälitystä ei markkinoinnilla kyetä korvaamaan.

10

JUKKA VARONEN KAUPUNGINJOHTAJA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

LOCAL – GLOBAL: Hämeen ammattikorkeakoulun aluevastuuraportti 2016  
LOCAL – GLOBAL: Hämeen ammattikorkeakoulun aluevastuuraportti 2016